Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


 

13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä

1 PIET 3:20-21: jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena-joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.

Alussa jo vähän käsittelimme tätä kohtaa, mutta käymme sen vielä tarkemmin läpi. Jeesuksen ristinkuolema ja usko Jeesukseen on syntien anteeksisaamisen edellytys. Parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava Jeesuksen nimessä. Parannus (metanoeoo = ajatella toisin, muuttua mieleltään ja katua). Parannuksen tekeminen tarkoittaa syntien tunnustamista ja katumista, niin kuin Raamattukin sanoo:” Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä”.

Parannuksen tekemisen ajatuksena on myös synnin hylkääminen ja ihmisen elämän muuttuminen Jumalan Sanan mukaiseksi. Jos me suullamme tunnustamme ja sydämellämme uskomme, niin silloin me pelastumme Raamatun opetuksen mukaan. Suun tunnustus ja sydämen usko tarkoittaa sitä, että haluamme julkisesti elää todeksi Raamatun Sanan, Kristuksen opetuslapsina.

Lut. kirkko opettaa kasteen pelastavan ja kirkko käyttää mielellään tätä 1 Piet 3:18-21:ssa olevaa Raamatun kohtaa tukemaan kirkon valheellista opetusta. Tämä Raamatun kohta opettaa vertauskuvan Nooasta, joka uskossa rakensi arkkia kuivalle maalle, kun Jumalan pitkämielisyys odotti ihmisten tekevän parannuksen elämässään ja kääntyvän Jumalan puoleen. Ja kahdeksan sielua uskoivat Jumalaa sekä menivät ensin uskossa arkkiin ja sen jälkeen tulvavesi pelasti ja erotti heidät jumalattomista ihmisistä. Mutta tuo pelastava vesi hukutti ne, jotka eivät uskoneet Jumalaa.

Tässä näkyy selvästi Jumalan järjestys, ensin usko ja sitten vesikaste. Vesi koituikin niille kuolemaksi, jotka eivät usko Jumalaan. Tämä on vakava varoitus kaikille ihmisille, että Jumalan luokse tullaan uskon kautta. Mutta kaikilla muilla tavoilla yrittäen käy samalla lailla kuin Nooan päivinä, eli hukutaan. Kirjoittihan Pietari aivan selvästi ettei vesikaste poista lihan saastaa, vaan vesikasteelle menevä pyytää hyvää omaatuntoa. Vain ihminen, joka on uskossa ottanut vastaan Jeesuksen, haluaa pyytää hyvää omatuntoa Jumalan edessä. Hyvän omantunnon pyytäminen tarkoittaa sitä, että ihminen, joka on tehnyt parannuksen haluaa puhdistua synneistään. Ihminen, joka ei halua tehdä parannusta ja haluaa elää synneissään ei halua myöskään hyvää omaatuntoa Jumalan edessä, eikä hän silloin tarvitse kastettakaan.

Ei vesikaste puhdista ketään, vaan se kun ihminen pyytää Jumalalta puhdistusta synneistään, niin uskon kautta Jeesuksen veri tuo sitten puhdistuksen. Vaikka kastetaan sylivauvana tai aikuisena ei se puhdista ketään, tulee olla usko ensin sitten vasta kaste. Kastevesi ei pelasta ketään, vaan Raamatun osoittama pelastus-tie.

Uusi käännös v:lta 1992 on halunnut vahvistaa epäraamatullista lapsikastetta kääntämällä 1 Piet 3:21:n näin; “tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus”. On käännetty pahasti väärin;” teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä”. Kreik. tekstissä on kirjoitettuna; kaste- joka ei ole lihan saastan poistamista. Pyytäminen sanakin on vaihdettu liitto sanaan, jotta saataisiin tukea kirkon kasteen armo liitto opetukselle. Kreikkalaisessa Raamatussa tuo sana on (eperootema), joka tarkoittaa kysymistä ja pyytämistä. Septuagintassa esiintyy muutaman kerran sana (eperootema) ja se on käännetty VT:ssa v:n 33/38 käännöksessä aina sanoilla kysyä ja pyytää. Sana (eperootema) tulee kääntää kysyä tai pyytää ja 33/38 käännös on kääntänyt tämän jakeen ihan oikein. Kreikassa on sana kuvaamaan liittoa ja se on (diatheekee); joka esiintyy UT:ssa 30:tä kertaa ja on lähes aina käännetty sanalla liitto muutaman kerran se on käännetty sanalla testamentti. On täysin selvää, että uuden käännöksen kääntäjät ovat kääntäneet tämän sanan (eperootema) väärin.

(Novum osa 5, s.357, selvitetään tarkasti sanan eperooteema merkitys joka kuuluu näin: Tätä sanaa on käytetty myöhemmän ajan klassisessa kreikassa lakikielessä, ja se ilmaisee silloin juridisen päätöksen tai lausunnon pyytämistä. Sanalla tarkoitettiin myöhemmin kysymystä tai vaatimusta, joka sisälsi myös toivomuksen. Sen merkitys voi olla myös innokas etsiminen, tärkeä toivomus tai jonkin kaipaaminen,. Se ilmaisee myös vaatimusta tai vetoomusta. UT:ssa substantiivi eperooteema esiintyy ainoastaan 1 Piet 3:21:ssa kohdassa, jossa apostoli opettaa kasteesta. Hän sanoo kasteen olevan hyvän omantunnon pyytämistä (eperooteema) Jumalalta. Sana voi kuvata vetoomusta tai rukousta Jumalalle, joko hyvästä omastatunnosta tulevaa rukousta tai hyvän omantunnon pyytämistä. Usko ja kääntymys, joka on kasteen edellytyksenä, antaa ihmiselle hyvän omantunnon).

Uusi käännös on yrittänyt istuttaa kasteen armo liitto käsityksen Raamattuun. Mutta niin kuin tutkimme, on Raamatussa toinen sana joka tarkoittaa liittoa (diatheekee) ja sana (eperootema) tarkoittaa tässä Pietarin kirjeessä pyytämistä niin kuin 33/38 käännös oikein kääntääkin. Lut. kirkon käännös v:lta 1992 on törkeästi kääntänyt tämän Pietarin kirjeen jakeen väärin, jotta epäraamatullinen vesikasteen sakramentti saataisiin näyttämään Raamatulliselta. Tämä kohta on selvästi täysin väärin käännetty, jotta kirkonmiehet voivat nyt näyttää Raamatusta sakramentti-uskon perustuvan Raamattuun.

Ei väärin käännetyillä jakeilla saada syrjäytettyä Raamatun totuutta. Kirkkoraamattu v:lta 1992 ei ole kaikilta kohdin alkukielelle uskollinen käännös, vaan siinä on useita pahoja käännösvirheitä. Suosittelen 33/38 käännöstä (vaikka siinäkin on paikoin virheitä, mutta ei niin pahoja kuin 1992:ssa), Aapeli Saarisalon UT:tia, Toivo Koilon kääntämää Uutta Testamenttia, Raamattu kansalle ry:n UT:n käännöstä v. 1999 sekä vanhaa Bibliaa.

Hyvän omantunnon pyytämistä sanan alkukielen merkitys eperotema tarkoittaa myös vastausta sekä pyytämistä. Kreikankielisessä VT:ssa (Septuaginta) eperotema sana esiintyy vain kerran, jonka erilaiset käännökset kääntävät merkitsemään mm. käsky, vaatia ja tuomio. Eperotema sana on käännös arameankielen sanasta shela, joka tarkoittaa lain kysymystä, lain päätöstä, kysyä, ja pyytää. Tätä taustaa vasten ymmärrämme myös, että vesikasteen ottaminen uskoontulon jälkeen on Herran käsky uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi, sillä uskon kuuliaisuus tuo hyvän omantunnon Herran Jeesuksen opetuslapsen sydämeen. 

Jakeen 21 ovat jotkut englanninkieliset Raamatut kääntäneet siten, että ne sanovat: jonka vertauskuva nyt myös pelastaa meidät, kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä (vastaus) Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.

Green literal translation: 1 Peter 3:21: Which figure now also saves us, baptism not a putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ;

American Standard Version: 1 Peter 3:21 which also after a true likeness doth now save you, even baptism, not the putting away of the filth of the flesh, but the interrogation of a good conscience toward God, through the resurrection of Jesus Christ;

Pietari opettaa, että vesikaste ei poista lihan saastaa, eikä se siten voi toimia syntien anteeksisaamisen paikkana eikä paikkana pelastukselle.

Kirkon käännöksessä eli 33/38 on jakeessa 21 sana, jota ei ole alkutekstissä ja se sana on vesi. Eli tämä kohta tulisi kuulua näin:Tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme, kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

Nooan tapauksessa usko ja arkki olivat vertauskuvaa, joka kuvasi pelastusta Kristuksessa. Hebreankielen sana arkki (Nooan arkki) on teva, joka muodostuu kirjaimista tav - beit - he. Hepreankielen kirjaimilla on kirjaimellinen ja symbolinen merkitys. Tav kirjaimen kirjaimellinen merkitys on merkki, symbolinen merkitys on liitto, sinetöidä. Beit kirjaimen kirjaimellinen merkitys talo (temppeli), symbolinen merkitys on astua sisään. He kirjaimen kirjaimellinen merkitys on aita, aitaus, symbolinen merkitys on paljastaa.

Arkki oli esikuvaa uskon kohteesta eli Jeesuksesta. Jokainen arkki (teva) sanan kirjain kertoo meille syvällisen sanoman uskon kohteen tuomasta pelastuksesta.

Tav- Kristuksen sovitustyön vastaanottaminen sinetöi meidän pelastuksemme, samoin myös arkkiin astuminen oli sinetti pelastuksesta, ettei vesi hukuta Nooa. Pelastuksen vastaanottaminen tuo meidät myös liittosuhteeseen Jumalan kanssa, niin kuin Nooa oli myös liittosuhteessa Jumalan kanssa.

Beit - pelastus tekee meistä Jumalan temppeleitä (talo), jossa Jumala asuu. Näin Jumala astuu sisään meidän elämäämme ja me astumme sisään Jumalan valtakuntaa.

He - Jumalan valtakunta on rajattu vanhurskauden aitauksella, jonne ei synnillä ole mitään tekemistä. Jumalan vanhurskauden aitauksen sisäpuolella Jumala paljastaa meille itsensä sekä ihanat aarteensa Pyhän Hengen ja sanan kautta.

1 Piet 3:20,21 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat (diasodzo) veden kautta.
Tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme (sodzo), kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

Sana diasodzo esiintyy kahdeksan kertaa UT:ssa :

Mt 14:36 And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole <diasodzo>. Matt 14:36 Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaippansa tupsuun; ja kaikki, jotka koskivat, paranivat  <diasodzo>.

Lu 7:3 And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal <diasodzo>. his servant. Luuk 7:3 Ja kuultuaan Jeesuksesta hän lähetti juutalaisten vanhimpia hänen tykönsä ja pyysi, että hän tulisi parantamaan <diasodzo> hänen palvelijansa.

Ac 23:24 And provide them beasts, that they may set Paul on, and bring him safe <diasodzo>. unto Felix the governor. Apos 23:24 ja varatkaa ratsuja pannaksenne Paavalin ratsaille ja viedäksenne hänet vahingoittumatonna <diasodzo> maaherra Feeliksin luo".

Ac 27:43 But the centurion, willing to save <diasodzo>. Paul, kept them from their purpose; and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea, and get to land:
Apos 27:43 Mutta sadanpäämies, joka tahtoi pelastaa <diasodzo Paavalin, esti heidät siitä aikeesta ja käski uimataitoisten ensiksi heittäytyä veteen ja lähteä maihin

Ac 27:44 And the rest, some on boards, and some on  broken pieces of the ship. And so it came to pass, that they escaped <diasodzo>. all safe <diasodzo>. to land. Apos 27:44 ja sitten muiden, minkä laudoilla, minkä laivankappaleilla. Ja näin kaikki pelastuivat <diasodzo>. maalle.

Ac 28:1 And when they were escaped <diasodzo>, then they knew that the island was called Melita.
Apos 28:1 ¶ Kun olimme pelastuneet <diasodzo>, niin me sitten saimme tietää, että saaren nimi oli Melite.

Ac 28:4 And when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, No doubt this man is a murderer, whom, though he hath escaped <diasodzo> the sea, yet vengeance suffereth not to live.
Apos 28:4 Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat he toisilleen: "Varmaan tuo mies on murhaaja, koska kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin <diasodzo> merestä".

1Pe 3:20 Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved <diasodzo> by water.
1Pie 3:20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat <diasodzo> veden kautta.


Niin kuin huomaamme niin sana diasodzo ei tarkoita synnistä pelastumista, vaan vaarasta pelastumista tai pelastumista jostakin, mutta Raamattu ei käytä diasodzo sanaa pelastumisesta synnistä.

Mutta 1 Piet 3:21 oleva sodzo sana on se sana mitä UT käyttää kun puhutaan pelastuksesta, joka tuo syntien anteeksiantamuksen.

Pietari kertoi että Nooan pelastuminen veden kautta oli vertauskuvaa sille miten tapahtuu pelastuminen Uudessa Liitossa, mutta vesikaste ei kuitenkaan poista lihan saastaa, vaan on hyvän omantunnon pyytämistä (vastaus).

Pietari ei siis käyttänyt jakeessa 20 synnistä pelastumisen sanaa! Eli vesi kasteena ei todellakaan pelasta ja siksi Pietari sanoi ettei vesikaste poista lihan saastaa!

1 Piet 3:20,21 opettaa vertauskuvasta, joka tapahtui Nooan päivinä. Raamatun vertauskuvassa, josta Pietari opettaa usko ja arkki pelasti Nooan hukkumasta veteen, ei vesi. Eli usko ja arkki toimivat pelastuksen aikaansaajina ei vesi. Tämän vertauskuvan todellisuudessa ensin oli usko kun Nooa uskossa rakensi arkkia, jonka jälkeen vasta tuli vesi. On myös huomattava, että Jumala sanoi Nooan olevan vanhurskas (hebr. tsaddik) ennen kuin hän meni arkkiin: 1 Moos 7: 1Ja Herra sanoi Nooalle: "Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi (Tsaddik) edessäni. Samoin hebrealaisirje opettaa: Hebr 11: 7 Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.

Tämän vertauskuvan mukaan me pelastumme. Nooa oli vanhurskas jo ennen vedenpaisumuksen tuloa, eli pelastettu ja hän rakensi arkkia uskon kautta pelastukseksi vedenpaisumukselta, ei kadotukselta. Tulee ymmärtää vertauskuvan todellisuus, että voi ymmärtää, mitä Pietari tarkoitti.

Näin Raamattu itse opettaa selvästi, että vesikaste ei pelasta. Tuossa vertauskuvassa usko Jumalaan pelasti hukkumasta veteen, vesi ei pelastanut Nooaa.

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Hyvän omantunnon pyyntö)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker