Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


YK:n erikoisasiantuntija: Uskonnollisten vakaumusten ihmisoikeus rikkomukset kiellettävä seksuaalivähemmistöjä kohtaan
 

Maaliskuun toisena päivänä 2020 YK:n uutissivulla YK:n uskonnon ja uskomusten vapaus komitean erikoisasiantuntija Ahmed Shaheed sanoi kuinka uskonnollisten vakaumusten perusteella toisten ihmisten oikeuksien loukkaaminen on kiellettävä. Jokainen Jumalan sanan totuutta ja Jumalaa rakastava Herran Jeesuksen opetuslapsi ymmärtää mitä Shaheedin lausunto tarkoittaa. Olemme lähestymässä sitä aikaa, jolloin toteutuu Herran Jeesuksen profetia siitä kuinka kaikki kansankunnat alkavat vainoamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia. Tämä Herran Jeesuksen antama profetia Hänen omien sanojensa mukaan on eräs niistä merkeistä, jotka tulevat toteutumaan ennen Hänen toista tulemustaan ja seurakunnan ylöstempausta. 

Kiitos Herralle, Jumalan rakkaus, totuus ja Hänen voimansa on suurempi kuin saatanan synnyttämä vaino meitä uskovia kohtaan. Meidän ei tule hätääntyä, eikä pelätä, sillä Raamattu sanoo, että Hän (Jumala), joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Shaheed sanoi kuinka sellaiset uskonnollisuuteen perustavat lait, jotka tukevat tyttöjen, naisten ja seksuaalivähemmistöjen syrjintää tulisi kumota. Samalla Shaheed sanoi, että sukupuoleen kohdistuvaan väkivaltaan tulee puuttua, jota tehdään uskonnon nimissä. Se on ihan oikein ettei ketään saa syrjiä, eikä kehenkään tulisi kohdistaa väkivaltaa. Shaheedin viesti on ymmärretty koskevan esimerkiksi islaminuskon kautta harjoitettavaa syrjintää ja väkivaltaa naisia ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan, joka on tietenkin väärin.

Kun lukee Shaheedin raportin tiedonannon kokonaan, niin silloin ymmärrämme, että hän tarkoittaa kaikenlaisten uskonnollisten vakaumusten rajoittamista ja kieltämistä, joka loukkaa nykyään vallalla olevaa ihmisoikeus käsitystä. Tämä tarkoittaa sitä, että YK on valmistautumassa operaatioon, joka tulee johtamaan maailmanlaajuiseen vainoon Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan.

Aluksi tämä kehitys näyttää ihan oikealta, koska se puuttuu syrjinnän ja väkivallan kieltämiseen, mutta asia tulee kehittymään siihen suuntaan, jossa esimerkiksi Herran Jeesuksen opetuslapselta tullaan kieltämään oikeus uskoa Herraan Jeesukseen Raamatun sanan totuuden mukaan, koska se loukkaa nykyistä ihmisoikeus käsitystä, joka hyväksyy homoseksuaalisuuden sekä transsukupuolisuuden jne.

Ahmed Shahed kehotti raportissaan, että valtiot kumoaisivat sukupuoleen kohdistuvan syrjinnän hyväksyvät lait, mukaan lukien sellaiset lait, jotka uskonnollisten syiden mukaan kriminalisoivat aviorikoksen; kriminalisoivat ihmisen todellisen tai havaitun seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin; kriminalisoivat abortin kaikissa tapauksissa, auttavat uskonnollisia käytäntöjä, jotka rikkovat ihmisoikeuksia vastaan.

Kun tuota edellä olevaa Shaheedin lausuntoa ajattelee hiukan pidemmälle se johtaa siihen, että jos puhut aviorikoksesta, huoruuden synnistä, niin se tulee olemaan kiellettyjen asioiden listalla, josta voi jopa saada rangaistuksen. Raamatun sanan totuuden mukaan aviorikos on huoruutta ja syntiä, eikä Herran Jeesuksen opetuslapsi saa vaieta tästä asiasta, sillä aviorikos, eli huoruus on synti, josta Raamatun sanan mukaan tulisi tehdä parannus.

Shaheedin lausunto tarkoittaa myös sitä ettei enää tulevaisuudessa saa sanoa kenenkään sukupuoli-identiteetin olevan syntiä. Tämä tarkoittaa ettei saa sanoa, että homoseksuaalinen ja transsukupuolinen identeetti on syntiä ja vastoin Jumalan tahtoa. Shaheedin lausunto tarkoittaa myös sitä, että abortin vastustaminen kielletään.

Minä en tietenkään kriminalisoi homoseksuaalisuutta ja transsukupuolisuutta, vaan sanon niiden olevan syntiä ja vastoin Jumalan tahtoa. Edellä oleva tarkoittaa sitä, että asetan Jumalan lain korkeammalle kuin ihmisen tekemän lain, joka pyrkii kumoamaan Jumalan lain.

Shadeed toi esille raportissaan, että vaikka uskonnollisilla organisaatioilla on itsenäinen oikeus asioidensa hoitoon, niin tällaista uskonnollisten organisaatioiden oikeuksien kunnioittamista tulisi laajentaa kokonaisvaltaiseen universalistiseen oikeus käsitykseen, jakamattomuuteen, keskinäiseen riippuvuuteen ja erottamattomuuteen kaikissa ihmisoikeuksissa.

Se mitä Shaheed tuossa edellä sanoi tarkoittaa sitä, että uskonnollisilla organisaatioilla ei tulisi olla enää oikeuksia, jotka ovat vastoin nykyisiä ihmisoikeus käsityksiä. Shaheedin lausunnon mukaan kaikilla ihmisillä tulisi olla sama jakamaton ja erottamaton universaali ihmiskäsitys, joka perustuu nykyisiin Jumalan tahdon vastaisiin ihmisoikeuksiin (tulee hyväksyä homoseksuaalisuus ja transsukupuolisuus jne.).

Shaheed sanoi raportissaan, että naiset ja seksuaalivähemmistöt kokevat valtion ja valtioista riippumattomien uskontoa harjoittavien ihmisten taholta syrjintää ja väkivaltaa, estäen heitä nauttimasta ihmisoikeuksistaan, joka sisältää heidän uskonnon ja uskon vapauden harjoittamisen.

Shaheed viittaa edellä islaminuskoa harjoittaviin valtioihin sekä sellaisiin valtioihin, jotka syrjivät naisia ja seksuaalivähemmistöjä. Jos luet Shaheedin lausunnon tarkemmin, niin huomaat, että hän myös tarkoitti viitaten  seksuaalivähemmistöihin, että heillä tulisi olla ihmisoikeuksien mukaan oikeus harjoittaa uskoaan uskonnoissa (kirkoissa, uskonsuunnissa jne.) oman seksuaalisen suuntautumisen kautta. Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan sitä, että jossakin vaiheessa yhteiskuntaan tulee laki, jonka mukaan kaikilla ihmisillä on oikeus olla mukana jäsenenä erilaisissa uskonnoissa, kirkoissa ja uskonsuunnissa ja sen yhteisön missä he ovat jäseninä on hyväksyttävä heidän jäsenyytensä sekä sukupuolinen suuntautumisensa olkoon he sitten homoseksuaaleja tai transsukupuolisia.

Olen kokenut sydämelläni jo pitkään, että sielunvihollisen juoni on pyrkiä tuhoamaan ja saastuttamaan homouden hyväksyttämisen kautta uskovien yhteisöt, joissa pyritään edes jollakin tavalla uskomaan Raamatun sanan olevan Jumalan sanan totuutta. Sielunvihollisen juoni on sellainen, missä yhteiskuntien lakien kautta asetetaan voimaan yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon perustuva lainsäädäntö, jonka kautta kristillisten uskonyhteisöjen ja uskonsuuntien on hyväksyttävä jäsenekseen kuka tahansa olkoon hän homoseksuaali tai transsukupuolinen ja hänet tulee hyväksyä sellaisenaan, eikä hänelle saa sanoa, että hän tekisi syntiä Jumalaa vastaan.

Tämän operaation kautta homoseksuaaleja ja transsukupuolisia tulee liittymään erilaisiin uskonyhteisöihin ja uskonsuuntiin ja heidän tarkoituksensa on saada uskonsuunnat luopumaan totuudesta. Uskonsuunnat joutuvat luopumaan totuudesta jos he haluavat ylläpitää uskonsuuntiaan, koska kaikilta uskonsuunnilta tullaan kieltämään vapaus harjoittaa uskoaan julkisesti uskonyhteisönä, jos he eivät alistu hyväksymään universaalista ihmisoikeutta, jossa homoseksuaaleilla on oikeus harjoittaa uskoaan missä tahansa uskonsuunnassa he haluavat. Kun universaali uusi ihmisoikeus lainsäädäntö astuu voimaan, niin yksikään uskonsuunta ei saa enää julkisesti harjoittaa uskoaan ellei se hyväksy homoseksuaalisuutta ja transsukupuolisuutta.

Jumalan armosta valveilla oleva Herran Jeesuksen opetuslapsi ymmärtää, että olemme siirtymässä kohti aikaa, jolloin alkaa maailmanlaajuinen vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan, kuten Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 24 luvussa.

Mitä Jumalan seurakunnan (Herran Jeesuksen opetuslapset) tulisi nyt tehdä, mikä on nyt Jumalan tahto, juuri nyt tässä ajassa, missä me elämme? Meidän tulee antautua yhä syvällisemmin rakastamaan Herraa Jeesusta totuudessa yksilöinä ja seurakuntana sekä tulla pois uskovien hajaannuksesta, jossa seurakunta on hajaannuksen tilassa erilaisissa uskonsuunnissa ja niiden ulkopuolella.

Herätysliike kristillisyyden aikakausi on pian ohi ja seurakunta siirtyy maanalaisen alkuseurakunnan malliin, koska Herraa Jeesusta totuudessa rakastavat uskovat eivät voi tehdä kompromissia antikristillisen järjestelmän kanssa, joka vaatii uskovia hyväksymään kaikenlaisen synnin laittomuuden. Yhteiskunta on jo nyt tietyllä tavalla antikristillisten arvojen kyllästämä ja pian se pyrkii pakottamaan kaikki ihmiset hyväksymään homoseksuaalisuuden ja transsukupuolisuuden synnit jne. Tämä synnin hyväksyttämisen vaatimus koskee myös meitä Herran Jeesuksen opetuslapsia, mutta me emme saa suostua siihen, vaan meidän on uskottava Herraan Jeesukseen totuuden rakkaudessa.

Meidän tulisi jo nyt uskovina alkaa järjestäytymään Raamatun opettaman alkuseurakunnan, Raamatullisen mallin mukaisesti ja luopua uskonsuuntien hajaannuksesta. Uskonsuuntien ja niiden järjestäytymisen mukaisesti emme voi elää seurakuntana tulevina päivinä, koska ne joutuvat antikristillisen vallan alle rangaistuksen uhalla. Ainoa ratkaisu tulevina päivinä on ykseys paikkakunnan seurakunnan järjestäytyminen alkuseurakunnan mallin mukaisesti. Raamatun seurakunta malli kykenee toimimaan kaikissa olosuhteissa ja varsinkin vainon aikoina Jumalan asettama seurakunta järjestys osoittaa ylivertaisuutensa ihmisten rakennelmiin nähden.

Raamatun sanan opetuksen mukaan ennen Herran Jeesuksen tulemusta ja seurakunnan ylöstempausta seurakunta joutuu (saa Jumalan armosta) olemaan maailmanlaajuisen vainon kohteena. Nyt ei ole enää aikaa rakennella uskonsuuntien rakennelmia, koska ne joutuvat pedon kitaan, joutuessaan tekemään synnin kanssa kompromissin. Nyt on alkuseurakunnan aika ja aina on ollut, ja me emme ole siihen uskoneet, mutta tulevina päivinä se on ainoa seurakunta malli, jossa Jumala toimii. Jokainen oikealla tavalla valveilla oleva Jumalan palvelija varustautuu alkuseurakunnan mallin mukaiseen seurakunta elämään, koska se on ainoa malli minkä mukaan seurakunta voi tulevina päivinä rakentua rakkauden totuudessa uskossa Herraan Jeesukseen.

Silloin kun ihminen on mielistynyt oman rakennelman rakentamiseen eikä tunnista tai tunnusta Jumalan asettamaa mallia seurakunnasta, niin ihminen alkaa helposti tekemään kompromisseja. Nämä kompromissit alkavat usein pienellä myönnytyksellä väärään suuntaan, jonka jälkeen aletaan ottamaan isompia askeleita väärään suuntaan. Tämä vaara on nyt todella suuri kaikilla sellaisilla uskonsuunnilla, jotka eivät halua ojentautua Raamatulliseen seurakunnan ykseyteen, vaan haluavat rakentaa omaa uskonsuuntaansa.

Kyse ei ole siitä, että hyökkäisin uskonsuuntia vastaan, vaan kyse on siitä että rakastan totuudessa uskonsuuntien sisällä olevia sisaria ja veljiä. Siksi tuon esille sen mikä on nyt se suunta mihin suuntaan Jumala haluaa seurakuntansa ojentautuvan.

Nyt on aika seurakunnan ja yksilöuskovan juurtua rakkauden totuudessa Herraan Jeesukseen, joka pitää meistä hyvää huolta kaikenlaisissa olosuhteissa. Meidän tulee nyt pitää uskon keskipiste Herrassa Jeesuksessa, joka rakastaa meitä. Hän vuodatti verensä meidän syntiemme tähden ja pelasti meidät iankaikkisen kuoleman tuomiolta, kun Jumalan armosta tunnustimme Hänelle syntimme ja uskomme Herraan Jeesukseen. Kiitos Herralle, Hänen täydellisestä rakkaudestaan, armostaan, pyhyydestään ja totuudestaan, joka ilmenee meille Herran Jeesuksen kautta, Hänen veressään, sovitustyössään ja Pyhän Hengen vaikuttaman pyhityselämän kautta.

 

 

Petri Paavola 4.12.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
news.un.org/en/ story/ 2020/03/ 1058411

 

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker