Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Uskon ja uskonnon eroavaisuudet

Suosittu juontaja Kristiina Komulainen kertoi Livtv:n ohjelmassa Onni Extreme (julkaistu 29.7.2013) syistä miksi hän irtaantui ja erosi Jehovan todistajista. Kristiinan kertomuksesta nousee esille tärkeitä yksityiskohtia uskonnosta, jotka usein sotketaan ja sekoitetaan tarkoittamaan uskon asioita (Raamatun todellista uskoa). Usko ja uskonto on kaksi täysin erilaista asiaa. Kirjoituksessani käyn läpi lyhyesti muutamien seikkojen kautta kuinka ja millä tavalla usko (terve ja oikea usko Raamattuun) ja uskonto eroavat toisistaan. Kirjoituksessa käydään myös läpi erästä tieteenhaaraa, joka on tietyssä mielessä hyvin samanlainen kuin uskonto. Kirjoituksen tarkoitus ei ole loukata ketään ihmistä, vaan suorapuheisesti tuoda esille Raamatun sanan totuutta.

Uskonnon piirteitä ja käytösmalleja

Kristiina Komulainen kertoi joutuneensa olemaan pakosti Jehovan todistaja, koska hänen äitinsä oli Jehovan todistaja. Kristiina sanoi, että hänet kasvatettiin ja opetettiin Jehovan todistajaksi, jonka seurauksena hänen ajatusmaailmansa rakentui vastaamaan Jehovan todistajien maailmankuvaa. Kristiina sanoi hyvien käytöstapojen jääneen mieleen positiivisina asioina Jehovan todistajien opetuksista. Kristiina toi esille että oma ajattelu oli kiellettyä Jehovan todistajissa, tarkoittaen sillä ettei Jehovan todistajien oppeja saanut kyseenalaistaa. Hän toi myös esille ajatuksen, että yhteisön toiminta sai aikaan sen että Jehovan todistajien oppia kyseenalaistava joutui kokemaan itsesyytöksiä muun muassa kokien olevansa huono ihminen. Kristiina koki olevansa koko ajan paha ihminen kaikessa mitä hän teki, hän tunsi suurta syyllisyyttä eläessään arkielämäänsä, koska Jehovan todistajien opetus painosti ja syyllisti häntä.

Uskonto on sellainen instituutio, johon ihminen useimmissa tapauksessa liitetään ilman omaa suostumustaan (pakkoliitos). Esimerkiksi suurin osa katolisen kirkon ja luterilaisen kirkon jäsenistä tulee pakkoliitoksen kautta uskontonsa edustajiksi. Kirkoissa sylivauvat liitetään uskontoon heiltä lupaa kysymättä, jonka seurauksena osasta heistä tulee uskontonsa fanaattisia kannattajia. Jehovan todistajat, katolinen kirkko sekä luterilainen kirkko (nykyjohdon opetukset) edustavat uskontoa, ei Raamatullista uskoa.

Jehovan todistajien perheen lapset käyvät vanhempiensa kanssa säännöllisesti Jehovan todistajien kokouksissa, joissa tutkitaan asioita Jehovan todistajien materiaalien kautta. Jehovan todistajaksi tullaan sen jälkeen kun on tutkittu ja luettu heidän materiaaliansa ja kun ihminen on sydämessään vakuuttunut Jehovan todistajien opetuksista ja haluaa kasteelle, jonka seurauksena hän on liittynyt virallisesti Jehovan todistajaksi. Tässä kohden Jehovan todistajien toiminta eroaa kirkon toiminnasta, joka kastaa sylivauvan lupaa kysymättä kirkon jäseneksi.

Jehovan todistaja perheen lapsen asema ei ole kuitenkaan parempi kuin lapsen, joka pakkoliitetään kasteen kautta kirkon jäseneksi. Jehovan todistaja lapsi alistetaan säännöllisesti useamman kerran viikossa Jehovan todistajien raamattu tutkisteluun. Lapselle pakkosyötetään Jehovan todistajien mukainen maailmakuva sekä uskomukset. Tämän manipuloinnin seurauksena suurin osa Jehovan todistajien lapsista omaksuu Jehovan todistajan identiteetin ja kasteen kautta liittyy Jehovan todistajaksi. Monessa tapauksessa lapsella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin liittyä Jehovan todistajaksi, sillä manipulointi ja pelon lietsominen ohjaa hänen käyttäytymistään ja valintojansa.

Uskonto manipuloi jäsenensä antaen valmiit opetukset, joita ei saa kyseenalaistaa. Uskontoon liittyy aina pelko ja rangaistus, joka pitää ihmisen otteessaan. Uskonto uhkaa rangaistuksella, jos ihminen luopuu uskonnosta. Uskonto ei perustu Jumalan rakkauteen, vaan ihmisen jatkuvaan uskonnollisten tekojen suorittamiseen, jossa ihminen omien tekojensa kautta ansaitsee uskonnon lupaaman palkinnon. Uskonto kahlitsee ja hallitsee ihmisen arkista elämää syyttäen häntä, jos hän poikkeaa uskontonsa opetuksista tai jossakin tilanteessa ei kykene elämään niiden mukaan. 

Uskonnon harjoittaminen on kuin konemaista suorittamista, jossa ihminen suorittaa uskonnollisia käskyjä ja kehotuksia. Monet uupuvat ja pettyvät, sillä uskonto ei johdata ihmistä todelliseen elämään, vaan uskonnollisen kulissin pystyssä pitämiseen, joka on uuvuttavaa ja väsyttävää sekä jatkuvaa suorittamista. Monet uskonnolliset ihmiset jatkavat hammasta purren kulissielämäänsä uskonnon parissa eläen teeskentelijän elämää. Jotkut uskonnolliset ihmiset pettyvät ja jättävät uskontonsa luullen sen olleen uskoa Jumalaan, jota ei ollutkaan olemassa tai joka ei olekaan rakkaus. Heidän luulonsa oli kuitenkin väärä ja virheellinen, sillä oikeasti Jumala on olemassa, rakastavana ja armahtavana Jumalana, mutta uskontojen opettama jumala ei edusta todellista ja oikeata Raamatun Jumalaa, vaan vastapuolta, eli sielunvihollista.

Tässä kohden on hyvä ottaa esille eräs asia, joka jää monilta ihmisiltä huomaamatta. Tieteellisessä evoluutioteoriaan pohjautuvassa maailmankuvassa on muutama yhtäläinen piirre uskonnon kanssa. Evoluutioteorian opetus perustuu manipulaatioon, jonka kautta ihminen uskoo evoluutioteorian olevan totta. Evoluutioteorian kiihkeimmät kannattajat syyttävät ja syyllistävät ihmisiä, jotka uskovat Raamatun olevan totta ja Jumalan sanaa. He sanovat, että uskovat eivät saa ajatella itsenäisesti, vaan heidän on uskottava Raamattua.

Evoluutioteorian kannattaja ei huomaa sitä, että hän ei itse lue ja tutki asioita ajatellen itsenäisesti, vaan uskoo toisten tutkimuksiin ja vakuutuksiin siitä, että evoluutioteoria on totta ja tieteellisesti "todistettu". He eivät huomaa sitä, että manipuloinnin takia he uskovat evoluutioteorian olevan totta. He eivät myöskään huomaa sitä, että he itse syyllistyvät siihen mistä syyttävät ihmisiä, jotka uskovat Raamattua. Ihmisiä pilkataan, jotka eivät usko evoluutioteoriaan (en yleistä, mutta laajassa mittakaavassa näin tapahtuu). Moni ateisti sekä evolutionisti pelkää pilkan kohteeksi joutumista, jos he luopuvat uskomuksestaan evoluutioteoriaan. Uskonnon ja evoluutiouskon yhteys on siinä, että molemmat manipuloivat ihmisiä sekä synnyttävät pelkoa, joka pitää heidät uskollisina uskomuksilleen. Evoluutioteoriaa yhdistää uskontoon myös se että evoluutioteoria on uskomus, eikä aukottomasti ja kiistattomasti todistettu fakta.

Raamatullinen usko

Raamattu opettaa karttamaan uskontoja ja sen sijaan uskomaan Raamatun Jumalaan. Usko kohdistettuna Raamatun Jumalaan ja uskonto ovat kaksi täysin eri asiaa. Raamatullisessa uskossa ihmistä ei pakkoliitetä, eikä manipuloida uskomaan, sillä Jumala itse synnyttää uskon ihmisen sydämeen Jumalan sanan sekä Pyhän Hengen todistusten kautta.

Ihmistä ei voi kasvattaa kääntymään Raamatulliseen uskoon, koska Raamatullinen uskoontulo on Jumalan teko, joka tapahtuu kun Jumalan armosta ihminen tekee parannuksen (katuu, tunnustaa syntinsä, muuttaa mielensä) ja uskoo Herraan Jeesukseen Herrana ja Pelastajana. Näin ihminen saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

Raamatun opetuksen mukaan uskovan ihmisen pitää koetella ja tutkia kaikki opetus ja toiminta seurakunnassa. Raamatullisessa uskossa olevaa ihmistä ei voi manipuloida, koska hänen täytyy itsenäisesti tutkia ja koetella onko opetus Raamatun sanan mukaista. Opetuksen koetteleminen ei tuo huonoa omaatuntoa, vaan päinvastoin se tuo vapautuneen mielen ja varmuuden siitä mikä on oikeasti totta ja mikä on väärin ja valhetta.

Raamatullisessa uskossa oleva ihminen ei koe koko ajan huonoa omaatuntoa, eikä syyllisyyttä arkielämässään, koska hän ymmärtää Jumalan rakastavan häntä iankaikkisella rakkaudella. Raamatun opetus ei syyllistä eikä painosta häntä, vaan vapauttaa häntä koko ajan elämään syvällisemmin Jumalan tahdon mukaan. Raamatullisessa uskossa oleva ihminen kokee sydämessään Jumalan hyväksyvän ja rakastavan häntä.

Raamatullisessa uskossa oleva ihminen ei elä pelossa ja rangaistuksessa, koska Jumala rakastaa häntä. Raamatullinen usko perustuu ja keskittyy Jumalan rakkauteen totuudessa, ei helvetinpelkoon. Ihminen uskoo Raamatun Jumalaan siksi, koska Jumala rakastaa häntä ja Herran Jeesuksen sovituskuolema poistaa rangaistuksen ja tuomion uskovan ihmisen elämästä.

Raamatullisessa uskossa eläminen on aitoa ja todellista elämää. Raamatullinen usko ei uuvuta ja väsytä, vaan antaa voimaa, intoa ja halua elää ja kasvaa Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Raamatullisessa uskossa oleva saa varmuuden Jumalan hyvyydestä, armosta ja rakkaudesta, jonka seurauksena hänen sydämensä täyttyy ilolla ja innoituksella. Tämän seurauksena uskova elää yltäkylläistä elämää rakkauden, armon ja totuuden johdattamana.

Raamatullisessa uskossa oleva ihminen ei perusta uskoaan omiin tekoihinsa, vaan Herran Jeesuksen sovituskuolemaan, Jumalan armoon, rakkauteen ja totuuteen. Raamatullisessa uskossa oleva uskova tekee uskon tekoja Jumalan armosta ja voimasta, ei omalla voimallaan. Raamatullisen uskon palkinto iankaikkinen elämä Jumalan luona vastaanotetaan Jumalan armosta, yksin Herran Jeesuksen sovitustyön kautta uskoen Herraan Jeesukseen.

Hylkää valhe ja valitse totuus

Uskon ja uskonnon eroavaisuudet voidaan tuoda esille lyhyesti seuraavien lauseiden kautta. Uskonnon kautta ihminen pyrkii tekemään tekoja, jotka hänen täytyy tehdä oman voimansa kautta. Uskonnon teot ovat jatkuvia tekoja, jotka ovat kuin vaatimus, tuoden esille sen että tekosi ovat riittämättömiä ja siksi joudut koko ajan yhä uudestaan suorittamaan tiettyjä riittejä, uskomuksia ja rituaaleja.

Uskon kautta ihminen tekee tekoja Jumalan armosta käsien, ei oman voimansa kautta, vaan Jumalan Pyhän Hengen voiman avulla. Uskon kautta ihminen on vapautettu ja armahdettu, koska Herra Jeesus on täyttänyt Jumalan lain vaatimuksen sinun puolestasi. Et tee hyviä tekoja siksi, että pelastuisit tekojesi kautta, vaan siksi kun olet pelastunut. Motivaatio hyville teoille nousee Jumalan rakkaudesta, joka myös antaa uskovalle ihmisille voiman ja halun Jumalan tahdon mukaisten tekojen tekemiseen.

Tässä kohden on syytä ottaa esille eräs tärkeä asia, joka vääristää tosiasioita. Pedofilia on iljettävä haureuden synti sekä miekkalähetys on vastoin Raamatun sanan Uuden Liiton järjestyksen mukaista opetusta. Katolisen kirkon pedofilia skandaalit ja sen historiassa toteuttama verinen miekkalähetys eivät edusta Raamatullista uskoa, vaan perkeleellistä synnin olemusta ja pahan mätää hedelmää. Katolinen kirkko ei edusta Raamatun uskoa eikä Jumalan seurakuntaa, vaan on sen irvikuva ja valheellinen jäljitelmä.

Monet sanovat kristinuskon tappaneen miljoonia ihmisiä. Väite on väärä, sillä Rooman katolinen kirkko on tappanut miljoonia ihmisiä. Todellisuudessa jumalattomat ihmiset uskovan valeasussa suorittivat nämä kauhistuttavat verityöt. Uskonnon nimissä tehdyt asiat eivät tarkoita samaa asiaa kuin Raamatullinen usko. Tästä selkeä osoitus ja esimerkki on Rooman katolisen kirkon paha ja mätä hedelmä. Todellinen kristinusko ja katolisen kirkon usko on kaksi eri asiaa. Herra Jeesus kehotti rakastamaan jopa niitä, jotka vihaavat meitä, eikä Hän käskenyt opetuslapsiaan suorittamaan miekkalähetyksen kaltaisia kauhistuttavia veritekoja.

Katolisen kirkon uskonnolliset ja teologiset  opetukset ovat vastoin Raamatun sanan totuutta (Marian ja Paavin asema, messu-uhri, kiirastuli, aneoppi, vesikasteen pelastus jne.), samoin katolisen kirkon verityöt sekä seksuaaliset rikokset ovat osoitus siitä että katolisen kirkon harjoittama uskonnollisuus on jumalattomuutta, koska kirkko elää ja opettaa Raamatun vastaisesti. Itse asiassa uskonto ja uskonnollisuus edustavat jumalattomuutta, sillä Raamatun opetuksen mukaan Jumalaan uskomisessa Herran Jeesuksen kautta on kyse uskosta, ei uskonnosta tai uskonnollisuudesta, koska Raamatun opetuksen mukaan kaikkien kansojen jumalat (uskonnot) ovat epäjumalanpalvelusta, eli ne ovat syntiä ja Jumalan tahtoa vastaan. Tämän tosiasian valossa uskonnon edustajat tulisi luokitella jumalattomiksi. Tässäkin valossa nähtynä jumalattomat (uskonnolliset ihmiset, ateistit ja kaikki ihmiset, jotka eivät usko Herraan Jeesukseen) tekevät eniten rikoksia sekä elävät kaikkein enimmässä määrin moraalittomasti.

Kritiikki kristinuskoa kohtaan, joka annetaan katolisen kirkon tekojen tähden on mennyt väärään osoitteeseen, koska katolisuus ei edusta Raamatun todellista uskoa, eikä alkuperäistä kristinuskoa, eli uskoa Herraan Jeesukseen. Silloin kun kritiikin kohde on väärä, niin sellaisella kritiikillä ei ole mitään arvoa. Jos olet arvostellut ja kritisoinut kristinuskoa katolisen kirkon veritöiden ja muiden pahuuden tekojen tähden, niin olet haukkunut väärää puuta.

Jos tunnistit olevasi uskonnon edustaja ja toimivasi uskonnollisten opetusten mukaan, niin et ole Raamatullisessa uskossa, vaan valheen vanki ja petoksella petetty ihminen. Uskonto ja Raamatullinen usko ovat täysin eri asioita. Uskonto orjuuttaa ja vaatii tekoja. Raamatullinen usko tekee hyviä tekoja rakkaudesta Jumalaan ja Jumalan voiman avulla. Oikea ja rakastava Jumala on olemassa. Hän on ja vaikuttaa Herran Jeesuksen kautta, josta Raamattu opettaa. Ymmärrän kuinka koet olevasi petetty, mutta muista se että uskonto petti sinut, ei todellinen ja oikea Raamatun Jumala. Herra Jeesus rakastaa sinua ja haluaa pelasta sinut sekä hellästi hoitaa kuntoon kaikki syvät ja ahdistavat haavasi, joilla uskonto on sinua rikkonut.

Jos olet ateisti ja evoluution kannattaja, niin sinut on aivopesty ja manipuloitu uskomaan asioita, joissa on samoja aineksia uskonnon kanssa. Evolutionistit eivät ymmärrä Raamatun uskon ja uskonnon olevan eri asioita ja he luulevat monessa tapauksessa uskonnon edustavan Raamatun uskoa. Ironista asiassa on se että evolutionisti on samanlaisen asetelman uhri kuin uskonnon edustaja, sillä kummatkin ovat manipuloitu uskomaan asiaansa väärien tietojen perusteella. Aivopesu ja manipulointi ovat voimakkaita ilmauksia, mutta koska iso osa evoluutioon uskovista ihmisistä ei kyseenalaista sitä, vaan uskoo sokeasti kaiken sen tiedon mitä evoluutioteoriasta on kirjoitettu, niin siksi on kyse manipulaatiosta. Tämä manipulointi alkaa jo koulussa ja sitä tapahtuu kaikkialla kuten luontodokumenteissa jne. Silloin kun asiaa ei voi kyseenalaistaa, niin on kyse tarkoituksellisesta manipulaatiosta.

Raamatullinen usko ei perustu manipulointiin, koska sitä pitää koetella ja tutkia. Raamatun sanan totuus ei muutu, mutta esimerkiksi tiede muuttuu koko ajan siten, että se mikä on tänään "totta" saattaa huomenna kumoutua uuden "totuuden" löytyessä. Raamatullisessa uskossa oleva ihminen on siten ainoa jollakin tavalla itsenäisesti ajatteleva ihminen, jota ei voida manipuloida.

Ihminen perustaa elämänsä, uskonsa, ajatuksensa ja näkemyksensä toisten ihmisten tutkimuksiin sekä muiden ihmisten tiedon varaan tai uskonnon opetuksiin tai Raamatun Jumalan sanaan. Jokainen ihminen syntyessään ja kehittyessään joutuu alttiiksi tiedolle, näkemyksille, uskomuksille ja uskolle, jotka vaikuttavat tässä maailmassa. Kukaan ihminen ei siten ole täysin itsenäinen ja riippumaton, vaan joutuu valitsemaan mitä uskoo ja mitä valintoja tekee elämässään. Ateisti uskoo evoluutioon tai siihen ettei Jumalaa ole. Hän tekee johtopäätöksensä sen tiedon perusteella mitä hän tutkii ja lukee. Valitessaan tiensä ja näkemyksensä hän on sen tiedon varassa, jota hän lukee ja kuulee. Hän ei ole täysin riippumaton ja itsenäinen, sillä tieto muokkaa ja vaikuttaa hänen ajatusmaailmaansa. Tästäkin voi käyttää nimitystä manipulaatio.

Kun ihminen uskoo Raamatun Jumalaan, niin hänkin on kuullut tai lukenut Jumalan sanaa, altistuen sille tiedolle mistä Raamattu puhuu. Raamatullinen uskoontulo ja Raamatun tiedon omaksuminen eroaa kuitenkin kaiken muun tiedon omaksumisesta, koska Jumala itse Pyhän Hengen kautta ilmoittaa ja todistaa Raamatun sanan totuudesta. Raamatullisessa uskossa ihminen saa vakuutuksen ja todistuksen Raamatun totuudesta Luojalta, Kaikkivaltiaalta Jumalalta. Ateisti saa vakuutuksen uskoonsa ihmisiltä, joiden käsitys ja ymmärrys muuttuu koko ajan.

Ateisti ja evolutionisti uskoo tietoon, jonka perusteena on monimuotoisen elämän syntyminen sattumalta, itseohjautuvasti ilman älyä. Tätä voi verrata uskomukseen, joka uskoisi, että talot voivat rakentua itsekseen itseohjautuvasti ilman älyä ja rakentajia. Jokainen tietää että se on mahdotonta ja yhtä mahdotonta on elämän syntyminen maapallolle ilman älyä. Raamattuun uskova ihminen uskoo sellaiseen tietoon, jonka perusteena on Luoja, joka mahtavan superälynsä kautta luomisvoimallaan loi ja synnytti maapallon monimuotoisen elämän. On sanomatta selvää kumpaan asiaan uskominen on viisaampaa.

Evoluutioteoria voidaan hyvin helposti todistaa vääräksi ja valheelliseksi teoriaksi elollisen elämän synnystä maan päälle. Evoluutioteorian kannattajat opettavat kemiallisen evoluution (abiogeneesi) synnyttäneen itseohjautuvasti ilman älyä elottomasta aineesta elollista älyllistä elämää maan päälle. Teorian mukaan äly ei ole Tällä evoluution kannattajat tarkoittavat sitä, että äly ei ole ohjannut prosessia, vaan se on kehittynyt itseohjautuvasti ja miljardien vuosien kehityksen tuloksena on syntynyt älyllistä elämää. Edellä oleva teoria on evoluutio opetuksen ikuinen ongelma, koska sitä ei kyetä koskaan aukottomasti ja kiistattomasti todistamaan tosiasiaksi, vaan sää pelkäksi teoriaksi ja uskomukseksi.

Evoluutioteorian kannattajat sanovat, että he kykenevät kiistattomasti todistamaan evoluutioteorian todelliseksi tosiasiaksi. Väitteensä tueksi he tuovat esille laboratorio olosuhteissa rakennetun keinotekoisen solun, joka todistaa kiistattomasti evoluutioteorian olevan totta. Tutkijat ovat luoneet laboratoriossa keinotekoisia soluja, joka pystyy jakautumaan sekä aminohappoja ja molekyylejä. Evolutionistit pitävät tätä todisteena evoluution kehitysopille. Kokeet suoritettiin laboratorio olosuhteissa, jossa ihmisen äly yhdisteli ja rakenteli asioita keskenään. Kokeet eivät syntyneet itseohjautuvasti ilman älyä, vaan ihmisen älyn avustamana. Tämä todistaa juuri sen puolesta, että luominen on totta sillä ilman olemassa olevan älyllisen toiminnan apua ei voi syntyä ja kehittyä älyllistä elämää eikä prosesseja jotka on tehty laboratoriossa ihmisen avustamana.

Laboratoriossa tehdyt kokeet todistavat sen, että ilman älyllistä apua ja toimintaa ei voi syntyä älyllistä elämää. Todisteet jotka on suunnattu luomista vastaan kumoutuvat ja kääntyvät itseään vastaan ja todistavat evoluutioteorian vääräksi teoriaksi. Tämä on evoluutioteorian ongelman ydin, eli sen todisteet ovat mahdottomia ja kääntyvät lopulta aina sitä itseään vastaan.

Tieteellinen tutkimus, joka tarvitsee älyllisen ihmisen apua ja toimintoja koittaessaan todistaa, että evoluutio on syntynyt itseohjautuvasti ilman älyä, itse asiassa todistaa juuri luomisen todeksi ja evoluutioteorian vääräksi teoriaksi. Tieteellisen tutkimuksen pitäisi kyetä todistamaan todisteensa evoluution puolesta ilman älyllistä toimintaa, ei älyllisen toiminnan kautta. Jos koitat todistaa, että joku asia on syntynyt itseohjautuvasti ilman älyllistä apua, niin et voi silloin todistaa sitä koittamalla tehdä sen laboratoriossa. Sillä sen pitäisi pystyä kehittymään itsekseen ilman ihmisen apua, jos se kerran on syntynyt itsekseen.

Evoluutioteorian kannattaja koittaa kehitellä kaikenlaisia puolustuksia mahdottomalle teorialleen. Eräs tällainen ajatus on, että otollisten olosuhteiden tapahduttua sattuma tai itseohjautuva suunnittelu on voinut synnyttää evoluution kaltaisen kehityksen. Hän unohtaa sen, että tieteellinen laboratorio tutkimus ei todistanut prosessien syntymistä sattuman kautta tai itseohjautuvasti, vaan ihmisen älyn ja toiminnan kautta. Täten tämäkin evolutionistien teoria kumoutuu.

Sen sijaan tieteellinen tutkimus vahvistaa sen, että älykäs luominen on totta, sillä samoin kuin ihminen älynsä ja toimintansa kautta saa aikaan laboratoriossa tiettyjä prosesseja, niin samalla tavalla Jumala älynsä kautta on suunnitellut ja rakentanut älyllisen elämän. Tieteellinen tutkimus siis itse asiassa todistaa luomisen puolesta ja osoittaa evoluutio-opin vääräksi. Jumalaton ihminen ei näe tätä tosiasiaa, koska hän on uskonut valhetta, niin siksi hän tulkitsee tieteellisen laboratorio tutkimuksen valheellisesti.

Laboratoriossa tehdyt kokeet ovat osoittaneet sen, että tarvitaan älyä, suunnittelua, älyllisen olennon toimintaa, että tietyt prosessit voidaan toteuttaa. Laboratoriossa tehdyt kokeet osoittavat sen, että aina tarvitaan älyä, jonka kautta tehdään mahdollisiksi tiettyjen prosessien syntyminen. Laboratoriossa tehdyt kokeet todistavat sen, että ilman älyä ei voi syntyä itseohjautuvasti sellaista älyllistä elämää mitä esimerkiksi ihminen edustaa. Kuollut aine ja materia ei kykene itseohjautuvasti synnyttämään älyllistä elämää. Raamatun sanan opettama luominen on ainoa mahdollinen selitys älyllisen elämän syntymiseen maan päälle. Jumala teki, eli loi älyllisen elämän luomalla eläimet ja ihmisen.

Kehitysopin mukainen tieteellinen maailmankuva on väärä ja valheellinen. Tieteellisen kehitysopin mukaisella kritiikillä ei ole painoarvoa kritiikissä kristinuskoa ja Raamatun sanaa vastaan. Raamattu ei ole sittenkään satukirja, vaan itse asiassa kehitysoppia (evoluutio) puoltavat tieteelliset teokset ovat satukirjoja. Evoluutioteoriaan uskovat ihmiset ovat syyllistyneet klassiseen virheeseen, eli siihen joka toista syyttää perusteettomasti on itse syyllinen siihen mistä toisia syyttää.

Jos olet ateisti, evolutionisti, jumalaton tai uskonnollinen ihminen, niin sinullakin on mahdollisuus löytää todellinen totuus ja rakastava Jumala. Evankeliumi Herrasta Jeesuksesta pelastaa ihmisen, joka tunnustaa syntinsä ja uskoo Jeesuksen olevan Herra ja Pelastaja.

 Petri Paavola 31.7.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
livtv.fi/ohjelmat/onni-extreme
iltasanomat.fi


 


 

 

 

eXTReMe Tracker