Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Vapaudu epäterveestä uskosta

Uskovien keskuudessa on liian paljon epätervettä uskoa, joka tuo ahdistuksen ja syyllisyyden ihmisen sydämeen. Tässä kirjoituksessa käsittelen tätä aihetta muutamasta näkökulmasta käsin ja siitä miten epäterveestä uskosta voi vapautua.

Puoskari rikkoo

On liian paljon sellaisia uskovia, jotka toimivat puoskarin tavoin ja rikkovat ihmisiä yhä enemmän lisää ohjeillaan ja käskyillään. Puoskarin ongelma on se, että hän on itse monessa kohtaa eksyksissä ja opettaa puolitotuuksia sekä raadollista ja kovaa totuutta, jossa ei oteta huomioon missä kasvun vaiheessa toinen on. Puoskari ei tunne armoa eikä ymmärrä hengellisen elämän kasvuprosessia, siksi hän vaati muilta enemmän kuin mihin he pystyvät. Puoskari on usein myös hyvin ylpeä sekä omavanhurskas, joka ylenkatsoo ja halveksuu muita. Puoskari hyvin usein myös opettaa vastoin Jumalan sanaa ja sitä kautta rikkoo ihmisen sisimmän.

Koska puoskarin oma sisin on rikkinäinen ja hän on sokea omalle huonolle tilallensa, niin hän omasta ylpeydestään käsin koittaa väkisin opettaa toisen toimimaan juuri niin kuin hän uskoo ja ymmärtää. Puoskarin kova sydän on armoton ja vaativa, siksi hän ei ole koskaan toiseen tyytyväinen, ei mihinkään, vaan hän vaatii toista koko ajan suurempiin suorituksiin.

Puoskari luulee olevansa Jumalan äänitorvi ja hän luulee, että kaikki asiat tapahtuvat kaikille juuri siten kuin hän uskoo. Siksi puoskari sanoo, että sinä et tiedä, mutta minä tiedän että tämä mitä minä sanon on Jumalan tahto. Sen tähden puoskari ei koskaan voi asettua toisen asemaan ja ymmärtää toista ihmistä, koska hän mittaa kaiken oman itsensä kautta, jonka hän tekee vielä väärässä hengessä.

Useat puoskarit toimivat siten, että he asettuvat jumalaksi toisen ihmisen elämään. Tästä jumalan asemasta käsin he kontrolloivat ja hallitsevat uhriaan. Jumalaksi asettumisella tarkoitan sitä, että puoskari tuo esille sen kuinka Jumala on antanut hänelle auktoriteetin, voiman, vallan ja viisauden toimia suoraan Jumalan suuna sekä Jumalan voiman toteuttajana. Tämä tarkoittaa sitä, että hän opettaa uhreilleen, että vain hänen kauttaan Jumala toimii sekä auttaa ja muut ovat enemmän tai vähemmän harhassa ja heitä tuleekin karttaa ja varoa. Itse asiassa puoskarin auktoriteetti, voima, valta ja viisaus nousee hänen lihastaan, jota henkivallat höystävät kaikella valheenvoimalla.

Joskus käy niin onnellisesti, että puoskari tekee parannuksen ja tervehtyy terveeseen ja kypsään uskoon. Liian usein puoskari kuitenkin jatkaa eksyttävää ja muita hajottavaa toimintaansa.

Puoskarin uhri

Olen huomannut, että useat (ei kaikki) puoskareiden uhrit ovat sellaisia, jotka ovat olleet elämässään hyvin ankaran ja vaativan auktoriteetin alla. Monet uhreista (ei kaikkia) ovat arkoja, pelokkaita sekä hyvin huonolla itsetunnolla varustettuja. Siksi he ovat helposti ajautuneet hyvin voimakkaan ja epäterveen puoskarin uhriksi. Puoskari usein vielä lujittaa heihin suhdetta pelottelemalla, uhaten että Jumala kostaa jos häntä ei totella. 

Monesti puoskarin kautta toimivat ihan oikeasti pahuuden henkivallat, jotka ovat pukeutuneet valkeuden lähettiläiksi sekä he esiintyvät Jumalana ja Jumalan voimana. Henkivallat vääristävät sanaa ja eksyttävät puoskarin uhreja antamalla heidän kokea jotakin yliluonnollista tai sitten he antavat heidän kokea valhejohdatusta. Tämän tähden monet puoskarin uhrit eivät uskalla irtautua tästä toiminnasta, vaan pahuuden tuottama pelon ilmapiiri sitoo heidät tiukasti puoskarin toimintaan. Vapautuminen puoskarin vaikutusvallasta voi olla joillekin hyvin pitkä ja kivulias prosessi.

Koska puoskarin uhria syyllistetään koko ajan ja hän elää jatkuvan pelon alaisuudessa, niin sen tähden hän syyllistää itseään koko ajan. Puoskarin vaativa opetus on koko ajan niin kova ja tavoittamaton, että uhri ei pysty sitä mitenkään täyttämään. Uhri masentuu, mutta jää puoskarin vaikutusvallan alle toivoen, että joskus jonakin päivänä hän yltää puoskarin tavoitteisiin.

Uhri on kuin karusellissa, jossa hän joutuu koko ajan uudestaan pettymään itseensä puoskarin vaatimusten edessä. Osa uhreista menee täysin rikki, jonka seurauksena osa ajautuu kokonaan pois uskosta, osa jää puoskarin rikottavaksi koska pelkää Jumalan kostoa jos hän lähtee pois, onneksi osa uhreista pääsee irti puoskarin vaikutusvallasta ja heillä alkaa todellinen eheytyminen ja uskon kasvu Herrassa Jeesuksessa Messiaassa.

Osa puoskarin uhreista jää valitettavasti siihen tilaan, jossa syyllisyys kalvaa sisintä ja he kokevat olevansa huonoja uskovia, koska eivät ole pystyneet elämään Jumalan tahdon mukaan. Uhri ei tiedä sitä, että puoskarin opetus on väärää sekä vahingollista. Osa uhreista katkeroituu ja heidän sydämensä täyttyy vihalla, koska he eivät kykene täyttämään sitä mittaa mikä on heidän eteensä asetettu.

Jotkut nuoret uskovat voivat myös ajautua puoskarin vaikutusvallan alaisuuteen, koska he eivät vielä tunne tarpeeksi Jumalan sanan opetusta. Mutta osa heistä enemmin tai myöhemmin oppii ymmärtämään, että puoskari on eksyksissä ja he hylkäävät puoskarin toiminnan ja hakeutuvat tervehenkisten uskovien seuraan.

Irtautuminen puoskarista

Kun uhri pääsee irtautumaan puoskarin vaikutusvallasta, niin hän on usein niin rikki, että hän ei kykene luottamaan toiseen ihmiseen, vaan on hyvin ahdistunut. Kun ihminen pääsee irti tällaisesta toiminnasta, niin hyvin usein voi kestää pitkäänkin ennen kuin hän uskaltaa luottaa toiseen ihmiseen. Siksi meidän tulee olla kärsivällisiä kun Jumala johdattaa meidät yhteyteen ihmisen kanssa, jonka sydämen puoskari on rikkonut ja murjonut täysin rikki.

Ei ole mikään ihme, jos hänen sisimmästään tulee ulos hyvin negatiivisia asioita tai hän käyttäytyy ilkeästi tai sopimattomasti. Ihminen purkaa omaa pahaa oloansa. Tässä vaiheessa ei voi muuta tehdä kuin olla rinnalla ja kuunnella sekä rakastaa häntä. Kun ihminen on rusikoitu täysin rikki ja jos siinä vaiheessa syytämme häntä tai tuomme esiin asiat, joissa hänen tulisi muuttua, niin ihminen voi murtua ja kovettaa sydämensä. Koska häntä kohtaan on tehty paljon vääryyttä ja hän on täysin rikki, niin hän ei välttämättä kykene näkemään omia vikojaan, sillä hänen sydämensä on täynnä sitä vääryyttä, jota häntä kohtaan on tehty.

Meidän tulee ymmärtää se, että häntä kohtaan on tehty väärin ja osoittaa ja tuoda se esille. Kun hän näkee, että häntä huomioidaan ja hänestä välitetään sekä rakastetaan ja hänet otetaan todesta, niin hän voi alkaa luottamaan sinuun ja todellinen eheytyminen voi alkaa. Kun hän pääsee eheytymisessä alkuun, niin hän pikkuhiljaa kykenee näkemään myös omat vikansa ja oppii elämään parannuksessa ja mielenmuutoksessa, jossa hän Jumalan armosta kasvaa uskossa ja juurtuu Herraan Jeesukseen.

Puoskarin uhrin sydän on hyvin usein katkeruuden vallassa. Tämä ei tietenkään ole mikään ihme. Kun olet rakastanut, kuunnellut ja ollut hänen rinnallaan, niin luottamuksen synnyttyä Pyhä Henki alkaa työstämään hänen sydäntään ja johdattaa hänet tekemään parannuksen katkeruudesta, joka on hänen sydämessään. Kun hän on saanut tarpeeksi eheytyä, niin hän anteeksiantamuksen kautta unohtaa puoskarin pahat teot ja alkaa keskittyä omien haavojensa hoitamiseen. Silloin hän alkaa näkemään omat vikansa ja haluaa tehdä niistä parannusta ja kasvaa uskossa.

Kun uskova ihminen on irtautunut puoskareista ja jos hän vuosikausia tuo esille katkerana miten puoskari on häntä rikkonut, niin hän ei ole saanut kasvaa terveessä uskossa eikä ole eheytynyt Herrassa Jeesuksessa. Tällaisessa tapauksessa on ymmärrettävä hänen syvät haavansa sekä otettava vakavasti se, että häntä kohtaan on toimittu väärin. Häntä ei saa kuitenkaan tukea ja vahvistaa katkeruudessa, vaan hänet tulee ohjata siitä pois. Häntä tulee rakastaa, kuunnella ja olla hänen rinnallaan. Luottamuksen saaminen johdattaa hänet terveeseen uskoon ja anteeksiantamukseen.

Jos tunnistat, että olet tällä hetkellä puoskarin vaikutusvallan alla, niin irtaudu hänestä. Monissa tapauksissa on parasta katkaista kaikki välit häneen, niin ettet ole enää hänen seurassaan millään tavalla, etkä hänen manipuloinnin kohteenaan. Hän koittaa puhua sinut ympäri jos aiot irtautua hänestä. Rukoile Jumalaa johdattamaan hyvä ja luotettava uskon ystävä tai uskovien yhteys, joiden tukemana voit irtautua puoskarin otteesta. Monissa tapauksissa käy myös niin, että Jumala johdattaa tiellesi uskovan tai uskovia, joiden avustamana Hän johdattaa sinut irtautumaan puoskarin käsistä. Jumala pitää huolen omistaan ja Hän usein ja monta kertaa kutsuu puoskarien uhreja irtautumaan puoskarin väärästä ikeestä.

Kun sinua kutsutaan irtautumaan, niin yleensä silloin henkivallat puoskarin kautta syyttävät sinua ja uhkaavat Jumalan kostoa. Pelottelemisen kautta sinua koitetaan taivutella jäämään puoskarin käsiin. Puoskarien toiminnan eräs perusominaisuus on jatkuvasti Jumalan kostolla uhkaileminen. Jos huomaat tällaisen piirteen, niin pyydä Jumalaa vapauttamaan sinut, ja Hän tahtoo auttaa sinua ja tulee vapauttamaan sinut.

Vapautumiseen epäterveestä uskosta tarvitaan hyvin usein ensimmäisiksi tervehenkisiä uskovia ympärille, jotka rakastavat ja rakkauden kautta palauttavat rikkinäisen luottamuksen todelliseen Jumalaan sekä uskoviin ihmisiin. Kun rikkinäinen ihminen alkaa eheytymään, niin hän huomaa myös sen, että hänen tulee parannus katkeruudesta puoskaria kohtaan. Katkeruus puoskaria kohtaan on side ja ies, joka sitoo ja pitää sinua kiinni puoskarissa ja hänen vaikutusvallassaan.

Katkeruuden kautta henkivallat pitävät sinut kiinni epäterveissä asioissa, joita puoskari opetti sinulle. Samoin katkeruuden kautta olet vieläkin kiinni koko puoskarin persoonassa ja siinä millä tavalla hän on sinua kohdellut. Kun olet hänelle katkera, niin silloin ajattelet koko ajan puoskaria ja niitä asioita joita hän sinulle opetti, eli olet täysin kiinni hänessä, vaikka olisit irtautunut hänen seurastaan. Sinun tulee myös irtautua katkeruudesta häntä kohtaan, sillä sen kautta hän vielä myrkyttää sisintäsi. Jumala antaa sinulle voimaa, että pääset irti katkeruudesta, joka sisintäsi myrkyttää.

Rikkinäisyys ja kamalat kokemukset ruokkivat katkeruutta, mutta Jumala antaa sinulle aikaa anteeksiantamukseen. Katkeruudesta vapautuminen on joissakin tapauksissa prosessi, joka kestää aikansa. Jumala on kuitenkin voimallinen sinut vapauttamaan ja niin Hän tulee tekemään. Anteeksiantamus vapauttaa sinut puoskarista ja niistä vaikutteista, joita hän istutti sinun sydämeesi. Terveen uskon kasvun kautta sydämestäsi poistetaan kaikki puoskarin istuttamat väärät istutukset ja tilalle annetaan Taivaallisen Isän armon, rakkauden ja totuuden istutukset.

Ylpeys

Joskus kohtaan uskovia, jotka ovat olleet tai ovat rikkinäisiä sekä osa heistä on ollut puoskareiden käsissä. Osa heistä toimii siten, että he ovat vieläkin rikki, eivätkä he näe missään mitään hyvää toimintaa, vaan kaikki uskovat ovat heidän mielestään väärässä tekopyhiä jne. Osa heistä voi nähdä jopa Jumalan väärämielisenä, vaikka Hän ei tietystikään ole väärämielinen. Osa tällaisista uskovista on myös rikkinäisyydessään eksynyt korottamaan itseänsä ja he tekevät sen sanomalla, että kaikki uskovat ovat epäluotettavia ja puoskareita. He eivät näe kenessäkään uskovassa mitään hyvää tai Jumalan tahdon mukaista elämää. Siksi he antavat auliisti ohjeita miten uskovia tulee auttaa ja miten uskon elämässä tulee elää. Mutta he itse ovat niin rikki, etteivät he kykene edes itsekään siihen mitä opettavat.

Osa heistä on joko tietoisen tai piilotajuisen ylpeyden vallassa, jossa rikkinäisyys ohjaa heidän ylpeyttään. Miten heitä voi auttaa? Jumala auttaa heitä usein siten, että Hän johdattaa heidän elämäänsä uskovia, jotka todella rakastavat häntä ja he elävät totuudessa sen mukaan mihin ovat kasvaneet. Aluksi rikkinäinen ihminen hyökkää kovasti oman rikkinäisyyden kautta, mutta Jumalan rakkaus lopulta murtaa heidän sydämensä, kun sitä heille osoitamme. He pääsevät eheytymään ja kasvamaan terveessä uskossa.

Kaikki tekevät virheitä

Uskovina me teemme usein virheitä myös silloin kuin haluamme auttaa toisia. Virheet johtuvat kasvamattomuudesta, ylpeydestä, vääristä asenteista jne. Kaikki virheet eivät kuitenkaan johdu siitä, että olisimme ylpeitä tai aliarvoimme toista, vaan siitä syystä että olemme epäkypsiä ja kasvamattomia ja meillä on ihan oikea ja vilpitön halu auttaa muita, mutta kasvamattomuuden tähden teemme virheitä ja jopa sellaisia virheitä joiden kautta voimme rikkoa toista ihmistä.

Kun me saamme kasvaa uskossa ja kypsymme Jumalan armosta, niin me ymmärrämme kasvamattomuuden ja kykenemme antamaan anteeksi toisille ne virheet, joita he ovat kasvamattomuutensa tähden tehneet meitä kohtaan. Tietenkin jokaisen meistä tulee tehdä parannusta kaikista vääristä teoista, joita olemme tehneet.

Täydellisyys ja vajavaisuus

Eräs asia on myös hyvä ymmärtää. Kukaan uskova ei ole täydellinen, vaan vajavainen. Jos tämä asia tuodaan sillä tavalla esille, että kun olemme rikkoneet toista vastaan ja sanomme, että en ole täydellinen, vaan vajavainen, niin pakoilemme omaa vastuutamme tehdä parannus ja pyytää anteeksi. Sanoja en ole täydellinen, vaan vajavainen, voidaan siis käyttää myös väärin. Miten tulee ymmärtää Raamatullinen totuus, että emme ole täydellisiä, vaan vajavaisia?

Kun ymmärrämme asian oikein, niin silloin ymmärrämme, että meillä on koko ajan varaa kasvaa uskossa, emmekä saa puolustella vääriä tekojamme. Se että uskovat eivät ole täydellisiä, eivätkä tule täydellisiksi tarkoittaa sitä, että meillä ei ole lupaa antaa synnille hyväksyntää, sillä se ettemme ole täydellisiä tulisi kannustaa meitä koko ajan kasvamaan uskossa sekä hylkäämään ja torjumaan synnin kiusauksia.

Kun ymmärrämme oikein en ole täydellinen, vaan vajavainen, niin silloin me ymmärrämme myös, että Herra Jeesus on täydellinen ja Hän sovitti syntini sekä kykenee ainoana elämään täydellisesti. Tämän ymmärtäminen tarkoittaa myös sitä, että väärät vaatimukset ja syyllisyys poistuu meidän sydämestämme. Kukaan ei voi vaatia meiltä sitä mihin kukaan ihminen ei koskaan pysty, emme voi vaatia sitä itseltämme, eikä kukaan ihminenkään voi vaatia sitä.

En ole täydellinen, vaan vajavainen oikein ymmärrettynä ei tarkoitakaan synnin puolustamista, koska se on tosiasia, joka kertoo meille sen, että Herra Jeesus täydellisenä ihmisenä Jumalan Poikana vapautti meidät täydellisyyden vaatimuksesta, sillä Hän toi armon, rakkauden ja totuuden elämäämme, joka kasvattaa meitä koko ajan syvempään Jumalan tuntemiseen. Puoskarin uhrille tämän totuuden ymmärtäminen on valtava vapautus vääristä taakoista ja ahdistavasta syyllisyydestä.

Herran Jeesuksen sovitustyö, armo ja rakkaus syntisiä kohtaan johdattaa terveessä uskon kasvuprosessia olevan uskovan laskeutumaan samalle tasolle rikkinäisen ihmisen kanssa. Herran Jeesuksen ansiosta Jumala saa rakastaa meidän kauttamme rikkinäisiä ihmisiä. Jumalan rakkaus hoitaa ja kasvattaa umpeen jokaisen lyönnin ja iskun, joiden kautta meitä on hakattu. Jumalan rakkaus eheyttää ja parantaa ihmisen rikkinäisen sydämen, myös sinun jos vain annat Hänen rakastaa sinua.

Älä juokse karkuun rikkinäisyyttä

On valitettavasti totta, että me uskovina emme aina kestä toisen ihmisen rikkinäisyyttä, vaan juoksemme heitä karkuun tai jätämme heidät yksin. Kun todella rikkinäinen ihminen tulee uskoon, niin hän voi olla hyvin piikikäs ja hankala tai sitten todella arka ja pelokas jne. Aina kun uskova tulee uskoon, niin hän tarvitsee hengellisenä vauvana aina seurakunnan hoivaa ja apua, jonka kautta uskova juurtuu terveen kasvun kautta Kristukseen.

Varsinkin silloin kun ihminen on uskoon tullessaan todella rikki, niin hän tarvitsee paljon uskovien apua ja hoivaa, koska hän ei kykene haavojensa takia luottamaan Jumalaan ja ottamaan apua vastaan yksin Jumalalta, siksi hän kipeästi tarvitsee rakastavan seurakunnan tukea. Kun hän saa uskossa kasvaa terveellä tavalla, niin hän oppii kyllä ajan tullen luottamaan ja turvaamaan myös Jumalaan.

Otan nyt esimerkiksi piikikkään ja hankalan tapauksen, eli uskovan joka on tullut uskoon ja on syvien haavojensa tähden piikikäs ja hankala, mutta voi olla myös hyvin turvaton, pelokas ja ahdistunut, joka on tehnyt itselleen kovan ulkokuoren haavojensa tähden. Usein me saatamme sanoa hankalalle ja piikikkäälle uskovalle, että turvaa vain yksin Jumalaan, äläkä syyllistä muita. Hän ei haavojensa tähden kykene turvaamaan yksin Jumalaan ja on tottunut olemaan hankala ja piikikäs.

Meidän tulee rakastaa häntä ja ymmärtää, että hän toimii näin haavojensa kautta. Kun häntä tarpeeksi rakastaa, niin hän voi muuttua. Tai sitten hän voi itse myös oman kokemuksen mukaan toistaa itseään ja etsiä muista vikoja ja sitten juosta itse muita karkuun. Hän näkee tämänkin haavojensa takia vääristyneenä ja luulee, että muut juoksevat häntä karkuun, vaikka hän itse juoksee muita karkuun. Samoin jos hän vääristää aidon rakkauden ja juoksee sitä karkuun, niin hän katkeroituu eikä kykene saamaan apua ja Jumalan hoitoa. Sitten on myös olemassa se vaihtoehto, että uskovat ihan oikeasti juoksevat häntä karkuun, koska hän on niin hankala, eikä uskovilla ole rakkautta häntä kohtaan.

Sen tähden sitten uskovat alkavat häntä syyllistämään, ettei ole tarpeeksi uskoa tai et luota yksin Kristukseen, ei vasta syntynyt vauva kykenekään luottamaan Jumalaan. Sitten kun hänet jätetään yksin, niin hän ei pysty haavojensa tähden kasvamaan eikä opi luottamaan Jumalaan. Hän katkeroituu ja syyttää uskovia ja Jumalaa. Hän toimii väärin, mutta siksi koska häntä kohtaan on toimittu väärin, eikä häntä ole rakastettu Jumalan rakkaudella. Siksi tässä kohtaa meidän uskovien on tehtävä parannus.

Oma kokemus

Kun tulin uskoon yli 20 vuotta sitten olin hankala tapaus, en luottanut muihin ja olin täysin rikki. Petin itseäni ja valehtelin itselleni sekä etsin muista ihmisistä syitä, mutta en nähnyt omia vikojani, vaan vain toisten viat. Muita uskovia kohtaan olin aluksi tosi töykeä ja hankala. He eivät heittäneet minua ulos seurastaan eivätkä hylänneet, vaan he rakastivat minua. He rakastivat minua vaikka olin ilkeä ja hankala.

Minä pakenin aluksi uskovia omien haavojen takia ja käänsin sen niin, että he hylkäsivät eivätkä ymmärtäneet, vaikka minä olin se joka juoksin karkuun. Kun he tarpeeksi rakastivat, niin se osui ja upposi ja aloin luottamaan heihin sekä kykenin pikkuhiljaa ottamaan askeleita Jumalan suuntaan.

En rikkinäisyyteni tähden aluksi kyennyt yksin lähestymään Jumalaa, vaan tarvitsin siihen uskovien apua. Elämässäni uskovana oli aluksi neljää pitkää ja tuskallista vuotta, kunnes sain kokea eheytymisen. Haavojeni tähden koin uskovat tekopyhiksi, mutta itse asiassa olin katkera heidän onnellisuudelle ja kun itse olin niin rikki ja huono, niin katkeroiduin uskoviin.

Kohtasin myös uskovia jotka olivat keskittyneet oman yhteisön oppirakennelmiin, he eivät nähneet toisessa lähimmäistä, vaan  syyllistivät jos en uskonut kaikessa kuten he. Joukossa oli varmaan myös aitoja uskovia, mutta haavani esti näkemästä heitä ja heidän rakkauttaan.

Tämän neljän vuoden aikana poistuin usein kesken kokouksen, kun minua ahdisti omat haavani ja muiden onnellisuus. Oli vaikea olla haavaisena onnellisten ihmisten parissa. Mutta neljäntenä vuotena eräänä päivänä, eräässä kokouksessa Jumala puhui, että olin katkera ja minun tulee tehdä parannus. Täsmennän vielä, että siellä kokouksessa ei kukaan uskova näitä puhunut, vaan he puhuivat muista asioista. Jumala puhui suoraan sydämeeni Pyhässä Hengessä ja näytti katkeruuteni. Kun tein parannuksen niin aloin eheytymään ja ymmärtämään monia asioita, jotka olivat olleet pimennossa.

Minulle meinasi käydä niin, että olin ajautumaisillani yksinäisyyteen ja eroon muista uskovista haavojeni tähden. Itseen meneminen ja parannuksen teko pelasti minut, eli Herra pelasti ja eheytti minut sen kautta. Pelastumisella tarkoitan tässä etten jäänyt katkeruuteen ja ajautunut eroon uskovien yhteydestä. Jumala piti minusta kiinni ja vei minut parannuksen paikalle omista synneistäni, ei muiden. Se oli avain joka on johtanut eheytymiseen.

Minun tarinani oli päätyä huonosti (en edes kaikkia käänteitä kertonut), mutta Jumala sai minut kuitenkin kiinni, joka koin olevani maailman huonoin ja surkein ihminen, jota Jumala ei auta, mutta kyllä muita. Vaikka me itse olisimme kuinka haavaisia tahansa tai meitä kohtaan on uskovat tehnyt vääryyttä, niin Jumala saa meidät kiinni, kun nöyrrymme näkemään omat syntimme ja tekemään niistä parannusta. Kukaan meistä ei ole synnitön ja synti erottaa meidät aina Jumalasta ja tarkoitan oma syntimme, eli synnin haavat. Tarkoitan tässä yhteydessä tällä sitä, että jos koemme olevamme erossa Jumalasta eikä Hän rakasta meitä, niin kyse on silloin meidän ongelmastamme, haavasta sydämessä, jolla estämme Hänen rakkautensa kohtaamasta meitä. Sillä totta kai se on totta, että Jumala rakastaa lastaan, myös todella rikkinäistä ja haavaista lastaan.

Jumalan armo ja rakkaus on ihmeellinen. Tänä päivänä saan iloita Jumalan rakkaudesta ja armosta sekä saan kiittää siitä, että jokainen uskova on arvokas, rakas ja tärkeä Jumalalle sekä myös minulle. On erittäin tärkeätä ymmärtää, että Jumala on valinnut seurakuntansa, jonka kautta Hän rakastaa jokaista lastaan riippumatta hänen sydämen haavoistaan. Anna Jumalan rakastaa sinun kauttasi niitä ihmisiä, jotka ovat sinun lähelläsi ja joita sinä kohtaat. Jumalan armo, totuus ja rakkaus Pyhässä Hengessä on ainoa voima, joka eheyttää rikkinäisen ihmisen ja siitä kiitos ja kunnia Jumalalle.

 

Petri Paavola

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Jumalan armon rakastava hyvyys


 


 

 

 

eXTReMe Tracker