Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Temppelin juomauhrin uudelleen vahvistaminen
 

Adam Eliyahu Berkowitz kirjoitti Breaking Israel News mediassa lokakuun 18. päivä artikkelin: Redemption Mile-Marker: Record-Breaking Crowd at Reenactment of Temple Libation Ceremony. Artikkelissa kerrotaan kuinka lehtimajajuhlan aikana temppelin juomauhrin seremonia on lunastuksen (pelastus, vapautus) merkkinä, jota seurasi ennätysyleisö. Ortodoksijuutalaiset olivat tämän seremonian takana, jonka tarkoituksena oli ottaa askeleita kohti kolmannen temppelin rakentamista ja pystyttämistä. Raamattu ei opeta mitään siitä, että Jumala olisi määrännyt Israelin kansalle vanhassa liitossa temppelin juomauhrin viettämistä, vaan se on ortodoksijuutalaisten itse keksimä seremonia, jota juutalaiset toimittivat jopa Jeesuksen aikana. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Berkowitz kirjoittaa kuinka tuhannet ihmiset todistivat juomauhrin seremoniaa, jota on toimitettu aikoinaan lehtimajanjuhlan aikana temppelissä. Berkowitz tuo artikkelissaan sen esille ettei Toorassa (Raamattu) ole käsketty viettämään tällaista juomauhria, mutta että se olisi osa suullista perintöä, jonka Mooses olisi välittänyt kansalle. Raamattu ei opeta sanaakaan Mooseksen kautta tulleesta suullisesta perinnöstä, joten tällainen suullisen perinnön ja sen oppien opettaminen on sama asia kuin julistaa valheita ja vääriä opetuksia.

Berkowitz kirjoitti kuinka lehtimajanjuhla on iloinen juhla ja kuinka juomauhri on tämän ilon keskipiste. Berkowitz toi senkin esille, että pakanakansoistakin ollaan otettu osaa lehtimajanjuhlaan, joka tekee siitä kansainvälisen Jumalan palvonnan juhlan. Ortodoksijuutalaisuudelle lehtimajanjuhlan keskipisteenä on ihmisten perinteeseen (valheeseen) perustuva opetus, mutta ei Jumalan sanan totuuteen perustuva opetus. Raamattu sanoo lehtimajanjuhlan olevan kaikkien kansojen juhla, jota tuhannen vuoden rauhanvaltakunnassakin vietetään kaikkien toimesta myös siellä olevien pakanakansojen tähteiden tulee sitä siellä viettää.

Tuhatvuotisessa valtakunnassa vietetään lehtimajanjuhlaa siitä syystä, että Herrassa Jeesuksessa on pelastus kaikille niille, jotka ovat uskoneet Häneen ja ovat saaneet sitä kautta vapautuksen synnin orjuudesta. Raamatun sanan todistuksen mukaan Herra Jeesus syntyi lihaan (ihmiseksi) lehtimajanjuhlan aikana.

Raamattu sanoo, että lehtimajat piti rakentaa muun muassa öljypuun ja metsäöljypuun oksista. Raamattu opettaa, että öljypuu kuvaa esikuvallisesti israelilaisia ja metsäöljypuu pakanoita. Tämä on voimakas ja syvällinen esikuvallinen sanoma, joka kertoo sen, että Messias Herran Jeesuksen kautta ja uskon kautta Häneen Jumala yhdistää yhdeksi Uuden Liiton seurakunnaksi niin israelilaiset kuin pakanatkin.

Berkowitz uskoo ortodoksijuutalaisuuden kabbalismin opetuksiin ja hän ja hänen kaltaisensa odottavat valhemessiasta, joka yhdistää yhdeksi koko valheella petetyn ihmiskunnan, jossa ihmiskunta yhdistyy palvomaan antikristusta ja hänen vääriä opetuksiaan. Perinteeseen ja valheeseen perustuva juomauhri on askel kohti kolmannen temppelin rakentamista, jossa myös antikristus julistaa olevansa jumala.

Berkowitz kertoi seuraavasti tästä juomauhri seremoniasta:

Ryhmä pappeja, jotka ovat juutalaisia miehiä polveutuen Aaronista. Yli 500 ihmistä oli järjestäytynyt lantaportille Jerusalemin vanhaan kaupunkiin, josta he kulkivat Siiloamin lähteelle. Monet juhlijoista olivat vierailulla Israelissa, muistuttaen siitä, että profeettojen sanat alkavat toteutumaan. 

Papit olivat pukeutuneet Raamatulliseen asuun, mutta ensimmäistä kertaa heidän mukanaan kulkivat leeviläiset, jotka olivat pukeutuneet erityiseen asuun, joka on suunniteltu käytettäväksi kolmannessa temppelissä. Musikaalisesti lahjakkaat leeviläiset johtivat seremoniaa iloisen musiikin kautta, rummuin, viuluin, kitaroin ja klarinetein. Ihmisjoukko lauloi ja tanssi kun he ohittivat muinaisen Daavidin kaupungin arkeologiset jäännökset, ja he kulkivat arabikylän kautta Siiloamin lähteelle, jota käytettiin temppelin aikoina. Kulku keskeytettiin pysähdyksin, jonka aikana puhallettiin neljä jalkaa pitkiin trumpetteihin. Paraatin kärjessä oli kultainen astia, vesikannu, joka vihittiin käyttöön viime vuonna.

Siiloamin altaalla vesikannu täytettiin. Temppelin aikoina juomauhrin vesi vuodatettiin yhdessä viinin kanssa aamupalveluksessa lehtimajanjuhlan viimeisenä päivänä. Papit laskeutuivat alas temppelistä Siiloamin lähteelle, joka on Moorian vuoren juurella, josta he ottivat lähdevettä ja palasivat temppeliin. Kulkue kiipesi takaisin vuoren huipulle. Mallinnus alttarista ja sen välineistä oli asetettu avoimelle alueelle Länsimuurin viereen. Alttari oli koristeltu suurilla pajunoksien lehdillä kuten myös temppelissä tehtiin. Seremonia kulminoitui papilliseen siunaukseen.

Kabbalistinen ortodoksijuutalaisuus on ottamassa kovalla kiireellä askeleita kohti kolmannen temppelin rakentamista, josta viimeisin osoitus oli tradition mukainen temppelin juomauhrin uudelleen vahvistaminen. Berkowitzin artikkelista (ja aikaisemmin muista lähteistä) kävi ilmi, kuinka leeviläiset käyttivät asuja, jotka on suunniteltu käytettäväksi kolmannessa temppelissä. Samoin Berkowitz kertoi kuinka traditioon perustuvassa temppelipalveluksessa käytettiin kultaista vesikannua, josta vuodatettiin juomauhrin vettä. Tässä yhteydessä Berkowitz paljasti, että tämä kultainen vesikannu oli jo vihitty käyttöön viime vuonna. Ortodoksijuutalaisuus on kovalla vauhdilla rakentamassa kolmatta temppeliä, jossa lähes kaikki muu on jo valmista, mutta ainoastaan itse temppeli puuttuu enää.

Raamatun opetuksen mukaan tuleva kolmas temppeli Jerusalemissa on antikristillinen hanke, joka huipentuu siihen kun antikristus tässä temppelissä julistaa olevansa jumala. Ortodoksijuutalaisuuden papillinen siunaus juomauhri seremoniassa, joka tähtää kolmannen temppelin pystyttämiseen ei tule saamaan Jumalalta siunausta. Uuden Liiton ajassa, jokainen Herraan Jeesuksen uskova ihminen on Jumalan temppeli, jossa Jumala asuu, eikä Jumala enää vaihda tätä järjestystä vanhan liiton järjestykseen, koska Raamatun sanan mukaan Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta astui voimaan Uusi ja Parempi Liitto.

Raamattu sanoo Jesajan kirjan 12 luvussa, että Herran kansa saa ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä. Juutalaisuus omaksui traditioon (ei Raamatun totuus) perustuvan opetuksen, johon kuuluu vesijuomauhri seremonia, joka oli todella suosittu toisen temppelin aikana. Tässä juhlassa lehtimajanjuhlan aikana papit tulivat seitsemänä päivänä temppelin esipihaan ja kaatoivat vettä vesiruukkuun, josta vesi valutettiin esipihan alttarille tai sen juurelle. Juutalaisilla oli tähän juomauhriin ja veden valutukseen liittyvä uskomus, jonka mukaan tämä veden valutus tapahtuu myös silloin kun Messias tulee ja tuo pelastuksen Israelin kansalle. Tämän uskomuksen tukena juutalaiset käyttävät Jesajan kirjan lukua 12, lupauksena siitä, että pelastuksen lähde (Messias) on kytketty veden ammentamiseen ja vesijuomauhriin, jonka täyttymys tulee tapahtumaan, kun Messias tulee.

Herra Jeesus tiesi tämän juutalaisen tradition juomauhrista ja ettei se perustu Raamatun sanan totuuteen. Johanneksen evankeliumin 7 luku kertoo kuinka Herra Jeesus huusi lehtimajanjuhlan viimeisenä suurena päivänä (juhlasapatti): jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon; joka uskoo minuun (Jeesus), niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat.

Itse uskon näin, että on hyvin mahdollista se kuinka Herra Jeesus sanoi sanansa sen tähden, koska juutalaiset papit toimittivat vesijuomauhreja lehtimajanjuhlan aikaan ja uskoivat sen liittyvän Messiaan tulemiseen. On hyvin todennäköistä, että Herra Jeesus tästä syystä sanoi Hänen olevan se elävän veden virran lähde (pelastuksen lähde), johon tulee uskoa. Toisin sanoen, Herra Jeesus kertoi ja toi tällä tavalla esille, että Hän on pelastuksen lähde ja Messias, joka on tullut jo Israelin kansan keskuuteen.

Ortodoksijuutalaisten temppelin juomauhrin uudelleen vahvistaminen on hyödytön ja turha teko, jonka kautta kukaan ei voi lähestyä eikä saada yhteyttä Israelin Jumalaan. Uskomalla Herraan Jeesukseen saat pelastuksen ilon sydämeesi, joka kasvaa ja syvenee uskon kasvun kautta. Raamattu sanoo meille, että jos jollakin on hengellinen jano ja hän haluaa uskoa Israelin Messiaaseen, niin hänen täytyy uskoa Herraan Jeesukseen, joka on Israelin ja koko maailman Messias pelastukseksi, jokaiselle, joka tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen. Jesajan luku 12 kertoo pelastuksen lähteestä ja ilosta, koska Messias Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta ihminen saa vastaanottaa pelastuksen, saa syntinsä anteeksi, yhteyden Isä Jumalaan sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.

Raamatun sanan totuuden mukaisesti saamme siunata Israelia, mutta siunatessamme Israelia, niin tämä siunaus sisältää sen, että israelilaiset tunnustaisivat syntinsä ja uskoisivat Messias Jeesukseen, koska vain Messias Jeesuksessa ihminen voi tulla todellisesti Jumalan siunaamaksi.

 

 

Petri Paavola 22.10.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
breakingisraelnews.com/ redemption-mile-marker-record-breaking-crowd-at-reenactment-of-temple-libation-ceremony-watch 


 

 

 

eXTReMe Tracker