Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


 

13B. Kuuliaisuuden askel

Lut. kirkon sekä muiden kirkkojen (katolinen sekä ortodoksi) kannattajat sanovat, että uskovien kastetta opettavat sanovat kasteen olevan kuuliaisuuden askel tai kuuliaisuuden teko ja että se on omavanhurskautta.

Uskovien vesikaste, eli vesikasteelle meno uskoontulon jälkeen on Raamatun opetuksen mukaan uskon kuuliaisuutta sekä vanhurskautta eikä suinkaan omavanhurskautta.

Room 16:25, 26:  Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta,
 mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille
uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi,

Raamattu opettaa, että evankeliumi on julistettu uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Uskon kuuliaisuuteen kuuluu tietenkin myös vesikasteelle meno uskoontulon jälkeen.

Apt 2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

Apt 8:12
Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Kun he olivat tulleet uskoon, niin he ottivat kasteen uskon kuuliaisuuden seurauksena. Kaikki mitä uskova tekee mistä Jumalan sana opettaa on vanhurskautta ja uskon kuuliaisuutta kun se tehdään Pyhän Hengen voimassa. Uskovien kaste on kuin onkin uskon kuuliaisuuden teko, joka ei nouse lihasta vaan Jumalan armosta sekä Jumalan sanan opetuksesta.

Ensin julistettiin evankeliumia ja kun he Jumalan armosta uskoivat evankeliumin niin heistä tuli uskovia. Uskoontulon jälkeen he ottivat uskovina vesikasteen, kuten Raamattu opettaa. Näin he uskovina toimivat uskon kuuliaisuuden mukaan kun he ottivat vesikasteen. Vesikaste on Raamatun mukaan uskon kuuliaisuutta, koska se otetaan uskoontulon jälkeen, kuten Raamattu sen selkeästi opettaa.

1 Piet 1:2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

Uskova on valittu Jumalan armosta kuuliaisuuteen ja kasvamaan kuuliaisuudessa armon ja rauhan kautta, johon kuuluu myös Raamatullisen vesikasteen ottaminen.

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Raamatullinen uskonkuuliaisuus vesikaste)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker