Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Tämän päivän laupias samarialainen

Eräs uskon veli sai sydämelleen kaataa puita, tehdä ne klapeiksi sekä hän tilasi ison kontin (mahtuu n. 40 mottia) klapien kuljetukseen, jonka päämääränä oli meidän pihamme. Hän antoi perheelleni lahjaksi 40 mottia koivuklapeja. Tämä puhutteli todella syvällisesti minun sydäntäni, sillä tämä veli ensin käytti paljon aikaansa puiden kaatamiseen ja karsimiseen. Sen jälkeen hän käytti aikaansa puiden halkomiseen (koneella, mutta kuitenkin). Kaiken tämän jälkeen hän maksoi kuorma-auton kuljettajalle kuorman tuomisesta pihaani. Puut siirtyivät n. sadan kilometrin matkan lähtöpisteestä pihallemme.

Otin klapeista panoraamakuvan:
Nature

Minua puhutteli todella voimakkaasti se kuinka tämä veli uhrasi oman aikansa ja näki suuren vaivan lähimmäisensä hyväksi sekä oli vielä valmis maksamaan siitä jonkin verran rahaa (kuljetus, sahan polttoaineen kustannukset sekä muut asiaan liittyvät kustannukset), että sai palvella ja auttaa lähimmäistään. Tämä tositarina kertoo siitä kuinka vielä löytyy (yhä harvemmassa nykyään) tämän päivän laupiaita samarialaisia, jotka eivät etsi omaansa, vaan lähimmäisensä parasta sekä ovat valmiit maksamaan rahaa omasta pussistaan saadakseen auttaa lähimmäisiään.

Tämän uskon veljen lähimmäisen rakkauden teko on sen takia todella merkittävä, koska hän on itse tällä hetkellä työtön ja vähätuloinen. Hän uhrasi omastaan ja antoi vähästään. Hän myös tiesi minun tekevän uskonvaraista Jumalan valtakunnan työtä. Hän joka on itse vähävarainen auttoi toista vähävaraista antaen todella arvokkaan lahjan lähimmäiselleen. Tästä kaikesta suuri kiitos Jumalalle, joka oli tämän rakkauden teon takana vaikuttamalla sen uskon veljen  sydämeen.
 

Sisällys:
Laupias samarialainen
Lesken ropo ja vähästään antaminen
Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa
Rakkauden kautta vaikuttava usko
Lähimmäisen parhaan katsomisen perusta
Jeesuksen esimerkkinä epäitsekäs ja uhrautuva rakkaus

 

 

Laupias samarialainen

Luuk 10:
29 Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?"
30 Jeesus vastasi ja sanoi: "Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi.
31 Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse.
32 Samoin leeviläinenkin: kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse.
33 Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä.
34 Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä.
35 Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: ‘Hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan’.
36 Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin?"
37 Hän sanoi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta". Niin Jeesus sanoi hänelle: "Mene ja tee sinä samoin".

Tämän uskon veljen rakkaudenteolla on yhtymäkohtia laupiaaseen samarialaiseen. Laupias samarialainen unohti hetkeksi omat asiansa ja keskittyi auttamaan avuntarvitsijaa ja hädässä olevaa ihmistä. Uskon veli unohti omat asiansa ja auttoi avun tarpeessa olijaa. Laupias samarialainen käytti omaa aikaansa lähimmäisen auttamiseen sekä hän käytti omia rahojansa siihen, että sai auttaa avun tarpeessa olijaa. Uskon veli toimi tässäkin täsmälleen samalla tavalla kuin laupias samarialainen.

Lesken ropo ja vähästä antaminen

Mark 12:
41 ¶ Ja hän istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun. Ja monet rikkaat panivat paljon.
42 Niin tuli köyhä leski ja pani kaksi ropoa, yhteensä muutamia pennejä.
43 Ja hän kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun.
44 Sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko elämisensä."

Uskon veljen rakkauden tekoa voi verrata myös lesken ropoon sillä tavalla, että vaikka veli ei antanut kaikkea rahallista omaisuuttansa, niin hän kuitenkin antoi vähästään, ei liiastaan.

Olkoon tämän veljen rakkauden teko meille uskoville esimerkkinä uhrautuvasta Jumalan vaikuttamasta rakkaudesta, joka johdattaa meidät epäitsekkääseen elämään ja saakoon se innoittaa meitä etsimään koko sydämestämme lähimmäisen parasta sekä Jumalan täsmällistä ja tarkkaa johdatusta.

Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa

Matt 6:
26 Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?
27 Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
28 Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää.
29 Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä.
30 Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?
31 Älkää siis murehtiko sanoen: ‘Mitä me syömme?’ tahi: ‘Mitä me juomme?’ tahi: ‘Millä me itsemme vaatetamme?’
32 Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.
33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.
34 Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."

Herran Jeesuksen opetuslapsen ensisijainen päämäärä ja tehtävä on etsiä joka päivä ensin Jumalan valtakuntaa ja Jumalan vanhurskautta. Herra Jeesus lupasi Jumalan antavan meille kaiken elämään tarpeellisen jos ensin etsimme Jumalan valtakuntaa ja Jumalan vanhurskautta.

Jos annamme omastamme ja vaikka vähästämme, niin se ei kuitenkaan ole meiltä pois jos etsimme ensin Jumalan valtakuntaa ja Jumalan vanhurskautta. Jumala on luvannut pitää meistä huolta, jos meidän uskovien elämän ensimmäinen asia kaikessa on Jumalan tahdon etsiminen.

Rakkauden kautta vaikuttava usko

Gal 5:6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Tässä kohtaa on myös hyvä tuoda esille, että epäterve usko pyrkii tekemään uskon tekoja ansaitakseen  Jumalan mielisuosion ja siunauksen.

Raamatullisessa uskossa uskon tekojen ja lähimmäisen rakkauden tekojen motiivi ja vaikutin tulee olla Jumalan rakkaudessa Pyhässä Hengessä, jonka kautta rakastamalla Jumalaa ja lähimmäisiämme teemme rakkauden tekoja totuudessa. Jumalan vaikuttamien rakkauden tekojen kautta uskova ihminen ei etsi itselleen omaa kunniaa, ei pyri hyötymään siitä millään tavalla, eikä yritä ansaita Jumalan mielisuosiota. Jumalan vaikuttamia rakkauden tekoja tehdään puhtaasti rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäisiin, jonka kautta nähdään avunkohteet sekä avun tarpeellisuus ja sitten toimitaan ja tehdään rakkauden tekoja lähimmäisten parhaaksi Pyhän Hengen voiman avulla.

Lähimmäisen parhaan katsomisen perusta

Fil 2:
1 ¶ Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta,
2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset
3 ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne
4 ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.

Rakkauden tekojen perusta lähimmäisen parhaaksi on tietenkin Jumalan lahjoittama pelastus ja usko, mutta että uskossa voimme ojentautua tekemään lähimmäisen rakkauden tekoja lähimmäisen parhaaksi, niin silloin meidän tulee pitää lähimmäistämme aidosti itseämme parempana.

Jumalan vaikuttama rakkaus Pyhässä Hengessä kykenee poistamaan ja poistaa itsekkyyden uskovan sydämestä sekä kaikenlaisen turhan kunnian pyytämisen. Jumalan vaikuttama rakkaus Pyhässä Hengessä on avain Jumalan vaikuttamaan nöyryyteen, jossa uskova kykenee pitämään toista uskovaa itseään parempana. Raamatun opetuksen mukaan toisen pitämiseen itseään parempana kuuluu myös lähimmäisen parhaan ajatteleminen, että emme katso vain omaamme, vaan toisenkin parasta.

Raamatun opetus toisen parempana pitämisestä ei tarkoita tämän synnin vallan alla olevan maailman arvoja, jossa toisen paremmuus on toisen huonoutta. Raamatullinen toisen parempana pitäminen on sama asia kuin viljapellossa kasvava vilja, jossa vehnänkorret ovat kasvaneet kohti taivasta, mutta kun vehnänkorret kypsyvät, niin tähkän (hedelmän kypsyminen) painosta ne taipuvat kumaraan kumartaen toinen toisilleen. Tämä prosessi uskovan sydämessä on Pyhän Hengen vaikuttamaa, joka kuolettaa lihan tekoja ja tuo kuoleman lihalle koskien synnin ja lihan tekoja. Tämän perusta ja perustus on Herran Jeesuksen sovitusveri.

Raamatullinen toisen parempana pitäminen on Jumalan antama turvaverkko, jossa kukaan ei nouse kenenkään yläpuolelle, vaan jokainen kunnioittaa ja rakastaa toinen toisiaan. Raamatullinen toisen parempana pitäminen, ei tarkoita sitä, että joku on toista parempi tai huonompi, vaan että Jumalan lapseuden aseman sekä Herran Jeesuksen antaman pelastuksen tähden uskovina ihmisinä rakastamme ja kunnioitamme toinen toisiamme.

Todellista lähimmäisen rakastamista sekä todellisia rakkauden tekoja sisaria ja veljiä kohtaan Kristuksessa ei voi tehdä jos ei pidä Jumalan vaikuttaman nöyryyden kautta toista itseään parempana. Edellä kuvattu toisen parempana pitäminen on aina tapa, joka poistaa uskovan ihmisen sydämestä itsekkyyden ja turhan kunnian pyytämisen.

Jeesuksen esimerkkinä epäitsekäs ja uhrautuva rakkaus

Fil 2:
5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

Herra Jeesus jätti Jumalan valtakunnan täydellisen kirkkauden ja rakkauden ilmapiirin ja suostui tulemaan kuoleman, kärsimyksen ja kirouksen maailmaan. Tässä maailmassa Herra Jeesus eli epäitsekkäästi uhrautuvan rakkauden kautta kärsien ja kuollen meidän tähtemme, että meillä elämä olisi.

Luuk 22:
24 Ja heidän välillään syntyi myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava suurimmaksi.
25 Niin hän sanoi heille: "Kansojen kuninkaat herroina niitä hallitsevat, ja niiden valtiaita sanotaan hyväntekijöiksi.
26 Mutta älkää te niin; vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niinkuin nuorin, ja johtaja niinkuin se, joka palvelee.

Matt 20:
25 Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi: "Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan.
26 Näin älköön olko teillä keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne,
27 ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne;
28 niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."

Herran Jeesuksen opetuksen mukaisesti me uskovat emme saa pyrkiä hallitsemaan ja alistamaan lähimmäisiämme, koska Jumalan valtakunnan kansalaisista ensimmäinen on sellainen, joka palvelee lähimmäisiään. Jumalan valtakunnan suuruus on erilaista suuruutta kuin mitä tämän maailman suuruus on. Jumalan valtakunnan suuruus on sellaista, missä suurin käyttäytyy kuin nuorin ja todellinen johtaja ja johtajuus on toisten palvelemista. Pyhä Henki vaikuttaa meissä uskovissa Jumalan valtakunnan suuruutta, joka on todellista palvelemista ja toisten huomioimista ja auttamista. Lesken ropo ja laupias samarialainen olivat kuvausta Jumalan valtakunnan suuruudesta.

Herra Jeesus sanoi ettei Hän tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä monien edestä. Herra Jeesus antoi meille esimerkin, että mekin palvelisimme lähimmäisiämme, emmekä asettaisi itseämme asemaan, jossa asettaudumme muiden palveltavaksi, missä emme itse koskaan tai harvoin palvelisi muita. Toki Herra Jeesus oli täydellinen, emmekä me kykene täydellisyyteen, mutta Jeesuksen sanojen mukaan meillä on mahdollisuus elää ja kasvaa niin että opimme toisia palvelemaan (elämään epäitsekästä ja uhrautuvaa rakkautta todeksi omassa elämässämme). Saakoon Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä murtaa meidän jokaisen lihan panssarit ja johdattaa meitä palvelemaan lähimmäisiämme Jumalan rakkauden ja totuuden kautta.

 

 

Petri Paavola 27.5.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769


 


 

 

 

eXTReMe Tracker