Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen

APT 19:1-6; Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan". Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella". Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehottaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen". Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat(profeteuoo=profetoida).

Paavali oli Efesossa ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Paavali kysyi heiltä olivatko he saaneet Pyhän Hengen, johon he vastasivat etteivät olleet edes kuulleet Pyhän Hengen olevan olemassakaan. He olivat kastetut Johanneksen kasteella mutta Paavali ei pitänyt tätä pätevänä kasteena, vaan kertoi Johanneksen kastaneen parannuksen kasteella, kehottaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Paavali kastoi heidät uudestaan, koska ristin kuoleman jälkeen Jeesus asetti uuden kasteen Hänen nimeensä niille, jotka uskovat Jeesukseen. Joka uskoo ja kastetaan se pelastuu, niinhän Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa ja tätä käskyä apostolit tarkasti noudattivat ja tämä on se Raamatun opettama yksi usko ja yksi kaste.

Kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Tässä Raamatun kohdassa oli ensin kastettu ja vasta sen jälkeen he täyttyivät Pyhällä Hengellä. Meidän on turha tehdä oppeja Pyhällä Hengellä täyttymisestä ennen kastetta tai Pyhällä Hengellä täyttymisestä kasteen jälkeen. Saamme luvatun Hengen uskon kautta Jeesukseen ja Jumala täyttää Pyhällä Hengellä oman aivoituksensa mukaisesti ennen kastetta tai sen jälkeen.


Jotkut väittävät, että nämä Apt 19:ssa luvussa olevat opetuslapset eivät olleet vielä uskossa, mutta he tulivat uskoon sekä kastettiin ja sitten heitä vasta alettiin opettamaan. Kun luemme koko tekstiyhteyden, niin huomaamme heidän jo olleen uskovaisia opetuslapsia, joilta puuttui opetus Pyhästä Hengestä sekä vesikasteesta Jeesuksen Kristuksen nimeen. Käyttäähän tämä kohta heistä nimitystä opetuslapset. He olivat kyllä kastetut, mutta eivät Raamatullisesti uskoon tulemisen jälkeen Kristuksen nimeen. He olivat kastetut Johanneksen kasteella, mutta se ei ole Uuden Liiton vesikaste, siksi nämä opetuslapset ojentautuivat kuullessaan oikean järjestyksen ja antoivat kastaa itsensä Herran Jeesuksen nimeen.

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Johannes Kastajan kastetoiminnasta)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker