Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Temppeli apostolien teot ja Josefus

Kirjoitin aikaisemmin kirjoituksen Jerusalemin Herran temppelistä, joka sijaitsi Daavidin kaupungissa. Kirjoituksessani kirjoitin muun muassa kuinka apostolien teoissa todistetaan todeksi Josefuksen selonteko, jonka mukaan Antonian linnoitus oli temppeliä korkeammalla. Saan paljon kaikenlaista palautetta suomeksi ja englanniksi sivujeni kirjoitusten, tekemien videoiden ja sekä palvelutehtävääni liittyen. Aina minulla ei riitä aika palautteen johdosta käymään keskustelua, mutta nyt koin kuinka nimettömänä jätetty palaute aikaisempaa temppeliä koskevaa kirjoitustani vaatii julkisen ja perusteellisen vastauksen minun puoleltani. Nimettömänä jätetyssä palautteessa sanottiin, että minä olen väittänyt kuinka Apt 21:31,32 todistaisi temppelin olleen alarinteellä, vaikka kirjoitus kertoo, ettei Paavali ollut enää vuoren laella temppelissä. Nimetön palaute sanoi, että Paavali oli viety pois temppelistä ja raahattu temppelivuorelta alas. Nimetön palaute sanoi, että tämän tähden sotapäällikkö juoksi mäkeä alas, koska hän ei juosut temppeliin, vaan Paavalin luokse vuoren juurelle. Tällä tavalla nimetön palautteen antaja pyrkii kumoamaan sen, että temppeli olisi ollut Antonian linnoitusta alempana.

Kun tutkimme apostolien tekoja, niin siellä on monta kertaa tuotu esille tämä asia, josta käy selkeästi esille, että Antonian linnoitus oli temppeliä ylempänä. Tämä tarkoittaa sitä, että Josefuksen selonteko on yhtäpitävä Raamatun sanan totuuden kanssa. Miksi tämä on tärkeä asia, josta pitää kirjoittaa? Sen tähden, koska tämänkin aiheen kautta näemme sen kuinka perinne ja traditio pyrkii vääristelemään totuutta, mutta Jumalan sanan ilmoitus kertoo sen mikä on totuus tässä temppelin sijainti asiassa kuin kaikessa muussakin Raamatun sanan opetukseen liittyvässä asiassa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Sisällys:
Apostolien tekojen todistus
Josefuksen todistus Antonian linnoituksesta

 

Apostolien tekojen todistus

Tuon ensin esille lyhyesti Josefuksen selontekoa, jonka jälkeen käsittelen perusteellisemmin apostolien tekojen todistusta. Josefuksen selonteon perusteella tiedämme Herodeksen aikaisen toisen temppelin muurin ja Antonian linnoituksen muurin välisen etäisyyden olleen 600 jalkaa (n. 180 m). Tämä tarkoittaa sitä, että Antonian linnoitus oli Moorian vuoren huipulla ja temppeli alempana vuorenrinteellä. Kun temppeli sijaitsi alempana rinteellä kuin vuoren huipulla ollut Antonian linnoitus, niin temppeli ei sijainnut vuoren alarinteellä, vaan vuoren ylärinteellä lähellä vuoren huippua, joka käy ilmi hyvin alla olevasta kuvasta. Josefuksen mukaan temppelin ja Antonian linnoituksen välille oli rakennettu pylväskäytävä, jota pitkin Rooman sotilaat pääsivät tarpeen vaatiessa temppelialueelle ja juutalaiset linnoitukseen.

Nature

Apt 21:
28 ja huusivat: "Israelin miehet, auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa kaikkia ihmisiä meidän kansaamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan, onpa vielä tuonut kreikkalaisia pyhäkköönkin ja saastuttanut tämän pyhän paikan."
29 Sillä he olivat ennen nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla hänen kanssaan ja luulivat, että Paavali oli tuonut hänet pyhäkköön.
30 Ja koko kaupunki tuli liikkeelle, ja väkeä juoksi kokoon; ja he ottivat Paavalin kiinni, raastoivat hänet ulos pyhäköstä, ja heti portit suljettiin.
31 Ja kun he tahtoivat hänet tappaa, sai sotaväenosaston päällikkö sanan, että koko Jerusalem oli kuohuksissa.
32 Tämä otti heti paikalla mukaansa sotilaita ja sadanpäämiehiä ja riensi alas heidän luoksensa. Kun he näkivät päällikön ja sotilaat, lakkasivat he lyömästä Paavalia.
33 Silloin päällikkö astui esiin, otatti hänet kiinni ja käski sitoa hänet kaksilla kahleilla ja kysyi, kuka hän oli ja mitä hän oli tehnyt.
34 Mutta kansanjoukosta huusivat toiset sitä, toiset tätä. Ja koska hän melun tähden ei voinut saada varmaa selkoa, käski hän viedä hänet kasarmiin.
35 Ja kun Paavali tuli portaille, täytyi sotamiesten kantaa häntä kansan väkivallan tähden;
36 sillä suuri kansanpaljous seurasi perässä ja huusi: "Vie pois hänet!"
37 Ja kun oltiin kuljettamassa Paavalia sisälle kasarmiin, sanoi hän päällikölle: "Onko minun lupa sanoa sinulle jotakin?" Niin tämä sanoi: "Osaatko sinä siis kreikkaa?
 

Juutalaiset syyttivät Paavalin tuoneen kreikkalaisia, eli pakanoita pyhäkköön (temppeli), jonka seurauksena juutalaiset ottivat Paavalin kiinni ja raastoivat hänet ulos temppelistä, jonka tähden portit suljettiin. Paavali vietiin pois temppelistä ja sen jälkeen Raamattu sanoo monikossa, että portit suljettiin, joka tarkoittaa sitä, että Paavali tuotiin temppelistä pois pakanoiden esipihalle, joka kuului temppelialueeseen. Pakanoiden esipiha oli tarkoitettu kaikille ihmisille myös pakanoille. Pakanat eivät saaneet mennä muualle temppelialueella, sillä heidän piti pysyä pakanoiden esipihalla, koska muut alueet temppelissä olivat vain juutalaisia varten. Paavali tuotiin temppelistä ulos pakanoiden esipihalle, jonka tähden hänet tuotiin Nikanorin portin ja kauniin portin kautta pakanoiden esipihalle. Tästä syystä Raamattu puhuu monikossa porteista, jotka suljettiin.

Apostolien teot 21:31 sanoo, että juutalaiset halusivat tappaa Paavalin ja tästä syystä hänet vietiin pakanoiden esipihalle, sillä se oli juutalaisten mielestä vähemmän pyhempi paikka kuin muut temppelialueet, eikä Paavalia olisi saanut tappaa juutalaisten temppelialueilla, jotka olivat pyhiä juutalaisille. Paavali oli siis temppelialueella, pakanoiden esipihalla, eikä temppelialueen ulkopuolella alempana vuoren rinteellä. Sotaväenpäällikkö sai sanan mellakasta ja riensi alas linnoituksesta temppelialueelle pakanoiden esipihalle, jossa oli Paavali ja raivostuneet juutalaiset. Apostolien teot 21:32 käyttää sanoja riensi alas, koska Antonian linnoitus sijaitsi vuoren huipulla ja temppeli oli linnoitusta alempana. Paavali vietiin kasarmille (Antonian linnoitus).

Apt 22:
24 käski päällikkö viedä hänet kasarmiin, ja saadakseen tietää, mistä syystä he niin hänelle huusivat, hän määräsi hänet ruoskimalla tutkittavaksi.
25 Mutta kun he olivat oikaisseet hänet ruoskittavaksi, sanoi Paavali siinä seisovalle sadanpäämiehelle: "Onko teidän lupa ruoskia Rooman kansalaista, vieläpä ilman tuomiota?"
26 Kun sadanpäämies sen kuuli, meni hän päällikölle ilmoittamaan ja sanoi: "Mitä aiot tehdä? Tämä mies on Rooman kansalainen."
27 Niin päällikkö meni Paavalin luo ja sanoi hänelle: "Sano minulle: oletko sinä Rooman kansalainen?" Hän vastasi: "Olen".
28 Niin päällikkö sanoi: "Minä olen paljolla rahalla hankkinut itselleni tämän kansalaisoikeuden". Paavali sanoi: "Mutta minulla se on syntymästäni asti".
29 Silloin ne, joiden piti häntä tutkia, lähtivät heti hänen luotaan. Ja myös päällikkö peljästyi saatuaan tietää, että Paavali oli Rooman kansalainen, kun oli sidottanut hänet.
30 Mutta seuraavana päivänä, koska hän tahtoi saada varman tiedon, mistä juutalaiset häntä syyttivät, päästi hän hänet siteistä ja käski ylipappien ja koko neuvoston kokoontua, vei Paavalin alas ja asetti hänet heidän eteensä.

Paavali oli Antonian linnoituksessa tutkittavana mellakan tähden. Sotaväenpäällikkö tahtoi tietää mistä juutalaiset syyttivät Paavalia, jonka tähden hän käski ylipappien (tarkoittaa varmaankin pappien palveluosastojen johtajia) neuvoston (Sanhedrin) kokoontua, joka tapahtui temppelissä, sillä Sanhedrinilla oli siellä oma tila kokoontumiseen. Raamattu sanoo, että Paavali vietiin kasarmilta (Antonian linnoituksesta) alas temppeliin pappien ja Sanhedrinin eteen. Tästä kohdasta tulee esille toisen kerran todistus, jonka mukaan temppeli oli Antonian linnoitusta alempana.

Apt 23:
1 ¶ Niin Paavali loi katseensa neuvostoon ja sanoi: "Miehet, veljet, minä olen kaikessa hyvällä omallatunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään asti".
2 Mutta ylimmäinen pappi Ananias käski lähellä seisovia lyömään häntä vasten suuta.
3 Silloin Paavali sanoi hänelle: "Jumala on lyövä sinua, sinä valkeaksi kalkittu seinä; istutko sinä tuomitsemassa minua lain mukaan ja käsket vastoin lakia lyödä minua?"
4 Niin ne, jotka seisoivat lähellä, sanoivat: "Herjaatko sinä Jumalan ylimmäistä pappia?"
5 Ja Paavali sanoi: "En tiennyt, veljet, että hän on ylimmäinen pappi; sillä kirjoitettu on: ‘Kansasi ruhtinasta älä kiroa’".
6 ¶ Mutta koska Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia ja toisen osan fariseuksia, huusi hän neuvoston edessä: "Miehet, veljet, minä olen fariseus, fariseusten jälkeläinen; toivon ja kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana".
7 Tuskin hän oli tämän sanonut, niin nousi riita fariseusten ja saddukeusten kesken, ja kokous jakautui.
8 Sillä saddukeukset sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ei enkeliä eikä henkeä, mutta fariseukset tunnustavat kumpaisetkin.
9 Ja syntyi suuri huuto, ja muutamat kirjanoppineet fariseusten puolueesta nousivat ja väittelivät kiivaasti ja sanoivat: "Emme löydä mitään pahaa tässä miehessä; entäpä jos henki tai enkeli on hänelle puhunut?"
10 Ja kun riita yhä kiihtyi, pelkäsi päällikkö, että he repisivät Paavalin kappaleiksi, ja käski sotaväen tulla alas ja temmata hänet heidän keskeltään ja viedä hänet kasarmiin.

Kun Paavali oli temppelissä pappien ja Sanhedrinin edessä, jolloin siellä syntyi suuri riita ja riidan kiihtyessä päällikkö pelkäsi juutalaisten repivän Paavalin kappaleiksi ja niin päällikkö käski sotaväen tulla linnoituksesta alas temppelialueelle ja viedä Paavali takaisin (ylös) linnoitukseen. Tässä kohdassa on kolmas kerta, jonka mukaan temppeli oli Antonian linnoitusta alempana.

Apt 23:
12 ¶ Mutta päivän tultua juutalaiset tekivät salaliiton ja vannoivat valan, etteivät söisi eivätkä joisi, ennenkuin olivat tappaneet Paavalin.
13 Ja niitä oli viidettäkymmentä miestä, jotka yhtyivät tähän valaan.
14 He menivät ylipappien ja vanhinten luo ja sanoivat: "Me olemme kirouksen uhalla vannoneet, ettemme mitään maista, ennenkuin olemme tappaneet Paavalin.
15 Pyytäkää te siis nyt yhdessä neuvoston kanssa päälliköltä, että hän toisi hänet alas teidän luoksenne, ikäänkuin aikoisitte tarkemmin tutkia hänen asiaansa. Mutta me olemme valmiit tappamaan hänet, ennenkuin hän pääsee perille."
16 Mutta Paavalin sisarenpoika, joka oli saanut kuulla väijytyksestä, saapui kasarmille, meni sisälle ja ilmoitti sen Paavalille.
17 Niin Paavali kutsui luoksensa erään sadanpäämiehen ja sanoi: "Vie tämä nuorukainen päällikön luo, sillä hänellä on jotakin hänelle ilmoitettavaa".
18 Niin hän otti hänet mukaansa, vei hänet päällikön luo ja sanoi: "Vanki Paavali kutsui minut luokseen ja pyysi tuomaan sinun luoksesi tämän nuorukaisen, jolla on jotakin puhuttavaa sinulle".
19 Niin päällikkö tarttui hänen käteensä, vei hänet erikseen ja kysyi: "Mitä sinulla on minulle ilmoitettavaa?"
20 Hän sanoi: "Juutalaiset ovat päättäneet anoa sinulta, että huomenna veisit Paavalin alas neuvostoon, ikäänkuin aikoisit vielä tarkemmin tutkia hänen asiaansa.
21 Mutta älä sinä siihen suostu, sillä viidettäkymmentä miestä heidän joukostaan on häntä väijymässä, ja he ovat vannoneet valan, etteivät syö eivätkä juo, ennenkuin ovat tappaneet hänet. Ja nyt he ovat valmiina ja odottavat sinun suostumustasi."
22 Niin päällikkö päästi nuorukaisen menemään ja sanoi hänelle: "Älä virka kenellekään, että olet ilmaissut tämän minulle".

Apostolien tekojen luvussa 23:20 tuodaan esille Paavalin olleen kasarmilla (Antonian linnoitus), ja että Paavali vietäisiin alas neuvoston luokse. Neuvosto (Sanhedrin) kokoontui temppelissä. Tämäkin Raamatun kohta tuo esille sen, että temppeli sijaitsi Antonian linnoitusta alempana.

Josefuksen todistus Antonian linnoituksesta

Josefuksen mukaan Antonian linnoitusta asutti legioonan suuruinen sotajoukko (n. 4000 - 6000). Josefus kertoi kuinka Jerusalemin tuhon jälkeen Rooman kymmenes legioona jäi vartioimaan Jerusalemin aluetta. Kymmenes legioona asutti Antonian linnoitusta. Avi Jonahin suunnittelema muinaisen Jerusalemin pienoismalli pitää sisällään myös Antonian linnoituksen pienoismallin, joka on todella pieni kooltaan, johon ei olisi mitenkään mahtunut asumaan kymmenennen legioonan suuruinen sotajoukko. Kun ihmiset eivät halua uskoa totuutta, niin valheeseen perustuva tieto sanoo Antonian linnoituksessa asuneen Rooman armeija kohortin (n. 500) verran sotilaita. Josefus käyttää kirjassaan Juutalaissodan historia monta kertaa sanoja kymmenes legioona, joka tarkoittaa sitä, että luku 500 ei voi pitää paikkaansa, koska roomalaisen legioonan lukumäärä oli n. 4000 - 6000 sotilasta.

Nature

Josefus kertoo ja kuvailee kirjassaan Juutalaissodan historia (Pauli Huuhtasen suomennos) seuraavasti Antonian linnoitusta: Antonia-linna oli temppelin uloimman esipihan kahden pylväskäytävän nimittäin läntisen ja pohjoisen kulmauksessa. Se oli rakennettu viisikymmentä kyynärää korkealle kalliolle, joka oli kaikilta puoliltaan äkkijyrkkä  Antonia oli kuningas Herodeksen rakentama, ja sillä hän ilmaisi erittäin selvästi luontaisen suureellisuutensa. Aivan aluksi kallio oli päällystetty sileillä kivilaatoilla alhaalta asti. Näin tehtiin kauneuden vuoksi, mutta myös siksi, että jokainen, joka yrittäisi kulkea sitä myöten ylös tai alas, luisusi siltä pois. Sitten tornirakennuksen edessä oli kolme kyynärää korkea muuri. Sen sisäpuolella koko Antonian linna kohosi neljänkymmenen metrin korkeuteen. Sisäpuoli muistutti kuninkaanpalatsia kooltaan ja sisukseltaan, sillä se oli jaettu kaikenlaisiin ja kaikkiin tarpeisiin sopiviin huoneisiin. Siinä oli pylväskäytävä, kylpyhuoneita ja avaria esipihoja sotilaiden leiriytymistä varten. Kaikkien varustelujensa puolesta Antonia näyttikin kokonaiselta kaupungilta. Loisteliaisuudessaan se muistutti palatsia. .... Paikassa, jossa Antonian linna liittyi temppelin molempiin pylväikköihin, olivat portaat joita myöten vartijat laskeutuivat niihin. Linnoituksessa oli nimittäin jatkuvasti roomalainen kohortti (englanninkielinen William Winstonin toimittama The Jewish War sanoo tässä kohdassa Roman legion - roomalainen legioona), jonka sotilaat hajaantuivat juhlapyhinä pylväikköihin aseineen ja pitivät silmällä kansaa ettei tapahtuisi mitään kapinointia. Kun temppeli oli kaupungin linnoitus, Antonia oli puolestaan temppelin linnoitus, ja sinne sijoitetut joukot vartioivat kaikkia kolmea.

Englanninkielinen William Winstonin toimittama The Jewish War sanoo: Kukkula, jossa Antonian linnoitus seisoi oli näistä kolmesta korkein, se oli uuden kaupungin vieressä: ja oli ainoa kohta, joka esti näkemästä temppeliä pohjoisesta suunnasta.

Josefuksen kuvaus Antonian linnoituksesta tuo esille kuinka linnoitus oli rakennettu korkeimmalle kukkulalle, joka oli kaikilta puoliltaan äkkijyrkkä. Josefus sanoo, että äkkijyrkkä kallio, jonka päällä Antonian linnoitus seisoi oli aluksi päällystetty sileillä kivilaatoilla alhaalta asti, niin ettei kukaan voisi kulkea linnoitukseen ylös tai alas sileitä kivilaattoja pitkin. Josefuksen kuvaus tuo esille sen kuinka Antonian linnoitus sijaitsi korkeammalla kukkulalla kuin kukkulat missä oli temppeli ja palatsi (kukkula, jossa Antonian linnoitus seisoi oli näistä kolmesta korkein). Josefuksen todistuksen mukaan Antonian linnoitus sijaitsi temppeliä korkeammalla. Josefuksen selonteon mukaan ymmärrämme myös, että Moorian vuoren huipulla oli ainoastaan Antonian linnoitus.

Josefuksen todistuksen mukaan Antonian linnoitus näytti kokonaiselta kaupungilta. Tämä selittää sen, että kymmenes legioona asutti Antonian linnoitusta. Suuren 4000 - 6000 sotilasjoukon majoittaminen ei onnistu pieniin tiloihin, vaan näin ison joukon asuttamiseen tarvitaan iso tila ja siksi Josefus sanoikin linnoituksen näyttäneen kaupungilta.

Josefus kertoi kuinka Antonian linnoituksen ja temppelin läntisen ja pohjoisen kulmassa oli kaksipylväinenkäytävä, joka tarkoittaa sitä, että Antonian linnoituksen ja temppelin välillä oli pylväskäytävä, joka oli kiinnitetty yläpäässä Antonian linnoitukseen ja alapäässä temppeliin. Josefuksen mukaan temppelin ja Antonian linnoituksen välisen pylväskäytävän pituus oli 600 jalkaa (n. 180 metriä), jonka portaita pitkin roomalaiset sotilaat kulkivat linnoituksesta alas temppeliin. Apostolien teot kertoo monta kertaa kuinka linnoituksesta tultiin alas temppeliin. Josefuksen kuvauksen mukaan ymmärrämme, että sotilaat tulivat linnoituksesta alas temppeliin pylväskäytävän portaita pitkin. Sotilaat tulivat linnoituksesta pylväskäytävää pitkin, joka yhdistyi temppeliin ja temppelialueelle läntisen ja pohjoisen kulman nurkassa, jonka jälkeen sotilaat menivät temppelin ympärillä olevan pylväskäytävän kautta pakanoiden esipihalle, jossa Paavali oli juutalaisten mellakoitsijoiden kanssa. Apostolien tekojen (Jumalan sana) ja Josefuksen todistukset ovat yhtäpitäviä, joka kertoo meille sen, että Antonian linnoitus sijaitsi vuoren huipulla ja temppeli vähän alempana vuoren rinnettä. Nyt on kyse nimenomaan siitä mitä Raamattu opettaa, ja Raamattu vahvistaa Josefuksen selonteon oikeellisuuden. Tämä myös tarkoittaa sitä, että temppeli sijaitsi Daavidin kaupungissa Moorian vuoren ylärinteessä vähän alempana Oofelia ja vuoren huippua. Oofelin alue ei ulottunut Moorian vuoren huipulle, vaan oli suoraan sen alapuolella. Oofelista heti alaspäin rinnettä oli temppeli, joka tarkoittaa sitä, että temppeli oli osa muinaista Daavidin kaupunkia.

Temppelistä katsottuna Antonian linnoitus oli vuoren huipulla ja pohjoisessa. Antonian linnoituksesta katsottuna temppeli oli alas etelään päin ja itäisellä vuoren rinteellä. Monet, jotka eivät usko Jerusalemin temppelin sijainneen alempana kuin Antonian linna hylkäävät Josefuksen selkeän todistuksen asiasta sanomalla, että juutalainen Josefus meni roomalaisten puolelle ja hänen kirjoituksensa ovat puolueellisia, sillä hän suosi roomalaisia. Itse asiassa Josefus halusi pelastaa temppelin ja Jerusalemin tuhon ja siksi hän ystävystyi roomalaisten kanssa, mutta ei onnistunut estämään temppelin ja Jerusalemin tuhoa. Josefus sanoo kirjassaan Juutalaissodan historia, että hän on Josefus Mathiaan poika, syntyperältään heprealainen ja jerusalemilainen pappi, joka aluksi taisteli roomalaisia vastaan, mutta oli myöhemmin pakosta sivustakatsojana. Roomalaiset vangitsivat Josefuksen ja hänen vangitsemisensa seurauksena hänestä tuli roomalaisten ystävä, mutta ei niin, että hän olisi pettänyt oman kansansa, vaan siksi, että voisi auttaa omaa kansaansa. Josefus pääsi käymään myös Roomassa ja oli keisari Neron edessä puolustaen roomalaisten vangitsemia juutalaisia pappeja, sanoen syytösten olevan vähäpätöisiä, jonka seurauksena pappeja vapautettiin vankeudesta. Josefus ei ollut maanpetturi, vaan Israelin kansan ystävä ja ilman Josefuksen vangitsemista ja ystävystymistä roomalaisten kanssa hän ei olisi kyennyt auttamaan kansaansa, vaan olisi voinut jopa päätyä surmattavaksi.

 

Linkkisuosituksia aiheeseen:
kotipetripaavola.com/ antonian linnoitus ja jerusalem intemppeli
Video Jerusalemin temppelien alkuperäinen sijainti
Video temppeli Daavidin kaupungissa
Video Antonian linnoitus ja Jerusalemin temppeli
Video Antonian linnoitus ja temppeli osa 1
Video Antonian linnoitus ja Jerusalemin temppeli osa 2

 

Petri Paavola 22.11.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
penelope.uchicago.edu/ josephus/war
biblehub.com/ commentaries/ clarke/acts/21
bbc.co.uk/bitesize/topics/ articles
penelope.uchicago.edu/ josephus/war-5 


 

 

 

eXTReMe Tracker