Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Valheenhenki eksyttää humaltumisella

 

Olen kirjoittanut aikaisemmin Patrick Tiaisesta muutamia kirjoituksia koskien hänen epäraamatullisia opetuksiaan. Patrick on ottanut vastaan valhehenkien opetuksia ja on menossa koko ajan yhä syvemmälle eksytyksen kavaliin juoniin. Patrick Tiainen oli puhumassa 19.2.2017 Helsingin Cityseurakunnassa ja varsinkin hänen puheensa loppupuolella oli muutama paha harhaoppi, jotka paljastavat Patrickin syvän eksymyksen. Älä ymmärrä minua väärin, sillä kirjoitukseni ei ole Patrickin parjaus- tai mustamaalauskirjoitus, vaan Raamatun mukainen tutkikaa ja koetelkaa kaikki Jumalan sanan totuuden kautta kirjoitus. Itsekin olen vajavainen ja erehtyväinen uskova ihminen, joka tarvitsen armoa ja myös parannuksen tekemistä  siinä kohden missä olen toiminut väärin tai rakentanut uskoani väärille perustuksille.

 

Rakastan Patrickia lähimmäisenäni, niin kuin Raamattu opettaa ja käskee. Raamatun opetuksen perusteella tutkimista ja koettelemista voi kuvata suoja- ja turvaverkkona eksytyksiä ja vääriä opetuksia vastaan. Raamatussa Jumala käskee meitä koettelemaan kaiken ja pitämään sen mikä on hyvää (totuus) ja karttamaan kaikenlaista pahaa (synti, eksytys, väärä oppi jne.) sekä antamaan itsemme pyhitettäväksi koettelemisen kautta. On kyse tärkeästä asiasta. Rukoilen ja toivon (toivon mukaan myös sinä lukijani teet samoin), että Patrick Tiainen tekisi parannuksen ja hylkäisi valheelliset opetuksensa sekä kääntyisi uskomaan Herraan Jeesukseen rakkaudesta totuuteen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Patrick puhui romanttisesta illallisesta yhdessä Jeesuksen kanssa, joka saa meidät taas rakastumaan Häneen ja siinä rakkaudessa voi jopa Raamatun mukaan humaltua.

2 Tim 1:7 Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden (sofronismos) hengen.

Raittius sana tarkoittaa alkukielellä itsehillintää. Raamattu ei opeta missään kohdassa, että Jumalan Pyhän Hengen vaikuttama rakkaus saisi aikaan humaltumisen kaltaisen olotilan, koska humaltuminen on synnin teko, ei Pyhän Hengen teko. Pyhä Henki antaa meille voiman vastustaa syntiä sekä opettaa kasvamaan uskossa tekemään Jumalan armosta Jumalan sanan totuuden mukaisia tekoja. Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa rakkautta, jossa on mukana itsehillintä, joka pyrkii estämään meitä lankeamasta synteihin tai lihalliseen käytökseen ja estää meitä humaltumisesta sekä estää meitä ettemme tavoittele uskonelämässä humaltumisen kaltaista olotilaa, vaan kasvattaa meitä elämään pyhyydessä ja totuudessa. Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa iloa ja riemua, mutta ainoastaan Jumalan pyhyyden mukaan, eikä synnin saastaisuuden mukaan, jota humaltuminen edustaa.

Patrick sanoi, että korkea veisun mukaan Raamattu sanoo humaltukaa rakkaudesta.

Korkea veisu 5:1 ¶ "Minä tulen yrttitarhaani, siskoni, morsiameni; minä poimin mirhani ja balsamini, minä syön mesileipäni ja hunajani, juon viinini ja maitoni." Syökää, ystävät, juokaa ja juopukaa (shakar) rakkaudesta.

Sol 5:1 I am come into my garden, my sister, my bride; I have gathered my myrrh with my spice; I have eaten my honeycomb with my honey; I have drunk my wine with my milk. Eat, O friends; drink, yea, drink abundantly (shakar), O beloved. (JPS)

Alkuteksti ei sano, että juopukaa rakkaudesta. Edellä oleva 33/38 käännös on väärin käännetty, sillä alkuteksti käskee juomaan viiniä ja maitoa riittävästi. Juutalaisten hepreasta englantiin kääntämä Jewish Publication Society Bible (JPS) sanoo olen juonut viinini maidon kanssa; Syökää ystävät, juokaa, juokaa riittävästi, rakkaani. Emme saa perustaa uskoamme vääriin käännettyihin jakeisiin, emmekä varsinkaan sen jälkeen kun olemme saaneet tietää totuuden siitä miten alkuteksti asiasta ihan oikeasti opettaa.

Hepreankielen sana shakar tarkoittaa myös juopumista ja humaltumista Raamatussa, mutta ei aina, sillä se tarkoittaa myös iloisuutta.

Gen 43:
32 And they set on for him by himself, and for them by themselves, and for the Egyptians, that did eat with him, by themselves; because the Egyptians might not eat bread with the Hebrews; for that is an abomination unto the Egyptians.
33 And they sat before him, the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his youth; and the men marvelled one with another.
34 And portions were taken unto them from before him; but Benjamin's portion was five times so much as any of theirs. And they drank, and were merry (
shakar) with him.

Kun Joosef tapasi veljensä Egyptissä, niin he asettuivat syömään ja juomaan (ei juopumaan). Juutalaisten JPS Raamattu sanoo Benjaminin saaneen viisi kertaa enemmän ruokaa ja juomaa ja kun he joivat (ja söivät), niin veljet olivat iloisia Joosefin kanssa. Raamattu ja alkuteksti ei sano heidän juopuneen, vaan iloinneen yhdessä Joosefin kanssa. Patrickin opetus rakkauden humaltumisesta on väärä ja valheellinen opetus.

Patrick sanoi puheessaan että me alamme tuntea Jeesusta jada tuntemuksen kautta.

Hepreankielen jada sana tarkoittaa tietää ja tuntea, mutta jada sanaa käytetään myös kiertoilmaisuna (eufemismi) sukupuoliaktille. Kiertoilmaisun tarkoituksena Raamatun kielessä on käyttää korvaavaa sanontaa, joka ei loukkaa lukijaa (kuulijaa) kun puhutaan ja tarkoitetaan seksiaktia.

Raamatussa hepreankielessä jada sanaa käytetään tietämisestä ja tuntemisesta, mutta koska sitä käytetään myös kiertoilmaisuna seksuaalisesta rakkaudesta sekä seksiaktista ja Patrick opetti romanttisesta illallisesta Jeesuksen kanssa, niin sellainen kysymys voi tulla mieleen, että vihjaako Patrickia opettava valheenhenki romanttisella hetkellä Jeesuksen kanssa liittyvän myös jotakin seksuaalista toimintaa? Joku voi ihmetellä ja sanoa, että nyt on menty Patrickin koettelemisessa liian pitkälle. Minä en sanoisi, että on menty liian pitkälle. Patrick opetti romanttisesta illallisesta Jeesuksen kanssa, joka saa meidät rakastumaan Häneen ja siinä rakkaudessa voi jopa humaltua Patrickin mukaan. Moni romanttinen illallinen on päättynyt juopotteluun ja sitä kautta seksin harrastamiseen.

Patrick opettaa vastoin Jumalan sanaa, että Pyhän Hengen vaikutus ja rakkaus Jumalaan on humaltumiseen verrattava kokemus, joka on valheenhengen opetusta. Koska Patrick on eksynyt omaksumaan Pyhän Hengen vaikutuksen Jumalaa pilkkaavalla tavalla humaltumisella, niin siksi ei myöskään ole kaukaa haettua, että valheenhenki hänen kauttansa pyrkii esittämään suhteen Jeesukseen seksuaalisesti.

Patrick ei tätä ehkä itse edes ymmärtänyt. Voi olla myös niin että Patrick pyrki opettamaan jada tuntemusta oikealla tavalla, mutta kuten on nähty, niin Patrick vääristelee pahasti Raamatun sanan opetusta. Kirjoitustani ei saa ymmärtää väärin, sillä en sano varmasti, että Patrick opetti seksuaalista suhdetta Jeesuksen kanssa, mutta että joku voi sen ymmärtää niin, koska Patrick opettaa suhteesta Jumalaan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta Jumalaa pilkkaavasti opettamalla mm. että Pyhä Henki vaikuttaa humaltumisen kaltaista olotilaa uskovassa ihmisessä.

Patrick tuo puheessaan esille kuinka ihmisen rakastuminen vastaisi joidenkin tutkijoiden mukaan 1.2 promillen humalatilaa.

Ihmisen luonnollista rakastumista ja Jumalan rakkautta ei voi verrata keskenään ihan täysin sellaisenaan, koska on kyse ihan eri asioista. Toki joitakin asioita luonnollisesta rakastumisesta voidaan verrata Jumalaan rakkauteen kuten esimerkiksi luonnollisessa rakastumisessa halutaan olla yhdessä rakkauden kohteen kanssa ja niin myös Jumalan rakkaudessa tulee halu olla Jumalan kanssa ja Hänen lähellään. Jumalaan rakastumisessa Pyhässä Hengessä ei ole kuitenkaan synnillistä humaltumisen tilaa, eikä mitään muutakaan synnillistä tilaa, vaan Jumalan tahdon mukaista elämän ojentautumista pyhyydessä, totuudessa, armossa ja rakkaudessa.

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi (sofronos) ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

Kreikankielen sana sofronos tarkoittaa raitis, selvä, maltillinen, järkevä ja humaltumaton. Pyhän Hengen vaikuttama usko vaikuttaa uskovan sydämessä järkevyyttä, maltillisuutta, selkeyttä, raittiutta ja humaltumattomuutta, ei juopumuksen kaltaista olotilaa.

Jaak 3:15 Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.

Humaltuminen on kundaliinivoiman vaikutusta, josta käytetään myös nimitystä jumalallinen juopumus ja kun ja jos ihminen antaa valheenhengen juovuttaa itsensä, eli vastaanottaa humaltumisen kaltaisen olotilan valheenhengen vaikutuksesta, niin silloin ihminen antaa eksyttävän valheenhengen sokaista itsensä, niin että valhe turruttaa mielen ja silloin hän eksyy koko ajan pois totuudesta ja ajautuu sielulliseen olotilaan. Valheenhenki pyrkii eksyttämään ihmisiä vastaanottamaan sielullista riivaajien viisautta, jolloin sielullisuuden tähden ihminen etsii voimakkaita tunteisiin perustuvia kokemuksia, koska hän ei ymmärrä Jumalan sanan totuuden pyhyyden vaikutusta. Sielullisuuden tilassa oleva uskova eksyy myös uskomaan väärän opetuksen, joka sanoo Pyhän Hengen vaikuttavan humaltumisen kaltaista olotilaa.

Jes 29:
9 ¶ Hämmästykää ja ihmetelkää, tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää! He ovat juovuksissa, vaikkeivät viinistä, hoipertelevat, vaikkeivät väkijuomasta.
10 Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen hengen ja sulkenut teidän silmänne-profeettanne, ja peittänyt teidän päänne-näkijänne.
11 Niin on kaikki ilmoitus teille niinkuin lukitun kirjan sanat; jos se annetaan kirjantaitavalle ja sanotaan: "Lue tämä," niin hän vastaa: "Ei voi, sillä se on lukittu,"
12 ja jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja sanotaan: "Lue tämä," niin hän vastaa: "En osaa lukea".
13 Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä,
14 sentähden, katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja-kummia ja ihmeitä, ja sen viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys

Silloin kun ihminen antaa juovuttaa itsensä valheenhengen kautta, niin häneltä katoaa ymmärrys ja viisaus, eikä hän kykene ymmärtämään Jumalan sanaa oikealla tavalla. Valheenhengen juopumuksen alaisena oleva ihminen kunnioittaa Jumalaa suullaan, mutta pitää Jumalan kaukana hänen sydämestään, koska hänen "jumalanpelkonsa" on opittuja ihmiskäskyjä (riivaajien sielullista viisautta) ja siksi hän vääristelee Jumalan sanan totuutta.

Ef 5:18 Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno (asotia), vaan täyttykää Hengellä,

1 Kor 6:10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

Juopumuksen opettaminen Jumalan Hengen vaikuttamana asiana on mitä räikeintä Jumalan tekojen pilkkaamista. Kreikankielen sana asotia tulee sanasta sodzo, joka tarkoittaa pelastumista. Kreikankielen sana asotia on pelastumisen vastakohta ja siksi sen eräs merkitys on pelastumattomuus (pelastumattomuuden tilassa) sen lisäksi sana asotia tarkoittaa irstaus ja riettaus. Jos joku ihminen opettaa Pyhän Hengen vaikuttavan juopumuksen kaltaista olotilaa, niin hän todellakin pilkkaa Jumalan tekoja, sillä juopumus on Raamatun sanan opetukseen mukaan sellainen olotila, jonka vallassa olevat eivät voi periä Jumalan valtakuntaa (pelastua). Patrick Tiainen opettaa saatanallista harhaoppia opettaessaan Jumalan vaikuttavan uskovassa humaltumisen kaltaista olotilaa.

Ilm 2:
4 Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi.
5 Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta.

Edellä oleva Raamatun kohta on kirjoitettu Efeson seurakunnalle, mutta sen saama nuhde sopii myös tämän kirjoituksen aiheeseen. Ensimmäisen rakkauden hylkääminen tarkoittaa Jumalan rakastamista totuudessa ja pyhyydessä, sillä sanoohan Raamattu kaikkein tärkeimmän käskyn olevan rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. Jos uskova eksyy uskomaan, että Jumalan Henki vaikuttaa uskovassa juopumuksen kaltaista olotilaa, niin hän on eksynyt uskomaan valhetta sekä eksynyt rakastamaan valhetta ja hylännyt Jumalan rakastamisen. Hän voi kyllä suullaan sanoa rakastavansa Jumalaa, mutta on kuitenkin sydämessään eksynyt pois totuudesta ja Jumalan rakastamisesta, koska Jumalaa voi rakastaa vain totuudessa ei valheen kautta. Jos olet uskonut valheita mm. Pyhän Hengen juovuttavasta vaikutuksesta, niin tee parannus ettet eksy syvemmälle eksytyksen kavaliin juoniin ja lopulta kokonaan pois pelastuksesta. Herra Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä, jos tunnustamme syntimme ja teemme niistä parannusta.
 

 Petri Paavola 17.3.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
youtube.com/8UMa0IdvBYM
(1.30.30 jälkeen alkaa kirjoituksessani mainitsemat asiat)


 


 

 

 

eXTReMe Tracker