Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Talmud Messias ja Jumalan Poika

Talmud opettaa Messiaan olevan Jumalan Poika.

Talmud Sukkah 52a (Soncino translation): Rabbimme opettavat, Pyhä siunattu olkoon Hän, sanotaan Messiaalle Daavidin pojalle (paljastakoon Hän itsensä nopeasti meidän päivinämme), pyydä Minulta ja Minä annan Sinulle, niin kuin on sanottu: [Psalmi 2:7-8]: Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.

Talmud sanoo Messiasta Daavidin pojaksi, mutta viittaa myös psalmi 2:7,8:aan, joka tuo esille Messiaan olevan Jumalan Poika, sillä Herra sanoo Hänen olevan Jumalan (Herran) Poika.

Psa 2:
7 ¶ I declare concerning a statute: Jehovah said unto me, ‘My Son Thou art, I to-day have brought thee forth.
8 Ask of Me and I give nations—thy inheritance, And thy possession—the ends of earth.

Youngsin käännös kääntää Ps 2:7 jakeen oikein, sillä hepreankielen sana jalad (tekstissä qal-verbivartalossa) tarkoittaa qal-verbivartalossa synnyttää ja tuoda esiin. Tekstiyhteyden huomioonottaen on selvää, että jalad tarkoittaa Jumalan Pojan esiintuomista, ei sitä että Jumala synnytti Hänet, vaan että Jumala toi Hänet esiin.

Raamattu todistaa myös muualla, että Ps 2:7:ssä oleva jalad sana tarkoittaa tässä yhteydessä esiin tuomista:

Apt 13:

30 Mutta Jumala herätti hänet kuolleista.

31 Ja hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka olivat tulleet hänen kanssansa Galileasta Jerusalemiin ja jotka nyt ovat hänen todistajansa kansan edessä.

32 Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen,

33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: ‘Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt’.

34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: ‘Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot’.

35 Sentähden hän myös toisessa paikassa sanoo: ‘Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta’.

36 Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi isiensä tykö ja näki katoavaisuuden.

37 Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta.

Apostolien teoissa Paavali sanoi, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Alkutekstin sana tarkoittaa nostaa kuolleista. Paavali sanoi tarkasti ottaen, että he julistavat hyvän sanoman, että Jumala on täyttänyt lupauksensa ja nostanut Jeesuksen kuolleista. Tämän jälkeen Paavali viittaa Psalmi 2:7 sanomalla niin kuin toisessa psalmissa on kirjoitettu. Huomaa että Paavali nimenomaan sanoo toisessa Psalmissa tarkoittaen sillä Psalmia ja lukua kaksi.

Paavali siis kertoo kuinka Jumala nosti Jeesuksen kuolleista ja sanoo, että toisessa psalmissa kerrotaan siitä. Jeesuksen kuolleista nostaminen ei tarkoita synnyttämistä, vaan sitä että Jumala toi Jeesuksen esiin nostamalla Hänet kuolleista. Näin Apt 13 todistaa väkevästi sen että psalmi 2:7 tarkoittaa että Sinä olet Minun Poikani (Jumalan Poika), tänä päivänä Minä (Jumala) toin Sinut (Jeesus) esiin. Raamattu (UT) todistaa selkeästi Messiaan olevan Jumalan Poika.


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Juutalaisuus ja Messias usko

 
Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

 

eXTReMe Tracker