Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


1. Johannes Kastaja

MARK 1:1-5; Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku. Niin kuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan kirjassa: "Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi". "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ’Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’", niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi. Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.

Johannes kastoi Jordanilla ihmisiä parannuksen kasteella, kun ihmiset tunnustivat syntinsä. Johannes ei kastanut ketään ilman syntien tunnustamista. Johanneksen kaste kuului vain niille, jotka tunnustivat syntinsä. Johanneksen kaste erotti ne, jotka eivät tunnustaneet syntejänsä sekä ne, jotka tunnustivat syntinsä. Johanneksen kaste ei ole uuden liiton kaste, vaan hän kastaessaan ihmisiä valmisteli heitä tulevan uuden liiton Jumalanpalvelus järjestykseen. Johannes kastaja oli viimeinen vanhan liiton Jumalan sanansaattaja. Johanneksen tehtävä oli valmistaa vanhan liiton kansaa kohtamaan Jeesus, se luvattu messias, jonka kautta vanha liitto väistyisi ja uusi liitto asetettaisiin tilalle.

Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Matt 3:11

Millä tavalla Johannes sitten valmisteli tietä Jeesukselle ja uudelle liitolle? Hän julisti parannuksen sanomaa ja kastoi ne, jotka tunnustivat syntinsä. Johannes kastaja siis kastoi vedellä parannukseen, mutta hän sanoi, että Jeesus kastaa parannukseen Hengellä ja tulella. Vanha liitto oli kirjaimen liitto, jossa ei ollut Hengen voimaa. Uusi liitto on parempi liitto, koska Jeesus kastaa ihmisen parannukseen Pyhässä Hengessä uskon kautta. Uudessa liitossa tullaan sisälle seurakuntaa parannuksen teon kautta, josta seuraa Pyhän Hengen saaminen ja vesikasteelle meno. Tämä on uuden liiton järjestys siitä miten tullaan Jumalan lapseksi. Vanhassa liitossa tultiin lihallisen syntymän kautta Jumalan seurakunnan jäseneksi. Tämän lihallisen syntymän jälkeen liitonmerkkinä oli ympärileikkaus.

Nyt on tärkeätä ymmärtää, ettei Jumala tee ihmisen kanssa liittoa ennen Jumalan lapseksi syntymistä, vaan Jumalan lapseksi syntymisen jälkeen. Kaikki jotka kastavat ihmisen uudessa liitossa ennen uudestisyntymistä, toimivat vanhan liiton Jumalanpalvelus järjestyksen mukaan. Raamattu opettaa selvästi, että ennen vesikastetta tulee olla usko Jumalaan. Uuden liiton järjestys on ensin sanan julistus ja sitten syntien tunnustaminen ja uskoontulo ja sitten vasta kasteelle. Ennen lakiliittoakin tuli ensin usko ja vasta sitten Jumalan liitonmerkki. Aabrahamkin uskoi Jumalaan ja sen merkiksi hänet ympärileikattiin. Sama usko näkyy myös Nooan elämässä. Nooa rakensi uskossa isoa laivaa kuivalle maalle ja kun vedenpaisumus tuli meni Nooa vaimonsa ja heidän kolme poikaa vaimoineen arkin sisälle. Vedenpaisumus hukutti jumalattoman maailman eli erotti jumalattoman ja vanhurskaan. Tämä uskovien ja uskottomien erotus on kasteen yksi tärkeä tehtävä. Nooa rakensi uskossa arkkia, eli Nooallakin oli ensin usko ja sen jälkeen tuli erottava vesi, joka hukutti jumalattoman maailman. Vesikastetta ennen tulee olla usko Jumalaan ja se on Raamatun selvä opetus vesikasteesta.

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Johannes Kastaja)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker