Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Väärät väitteet ja totuus

Iltalehdessä torstaina 20.11.2014 oli Jonna Joutsenen artikkeli, jossa hän kirjoitti tasa-arvoisen avioliittolain vastustajien kommenteista sekä otti kantaa Raamatun sanan ilmoitukseen. Jonnan kommentointi sukupuolineutraalin avioliittolakiin sekä Raamatun sanan ilmoitukseen epäonnistui täydellisesti. Toimittaja Jonna Joutsenen kommentit Raamatun ilmoituksesta paljastavat sen ettei toimittaja ollut selvillä aiheesta eikä perehtynyt siihen, jonka seurauksena hänen journalisminsa vääristeli sitä mitä Raamattu opettaa.

Tarkoitukseni on asiallisesti käydä läpi muutamia asioita toimittaja Joutsenen artikkelista, jossa hän vääristeli Raamatun sanan ilmoitusta sekä antoi vähätteleviä lausuntoja sukupuolineutraalin avioliittolain vastustajista. Iltalehden artikkelin linkissä on kuvia, jotka eivät sovellu siveän elämäntavan harjoittajille.

Sukupuolineutraali avioliittolaki

Toimittaja Joutsen tuo esille kuinka tasa-arvoista avioliittolakia vastustavien kommenttien perusteella pitäisi kieltää aika paljon muitakin asioita.

Toimittaja Joutsen toi esille Peter Östmanin (kd) ajatuksen siitä että on äidin merkityksen aliarvioimista sanoa, että mies voi lapsen elämässä korvata äidin. Sama pätee isän rooliin.

Toimittaja Joutsen toteaa, että saman logiikan mukaan tulisi kieltää perheelliset lesket, yksinhuoltajat ja uusioperheet.

Toimittaja Joutsen ei ymmärrä sukupuolineutraalin avioliittolain vastustajien ajatusmaailmaa. On kyse siitä, että lapsia voi syntyä maailmaan vain naisen munasolun ja miehen siittiöiden kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että alunperin jokaisella lapsella tulisi olla äiti ja isä. Lapsella tulee olla oikeus äitiin ja isään, koska se elämän luonnollinen järjestys.

Perheellisellä leskellä (ollut heterosuhteessa) on totta kai oikeus omiin lapsiinsa puolisonsa kuoltua. Kuolemalle ei kukaan mahda mitään. Yksinhuoltajalla on oikeus lapseensa riippumatta siitä miten hän on päätynyt yksinhuoltajaksi. Myös uusioperheen vanhemmilla on oikeus omiin lapsiinsa, vaikka he elävätkin uusioperheessä.

On tietenkin olemassa tilanteita, joissa lapsi joutuu elämään ilman äitiä tai isää, kuten edellä kävi ilmi, mutta homoseksuaalisissa suhteissa elävät ihmiset tekevät lapsesta harkitusti sekä tietoisesti joko isättömän tai äidittömän, silloin kun he haluavat lapsen itselleen. He riistävät lapselta oikeuden luonnolliseen perheeseen, jossa lapsella olisi äiti ja isä. Sukupuolineutraalin avioliittolain vastustaja vastustaa sitä, jos vastoin luonnonjärjestystä kaksi miestä tai kaksi naista adoptoi itselleen lapsia.

Jalkavaimot

Toimittaja Joutsen kirjoitti kuinka Raamatussakin on jalkavaimoja, sillä esimerkiksi kuningas Salomolla oli seitsemän sataa vaimoa ja kolmesataa sivuvaimoa.

Raamattu opettaa 1 Mooseksen kirjassa kuinka Jumala tarkoitti miehen ja naisen välille avioliiton. Jumalan tahto ei ole moniavioisuus. Salomonin moniavioisuus ei ollut Jumalan tahto, eikä sitä voi siten ottaa esille Jumalan tahdon mukaisena asiana, koska se on Jumalan tahdon vastainen asia. Uuden Liiton ajassa Raamattu opettaa selkeästi, että haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä (1 Kor 7:2).

Veljen leski

Toimittaja Joutsen kirjoitti kuinka Taamarin jäädessä leskeksi Juuda sanoi vainaan veljelle Oonanille : "Yhdy veljesi leskeen ja ota hänet avioksesi ja herätä siemen veljellesi". Toimittaja Joutsen jatkaa sanoen. että hyvin ymmärrettävistä syistä Oonan antoi siemenensä mennä maahan, josta Jumala ei pitänyt ja näin Oonan kuoli.

VT:ssa oli opetus siitä jos naimisissa oleva mies kuolee jättämättä jälkeläistä, niin lesken tulisi mennä naimisiin vainajan veljen kanssa. Tämän järjestelyn tarkoituksena oli että leski saisi näin vainajan veljen kautta perillisen, joka merkittäisiin kuolleen veljen lapseksi esikoisuuden sekä vainajan suvun jatkumisen tähden. Myöhemmin syntyneet lapset olisivat vainajan veljen lapsia.

Tämä oli siihen aikaan hyväksytty järjestely, johon suostui niin leski kuin vainajan veli. Oonan ei suostunut tähän järjestykseen, eli hän ei halunnut jatkaa veljensä sukua. Oonan teollaan häpäisi kuolleen veljen muistoa, ja suvun jatkumista sekä lesken oikeutta kuolleen miehen suvun jatkumiseen. Oonanin synti oli siinä, että hän kieltäytyi veljensä suvun jatkamisesta sekä perimisoikeudesta, joka syntyneellä esikoisella olisi ollut lesken vainajan omaisuuteen. Leskellä oli myös oikeus esikoiseen sekä muihin lapsiin, mutta tämänkin lesken oikeuden Oonan esti.

Oonan rikkoi monella tavalla sitä vastaan mikä oli yleisesti hyväksytty ja säädetty turvaamaan vainajan suvun jatkumisen. VT:n ajan juutalaisuudessa perhe ja jälkeläisten saaminen oli todella tärkeä asia. Jälkeläisten tehtävä oli myös pitää huolta vanhemmistaan kun he ikääntyivät. Oonan laiminlöi oman itsekkyytensä takia yhteisön perusarvoja sekä kapinansa kautta hän antoi väärän esimerkin muille yhteisön jäsenille.

Kaikki nämä näkökohdat huomioonottaen ymmärrän Jumalan ratkaisun Oonanin kohdalla kun hän kuoli kapinansa tähden. En vaadi sinua sitä ymmärtämään, koska jos et ole uskossa Herraan Jeesukseen, niin et voi tätä asiaa mitenkään ymmärtää. Jumalalla ihmisen Luojana on oikeus toimia, niin kuin Hän parhaaksi katsoo. VT:n aikana oli olemassa kuolemanrangaistuksia tietyille synneille, joiden vaikutus oli tuhoisaa koko Israelin kansalle. Silloin kun kuolemanrangaistus säädettiin VT:n aikana, niin oli kyseessä asia, joka vaaransi koko yhteisön ja sen perusarvot. VT:n aikana kuolemantuomiota ei annettu kevyin perustein. Uskon ettei ihminen kykene ymmärtämään Oonanin teon vakavuutta samassa mittakaavassa kuin Jumala sen näkee.

VT:n ajassa juutalaiset pitivät hyvää huolta ikääntyneistä vanhemmistaan. Me suomalaiset saisimme ottaa oppia heistä, sillä Suomessa vanhustenhoito on monissa tapauksissa retuperällä. Varmasti rakkaat vanhempamme viihtyisivät paremmin olosuhteissa, joissa omat lapset rakastaisivat ja huolehtisivat heistä, sen sijaan että heidät suljetaan laitoksiin odottamaan kuolemaa.

Nykyään elämme Uuden Liiton ajassa, josta on poistettu kuolemanrangaistus. Uuden Liiton myötä monet VT:n aikaiset lait eivät ole enää voimassa. VT:n kumoutuneiden lakeihin vetoaminen niiden noudattamisen tarkoituksessa tässä UL:n ajassa olisi yhtä typerää kuin että joku vaatisi jalkapuu- ja häpeäpaalurangaistuksien noudattamista nykypäivänä, jotka poistettiin vuonna 1894 Suomen laista.

Orjuus

Toimittaja Joutsen kirjoitti, että miesorjilla oli mahdollisuus vapautua kuuden palvelusvuoden jälkeen, mutta jos joku möi tyttärensä orjaksi, niin tytön oli turha haaveilla eläkkeelle pääsystä. Toimittaja jatkoi kirjoittaen, että orjia oli ihan ok parittaa keskenään.

2 Moos 21:7 Jos joku myy tyttärensä orjaksi, älköön tämä pääskö vapaaksi, niinkuin miesorjat pääsevät.

Exo 21:7 And if a man sell his daughter to be a maid-servant (amah), she shall not go out as the men-servants (eved) do. (Jewish Publication society Bible - JPS)

Suomenkielisessä Raamatussa orja ja miesorja sanat ovat väärin käännetty. Juutalaiset ovat kääntäneet hepreankielestä englanninkielelle tarkan käännöksen, joka tuo esille, että amad tarkoittaa naispalvelijaa ja eved miespalvelijaa. Kyse ei ollut siis orjuudesta, vaan palvelusväestä, joita kohdeltiin hyvin. Jos israelilaiset eivät kohdelleet palvelijoita hyvin, niin lain mukaan heidät täytyi vapauttaa palvelijan asemasta.

Miespalvelijat saivat mahdollisuuden (ei ollut pakko lähteä) vaihtaa palveluspaikkaa kuuden vuoden jälkeen, muta naispalvelijoilla ei ollut tätä mahdollisuutta. Naispalvelijoiden kohdalla ei ollut kyse siitä, että heitä olisi syrjitty. Naispalvelija sai palvelusväeltä turvapaikan, jossa hänellä oli ilmainen asunto ja ruoka. Laki halusi varmistaa naispalvelijan turvallisuuden ettei häntä otettu väärin perustein taloon ja sitten heitetty katuojaan.

Isäntäväen tuli huolehtia naispalvelijasta koko hänen elämänsä ajan, sillä naisen oli vaikeaa tulla toimeen omillaan sen aikaisessa juutalaisessa yhteiskunnassa (samoin oli siihen aikaan myös monissa muissa maissa). Miespalvelijoilla oli paremmat lähtökohdat tulla toimeen omillaan kuin naisilla, siksi naispalvelijat saivat koko elämänsä ajan elää turvallisessa ympäristössä.

Silloin kun isäntäväki sitoutui pitämään naispalvelijasta huolta koko hänen elämänsä ajan, niin hän sai elää turvatun elämän, joka säästi hänet mm. esimerkiksi vaarasta ajautua prostituutioon. Jumalan asettama laki oli naispalvelijan suojaksi ja turvaksi, eikä ollut ollenkaan negatiivinen asia.

Jos nais- ja miespalvelijat menivät keskenään naimisiin, niin kyse ei ollut parittamisesta, vaan parisuhteen muodostamisesta.

Neitsyys

Toimittaja Joutsen kirjoitti jos tyytymätön mies vaimonsa kanssa touhuttuaan alkaa möykkäämään, ettei vaimo ollutkaan neitsyt, niin tytön vanhempien on tuotava tytön neitsyys kaupungin vanhimmille. Toimittaja Joutsen jatkaa kirjoittaen jos mies on väärässä ja tyttö on syytön, niin miehen on maksettava sadan hopeasekelin sakko tytön isälle tytön maineen pilaamisesta. Toimittaja jatkaa sanoen että tyttö saa jatkaa miehen vaimona koko elinaikansa. Toimittaja jatkaa edelleen kirjoittaen että jos tyttö on hurvitellut ennen avioon astumistaan, niin kaupungin miehillä oli oikeus kivittää hänet kuoliaaksi tytön isän talon edessä.

VT:n juutalaisuudessa tytön oli oltava neitsyt mennessään naimisiin. Samoin lain mukaan ei mies eikä nainen saanut harjoittaa haureutta, sillä avioliitto miehen ja naisen välillä oli ainoa paikka, jossa oli lupa harjoittaa seksiä. Tämä tarkoittaa myös sitä ettei miehilläkään ollut lupaa harrastaa seksiä missään muualla kuin avioliitossa vaimonsa kanssa.

VT:n aikana seksuaalinen moraali oli hyvin korkealla, joka suojeli koko Israelin kansaa moraalittomuudelta. Silloin kun Israelin kansa noudatti Jumalan säätämää seksuaalimoraalia sekä aviopuolisot kunnioittivat ja rakastivat toinen toisiaan, niin vältyttiin haureudelta (ei seksitauteja), vältyttiin avioeroilta (lapset eivät kärsineet, eikä puolison sydäntä rikkottu haureuden synnillä). Silloin kun toimittiin Jumalan lain opetuksen mukaan niin perheet voivat hyvin ja yhteiskunta voi hyvin.

Neitsyyden menettäminen (haureus) oli laissa kuolemanrangaistus, koska se heikentää ja tuhoaa moraalia. Jos mies syytti väärin perustein vaimoaan neitsyyden menettämisestä, niin mies joutui korvaamaan sakolla yrityksensä pilata vaimonsa maineen. Ajattele sitä kuinka tärkeänä Jumala piti naisen mainetta ja kunniaa, sillä jos mies yritti pilata sen, niin hän joutui maksamaan siitä. Sakko oli myös opetus siitä, että miehen tulee kunnioittaa ja rakastaa vaimoaan. Jumala selvästi arvostaa naisia.

Jos vaimo oli tehnyt huorin, niin lain mukaan hänelle määrättiin kuolemanrangaistus. Myös miehet saivat haureudesta kuolemanrangaistuksen. Haureus on Jumalan mielestä, niin vakava asia, että Hän yritti suojella Israelin kansaa haureudelta määräämällä siitä kuolemanrangaistuksen. Minä ymmärrän sen jos et usko Jumalaan, niin et voi ymmärtää sitä miksi Jumala määräsi haureudesta VT:n aikana kuolemanrangaistuksen. Jumalan näkökulmasta katsottuna haureus on paljon pahempi asia kuin mitä ihminen siitä ajattelee.

Kuolemanrangaistuksen perimmäinen tarkoitus ei ollut tappaminen, vaan tarpeeksi korkean rangaistuksen uhalla pyrkiä suojelemaan ihmisiä. Kuolemanrangaistuksen uhan oli tarkoitus suojella ihmisiä haureuden synneiltä, jotka ovat monella tavalla tuhoisa ihmiselle itselleen sekä hänen läheisilleen.

Kuolemanrangaistus on poistettu Uuden Liiton ajasta, enkä sitä millään tavoin kannata tässä nykyisessä yhteiskunnassa, mutta jos yhteiskuntamme määräisi pedofiliasta kuolemantuomion, niin se vähentäisi sitä huomattavasti.

En siis millään tavoin kannata kuolemantuomiota pedofiileille, mutta jos sellainen olisi voimassa, niin se suojelisi pikkulapsia pedofilian uhriksi joutumiselta sekä myös suojelisi aikuista harjoittamasta pedofilian iljettävää syntiä. Toin edellä olevan esille siksi, että voisit ymmärtää Jumalan VT:n aikaisia kuolemantuomioita, että niiden perimmäinen tarkoitus oli suojella ihmisiä, ei ihmisten tappaminen. Tuon sen vielä esille etten missään nimessä kannata kuolemantuomioita pedofiileille, enkä kenellekään muille.

Haureus miehen ja naisen välillä

5 Moos 22:
28 Jos joku tapaa neitsyen, joka ei ole kihlattu, ja ottaa hänet kiinni ja makaa hänen kanssaan ja heidät siitä tavataan,
29 niin mies, joka makasi hänen kanssaan, antakoon tytön isälle viisikymmentä hopeasekeliä, ja tyttö tulkoon hänen vaimokseen, koska hän raiskasi hänet; hän älköön hyljätkö häntä koko elinaikanansa.

Deut 22:
28 If a man find a damsel that is a virgin, that is not betrothed, and lay hold on her, and lie with her, and they be found;
29 then the man that lay with her shall give unto the damsel's father fifty shekels of silver, and she shall be his wife, because he hath humbled her; he may not put her away all his days. (Jewish Publication society Bible - JPS)

Deut 22:29 Then the ish that lay with her shall give unto the avi hana'arah fifty [shekels] of kesef, and she shall be his isha; because he hath humbled her, he may not put her away all his yamim. (Orthodox Jewish Bible - OJB)

Toimittaja Joutsen kirjoittaa Raamatun antavan miehelle oikeuden raiskata kihlaamattoman neitsyen ja kun mies maksaa maksaa tytön isälle viisikymmentä hopeasekeliä, niin hän saa tytön itselleen vaimoksi.

Suomalaisessa Raamatun käännöksessä on todella paha käännösvirhe tässä kohden. Hepreankielen alkuteksti käyttää sanaa anah, jonka erittäin arvostettu juutalainen JPS Raamatunkäännös on kääntänyt sanalla nöyryyttäminen, ei raiskaus. Alkutekstissä ei ole sanaa raiskaus. 5 Moos 22:28,29:ssa ei ole kyse raiskauksesta, sillä lain mukaan raiskaaja sai raiskauksesta kuolemantuomion:

5 Moos 22:
25 Mutta jos mies tapaa kihlatun tytön kedolla, käy häneen käsiksi ja makaa hänen kanssaan, niin mies, joka makasi hänen kanssaan, kuolkoon yksin.
26 Mutta tytölle älä tee mitään, sillä tyttö ei ole tehnyt kuoleman rikosta; tässä on samanlainen tapaus, kuin jos mies karkaa toisen kimppuun ja tappaa hänet.

5 Moos 22:25,26 tuo esille sen, että raiskaaja sai raiskauksesta kuolemantuomion. Koska 5 Moos 22:28,29 tapauksessa mies ei saanut kuolemantuomiota, niin kyse oli miehen ja neitsyen yhteisestä päätöksestä harrastaa haureellista seksiä.

VT:n ilmoituksen valossa 5 Moos 22:28,29 kertoo naimattomasta miehestä ja neitsyestä, jotka yhteistuumin harrastavat avioliiton ulkopuolista seksiä. Koska VT:n aikana juutalaisuudessa seksi kuului avioliittoon ja kun naimaton mies ja neitsyt yhteistuumin harrastivat seksiä, niin mies joutui maksamaan sakkoa 50 hopeasekeliä tytön isälle tytön neitsyyden viemisestä. Laki suojeli tässä tyttöä, vaikka he olivatkin harrastaneet seksiä yhteistuumin.

Koska he olivat molemmat naimattomina yhtyneet yhdeksi lihaksi toisiinsa haureellisen seksin kautta, niin laki velvoitti heitä menemään naimisiin. Kun ihminen teki tällä tavalla moraalittoman ja haureellisen synnin, niin laki ohjasi heidät siitä pois avioliiton sinetöimisen kautta. VT:n aikainen juutalaisuus lain kautta ohjasi moraalittoman ihmisen pois synnin ja erheen poluilta harjoittamaan siveää ja puhdasta elämää. Suomen valtio voisi ottaa oppia tässä suhteessa VT:n järjestelmästä, joka ohjasi erheitä tehneet ihmiset elämään moraalisesti puhdasta elämää.

Laki määräsi naimisissa olevan miehen tai naisen kuolemaan, jos he syyllistyivät haureuteen, jossa he pettivät puolisojaan haureellisen seksin kautta. Samoin jos nuori naimaton mies tai neitsyt syyllistyi harrastamaan haureellista seksiä naimisissa olevan ihmisen kanssa, niin heidät tuomittiin kuolemaan.

Jos naimaton mies tai neitsyt harrastivat keskenään haureellista seksiä, niin he eivät rikkoneet kenenkään avioliittoa vastaan, vaan tekivät syntiä harrastamalla avioliiton ulkopuolista seksiä. Tällaisessa tapauksessa ei tuomittu kuolemaan, vaan laki velvoitti heidät menemään naimisiin keskenään. 5 Moos 22:28,29 on juuri tällainen tapaus, siksi heidän tuli mennä naimisiin.

VT:n laista tulee esille kuinka Jumala arvostaa avioliittoa. Jos Jumala arvostaa sitä, niin meidän ihmistenkin tulisi arvostaa sitä. Jumala sääti avioliiton miehen ja naisen välille pysyvään parisuhteeseen, kunnes kuolema erottaa.

Loppusanat

On ikävää ja valitettavaa, että joissakin kohden suomenkielisissä Raamatunkäännöksissä on pahoja käännösvirheitä. Olen myös huomannut sen kuinka useat mediassa työskentelevät toimittajat sekä muut ihmiset, jotka eivät usko Raamattuun ja Herraan Jeesukseen joko tietoisesti tai tietämättään (käännösvirheiden kautta) vääristelevät Raamatun sanan opetuksia. Raamatun sanoma ja opetus on Jumalan sanan totuuden ilmoitus ihmiskunnalle, jonka sanoma on ajankohtainen kaikkina aikoina myös tässä nykyisessä ajassa, jossa me elämme.

Raamatun tärkein sanoma on siinä kuinka Jumala rakastaa ihmistä ja Herra Jeesus vuodatti verensä sekä kuoli meidän syntiemme tähden. Jos sinä tunnustat syntisi, teet parannuksen (katumus, mielenmuutos, ajatella toisella tavalla - Jumalan tahdon mukaisella tavalla) ja uskot Herraan Jeesukseen, niin saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

 

 

Petri Paavola 21.11.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
iltalehti.fi/fiidifi

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker