Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Syyssade ja kevätsade - Hengen vuodatus


Uskovien keskuudessa on vuosikymmeniä vaikuttanut väärä opetus syyssateesta ja kevätsateesta, jonka mukaan kevätsade (the Latter Rain) tarkoittaisi lopunaikana tapahtuvaa suurta maailmanlaajuista herätystä. Muistan kuinka esim. 1990-luvun puolessavälissä "Toronto herätyksen" eksytys opetti tätä samaa väärää opetusta (the Latter Rain) maailmanlaajuisesta lopunajan herätyksestä. Minä uskon lopunaikanakin ihmisten pelastuvan, mutta en usko lopunajan maailmanlaajuiseen herätykseen. Väärä opetus kevätsateen siunauksesta ja Hengen vuodatuksesta sekä maailmanlaajuisesta herätyksestä sanotaan perustuvan Jooelin kirjan toisen luvun Jumalan lupaukseen, kun Hän lupasi antaa syyssateen ja kevätsateen, joka tarkoittaa Jumalan Hengen vuodatusta.  Jumala totisesti on luvannut kaksi voimallista Hengen vuodatusta maan päälle, syyssateen ja kevätsateen, mutta lopunajassa tapahtuvaa maailmanlaajuista voimakasta herätystä Jumala ei ole luvannut sanassaan. Kirjoituksessani pyrin tuomaan esille mitä Jooelin toisen kirjan Hengen vuodatus tarkoittaa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Sisällys:
Syyssade Helluntaipäivän Hengen vuodatus ja viimeisten päivien kevätsateen Hengen vuodatus
Kolmasosa juutalaisista pelastuu - kevätsateen Hengen vuodatus
Maailmanlaajuinen usko antikristukseen lopunaikana
Loppusanat

 

Syyssade Helluntaipäivän Hengen vuodatus ja viimeisten päivien kevätsateen Hengen vuodatus

Jooel 2:
23 Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen (joreh) ja kevätsateen (malkosh), niinkuin entisaikaan.
24 Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen, ja kuurna-altaat pursuvat viiniä ja öljyä.
25 Ja minä korvaan teille ne vuodentulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka ja kalvajasirkka söivät, minun suuri sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä vastaan.
26 Ja te syötte kyllälti ja tulette ravituiksi ja kiitätte Herran, teidän Jumalanne, nimeä, hänen, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan. Eikä minun kansani joudu häpeään, iankaikkisesti.
27 Ja te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä. Ja minä olen Herra, teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun kansani joudu häpeään, iankaikkisesti.
28 ¶ Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.
29 Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.
30 Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;
31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.
32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

Raamatussa Jooelin kirjan toisessa luvussa Jumala lupasi Siionin lapsille (juutalaisille) kaksi voimallista Hengen vuodatusta, joista ensimmäinen on syyssade, joka tapahtui Herran Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen helluntaipäivänä, kun Pyhä Henki vuodatettiin Herraan Jeesukseen uskoneiden juutalaisten sydämiin. Apostoli Paavali sanoi (Room 1:16) evankeliumin olevan Jumalan voima, uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle (pakanalle). Tämän tähden Pyhän Hengen vuodatus tapahtui ensin juutalaisille ja vasta sitten jälkeenpäin pakanat vastaanottivat Pyhän Hengen Korneliuksen kodissa (Apt 10 luku).

Kevätsade, eli toinen voimakas Hengen vuodatus tulee tapahtumaan päivien lopulla, kun jäljelle jäänyt kolmasosa Israelin kansasta tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, jonka seurauksena heidän sydämiinsä vuodatetaan Pyhä Henki päivien lopussa. Raamattu opettaa toisen, eli viimeisen Hengen vuodatuksen (kevätsade) olevan Hengen vuodatus, joka vuodatetaan lopunajassa jäljelle jääneiden (kolmasosa) israelilaisten sydämiin. Kevätsade ei tarkoita maailmanlaajuista herätystä ja maailmanlaajuista voimallista Hengen vuodatusta kaikkialla maailmassa, vaan Hengen vuodatusta, joka tulee tapahtumaan Israelin jäännökselle.

Jooelin toisen kirjan profetia kahdesta Hengen vuodatuksesta tulee ymmärtää asia- ja tekstiyhteydestä. Siionin lapset tarkoittavat aina Raamatun kielessä juutalaisia (israelilaisia), ei koskaan pakanoita. Hepreankielen sana Siion (Tsijon) tarkoitti alunperin Daavidin kaupunkia, vanhaa Jerusalemia. Myöhemmin Siion sana viittasi vertauskuvallisesti temppelinvuorta ja laajeni merkitsemään Jerusalemia sekä Israelin kansaa (israelilaisia). Tämä tarkoittaa sitä, että syyssade luvattiin israelilaisille, josta pakanatkin pääsivät osalliseksi Jumalan armosta ja kevätsade on luvattu juutalaisille. Jumala on totisesti antanut Hengen vuodatuksen ja Pyhän Hengen myös meille pakanoille, mutta syyssade (helluntaipäivän Hengen vuodatus) tapahtui vain juutalaisille, josta pakanat pääsivät myöhemmin osalliseksi ja kevätsade (jälkimmäinen Hengen vuodatus) päivien lopussa tulee tapahtumaan vain juutalaisille, kun he vastaanottavat pelastuksen Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Kun Jooelin kirja puhuu Jumalan lupaamasta Hengen vuodatuksesta israelilaisille ja sanoo Jumalan vuodattavan Henkensä kaiken lihan päälle, niin se tarkoittaa kaikkien niiden juutalaisten päälle, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Kaiken lihan päälle Hengen vuodattaminen ei tarkoita maailmanlaajuista herätystä ja maailmassa kaikkialla tapahtuvaa Hengen vuodatusta, sillä Jooelin kirja kytkee Hengen vuodatuksen tapahtuvan Siionin lapsille (israelilaisille). Toki me pakanatkin olemme saaneet Jumalan armosta vastaanottaa Pyhän Hengen, mutta se tapahtui ensin juutalaisille helluntaipäivänä ja tulee tapahtumaan uudestaan juutalaisille päivien lopussa. Pakanoille avautui ovi Pyhän Hengen osallisuuteen Korneliuksen kodissa (Apt 10 luku) ja osallisuus Pyhään Henkeen on avoinna pakanoille koko armotalouskauden ajan (tämä nykyinen maailmanaika), kun ja jos pakana tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen.

Koska Jooelin kirja puhuu kahdesta Hengen vuodatuksesta israelilaisille, syyssateesta ja sen jälkeen tapahtuvasta toisesta Hengen vuodatuksesta (kevätsade), joka tapahtuu tämän maailmanajan lopussa, niin siksi Jooelin kirja puhuu pelastuneista, jotka ovat Siionin vuorella ja Jerusalemissa, koska viimeinen Hengen vuodatus tapahtuu israelilaisille, jonka tapahtuma ajankohta on vähän ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta. 

Apt 2:
16 Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:
17 ‘Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
19 Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.
20 Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.’

Pietari ymmärsi helluntaipäivän olevan Jooelin kirjan profetian täyttymistä, sillä hän siteeraa Jooelin kirjan toista lukua, joka kertoo syyssateen ja kevätsateen Hengen vuodatuksista. Helluntaipäivänä toteutui profetian ensimmäinen osa kun syyssade (ensimmäinen Hengen vuodatus) vuodatettiin Jeesukseen uskoneiden juutalaisten sydämiin, josta myöhemmin pakanat pääsivät osallisiksi Korneliuksen kodissa (Apt 10 luku). Kun ensimmäinen Hengen vuodatus (syyssade) oli vuodatettu, niin siitä seuraa automaattisesti toinen sade, kevätsade, toinen Hengen vuodatus päivien lopulla israelilaisten sydämiin (kolmasosa). Tästä syystä Pietari siteerasi koko profetian toteutumista, vaikka helluntaina tapahtui syyssade, ensimmäinen Hengen vuodatus, joka tulee johtamaan toiseen Hengen vuodatukseen päivien lopussa, kun israelilaisten jäljelle jäänyt jäännös (kolmasosa) pelastuu uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Raamattu puhuu syysateesta (joreh), joka aloittaa sadekauden murtaen ja pehmittäen kesän kovettamaa maata. Juutalaisen kalenterin mukaan pääsiäisen aikoina alkaa kevätsateet (malkosh), joka kypsyttää viljan ja maan sadon. Jumalan säätämistä sadekausista voidaan nähdä myös Jumalan sanan profeetallista sanomaa, sillä helluntaipäivänä (syyssade) pelastui pieni jäännös juutalaisia, ikään kuin syyssade olisi murtanut ja pehmittänyt kovaa maata valmistaen koko maan sadon kypsymistä, joka tulee tapahtumaan kevätsateen alkaessa, kun lopunaikana viimeisinä päivänä koko jäljelle jäänyt (kolmasosa) Israelin kansa tulee pelastumaan uskon kautta Messias Herraan Jeesukseen.

Kolmasosa juutalaisista pelastuu - kevätsateen Hengen vuodatus

Jooel 3:
1 ¶ Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,
2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani
......
13 Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri.
14 Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä ratkaisulaaksossa.
15 Aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa.
16 Herra ärjyy Siionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista, ja taivaat ja maa järkkyvät; mutta Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva.
17 Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi.
18 ¶ Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypälemehua, ja kukkulat vuotavat maitoa; kaikissa Juudan puronotkoissa virtaa vettä, ja Herran huoneesta juoksee lähde, ja se kastelee Akasialaakson.
19 Egypti tulee autioksi, ja Edom tulee autioksi erämaaksi väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassansa.
20 Mutta Juuda on oleva asuttu iankaikkisesti ja Jerusalem polvesta polveen.
21 Ja minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, josta en ole heitä puhtaiksi julistanut. Ja Herra on asuva Siionissa.

Sak 12:
9 ¶ Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan.
10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

Sak 13:
1 ¶ Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.
2 Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois.
.......
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

Raamattu opettaa juutalaisten koko jäännöksen (kolmasosa) pelastumisesta (kevätsade) päivien lopulla, jota edeltää eräs tärkeä, mutta surullinen ajanmerkki, joka on Israelin kansan maan jakaminen päivien lopulla, tarkoittaen nykytiedon valossa Palestiinan valtion syntymistä Israelin valtion ja maan sisälle. Palestiinan valtion synnyttäminen ja perustaminen Israelin maan sisälle on laittomuuden teko ja synnin kapina Jumalaa vastaan, koska Israel on Jumalan maa ja Hän on antanut sen juutalaisille. Jumalan sanan mukaan Israelin ja Jerusalemin tulee olla jakamattomia, koska ne kuuluvat israelilaisille. Päivien lopulla Jumala tuomitsee, jokaisen joka on hyväksynyt tai ollut jakamassa Israelin maata pakanoiden haltuun ja maa palautuu takaisin israelilaisille tuhannen vuoden ajaksi, jossa Herra Jeesus hallitsee valtakuntaansa Jerusalemista käsin.

Raamatun sanan opetuksen mukaan pakanakansat hyökkäävät lopunajassa Israelin kimppuun, joka on toinen tärkeä merkki koskien kolmasosan juutalaisten pelastumista. Niinä päivinä Israelin kansan jäljelle jäänyt jäännös (kolmasosa) pelastuu uskon kautta Herraan Jeesukseen, ja he katsovat (uskovat evankeliumin) Jeesukseen, joka lävistettiin ristillä kuolemaan syntien anteeksisaamiseksi. Näin Jumala vuodattaa kevätsateen, Hengen vuodatuksen kolmannen osan israelilaisten päälle ja sydämiin. Tällä tavalla koko Jooelin profetia tulee toteutumaan Jumalan sanan lupausten mukaisesti. Kevätsade, toinen Hengen vuodatus ei ole maailmanlaajuinen herätys koko maailman keskuudessa, vaan koko jäljelle jääneen Israelin kansan (juutalaisten) pelastuminen.

Maailmanlaajuinen usko antikristukseen lopunaikana

Ilm 13:
11 ¶ Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.
12 Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani.
13 Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.
14 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.
15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.
16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
17 ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.

Raamattu sanoo antikristuksen eksyttävän ihmisiä maan päälle luulemaan, että hän on Jumalan Karitsa, eli Jeesus, mutta antikristus on valhemessias puhuen lohikäärmeen suulla (saatanan äänitorvi). Raamatun opetuksen mukaan antikristus saa koko maailman valtaansa (lukuun ottamatta todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia) ja palvomaan sekä uskomaan häneen lopunaikana, ihmiskunnan viimeisinä päivinä. Raamattu ei opeta lopunajassa tapahtuvaa maailmanlaajuista herätystä uskon kautta Herraan Jeesukseen, vaan lopunajan "herätystä", jossa koko jumalaton ihmiskunta palvoo ja uskoo antikristukseen.

Olen kokenut sydämessäni pitemmän aikaa, useamman vuoden ajan, että väärä opetus maailmanlaajuisesta herätyksestä on osa lopunajan suurta ja viimeistä eksytystä, joka johdattaa siihen uskovat ihmiset antikristuksen syliin, koska antikristus saa vähäksi aikaa koko jumalattoman ihmiskunnan uskomaan häneen ja tällaisesta tapahtumasta voidaan käyttää sanontaa maailmanlaajuinen herätys, mutta kyse on kuitenkin maailmanlaajuisesta valheherätyksestä.

Raamattu opettaa antikristuksen tekevän suuria ihmeitä saaden tulenkin lankeamaan taivaasta (matkii ja jäljittelee Pyhää Henkeä). Antikristuksen toiminnan ydin ja keskipiste on tunnusteoissa ja ihmeissä, jotka tapahtuvat valhehengen voimasta. Kristillisissä piireissä ja varsinkin äärikarismaattisten keskuudessa monet ovat osallisia väärästä voitelusta ja valhehenkien voimasta sekä näissä piireissä, jotkut opettavat maailmanlaajuista herätystä, joka huipentuu Jeesuksen tulemukseen. Antikristuksen ilmaantuessa maan päälle, hän saa koko maailman uskomaan, että hän on Jeesuksen tulemus sekä hän kelpaa kaikille uskonnoille ja koko jumalattomalle maailmalle. Tästä johtuen väärä opetus maailmanlaajuisesta lopunajan herätyksestä on suunniteltu pimeyden päämajassa ja siihen uskovat ihmiset tulevat uskomaan antikristuksen palvonnan olevan sama asia kuin lopunajan suuri maailmanlaajuinen herätys. Kun ihminen on osallinen väärästä voitelusta uskoessaan Jeesukseen, niin sen seurauksena, ellei hän tee parannusta, hän on suuressa vaarassa uskoa antikristuksen olevan Jeesuksen tulemus.

Matt 24:26 Sentähden, jos teille sanotaan: ‘Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ‘Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.

Herra Jeesus opetti ettei Häneen uskovat ihmiset saa uskoa lopunajalla ilmestyvään antikristukseen (valhemessiaaseen). Moni uskova sanoo, ettei uskova voisi eksyä uskomaan antikristukseen, mutta näin uskoessaan ja sanoessaan he tekevät turhaksi Herran Jeesuksen selkeän varoituksen ja kehotuksen olla uskomatta antikristusta. On aivan varmaa ettei Herra Jeesus erehtynyt siinä kun Hän varoitti etteivät Häneen uskovat ihmiset eksyisi uskomaan antikristusta, ja koska Herra Jeesus on näin sanonut, niin silloin se on mahdollista, jos ei rakkaudesta totuuteen usko Herraan Jeesukseen. Sellainen uskova, joka rakkaudesta totuuteen uskoo Herraan Jeesukseen ei eksy lopunaikana uskomaan antikristusta, mutta jos on mieltynyt väärään voiteluun, vääriin oppeihin, eikä sydämessään rakasta totuutta Herrassa Jeesuksessa, niin silloin eksymys tapahtuu varsin helposti.

Moni uskova ajattelee ettei hän ole edes maan päällä antikristuksen ilmestyessä, mutta tällainen uskomus on väärää uskoa, sillä tuskinpa Herra Jeesus olisi varoittanut opetuslapsiaan olla uskomatta antikristukseen, jos uskovat eivät joutuisi olemaan antikristuksen ajassa. Herran Jeesuksen opetus viidestä viisaasta ja tyhmästä neitsyestä todistaa myös sen että seurakunta on antikristuksen aikana maan päällä, koska Herra Jeesus sanoi hääoven (pelastuksen oven) sulkeutuvan ja pysyvän kiinni sen jälkeen kun Ylkä (Jeesus) tuli (Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus). Tämä Herran Jeesuksen opetus todistaa sen ettei Hänen tulemuksen jälkeen enää kukaan voi pelastua, joka tarkoittaa sitä, että Jeesuksen tulemus tapahtuu tämän maailmanajan viime hetkillä, joka todistaa sen, että seurakunta on maan päällä antikristuksen vihan ajassa, mutta Jumalan rakastamana ja Jumalan hyvässä huolenpidossa.

Loppusanat

Ilm 9:
20 Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä.
21 He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

Ei ole epäuskoa uskoa Raamatun totuuteen ja siihen mitä Raamattu opettaa lopunajoista. Se ei ole epäuskoa, jos sanoo ettei lopunaikana tule suurta maailmanlaajuista herätystä uskon kautta Herraan Jeesukseen, koska Raamatun sana todistaa sen ettei näin tule käymään. Toki ihmisiä tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen myös lopunaikana, mutta maailmanlaajuista herätystä ei tule tapahtumaan, niin kuin väärä opetus opettaa.

Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi asettaa pelastuksensa Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön sekä odottaa Herransa paluuta sanoen:  Amen, tule, Herra Jeesus!


Petri Paavola 30.6.2018

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Jewish Publication Society Bible 1917
Online Bible Hebrew and Greek Lexicon
Strong's Concordance
 


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker