Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


 

12 C. Ympärileikkaus

Fil 3:3 Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan.

1 MOOS 17:10-13; Ja tämä on minun liittoni sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa; pitäkää se: ympärileikatkaa jokainen miehenpuoli keskuudessanne. Ympärileikatkaa esinahkanne liha, ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän. Sukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne kahdeksan päivän vanhana, niin hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muukalaiselta, keneltä tahansa, rahalla ostettu, joka ei ole sinun jälkeläisiäsi. Ympärileikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostamasi; ja niin minun liittoni on oleva merkitty teidän lihaanne iankaikkiseksi liitoksi.

1 Kor 10: 1,2; Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Mooseksen pilvessä ja meressä.

ROOM 4:11-12; Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin; ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna.

KOL 2:11; ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella.

Ne ovat leikattu Kristuksen ympärileikkauksella, jotka palvelevat Jumalaa Pyhässä Hengessä, eivätkä luota lihaan, se on ihmisten perinnäissääntöihin ja omaan voimaan luottamista. Luterilainen kirkko opettaa, koska vanhan liiton aikana ympärileikattiin israelilainen poikalapsi 8 päivän päästä niin pitää lapsetkin kastaa. Ympärileikkaus suoritettiin kahdeksan päivän päästä, mutta UT:ssa ei käsketä kastamaan kahdeksan päivän päästä, vaan kun ihmiset tulivat uskoon heidät kastettiin heti. Tämä on ensimmäinen todiste, joka kumoaa ympärileikkauksen vastaavan kastetta.

Israelin kansan lähtiessä uskossa Egyptistä, kaikki Israelin kansan miespuoliset jäsenet olivat jo ympärileikattu ja he kulkivat kaikki uskossa pilven alla ja meren läpi ja saivat kasteen Moosekseen. Vanhan liiton järjestys oli siis tällainen, karitsan veri ovien ja ikkunoiden pihtipielissä ja sitten uskossa lähtö pois Egyptistä ja kaste Moosekseen ja kohti luvattua maata. VT:n järjestys oli siis ensin usko ja sitten kaste ja näiden jälkeen annettiin vasta laki Israelin kansalle.

Samoin on uudessa liitossakin, ensin usko ja sitten kaste ja uskoontulon jälkeen Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan sanan mukaista elämää uskovan sydämessä. Tässä toinen todiste ettei ympärileikkaus vastaa kastetta UT:ssa. Miespuoliset oli jo ympärileikattu ja koko kansa (myös naispuoliset Israelilaiset) lähtivät uskossa ulos Egyptistä ja saivat vasta sen jälkeen kasteen Moosekseen.

Jotkut puolustavat lapsikastetta näin, koska kaikki sylivauvatkin menivät kaislameren läpi, niin pitää vauvatkin kastaa. Mutta muista! Tämä olikin vanhan liiton järjestys, että kaikki, jotka syntyivät Israelin kansaan, niin heistä tuli Jumalan seurakunnan jäseniä. Uuden liiton järjestys on evankeliumin julistaminen ja ne, jotka tunnustavat syntinsä ja tekevät parannuksen, eli tulevat uskoon, vain ne uudestisyntyvät Jumalan seurakuntaan ja heidät sitten vain kastetaan. VT.n järjestyksen mukaan luonnollisen syntymän kautta liitettiin Jumalan seurakuntaan eli Israeliin Aabrahamin uskon kautta, jonka merkki oli lihan ympärileikkaus. UT:n järjestyksessä synnytään Hengen kautta Jumalan seurakuntaan Jeesuksen uskon kautta, jonka merkki on sydämen ympärileikkaus, joka on Jumalan rakkauden vuodattaminen uskovan sydämeen Pyhän Hengen kautta.

 Älkäämme enää palatko vanhan lakiliiton orjuuteen, vaan olkaamme uuden liiton järjestyksen mukaisia uskovia. Vanhassa liitossa ei ole enää pelastusta synneille, vaikka tehtäisiin mitä ja minkälaisia rituaaleja tahansa. Tämä onkin yksi vakava ja paha harhaoppi, että opetetaan lapsikasteen pelastavan. Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen evankeliumi synnyttää synnintunnon ja saa ihmisen tekemään parannuksen ja hän uskon kautta Jeesukseen pelastuu. Jos ympärileikkaus on kasteen vastine UT:ssa niin silloin vain miehet kastettaisiin 8 päivän päästä muttei naisia. Kolmanneksi Aabraham sai ympärileikkauksen merkin uskonvanhurskauden sinetiksi. UT:ssa saa uskon kautta luvatun Hengen ja uskoon tultuamme on meihin pantu luvattu Pyhän Hengen sinetti.

2 KOR 1:22; joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.

EF 4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

ROOM 2:29; oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

KOL 2:11-12: ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.

Sylivauvakasteen kannattajat koittavat siis opettaa, että ympärileikkaus on vesikasteen esikuva.

 

Kristuksessa olemme myös ympärileikatut, mutta emme käsintehdyllä ympärileikkauksella (vesikaste suoritetaan ihmiskäsin), vaan lihan poisriisumisella Kristuksen ympärileikkauksella, jossa olemme haudatut Hänen kanssaan kasteessa.

 

Tämä kaste, jossa olemme haudatut Kristuksen kanssa, on Kristuksen ympärileikkaus Pyhässä Hengessä, jonka kautta meidän lihamme kuolee synnille ja saa voiman elää uskossa Jumalan tahdon mukaan. Vesikaste ei poista lihan saastaa eikä anna voimaa uskon elämän vaellukseen, mutta Pyhä Henki antaa. Roomalaiskirje 2:29 todistaa sen että Uuden Liiton ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Pyhässä Hengessä. VT:n ympärileikkaus ei ole vesikasteen esikuva, vaan esikuva sydämen ympärileikkauksesta Pyhässä Hengessä.

 

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

 

Pyhä Henki kastaa meidän lihamme kuolemaan eikä kastevesi.

 

Kristuksen ympärileikkaus tehdään ilman käsintehtyä leikkausta eli sitä ei tehdä enää lihaa ympärileikkaamalla eikä vesikasteessa, jossa ihmiskäsin upotetaan veden alle. Mutta Pyhän Hengen ympärileikkaus tehdään ilman ihmiskättä, sillä tuon leikkauksen suorittaa Jumala Pyhän Hengen kautta.

 

Room 4:11  Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin;

 

Ef 1:13  Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

 

Gal 3:14  että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

 

Aabraham sai Jumalalta uskonvanhurskauden sinetiksi merkin eli ympärileikkauksen. Uudessa liitossa saadaan uskon kautta luvattu sinetti eli Pyhä Henki. Uuden liiton ympärileikkauksen sinetti eli merkki ei siis ole vesikaste, vaan Pyhä Henki.

Ympärileikkaus näyttääkin vastaavaan uudestisyntymistä ja Pyhän Hengen sinettiä eli merkkiä, joka on meidän sydämessämme, niin kuin ympärileikkauskin oli VT:ssa merkki lihassa. VT:ssa ympärileikkaus suoritettiin ihmiskäsin, mutta UT:ssa Kristuksen ympärileikkaus tehdään ilman ihmiskättä, koska liha pois riisutaan Kristuksen ympärileikkauksella. Kristuksen ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä eli Hengellä kuolettakaa lihan teot, niin te saatte elää vanhurskasta elämää. Ympärileikkaus ei vastaa UT:ssa kastetta niin kuin olemme tutkineet.

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Ympärileikkaus)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker