Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


 

12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt

Luuk 1:13-17; Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes. Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan.

Johannes Kastaja oli täytetty Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdussa. Lapsikasteen kannattajat opettavat, että pikkuvauva uudestisyntyy lapsikasteessa. He usein perustelevat oppinsa siten, että koska Johannes Kastaja täyttyi Pyhällä Hengellä jo ollessaan äitinsä kohdussa, niin siksi myös pikkuvauvat täyttyvät lapsikasteessa Pyhällä Hengellä.

Kun Raamattua tutkitaan niin on hyvä tutkia, mitä on sanottu ja kenelle on sanottu ja milloin sanottiin ja miksi on sanottu sekä missä tilanteessa on sanottu. Oliko Johanneksen täyttyminen Pyhällä Hengellä jo äidin kohdussa suunniteltu vain häntä varten vai oliko se esikuvallista, joka liittyi tulevaan uuteen liittoon? Tähän kysymykseen etsimme nyt vastausta Raamattua apuna käyttäen.

Johannes Kastajasta oli ennustus jo VT:n puolella, joka löytyy Jesajan Kirjasta.

Jes 40 1-9; "Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani", sanoo teidän Jumalanne. "Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivanaika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä."Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut." Ääni sanoo: "Julista!" Toinen vastaa: "Mitä minun pitää julistaman?" Kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen: ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys puhaltaa siihen. Totisesti, ruohoa on kansa. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Nouse korkealle vuorelle, Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sano Juudan kaupungeille: "Katso, teidän Jumalanne!"

Johannes Kastaja oli Jumalan sanansaattaja, jonka tehtävänä oli valmistaa Herran tulo maailmaan. Tähän tehtävään ei Jumala kelpuuttanut ketä tahansa. Johannes täytettiin Pyhällä Hengellä siis jo äidin kohdussa. Matt 11: 9-11:ssa Jeesus itse kertoo, että Johannes Kastaja on enemmän kuin pelkkä profeetta, eikä vaimoista syntyneiden joukosta ole noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja. Ei ketään oltu täytetty Pyhällä Hengellä äidin kohdussa ennen Johannes Kastajaa eikä hänen jälkeensä. Hänen syntymänsä oli siis ainutlaatuinen, ainoastaan Jeesus syntyi ainoalaatuisemmalla tavalla. Jeesus syntyi Pyhän Hengen siittämänä eikä Hänellä ollut biologista isää lainkaan. Johannes Kastajan biologinen isä oli Sakarias. Johanneksen tehtävä oli niin ainutlaatuinen, että Jumala valmisti hänet jo äidinkohdusta tähän tehtävään.

Johannes Kastaja oli vanhan liiton aikalainen, jonka palvelutehtävä ei ulottunut uuden liiton ajan-jaksoon. Uudessa liitossa ei ole sellaista opetusta, että Jumala täyttää pikkuvauvoja äidinkohdussa tai kasteessa. Johanneksen täyttyminen Pyhällä Hengellä äidinkohdussa oli siis tapahtuma, joka tapahtui vain Johannekselle. Uuden liiton järjestyksessä tuli tehdä parannus ennen kuin voitiin täyttyä Pyhällä Hengellä. Uskon kautta te saatte luvatun Hengen, niin kuin Raamattu opettaa, Gal 3: 14.

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Johannes Kastajan syntymästä)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker