Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


 

Uskontojen uhrien tuki
Selvitys lapsiasiavaltuutetulle:
Joitakin lasten hyvinvoinnin kannalta ongelmallisia ilmiöitä uskonyhteisöissä

 


Uskontojen uhrien tuki (UUT) julkaisi 3.6.2015 selvityksen lapsiasiavaltuutetulle lasten hyvinvointiin liittyen koskien uskonyhteisöjen ongelmallisia ilmiöitä. UUT:n selvitys on monin paikoin harhaanjohtava, leimaava ja vääristelevä, mutta osui myös oikeaan tietyissä asioissa. Tuon kirjoituksessani esille vastakkaisen näkemyksen lasten hyvinvointiin liittyvistä ongelmista sekä uskonyhteisöjen positiivisia vaikutuksia koskien lasten hyvinvointia.

UUT:n selvityksen on kirjoittanut toiminnanjohtaja Joni Vakkila. Uskontojen uhrien tuki ry: edustajat luovuttivat selvityksen lapsiasiavaltuutetulle Tuomas Kurttilalle ja lapsiasiavaltuutetun lakimiehelle Merike Helanderille. Joni Valkila toi esille, että hänen tekstinsä perustuu 18 vuoden kokemukseen Uskontojen uhrien tuessa sekä hänen lukemaansa alan kirjallisuuteen.

Minä olen ollut uskossa Herraan Jeesukseen noin 25 vuotta ja ollut vapaaseurakunnan ja baptistiseurakunnan jäsen sekä läheisessä työyhteydessä helluntaiseurakunnan ja luterilaisen kirkon jäsenten kanssa. Sen lisäksi olen ollut läheisissä väleissä monien muiden uskonsuuntien edustajien kanssa. Oman kokemukseni perusteella tunnustan sen, että mainitsemissani uskonyhteyksissä on esiintynyt myös Valkilan esittämiä asioita, jotka ovat ongelmallisia lasten hyvinvoinnille. Minulla on kuitenkin paljon hyviä kokemuksia mainitsemieni uskonsuuntien suhtautumisesta lapsiin sekä heidän hyvinvointiinsa. Näiden uskonsuuntien edustajien suhtautuminen lapsiin on noussut Raamatun arvojen ja opetusten pohjalta, joka on vaikuttanut suotuisasti ja positiivisesti lasten kehitykseen sekä hyvinvointiin. Kirjoituksessani tuon esille näitä positiivisia ja hyviä vaikutuksia.

Seuraavaksi otan esille muutamia asioita selvityksestä, jossa annetaan yksipuolinen kuva tai vääristetään totuutta.

UUT:n selvitys: Joissakin uskonyhteisöissä lapset altistuvat voimakkaille peloille. Muissa yhteyksissä yhteiskunta ei hyväksyisi vastaavaa vaan pyrkisi suojelemaan lapsia. Esimerkiksi elokuville asetetaan ikärajoja, mutta kukaan ei valvo uskonyhteisöjen pelottavia saarnoja. Lapset pelkäävät esimerkiksi maailmanloppua (erityisesti Jehovan todistajat), helvettiin joutumista (erityisesti helluntailaiset ja vanhoillislestadiolaiset) ja perheestään eroon joutumista kun pian tapahtuvaksi odotettu ylöstempaaminen toteutuu (helluntailaiset). Myös aikuisten erikoinen ja tavallisesta poikkeava käytös hurmoshenkisissä tilaisuuksissa voi aiheuttaa lapsille pelkoja (helluntailaiset ja muut karismaattisen kristillisyyden ryhmät).

Se on totta, että joissakin tapauksissa helluntailaisuuden keskellä lapset voivat pelätä maailmanloppua, helvettiin joutumista tai perheestään eroon joutumista ylöstempauksen tähden. Sekin on totta, että hurmoshenkinen käyttäytyminen voi aiheuttaa lapsille pelkotiloja. Sekin on totta, että helluntaisuuden keskuudessa voi esiintyä joissakin yhteyksissä epäraitista hengellistä toimintaa.

Sekin on totta, että suurin osa helluntailaisuudesta perustuu terveeseen ja kypsään hengelliseen toimintaan, jonka vaikutus on hyväksi lasten hyvinvoinnille ja henkiselle kasvulle. Jos jossakin esiintyy ongelmia, niin on väärin leimata koko yhteisöä. UUT:n selvitys leimaa koko helluntailaisuutta, vaikka sen sisäpuolella on todella paljon oikeaa ja tervehenkistä hengellistä toimintaa. Jos  joku jumalaton (ei usko Raamatun Jumalaan) ihminen kohtelee lastaan väärällä tavalla niin on väärin yleistää asia, että kaikki vanhemmat kohtelisivat kaltoin omia lapsiaan.

Pelkotilojen ja syyllisyyden luominen lapsen tai aikuisen sydämeen on epätervettä ja väärää Raamatun uskoa. Tervehenkinen Raamatullinen usko painottaa Jumalan rakkautta ja armoa totuudessa, joka tuo vapauden ja tasapainon ihmisen sisimpään.

Nykyinen jumalaton yhteiskunta puhuu paljon siitä kuinka ilmastonmuutos tuo mukanaan tuhoisia katastrofeja, kuinka ihminen tuhoaa maapallon saasteiden, ympäristömyrkkyjen jne. kautta. Tämäkin voi herättää lapsissa pelkoja sekä on ongelmallista monien lasten hyvinvoinnille ja henkiselle kehitykselle. Kuinka kukaan ei ole huomannut tehdä tällaisista asioista selvitystä lapsiasiavaltuutetulle? Se mitä haluan sanoa on se, että kun ihmiset asettavat hyvin voimakkaasti omat arvonsa vastakkain heidän vastustajiensa kanssa, niin ihminen hyvin helposti syyllistyy itse siihen mistä toista syyttää. Mitä fanaattisempi ja asialleen omistautunut ihminen on, niin sitä vaikeampi hänen on nähdä sitä, että hän itse tekee samoja asioita, joista hän syyttää muita.

Raamatun ydinsanoma on evankeliumi Herrasta Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta sekä syntien anteeksiantamuksesta ja uudesta elämästä Jumalan kanssa uskon kautta Herraan Jeesukseen. Silloin kun lapsi tai aikuinen sisäistää edellä olevan ydinsanoman, niin hänen sydäntään ei hallitse pelko ja ahdistus, vaan ilo, rauha ja rakkaus. Helluntailaisuuden keskuudessa on paljon lapsia, nuoria ja aikuisia, joiden sydämessä asuu ilo, rauha ja rakkaus. Heidän sydäntään eivät pelko ja syyllisyys hallitse.

UUT:n selvitys: Erityisen voimakasta pelkoa aiheuttaa lapsille esitetyt väitteet siitä, että pahat henget ovat todellisia, vaarallisia ja uhkaavat heitä (erityisesti helluntailaiset, Jehovan todistajat ja mormonit). Lisäksi joissakin yhteisöissä uskotellaan lapsille, että lähitulevaisuudessa koittaa vainojen aika, jolloin Jumalan kansaa vastaan hyökätään ja uskovia kidutetaan ja tapetaan (erityisesti helluntailaiset ja Jehovan todistajat).

Tervehenkinen Raamatun opetus tiedostaa hyvän ja pahan olemassaolon tässä maailmassa, sillä onhan niin hyvät kuin erittäin pahat teot päivittäin kaikkien ihmisten nähtävissä. Tervehenkinen Raamatun usko ei pelkää henkivaltoja ja pahuutta, koska heidän sydäntään hallitsee Jumalan rakkaus. Suuri osa helluntaiseurakunnan jäsenistä elää elämänsä Jumalan rakkauden kautta, ei henkivallan pelon ja uhan alla.

Raamatussa Matteuksen evankeliumissa Herra Jeesus opettaa maailmanlaajuisesta vainosta Hänen opetuslapsia vastaan, joka tulee tapahtumaan ihmiskunnan viimeisinä päivinä. Jo nyt voidaan nähdä tämän tulevan vainon siemeniä ja hedelmiä, sillä yhteiskunnat tulevat koko ajan vihamielisemmiksi Raamatun opetusta kohtaan. UUT:n selvityskirje omalta osaltaan kylvää tulevan vainon siemeniä selvityksen kautta, joka perustuu suurelta osin asioiden vääristelemiseen sekä uskonyhteisöjen leimaamiseen pahassa mielessä.

UUT:n selvitys: Tiiviit uskonyhteisöt ovat alttiita seksuaalisen hyväksikäytön esiintymiselle ja sen salailulle (lisätietoja: Valkila, 2013). Ketola (2013) on kirjoittanut siitä miten uskonyhteisöissä esiintyvä luotettu hierarkia luo olosuhteet, joissa pedofiliaa voi esiintyä. Ketolan mukaan uskonyhteisöissä ”yhteisön arvoasteikossa alempiarvoiset luottavat poikkeuksellisen paljon ylempiensä hyviin aikomuksiin, epäitsekkäisiin motiiveihin, hyväntahtoisuuteen ja hengelliseen viisauteen” mikä altistaa väärinkäytöksille.

Oikeaan Raamatulliseen uskoon ei kuulu lasten seksuaalinen hyväksikäyttäminen. Suurin osa vapaissa uskonsuunnissa tehdystä hengellisestä työstä lasten parissa on täysin vapaa lasten seksuaalisesta hyväksikäyttämisestä. Sellaisten uskonyhteisöiden parissa esiintyy paljon lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, joiden opetus perustuu paljolti vääränlaiseen Raamatun opetukseen. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on seksuaalirikos, joka on ehdottomasti tuomittava teko, josta pitäisi saada Suomen lainsäädöksen mukainen rangaistus (Suomen lakiin tulisi kirjata ankarampi tuomio lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä).

Suurin osa lasten seksuaalisista hyväksikäyttämisistä tapahtuu jumalattomien ihmisten keskuudessa, jotka eivät usko Raamatun Jumalaan ja Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Tästä pitää olla yhtä huolissaan kuin sellaisista lasten seksuaalisista hyväksikäyttötapauksista, jotka tapahtuvat epäterveiden uskonyhteisöiden keskuudessa. Jos yhtäläistä huolta ei esiinny, niin silloin ollaan puolueellisia ja lakaistaan maton alle toisten pahat teot, eikä kaikkien pahoihin tekoihin haluta puuttua, koska halutaan vainota vain tiettyä ihmisryhmää.

UUT:n selvitys: Joissakin yhteisöissä esiintyy edelleen lasten kuritusväkivaltaa (erityisesti Jehovan todistajat), vaikka se on ollut Suomessa lailla kiellettyä jo vuodesta 1984. Uskonyhteisöissä vallitseva kulttuuri - ”joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan” (Raamattu, Sananlaskut 13:24) - muuttuu hitaasti. Tähän liittyy joissakin yhteisöissä vallitseva käsitys, jonka mukaan Jumalan laki on maallisen lain yläpuolella ja siksi maallista lakia voidaan rikkoa kun noudatetaan Jumalan ohjeita.

Eräässä yleisradion vaalitentissä Paavo Arhinmäki sanoi hyväksyvänsä kansalaistottelemattomuuden vain silloin kun se ei loukkaa kenenkään fyysistä koskemattomuutta, paikkoja ei rikota ja tärkeitä asioita nostetaan esiin. Kukaan ei nostanut minkäänlaista mediamylläkkää eikä vastustusta Arhinmäkeä vastaan. Tästä tulee esille ihmisten puolueellisuus. Raamattuun uskovia ihmisiä syytetään monista asioista, mutta kun jumalaton ihminen tekee samoja asioita, niin kukaan ei kiinnitä siihen mitään huomiota. Puolueellisuus jonka kautta jotakin ihmistä syytetään sekä tuomitaan, mutta jos  toista joka tekee samoja tekoja ei tuomita, niin se on pahimman luokan tekopyhyyttä.

Vanha ja viisas sanonta pätee yhä edelleen: Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. Itse kannatan tervehenkistä kurinpitoa ja kasvatusta, joka ei perustu väkivallan käyttöön, vaan tervehenkiseen ohjaukseen niiden toimenpiteiden kautta, joita voidaan tehdä ja suorittaa tietyissä tilanteissa.

UUT:n selvitys tuo selvityksessään Jehovan todistajat usein esille. Jehovan todistajien opetus ei perustu Raamattuun, vaan epäraamatullisiin ja vääriin opetuksiin. Tämän syyn tähden Jehovan todistajien keskuudessa tapahtuu niin paljon ikäviä asioita ja epäterveitä ilmiöitä. Tosin ei tässäkään saa yleistää kaikkia Jehovan todistajia, mutta se on tosiasia, että epäraamatullisten ainesten tähden Jehovan todistajien keskuudessa tapahtuu paljon moraalittomia ja epäterveitä asioita.

UUT:n selvitys: Jotkut yhteisöt pyrkivät eristämään lapsia ja nuoria yhteisön ulkopuolisesta seurasta (erityisesti Jehovan todistajat ja vanhoillislestadiolaiset sekä jossain määrin helluntailaiset ja mormonit). Esimerkiksi musiikin harrastamiseen, kilpaurheiluun, koulutuksen hankkimiseen tai joidenkin juhlien viettämiseen voi sisältyä rajoituksia, jotka eristävät lapsia yhteisön ulkopuolisista. Kouluissa esiintyy uskovaisten lasten syrjintää siten, että erilaiset uskovaiset eristetään ja he myös eristäytyvät muista. Joitakin lapsia eristetään myös uskonyhteisöjen sisällä ”kunnon uskovaisista”. Näin jotkut lapset jäävät yksin sekä uskonyhteisössään että koulussa, mikä voi johtaa syrjäytymiseen.

Epäterveissä uskonyhteisöissä eristäydytään muista ihmistä, sillä verukkeella, että oman yhteisön jäsenet ovat aivan erityistä ja erikoista eliittijoukkoa pahojen ihmisten keskuudessa. Eristäytymisen takana on ylpeys sekä tekopyhyys. On sanomatta selvää, että tällainen eristäytyminen on Raamatun sanan opetuksen vastaista toimintaa.

Tervehenkinen Raamatullinen usko ei eristäydy jumalattomista ihmisistä, vaan rakastaa heitä lähimmäisenrakkauden kautta. Itse olen nähnyt paljon helluntailaisuuden keskellä tervehenkistä suhtautumista jumalattomiin ihmisiin, jossa helluntailaiset rakastavat lähimmäisenrakkauden kautta lähimmäisiään.

UUT:n selvitys:  Monet yhteisöt rajoittavat jäsentensä seksuaalista käyttäytymistä. Nuorten kannalta on vahingollista kun yhteisö suhtautuu jyrkän tuomitsevasti masturbaatioon, esiaviolliseen seksiin ja homoseksuaalisuuteen (erityisesti Jehovan todistajat, helluntailaiset, mormonit, vanhoillislestadiolaiset ja luterilaisten kirkon tiukimmat konservatiivit). Monissa yhteisöissä nuoret avioituvat hyvin nuorina, noin 17–18-vuotiaina, mikä johtaa toisinaan vakaviin ongelmiin kun pari ei sovi yhteen ja avioero on lähes mahdoton yhteisön normien vuoksi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema on hyvin vaikea näissä yhteisöissä.

Epäterveet uskonyhteisöt rajoittavat väärällä tavalla kaikkea muutakin kuin ihmisen seksuaalisuutta. Epäterveet uskonyhteisöt puhuvat pääosin seksisynneistä, joka johtaa seksuaalisiin ongelmiin ja jopa vääristymisiin.

Raamattu opettaa ihmisen seksuaalisuuden olevan Jumalan antama kaunis lahja miehen ja naisen välille pysyvässä parisuhteessa (avioliitto). Silloin kun uskonyhteisö painottaa opetuksessaan seksuaalisuuden olevan Jumalan kaunis lahja miehen ja naisen välille pysyvässä parisuhteessa, niin se johdattaa ihmisen tervehenkiseen ja toista kunnioittavaan avioelämään, joka johtaa syvälliseen rakkauteen niin mielen ja hengen kuin seksuaalisuuden alueella.

Masturbaatio ja esiaviollinen seksi ovat huono yhtälö, sillä ne johtavat ihmisen harjoittamaan vääristynyttä seksuaalisuutta, joka on hyvin usein itsekästä, ei toista huomioon ottavaa. Itse asiassa suuri määrä seksikokeiluja (monet pettymykset ja ikävät kokemukset) sekä masturbaatio on yksi yleisimmistä syistä seksuaalialueen ongelmiin. Tervehenkisessä uskonyhteisössä pyritään auttamaan ihmistä löytämään tervehenkinen ja tasapainoinen seksuaalinen elämä (avioliitossa), jonka kautta ihminen säästyy rikkomasta itseään ja muita seksuaalisuuden alueella.

Raamattuun uskovien helluntailaisten ja luterilaisten keskuudessa on paljon tervehenkistä suhtautumista seksuaalisuuteen. UUT yleistää ja leimaa pahan maineen kautta koko ajan suurta joukkoa ihmisryhmää, joilla ei ole mitään tekemistä epäterveen uskon harjoittamisen kanssa. Herää kysymys, että onko UUT:n tarkoitus ihan oikeasti auttaa ihmisiä, jotka ovat joutuneet epäterveen uskonnollisen toiminnan uhreiksi vai onko UUT pyrkimys lyödä ja mustamaalata niitäkin Raamattuun uskovia ihmisiä, jotka harjoittavat tervehenkistä uskon elämää. Herää kysymys vastustaako UUT enemmän Raamattua ja siihen uskovia ihmisiä kuin mitä se auttaa uskonnon uhreja?

Tuntien ja tietäen jonkin verran tapauksia, jotka kokevat että he ovat joutuneet epäterveen uskonnollisen toiminnan uhreiksi, niin joukkoon mahtuu paljon katkeroituneita ihmisiä, jotka ovat itse toimineet väärin ja katkeruutensa kautta tekeytyvät uhreiksi. He valehtelevat ja tekevät syyttömistä syyllisiä ollen itse syypäitä vääriin tekoihin. Tämän tähden UUT:n olisi hyvä tutkia tarkasti kaikki järjestöön tulevat yhteydenotot estääkseen katkerien ihmisten kostotoimenpiteet. Toki se on totta, että monet ihmiset ovat ihan aidosti joutuneet epäterveen uskonnollisen toiminnan uhreiksi ja he tarvitsevat apua.

UUT:n selvitys: Hieman monimutkainen ilmiö on uskonyhteisöjen jäsenilleen – myös lapsille – aiheuttama häpeän tunne. Synnin käsite saa jotkut tuntemaan jatkuvaa syyllisyyttä ja häpeää teoistaan ja ajatuksistaan. Voimakas syyllisyys ja häpeä voi jatkua läpi elämän ja aiheuttaa mielenterveydenongelmia (Kettunen, 2011).

Tervehenkinen Raamatullinen usko vapauttaa ihmisen synnin häpeästä. Tervehenkinen Raamatullinen usko ei keskity syntiin, vaan siihen mikä on hyvää ja Jumalan tahdon mukaista. Tervehenkinen Raamatullinen usko saa ihmisen tuntemaan ja kokemaan jatkuvaa iloa Jumalan rakkaudesta ja armosta.

Epäterve usko keskittyy syntiin, ei Jumalan armoon ja rakkauteen. Tästä syystä epäterveen uskonyhteisön toiminnan parissa ihmisen mieli on jatkuvan häpeän ja syyllisyyden taakoittama.

Varsinkin suomalaisessa yhteiskunnassa myös jumalattomien keskuudessa vallitsee kateus, katkeruus, toisen väheksyminen jne. jotka johtavat häpeän ja syyllisyyden tunteeseen sekä mielenterveysongelmiin. Kuka tekisi tästä selvityksen lapsiasiamiehelle, sillä se on liian yleinen ilmiö suomalaisessa yhteiskunnassa?

UUT:n selvitys: Monissa uskonyhteisöissä vallitsee käsitys, jonka mukaan usko, rukous, Raamatun ohjeiden mukaan eläminen ja Jumalan apu on paras lääke erilaisiin ongelmiin. Joissakin yhteisöissä tämä johtaa siihen, että mielenterveyden ammattilaisten tarjoamaan apuun suhtaudutaan epäilevästi. Vanhemmat voivat siksi olla haluttomia hakemaan ammattilaisten apua lasten tai nuorten ahdistukseen, masennukseen tai itsetuhoisuuteen, jotka voivat olla seurausta nuoren kokemasta syyllistämisestä, syrjinnästä ja peloista.

Tervehenkinen uskonyhteisö joka noudattaa Raamatun sanan totuuden opetusta Jumalan armon ja rakkauden perustukselta johdattaa jäsenensä tasapainoiseen ja tervehenkiseen elämään.

Epäterve uskonyhteisö ei opeta Jumalan armosta ja rakkaudesta, vaan tuomiosta ja synnistä ja siksi sen jäsenet masentuvat ja altistuvat mielenterveysongelmille.

Tiedän useita tapauksia (paljon), joissa jotkut terveysalan ammattilaiset ovat suhtautuneet negatiivisesti potilaaseen, joka sanoo uskovansa Raamatun Jumalaan. Kuka tekisi selvityksen siitä miksi jotkut terveysalan ammattilaiset eivät suhtaudu tasapuolisesti potilaisiinsa, vaan luokittelevat heitä heidän arvojensa tähden? Kaikki ammattilaiset eivät toimi näin, mutta monet toimivat.

Tervehenkisen Raamatun sanan totuuteen perustansa asettaneiden uskonyhteisöjen keskuudessa tehdään todella arvokasta työtä lasten ja nuorten parissa. Näissä uskonyhteisöissä tehtävä työ lasten hyväksi tuottaa tuloksia, jotka antavat lapsille hyvät valmiudet elämään johdattaen heidän sisäisen maailmansa kokemaan tervettä mielenalueen hyvinvointia ja tasapainoa. Raamattu sanoo lasten olevan Herran lahja ja siitä syystä tervehenkinen uskonyhteisö arvostaa ja panostaa ja tekee kaikkensa lasten hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi.

Lopuksi tuon esille tervehenkisen Raamatun opetuksen ydinsanoman. Jokainen voi todeta, että maailmassa vaikuttaa äärimmäinen pahuus, sillä monet ihmiset tekevät pahoja tekoja. Raamattu sanoo pahojen tekojen olevan syntiä. Synti on kuin syöpä, joka tuhoaa ja tappaa ihmisen. Sen tähden Herra Jeesus kuoli, että saisit uskon kautta Häneen syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

Miksi Raamattu puhuu kadotuksesta? Kadotus on yksinkertaisesti paikka, jonne ihmiset joutuvat oman valintansa tähden elleivät tee parannusta ja usko Herraan Jeesukseen. Kyse ei ole helvetillä pelottelusta, vaan siitä että Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän haluaa pelastaa sinut uskon kautta Jeesukseen iankaikkisesta erosta Jumalasta (kadotus). Jos elät lainkuuliaisesti maan päällä, niin et joudu vankilaan. En pelotellut sinua vankilalla ja vapaudenriistolla, vaan kerroin tosiasian, koska haluan sinulle hyvää, en pahaa. Ihan samalla tavalla Raamatun evankeliumi ei pelottele sinua helvetillä, vaan kertoo sinulle tosiasian Jumalan rakkaudesta ja ihmisen valinnasta, koska Jumala rakastaa sinua, sillä Hän haluaa sinulle hyvää, ei pahaa.

Silloin kun ihminen uskoo Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo, niin hän ei elä pelosta ja syyllisyydestä käsin, vaan armosta, rakkaudesta, rauhasta ja vapaudesta käsin. Tervehenkisen ja Raamatullisen uskon tuntomerkki on armo, rakkaus, rauha ja vapaus, joka on vyötetty totuuteen.

Linkkisuositus: Uskonyhteisöiden opetukset pahoista hengistä

 

Petri Paavola 4.6.2015

Lähteet:
uskontojenuhrientuki.fi
iltalehti.fi

 

 

 

 

eXTReMe Tracker