Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Vaimon siemen Talmud ja Raamattu

1 Moos 3:15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

Monet juutalaiset rabbit opettavat Messiaan olevan 1 Moos 3:15:n oleva vaimon siemen.

Joonatan Ben Uzziel sanoo 1 Moos 3:15:sta seuraavasti: He tulevat parantumaan jalanjäljissä (kantapää) Kuningas Messiaan päivinä. (Targum Joonatan)

Rabbi Joonatan Ben Uzziel toi selvästi esille, että 1 Moos 3:15 opettaa Messiaasta.

Rabbi Tankhuma sanoi rabbi Samuelin nimessä Eevan kunnioittavan Siementä, joka tulee toisesta paikasta. Kuka hän on? Hän on Messias, Kuningas. (Midrash Bereshith Rabba 23)

Midrash Bereshit Rabba 23:n mukaan 1 Moos 3:15: vaimon siemen on Messias.

Alfred Edersheim kirjoitti kirjassaan The Life and Times of Jesus the Messiah (appendix 9) rabbiinisen käsityksen tukevan sitä ajatusta, että 1 Moos 3:15 viittaa Messiaaseen.

Alfred Edersheim oli juutalainen, joka kääntyi pois juutalaisuudesta uskomaan Jeesuksen olevan Messias. Edersheim oli opiskellut Talmudia ja Tooraa, joten hän tunsi juutalaisuuden sekä rabbiiniset opetukset. Sen tähden hän todistuksensa on myös merkittävä ja maininnan arvoinen.

Monet juutalaiset rabbiiniset lähteet opettavat 1 Moos 3:15:n vaimon siemenen olevan Messias.

Tämän tunnetun kohdan on ilmaistu viittaavan Messiaaseen Targum Pseudo-Joonatanissa ja Jerusalemin Targumissa. Schottgen yhdistää talmudilaisen nimityksen "Messiaan kantapää" viittaavan läheiseen Messiaan saapumiseen ................ Scherman and Zlotowitz, Gen. Eds., Artscroll Tanach Series, Bereishis Volume 1 (Brooklyn, NY: Mesorah Publications, 1977)

Palestiinan Targum todistaa että 1 Moos 3:15:ssa on luvattu parantuminen käärmeen kantapään puremisesta, joka tulee tapahtumaan "päivien lopulla, Messias Kuninkaan päivinä". Palestiinan Midrash 1 Mooseksen kirjasta (Bereshit Rabba XII) luemme: Asiat jotka Jumala loi täydellisesti ovat turmeltuneet sen jälkeen kun ihminen teki syntiä, eivätkä ne palaa alkuperäiseen tilaan ennen kuin Perezin poika (Gen XXXIII. 29, Ruth IV. 18 ff) Messias Juudaan heimosta tulee. Huckel, T. The Rabbinic Messiah (Ge. 4:7), (Philadelphia: Hananeel House, 1998)

Muinaiset rabbimme ovat yksimielisesti julistaneet, että vaimon siemen, joka murskaa käärmeen pään on Messias. Niin sinä kuin minä tiedämme yleisen sanonnan "ennen kuin käärme oli haavoittanut ensimmäisiä vanhempiamme, niin Jumala oli valmistanut laastarin heidän parantumiseksi; ja heti kun synti oli tullut maailmaamme Messias oli ilmestynyt". Tästä johtuen molemmat Targumit (Onkelos ja Joonatan) sanovat "ääni jonka ensimmäiset vanhempamme kuulivat kävellessään paratiisissa oli Memra Jehova, Herran Sana tai Messias, jota aina tarkoitetaan tällä ilmaisulla; .... Joonatanin Targumissa sekä Jerusalemin Targumissa on sanottu "vaimon siemen murskaa käärmeen pään ja he saavat parantumisen tai laastarin kantapäähän Messias Kuninkaan päivinä. Artscroll Tanach Series, Bereishis Volume 1 (Brooklyn, NY: Mesorah Publications, 1977)

Todella mielenkiintoista että juutalaiset rabbiiniset lähteet sanovat Messiaan olevan Herran sana. Raamattu opettaa UT:ssa (Joh 1:1), että Messias, Herra Jeesus on Jumalan sana. Jeesus on siksi Jumalan sana, koska Raamatun opetuksen mukaan Hän on Jumalan Poika, Herra, Messias, Pelastaja sekä Jumala, mutta ei Isä.

Kuten edellä on käynyt ilmi, niin juutalaiset rabbiiniset lähteet sanovat 1 Moos 3:15:n vaimon siemenen olevan Messias. Herra Jeesus on vaimon siemen ja Israelin sekä koko maailman Messias.

Hebr 2:
5 ¶ Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme.
6 Vaan joku on jossakin paikassa todistanut, sanoen: "Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen?
7 Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja;
8 asetit kaikki hänen jalkojensa alle." Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi.
9 Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.
10 ¶ Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi.
11 Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi,
12 kun hän sanoo: "Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä";
13 ja taas: "Minä panen uskallukseni häneen"; ja taas: "Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut!"
14 ¶ Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen,
15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.
16 Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa.
17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.
18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.

Hebrealaiskirje todistaa Herran Jeesuksen olevan Hän, joka kukisti kuoleman ja perkeleen (käärme) ja vapauttaa synnin orjuudessa olevat ihmiset uskon kautta Häneen. Herra Jeesus on Israelin ja koko maailman Messias.


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Juutalaisuus ja Messias usko

 
Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

 

eXTReMe Tracker