Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


12 B. Upotuskaste vai valelukaste?

Onko sillä väliä suoritetaanko kaste upottamalla vai valelemalla? On sillä väliä, koska vesikaste kuvaa Pyhän Hengen työtä ihmisessä. Pyhän Hengen tehtävä on tuoda kuolema ihmisen lihalle ja haudata vanha ihminen sekä antaa voima elää uudessa elämässä Pyhän Hengen kautta.

 

Upotuskasteessa tuo esikuvallisuus täyttyy. Upotuskasteessa ihminen upotetaan kokonaan veden (vanha ihminen haudataan) alle sekä sen jälkeen nostetaan vedestä ylös (elämä uudessa elämässä Jumalan voiman kautta) uusi luomus, joka kykenee elämään uudessa elämässä Pyhän Hengen kautta. Valelukasteessa valellaan vettä ihmisen pään seudulle. Tässä ei tapahdu vanhan ihmisen hautaamista eikä myöskään nousemista uuteen elämään. Valelukasteessa ripotellaan muutama vesitippa ihmisen päähän, jossa ei hautaamisen esikuvallisuus täyty, eikä tuossa ole uuteen elämään nousemisen esikuvaakaan.

 

Upotuskaste suoritetaan Raamatun opetuksen mukaan vain niille, jotka ovat vastaanottaneet pelastuksen. Apt 8:12  Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

 

Vesikaste ei kuulu uskottomalle, vaan vain niille, jotka uskon kautta vastaanottavat pelastuksen.

 

Joh 7:

38  Joka uskoo minuun (Jeesukseen Kristukseen), niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat."

39  Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

 

Luuk 3:16 

niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

 

Room 8:13

 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

 

Jeesus Kristus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä ja tulella. Pyhä Henki uskovan sydämessä kuolettaa lihamme tekoja, vesikaste ei poista lihan saastaa (syntiä), niin kuin Pietarikin opettaa kirjeessään. Johannes käyttää sanasta kastan kreik. sanaa baptidzoo sekä sanasta kun Jeesus kastaa Pyhässä Hengessä ja tulessa kreik. sanaa baptidzoo. Lihan kuolettaminen sekä synnin pois riisuminen tapahtuu siis Pyhän Hengen työn kautta ei vesikasteen kautta, vesikaste on esikuvaa Pyhän Hengen työstä.

 

Johannes sanoi Jeesuksen kastavan Pyhällä Hengellä ja tulella. Israelin kansa ymmärsi tulen merkityksen, sillä vanhan liiton Jumalan palveluksessa tulella oli tärkeä merkitys. Vanhassa liitossa uhrattiin elämiä syntiuhriksi, polttouhriksi sekä yhteysuhriksi. Syntiuhri toi syntien sovituksen Israelin kansalle. Polttouhri oli seuraava uhri, joka on esikuvaa lihamme kuolemisesta synnille. Polttouhri alttarilla paloi tuli, jossa poltettiin polttouhri eläin. Polttouhri pilkottiin kappaleiksi, joka kuvaa, jotta uskon kautta kasvamme hylkäämään syntiä sekä uskon kautta myös kasvamme vanhurskaudessa. Polttouhrin sisimmät osat sekä jalat tuli pestä puhtaalla vedellä ennen polttamista. Vesi kuvaa Jumalan Hengen sekä Sanan pesua, sekä jalat, jotka kuvaavat vaellusta. Näin lihan kuoleman kautta kun Jumalan Henki vaikuttaa meissä vanhurskautta vaelluksesta tulee puhdasta sekä vanhurskasta Jumalan edessä. Tuli oli se elementti, jonka kautta sitten lopullisesti synnin ruumis kukistettiin ja hävitettiin. Näiden vanhan liiton esikuvien valossa myös näemme, jotta meidän lihamme tulee kokonaan haudata sekä polttaa, valelukaste ei täytä Raamatun opetuksen esikuvallisuutta.

 

Hebrealainen UT käyttää sanaa tevilah, joka tarkoittaa upottamista, myös kreikankielinen UT käyttää sanoja bapto, baptidzoo sekä baptisma, jotka tarkoittavat kastaa upottamalla. Juutalaisilla oli rituaalisia kylpyjä, joissa kastealtaaseen (mikvah) kastettiin (tevilah) upottamalla. Tätä samaa tevilah sanaa siis käyttää hebr UT. silloin kun UT puhuu vesikasteesta.

 

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat(emunah) Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen (tevilah), sekä miehet että naiset.

 

Suluissa olevat sanat ovat hepreaa ja ovat hebrealaisessa UT:ssa noin Apt 8:12:ssa; emunah tarkoittaa hyväksyä totuus, uskoa sekä tevilah tarkoittaa kastaa upottamalla. Eli ensin tulee uskoa, jonka jälkeen tulee vesikaste upottamalla.

 

Raamatun alkulähde eli alkukieli on hebrea VT:ssa, josta myös sanojen käsitteet tulevat kreikankieliseen UT:hen, joka on niin pitkään kunnes toisin todistetaan UT:n alkukieli. Kreikan UT käyttää kaste sanasta sanoja bapto, baptisma sekä baptidzoo eli kastaa upottamalla. UT:n opettama kasteen muoto on siis kastaa upottamalla..

 

Sanan baptidzoo merkityksestä:

 

Arvovaltainen Strongsin sanakirja: 907. baptidzoo baptizo bap-tid’-zo;; to immerse, submerge; to make overwhelmed (i.e. fully wet); used only (in the N.T.) of ceremonial ablution, especially (technically) of the ordinance of Christian baptism:—Baptist, baptize, wash to immerse = upottaa, kastaa upottamalla. submerge = sukeltaa, upota, vajota.


Online Bible dictionary: 907 baptidzoo baptizo bap-tid’-zo: baptize wash , baptist, baptized

 

to dip repeatedly, to immerse, to submerge (of vessels sunk)

to cleanse by dipping or submerging, to wash, to make clean with water, to wash one’s self, bathe

to overwhelm

 

Babtidzoo sanan merkityksestä osoittaa meille kreikkalainen runoilja ja lääkäri Nicander, joka eli n. 200 eKr.. Nicander antoi reseptin etikkaliemessä valmistetuista vihanneksista. Nicanderin mukaan vihannekset tulee ensin upottaa kiehuvaan veteen ja sen jälkeen upottaa etikkaan.

 

Not to be confused with 911, bapto. The clearest example that shows the meaning of baptizo is a text from the Greek poet and physician Nicander, who lived about 200 B.C. It is a recipe for making pickles and is helpful because it uses both words. Nicander says that in order to make a pickle, the vegetable should first be ‘dipped’ (bapto) into boiling water and then ‘baptised’ (baptizo) in the vinegar solution. Both verbs concern the immersing of vegetables in a solution. But the first is temporary. The second, the act of baptising the vegetable, produces a permanent change. When used in the New Testament, this word more often refers to our union and identification with Christ than to our water baptism. e.g. #Mr 16:16. ‘He that believes and is baptised shall be saved’. Christ is saying that mere intellectual assent is not enough. There must be a union with him, a real change, like the vegetable to the pickle! (Bible Study Magazine, James Montgomery Boice, May 1989).

 

 

Katapontidzoo


Sylivauvakasteen kannattajat opettavat, että baptidzoo sana ei merkitse upottamista, vaikka kreikankielen Raamattu sanakirjat antavat sanalle baptidzoo merkityksen kastaa upottamalla sekä upottaa.
Sylivauvakasteen kannattajat opettavat, jotta kreikassa on sana katapontidzoo, joka tarkoittaa upottamista.  Katapontidzoo sanassa on merkitys vajoamisesta sekä upoksiin jäämisestä.

 

Matt 14: 30 Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen: "Herra, auta minua".


Tässä kohtaa on katapontidzoo sana. Pietari ei suinkaan uponnut kokonaan, vaan vain vajosi veteen, mutta ei kokonaan veden alle.

 

Matt 18:6 käytetään myös katapontidzoo sanaa, jossa oli kehotus myllynkiveen kaulaan ripustamiseen, jotta hänet upotettaisiin veteen.

 

Se miksi vesikaste kohdissa käytetään sanajuuria baptidzoo, baptisma johtuu siitä, että näillä sanoilla on sellainen merkitys, jossa jokin tai jotakin upotetaan, mutta samalla nostetaan myöskin ylös vedestä, niin kuin Nicanderin esimerkistä kävi selvästi ilmi, vihanneksetkin tuli kastaa upoksiin ja sitten nostaa ylös.

 

Se miksi Pyhä Henki on valinnut sanan baptidzoo johtuu siitä kasteen vertauskuvallisuudesta eli Pyhä Henki upottaa vanhan Aatamin kasteenhautaan sekä Pyhä henki nostaa myös uuteen elämään.

 

Kasteenhauta eli kun kastettava upotetaan kasteen hautaan ja vedetään sieltä ylös on vertauskuvaa sitä mitä Pyhä Henki tekee. Vesi ei voi antaa lihalle kuolemaa eikä ylösnousemus voimaa, mutta Pyhä Henki tekee sen.

 

Tämän tähden Pyhä Henki valitsi käytettävän sanaa baptidzoo, koska sillä on tuo merkitys upottaa, mutta myöskin nostaa takasin ylös. Samoin kun Pyhä Henki kuolettaa ”haudaten” meidän lihan tekomme sekä kun vesikasteen haudasta nostetaan ylös on se esikuvaa uudesta elämästä, jossa elämme Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta.

 

Kaste Moosekseen pilvessä ja meressä

 

Jotkut puolustavat sylivauva ”kastetta” sekä valelukastetta 1 Kor 10, jossa sanotaan, että Israelin kansa sai kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Katsotan mitä Raamattu sanoo asiasta:

 

1 Kor 10:1 Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi 2  ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä.

 

1 Kor 10:2:ssä on sana kasteen, joka on kreikaksi ebaptisanto, joka tulee verbistä baptidzo. He saivat siis kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Jotta asia avautuu oikealla tavalla tulee meidän katsoa se tapahtuma, jossa Israelin kansa kulki meren poikki.

 

2 Moos 14:17  Ja katso, minä paadutan egyptiläisten sydämet, niin että he tulevat heidän perässänsä; minä näytän kunniani tuhoamalla faraon ja koko hänen sotajoukkonsa, hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä. 18  Ja egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä näytän kunniani tuhoamalla faraon, hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä." 19  Niin Jumalan enkeli, joka oli kulkenut Israelin joukon edellä, siirtyi kulkemaan heidän takanansa; ja pilvenpatsas siirtyi heidän edeltänsä ja asettui heidän taaksensa20  ja tuli egyptiläisten joukon ja Israelin joukon väliin; ja pilvi oli pimeä noille ja valaisi yön näille. Näin koko yönä toinen joukko ei voinut lähestyä toista. 21 ¶  Ja Mooses ojensi kätensä meren yli. Niin Herra saattoi vahvalla itätuulella, joka puhalsi koko yön, meren väistymään ja muutti meren kuivaksi maaksi; ja vesi jakautui kahtia. 22  Ja israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa myöten, ja vesi oli heillä muurina sekä oikealla että vasemmalla puolella. 23  Ja egyptiläiset, kaikki faraon hevoset, hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä, ajoivat heitä takaa ja tulivat heidän perässänsä keskelle merta. 24  Kun aamuvartio tuli, katsahti Herra egyptiläisten joukkoa tulenpatsaasta ja pilvestä ja saattoi hämminkiin egyptiläisten joukon. 25  Ja hän antoi heidän vaunujensa pyöräin irtautua, niin että heille kävi vaikeaksi päästä eteenpäin. Niin egyptiläiset sanoivat: "Paetkaamme Israelia, sillä Herra sotii heidän puolestansa egyptiläisiä vastaan".26  Mutta Herra sanoi Moosekselle: "Ojenna kätesi meren yli, että vedet palautuisivat ja peittäisivät egyptiläiset, heidän sotavaununsa ja ratsumiehensä".27  Niin Mooses ojensi kätensä meren yli, ja aamun koittaessa meri palasi paikoillensa, egyptiläisten paetessa sitä vastaan; ja Herra syöksi egyptiläiset keskelle merta.

 

Egyptiläiset ajoivat takaa israelilaisia. Tämän tähden Jumalan enkeli siirtyi Israelin edeltä heidän taaksensa ja pilvenpatsas siirtyi myös heidän taakse. Pilvi tuli egyptiläisten ja israelilaisten väliin ja egyptiläisten puoli oli pimeä eivätkä he voineet lähestyä israelilaisia. Sen jälkeen Mooses ojensi kätensä meren yli, jonka jälkeen Herra puhalsi koko yön vahvalla itätuulella, jonka seurauksena vesi jakautui kahtia ja muutti merenpohjan kuivaksi. Näin Israelin kansa kulki meren poikki kuivaa myöten ja vesi oli heillä muurina sekä oikealla että vasemmalla puolella.

 

Kun Israelin kansa kulki kuivaa myöten, niin ei heitä upotettu eikä valeltu vedessä, sillä he kulkivat kuivaa myöten ja vesi oli heillä muurina oikealla ja vasemmalla puolella. Se miksi UT käyttää sanaa ebaptisanto (upottaa) oli siksi, koska Mooses oli välimies Jumalan ja kansan välillä ja Mooses oli siten esikuvaa Uuden ja paremman Liiton Välimiehestä Jeesuksesta Kristuksesta, joka kastaa (upottaa) Häneen uskovat Pyhässä Hengessä, johon Mooses ei pystynyt. UT:n vesikaste on myös esikuvaa Pyhän Hengen kasteesta ja kaste Moosekseen pilvessä ja meressä on myös esikuvaa, jossa kaste pilvessä on esikuva Pyhän Hengen kasteesta sekä kaste meressä esikuva vesikasteesta.

 

Herra puhui Moosekselle: 2 Moos 25:22  Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän.

 

Hebr 8: 5  ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin".6  Mutta tämä (Jeesus Kristus) taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.7  Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.

 

Punaisen meren ylityksessä heitä ei upotettu veteen eikä valeltu vedessä, vaan he kulkivat kuivaa myöten toiselle puolelle. Ebaptisanto sanaa kuvaa tässä kohdassa suhdetta, joka kansalla oli välimieheen eli Moosekseen. Uudessa Liitossa kansa kastetaan sitten vedessä Välimiehen (Herra Jeesus Kristus) nimeen sekä Pyhässä Hengessä itse Välimieheen eli Jeesukseen Kristukseen. Se miksi 1 Kor 10:2 käytetään sanaa ebaptisanto johtuu siitä, että kaste Moosekseen pilvessä ja meressä oli esikuvaa sekä Pyhän Hengen kasteesta ja vesikasteesta ja Uudessa Liitossa Jeesuksen opetuslapset kastetaan Pyhässä Hengessä sekä heidät kastetaan upottamalla vedessä, koska veteen kokonaan upottaminen on vertauskuvaa lihan kuolemasta ja upottamisessa on koko ruumis veden alla, eli vertauskuvallisesti kuolleessa tilassa. Kirkon toimittamassa valelukasteessa laitetaan muutama tippa vettä sylivauvan päähän ja tämä ei kuvaa koko lihan kuolemaa. 

 

Vanhan liiton järjestys on esikuvaa tulevasta Uudesta Liitosta ja näin myös punaisen meren ylitys oli esikuvallista siitä miten Uudessa Liitossa tapahtuu pilvessä ja meressä kaste. Uudessa Liitossa meidät kastetaan Pyhässä Hengessä Kristukseen ja näin voimme seurata Kristusta rakkauden totuudessa. Vanhassa liitossa Israelin kansa seurasi Herraa, jossa he päivällä seurasivat pilvenpatsasta ja yöllä tulipatsasta; jotka ovat esikuvaa Uuden Liiton järjestyksestä, jossa Jeesuksen opetuslapset seuraavat Herraa Pyhässä Hengessä. Samoin kaste Moosekseen meressä on esikuvaa Uuden Liiton vesikasteesta, joka suoritetaan veteen upottamalla. Esikuva on esikuvaa, ei itse asian täyttymys. Kaste pilvessä Moosekseen on esikuva Pyhän Hengen kasteesta Kristukseen, jonka avulla voimme seurata Herraa. Vanhan liiton esikuvassa pilvi ja tulipatsas eivät asuneet Israelin lasten sisimmässä, kun taas Uudessa Liitossa Kristus asuu meissä Pyhän Hengen kautta. Vaikka vanhan liiton esikuvassa pilvi ja tulipatsas eivät asuneet kansan sydämessä, niin silti se on esikuvaa Uuden Liiton Pyhän Hengen kasteesta, jonka avulla voidaan seurata Herraa. Samalla tavalla vaikka kansaa ei upotettu veden alle meren ylityksessä, niin silti se on esikuvaa Uuden Liiton vesikasteesta, jossa opetuslapset kastetaan veteen upottamalla. Siksi Paavali käytti sanaa ebaptisanto.

 

Vanhassa liitossa koko kansa sylivauvat mukaan lukien kulki yli punaisen meren. Uudessa Liitossa on taas eri järjestys, sillä Jeesus Kristus itse sanoi: ”Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi", Mark 1:15. Eli Uuden Liiton järjestyksessä tulee ensin olla parannus ja usko evankeliumiin, joka tulee sanan kuulemisen kautta. Eli Uudessa Liitossa ei kasteta vedessä sylivauvoja, vaan vain niitä, jotka ovat tehneet parannuksen ja uskoneet evankeliumin.

 

Monet epäraamatullisen kirkon sylivauvavalelun kannattajat peräänkuuluttavat sitä, että kansaa ei upotettu vedessä. Tämän tähden he eivät usko Raamatulliseen upotuskasteeseen, vaikka kaikki UT:n vesikaste kohdat puhuvat nimenomaan upotuskasteesta. Jotkut sylivauvavalelun puoltajat sanovat, että 1 Kor 10:2 baptidzo/ebaptisanto tarkoittaa kastumista merestä ja pilvestä. Tällä lausunnolla he tahallisesti vääristävät baptidzo sanan merkityksen tarkoittamaan vain kastumista, vaikka sana tarkoittaa upottamista. Baptidzo sana tarkoittaa upottamista sekä peseytymistä puhtaalla vedellä. Vesikaste on esikuvaa Pyhän Hengen kasteesta, jonka vastaanottaneet ovat saaneet syntinsä anteeksi Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Jumalan Henki valitsi sanan baptidzo siksi, koska sillä on kaksi merkitystä upottaa ja pestä puhtaaksi; Jeesuksen opetuslapset saavat Pyhän Hengen, jossa heidät "upotetaan" Pyhän Hengen osallisuuteen; Jeesuksen opetuslapset vastaanottavat vesikasteen, jossa heidät upotetaan veteen; Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa Jeesuksen opetuslasten synnit, kun he syntinsä tunnustavat.

 

 

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Upotuskaste)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker