Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta

 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Pyhä Henki avaa ymmärryksen

              

Tekstiyhteys ja Raamatun kokonaisilmoitus

 

Joh 16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Ps 119:160 Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.

Raamattua ei voi ymmärtää oikealla tavalla ilman Pyhän Hengen antamaa ymmärrystä. Silloin kun Pyhä Henki johdattaa uskovaa ymmärtämään Jumalan sanan totuuden opetuksia, niin Hän johdattaa ja opettaa ymmärtämään Raamatun jakeita ja tekstiyhteyksiä Raamatun kokonaisilmoituksen kautta. Samoin Pyhä Henki opettaa uskovaa ymmärtämään tekstiyhteyden, niin ettemme repäise jaetta tai sanaa irti sen tekstiyhteydestä, koska muuten voimme ymmärtää jakeen merkityksen väärin. Pyhä Henki johdattaa uskovaa myös ymmärtämään jokaisen jakeen, sanan sekä tekstiyhteyden koko Raamatun ilmoituksen valossa, koska siten emme ymmärrä väärin sitä mitä yksittäinen jae, sana tai tekstiyhteys opettaa.

Jotkut teologit sekä uskovatkin järkeilevät (yrittävät ymmärtää oman järkensä kautta) Raamatun sanaa ja sanovat ettei langenneet enkelit ole yhtyneet ihmisten tyttäriin, eikä maan päällä ole asunut jättiläisiä. Tämän johdosta varsinkin jotkut teologit voivat sanoa Raamatussa olevan ristiriitaisuuksia. Raamatussa ei kuitenkaan ole ristiriitoja, sillä ristiriita on aina ihmisen mielessä, ei Raamatussa silloin jos ihminen kokee Raamatun sanan edessä ristiriitoja.

1 Moos 6:4 ¶ Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.

4 Moos 13:33 Näimmepä siellä jättiläisiäkin, Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja; sellaisia me heistäkin olimme."

Juud 1:
6 ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon;
7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

Raamattu opettaa asioiden todistamisesta kahden tai kolmen todistuksen kautta. Raamatun sana todistaa jättiläisistä ja meidän uskovien tehtävä on uskoa se todeksi sen mukaan mitä Raamattu kertoo siitä. Raamattua ei voi ymmärtää meidän järkemme kautta, jos järkemme sanoo ettei maan päällä voinut olla jättiläisiä, jotka ovat syntyneet langenneiden enkelien siittäminä ihmisten tyttärille, niin ei se tee tyhjäksi Jumalan sanan totuutta. Raamattu opettaa Jumalan sanan olevan Pyhässä Hengessä kirjoitettu kirja ja siksi se avautuu vain Pyhän Hengen avaamana oikealla tavalla, eikä sitä voi ymmärtää oikein järjellisesti. Järjellinen ymmärtäminen johtaa joko siihen että hylkää osia Raamatusta tai järjen kautta vääristää sen mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa.

Raamattu sanoo VT:ssa Jumalan poikien (tarkoittaa tässä yhteydessä langenneita enkeleitä) yhtyneen ihmisten tyttärien kanssa, jotka sen sen seurauksensa synnyttivät maan päälle jättiläisiä. UT:n teksti todistaa sen, että langenneet enkelit jättivät oman asumuksensa (henkiruumiin) ja lankesivat haureellisiin lihanhimoihin, niin kuin Sodomassa ja Gomorrassakin tapahtui. Tästä tulee selkeästi esille se, että langenneet enkelit hylkäsivät henkiruumiin ja yhtyivät maan tyttärien kanssa. Raamattu todistaa tämänkin asian kahden tai kolmen todistuksen kautta.

Ps 82:
1 ¶ Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä:
6 ¶ Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia;

Tämä Raamatun kohta voi aiheuttaa ongelmia jos ajattelemme asiaa järjellisesti luulemalla, että Jumala seisoo muiden jumalien kokouksessa ollen tuomarina jumalien keskellä. Kun ymmärrämme Raamatun kokonaisopetuksen sekä tässä tapauksessa hepreankielen sanojen merkityksiä eri asiayhteyksissään, niin saamme lisäselvyyttä jakeiden ymmärtämiseen:

Psalm 82:
1 A Psalm of Asaph. God  (Elohim) standeth in the congregation of God (El); in the midst of the judges (Elohim) He judgeth:
6 I said: Ye are godlike (Elohim) beings, and all of you sons of the Most High. (Jewish Publication Society Bible - JPS)

Juutalaisten hepreasta englantiin käännökseen mukaan Psalmi 82 jakeet 1 ja 6 menevät seuraavasti suomeksi:

1 Asafin psalmi. Jumala seisoo Jumalan seurakunnassa; tuomarien joukossa Hän tuomitsee:
6 Minä sanoin: Te olette jumalallisia olentoja, ja te olette kaikki kaikkein Korkeimman poikia.

Hepreankielen sana Elohim tarkoittaa Jumalaa ja kun sillä tarkoitetaan Jumalaa, niin juutalaiset ymmärtävät aina sen tarkoittavan Raamatun Luoja Jumalaa. Silloin kun Elohim sanaa käytetään hepreankielessä ihmisestä, niin se voi tarkoittaa tuomaria tai jumalallista olentoa (Jumalan luomia olentoja kuten ihmiset).

Sen takia Psalmi 82:1,6 sanoo Jumalan seisovan Jumalan seurakunnassa (Israelin kansa kuului Jumalan seurakuntaan) tuomarien joukossa, jolla tarkoitetaan Israelin kansan tuomareita ja hallitsijoita, joita Jumala tuomitsee. Jumala sanoo näille tuomareille että he ovat jumalallisia olentoja (Jumalan luomia ihmisiä ja Jumalan kuvina jumalallisia, mutta ei jumalia) ja he kaikki ovat Korkeimman Jumalan poikia. Alkutekstin valossa sekä heprean sanojen eri asiayhteyksien merkitysten mukaan kykenemme ymmärtämään tämän Raamatun kohdan oikealla tavalla.

Vaikka ei ymmärtäisi alkutekstin merkityksiä, niin silti Raamatun kokonaisopetuksen mukaan ymmärrämme ettei Raamattu opeta Jumalan olevan jumalien (muita jumaluuksia) kokouksessa Tuomarina heidän keskellään, eikä Jumala sano muille jumalille, että nämä muut jumalat olisivat Korkeimman Jumalan poikia, koska Raamatun Jumala on yksi, eikä ole olemassa muita jumaluuksia ja epäjumalat ovat langenneiden enkelien vaikuttamia epäjumalakultteja, joiden kautta he eksyttävät ihmiskuntaa.

Ps 82:
1 ¶ Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä:
2 "Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomain puolta?" Sela.
3 "Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus.
4 Vapauttakaa vaivainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomain käsistä.
5 Ei ole heillä älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan perustukset horjuvat.
6 ¶ Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia;
7 kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa."
8 Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat.

Silloin kun lukee koko tekstiyhteyden, niin kykenee ymmärtämään, että kyseessä on Jumalan puhe Israelin kansan tuomareille ja hallitsijoille. Auttakaa vaivainen ja orpo oikeuteensa; vapauttakaa vaivainen ja köyhä; te kuolette niin kuin ihmiset kuolevat. Edellä olevat asiat kertovat meille sen että oli kyse Israelin kansan tuomareista ja hallitsijoista, joiden tulee hallita oikeudenmukaisesti, sillä hekin kuolevat, niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Tässäkään kohden ei tarvitse osata alkukieliä, koska tekstiyhteys paljastaa sen mistä on kyse.

Otan esille yhden Raamatun esimerkin millä tavalla voi ymmärtää alkukielen merkityksiä, vaikka ei olekaan teologista alkukielen tuntemusta ja opiskelua suorittanut ja kuinka Raamatun kokonaisilmoitus kertoo meille tekstiyhteyden oikean merkityksen.

Apt 13:

29 Ja kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan.

30 Mutta Jumala herätti hänet kuolleista.

31 Ja hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka olivat tulleet hänen kanssansa Galileasta Jerusalemiin ja jotka nyt ovat hänen todistajansa kansan edessä.

32 Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen,

33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: ‘Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt’.

34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: ‘Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot’.

35 Sentähden hän myös toisessa paikassa sanoo: ‘Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta’.

Apt 13:33 jakeessa ei pitäisi olla sanaa synnyttänyt se on väärä käännös. Tekstiyhteys puhuu Jeesuksen kuolleista nousemisesta (herättäen Jeesuksen) ja sen jälkeen sanotaan ja viitataan Psalmi 2:7 Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut ei suinkaan synnyttänyt, vaan tuonut esiin. Miksi voimme sanoa näin?

Psalmi 2:7 Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.

Psalmi 2:7:ssa synnytin sana on hepreaksi perusmuodossaan sana yalad ja se on tässä yhteydessä qal-verbivartalossa, jossa yalad sana merkitsee synnyttää ja tuoda esiin.

Nyt kun katsomme Apt 13:32,33 kohtaa, jossa on viittaus Psalmi 2:7 missä sanotaan Jumalan nostaneen Jeesuksen kuolleista viitaten sillä Psalmi 2:7, niin kyse on siitä, että Jumala toi Jeesukseen esiin kuolemasta kuolleista nostamisen kautta. Täten synnyttää on väärä käännös, sillä Jumala ei synnyttänyt Jeesusta millään tavalla nostaessaan Hänet kuolleista, vaan kuolleista nostamisen kautta toi Hänet esille.

Täten hengellisen ymmärryksen, tekstiyhteyden ja Raamatun kokonaisopetuksen perusteella voimme ymmärtää Jumalan tuoneen Jeesukseen esiin kuolleista, vaikka me emme olisi opiskelleet alkukieliä teologisessa tai missään muussakaan paikassa. Jumala ei jätä meitä pelkän alkukielen kirjaimen sanojen ja kieliopin varaan, vaan on kirjoittanut hengellisen kirjan Henkensä kautta ja siksi se voidaan ymmärtää vain Pyhässä Hengessä oikealla tavalla ja siksi tekstiyhteys sekä Raamatun kokonaisopetus määrittää sen mitä Raamattu opettaa. Alkukielen tuntemus on hyvä asia, mutta ei pääsyvaatimus sille että voi olla uskossa, ymmärtää Jumalan sanaa tai opettaa Jumalan sanaa.

Näissä alkukielen merkityksissä ja sanamuodoissa voi piillä sellainen vaara, että järkeilemme niiden perusteella asioita ja unohdamme tekstiyhteyden sekä Raamatun kokonaisopetuksen hengellisen ilmoituksen, joka voi avautua vain Pyhässä Hengessä. Tämä on lohdullinen tieto, koska tällä tavalla Jumala on tarkoittanut, että kaikki Häneen uskovat voivat ymmärtää Jumalan sanaa eikä vain harvat ja valitut (oppineet - korkea teologinen koulutus). Amen, suuri kiitos tästä Jumalalle.

Se miksi toin esille tuon harvat ja valitut viitaten sillä teologiseen koulutukseen johtuu siitä, koska monesti (ei aina, eikä kaikki) jotkut teologit korostavat sitä kuinka ilman teologista koulutusta ei kukaan uskova ihminen kykene ymmärtämään syvällisesti Jumalan sanan opetusta. Samoin myös jotkut uskovat voivat luulla, että vain teologisen opiskelun kautta teologiksi valmistunut ihminen on Raamatun opetuksen asiantuntija, mutta näin ei asia ole, koska Pyhä Henki avaa Raamatun opetuksen, ei tieteellinen teologinen tutkimus.

Meidän jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee muistaa ja ymmärtää se, että meistä jokainen erehtyy jossakin kohtaa myös ne jotka ovat saaneet kutsun opettamaan Jumalan sanaa, vaikka meidän sydämissämme asuu Jumalan Pyhä Henki. Jokainen meistä saa siten korjata kurssia ja tehdä parannusta siellä missä siihen on aihetta. Se tulee kuitenkin muistaa, että kaikki tulee koetella, eli se jota koetellaan ja myös hän joka koettelee. Ketään ei saa yrittää painostaa tekemään parannusta, vaan tulee antaa aikaa nähdä se missä on parannuksen paikka.

Muutama sana vielä ihmisviisaudesta. Ihmisviisaus syrjäyttää aina Jumalan tahdon ja varsinkin silloin, kun ihmisviisaus pyrkii ohjaamaan ihmisen mielen käyttäytymistä ja ajattelutapaa. Monet uskovat pyrkivät tuomaan uskon asioihin lisäsyvyyttä akateemisen ihmisviisauden kautta, mutta Raamattu puhuu lapsenomaisesta uskosta, joka on ainoa tapa toteuttaa Raamatun uskoa. Akateeminen viisaus pätee niillä aloilla mihin akateeminen koulutus kouluttaa ihmisiä, mutta ei uskon asioihin. Siksi nämä kaksi asiaa tulee erottaa toisistaan ja niiden tulee elää omaa elämäänsä omassa ympäristössään, eli lapsenomainen usko on ainoa vaikutin uskon asioissa ja akateeminen ihmisviisaus toimii vain niillä aloilla, joihin akateeminen ihmisviisaus antaa pätevyyden toimia.

Näen erään ison ongelman meidän uskovien keskuudessa ja se on sellainen, missä erilaiset uskonsuunnat ovat täysin keskittyneitä siihen, että heillä on teoreettisesti oikea oppi hallussaan. Tämän tähden emme uskovina kykene aina näkemään sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa tietyissä kohdissa, koska jokin uskonnollinen tulkinta voi ohjata meidän ajatusmaailmaamme ja estää meitä näkemästä totuutta.

Tässä suhteessa meidän uskovien on tehtävä parannusta ja vääränlaisen oikeaoppisuuden korostamisen sijasta meidän on aloitettava elämään, niin kuin todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi elää. Meidän tulee koetella kaikki opetus Jumalan sanan kautta rukouksen kera Pyhässä Hengessä. Uskon elämän päämäärä ei ole kerätä mahdollisimman paljon teoreettista tietoa Jumalasta, vaan Jumalan sanan kautta oppia tuntemaan Jumalaa ja ojentautumaan elämässä sen mukaan kuinka Raamattu opettaa.

1 Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Kun ihminen tulee uskoon (tai usko tulee häneen) Jumalan armosta, niin silloin hän oppii ymmärtämään, että tie Jumalan voimaan, viisauteen ja totuuteen käy ainoastaan Herran Jeesuksen ristin kautta, jossa Hän vuodatti verensä ja kuoli syntien anteeksisaamiseksi, jonka todisteeksi Hän nousi kuolleista Isä Jumalan oikealle puolelle. Kun ihminen Jumalan armosta saa syntinsä anteeksi parannuksen teon (katumus, syntien tunnustaminen ja mielenmuutos) ja uskon kautta Heraan Jeesukseen, niin hän uudestisyntyneenä Jumalan Pyhästä Hengestä alkaa uskon kasvun kautta ymmärtämään koko ajan yhä syvällisemmin Jumalan sanan totuutta.

Lopuksi haluan vielä kirjoittaa ettei tarkoitukseni ole loukata tai lyödä ketään uskovaa, joka on opiskellut teologisessa tiedekunnassa, sillä monet heistä ovat olleet varmasti ihan vilpittömiä uskossaan, enkä halua tehdä tyhjäksi heidän uskoaan ja kokemuksiaan. Uskon kuitenkin sen että terve uskon kasvu saa meissä uskovissa aikaan sen, että ymmärrämme jättää ihmisviisauden pois elämästämme ja turvata yksin Jumalaan uskon kautta Herrassa Jeesuksessa, Pyhässä Hengessä.

 

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker