Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Uskovan avioero

Uskovien leirejä jakaa tänä päivänä voimakkaasti kysymys uskovan eroamisesta sekä uudelleen avioitumisesta. Itse olen tätä asiaa aikanani vuosia rukoillut ja tutkinut, jotta voisin neuvoa uskovia tällä kipeällä alueella. Moni uskova on syvissä haavoissa tämän asian kanssa. Olen itse naimisissa enkä ole koskaan kokenut avioeroa, mutta tämä kipeä asia koskettaa monia ihmisiä, joten siksi aikanani uhrasin todella paljon aikaani, jotta saisin selville Raamatun opetuksen avioerosta sekä uudelleenavioitumisesta.  Seuraavaksi jaan kanssasi tutkimukseni tulokset. Tutki ja koettele opetukseni rukouksen kera Jumalan sanalla Pyhässä Hengessä.

Sisällys:
Avioero ja uudelleen avioituminen
Ohjeita syyttömälle osapuolelle
Jumala ei syyllistä syytöntä toisen synnillä
Erokirja huoruuden tähden
Saattaa hänet tekemään huorin
Joka hylkää vaimonsa ja nai toisen tekee huorin
Alkukielen sanat huorinteko
Huorintekeminen
Jos uskomaton aviopuoliso haluaa erota
Vaimo on sidottu niin kauan kuin hänen miehensä elää
Saako huorintehnyt anteeksi?
On tehnyt sydämessään huorin
Loppukommentti

 

Avioero ja uudelleen avioituminen

Matt 19:3-12 Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"  Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ‘loi heidät mieheksi ja naiseksi’  ja sanoi: ‘Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’?  Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."  He sanoivat hänelle: "Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet?"  Hän sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut.  Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin."  Opetuslapset sanoivat hänelle: "Jos miehen on näin laita vaimoonsa nähden, niin ei ole hyvä naida".  Mutta hän sanoi heille: "Ei tämä sana kaikkiin sovellu, vaan ainoastaan niihin, joille se on suotu.  Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon."

 

Tämä Raamatun kohta osoittaa meille, jotta Jeesus antoi oikeuden avioeroon syyttömälle osapuolelle huoruuden tapahduttua sekä myös oikeuden uudelleen avioitumiseen.

 

Fariseukset kysyivät Jeesukselta, jotta onko lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa. Miksi he kysyivät näin? Mikä oli heidän motiivinsa tähän kysymykseen? Jos fariseukset tiesivät ettei avioero ollut mahdollinen he tuskin olisivat koskaan asiaa kysyneet. Minä uskon, että fariseukset tiesivät avioeron olevan mahdollista. Fariseusten kysymyksen tarkoitus paljastui Jeesuksen vastauksessa. Fariseukset kysyivät kysymyksensä siksi, koska halusivat kiusata Jeesusta sekä sen tähden, jotta he halusivat tietää sallisiko Jeesus avioeron sekä uudelleen avioitumisen.

 

Fariseusten kysymys siis kuului: ”Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?” Jeesus sanoi Jumalan luoneen miehen ja naisen, jotta nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Sen minkä Jumala yhdistää sitä ei ihminen saa erottaa. Jumalan tahto on pysyvä sekä kestävä avioliitto, johon ei kuulu avioero. Tämän kuulleessaan fariseukset vetosivat, jotta Mooses käski antaa erokirjan, jolla sai hyljätä vaimonsa. Jeesus sanoi, jotta ihmisen sydämen kovuuden tähden Mooses salli avioeron, mutta alussa ei niin ollut, vaan avioero tuli mukaan synnin tähden.

 

Fariseukset tuskin kysyivät kysymyksensä siksi, että halusivat päästä takaisin poikamiehiksi, vaan siksi koska halusivat tietää voiko vaimon hyljätä ja mennä uudestaan naimisiin. Siksi Jeesus sanoi seuraavaa:

 

Jeesus sanoi; ”Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin."

 

Jeesus sanoi, että muun kuin huoruuden tähden uudelleen avioituminen on syntiä, eli huoruuden tähden uudelleen avioituminen ei ole syntiä.

 

Laki sitoo vaimon mieheen, mutta silloin kun laki ei ole voimassa, niin silloin laki ei enää sido vaimoa mieheen. Ja kun kerran huoruuden tähden avioliitto voi päättyä eli mitätöityä, niin silloin laki ei enää sido, koska liitolla oli ja on laillinen purku. Ja tämän eron huorinteon tähden Jeesus itse vahvisti sekä sanoi, että vain muun syyn kuin huoruuden tähden uudelleen avioituminen on syntiä. Eli huoruuden tähden on laillista avioitua uudelleen, jos ero tulee. Eli huoruuden tähden tullut ero voi päättää avioliiton eikä siinä tapauksessa ole enää olemassa miestä ja vaimoa siitä vanhasta liitosta, vaan se on kumottu. Eli liitto, joka on laillisesti kumottu Jumalan edessä ei sido ketään, koska sitä liittoa ei ole edes enää olemassa.

 

Jeesus sanoi, että vain huoruuden tähden saa hyljätä vaimonsa sekä mennä uudelleen avioon. Huoruuden tapahduttua syytön osapuoli voi erota ja avioitua uudelleen. Jeesushan sanoi, jotta kuka nai toisen muutoin kuin huoruuden tapahduttua tekee huorin. Uudelleen voi avioitua vain huoruuden tapahduttua, muuten ihminen tekee huorin. Monia uskovia syyllistetään toisen synnillä siten, että jos hänen aviopuolisonsa on tehnyt huorin niin syyttömälle osapuolelle opetetaan ettei hän voi enää avioitua uudelleen ja hänen on jäätävä yksin tai sitten jos huorin tehnyt palaa takaisin, niin silloin he voivat jatkaa avioliittoaan. Mutta Jeesus sanoi selvästi, että huoruuden tapahduttua saa erota ja avioitua uudelleen.

 

Tämän opin kannattajat opettavat ettei hyljätyn kanssa saa mennä naimisiin, perustellen sen Matt 19:9; joka nai hyljätyn, se tekee huorin. Perustelu ja Raamatun kohta on oikein, mutta tässä kohdassa hyljätty ei ole syytön osapuoli, vaan huorintekijä. Jeesushan sanoi ettei vaimoa saanut hyljätä muuta kuin huoruuden takia. Huorintekijä on Raamatun opetuksen mukaan hyljätty eikä syytön osapuoli.

 

Jos huoruus tapahtuu niin syyttömälle osapuolelle jää kolme vaihtoehtoa:

1.    Huorintekijä voi palata ja katua ja avioliitto voi palautua ennalleen.

2.    Syytön osapuoli jää yksin elämään.

3.    Syytön osapuoli avioituu uudelleen, kunhan se tapahtuu Herrassa eikä lihassa.

 

Huorintekijälle jää kaksi vaihtoehtoa:

1.    Katumus ja paluu takaisin jos syytön osapuoli vielä hänet hyväksyy.

2.    Jos avioliitto ei palaudu, niin huorintekijän tulisi jäädä yksin, sillä hänellä ei ole enää oikeutta avioliittoon.

 

Huorintekijä harvoin on sanalle kuuliainen jos syytön osapuoli ei ota häntä enää takaisin tai vaikka ottaisi, niin useimmiten huorintekijä jatkaa huoruutta uudessa avioliitossa.

Ohjeita syyttömälle osapuolelle

Älä tee lihassa ratkaisujasi, vaan rukoile ja käytä aikaa, jotta saat selville Jumalan tahdon. Syyttömälle osapuolelle jäi kolme vaihtoehtoa eli; Avioliitto voi vielä eheytyä, uudelleen avioituminen, yksin jääminen. Syyttömän osapuolen tulee rukoilla ja etsiä rehellisesti sitä mikä on Jumalan tahto tällaisessa tilanteessa. Syyttömän osapuolen tilanne on vaikea, mutta Raamattu kehottaa antamaan kaiken anteeksi, myös huorintekijälle tulee antaa anteeksi. Muista, jotta lihamme ei voi antaa anteeksi tällaista vääryyttä, mutta uskova on täyttynyt Pyhällä Hengellä ja elämä Pyhässä Hengessä kykenee antamaan anteeksi tällaisenkin vääryyden.

 

Jeesuksen sanat joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden tarkoittaa myös, jotta jos mies tekee huoruuden, niin silloin vaimo on syytön osapuoli.

Jumala ei syyllistä syytöntä toisen synnillä

Ne uskovat jotka opettavat, että huoruuden tapahduttua syytön osapuoli ei saa enää avioitua uudelleen opettavat sellaista oppia, jossa huorintekijän synti sitoo ja syyttää syytöntä osapuolta koko loppuelämän ajan. He opettavat myös että syytön osapuoli ei saa anteeksi huorintekijän tekemää syntiä, koska he sitovat syyttömän osapuolen kärsimään koko loppuelämän ajan huorintekijän synnistä. He opettavat väärin, koska Jumala ei koskaan rankaise ja syytä syytöntä ihmistä toisen ihmisen tekemästä synnistä. Jumala ei rankaise syytöntä ihmistä synnintekijän synnin tähden, koska jokainen ihminen tuomitaan omista synneistään, ei toisten synneistä.

 

Ihminen joka opettaa, että Jumala tuomitsee syyttömän ihmisen synnintekijän synnillä on sellainen ihminen, jonka Jumala kuva ja suhde on tässä kohden pahasti vääristynyt, sillä Jumala ei koskaan tuomitse syytöntä, eikä Hän koskaan tuomitse syytöntä ihmistä synnintekijän synnillä. Siksi Herra Jeesus sanoi: "joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin." 

 

Herra Jeesus tarkoitti sitä, että se tekee huorin ja syntiä, joka hylkää vaimonsa ja menee uudestaan naimisiin jonkun muun syyn tähden kun huorintekemisen. Sillä huorintekeminen mahdollistaa avioeron ja vapauttaa syyttömän osapuolen avioliitosta laillisesti Jumalan silmien edessä ja antaa syyttömälle myös oikeuden mennä naimisiin jos häntä vastaan on tehty huorin. Hyljätyllä Jeesus tarkoitti huorintekijää, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden. Hyljätty on se joka tekee syntiä ja väärin ja hänen kanssaan ei saisi mennä naimisiin, sillä hän on se joka rikkoi avioliiton Jumalan silmien edessä. Herra Jeesus antoi oikeuden hylätä vaimonsa (aviomiehen) vain huoruuden tähden ja huoruuden tapahduttua syyttömällä osapuolella on oikeus avioitua uudelleen kunhan se tapahtuu Herrassa.

Erokirja huoruuden tähden

5 Moos 24:1 "Jos joku ottaa vaimon ja nai hänet ja vaimo ei häntä enää miellytä, sentähden että mies on tavannut hänessä jotakin häpeällistä (ervah), ja hän kirjoittaa hänelle erokirjan ja antaa sen hänen käteensä ja lähettää hänet pois talostaan,

Jakeessa oleva sana häpeällistä on hepreaksi ervah, joka tarkoittaa alastomuutta, häpeää, epäpuhtaus sekä siveellisyysrikos. On päivänselvää, että vaimossa tavattu häpeällisyys tarkoitti aviorikosta, eli huorintekoa. Vanhan liiton aikana avioero oli myös hyväksyttävää huoruuden tähden.

Jer 3:

8 Ja minä näin, että, vaikka minä olin lähettänyt pois tuon luopiovaimon, Israelin, juuri sen tähden, että hän oli tehnyt aviorikoksen, ja olin antanut hänelle erokirjan, ei kuitenkaan uskoton Juuda, hänen sisarensa, peljännyt, vaan meni ja harjoitti haureutta hänkin.

9 Ja haureutensa huudolla hän saastutti maan, ja hän teki aviorikoksen kiven ja puun kanssa.

10 Ja kaikesta tästäkään huolimatta hänen sisarensa Juuda, tuo uskoton, ei palannut minun tyköni kaikesta sydämestään, vaan petollisesti, sanoo Herra."

11 Ja Herra sanoi minulle: "Luopiovaimo Israel on osoittautunut vanhurskaammaksi kuin Juuda, tuo uskoton.

12 ¶ Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano: Palaja, sinä luopiovaimo Israel, sanoo Herra; minä en enää synkistä teille kasvojani, sillä minä olen armollinen, sanoo Herra, enkä pidä vihaa iankaikkisesti.

13 Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta, Jumalastasi, ja juossut sinne ja tänne vieraitten jumalain tykö, kaikkien viheriäin puitten alle, ettekä ole kuulleet minun ääntäni, sanoo Herra.

14 Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni, ja minä noudan teidät, yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta, ja tuon teidät Siioniin.

Jumalan sana opettaa Jumalan antaneen erokirjan huoruuden (hengellinen huoruus) tähden. Tämä tietenkin tarkoittaa myös sitä, että jos avioliiton sisällä tapahtui huoruus, niin huorintekijä oli lupa hylätä antaen hänelle erokirjan. Tätä tämä erokirja tarkoittaa riippumatta siitä miten esim. juutalaiset ovat sen tulkinneet. Raamatun sanan opetus on todella selkeä erokirjasta, jonka syynä oli aviorikos, eli huorinteko.

Herra Jeesus vahvisti, että erokirjan sai antaa huoruuden tähden ja samalla Herra Jeesus kumosi juutalaisten perinteet (väärät opetukset) avioeroon oikeuttavista perusteista, Juutalaisten keskuudessa on ollut opetusta, että vaimon sai hyljätä jos vaimo oli epärehellinen tai hänessä oli pahuutta (Shammai). Juutalaisten keskuudessa oli myös sellaisia käsityksiä, että vaimon sai hyljätä jos vaimo poltti ja pilasi ruuan (Hillel). Oli myös sellaisia käsityksiä, että jos mies tapasi vaimoaan kauniimman vaimon tai hänelle sopivamman naisen, niin sai ottaa avioeron (Akiba). Oli myös sellaista käsitystä, että vaimon sai hyljätä, jos hänessä oli sairautta, mielenterveyttä tai säädytöntä käyttäytymistä, esimerkiksi jos vaimo liikkui ulkona pää peittämättömänä tai näyttäytyi kädet paljastettuina, haisevan hengityksen takia, jos naisella oli syyliä tai jokin sairaus jne.

Herra Jeesus sanoi (Matt 19:9), että vaimon sai hylätä vain huoruuden tähden ja vain huoruuden tähden sai mennä uudestaan naimisiin. Jos aviopari erosi ilman huoruutta, niin he olivat edelleen velvoitettu avioliittoonsa, koska hyväksyttävää syytä avioeroon ei ollut. Tässä tapauksessa hylätyn kanssa avioituminen oli syntiä ja huoruutta, koska avioliitto oli edelleen voimassa Jumalan silmissä.

Monet uskovat opettavat, että Matt 19:9 opetuksen mukaan ei ole enää mahdollisuutta uudelleen avioitumiseen. Herra Jeesus opetti kuitenkin uudelleen avioitumisen olevan mahdollista sanomalla: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin. Tuossahan sanotaan ihan selvästi, että jos jonkun muun syyn kuin huoruuden tähden menee uudestaan naimisiin, niin tekee huorin. Eli huoruuden tähden on syyttömällä osapuolella mahdollisuus mennä naimisiin. Jakeen lopussa sanottu, jos jonkun muun syyn kuin huoruuden tähden tapahtuu ero, eli puoliso hylkää vaimonsa ilman huoruutta, niin sellaisessa tapauksessa myös syyttömän uusi avioliitto on huorintekemistä, koska avioero ei ole Jumalan silmissä laillinen. Mutta jos puoliso hylkää vaimonsa huoruuden tähden (vaimo tehnyt huorin), ja mies hylkää vaimonsa, niin siinäkin tapauksessa hylätyn (huorintekijä) kanssa naimisiin menevä tekee huorin, koska, huorintekijä on rikkonut avioliiton, eikä hänelle ole oikeutta mennä uudestaan naimisiin, koska hän on rikkonut liittonsa.

Silloin kun ihminen hylätään huoruuden tähden, eli vaimo on syytön ja uskollinen ja hänen miehensä jättää vaimonsa, niin vaimolla on oikeus mennä uudelleen naimisiin, koska hän miehensä rikkoi aviorikoksen kautta avioliiton.

Raamatullisessa kielessä hylkäämisen ainoa peruste oli huorinteko (aviorikos), kuten Herra Jeesus selkeästi opetti Matt 19:9:ssa. Näin samalla Jeesus myös kumosi juutalaisten älyttömät ja väärät avioero perusteet. Raamatun mukaan ainoa kenellä on oikeus hylätä puoliso on syytön ja uskollinen puoliso, jota vastaan on tehty aviorikos. Raamatun opetuksen perusteella vain huorinteon tähden on oikeus hylätä puoliso ja tässä valossa hylätyn tulisi olla aina huorintekijä, eikä syytön ja uskollinen aviopuoliso. Tämän periaatteen mukaan kykenemme ymmärtämään myös kaikki muut tilanteet mitkä liittyvät avioeroon ja näkemään sen mikä on oikein ja Jumalan tahto.

On totta että nykyään monet ihmiset hylkäävät puolisonsa tehdessään huorin ja rakastuessaan  uuteen ihmiseen. He tekevät väärin eikä heillä ole Jumalan silmissä oikeutta hylätä puolisoaan. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että Jumalan silmissä ainoa oikea hylkäämisen peruste on puolison uskottomuus (huorinteko), eli Raamatullisesti hylätty on se joka tekee huorin aviopuolisoaan vastaan.

Saattaa hänet tekemään huorin

Matt 5:32  Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin.

 

Tässä kohdassa Jeesus sanoi, jotta joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa vaimonsa tekemään huorin ja joka nai hyljätyn se tekee myös  huorin.

 

Puolisoa ei ole lupa hyljätä kuin huoruuden tähden. Tässäkin tapauksessa voi puolison hylätä vain huoruuden tähden.

 

Aviopuolisoahan ei saanut hyljätä muun kuin huoruuden tähden. Jos hylkää aviopuolison ilman huoruutta, niin silloin saattaa toisen kiusaukseen uudelleen avioitumisesta. Mutta uudelleen avioitua saa vain huoruuden tapahduttua ja sen tähden ei saa hyljätä aviopuolisoaan, koska muuten voi toinen langeta avioitumaan uudestaan. Hyljättyä ei saa naida, koska avioeroon ei ole perusteita ilman huoruutta.

 

Matteus sanoo; Jotta jokainen joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, koska ilman huoruutta ei saa erota. Ja joka nai tämän hyljätyn, joka ei ole tehnyt huorin puolisoansa vastaan tekee huorin, koska tämä hyljätty nainen ei ollut tehnyt huorin ja avioliitto on siis edelleen voimassa. On siis tärkeää ymmärtää tämä jae niin kuin se on kirjoitettu, jotta ilman huoruutta hylätyn puolison kanssa naimisiin meneminen on huoruutta. Tämäkään ei siis kumoa Matt 19:9 olevaa selvää opetusta.

Matt 5:32:ssa on kyse tapauksesta missä vaimo hylätään muun syyn kuin huoruuden tähden, eli väärin perustein, mutta mies ei kuitenkaan ole tehnyt itse huorin vaimoaan vastaan. vaan on hylännyt vaimonsa väärin perustein. Matt 5:32:ssa ei sanota miehen tehneen huorin vaimoaan vastaan, vaan väärin perustein hylänneen vaimonsa, siksi vaimo ei saa mennä uudestaan naimisiin, eikä mieskään, koska avioerolle ei ole Jumalan lain (opetus) oikeudellista hyväksyntää, siksi avioliitto on yhä voimassa Jumalan silmissä.

Matt 5:32 tuo esille sen koska ei ole tapahtunut aviorikosta, niin siksi väärin perustein hylätty vaimo ei saa uudelleen avioitua, koska Jumalan silmissä avioliitto on edelleen voimassa. Tämä jae ei siis opeta, että huorinteon tähden hylätty vaimo ei saa uudelleen avioitua, vaan että väärin perustein hylätty vaimo ei saa uudelleen avioitua.

Kun hylkäys tapahtuu väärin perustein, eli vaimo ei ole tehnyt huorin, niin jos mies hylkää kuitenkin vaimonsa, niin hän tekee väärin ja heidän tulisi sopia asiat ja palata takaisin yhteen, siksi on väärin ja Jumalan tahtoa vastaan jos vaimo tai mies eroavat ja avioituvat uudelleen, koska avioerolle ei ole perusteita. Jos mies laittoman hylkäämisen (hylkää vaimonsa muun syyn kuin huoruuden tähden)  jälkeen kuitenkin etsii itselleen uuden naisen, niin siinä tapauksessa syyttömästi hylätty vaimo on vapaa uudelleen avioitumaan miehen huoruuden tähden.

On tärkeätä huomata ettei Matt 5:32:ssa sanota miehen tehneen huorin tai ottaneen uutta vaimoa, vaan pelkästään hylänneen väärin perustein vaimonsa ja siksi avioliitto on vielä voimassa Jumalan silmissä. Sen tähden ei kumpikaan heistä saa avioitua uudelleen, koska huoruutta ei ole tapahtunut, ja jos mies jatkaa väärintekoaan ja tekee huorin tai ottaa uuden naisen itselleen, niin vaimo on tietenkin siinä tapauksessa vapaa uudelleen avioitumaan. Monet uskovat eivät ymmärrä tämän jakeen opetusta ja siksi he opettavat väärin sitoen syyttömän osapuolen huorintekijään syntiin.

Matt 5:32:ssa ei tuotu esille uudelleen avioitumisen puolta, vaan Herra Jeesus toi esille sen, että vaimoa ei saa hylätä muun kuin huoruuden tähden, eikä ilman laillista avioero perustetta voi avioitua uudelleen. Matt 19:9 Herra Jeesus otti esille myös sen puolen, että aviopuoliso, jota vastaan on tehty aviorikos voi erota ja avioitua uudelleen. Tämä perustuu siihen koska Jumalan silmissä aviorikos voi päättää avioliiton ja jos sen päättää, niin se avioliitto ei ole enää voimassa eikä syytöntä osapuolta voi sitoa sellaiseen mikä ei ole enää voimassa ja on kumoutunut Jumalan silmissä.

Lamsan englanninkielinen käännös arameankielestä tuo esille selkeästi jakeen merkityksen, joka on yhteneväinen koko muun UT:n ilmoituksen kanssa.

Matt 5:32 But I say to you, that whoever divorces his wife, except for fornication, causes

her to commit adultery; and whoever marries a woman who is separated but not

divorced, commits adultery. Lamsa englanninkielinen Peshitta käännös arameankielestä

Lamsa Matt 5:32 suomenkielinen käännös: Mutta Minä sanon teille, kuka ikinä eroaa vaimostaan, muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään aviorikoksen, ja kuka ikinä nai naisen joka on eroitettu (hylätty), mutta ei avioeroitettu tekee aviorikoksen.

Jakeen opetus on että mies joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden saattaa vaimonsa tekemään huorin. Tässä on kyseessä mies, joka ei itse tee huorin, sillä tässä jakeessa ei puhuta mitään miehen huorinteosta tai uudelleenavioitumisesta, vaan pelkästään siitä, että jos mies hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, eli väärin perustein, niin hän saattaa vaimonsa tekemään huorin, koska avioliitto on edelleen voimassa Jumalan silmissä, silloin kun avioliiton purkamiselle ei ole Jumalan lain mukaan edellytyksiä.

Koska vain huoruus sekä kuolema voi päättää avioliiton, niin siksi Matt 5:32 olevan väärin perustein hylätyn naiva tekee huorin, koska avioliitto on edelleen voimassa Jumalan silmissä. Lamsan käännöksestä tulee selkeästi esille, että Matt 5:32 oleva hyljätty on erotettu (separated), mutta ei avioeron (divorced) kautta. Tämä tarkoittaa juuri sitä, että nainen oli hylätty laittomasti ja väärin perustein, eikä laillisesti hyväksytyn avioeron kautta. Sen tähden koska mies hylkäsi vaimonsa väärin perustein, niin avioliitto on edelleen voimassa Jumalan silmissä, siksi tällaisessa tapauksessa erotettu vaimo ei saanut mennä uudelleen naimisiin.

Jumalan tahto on tietenkin, että tällaisessa tapauksessa mies peruisi päätöksensä ja jatkaisi vaimonsa kanssa yhteistä avioelämää. Jos tällaisessa tilanteessa tapahtuu siten, että vaimonsa ilman huoruutta hylännyt mies etsii itselleen naisen, niin silloin väärin perustein hylätty vaimo on vapaa avioitumaan uudelleen, koska hänen miehensä rikkoi avioliiton huorintekemisen kautta, joka oikeuttaa avioeroon. On todella tärkeä ymmärtää tämä asia, että vain huorinteko tai kuolema antaa Jumalan lain mukaan syyttömälle sekä eloonjääneelle oikeuden avioitua uudelleen, koska kun avioliitto on kumoutunut tai laillisesti päättynyt, niin syytöntä osapuolta ei voida enää sitoa uudelleen avioliittoon, joka on kumoutunut eikä ole enää voimassa.

Joka hylkää vaimonsa ja nai toisen tekee huorin

Luuk 16:18  Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin; ja joka nai miehensä hylkäämän, tekee huorin.

 

Moni ajattelee, että tämä kohta kumoaa Matt 19:9:n, mutta Jeesus ei ollut ristiriidassa itsensä kanssa. Tämä kohta opettaa, että se joka hylkää aviopuolisonsa ja nai toisen tekee huorin. Sitten Jeesus sanoo ja joka nai miehensä hylkäämään, tekee huorin. Ainoa syy hylkäämiseen oli avioero, joten miehensä hylkäämän täytyy olla tässä kohdassa huorintekijä, muuten Jeesus olisi itsensä kanssa ristiriidassa Matt 19:9:n kanssa, mutta koska Matt 19:9 antaa huoruuden tapahduttua oikeuden eroon sekä uudelleen avioitumiseen, niin miehensä hylkäämän Luuk 16:18 on oltava sellainen, joka on tehnyt huorin ja siksi oli oikeus hylätä huorintekijä.

 

Jos näin ei olisi niin Jumala syyttäisi ja rankaisisi syytöntä ja uskollista puolisoa toisen tekemän synnin tähden. Jumala ei kuitenkaan syyllistä ja rankaise viatonta, uskollista ja syytöntä ihmistä toisen tekemän synnin tähden. Tämän myös Raamattu selkeästi todistaa:

Jer 31:30 vaan jokaisen on kuoltava oman syntivelkansa tähden.

 

On todella tärkeä ymmärtää että kun puoliso tekee huorin ja ottaa huoruuden tähden uuden puolison, niin Jumala ei sido syytöntä puolisoa, jota vastaan on tehty huorin koko loppuelämäksi.

 

Lamsan käännöksestä tulee esille tässäkin kohdassa selkeä Raamatullinen opetus, joka on samassa linjassa UT:n opetuksen kanssa

 

Luke 16:18 He who divorces his wife and marries another commits adultery; and he who marries the one who is illegally separated commits adultery. Lamsa englanninkielinen Peshitta käännös arameankielestä

 

Lamsa Luuk 16:18 suomenkielinen käännös: Joka eroaa vaimostaan ja ja nai toisen tekee aviorikoksen; ja se joka nai luvattomasti erotetun tekee aviorikoksen.

 

Huorintekeminen ja sen seurauksena uudelleen avioituminen on aviorikos, kuten Luuk 16:18 selkeästi opettaa. Lamsan Raamatussa Luuk 16:18 jakeen lopussa sanotaan, että luvattomasti erotetun naiva tekee aviorikoksen. Luvattomasti erotettu tarkoittaa jonkun muun syyn tähden kuin huoruuden tähden erotettua. Tässäkään kohtaan Raamattu ei opeta, että syytön osapuoli ei saisi avioitua uudelleen, sillä vain luvattomasti erotetun naiva tekee aviorikoksen, mutta huoruuden tapahduttua syyttömällä ja uskollisella osapuolella on mahdollisuus uudelleenavioitumiseen, koska huorinteon tähden on Jumalan lain (opetus) mukaan oikeus purkaa ja kumota avioliitto.

 

Silloin kun avioliitto päättyy ja purkautuu Jumalan lain hyväksymän syyn takia (huorinteko), niin syytöntä osapuolta ei voi enää kukaan sitoa siihen mikä on Jumalan silmissä kumottu ja jota ei ole enää olemassa. Silloin kun opetamme, että syytön ja uskollinen puoliso ei saa enää mennä koskaan naimisiin, koska avioliitto rikkoutui huoruuden tähden huorintekijäpuolison ottaessa uuden vaimon, niin silloin sidot syyttömän osapuolen avioliittoon, joka on kumoutunut ja jota ei ole enää olemassa. Sinun tulisi ymmärtää se ettei Jumala rankaise ja syyllistä viatonta osapuolta koko loppuelämän ajan huorintekijän synnin tähden.

Alkukielen sanat huorinteko

Jotkut ihmiset koittavat perustella väärän avioero ja uudelleenavioitumisen opetuksensa käyttäen alkukieltä tukenaan opilleen. Alkukieli ei tue sitä että syyttömällä ja uskollisella aviopuolisolla ei olisi oikeutta avioitua uudelleen, jos hänen aviopuolisonsa on tehnyt aviorikoksen.

Matt 5:32 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden (porneia) tähden, saattaa hänet tekemään huorin (moikhao), ja joka nai hyljätyn, tekee huorin (moikhao).

Porneia tarkoittaa seksi syntien harjoittamista (esiaviollinen, aviorikos, homous, lesbous, eläinseksi) sekä epäjumalanpalveluksen kautta harjoitettavaa haureuden harjoittamista uskomalla epäjumalia sekä siinä esiintyviä opetuksia.

Moikhao tarkoittaa aviorikoksen tekemistä sekä seksin harjoittamista toisen aviopuolison kanssa.

Matt 5:32:ssa tulee esille kuinka porneia sana on myös yhdistetty aviorikoksen tekemiseen, eli porneia sana ei tarkoita kaikkea muuta synnillistä seksiä kuin aviorikosta, vaan myös aviorikosta. Matt 5:32:sta tulee esille se kuinka mokihao tarkoittaa aviorikosta, jonka aviopuoliso tekee sekä avioliiton ulkopuolisen henkilön harjoittamaa synnillistä seksiä, joka harjoittaa seksiä ihmisen kanssa, jonka avioero ei ollut laillinen Jumalan silmissä.

Joh 8:3 Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta (moikheia) kiinniotetun naisen, asettivat hänet keskelle

Moikheia tarkoittaa aviorikosta. Joh 8:3:sta tulee selkeästi esille sanan merkitys.

Matt 5:28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin (moikheuo) hänen kanssansa.

Moikheou tarkoittaa  tehdä aviorikos, avionrikkoja, harrastaa seksiä toisen aviopuolison kanssa. Kuten Matt 5:28 tuo esille, niin myös moikheuo sanaa voidaan käyttää laajasti tarkoittamaan myös muutakin kuin seksiä, jossa tehdään aviorikos. Nuori naimaton mies voi esimerkiksi himoita nuorta naimatonta naista (esiaviollisen seksin himo).

Hebr 13:4 Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset (pornos) ja avionrikkojat (moikhos) Jumala tuomitsee.

Pornos tarkoittaa miesprostitioitua sekä miestä joka harrastaa synnillistä seksiä. Moikhos tarkoittaa avionrikkojaa sekä uskottomuutta Jumalaa kohtaan.

1 Kor 6:16 Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon (porne), tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi".

Porne tarkoittaa naispuolista prostituoitua ja naista joka harrastaa synnillistä saadakseen siitä taloudellista hyötyä tai seksuaalista nautintoa.

1 Kor 6:18 Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden (porneuo) harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan.

Porneuo tarkoittaa seksisyntien harjoittamista. Koska kaikenlainen synnillinen seksi on myös syntiä omaa ruumistansa vastaan, niin se tarkoittaa sitä, että ainoa paikka seksi harjoittamiselle on avioliitto, eli pysyvä parisuhde. Porneuo tarkoittaa myös epäjumalanpalvelusta.

Huorintekeminen

Mark 10:12  Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, niin hän tekee huorin."

 

Aviopuolison hylkääminen ja uudelleen avioituminen ilman, että puoliso on tehnyt huorin on huoruutta. Huorintekemistä on hyljätä puolisonsa ja avioitua uudelleen.

 

1 Kor 7:10,11  Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään; mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa; eikä mies saa hyljätä vaimoansa.

 

Jumalan tahto on, että naimisissa olevat eivät saa erota. Mutta jos joku eroaa, niin silloin tulee pysyä naimattomana tai sopia asiat ja palata takaisin avioelämään. Tässä tapauksessa kun ei ole huoruutta, vaan jonkun muun syyn takia on tullut ero, niin silloin kumpikaan osapuoli ei saa etsiä itselleen uutta aviopuolisoa, vaan silloin on pysyttävä naimattomana ja pyrkiä sopimaan asiat ja palaamaan takaisin avioliittoon. Jumalan tahto on, että avioliitto pysyy voimassa.

Jos uskomaton aviopuoliso haluaa erota

 1 Kor 7:13-16  samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä. Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta, ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä, uskonveljen, kautta; muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä.  Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon; veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut; sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut. Sillä mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mistä tiedät, mies, voitko pelastaa vaimosi?
 

Jos uskova ihminen elää avioliitossa uskottoman kanssa, joka suostuu elämään uskovan kanssa, niin Raamattu opettaa ettei uskova ihminen saa silloin hyljätä puolisoaan. Mutta jos uskomaton ottaa eron, niin silloin uskova on vapaa tällaisesta avioliitosta. Raamattu siis antaa tällaisessa tapauksessa uskovalle oikeuden avioeroon. Eikä uskova ole enää tähän avioliittoon orjuutettu. Voiko tällainen uskova avioitua sitten uudelleen? Silloin kun Raamattu antaa oikeuden avioeroon, niin silloin tuo liitto on lakkautettu eikä se enää sido eikä orjuuta uskovaa tuohon liittoon, vaan silloin hän on minun mielestäni myös vapaa solmimaan uuden avioliiton.

 

Tämä Raamatun kohta ei kerro meille sitä, että onko avioliitto solmittu silloin kun he ovat menneet jumalattomina naimisiin ja toinen olisi tullut sen jälkeen uskoon. Tämä Raamatun kohta ei myöskään kerro meille sitä, että jo uskossa ollut ihminen olisi mennyt naimisiin jumalattoman ihmisen kanssa. Tämä Raamatun kohta kertoo meille vain sen, että jos uskova on naimisissa jumalattoman kanssa, niin uskova ei saa pyrkiä avioeroon, vaan hän tulee elää avioliitossa jumalattoman kanssa, jos jumalaton siihen suostuu. Uskovan ei ole kuitenkaan viisasta mennä naimisiin uskottoman kanssa, koska toinen palvelee Herraa ja toinen tämän maailman jumalaa (epäjumala).

Vaimo on sidottu niin kauan kuin hänen miehensä elää

1 Kor 7:39  Vaimo on sidottu, niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa.

 

Aviopuoliso on sidottu aviopuolisoonsa niin kauan kuin toinen kuolee ja sitten hän on vapaa menemään naimisiin, kunhan se tapahtuu vain Herrassa. Tämä on Jumalan tahto, tähän tahtoon löysimme Raamatusta vain kaksi poikkeusta synnin tähden; Huoruus antaa oikeuden eroon sekä jos uskomaton aviopuoliso haluaa erota.

 

Silloin kun huoruus antaa oikeuden päättää avioliiton, niin silloin se liitto ei ole enää voimassa eikä olemassa. Silloin kun huoruuden tähden avioliitto on Jumalan silmissä laillisesti päättynyt, niin silloin ei enää ole olemassa siitä liitosta aviomiestä eikä vaimoa, joten huoruuden tähden uudelleen avioitumista ei myöskään tämä Raamatun kohta kiellä. Sillä silloin ei enää ole kysymys aviomiehestä eikä vaimosta, kun liitto purkautuu huoruuden tähden. Muta silloin jos ei ole huoruutta takana, niin silloin ei ole perusteita avioliiton purkuun ja molemmat on sidottu toisiinsa aviomiehenä ja vaimona eikä silloin saa antautua toiselle puolisonsa eläessä.

Saako huorintehnyt anteeksi?

Kuningas Daavid oli Jumalan lapsi, jolla oli Pyhä Henki ja, joka kuului Jumalan seurakuntaan. Daavid teki huorin ja murhautti sen naisen aviomiehen kenen kanssa oli tehnyt huorin. Eli vakavia rikoksia kaikki Jumalan edessä.

 

1. Haureus

2. Murha

3. Asian peittäminen sekä salaaminen

 

Oliko Daavid pelastettu? Daavid katui syvästi ja tunnusti syntinsä ja sai armon ja anteeksiantamuksen Jumalan kasvojen edessä.

 

Jos joku eroaa puolisostansa ilman huoruutta ja menee uudelleen naimisiin, niin hän tekee syntiä. Mutta jos hän ymmärtääkin sitten tehneensä syntiä sekä todella katuu syntiänsä niin hän saa saman armon ja anteeksiantamuksen kuin kuningas Daavid sai, ja silloin kun elää armossa on myös pelastettu. Samoin myös sellainen, joka tekee huoruuden ja eroaa puolisostaan sekä avioituu uudelleen saa syntinsä anteeksi kun tekee parannuksen ja katuu syntiänsä. Parasta olisi palata takaisin entisen aviopuolison luokse, mutta usein ei se enää ole mahdollista, joten katumus eli parannus palauttaa meille anteeksiantamuksen. Huorin tekemisen jatkaminen ei ole osoitus parannuksesta, vaan osoitus mielen paatumuksesta sekä synnin rakastamisesta.

 

Mutta en kehoita ketään kokeilemaan kuinka pitkälle Jumalan armo riittää. Eli en kehota ketään murhaamaan enkä tekemään huorin, sillä ne ovat raskaita syntejä Jumalan edessä. Älä siis kokeile kuinka pitkälle Jumalan armo riittää, vaan pysy armossa sekä elä ja kasva siinä: Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, Tiit 2:11, 12.

 

Todellinen Jumalan armo kasvattaa uskovaa hylkäämään jumalattomuuden eli syntielämän. Joten myös huorintekijän on tunnustettava syntinsä sekä elettävä vanhurskaasti tässä nykyisessä maailmanajassa, jotta hän voi vastaanottaa Jumalan anteeksiantamuksen.

On tehnyt sydämessään huorin

Matt 5:
27 ¶ Te olette kuulleet sanotuksi: ‘Älä tee huorin’.
28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.
29 Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin.
30 Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin.

Herra Jeesus opetti, että joka katsoo himoiten naista on jo sydämessään tehnyt huorin. Raamattu ei kuitenkaan opeta, että tällainen tapaus oikeuttaisi avioeroon. Herran Jeesuksen opetuksen mukaan himoiten katsominen on kuitenkin huorin tekemistä, mutta vain fyysisen huorinteon tähden on lupa ottaa avioero. Tämä on todella tärkeää ymmärtää, että vain fyysisen huorinteon takia on lupa hylätä aviopuoliso. On todella tärkeätä tehdä heti parannus ja hylätä sydämessään vieraan naisen (miehen) himoitseminen, sillä jos sitä ei tee, niin synti saa sijaa sydämessä, joka tulee johtamaan fyysiseen huoruuteen.

Loppukommentti

Jumalan tahto on siis, että avioeroa ei saa ottaa, paitsi  synnin tähden poikkeuksena on ne pari kohtaa, jotka käsittelin edellä. Ennen uskoontuloa avioerot ja uudelleen avioitumiset voivat olla tosi kiemuraisia ja vaikeita tapauksia, koska lapsia voi olla jo moneen suuntaan. Useimmissa tapauksissa silloin on parasta pysyä olevassa olemassa liitossa tai sitten Jumala voi johdattaa ja palauttaa parhaan mahdollisen ratkaisun. Ensimmäiseen avioliittoonkin Jumala voi palauttaa, mutta usein siihen ei enää ole paluuta.

 

Kun ihminen tulee uskoon, niin silloin hän oppii tuntemaan terveen uskon kasvun kautta mikä on Jumalan tahto. Uskova ihminen tietää Jumalan tahdon eikä hän saa tehdä huorin, vaan siitä täytyy tehdä parannus. Jumalan tahto on meille aina paras tahto etsikäämme siis sitä mikä on Jumalan tahto.

1 Kor 6:
9 ¶ Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

Aviorikos on kadottava synti. On tietenkin päivänselvää, että Jumala ei tuomitse uskollista ja syytöntä aviopuolisoa, jota vastaan on tehty aviorikos. Siksi hän vapaa avioitumaan uudelleen kuten Herra Jeesus opetti. Uskova joka opettaa, että uskollinen ja syytön aviopuoliso, jota vastaan on tehty aviorikos ei voi koskaan enää mennä uudestaan naimisiin sitoo hänet koko loppuelämäksi toisen tekemään syntiin. Tällainen opetus on väärää opetusta sekä syntiä Jumalaa vastaan, koska Herra Jeesus antaa petetylle puolisolle mahdollisuuden uuteen avioliittoon, koska hän ei ole tehnyt syntiä eikä väärin. Olen todella ahdistunut tämän väärän opetuksen takia, sillä aviorikos on Raamatun sanan mukaan kadottava synti ja väärä opetus sitoo syyttömän ihmisen koko loppuelämäksi toiseen tekemään kadottavaan syntiin. Tämä väärä opetus on itsessään kauhistuttava, sillä on kauhistuttavaa tuomita syytön ihminen koko loppuelämän kestävään rangaistukseen toisen ihmisen tekemän synnin tähden.

Totta kai aviorikoksen tehnytkin ihminen saa anteeksi syntinsä, mutta vain samalla tavalla kuin kaikki muutkin synnit saadaan anteeksi, eli parannuksen teon kautta.

Sydämeni on ahdistunut niiden uskovien puolesta, jota opettavat tässä väärin sekä niiden ihmisten puolesta, jota uskovat tämän väärän opin ja kantavat sen seurauksia ollen sidottuna toisen syntiin eläen jatkuvassa rangaistuksessa toisen synnin tähden. Tämä väärä opetus tuhoaa monen syyttömän ja uskollisen uskovan elämän, koska heidät sidotaan koko loppuelämän kestävään rangaistukseen toisen tekemän synnin tähden. Tämä väärä opetus paljastaa sen kuinka väärä ja epäoikeudenmukainen kuva Jumalasta on ihmisellä, joka uskoo tämän kauhistuttavan väärän opin, joka tuhoaa monen uskollisen ja syyttömän uskovan ihmisen elämän.

Otan esimerkin, jonka tarkoitus on valaista sitä ettei Jumala rankaise syytöntä syyllisen synnistä:

Jos aviomies ajaa autolla ylinopeutta ja saa sakot sekä samalla poliisi sakottaa aviomiehen vaimoa, joka istui miehensä vieressä, niin kyse on epäoikeudenmukaisesta toimenpiteestä koskien vaimon sakkoa. Miehen sakko on hyväksyttävä ja oikein. Jumalakaan ei rankaise ei sido syytöntä synnintekijän syntiin.

Millainen kuva meillä on Jumalasta, jos teemme hänestä sellaisen, että Hän rankaisee syytöntä synnintekijän synnistä? Mielestäni tällainen kuva vääristää rakastavan ja oikeudenmukaisen Jumalan kuvan ankaraan ja epäoikeuden mukaiseen Jumalan kuvaan, eli väärään kuvaan Jumalasta.

Jokainen kantaa omia syntejään ja jokaisen on tehtävä parannus omista synneistään ei toisen.

Jos opetamme syyttömän ja uskollisen aviopuolison olevan vastuussa huorintekijän synnistä ja että huorintekijän synnin tähden Jumala rankaisee viatonta ja uskollista puolisoa, niin se on sama asia kuin että uskollisuus ei merkitse mitään ja vaikka olet kuinka uskollinen, niin jos aviopuolisosi tekee huorin niin sinuakin rangaistaan hänen syntinsä tähden.

Jumala ei rankaise uskollista ja viatonta osapuolta, vain ainoastaan sitä joka tekee synnin. Jumala ei sido syytöntä ja uskollista puolisoa toiseen syntiin koko loppuelämäksi, eikä rankaise uskollista aviopuolisoa toisen synnillä:

Jer 31:30 vaan jokaisen on kuoltava oman syntivelkansa tähden.

Tämä asia on vakava sillä jos opetamme asiasta väärin, niin sidomme syyttömän ja viattoman uskovan toisen tekemään syntiin koko loppuelämäksi. Jumala ei sido sinua toisen tekemään syntiin ja olet vapaa toisen synneistä. Huorinteko voi päättää avioliiton, eli se kumoutuu ja purkautuu, jos se rikotaan huoruuden tähden. Syytöntä osapuolta ei voida sitoa enää avioliittoon, joka on Jumalan silmissä kumoutunut, päättynyt ja loppunut huoruuden tähden.

Huorinteon jälkeen on tietysti mahdollisuus vielä palata yhteen, jos molemmat vielä haluavat jatkaa avioliittoa, mutta jos avioliitto ei jatku, niin syytön ja uskollinen osapuoli on vapaa (myös avioitumaan uudelleen jos Herra johdattaa), eikä hän ole toisen ihmisen synnin tuomion alaisuudessa.


Petri Paavola 22.7.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Lamsa English Peshitta Translation

 


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker