Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


MUITA KASTEESEEN LIITTYVIÄ RAAMATUN PAIKKOJA

12. Kasteen hauta

ROOM 6:1-8; Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan,

KOL 2:6-12; Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.

Lapsikaste opetus on järkeisoppi sekä tyhjä petos ja ihmisten perinnäissääntö. Moni on kuitenkin vilpitön lapsikasteessaan sekä on niitä, jotka on eksytetty tähän oppiin.

Ne jotka kastetaan, heidät kastetaan Jeesuksen Kristuksen kuolemaan, että niin kuin Jeesus nousi kuolleista Isän Jumalan kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Mikä on tuo uusi elämä?

Se on Pyhän Hengen vaikuttamaa elämää, jossa Henki kuolettaa meitä synnille ja jossa Pyhä Henki auttaa meitä vaeltamaan Jumalan sanan mukaisesti. Silloin saamme vapautua synnin pimeästä orjuudesta ja pelastumme saatanan vallasta Jumalan tykö ja uskon kautta Jeesukseen saamme synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa, niin kuin Paavalikin sanoi; APT 26:16-20; Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’ Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.

Vain ne, jotka ovat tehneet syntiä ja tunnustaneet syntinsä ja ottaneet uskon kautta Jeesuksen vastaan pelastajanaan, vain ne kastettiin. Niin kuin Johannes kastajakin kastoi, kun he tunnustivat syntinsä. Onko pieni vauva tehnyt syntiä ja voiko tuo vauva tunnustaa syntiset tekonsa? Luterilainen kirkko opettaa, koska vauva on syntynyt ja on perisynnin alainen, niin hänet tulee kastaa. Missä Raamatussa on tämä perisynti opetus, että perisynnin tähden kastata lapsesi? Raamatussa ei missään ole tällaista opetusta, tällainen opetus onkin kirkkoisien perinnäissääntöä, johon uskomalla kirkko saa veronmaksajia kirkkoonsa ja papit saavat palkkaa siitä kun eksyttävät kansaa epäraamatullisella lapsikaste opetuksella ja monilla muilla epäraamatullisilla perinnäissäännöilllä ja ihmisuskomuksilla.

Ketkä kastettiin?

Apt 2:29-42:ssa ne, jotka olivat tulleet uskoon ja kastetut he pysyivät Jumalan sanan opetuksessa ja rukouksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivänmurrossa.

- Ne jotka tulivat uskoon ja kastettiin heille opetettiin Jumalan sanaa. Vauvalle on vaikea opettaa Jumalan sanaa tai mitään muutakaan, koska vauva ei ole vielä oppinut puhumaan eikä ymmärtämään puhetta.

- Ne jotka tulivat uskoon kokoontuivat rukoilemaan. Vauva ei voi rukoilla, koska vauva ei ymmärrä vielä äidinkieltään eikä osaa puhua mitään.

- Ne jotka tulivat uskoon ja kastettiin, he tulivat rakentumaan Jumalan sanassa ja keskinäisessä yhteydessä. Vauvan on vaikea olla rakentumassa seurakunnassa keskinäisessä yhteydessä, koska vauva ei ymmärrä äidinkieltään eikä osaa puhua.

- Ne jotka tulivat uskoon ja kastettiin ne osallistuivat leivänmurtoon (ehtoollinen), mutta vauva ei voi syödä leipää eikä juoda ehtoollisviiniä, koska vauvojen ravinto on äidinmaito, eikä hänelle voinut antaa viiniä.

Nuo edellä olevat kohdat paljastavat sen, että vain ne kastettiin, jotka olivat tehneet henkilökohtaisesti parannuksen, (Hebr 11:6  Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.). Eli sylivauvojen kastamista ei UT opeta. Vain ne kastettiin, jotka tekivät Jeesuksen Kristuksen kehotuksen mukaan: Mark 1:15  ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Luterilaisessa kirkossa ensin kastetaan sitten odotetaan muutamia vuosia kunnes lapsi ymmärtää ja osaa puhua ja viedään pyhäkouluun, mutta hän ei voi ottaa osaa leipään ja viiniin (ehtoollinen). Seuraavaksi n. 14 vuoden iässä hän joutuu menemään rippikouluun, jossa hän opettelee ulkoa luterilaisen uskontunnustuksen ja Isä meidän rukouksen ja kymmenen käskyä. Sitten hän menee konfirmaatiolle, missä hän vahvistaa luterilaisen uskonsa ja tulee virallisesti luterilaiseksi uskovaksi ja lisäksi hän saa oikeuden kirkollisiin häihin ja hautapaikan hautuumaalla. Missä Raamatussa on tällainen opetus ja tällainen järjestys? Ei missään. Näin ymmärrämme lapsikasteen olevan suuri eksytys ja valheopetus. Kasteenhauta sana kertoo myös miten kastettiin, eli upottamalla kokonaan veden alle. Hautuumaallakin kuolleet haudataan kokonaan mullan alle, eikä osittain maan päälle. Kreikan-kielen sanat baptidzoo ja baptisma tarkoittavat upottamista ja kastetta, eli kastaa upottamalla.

Vesikasteen hauta kuvaa myös, sitä kun Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Kastettu siis kastetaan kuolemaan pois syntiä tekemästä ja joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois syntiä tekemästä. Raamattu opettaa kuitenkin, ettei kastevesi eikä mikään rituaali anna voimaa syntiä vastaan eikä tuo puhdistusta synneistä. Raamattu opettaa, että Pyhä Henki on voima syntiä vastaan ja vain sellainen ihminen, jossa asuu Pyhä Henki voi ja kykenee vaeltamaan vanhurskaasti. Hengellä kuolettakaa lihan teot, niin te saatte elää.

ROOM 8:13; Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Ilman Pyhää Henkeä ei voi kuolettaa lihan tekoja ja Pyhä Henki saadaan uskon kautta Jeesukseen, Gal 3:14. Näin ymmärrämme, että vain Pyhä Henki voi tuoda kuoleman vanhalle ihmiselle Jumalan sanan kautta. Ja vain Pyhä Henki voi antaa uskovalle voiman vaeltaa vanhurskaudessa Jumalan sanan kautta. Raamattu opettaa Jumalan antavan Häneen uskovalle Pyhän Hengen, joka puhdistaa uskon kautta Jumalan sanalla sitten ihmisen sydämen, Apt 15:8,9.

Kasteenhautaa kuvaa meille myös sitä, että kun kastaja kastaa kastettavan, upottaen hänet kasteen kautta kuolemaan synnille, niin samoin myös Pyhä Henki kuolettaa lihan tekoja. Kastaja pitää kiinni kastettavaa veden alla, niin kuin Jumalakin pitää meistä kiinni meidän lihamme kuollessa tämän maailman synnille. Ja niin kuin kastaja vetää kasteen haudasta kastettavan ylös, pitäen kiinni kastettavasta, niin samoin Jumalakin pitää kiinni meistä kannatellen meitä uudessa elämässä, jota saamme hänen vanhurskaudessaan ja Henkensä avulla vaeltaa Pyhän Hengen vaikuttaessa vanhurskauden tekoja.

Tämän kaiken mitä kasteenhauta kuvaa, niin sen Jumala tekee Pyhän Hengen ja sanan kautta, sillä kaste ei ole lihan saastan poistamista.

Vesi ei puhdista, vaan Raamattu itse opettaa, että sanan kuulo uudestisynnyttää ja parannuksen teon jälkeen sitten vasta mennään kasteelle. Parannuksen teko tarkoittaa uskon vastaanottamista, jonka jälkeen Jumala puhdistaa ihmisen sydämen uskolla Pyhän Hengen ja Sanan kautta.

APT 15:8-9: Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoinkuin meillekin. eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä Hän puhdisti heidän sydämensä uskolla.

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Kasteen hauta)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker