Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Raamatun opetus: Uusi ja vanha ihminen

Joissakin menestysteologisissa piireissä opetetaan, että Room 6:6,7 oleva Raamatun kohta tarkoittaa, että uskova on jo nyt yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittu. Tämän opetuksen mukaan uskovan tulisi uskossa omistaa vapaus synnistä ja uskoa olevansa kokonaan kuollut synnille, eikä hän siten voi enää tehdä syntiä, koska hän on jo kuollut synnille. Edellä oleva menestysteologinen opetus on kuitenkin väärä ja epäraamatullinen.

Kirjoituksessani pyrin käymään läpi sitä mitä Raamattu opettaa uudesta ja vanhasta ihmisestä, lihan ristiinnaulitsemisesta sekä mitä tarkoittaa olla yhdessä Herran Jeesuksen kanssa ristiinnaulittu. Tutki ja koettele opetukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Room 6:
6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.

Kun tutkimme Raamatun sanan kokonaisopetusta, niin saamme ymmärryksen siitä mitä tarkoittaa Room 6:6 oleva opetus vanhan ihmisen ristiinnaulitsemisesta yhdessä Jeesuksen kanssa.

Raamatun kokonaisopetuksen valossa vanhan ihmisen ristiinnaulitseminen tarkoittaa lihan kuolemisen prosessia, joka on kasvuprosessi, eikä tila jossa uskova olisi kaikille synneille kuolleessa tilassa tai synnitön. Tutkimme tätä aihetta seuraavaksi.

Luuk 9:
23 Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.
24 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen.

Herran Jeesuksen opetus jokapäiväisen ristin ottamisesta tuo selkeästi esille sen kuinka on kyse uskon kasvuprosessista, ei siitä että uskova yhden kerran kokonaan voisi kuolla pois synneistä.

Herra Jeesus opettaa kuinka Hänen seuraamisensa on jokapäiväistä itselleen kuolemista. Jos uskova olisi jo nyt koko ajan täydellisesti kuollut, niin ei hänen tarvitsisi tulla ristin juurelle kuolemaan lihallensa joka päivä uudestaan. Tämä Raamatun kohta opettaa uskon kasvuprosessista.

Kol 3:9 Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa

Jaak 3:14 Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.

Ilm 2:
20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.
21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.

Jos uskova olisi koko ajan kuolleessa tilassa syntiä kohtaan, niin Paavali ei voisi opettaa, että älkää enää puhuko valhetta toisistanne, eikä Jaakobin tarvitsisi opettaa uskovan katkerasta ja riitaisesta sydämestä ja siitä ettei saa valehdella totuutta vastaan. Synnille kokonaan kuollutta ei tarvitse enää muistuttaa välttämään syntejä eikä synnille kokonaan kuollutta tarvitse kehottaa tekemään parannusta synnistä, kuten Herra kehotti Tyatiran seurakunnassa joitakin uskovia tekemään parannusta.

Raamattu opettaa selkeästi ettei kukaan uskova ole tullut täysin synnille kuolleeksi, eli täydelliseksi.

2 Kor 4:16 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.

Ef 4:
22 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,
23 ja uudistua mielenne hengeltä
24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.

Room 6:
6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.

Raamatun opetus on selkeä, että lihan kuoleminen, eli vanhan ihmisen pois paneminen on kasvuprosessi siten, että uskovan tulee joka päivä pyrkiä Jumalan armosta kuolemaan synnin himoille ja haluille. Lihan kuoleminen on myös siksi uskon kasvuprosessi, koska kun ihminen kasvaa ja kypsyy uskonelämässä, niin hän oppii huomaamaan koko ajan enemmän missä kohtaa tulee tehdä parannus ja panna synti pois.

On tietenkin selvää ettei uskova heti uskoontultuaan edes tiedä mitkä kaikki asiat ovat syntiä ja sitten vielä joidenkin syntien kohdalla on kyse parannuksesta, joka kestää oman aikansa, mutta johtaa lopulta lihan kuolemiseen. Joku voi käyttää uskonkasvua väärin tukemaan pysymistä niissä synneissä mitä hänen lihansa rakastaa. Tällainen väärinkäytös ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että lihan kuoleminenkin on kasvuprosessi, sillä kukaan ei voi yhdellä kertaa kuolla kaikille synnille, vaan Jumalan johdatuksessa Jumala näyttää oikean järjestyksen mille synneille uskovan tulee milloinkin kuolla.

Raamatun opetuksen mukaan sisällinen ihminen (uusi luomus- ihminen) voi uudistua joka päivä, eli tämä tarkoittaa uskon kasvuprosessia. Kun sisällinen ihminen uudistuu, niin se tarkoittaa sitä että uskova kuolee pois synneistä ja elää uuden ihmisen mukaisesti Jumalan tahtoa noudattaen. Uudistumista ei ole olemassa ilman kääntymistä pois synnistä. Uudistuminen tarkoittaa juuri sitä, että kun vanha kuolee niin ihminen uudistuu, eli saa uutta ja parempaa sisimpäänsä vanhan ja kelvottoman tilalle.

Kukaan ihminen ei voi kasvaa uudeksi luomukseksi, koska syntisen ihmisen tulee tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesuksen, jonka seurauksena ihminen uudestisyntyy ja tulee uudeksi luomukseksi ja uudeksi ihmiseksi. Jumalan armosta uusi ihminen - uusi luomus voi kuitenkin kasvaa uskossa, eli oppii hylkäämään syntiä sekä ojentautumaan Jumalan tahdon mukaiseen elämään.

Room 6:
11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,

Tietyt menestysteologiset piirit opettavat, että uskova on koko ajan pysyvässä lihan kuoleman tilassa (eli täydellinen) ja sen he perustelevat Room 6:11:n kautta.

Raamatun opetus pitäkää itsenne synnille kuolleina ei tarkoita sitä, että uskova on jo kokonaan täydellisesti kuollut synneille ja hänen tulee vain nyt pysyä tässä kuoleman tilassa, eli että olisi tämän pitämisen kautta koko ajan täydellisyyden tilassa tekemättä enää koskaan syntiä.

Se tarkoittaa sitä, että uskovan tulisi elää Jumalan tahdon mukaisesti, ei synnin himoja ja haluja noudattaen. Jumalan tahdon mukaista elämää ei voi tapahtua ilman synnille kuolemista ja siksi pitäkää itsenne synnille kuolleina tarkoittaa sitä että uskovan tulisi koko ajan aktiivisesti olla mukana Jumalan vaikuttamassa lihan kuoleman prosessissa.

Raamattu opettaa myös taistelemista syntiä vastaan ja jos uskova olisi koko ajan kuolleessa tilassa syntiin nähden eli täydellinen, niin hänen ei tarvitsisi taistella syntiä vastaan jos hän olisi jo kokonaan, eli täydellisesti kuollut lihallensa. Taisteleminen syntiä vastaan todistaa sen, että uskova ei ole täydellinen, vaan hänen täytyy tehdä parannusta ja suostua kuolemaan lihallensa.

Edellä on käynyt ilmi tässä kirjoituksessa kuinka uskova voi joutua käyttämään aikaa parannuksen tekemisessä, eli lihan kuolemisen prosessissa. Tälläkin tavalla lihan kuoleminen, eli se kun uskova suostuu lihansa ristiinnaulitsemiseen on uskon kasvuprosessia. Lihan kuoleman prosessin alkua on jo se kun tiedostaa synnin olemassaolon ja sen jälkeen suostuu lihan kuoleman prosessiin.

Synnin tiedostaminen on osa lihan kuolemisen prosessia, sillä et voi kuolla synnille, jos et tiedosta sen olemassaoloa. Monet eivät ymmärrä tätä ja siksi esim. jotkut menestysteologit luulevat, että heidän täytyy omistaa uskossa vapaus synnistä ja pitää itsensä synnille kuolleena. Eli he eivät kuole ollenkaan synnille eivätkä tee parannusta synnistä, koska he luulevat olevansa koko ajan kuolleessa tilassa synnille.

Tämä menestysteologien opetus johtaa sellaiseen petokseen ettei heidän tarvitse koskaan tehdä mistään parannusta eikä kärsiä lihassa, joka on osa lihan kuolemisen prosessia. Todellisuudessa he omistavat väärällä uskolla itselleen valhevapauden.

Raamatun selkeä opetus on että lihan kuoleminen (vanhan ihmisen ristiinnaulitseminen) on uskon kasvuprosessi johon kuuluu tietoisuus synnin olemassa olosta, parannuksen tekeminen, lihassa kärsiminen sekä lopulta synnin voittaminen, eli lihan kuoleminen.

Fil 3:12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.

Se täytyy kuitenkin muistaa ettei uskovasta tule tässä ajassa täydellistä. Siksikin lihan kuoleminen on jatkuva uskon kasvuprosessi, eikä sellainen olotila että tässä ajassa uskova pystyisi elämään koko ajan kuolleessa tilassa syntiä kohtaan.

Jokainen opetus joka opettaa lihan kuolemista ja lihan ristiinnaulitsemista ilman parannuksen tekemistä ja lihassa kärsimistä on väärää opetusta. Silloin kun uskossa omistetaan lihan ristiinnaulitseminen, eli lihan kuolema, niin se tarkoittaa parannusta ja lihassa kärsimistä, jonka kautta tapahtuu lihan kuoleminen.

Et voi omistaa lihan ristiinnaulitsemista ilman parannusta ja lihan kärsimystä. Jos tämän soveltaa Herran Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen, niin se tarkoittaisi sitä, että Jeesus olisi naulittu ristille ilman lihan kärsimystä, joka muistuttaa synneistä, jonka tähden Herra Jeesus kuoli.

Opetus jo tapahtuneesta lihan ristiinnaulitsemisesta, jossa liha on jo valmiiksi kuollut ei itse asiassa opeta mitään lihan kuolemisesta, sillä jo kuollut ei voi enää kuolla, eikä jo kuolleen enää edes tarvitse kuolla eikä jo kuollutta edes häiritse mikään synti, sillä synnille jo kuollut ei elä synnissä. Tämä väärä opetus hylkää parannuksen tekemisen sekä lihassa kärsimisen ja sanoo ihmisen olevan jo automaattisesti kuollut ilman minkäänlaisia kuoleman merkkejä, joita on lihassa kärsiminen synnistä lakkaamiseksi.

Tämä tietty menestysteologinen opetus opettaa kuolemaa ilman kärsimystä, koska he eivät taistele syntiä vastaan, eivätkä kärsi lihassa, koska he luulevat olevansa koko ajan kuoleman tilassa. Raamatun opetuksen lihan kuolemisesta kuuluu taisteleminen syntiä vastaan ja lihan kärsimys.

Huomaatko kuinka kavala eksytys on tämä oppi lihan ristiinnaulitsemisesta, joka on jo tapahtunut silloin kun uskova tuli uskoon, niin tämän väärän opin mukaan uskova jo silloin kuoli ristillä kaikesta synnistä.

Room 6:
6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.

Room 6:6,7 tarkoittaa osallisuutta lihan kuolemisen prosessiin, jossa liha on ristiinnaulittu yhdessä Jeesuksen kanssa ja uskovan ihmisen liha on vain silloin ristillä, kun hän on Jumalan armosta ja voimasta tehnyt parannuksen ja kärsinyt lihassa, kuollen pois synnistä, elän Jeesuksen tavoin Jumalan tahtoa noudattaen.

Meitä ei naulittu ristille 2000 vuotta sitten yhdessä Jeesuksen kanssa, vaan vasta silloin kun uskossa Jumalan voimasta kuolemme synnille. Asian ydin on olla Jeesuksen kanssa ristillä, mutta ei samalla ristinpuulla missä Herra Jeesus ristiinnaulittiin, koska Herra Jeesus sovitti siellä meidän syntimme ja me emme voi olla siihen puuhun ristiinnaulittu, koska siellä tapahtui syntien sovittaminen. Vanha ihminen on ristiinnaulittu siten Jeesuksen ristille, että Hän otti päällensä meidän syntimme ja sovitti ne ristillä syntien anteeksiantamukseksi.

Herran Jeesuksen ristillä tapahtui iankaikkinen syntien sovitus, jonka Herra Jeesus sovitti yksin, eikä Hänen kanssaan ollut ketään samassa ristinpuussa. Jos sinä olisit jotenkin Golgatalla Jeesuksen kanssa, niin miten silloin kävisi syntien sovituksen, kun sinä kaikkine synteinesi roikut siellä?

Nyt varmasti ymmärrät että Room 6:6 puhuu vanhan ihmisen ristillä olemisesta siinä yhteydessä, että siellä sovitetaan ihmisten synnit sekä sen kautta uskovalle avautuu mahdollisuus lihan kuolemisen prosessiin, joka tapahtuu kantaen omaa ristiään, eli kuolemalla pois synneistä sen mukaan kuinka Jumala johdattaa ja auttaa uskovaa ihmistä kuolemaan synneille.

Synnin ruumis voidaan kukistaa vain sen tähden, että Herra Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden. Ilman Herran Jeesuksen kuolemaa ei ole olemassa syntien anteeksiantamusta ja mahdollisuutta kuolla pois synneistä. Sillä tavalla on vanhan ihmisen liha ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa.

Luuk 9:
23 Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.
24 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen.

Kun Herra Jeesus opetti itsensä kieltämisestä (lihan kuolemisesta), niin Hän ei opettanut, että uskovan pitää tulla kuolemaan omille synneilleen Golgatan keskimmäisellä ristillä, vaan joka päivä hänen tulee kuolla omalla ristillään. Mikä on tämä ihmisen oma risti, josta Herra Jeesus puhui? Ihmisen oma risti on hänen syntinen luontonsa (vanha ihminen), jonka tulisi joka päivä kuolla. Näin ihminen on osallisena Raamatullisessa lihan kuolemisen prosessissa.

Tuon vielä esille tätä asiaa että ymmärtäisit mikä on opetuksen ydin. Sinä et voi mitenkään olla kuollut ja kuolleena jo valmiiksi Golgatan ristillä, vaan Golgatalla sinun vanha ihmisesi ristiinnaulittiin kuolemaan siten, että Herran Jeesuksen kuoleman kautta saat syntisi anteeksi sekä osallisuuden lihan kuoleman prosessiin, mutta sinun tulee nyt tässä ajassa tehdä parannus ja kärsiä sekä kuolla synneille, jotka sitovat sinua.

Tiedän että moni voi ajatella ettei Raamatussa ole sanoja lihan kuoleman prosessi, eikä olekaan, mutta kun tutkit Raamatun kokonaisopetuksen lihan kuolemisesta, niin se koostuu parannuksen tekemisestä sekä lihassa kärsimisestä, eli prosessista johon kuuluu useampia asioita sekä prosessista, joka voi kestää lyhyemmän tai pitemmän ajan. Siksi on ihan Raamatullista puhua lihan kuolemisen prosessista.

Kun Herra Jeesus kuoli ristillä, niin ennen kuolemaansa Hän kärsi ristillä sekä vietti siellä tietyn ajan ennen kuin Hän kuoli. Tämän esikuvan mukaisesti myös tapahtuu uskovan ihmisen lihan kuoleminen joka tapahtuu parannuksen tekemisen ja lihassa kärsimisen kautta. Herran Jeesuksen ei tietenkään tarvinnut tehdä mistään parannusta, joten ihmisen synnin tähden parannuksen tekeminen on lisäosa tähän esikuvaan.

Silloin kun uskovalle opetetaan, että hän on jo kuollut Golgatan ristillä ja että hänen täytyy vain pysyä kuolleessa tilassa, niin uskova ajautuu ristiriitaan ja sekavaan tilaan. Totuus on että synnin himot vaikuttavat uskovassa ihmisessä ja hän lankeaa tekemään syntiä sekä voi elää jossakin tietyssä synnissä (katkeruus, kateus jne.). Kun tästä todellisuudesta käsin uskovalle opetetaan, että hän onkin oikeasti kuollut ja hänen pitäisi pysyä kuolleena, niin on varmaa että hän on sekaisin ja suuri ristiriita taakoittaa hänen sydäntään, koska hän tajuaa ettei ole kuollut kokonaan pois synneistä, eikä ole kuolleessa tilassa niihin synteihin nähden, jotka taakoittavat hänen sydäntään.

Jos uskoo väärän opetuksen lihan kuolemisesta, niin hänelle jää kolme vaihtoehtoa joiden väliltä valita. Ensimmäinen on teeskennellä olevansa kuollut synnille, jota valitettavasti monet uskovat joutuvat tekemään uskoessaan tämän opetuksen. Toinen vaihtoehto on masentua ja ahdistua sekä olla sekavassa uskossa ja kokea olevansa maailman huonoin uskovainen, koska ei pysty olemaan kuolleessa tilassa synnille, eikä omistamaan uskossa kuollutta tilaa. Kolmas vaihtoehto on luopua uskosta, joka ei toimi ja jonka mukaan ei ole mahdollista elää.

Jos ymmärtää Raamatullisen lihan kuolemisen prosessin, niin silloin ei tarvitse teeskennellä tekopyhästi muiden edessä; eikä tarvitse masentua ja ahdistua, eikä olla sekavassa uskon tilassa vaan saa iloita siitä kuinka Jumala kasvattaa uskossa siten että lihan kuolemista tapahtuu Jumalan armosta ja avulla; eikä tarvitse luopua uskosta, vaan saa iloiten ojentautua ja kasvaa Jumalan armossa.

Silloin kun ihminen on jo kokonaan kuollut synnille, niin se tarkoittaa sitä että hän on täydellinen (kukaan uskova ei tule tässä ajassa tätdelliseksi) eikä hänen tarvitse tehdä parannusta eikä kärsiä lihassa. Raamattu ei siis opeta, että uskova voi vedota menneeseen jo tapahtuneeseen tapahtumaan ja siten omistaa lihan kuoleman, sillä Raamattu opettaa että lihan kuolemaa edeltää parannuksen tekeminen sekä lihassa kärsiminen. Siksi uskossa ei voi omistaa lihan kuolemaa menneisyyden tapahtuman kautta.

Sen sijaan uskossa voi omistaa lihan kuoleman ja ristiinnaulitsemisen siten, että suostuu tekemään parannuksen ja kärsimään lihassa, että voi kuolla pois synnistä. Herran Jeesuksen ristinkuoleman kautta saimme mahdollisuuden pelastukseen, uskonelämään sekä Pyhän Hengen voiman avulla tapahtuvaan parannuksen tekemiseen sekä lihassa kärsimiseen, joka johtaa lihan kuolemiseen.

Se kuitenkin tulee aina muistaa ja ymmärtää, että Jumala on antanut uskoville Pyhän Hengen voiman avuksi, jonka kautta uskova kykenee kuolemaan lihalle, eli vastustamaan ja voittamaan syntejä.

Väärän opetuksen tausta

Ihminen joka opettaa tai uskoo edellä olevan menestysteologisen väärän opetuksen automaattisesta lihan kuolemisesta joka on jo tapahtunut ilman parannuksen tekemistä ja lihassa kärsimistä on sellainen, joka ei todellisuudessa tiedä mitä on oikea ja todellinen Raamatun opettama lihan kuoleminen.

Olen huomannut että jotkut uskovat, jotka eivät pääse irti tietyistä synneistä voivat eksyä uskomaan edellä olevan väärän menestysteologisen opetuksen lihan kuolemisesta. He ajattelevat etteivät olekaan osanneet uskolla omistaa lihan kuolemaa joka onkin jo tapahtunut. Koska he eivät oppineet tai ymmärtäneet Raamatullista lihan kuolemisen prosessia, niin he tarttuvat innolla opetukseen, joka sanoo heidän olevan jo kuolleita synneille, mutta he eivät ole sitä vain ymmärtäneet.

He saattavat vastoin todellisuutta teeskennellä, että he ovat onnistuneet omistamaan uskolla vanhan ihmisen kuoleman. Jotkut (ei kaikki) sortuvat teeskentelemään olevansa synnistä vapaita omistamalla uskossa lihan kuoleman ilman parannuksen tekemistä ja lihassa kärsimistä. He voivat myös opettaa tätä oppia muille. Heidän sydämensä on kuitenkin epävarma ja sekava, koska todellisuudessa he ymmärtävät tekevänsä monenlaisia syntejä huolimatta siitä, että heidän pitäisi olla kuolleita synnille.

Osa heistä jää teeskentelemään olevansa synnille kuolleita, osa heistä etsii uuden opetuksen joka toisi avun heidän ongelmiinsa sekä osa ikävä kyllä luopuu uskosta. Jos sinä olet tämän epäraamatullisen menestysteologian opetuksen vallassa, niin Jumala haluaa vapauttaa sinut totuuteen sekä todelliseen vapauteen ja Raamatulliseen lihan kuolemisen prosessiin.

Synnin voittaminen

Tietyissä menestysteologisissa piireissä ei puhuta eikä opeteta synnin voittamista, koska he uskovat ihmisen olevan koko ajan kuolleessa tilassa yhdessä Jeesuksen kanssa. Raamattu kuitenkin opettaa synnin voittamisesta:

1 Joh 2:
15 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä.
16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta.
17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

1 Joh 5:
2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.
3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;
4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?

Johanneksen kirjeen ensimmäinen luku tuo selkeästi esille esimerkiksi edellä olevista Raamatun kohdista, että uskova voi voittaa maailmassa olevat himot (synnit).

Synnin voittaminen on mahdollista uskon kautta Herraan Jeesukseen, eli uskon kautta, jossa Pyhä Henki vaikuttaa ja antaa voimaa tahtomiseen sekä tekemiseen Jumalan tahdon toteutumiseen uskovan ihmisen elämässä.

Kun uskova tekee parannuksen ja kärsii lihassa ja kuolee pois jostakin synnistä, niin silloin hän on voittanut sen synnin, ei kuitenkaan itse omassa voimassaan, vaan Pyhän Hengen voiman ja avun kautta.

Edellä olevissa jakeissa on voiton avaimet synnin voittamiselle, koska se joka uskoo Jeesukseen voi voittaa maailmassa olevan synnin. Silloin kun uskovan sydämessä uskon keskipiste on Herrassa Jeesuksessa, niin hän voi voittaa syntejä Jumalan armosta ja Jumalan avulla. Jos keskipiste on jossakin muualla, niin uskova jää syntiensä orjaksi.

Esimerkiksi katkeruus muita ihmisiä kohtaan keskittää ihmisen katseen lihan tekoihin, jolloin lihallisuuden polttoaine pitää uskovaa kiinni erilaisissa synneissä. Kun uskon keskipiste on Herrassa Jeesuksessa, niin Pyhän Hengen vaikuttama uskon polttoaine auttaa meitä vapautumaan erilaisista syntitavoista ja tottumuksista.

Lihassa kärsiminen

1 Piet 4:1 Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä-

Lihan kuolemisen prosessiin kuuluu osana lihassa kärsiminen, jonka seuraamuksesta tapahtuu lihan kuoleminen, eli synnistä lakkaaminen.

Lihassa kärsiminen ei aina joka tapauksessa tarkoita sitä, että uskovan tulisi kärsiä lihassaan tuntien kovia tuskia ja kipuja. Lihassa kärsimisessä on kaksi ulottuvuutta, jossa uskova ihminen voi kärsiä suurta kipua ja tuskaa sydämessään saadessaan luopua jostakin synnistä, mutta joissakin tapauksissa uskova ihminen voi kokea pienemmän vihlaisun sydämessään saadessaan luopua jostakin synnistä.

Pienemmällä vihlaisulla tarkoitan sitä, kun uskova joutuu kohtaamaan tilanteen missä hänelle paljastuu joku syntitapa tai tottumus, niin hän kokee negatiivisen kärsimyksen tunteen sydämessään, koska hänelle paljastui synti, joka pitää häntä kiinni. Hän voi kuitenkin päästä helpommin voitolle tästä synnistä, kuin jostakin muusta synnistä.

Käytäntö todistaa myös tämän, sillä olen nähnyt omassa elämässäni ja muiden uskovien elämässä sen, että jostakin syntitavasta pääsee eroon helpommin kuin jostakin toisesta syntitottumuksesta, jonka kanssa joutuu käymään suuren tuskan ja kamppailun.

Syntiä vastaan taisteleminen

Jotkut uskovat opettavat, että uskovan ei edes tarvitse taistella syntiä vastaan, sillä uskovan pitäisi vain pitää itsensä jo synnille kuolleena, luottaen siihen että hänen lihansa on jo ristiinnaulittu ja kuollut synnille.

Raamattu kumoaa edellä olevan väärän opetuksen, sillä Raamattu opettaa:

Hebr 12:
1 ¶ Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 ¶ Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,

Raamattu opettaa, että selkeästi että syntiä vastaan taisteleminen kuuluu uskovan elämään. Jos uskova ei taistele syntiä vastaan, niin hän ei voi koskaan voittaa syntiä.

Hebrealaiskirjeen 12:ssa luvussa on avaimet voittoisaan taisteluun syntiä vastaan. Herran Jeesuksen opetuslapsen uskon keskipisteen tulee olla Herrassa Jeesuksessa, joka on uskon alkaja ja sen täyttäjä. Kun uskovan ajatusten keskipiste on Herrassa Jeesuksessa, ristin täytetyssä työssä, Jumalan rakkaudessa, armossa ja totuudessa, niin silloin uskova voi taistella voittoisasti syntejä vastaan ja voittaa ne Pyhän Hengen voiman avulla.

Tämä tarkoittaa sitä, että synti ei ole uskovan keskipiste, vaan Herra Jeesus joka voi auttaa vapautumaan synnistä. Jos uskovan ihmisen elämän keskipiste on synti ja hänen keskittyy koko ajan taistelemaan syntiä vastaan siten että hänen elämänsä keskipiste ei ole Herra Jeesus, vaan synti, niin silloin synti voittaa aina uskovan ihmisen. Kun Herra Jeesus on sinun elämäsi keskipiste, niin Pyhän Hengen voiman avulla Jumalan sanan totuuden kautta sinä onnistut vapautumaan synneistä, jotka sinua kahlehtivat.

Fil 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Et siis voi omin voimin vapautua synnistä, vaan tarvitset siihen Pyhän Hengen voiman ja avun. Muista se ettei Jumala vapauta sinua synnistä ilman sinun omaa haluasi tahtomiseen ja tekemiseen. Jumala vaikuttaa sinussa, niin että tahdot vapautua ja haluat tehdä Jumalan tahtoa. Ilman Jumalan apua et voi todellakaan vapautua.

Muista kuitenkin se että joissakin synneissä ja asioissa on kyse prosessista, joka päättyy vapautukseen, eli kaikista synneistä ei pääse heti eroon, ikään kuin sormia napsauttamalla. Tärkeää on että langettuasi teet parannusta uudestaan ja lopulta käy niin että sinä vapaudut.

Raamattu siis todistaa selkeästi, että ihmisen lihaa ei ole jo etukäteen naulittu kuolemaan ristille, sillä Raamatun opetus syntiä vastaan taistelemisesta kumoaa sen, että olisit jo valmiiksi kuollut lihallesi ja synneille ja sinun pitäisi vain omistaa se uskossa.

Raamatun opetus lihan ristiinnaulitsemisesta tarkoittaa lihan kuoleman prosessia, johon kuuluu parannus, taistelu syntiä vastaan sekä lihassa kärsiminen, joka Pyhän Hengen voiman ja avun kautta johtaa lihan kuolemiseen syntiä vastaan.

Muista kuitenkin se, että kukaan ihminen ei tule täydelliseksi, eikä siten voi vaeltaa täysin kuolleessa tilassa syntiä kohtaan, niin ettei kukaan koskaan ja ikinä enää lankeaisi tekemään syntiä ajatuksin tai teoin. Tärkeää on kuitenkin olla uskon kasvuprosessissa, jonka kautta Jumala kasvattaa sinua ja opettaa voittamaan syntejä.

Mitä tarkoittaa vanha ja uusi ihminen?

Käsitteet vanha ja uusi ihminen voivat helposti mennä sekaisin uskovan sydämessä ja varsinkin silloin jos uskova uskoo tietyn menestysteologian suunnan väärän opetuksen ihmisen synnittömyydestä sekä uskovan kyvystä pysyä koko ajan kuolleena lihalle ja synnille.

Tiit 3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

Ef 4:
22 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,
23 ja uudistua mielenne hengeltä
24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.
25 Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä.

2 Kor 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

Raamatun opetuksen mukaan uudestisyntymisen kautta uskova saa sydämeensä Pyhän Hengen. Vanha ihminen tarkoittaa lihan tekoja ja synnin tekoja, joissa ihminen eli synnin ja saatanan orjuudessa ennen pelastumistaan. Uusi ihminen tarkoittaa pelastuneessa tilassa olevaa ihmistä, jonka sydämessä asuu Pyhä Henki.

Raamatun opetus vanhan ihmisen pois panemisesta tarkoittaa sitä, että uskovan tulee hylätä synnin teot (lihan teot) ja elää uuden ihmisen mukaan, eli uskossa Pyhän Hengen voimasta, Jumalan sanan totuuden mukaan.

Olen käynyt keskusteluja joidenkin uskovien kanssa, jotka opettavat tiettyä menestysteologista väärää opetusta, että ihmisen henki on Pyhän Hengen vallassa (uusi ihminen) ja ihmisen sielu on synnin vallassa (vanha ihminen).

Tämän väärän opetuksen takia he uskovat, että ihmisessä on ikään kuin kaksi eri persoonaa, joista toinen on täydellinen (uusi ihminen hengessä) sekä toinen (vanha ihminen sielussa) altistettu tekemään syntiä.

Tämän väärän opetuksen mukaan ihminen voi olla täydellinen ja synnitön kun hän on koko ajan Hengessä, niin siksi hänen lihansa on ristiinnaulittu koko ajan. Jos hän sortuu elämään vanhan ihmisen mukaan sielullaan sielullisesti, niin hän tekee syntiä.

Raamattu ei opeta edellä olevaa harhaoppia. Raamatun opetuksen mukaan uskova on Jumalan pelastuksen kautta uusi luomus, jossa on henki, sielu ja ruumis:

1 Tess 5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa koko ihmiseen ja pyhittää koko ihmisen myös hänen sielunsa. Monet opettavat, että liha ei pyhity, eikä se pyhitykään koska lihalla tarkoitetaan synnin tekoja ja ajatuksia, ihmistä joka elää ja harjoittaa syntiä.

Raamattu kuitenkin opettaa, että Jumala pyhittää ihmisen sielua. Tämä tarkoittaa sitä, että uskovan mieli uudistuu Jumalan armosta Pyhän Hengen ja Jumalan sanan kautta, jolloin hän oppii vaeltamaan Jumalan tahdon mukaisesti.

Väärä opetus sanoi, että Jumala ei vaikuta (pyhitä) ihmisen sielussa, vaan hengessä. Raamattu kuitenkin selkeästi opettaa, että Jumala vaikuttaa (pyhittää) ihmisen sielussa. Jos Jumala ei vaikuttaisi ihmisen sieluun, niin silloin ihmisen ajatusmaailma eikä mieli muuttuisi ja uudistuisi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Raamattu opettaa kuitenkin selvästi Jumala vaikuttaa uskovan sieluun, eli mieleen ja ajatusmaailmaan:

1 Piet 1:
21 jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.
22 Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,
23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

Uudestisyntyneen uuden luomuksen, eli uskovan tulee puhdistautua sielussaan totuuden kuuliaisuuteen vilpittömästi rakastamaan puhtaasta sydämestä sisaria ja veljiä Herrassa Jeesuksessa. Raamattu opettaa selkeästi, että Jumalan Pyhä Henki toimii ja vaikuttaa uskovan sielussa ja uskon kautta Herraan Jeesukseen muuttaa sitä kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta.

Jos uskot väärän opetuksen että Jumala vaikuttaa ainoastaan sinun hengessäsi, ei sielussasi, niin silloin joudut petoksen tielle, jossa et voi vapautua synneistäsi ja uskot valheen, jossa luulet olevasi täydellinen tai kykeneväsi tulemaan täydelliseksi. Silloin sinut eksytetään pois sieltä missä Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen synnin voittamiseksi ja kykyä elää Jumalan tahdon mukaisesti. Tämä väärä opetus jättää sinut ilman Jumalan voimaa ja niin joudut teeskentelemään olevasi täydellinen sekä omistamaan uskossa täydellisen kuoleman lihalle.

Raamatullinen usko uudesta luomuksesta (ihmisen henki, sielu ja ruumis), uudesta ihmisestä Pyhän Hengen voiman kautta uskosta Herraan Jeesukseen ja totuuden sanaan johdattaa uskovan hylkäämään ja voittamaan syntejä sekä opettaa elämään Jumalan tahdon mukaisesti.

Uusi ihminen on henki, sielu ja ruumis, jonka Jumala pyhittää Pyhän Hengen ja Jumalan sanan kautta. Uusi ihminen ei ole vain osa ihmistä, vaan koko paketti henki, sielu ja ruumis, jonka Jumala on pelastanut ja pyhittänyt. Vanha ihminen tarkoittaa lihan tekoja (synnin) ja siksi sanonta ihmisen liha ei pyhity pitää paikkansa.

Jos uskova ei tiedosta olevansa uusi luomus Herrassa Jeesuksessa, niin hän helposti keskittyy omaan lihaansa ja sitä kautta on kiinni erilaisissa synnin siteissä. Kun uskova ymmärtää olevansa uusi luomus Herrassa Jeesuksessa Pyhässä Hengessä, niin hän oppii voittamaan syntejä sekä ojentautumaan Raamatun sanan opetuksen mukaisesti.

Raamatun opetuksen mukaan uskoontullut uudestisyntynyt uskova, jossa asuu Pyhä Henki on siis kokonaan uusi ihminen, eikä hän ole enää vanhan ihmisen mukainen, koska uudestisyntyminen on tapahtunut Jumalan armosta. Uskova on siis koko ajan uusi luomus ja silloin kun hän lankeaa tekemään syntiä, niin hän toimii vanhan ihmisen mukaan, eli lihassa, ei Hengen vaikutuksen mukaan, mutta hän on silti koko ajan uusi luomus. Jumalan armosta uskova saa kuitenkin ojentautua uskossa ja oppii kasvamaan, ajattelemaan ja toimimaan koko ajan yhä enemmän ja syvällisemmin Jumalan tahdon mukaisella tavalla.

2 Kor 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

Jotkut uskovat opettavat, että kun ihminen on tullut uskoon, niin vanha on kadonnut ja uusi luomus on tullut sen tilalle ja tämän tähden uskova on täydellinen ja pysyy kuolleena synnille, koska vanhaa ei ole enää.

Edellä oleva opetus on väärä opetus. Herrassa Jeesuksessa pelastuksen kautta uskovasta tulee uusi luomus Pyhässä Hengessä, eli uusi ihminen ja se vanha mikä on kadonnut tarkoittaa sitä että synnin alla olevan ihmisen syntisen elämäntavan tulee kadota, koska uudestisyntyminen Pyhästä Hengestä on tapahtunut, joka tekee uutta uskovan sydämessä.

Raamattu todistaa tämän sillä, kun Jumala pelastaa ihmisen, niin hän saa silloin syntinsä anteeksi, jonka jälkeen alkaa uskossa kasvamisen prosessi, jonka kautta opitaan hylkäämään syntejä sekä elämään Jumalan tahdossa. Uudestisyntyminen ei automaattisesti poista kaikkia syntitapoja ja tottumuksia uskovan sydämestä, vaan synnin kukistuminen tapahtuu uskossa kasvamisen kautta, kun uskova oppii kuolemaan lihallensa ja synnin himoille ja haluille. Täten se vanha mikä on kadonnut ei voi tarkoittaa sitä, että uudestisyntymisen kautta uskovasta tulisi täydellinen.

Herran Jeesuksen ristin voima

Jos uskoo opetuksen tietystä menestysteologisesta opetuksesta tai opetuksen joka on sen suuntainen, niin uskova voi eksyä uskomaan opetuksen, jonka mukaan ihminen tullessaan uskoon kuolee heti kertakaikkisesti ja kokonaan synnille, koska hänet on naulittu yhdessä ristille Jeesuksen kanssa. Tämän opetuksen seurauksena uskova joutuu kuitenkin heti uskon tiensä alussa aloittamaan taistelun ja parannuksen tekemisen syntiä vastaan. Tämä väärä opetus perustellaan mm. Room 6:6 ja Gal 2:19 jakeiden kautta.

Room 6:6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;

Gal 2:19 Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,

Luuk 9:
23 Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.
24 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen.

Gal 5:
14 Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".
15 Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä.
16 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.
19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23 Sellaista vastaan ei ole laki.
24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.
26 Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme.

Room 8:
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10 ¶ Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

Kun tutkimme Raamatun opetusta kokonaisvaltaisesti, niin mistään kohdasta ei käy ilmi, että uskova heti uskoontultuaan kuolee kertakaikkisesti ja kokonaan synnille Jeesuksen kanssa ristillä, jonka jälkeen hän joutuu kuitenkin uudestaan kuolemaan lihalle, aloittaen taistelun ja parannuksen tekemisen syntiä vastaan.

Minut on yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittu sekä minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu opetus tulee ymmärtää hengellisesti, jonka täytyy olla sopusoinnussa ja samassa linjassa Raamatun kokonaisopetuksen kanssa.

Ennen kuin tutkimme tätä asiaa, niin tuon esille Raamatun hengellisestä ymmärtämisestä asiaa valaisevan esimerkin:

Herra Jeesus otti leivän ja siunasi sekä mursi sen ja antoi sen opetuslapsille sanoen: "Ottakaa, tämä on minun ruumiini". Sitten Herra Jeesus otti maljan, kiitti ja antoi sen opetuslapsilleen ja kun he kaikki olivat siitä juoneet, niin Herra Jeesus sanoi opetuslapsille: "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä".

Jos emme ymmärrä tämän Raamatun kohdan hengellistä merkitystä, vaan tuijotamme sanoja tämä on minun ruumiini ja tämä on minun vereni, niin silloin joudumme uskomaan väärällä tavalla kuten katolinen kirkko väärin tästä opettaa, että ehtoollisen leipä ja viini on läsnä oleva Jeesus, eli että leipä on Jeesus ja viini on konkreettisesti Jeesuksen lihanruumiin veri.

Kun tutkimme tämän Raamatun kohdan koko Raamatun ilmoituksen valossa, niin silloin ymmärrämme sen hengellisen merkityksen oikein. Raamatun kokonaisilmoituksen mukaan on kyseessä esikuvallinen opetus Jeesuksen murretusta ruumiista ristinpuulla sekä verestä, jonka Hän vuodatti syntien anteeksisaamiseksi.

Nyt voimme palata takaisin lihan ristiinnaulitsemiseen, mutta meidän tulee ymmärtää tämä opetus myös hengellisesti, että voimme ymmärtää sen oikein, ilman ristiriitaa muun Raamatun opetuksen kanssa.

Raamatussa ei ole sellaista opetusta, että uskova heti uskoontultuaan kuolee kertakaikkisesti ja kokonaan lihalle, jonka jälkeen hän joutuu kuitenkin taistelemaan ja tekemään parannusta syntiä vastaan. Tällainen opetus sotii Raamatun kokonaisopetusta vastaan.

Herran Jeesuksen ristin työn kautta uskovilla on mahdollisuus kuolla joka päivä itsellemme ja siksi meidät on Hänen kanssaan ristiinnaulittu, että voimme kuolla synnille, joka tässä maailmassa vallitsee. Kun Jumala pelastaa ihmisen ja antaa hänelle Pyhän Hengen voimaksi syntiä vastaan sekä voiman kasvaa uskossa Jumalan tahdon mukaiseen elämään, niin siitä hetkestä kun uskova saa sydämeensä Pyhän Hengen voiman, niin hän saa mahdollisuuden kuolla synnille, koska Pyhä Henki asuu hänessä. Mutta uskova ei ole missään vaiheessa kertakaikkisesti ja kokonaan jo kuollut lihallensa, sillä Herran Jeesuksen opetuksen mukaan lihan kuolema on jokapäiväinen prosessi, jonka seurauksena uskovalla on mahdollisuus joka päivä kieltää itsensä ja ottaa oma ristinsä ja seurata Herraa Jeesusta.

Kertakaikkisesti ja kokonaan jo synteihinsä kuolleen ei tarvitsisi enää tehdä parannusta eikä taistella syntiä vastaan. Jos Jumala olisi jo kertakaikkisesti ja kokonaan tuonut kuoleman ihmisen lihalle, niin miten olisi mahdollista lihan nousta kuolleista taas uudestaan elämään lihan himojen mukaan? Miksi liha joka olisi jo kerran kertakaikkisesti ja kokonaan kuollut heräisi taas eloon, niin että uskova joutuu taistelemaan ja tekemään parannusta synnistä? Ei mitenkään, eikä Raamattu opeta, että on jo tapahtunut kertakaikkinen synnille kuoleminen.

Tämä asia tulee ymmärtää hengellisesti. Ensimmäiseksi olisi hyvä ymmärtää, että mitä tarkoittaa Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Tarkoittaako se että sinut on naulittu Jeesuksen kanssa yhdessä Golgatan ristille, jossa sinä kuolit kertakaikkisesti ja kokonaan synnille? Ei tietenkään tarkoita, sillä Herra Jeesus oli Golgatan ristillä yksin ja Hänen täytyi olla siellä yksin kuolemassa, että saadaan aikaan iankaikkinen syntien sovitus Jeesuksen kuoleman, veren ja ylösnousemuksen kautta.

Näin ymmärrämme ettei ketään uskovaa ole voitu naulita yhdessä Jeesuksen kanssa Golgatan ristille, koska silloin ei olisi voitu suorittaa iankaikkista syntien sovitusta, jonka Herra Jeesus sai aikaan kuolemalla yksin Golgatan ristillä.

Kristuksen kanssa ristiinnaulittu tarkoittaa sitä, että uskova kuolee yhdessä Jeesuksen kanssa ristillä, kun uskova kieltää itsensä ja ottaa joka päivä oman ristinsä (lihan kuoleman) ja seuraa Herraa Jeesusta.

Näin ymmärrämme, että Golgatan ristille naulittiin Jeesus yksin ja Hän sovitti siellä meidän syntimme, mutta me emme olleet siellä kuolemassa Hänen kanssaan, vaan Hän kuoli siellä yksin.

Milloin uskova on ristiinnaulittu (uskovan jokapäiväinen oma risti) yhdessä Jeesuksen kanssa itsensä kieltämisen kautta ristille? Silloin kun hän uudestisyntyy Jumalan armosta ja saa Pyhän Hengen sydämeensä, jonka kautta Herra Jeesus tulee asumaan uskovan sydämeen. Jeesus oli kuollut tämän maailman synnille ja sen seurauksena hänet naulittiin Golgatan ristille. Kun Jeesus Pyhässä Hengessä on tullut asumaan uskovan sydämeen, niin silloin hänellä on mahdollisuus joka päivä kuolla lihalle, eli niille synneille, joista Pyhä Henki muistuttaa häntä.

Koska Jeesus oli kuollut synnille ja Hän asuu sinussa Pyhän Hengen kautta, niin sinulla on Pyhässä Hengessä mahdollisuus yhdessä Jeesuksen kanssa olla ristillä ja kuolla synnille. Yhdessä siksi, koska Hän on sinussa Pyhässä Hengessä. Uskovan ristin kuoleman paikka, ei ole Golgatalla, vaan joka päivä hän saa kuolla omalla ristillään, eli omalle lihalleen.

On ehdottoman tärkeä ymmärtää Herran Jeesuksen sanat "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua". Herra Jeesus ei käskenyt opetuslapsia tulemaan Hänen kanssaan kuolemaan Golgatan ristille, vaan Hän käski jokaisen ottamaan oman ristinsä, jossa hän tulee kuolla lihalle. Koska uskovassa on Pyhä Henki ja sen kautta Herra Jeesus asuu hänen sydämessään, niin siksi voit yhdessä Hänen kanssaan olla naulittuna ristille.

Yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulitut kuolemaan tarkoittaa myös sitä kun ihminen tulee uskoon ja Jeesuksen ristin työn kautta hän Pyhän Hengen voimasta saa voiman kuolla pois synnistä, joka päivä uudestaan ja uudestaan ottaen oman ristinsä kuten Jeesus itse sanoi.

Tällä tavalla Herran Jeesuksen ristin voima tuo lihan kuoleman vanhalle ihmiselle sekä kasvattaa uskovaa ojentautumaan Jumalan tahdon mukaisesti. Näin Herran Jeesuksen ristin työ on kaiken keskipiste ja voima yli synnin sekä voima vanhurskaaseen elämään.

Herran Jeesuksen ristin kuoleman kautta Herra Jeesus nousi kuolleista Isän oikealle puolelle. Risti ei julista pelkästään kuolemaa, vaan elämää kuoleman kautta. Herran Jeesuksen ristintyön kautta ja perusteella on mahdollisuus kuolla synnille sekä elää Jumalan tahdon mukaista elämää.

Herran Jeesuksen rististä tulee näin voima, jonka kautta ja perusteella uskova voi kuolla itselleen ja synneille sekä ojentautua uskossa Raamatun sanan totuuden mukaisesti. Herran Jeesuksen risti on näin kaiken perusta ja kaiken keskipiste, siksi apostolit julistivat ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Herraa Jeesusta.

 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Näkökulmia uskossa kasvamisesta

 

Linkkisuositus:
www.kotipetripaavola.com - Jumalan rakkaus ja totuus


Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker