Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Te tulette niin kuin Jumala tietämään

 

Ajattelin jo päättäväni Patrick Tiaisesta kirjoittamisen, mutta minulle on lähetetty sellaista materiaalia Patrickin opetuksesta päätökseni jälkeen, että koin tehneeni väärän päätöksen ja on Jumalan tahto, että kirjoitan vielä yhden kirjoituksen Patrickin opetuksista sekä Raamatun totuudesta. Syy sille miksi kirjoitan tämän kirjoituksen on ikään kuin sinetti Patrickin opetuksen koettelemiselle, sillä tässä kirjoituksessani tulee esille Patrickin väärän opetuksen perusta, josta nousevat kaikki hänen väärät opetuksensa. Kun näemme sen mikä on hänen perustuksensa, niin silloin ymmärrämme miksi opetus on niin monessa paikoin vinoutunut ja vastoin Raamatun sanan opetusta. Tämä on ehkä tärkein kirjoitukseni koskien Patrickin vääriä opetuksia sekä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa tai ainakin yksi tärkeimmistä, niin koen sydämessäni.

Olin rukouksessa ja kyselin Herran edessä kirjoitukselleni nimeä ja sain sydämeeni vastauksen: Te tulette niin kuin Jumala tietämään. Tässä maailmassa vaikuttaa kaksi henkeä, joista toinen on Jumalan Henki ja toinen saatanan henki. Kirjoituksessani käyn läpi sitä kuinka Jumala antaa oikeata tietoa itsestään ja tahdostaan ja sitä kuinka saatanan henki pyrkii myös antamaan tietoa Jumalasta ja Hänen tahdostaan, joka on kuitenkin väärää tietoa, jonka tarkoitus on eksyttää ihminen pois totuudesta. Jokainen Raamattua lukeva ja ymmärtävä uskova ihminen tietää saatanan sanoneen sanat: Te tulette niin kuin Jumala tietämään. Paha saatana on aikojen alusta asti pyrkinyt vääristämään Jumalan tahdon sekä eksyttämään ihmistä, niin että hän luulee päässeensä sellaiseen tilaan, että hän tässä maailmanajassa oppii ymmärtämään niin kuin Jumalakin ymmärtää (koko Jumalan viisauden), mutta Raamatun sanan opetuksen mukaan se ei ole mahdollista

Patrickin opetuksen ongelma on se että siinä esiintyy koko ajan enemmän ajatuksia ja opetuksia Jumalasta ja Jumalan tahdosta, jotka eivät ole Jumalan sanan totuuden mukaisia, vaan Raamatun sanan vastaisia ja Raamatun sanaa vääristeleviä opetuksia. Siksi toivon ja rukoilen Patrickin ja Uskon Sana liikkeen uskonyhteisöjen ja Patrickin opetuksia kannattavien ihmisen lukevan, tutkivan ja koettelevan kirjoitukseni, koska pyrin tuomaan esille sen kuinka karmaisevalla tavalla Patrickin opetus on vastoin Jumalaa sanaa. Olen myös itse valmis tekemään julkista parannusta jos Jumalan sanan kautta näen ja ymmärrän, että minä itse olen erehtynyt eikä Patrick. Tästäkin syystä on tärkeää, että Patrick tai hänen opetuksiaan kannattavat ihmiset lukisivat kirjoitukseni, koska joka tapauksessa joku meistä on erehtynyt ymmärtämään vaarallisesti väärällä tavalla Jumalan sanan opetusta.

Haluan myös tuoda esille sellaisen huomion, että kun olen kirjoittanut Patrickin vääristä opetuksista, niin en ole keskittynyt hänen vääriin opetuksiinsa, vaan kirjoittanut paljon enemmän siitä mitä Raamattu opettaa ja mikä on Raamatun totuus. Tällä tavalla toteutuu Kristus-keskeisyys sekä keskipiste on Raamatun sanan totuudessa, ei eksytyksessä ja väärässä opetuksessa. Kirjoitin sen olevan Jumalan tahto, että kirjoitan vielä tämän kirjoitukseni. Joku lukija voi kokea minun menneen liian pitkälle ja että olen vedonnut Jumalan tahtoon pönkittääkseni itseäni tai halusta käydä Patrickin kimppuun. Minä en halua käydä Patrickin kimppuun, enkä pönkittää itseäni, vaan tuoda esille vakava harha ja vääristymä, joka vaikuttaa Patrickin kautta. Minä yhä edelleen pidän Patrickia rakkaana lähimmäisenä, joka on harhautunut eksytyksen kavalaan juoneen. Koska koen ja kirjoitan tällä tavalla ja minäkin olen kuitenkin vajavainen ihminen, niin sitä suuremmalla syyllä sinun tulee tutkia ja koetella kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

Sisällys:
Ihmisen henki opettaa ihmisen mieltä
Pääsy taivaalliseen viisauteen
Vierailu taivaassa

 

 

Ihmisen henki opettaa ihmisen mieltä

Patrick sanoi videoblogissaan (pääsy Jumalan viisauteen nro 65 josta on kaikki tämän kirjoituksen lainaukset Patrickin opetuksesta) että meidän täytyisi oppia oppimaan uudella tavalla, että meidän täytyy oppia oppimaan sellaisella tavalla, jossa me vastaanotamme meidän hengessämme tietoa ja meidän henki on opettaja ja meidän mieli on oppilas.  Patrickin mukaan olemme yleensä oppineet, että me vain mielessämme opimme asioita, mutta Jumalan salaisuus ja viisaus vastaanotetaan Pyhästä Hengestä ihmisen henkeen ja ihmisen hengestä meidän mieleemme ja siksi Patrickin mukaan tulee oppia oppimaan uudella tavalla, jossa sinun henkesi opettaa sinun mieltäsi eikä koskaan toisin päin, sillä sinun mielesi ei voi koskaan opettaa sinun henkeäsi ja silloin me emme koskaan pääse käsiksi siihen taivaalliseen viisauteen.

1 Moos 2:7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

Raamatun opetuksen mukaan ihmisessä on henki, sielu ja ruumis. Ensin Jumala teki ihmisen elottoman kehon (ruumis) maan tomusta, johon Hän puhalsi elämän hengen, joka teki ihmisestä elävän sielun. Ihmisessä oleva elämän henki ylläpitää sielun elämää sekä ruumiin elämää, niin kauan kun elämme tässä ajassa. Kun ihminen kuolee, niin elämän henki ja sielu poistuvat hänen ruumistaan ja niin ihmisen keho on jälleen eloton, niin kuin oli luomisessa ennen elämän hengen puhaltamista, joka teki ihmisestä elävän sielun.

Tämä Raamatun perus- ja alkuopetus ihmisestä kertoo meille sen ettei ihmisen hengessä toimi ajatusmaailma, mieli ja ymmärrys, vaan elämän henki ylläpitää sielun sekä ruumiin elämää. Ihmisen sielussa on ajatusmaailma, mieli ja ymmärrys, siksi Raamattu puhuu sielujen pelastuksesta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Samoin Raamattu kehottaa varjelemaan sydämemme (mieli), koska ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset (synti).

Room 8:
11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

Room 12:
1 ¶ Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Raamattu opettaa Jumalan tekevän eläväksi meidät Pyhän Henkensä kautta, joka asuu meissä. Raamattu opettaa ettei meidän tule elää lihan mukaan (ajatella ja elää synnissä), vaan antaa Pyhän Hengen kuolettaa ruumiin teot (synnin ajatukset ja teot). Raamattu sanoo, että tämä muutos missä Pyhä Henki kuolettaa lihan teot tapahtuu Pyhässä Hengessä kun tutkimme Jumalan sanasta sitä mikä on Jumalan tahto, hyvää, otollista ja täydellistä. Tutkia sana on alkutekstissä dokimadzo, joka tarkoittaa tutkia, koetella, tutkia ja koetella onko jokin asia (usein metalleista) aito vai ei, tunnistaa jokin aidoksi ja hyväksyä se aidoksi tutkimisen ja koettelemisen jälkeen.

Raamatun opetus on että Pyhä Henki opettaa uskovaa Pyhässä Hengessä Jumalan sanan kautta suoraan ihmisen mieleen. Tutkiminen ja koetteleminen mahdollistaa muutoksen sekä auttaa ymmärtämään koko ajan enemmän Jumalan sanan opetusta. Emme kuitenkaan tule täydellisiksi Jumalan sanan tuntemisessa, mutta saamme kasvaa koko ajan yhä enemmän Jumalan sekä Jumalan sanan tuntemisessa. Iso ongelma seurakunnan keskellä on ettemme tutki ja koettele opetuksia sekä hengellistä toimintaa.  Jos ja kun emme tee tutki ja koettele, niin jäämme alaikäisiksi kaikkien väärien oppien viskeltäväksi ikään kuin tuuliajolle ilman Jumalan sanan totuuden perustuksia ja ankkuria.

Uskon sana liike kuten moni muukin harhaoppinen liike hyökkää voimakkaasti niitä vastaan, jotka tutkivat ja koettelevat heidän toimintansa Jumalan sanan totuuden kautta. Paha saatana ei halua, että uskovat oppivat tutkimaan ja koettelemaan, koska silloin hänen on vaikeampi eksyttää heitä, mutta jos he eivät tutki ja koettele, niin silloin saatana pääsee hyvin helposti eksyttämään heitä. Nyt ymmärrät mikä henki on sellainen, joka kieltää koettelemisen ja sanoo sen olevan turhaa ajanhukkaa. Aivan oikein, sillä tämä henki on riivaajahenki, ei suinkaan Jumalan Henki. Ilman tutkimista ja koettelemista emme kasva uskossa eteenpäin, vaan jäämme uskossa alaikäisiksi ja olemme kuin juuriltaan irti reväisty kaislankorsi, jota meren aallot ja tuulet kuljettavat sinne tänne.

Raamatun sanan mukaan Pyhä Henki ei opeta ihmisen henkeä, eikä ihmisen henki opeta ihmisen mieltä. Tällainen opetus tuo Pyhän Hengen ja ihmisen mielen väliin vieraan elementin siitä miten Jumala puhuu ja uudistaa uskovan mielenaluetta. Tämän vieraan elementin (Patrick opettaa ihmisen hengen opettavan ihmisen mieltä) sanotaan olevan ihmisen henki, mutta sitä se ei suinkaan ole vaan riivaajahenki (tekeytyen ihmisen hengeksi joka itse opettaa tätä väärää oppia), joka vääristelee Jumalan sanan totuutta. Silloin kun joku uskoo opetuksen, että Pyhä Henki opettaa ihmisen henkeä ja ihmisen henki opettaa ihmisen mieltä, niin hän on altistanut itsensä riivaajahenkien vaikutuksen alaisuuteen ja henki jota hän uskoo ja kuka häntä opettaa on riivaajahenki, ei Jumalan Henki.

Eräs tärkeä huomio on syytä tuoda esille vielä tähän asiaan. Jumalan Pyhä Henki asuu uskovan sydämessä, eli hänen sisimmässään. Jumala puhuu Pyhässä Hengessä sisältä käsin ihmisen sydämeen. Pahuuden henkivallat pyrkivät puhumaan ja syöttämään synnillisiä ja eksyttäväisiä oppeja ihmisen sydämeen ihmisen ulkopuolelta käsin, ei sisältäpäin, koska saatana ei voi asua uskovan sydämessä. Silloin kun saatana tekeytyy ihmisen hengeksi pyrkien eksyttämään ihmistä väärän opetuksen kautta, joka sanoo että ihmisen henki opettaa ihmisen mieltä, niin ihminen eksymyksessään luulee puheen lähtevän ihmisen sisältä, vaikka se tulee ulkoapäin.

Ihminen joka on tällaisen väärän henki opetuksen alaisuudessa voi ajautua siihen pisteeseen, että riivaajahenki ei ainoastaan enää opeta häntä, vaan myös tekee voimallisia tekoja hänen kauttansa valheen kaikella voimalla. En nyt sano ja väitä, että Patrickin kautta tapahtuu valheen voimalla tehtyjä tekoja, mutta sen uskallan sanoa, että siihen se tulee johtamaan enemmin tai myöhemmin ellei hän tee parannusta tästä ja monesta muusta väärästä opetuksestaan. Raamatun sanan valossa Patrickin opetus oppia oppimaan uudella tavalla ei johdata uskovia Raamatun totuuteen, vaan Raamatun sanan totuuden vääristelyyn monella tavalla.

Room 8:
14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"
16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

1 Kor 16:
17 Minä iloitsen Stefanaan ja Fortunatuksen ja Akaikuksen tännetulosta, koska he korvaavat minulle teidän poissaolonne;
18 he ovat virkistäneet minun henkeäni niinkuin teidänkin. Antakaa siis täysi tunnustus sellaisille miehille.

Ps 77:
6 Minä muistan yöllä kanteleeni, minä mietiskelen sydämessäni, ja minun henkeni tutkii:
7 Hylkääkö Herra ikiajoiksi eikä enää osoita mielisuosiota?
8 (77:9) Onko hänen armonsa mennyt ainiaaksi, onko hänen lupauksensa lopussa polvesta polveen?

Moni voi ajatella, että Raamatun kohta Pyhä Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia todistaisi Patricikin opetuksen oikeaksi. Jos vain suppeasti katsoo tätä asiaa tämän jakeen valossa, niin silloin voi eksyä uskomaan tämän väärän opetuksen. Raamatun kokonaisopetus kertoo elämän hengestä, joka ylläpitää meissä sielun ja ruumiin elämää. Meissä oleva henki ei siis ajattele, eikä mieti mielessämme asioita, vaan se tapahtuu meidän sielussamme. Raamattu käyttää myös joskus henki sanaa siinä muodossa, että henki virkistyy ystävien läsnäolosta tai ihmisen henki tutkii jne. mutta tämä tarkoittaa samaa asiaa kuin sielussa oleva mieli virkistyisi tai mieli tutkii.

Kun ja jos ymmärrämme Raamatun kokonaisopetusta, niin silloin ymmärrämme meissä olevan elämän hengen ylläpitävän  (Jumala ylläpitää sen kautta) sielun ja ruumiin elämää, eikä ihmisen henki opeta ihmisen mieltä, vaan Jumalan Henki opettaa suoraan Jumalan sanan totuutta ihmisen mieleen ja hänen ymmärrykseensä.

Ef 4:
22 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,
23 ja uudistua mielenne hengeltä
24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.

Ef 4:23:ssa on kyse uudistumisesta, jonka Henki (Pyhä Henki) vaikuttaa uskovan mielessä (ajatukset). Uudistua on jakeessa 23 kreikan kieliopissa prees.pass.inf. joka tarkoittaa sitä, että uskovan mieli on kohde, jonka Jumalan Henki uudistaa. Uudistus ei siis ole lähtöisin lihasta, eli ihminen ei itse uudista ja parantele itseään, ei henkensä tai sielunsa kautta, vaan Pyhän Hengen vaikutuksesta hän saa ymmärryksen, kyvyn ja voiman uudistua, eli kasvaa ja ojentautua käytännössä Jumalan tahdon mukaan.

Ef 4:23 menee alkutekstin mukaisesti siten että uudistukoon mielenne Hengessä, koska Pyhä Henki uudistaa uskovan mielen, sillä uskova ei kykene uudistamaan itseään omassa voimassaan. Uskovan tulee kuitenkin suostua Pyhän Hengen vaikutukseen sydämessään ja suostua Pyhän Hengen vaikuttamaan uudistukseen sekä ojentautua sen mukaisesti. Pyhä Henki uudistaa meidän mielemme ojentautumaan Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Ef 4:23 yhdessä monien muiden Raamatun sanan totuuksien kanssa kumoaa harhaopin, jonka mukaan Pyhä Henki opettaa ihmisen henkeä ja ihmisen henki sitten opettaa sen ihmisen mieleen.

Room 7:
22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?
25 Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.

Ef 3:
16 että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
17 ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,
18 niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
19 ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

2 Kor 4:
16 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
17 Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,
18 meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.

Raamattu opettaa sisäisestä ihmisestä ja ulkonaisesta ihmisestä, mutta kyse ei ole siitä, että meissä olisi kaksi erillistä ihmistä tai kaksi erilaista tietoisuuden ja ymmärryksen tilaa. Sisäinen ihminen tarkoittaa sitä, että uskovan sydän ja mieli (sielussaan) on alistunut Pyhän Hengen johtoon sekä uudistukseen. Ulkonaisen ihmisen menehtyminen tarkoittaa ulkonaisen ruumiimme rappeutumista sekä lihallisen (synninhalu) ihmisen kuolemaa synneille, silloin kun Pyhä Henki saa hallita meidän sydämiämme.

Raamatun opetuksen mukaan sisällinen ihminen iloitsee Jumalan sanan opetuksesta, lihan ja synnin vallassa oleva ihminen sotii Jumalan tahtoa vastaan. Silloin kun uskovan mieli ja sydän on alistunut (sisäinen ihminen) Pyhän Hengen johtoon, niin hän palvelee mielensä kautta Jumalan tahtoa ja opetusta, mutta lihassaan (mieli ja sydän) hän on kiinni synnissä, silloin kun hänen mielensä ei ole alistunut Pyhän Hengen johtoon (Room 7:22-25). Tästä tulee selkeästi esille se kuinka Pyhän Henki uudistaa ja vaikuttaa suoraan ihmisen sielussa olevaan mieleen (sydämeen).

Raamattu opettaa, että sisällinen ihminen vahvistuu Pyhän Hengen kautta, jolloin Herra Jeesus asuu uskon kautta uskovan sydämessä (mieli) (Ef 3:16-19). Edellä oleva Raamatun opetus opettaa kuinka Pyhä Henki vaikuttaa suoraan ihmisen sielussa olevaan mieleen (sydämeen). Raamattu jatkaa opettaen, että kun Pyhä Henki opettaa ja puhuu suoraan uskovan ihmisen sielussa olevaa mieleen, niin uskova oppii ymmärtämään Kristuksen rakkautta sekä Jumalan tahtoa.

Jumala ei luonut ihmistä ihmiseksi, jolla olisi kaksi erillistä ymmärrystä ja tietoisuutta itsessänsä (ihmisen hengen ymmärrys ja ihmisen sielun ymmärrys), koska se ei ole Hänen oman olemuksensa ja luomisjärjestyksen sekä Hänen ilmaisemien opetuksiensa mukaista. Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi Jumala, on yksi usko jne. Jos ihmisessä olisi kaksi erillistä ymmärryksen ja tietoisuuden tilaa, niin Jumala olisi luodessaan ihmisen toiminut ykseyden periaatetta vastaan antamalla ihmiselle kaksi erillistä ymmärrystä. Siinäpä meillä olisi paljon tekemistä kun itsessämme olevan kahden erilaisen ymmärryksen tulisi elää sopusoinnussa ja yksimielisesti keskenään. Tähän tietysti sanotaan, että ihmisen mielen täytyy alistua ihmisen hengen oppilaaksi, niin silloin ei tulisi ongelmia. Tässä on vain se iso ongelma ettei Raamattu opeta missään kohdassa sellaista opetusta, että ihmisen mielen tulee alistua ihmisen hengen oppilaaksi. Sellaisen opetuksen kyllä näen, että minun tulee alistaa sielussani oleva ymmärrys Jumalan Hengelle alamaiseksi.

Pääsy taivaalliseen viisauteen

Patrick sanoi Jumalan jo antaneen, ei niin että Hän vain antaa, vaan että hän on jo antanut meille Kristuksessa taivaallisen viisauden ja pääsyn taivaalliseen viisauteen. Patrickin mukaan tällainen viisaus on puuttunut Jumalan omilta, ja siksi Hänen omansa eivät ole kyenneet ottamaan sitä vastaan ja sen seurauksena Jumalan kansa on tietynlaisessa paitsiossa.

Kun kuuntelee Patrickin opetusta, niin saa sellaisen käsityksen, että Kristuksessa meille avataan kaikki taivaallinen viisaus. Tämä tulee esille kun hän sanoo, että Jumala ei vain anna, vaan Hän on jo antanut meille Kristuksessa taivaallisen viisauden ja pääsyn taivaalliseen viisauteen. Raamatun kokonaisopetuksen valossa Jumala antaa meille viisautta ja kasvattaa meissä viisautta uskon kasvun kautta, mutta emme opi ymmärtämään tässä ajassa kaikkea Jumalan viisautta. Kuka lupasi, että sinä voit ymmärtää niin kuin Jumala hyvän ja pahan, eli tietää kaiken?

1 Moos 3:
1 ¶ Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: ‘Älkää syökö kaikista paratiisin puista’?"
2 Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa,
3 mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: ‘Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi’."
4 Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole;
5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".
6 ¶ Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.
7 Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.
8 Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan.

Paha saatana vääristi Jumalan sanan, sillä Jumala sanoi ettei hyvän- ja pahantiedon puusta saa syödä, koska muuten he kuolevat (synnin kautta ruumiin kuolema sekä ilman parannusta sielun iankaikkinen kuolema kadotuksessa, eli ikuinen ero Jumalasta). Paha saatana sanoi, etteivät he suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Jumala ei luvannut, että ihminen voisi tietää kaiken, niin kuin Jumala, mutta saatana lupasi ja sanoi, että sinä päivänä kun siitä syötte, niin teistä tulee niin kuin Jumala, joka tietää hyvän ja pahan.

Paha saatana lupasi kaiken Jumalan tiedon (viisaus) ihmiselle, jos hän rikkoisi ja toimisi Jumalaa ja Hänen sanaansa vastaan. Tätä ehtoa saatana ei kertonut ihmiselle, eikä kerro tänä päivänäkään kun hän villitsee ihmisiä ja uskovia tavoittelemaan ja omistamaan kaiken Jumalan viisauden. Koska Patrick opettaa, että meillä on jo pääsy taivaalliseen, eikä se ole vain annettu, vaan se on jo meillä, niin tästä saa sellaisen kuvan, että meillä on mahdollisuus saavuttaa kaikki taivaallinen viisaus. Tämä tulee esille myös voimakkaammin kun seuraamme eteenpäin Patrickin opetusta.

Kun syntiinlankeemus tapahtui, niin Aatami ja Eeva peittivät itsensä viikunapuun lehdistä tehdyllä vyöverholla, eli he peittelivät Jumalan luomistyötä. Näen tämän myös sillä tavalla vertauskuvallisena opetuksena, että kun ihminen uskoo saatanan valheita Jumalasta ja Jumalan sanasta, niin se johtaa Jumalan sanan kumoamiseen, peittelemiseen sekä vääristämiseen. Tämä on saatanan tarkoitus, vääristää Jumalan sana valheen kautta, mutta eksyttää ihminen luulemaan, että on kuitenkin kyse Jumalan sanasta.

Pahan saatanan valhe ihmiselle on sellainen missä hän sanoo, että te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan, joka on kaiken sen opetuksen alkujuuri, joka pyrkii tekemään ihmisestä Jumalan (New-Age jne.) tai olennon, joka pääsee käsittämään kaiken Jumalan tiedon ja viisauden. En sano, että Patrick on New-Age opettaja, mutta sen sanon, että hän opettaa samaa opetusta mistä nousee New-Agen harha.

Patrick toi esille sen kuinka 2 Piet 1:3 tuo esille seuraavanlaisia asioita, jossa sanotaan, että Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Patrick sanoi tämän tapahtuneen jo ja se on annettu jo ja tuohon on sisällytetty myös viisaus.

2 Piet 1:
2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,

Pietari opettaa tässä armon ja rauhan lisääntymistä (uskon kasvua) Herran Jeesuksen tuntemisen kautta, sillä Jumala on voimassaan lahjoittanut meille kaiken mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, Hänen tuntemisensa kautta. Opetuksen alkuosa opettaa uskon kasvusta ja jumalallisten asioiden lisääntymisestä meissä. Jumalallisten asioiden lisääntyminen, eli uskossa kasvaminen todistaa sen ettemme kykene ymmärtämään kaikkea sekä täydellisesti ymmärtämään ja elämään sen mukaan mitä meille on lahjoitettu. Se on totta, että Hän on lahjoittanut meille kaiken mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, Hänen tuntemisensa kautta, mutta sitä se ei tarkoita, että me voisimme ymmärtää kaiken Jumalan viisauden.

Patrick toi myös esille Kol 2:3 jakeen, jossa sanotaan, että Kristuksessa on kaikki tiedon ja viisauden aarteet kätkettyinä. Siihen Patrick sanoi, että ne ovat siellä jo kaikki tiedon ja viisauden aarteet, mutta ne ovat kätkettyinä. Patrick jatkoi sanoen, että Jumalan sana sanoo, että on Jumalan kunnia salata asiat ja ja kuninkaiden kunnia tuoda ne ilmi ja tutkia nämä salatut asiat. Patrick sanoi ettei Jumala salaa asioita meiltä, vaan Hän salaa asioita meille ja siunattu ja autuas on se kuningas, joka selvittää nämä piilotetut ja kätketyt asiat, jotka ovat Kristuksessa kätkettyjä, siellä on kaikki tiedon ja viisauden aarteet. Patrick sanoi kun me opimme toimimaan tällaisella tavalla niin kuin Efesolaiskirje myös meille ilmoittaa Hän antaa viisauden ja ilmestyksen Hengen Hänen tuntemisessaan, Hänen tuntemisensa kautta me saamme viisauden ja ilmestyksen hengen, jonka avulla tutkitaan Jumalan sydäntä ja kaikkia niitä tiedon ja viisauden aarteita, jotka on Kristuksessa kätketty.

2 Tess 1:
2 Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

Koko Raamatun opetus puhuu ja opettaa uskossa kasvamisesta, joka tarkoittaa sitä ettemme tule koskaan tässä ajassa ymmärtämään kaikkea Jumalan viisautta.

Jaak 1:
5 Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.
6 Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee.
7 Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa,

Raamattu sanoo, että meidän tulee anoa Jumalalta viisautta, jos sitä meiltä puuttuu. Koska meistä ei tule täydellisiä ajassa, niin siksi meiltä kaikilta puuttuu Jumalan viisautta ja sitä saadaan anomisen (pyytää) kautta. Meidän tulee nöyrtyä pyytämään Jumalalta viisautta, koska meillä ei ole Jumalan viisautta, sillä kaikki viisaus on vain Jumalalla. Jumala on lahjoittanut kaiken meille mitä tarvitaan jumalisuuteen ja elämään, mutta se kaikki (myös viisaus) ei ole meillä heti käytössä, vaan sitä saadaan lisää anomisen sekä uskossa kasvamisen kautta.

Ef 1:8 Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

2 Piet 1:2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.

Raamattu opettaa Jumalan viisauden kasvavan meissä (myös armon kautta) Jeesuksen tuntemisen kautta. Jumalan viisaus ei todellakaan ole kaikki heti ymmärrettävissä ja koska meistä ei tule täydellisiä, niin siksi emme tässä ajassa kykene ymmärtämään kaikkea Jumalan viisautta ja sen tähden Raamattu opettaa viisauden kasvamisesta yhdessä armossa kasvamisen kanssa kun opimme tuntemaan yhä syvällisemmin Jumalaa.

Kol 2:
2 että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,
3 jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.
4 ¶ Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla.

Kristuksessa kätkettyinä tarkoittaa sitä, että ne eivät ole meille avoinna, niin että voimme kaiken ymmärtää, niin kuin Jumala ymmärtää. Siksi ne ovat kätkettyinä ja ne avautuvat vain uskon kasvun kautta, niin kuin Raamattukin opettaa uskon kasvun kautta Jumalan tuntemuksen lisääntymistä.  Meidän tulee kasvaa uskossa, koska emme ole saaneet kaikkea Jumalan viisautta itsellemme, sillä se on kätkettynä Kristuksessa ja sitä voidaan avata vain sen verran mihin olemme Jumalan armosta uskossa kasvaneet. Meistä ei kuitenkaan tule täydellisiä tässä ajassa ja  siksi emme voi ottaa vastaan kaikkea kätkettyä Jumalan viisautta, mutta voimme uskon kasvun kautta yhä enenevässä määrin kasvaa Jumalan viisaudessa.

Ef 1:
17 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan
18 ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään
19 ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme-sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,
20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,

Patrick opetti, että Jumalan tuntemisen kautta me saamme viisauden ja ilmestyksen hengen, jonka avulla tutkitaan Jumalan sydäntä ja kaikkia niitä tiedon ja viisauden aarteita, jotka on Kristuksessa kätketty. Raamattu ei opeta, että ihminen (ei edes Pyhässä Hengessä) kykenisi tutkimaan Jumalan sydäntä (mieli, ajatus) ja sinne kätkettyjä ja salassa olevia asioita. Vain Jumala voi tutkia Jumalan sydäntä. Tässä tulee esille sama ajatus mitä saatana sanoi paratiisissa: Te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan (Jumalan viisaus). Tämä tulee selkeämmin esille kun katsomme miten Patrick jatkoi opetustaan. Patrick jatkoi sanoen, että Jumalan sana sanoo on Jumalan kunnia salata asiat ja ja kuninkaiden kunnia tuoda ne ilmi ja tutkia nämä salatut asiat. Patrick sanoi ettei Jumala salaa asioita meiltä, vaan Hän salaa asioita meille ja siunattu ja autuas on se kuningas, joka selvittää nämä piilotetut ja kätketyt asiat, jotka ovat Kristuksessa kätkettyjä, siellä on kaikki tiedon ja viisauden aarteet.

Patrick sanoi (viitaten siihen kuinka meidän tulisi selvittää salassa olevat Jumalan viisaudet) kun me opimme toimimaan tällaisella tavalla niin kuin Efesolaiskirje myös meille ilmoittaa Hän antaa viisauden ja ilmestyksen Hengen Hänen tuntemisessaan, Hänen tuntemisensa kautta me saamme viisauden ja ilmestyksen hengen, jonka avulla tutkitaan Jumalan sydäntä ja kaikki niitä tiedon ja viisauden aarteita, jotka on Kristuksessa kätketty.

Snl 25:2 ¶ Jumalan kunnia on salata asia, ja kuningasten kunnia on tutkia asia.

5 Moos 29:29 Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat."

Kun asetamme nuo kaksi Raamatun kohtaa koko Raamatun ilmoituksen läpivalaisuun, niin ymmärrämme sen mitä Raamattu opettaa. Jumalan kunnia on salata asioita ja ihminen kykenee tutkimaan, niitä asioita jotka ovat ilmoitettu hänelle Raamatussa ja se mitä hän ei ymmärrä on häneltä salassa, mutta hän voi ymmärtää sellaisen "salatun" asian mikä on ilmoitettu Jumalan sanassa meille kun hän tutkii sitä.

Sitten on sellaisia asioita, jotka Herra on salannut meiltä, joita emme voi ymmärtää, sillä ne ovat vain Herran tiedossa, eikä Hän ilmoita ja kerro niitä meille. Mutta se mikä on ilmoitettu (Jumalan sanassa) on ilmoitettu meitä varten, että me uskoisimme Jumalaan, niin kuin Raamattu opettaa. Jumala ei siis vain salaa meille asioita, vaan Hän salaa joitakin asioita kokonaan meiltä, niin ettemme kykene niitä ymmärtämään. Emme kykene ymmärtämään kaikkea Jumalan viisautta, emmekä kykene tutkimaan Jumalan sydäntä, eikä meidän tule tutkia Jumalan sydäntä, sillä Raamatun opetuksen mukaan Jumala tutkii meidän sydämemme.

Patrick sanoi siunattu ja autuas on se kuningas, joka selvittää nämä piilotetut ja kätketyt asiat, jotka ovat Kristuksessa kätkettyjä. Kuten kirjoitin aikaisemmin, niin emme voi ymmärtää kaikkia asioita, joita on Kristuksessa kätketty, mutta voimme ymmärtää niitä sen verran mihin saakka olemme kasvaneet, eikä meistä tule täydellisiä ymmärryksessä ja Jumalan viisaudessa. Sellainen ihminen ei ole suinkaan siunattu, joka luulee voivansa ymmärtää kaiken Jumalan viisauden, vaan eksyksissä.

San 21:2 Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään oikeat, mutta Herra tutkii sydämet.

Room 11:34 Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa?

Kun Patrick on uskonut valheenhenkeä, niin hänen oppinsa on vääristynyt siten, että hänen tulee jopa tutkia Jumalan sydäntä sekä hänellä on pääsy kaikkeen Jumalan viisauteen. Patrick on uskonut paratiisin valheen: Te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan (Jumalan viisauden). Silloin kun tällaisen valheen uskoo, niin silloin ihminen eksytetään tutkimaan Jumalan sydäntä (mieli), vaikka uskovan tulisi antaa oma sydämensä Jumalan tutkittavaksi. Kun tarpeeksi uskoo valheisiin, niin silloin uskoo siihen, että ihminen on kykeneväinen jopa tutkimaan Jumalan sydämen, sillä niin "viisaaksi" ihminen tulee uskoessaan valheita.

Patrick sanoi (viitaten Kol 2:3 kohtaan ja kätkettyihin asioihin Kristuksessa) kun me opimme oppimaan tällaisella tavalla, jossa meidän mieli on alistettu hengelle, sillä tämä täytyy olla järjestys uskovan elämässä, sillä Jumala sanoo kaikki joita Henki johtaa ovat tulleet Jumalan lapsiksi. Patrick sanoi, että kun tämä järjestys on meillä selvä, niin me tulemme siihen vaiheeseen, jolloin henki voi opettaa mieltä ja myös silloin vasta voi käydä täydellisenä toteen mielenuudistus, sillä henki uudistaa mielen Jumalan sanan mukaisesti ja silloin me pääsemme käsiksi taivaalliseen viisauteen ja yliluonnolliseen ymmärtämiseen. Patrick sanoi, että tämän taivaallisen viisauden ja yliluonnollisen ymmärtämisen ilmeneminen tulee nostamaan seurakunnan aivan uudelle tasolle, eikä seurakunta ole enää halveksittu tai hyljätty jollain tavalla muun yhteiskunnan keskellä, vaan seurakunnasta tulee standardin asettaja, eikä enää ole niin, että seurakunta matkii maailmaa, vaan maailma tulee seurakunnan luo löytämään uusimman muodin jopa, uuden musiikkityylin, uudet keksinnöt, koska ne syntyvät Jumalan omien keskuudessa.

Patrickin opin perustus koskien mielenuudistumista on rakennettu valheen varaan ja siksi hän niin monessa kohden johdattaa uskovia väärään suuntaan. Koska vieras henki opettaa Patrickin mieltä sellaisen opetuksen kautta, jossa ihmisen henki opettaa ihmisen mieltä, ja siksi hän niin monessa kohdin opettaa vastoin Jumalan sanan opetusta. Patrickin väärän opetuksen kautta ei päästä käsiksi taivaalliseen viisauteen, vaan riivaajien viisauteen. Seurakunta ei nouse Patrickin väärän opetuksen kautta (ellei hän tee parannusta) uudelle tasolle, vaan ajautuu yhä enemmän eksytyksen kavaliin juoniin.

2 Tim 3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.

Joh 15:
18 ¶ Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.
19 Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.

Synnin vallassa oleva maailma ei ota iloiten vastaan totuudessa vaeltavaa seurakuntaa, koska Jeesuksen sanojen mukaan maailma (jumalattomat ihmiset) vihaa uskovia ja sen sijaan maailma rakastaa omiansa, mutta ei rakasta totuudessa vaeltavaa seurakuntaa. Ihmiset tulevat seurakuntaan iloiten, silloin kun he ovat tehneet parannuksen sekä uskoneet Herraan Jeesukseen saaden synnit anteeksi Jeesuksen veressä sekä iankaikkisen elämän.

Patrick sanoi, että uskon kautta me ymmärrämme, meidän oma mielemme ei itsessään voi vastaanottaa noita valtavia Jumalan suuruuksia, uskon kautta ne vastaanotetaan hengessä ja sieltä ne siirtyvät meidän mieleemme kunhan sinä olet tehnyt sinun mielestäsi hengen oppilaan, kun henkesi saa opettaa sinun mieltäsi, tämä on se tärkeysjärjestys. Patrick sanoi tämän kaiken olevan osa mielenuudistusta, niin Room 12 luku sanoo, että muutumme mielenuudistuksen kautta, sinä tulet totisesti muuttumaan aivan uudenlaiseksi mielenuudistuksen kautta kun sinä saat kiinni taivaallisesta viisaudesta ja alat ymmärtämään asioita uskon kautta.

Kuten on aikaisemmin tullut esille, niin Patrickin opetus, jonka mukaan ihmisen henki opettaa ihmisen mieltä ei ole Raamatun sanan totuuden mukainen opetus. Patrickin väärien oppien kautta valheenhenki opettaa ja eksyttää häntä. Seuraava luku paljastaa tämän vieläkin selvemmin.

Vierailu taivaassa

Patrick videoblogissaan (Poikien ja tyttärien aika nro 39) kertoi aikamoisia asioita siitä mitä hänelle on näytetty. Blogin puheessa olisi paljonkin kommentoimista, mutta keskityn hänen bloginsa nro 39 puheessa vain siihen kun Patrcik sanoi vierailleensa taivaassa.

Patrick kertoi kuinka hän oli seurakuntalaisten kanssa bussilla tulossa takaisin nouse Suomi tapahtumasta ja siellä bussissa ollessaan Patrick sanoi ettei hän olekaan enää siinä ja hän oli jo pidemmän ajan koko päivän aikana tuntenut, että ikään kuin hänelle olisi jokin avautumassa. Patrick jatkoi sanoen, että siinä bussissa matkalla yhtäkkiä Patrick ei olekaan enää siinä, vaan hän on jälleen kerran taivaassa. Hän sanoi heti ensimmäisenä kohdanneensa ison ja kauniin valkoisen puhtaan hevosen. Patrick sanoi tienneensä, että pian, pane se merkille että pian.

Patrick sanoi jatkaneensa eteenpäin ja hänen vasemmalla puolellansa oli neljäkymmentä pukin näköistä eläintä tai vuohta. Patrick sanoi kiinnittäneensä siihen huomiota, että eläimet olivat odottamassa jotakin. Kun Patrick pysähtyi siihen, niin samassa hetkessä maan päältä nousee laulu, joka tunkeutuu läpi taivaaseen ja ne tulevat ikään kuin näiden eläinten alta ja Patrick näki nuotit, jotka kirjoitetaan ja tulee sanat jok'ikinen ylistyslaulu, jota maan päältä nousee etsii tiensä Isän korviin. Patrick jatkoi sanoen, että tuo yksi laulu on Hänelle arvokkaampi kuin nuo neljäkymmentä uhrattavaa eläintä.

Patrick sanoi tämän olleen enemmän kuin vain pelkkä visio ja se oli konkreettista ja kun hänellä on näitä kokemuksia ollut, niin taivaassa muistetaan ylistyksen tärkeydestä ja kuinka tärkeää Herran ylistäminen on.

Sitten Patrick jatkaa vierailuaan "taivaassa" sanoen, että hänen luoksensa tuli henkilö, joka myöhemmin kertoi olevansa temppelin palvelija, joka lukee pitkän tekstinpätkän, jossa osoitetaan että nyt nousee joukko ihmisiä ikään kuin tomusta Herra lähettää Henkensä ja siitä tulee sotajoukko, joka lähtee marssimaan tietä pitkin. Patrick jatkaa sanoen kuinka hänelle näytettiin se kuva kuinka sotajoukko lähti marssimaan ja kun he kävelivät sitä tietä pitkin niin heidän takaa tuli tuuli, Pyhän Hengen tuuli ja sen tuulen rintama oli juuri vähän ennen sitä sotajoukkoa ja tuuli kulki vähän heidän edellään ja missä tahansa he kulkivat niin puhkesi elämää esiin. Patrick jatkoi sanoen, että se tie jota he kulkivat niin se oli ikään kuin syksyinen ja jopa aika harmahtava maisema ja ne puut, jotka olivat siinä vieressä näyttivät kuin pystyyn kuolleilta, mutta kun he kulkivat niin kahden sekunnin sisään, niin jok'ikinen puu sai ensin silmut ja sitten lehdet täyteen loistoon ja luonto heräsi eloon.

Patrick sanoi lopuksi, että sanoma on sinulle ja minulle (kuulijoille) koeteltavaksi, mutta Patrick sanoi kokevansa sen itselleen valtavana rohkaisuna. Patrick jatkoi sanoen nyt on aika nousta ja mene sinä tämän sanoman kanssa Herran eteen ja ennen kaikkea Herran sanan eteen, koettele kaikki ja pidä se mikä on hyvää. Patrick sanoi rukouksensa olevan että se saisi olla myös sinulle rohkaisuksi.

Silloin kun ihminen uskoo eksytykseen sekä opetukseen, jossa vääristellään Jumalan sanan opetuksia, niin ihminen ajautuu usein koko ajan yhä pidemmälle eksytyksessä. Kun Patrick on omaksunut väärän tavan kuinka Jumala opettaa ihmistä (Pyhä Henki opettaa ihmisen henkeä ja ihmisen henki opettaa ihmisen mieltä) sekä kuinka ihmisellä on jo kaikki taivaallinen viisaus, niin sen seurauksesta päädytään sitten "vierailemaan Jumalan taivaassa".

Ilm 4:
1 ¶ Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: "Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva".
2 Ja kohta minä olin hengessä. Ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja.

2 Kor 12:
2 Tunnen miehen, joka on Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen-oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää.
3 Ja minä tiedän, että tämä mies-oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää-
4 temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua.

Kirjoitin tämän otsikon alle aikaisemmin, että Paavalin tai Johanneksen taivaassa käynti olisi ollut joko fyysinen käynti tai ilmestys Hengessä, mutta tässä kohden kirjoitin ja opetin väärin ja sitä pyydän tässä anteeksi. Poistin aikaisemman otsikon tekstin ja kirjoitin sen uudestaan korjaten siinä olevat virheet. Parannuksen tekoni tässä kohden johtuu siitä kun erään uskon veljen kanssa kävimme keskustelua, jossa hän toi esille sen mitä Raamattu tästä opettaa, niin ymmärsin Jumalan sanan kautta erehtyneeni tässä kohdin.  Raamatun kokonaisopetuksen mukaan ihminen ei voi käydä fyysisesti syntiin langenneessa ruumiissaan elossa ollessaan Jumalan taivaassa ja palata sieltä takaisin kertomaan taivaasta ja Jumalasta. Raamattu kuitenkin opettaa, että Jumala antoi muutamille uskoville ihmisille Hengessä ilmestystä tai unessa näkyä taivaasta ja joistakin asioista, joita siellä oli. 

Kun Raamattu kertoo siitä kuinka esim. Jaakob näki unen tikapuista,  jotka ulottuivat Jumalan taivaaseen, kuinka Miika näki ilmestyksessä Herran istuvan istuimellaan ja kaiken taivaan joukon seisovan hänen edessään, Herran oikealla ja vasemmalla puolellansa, niin Jaakobille ja Miikalle tuotiin nämä asiat nähtäviksi, niin että ne tuli kirjata ylös Raamattuun, eli Jumalan sanaan ja toki se oli myös heille Jumalan puhetta ja ilmestystä. Mutta he eivät olleet fyysisesti Jumalan taivaassa.

Raamattu sanoo, että Elia ja Eenok (Hanok) otettiin taivaiseen, mutta he eivät enää palanneet takaisin maan päälle syntiin lankeemuksen ruumiissa kertomaan ihmisille Jumalan taivaasta.

San 30:4 Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät?

Joh 3:13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.

Kun Raamattu sanoo ettei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi Jeesus, joka tuli taivaasta alas ja joka on taivaassa, niin Raamattu tarkoittaa tällä sitä, ettei kukaan muu ole noussut taivaaseen ja palannut sieltä takaisin maan päälle kertomaan ihmisille Jumalasta kuin Jeesus. Elia ja Eenok otettiin taivaaseen, mutta he eivät palaa tässä armontalouskaudessa takaisin maan päälle syntiinlankeemuksen ruumissa kertomaan ihmisille Jumalasta. Silloin kun Jeesus palaa tuhannen tuhansine pyhinensä, niin pyhät palaavat yhdessä Jeesuksen kanssa, mutta tämä ei ole sama asia kuin palata yksin taivaasta kertomaan ihmisille Jumalasta.

Raamatussa on selkeä opetus ettei ihminen voi astua taivaaseen syntiin lankeemuksen ruumiissa ja palata sieltä takaisin maan päälle kertomaan Jumalan taivaasta muille ihmisille. Silloin kun joku ihminen sanoo käyneensä Jumalan taivaassa syntiin lankeemuksen ruumiissa ja palaa takaisin maan päälle kertomaan siitä muille ihmisille, niin on kyse eksytyksestä, jossa "taivaassa" käynyt asetetaan Jeesuksen vertaiseksi, sillä vain Jeesus voi mennä taivaaseen ja palata sieltä takaisin kertomaan ihmisille Jumalasta ja taivaasta, niin kuin Hän on tehnytkin useasti kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen ilmestyen opetuslapsille sekä Hän tulee vielä takaisin noutamaan omansa sekä tulee hallitsemaan Kuninkaana tuhat vuotta, jonka jälkeen Jumala luo Uudet Taivaan ja Maan sekä Uuden Jerusalemin.

Aina silloin kun joku uskova tai ihminen väittää käyneensä fyysisesti syntiin langenneessa ruumiissa elossa ollessaan Jumalan taivaassa, niin on kyse eksytyksestä, jossa saatana eksyttää ihmistä luulemaan ja uskomaan, että hän voi asettua samaan asemaan kuin Herra Jeesus, sillä Herra Jeesus ainoastaan voi tulla takaisin taivaasta maan päälle kertomaan ihmisille Jumalasta. Tällainen eksytys asettaa ihmisen Jumalan asemaan, sillä vain Jumala (Jeesus) voi tulla taivaasta takaisin maan päälle kertomaan ihmisille Jumalan taivaasta sekä Jumalasta. Eksytetty ihminen ei ymmärrä tätä, että kun hän eksyy luulemaan voivansa matkustaa taivaaseen ja takaisin tuoden viestin ihmisille Jumalan taivaasta, niin se on vain Jumalalle mahdollista, mutta ei ihmiselle.

Ilm 11:
 3 ¶ Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan."
4 Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä.
5 Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa; ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla.
6 Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla, niin usein kuin tahtovat.
7 Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät.
8 Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.
9 Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan.
10 Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen; sillä nämä kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat.
11 Ja niiden kolmen ja puolen päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät.
12 Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille: "Nouskaa tänne!" Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät.

Kaksi säkkipukuista todistajaa (kaksi öljypuuta) ilmestyskirjassa kuolivat, mutta Jumala herätti heidät kuolleista ja nosti heidät taivaaseen. Tämäkään kohta ei todista Patrickin taivaskäyntiä todeksi, sillä säkkipukuiset todistajat eivät kuolemansa jälkeen enää palanneet takaisin maan päälle kertomaan ihmisille taivaasta.

Joku voi tässä kohden sanoa, että koska säkkipukuiset todistajat voisivat olla Mooses ja Elia, niin silloin olisi mahdollista ihmisen tulla taivaasta takaisin kertomaan ihmisille Jumalasta. Raamattu sanoo, että Elia otettiin taivaaseen, mutta hän ei mennyt sinne syntiin lankeemuksen ruumiissa, koska mitään syntiä tai synnin vaikutuksen alaisuudessa olevaa ei voi päästä taivaaseen, siksi Elia puettiin samankaltaiseen "ruumiiseen" kuin on ylösnousemusruumis. Jos Mooses ja Elia olisivat kaksi säkkipukuista todistajaa, niin he eivät palaisi takaisin maan päälle syntiin lankeemuksen ruumiissa ja sillä tavalla Raamatun kokonaisopetus pysyy sopusoinnussa eikä se ole ristiriidassa Jumalan sanan ilmoituksen kanssa.

Tämäkin Raamatun sanan ilmoitus kumoaa sen opetuksen, että ihminen voisi käydä fyysisesti syntiin lankeemuksen ruumiissa taivaassa ja tulla takaisin syntiin lankeemuksen ruumiissa kertomaan ihmisille Jumalan taivaasta.

Kun Raamattu sanoo opetuslapsien nähneen Mooseksen ja Elian, niin sekään ei todista Patrickin taivaskäyntiä todeksi, sillä Mooses ja Elia puhuivat ainoastaan Jeesuksen kanssa ei opetuslasten (ihmisille) kanssa. Matt 17:3; Luuk 9:30-36

Kun Paavali sai kokea ilmestyksen taivaasta, niin hän kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Ymmärrän tämän tarkoittavan sitä, että taivaassa on asioita, joita Paavali näki ja kuuli ilmestyksessä, mutta joita hänellä ei ollut lupa puhua. Kun tämän asettaa Raamatun ilmoituksen alaisuuteen, niin Jumala on Raamatun sanan kautta puhunut ja kuvannut, joistakin taivaassa olevista asioista ja vain nämä me voimme ja saamme tietää, mutta emme muuta, koska taivaasta olevat asiat on jo meille ilmoitettu Raamatun (Jumalan sanan) kautta, eikä meille enää anneta uutta ilmestystä ja tietoa taivaasta tässä ajassa. Sitä en kiistä etteikö Jumala voisi antaa unessa tai näyssä meille uskoville ilmestystä taivaasta, mutta sen tulisi olla kuitenkin sen mukainen mitä Raamattu sanoo taivaasta, eikä tällainen ilmestys saa mennä yli Kirjoitetun  Sanan (Raamattu). Itse en ole saanut unessa tai ilmestyksessä näkyä taivaasta ja luulen sellaisen olevan harvinaista, jos sellaisia ylipäätänsä tapahtuu. Raamattu riittää minulle tässä kohden.

Taivaskäynnit ja taivasmatka kertomukset, missä ihminen on fyysisesti syntiin lankeemuksen ruumiissa käynyt taivaassa ovat joko saatanan antamia valheellisia ilmestyksiä, jotka voivat tuntua hyvin konkreettisilta ja voivat jopa olla konkreettisia, jossa ihminen vierailee valhemaailmassa, joka on saatanan aikaansaama valhekuva Jumalan taivaasta tai sitten ihminen keksii joko itse tai sielunvihollisen avustamana näitä omasta päästään.

Suurin eksytys on itse taivasmatka ja mahdollisuus useamman kerran käydä Jumalan taivaassa. Kertomukset mitä on koettu ja nähty Jumalan taivaasta juontaa juurensa pääeksytyksestä, eli taivasmatkasta. Koska on kyse eksytyksestä, niin se mikä siellä taivaassa nähdään ja kuullaan perustuu eksytykseen. Tämä tulee myös selkeästi esille Patrickin kokemuksesta.

Iso ja kaunis valkoinen puhdas hevonen on eksyksissä olevalle merkki, että ikään kuin hän olisi tekemisissä Jumalan asioiden kanssa. Patrick näki neljäkymmentä pukin tai vuohen näköistä eläintä, jotka olivat hänen vasemmalla puolellensa. Raamatussa Jeesus puhui vertauksen vuohista, jotka olivat vasemmalla puolella ja ne kuvasivat synteihinsä kuolleita ihmisiä (Matt 25 jakeesta 31 eteenpäin). Patrick sanoi vuohien odottaneen jotakin sekä ylistyslaulusta, joka maan päältä nousee Isän korviin. Sitten Patrick sanoi että tuo yksi laulu on Hänelle arvokkaampi kuin nuo neljäkymmentä uhrattavaa eläintä.

Liittyikö ylistyslaulu "taivaassa" oleviin uhrattaviin eläimiin? Se ainakin tuli ilmi, että Patrickin mukaan "taivaassa" vuohet olivat odottamassa uhraamistaan. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan taivaassa ei ole syntiä, eikä syntejä soviteta taivaassa, vaan maan päällä (Jeesus sovitti ristillä). Patrickin kertomuksen mukaan voidaan ymmärtää ettei Jeesuksen uhri ollut riittävä, kun "taivaassakin" pitää uhrata eläimiä. Patrickin taivaskokemus on eksytys sekä Jeesuksen ristin työtä pilkkaavaa.

En usko uskovan saavan armoa käydä fyysisesti syntiin lankeemuksen ruumiissa vierailulla taivaassa, mutta jos tällainen mahdollisuus olisikin (mikä ei kuitenkaan ole mahdollista!), niin Jumala ei varmaan kertoilisi Patrickille ylistyksen tärkeydestä, vaan Jeesuksen sovitustyön tärkeydestä (se on kaiken uskon perusta ja antaa elämän jokaiseen uskon asiaan) sekä sen lisäksi Hän kehottaisi Patrickia tekemään parannusta niistä lukuisista vääristä opetuksistaan, joita hän opettaa ja julistaa.

"Taivaassa" ollut temppelin palvelija oli henkiopas (riivaajahenki) eikä temppelin palvelija, jos Patrick on tavannut "taivaassa" henkilön, joka on esittäytynyt temppelin palvelijaksi. Ja kuva sotajoukosta sekä pystyyn kuolleista puista, jotka saivat silmut ja lehdet on annettu Patrickille (jos hän on sellaisen oikeasti nähnyt) innostukseksi viedä eksytystä eteenpäin, jota hän pitää Jumalan työnä. Patrick kehotti koettelemaan hänen taivasmatkansa sanoman. Kun se koetellaan, niin ensimmäinen pääharha ja eksytys on itse taivasmatka ja sen seurauksena sanomakin paljastuu eksyttäväisenä sanomana. Raamatun sanan totuuden edessä Patrick on paljastunut eksyttäjäksi, jota opastaa henkioppaat (riivaajahenget) valheen kavalien juonien kautta.

Jos joku saisi näyn tai ilmestyksen taivaasta, niin sen tulisi olla yhtäpitävä sen mukaan mitä Raamattu kertoo taivaasta eikä siinä saisi olla Raamatun yli menevää tietoa tai Raamatun vastaista opetusta. Patrickin kertomat taivaassa olleet uhrattavat eläimet jo yksistään paljastavat sen, että on kyse eksytyksestä, koska taivaassa ei ole yhtään syntiä, eikä taivaassa enää soviteta ihmisten syntejä, sillä Herra Jeesus sovitti ne maan päällä ristillä.

Jotkut entiset shamaanit, jotka ovat tulleet uskoon ovat kertoneet kuinka heillä on ollut kyky tehdä astraalimatkoja, kun he ovat irtautuneet ruumistaan ja kuinka "enkelit" ovat vierailleet heidän luonaan. He ovat kertoneet, että kun he olivat tulleet uskoon, niin he ymmärsivät, että nämä "enkelit" olivat demoneja, jotka olivat tekeytyneet valkeuden enkeleiksi sekä astraalimatkat olivat valhenäkyjä ja kokemuksia. Shamaanit sanovat, että he elävät kahdessa maailmassa; tässä näkyvässä maailmassa ja näkyjen maailmassa, mielikuvien maailmassa. Shamaanit opettavat, että ihminen voi ylittää näkyvän maailman ja mielikuvamaailman välisen kuilun. Shamaanin päätyökalu kuilun ylittämisessä on visualisointi. Shamaanit matkustavat kahden maailman välillä, tämän näkyväisen ja henkimaailman välillä tavaten henkiolentoja. Itse asiassa on kyse riivaajahenkien eksytyksestä ja valhenäyistä sekä kokemuksista henkiolennot ovat riivaajahenkiä. jotka eksyttävät ihmisiä luulemaan Jumalan enkeleiksi ja milloin miksikin.

Visualisoinnin kautta koitetaan myös eksyttää uskovia tänä päivänä. Esimerkiksi David W. Edwards, joka on kirjoittanut kirjan “The Call for Revivalists: Raising Up a Supernatural Generation" (Kutsu herättäjille: yliluonnollisen sukupolven kasvattaminen) opettaa, että visualisoinnin (mielikuvia luomalla) ja palvonnan kautta ihmiset voivat nähdä paikkoja ja asioita Jumalassa mitä he eivät ole koskaan ennen nähneet. Edwards opettaa, että uskova ihminen käyttäessään mielikuvitusta visualisoinnin ja palvonnan kanssa voi sydämessään ilmaista suurempia ja luovempia palvontamuotoja kuin milloinkaan ennen. Edwardsin mukaan kun tämä tapahtuu uskovan sydämessä, niin Jumala näyttää ihmisille uusia ulottuvuuksia Jumalan valtakunnan rakkaudesta ja kirkkaudesta.

Raamatun sanan valossa Edwardsin opetus ei ole Jumalan sanan mukaista opetusta, vaan eksytys, jonka kautta ihmisiä eksytetään vierailemaan taivaassa jne. Eksytyksen eräs voimakas ja selkeä tuntomerkki on "palvonnan" ilmapiirin luominen ylistysmusiikin ja "ylistämisen" kautta. Riivaajahenkien eksyttäessä vääristetyn palvonnan kautta ja kun ihminen ottaa sen vastaan, niin he osoittavat palvontansa riivaajahengille, vaikka luulevat sen olevan osoitettu Jumalalle ja sen "palkinnoksi" riivaajahenget vaikuttavat valheenhengen manifestaatioita, joita ihminen luulee Jumalan työksi. Eksytys ei puhu juuri ollenkaan Jeesuksen rististä ja verestä ja synnin todellisesta voittamisesta, vaan keskittyy palvontaan ja ylistykseen sekä lupaa koko ajan suuria, jotka ovat ikään kuin pian tapahtumassa ja jos ihmiset ylistävät ja palvovat vain enemmän, niin he voivat nopeammin nähdä sen suuren asian tapahtuvan kuten esim. herätys, valtavia joukkoja tulee uskoon jne. Kyse on kuitenkin eksytyksestä.

Rakkauden ja sävyisyyden Hengessä kehotan Patrickia ja kaikkia hänen opetuksiaan uskovia ihmisiä tekemään parannuksen ja hylkäämään nämä väärät opetukset ja valhehengen manifestaatiot sekä ojentautumaan Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Sinä joka ymmärrät Jumalan sanan totuuden, niin sinä ymmärrät kuinka tärkeää ja tarpeellista on asettaa Jumalan sanan totuuden valoon kaikki mitä me sanomme ja opetamme ettemme eksyisi, sillä eksymys voi johtaa meidät jopa luulemaan, että meillä on mahdollisuus tehdä taivasmatkoja Jumalan taivaaseen. Me jokainen (myös minä ja Patrick) olemme voineet erehtyä joissakin kohden sekä olla eksyksissä jossakin kohden, mutta kun ja jos sen huomaamme ja ymmärrämme, niin silloin meidän tulee Jumalan armosta tehdä parannusta ja ojentautua Jumalan sanan totuuden mukaan.

2 Kor 4:2 vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.

2 Tess 1:
2 Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,
4 niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä
5 ¶ ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin,

 

Ps. Erityiskiitokset eräälle uskonveljelle, joka on lähettänyt minulle runsaasti materiaalia katsottavaksi koskien Patrickin opetuksia. Ilman hänen avustustaan Patrickin opetuksien läpikäyminen olisi ollut todella työlästä. Olemme myös yhdessä keskustelleet ja käyneet läpi ajatustenvaihdon kera Patrickin opetuksia sekä sitä mikä on Raamatun opetus.

 

 

Petri Paavola 30.3.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
tv7plus.fi/48075_
tv7plus.fi/45304
kotipetripaavola.com - Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta
kotipetripaavola.com - David Herzog


 


 

 

 

eXTReMe Tracker