Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


 

14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä

JOH 3:1-7; Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

Tämän Raamatun kohdan luterilainen kirkko opettaa tarkoittavan, että vesi tarkoittaa kastetta ja Henki Pyhää Henkeä ja lapsikasteessa sitten lapsi saa Pyhän Hengen. Joka ei synny Hengestä tarkoittaa kyllä Pyhää Henkeä, mutta tämä vesi ei tarkoita lapsikastetta. Vesi on kreikaksi hydor ja kasteella on omat sanat, jotka ovat baptidzo ja baptisma. Nämä sanat Baptidzo ja hydor on Raamatussa selvästi erotettu toisistaan, eikä niitä sotketa keskenään. Kun UT:ssa puhutaan kasteesta, siitä käytetään aina sanaa baptisma, eikä hydor, joka tarkoittaa vettä. UT käyttää sanaa baptidzoo vain näissä seuraavissa merkityksissä. Ne jotka ovat tulleet uskoon tuli kastaa upottamalla veteen ja ne jotka ovat tulleet uskoon heidät kastetaan Pyhällä Hengellä ja tulella. Jumala itse on Raamatussa elävän veden lähde ja Raamattu opettaa Jumalan sanan olevan Henki ja elämä. Raamattu opettaa myös elävän veden virtaavan niiden sisimmässä, jotka uskovat Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo. Tämä elävän veden virta on Pyhä Henki.

Joh 3:5:ssä on kysymyksessä ns. parallelismirakenne, jossa asia sanotaan eri sanoin peräkkäisissä lauseissa tai yhdessä lauseessa. Nikodeemus tuli yöllä Jeesuksen luokse ja sanoi: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa." Jeesus vastasi sanomalla:  "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Nikodeemus ihmettelee ja vastaa: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"  Nikodeemus ei ymmärtänyt millaista syntymää Jeesus tarkoitti, vaan hän sotki sen luonnolliseen syntymään. Jeesuksen vastaus kuuluu: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä".  Jeesus vastasi, että ensin tulee syntyä luonnollisesti (mikä lihasta on syntynyt, on liha), joka tarkoitti vettä ja Hengestä syntyminen on uudestisyntyminen. Sitten Jeesus vielä sanoo, että mikä lihasta syntynyt on liha, eli vedestä syntyminen ja mikä Hengestä syntynyt on henki.  Jeesus selitti jakeessa 6 mitä tarkoittaa vedestä ja Hengestä syntyminen, sillä Hän sanoi että lihasta syntynyt on liha ja Hengestä syntynyt on henki. Jos olisi ollut kysymyksessä vesikaste, niin Jeesus olisi sen tuossa jakeessa 6 varmasti sanonut, eikä puhunut mitään lihasta syntymisestä.

Kun Jeesus Kristus sanoi:

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä".

Herra Jeesus Kristus sanoi että tulee syntyä vedestä ja Hengestä, että voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Heti tämän jälkeen Herra Jeesus selventää Nikodeemukselle mitä Hän tarkoittaa. Mikä on lihasta syntynyt on liha, joka tarkoitti vedestä syntymistä, eli luonnollista syntymää. Tämän jälkeen Herra Jeesus sanoi, että mikä on Hengestä syntynyt on henki. Nikodeemus luuli, että hän juutalaisena pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan, koska hän on syntynyt Israelin kansaan ja ympärileikattu kahdeksan päivän ikäisenä. Herra Jeesus sanoi Nikodeemukselle, että lihasta syntyminen ei riitä, vaan tarvitaan Hengestä syntyminen (uudestisyntyminen), että voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

Miksi Jeesus käytti luonnollisesta syntymisestä sanontaa vesi? Raamattu opettaa, että luotu maailma ja kaikki mitä siinä on, on rakennettu veden kautta:

2 Piet 3:5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta.

Tämän tähden Herra Jeesus käytti luonnollisesta syntymästä sanontaa vedestä syntyminen.

Jaak 1:18 Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

Synnytys Jumalan lapseksi tapahtuu sanan kautta Pyhässä Hengessä, ei kastevedessä, eikä luonnollisen syntymän kautta.

Nikodeemus oli tottunut siihen, että luonnollisen syntymän jälkeen israelilainen poikavauva ympärileikattiin merkiksi Jumalan kansaan kuulumisesta. Samoin Nikodeemus ajatteli ymmärtävänsä, että israelilainen on pelastettu ja matkalla Jumalan valtakuntaan. Ja varmasti hämmästeli sitä, että kun on jo kerran synnytty Jumalan omaksi, niin eihän enää tarvitse uudestaan mennä kohtuun ja syntyä. Ja tähän Jeesus toi opetuksen, että luonnollisen syntymän lisäksi tarvitaan uudestisyntyminen Hengestä. Luonnollinen syntymä ei kuitenkaan ole uudestisyntyminen, eikä luonnollisen syntymän kautta pelastu ja pääse Jumalan valtakuntaan, vaan tulee tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen, jolloin Jumala uudestisynnyttää ihmisen Pyhän Hengen kautta.

Tämä Hengestä syntyminen tapahtuu sanan kautta, mutta luonnollinen veden kautta, mutta tietenkin molemmat tarvitaan, että pääsee Jumalan valtakuntaan. Sillä ilman luonnollista syntymää ei ole olemassaoloa eikä tarvetta uudestisyntymiselle.
Se joka lihasta syntyy, syntyy veden kautta, sillä myös Raamattu opettaa, että luotu maailma ja kaikki mitä siinä on, on rakennettu veden kautta: 2 Piet 3:5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta.

Raamattu opettaa että tämä luonnollinen maailma on luotu (syntynyt) veden kautta. Siksi Jeesus Kristus sanoi että tarvitaan vedestä ja Hengestä syntyminen Nikodeemukselle, joka ihmetteli että eihän hän enää voi syntyä uudestaan äitinsä kohtuun. Vedestä syntyminen tarkoittaa lihasta syntymistä, eli luonnollista syntymistä tähän maailmaan ja Hengestä syntyminen uudestisyntymistä Sanan ja Hengen kautta.

Tämä luonnollinen syntymä ei riitä taivasten valtakuntaan, vaan tarvitaan parannus ja usko Jeesukseen, että voi syntyä Hengestä. Kukaan ei voi kuitenkaan syntyä Hengestä ellei ole ensin syntynyt lihasta tähän maailmaan. Kukaan ei uudestisynny luonnollisen syntymän kautta, eikä vesikasteen kautta, vaan parannuksen teon jälkeen Jumalan sanan voimasta Pyhän Hengen kautta. Joh 3:5 olevat sanat jos joku ei synny vedestä ei tarkoita vesikastetta eikä kohdussa olevaa lapsivettä, vaan luonnollista syntymää, eli lihasta syntymistä, kun ihminen syntyy tähän maailmaan.

Uudestisyntyminen tapahtuu ihmiselle, kun hän tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesuksen ja sen merkiksi Jumala kastaa hänet Pyhällä Hengellä, jossa uskova saa Pyhä Hengen sinetin sydämeensä. Uudestisyntyminen on siis hengellinen tapahtuma, ei luonnollinen. Vesi ei uudestisynnytä, vaan Jumalan sana Pyhä Hengen kautta: Jaak 1:18 Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

Nikodeemus ei ymmärtänyt Jumalan lapseksi syntymistä (uudesti ylhäältä syntymistä), siksi hän ihmetteli, että kuinka ihminen voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun. Jeesus vastasi selkeästi Nikodeemukselle, että tulee syntyä sekä vedestä (luonnollinen syntymä) ja Hengestä päästäkseen Jumalan valtakuntaan. Tämä vedestä syntyminen todellakin tarkoittaa luonnollista syntymistä tähän maailmaan. Raamattu ei opeta vesikasteen uudestisynnyttävän ihmistä eikä olevan edes tekijä, joka uudestisynnyttää, sillä Pyhä Henki synnyttää uskon ja uudestisyntymisen ihmisen sydämeen evankeliumin sanan kautta. Uskova ottaa vesikasteen uskoontulon jälkeen kun on jo uudestisyntynyt. Pelkkä luonnollinen syntymä ei riitä pelastukseen ja pääsemiseen  Jumalan valtakuntaan, koska siihen tarvitaan uudestisyntyminen ylhäältä.

Kertaus on opintojen äiti:

Jeesus puhui uudestisyntymisestä Nikodeemukselle. Jeesus sanoi että ihmisen tulee uudestisyntyä voidakseen nähdä ( ja päästä) Jumalan valtakunnan. Nikodeemus ihmetteli kuinka lapsi voi palata takaisin syntymään äitinsä kohtuun. Sen jälkeen Jeesus sanoi, että jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Tämän jälkeen Jeesus selittää mitä tarkoittaa vedestä ja Hengestä syntyminen. Hän sanoo ensin, että mikä on lihasta syntynyt on liha ja mikä Hengestä on syntynyt on henki. Eli Jeesus ei mainitse vesikastetta, vaan luonnollisen syntymän ja sitten sen jälkeen Jeesus mainitsee Hengestä syntymisen. Jos Jeesus olisi tarkoittanut vedellä vesikastetta olisi Hän sen varmasti kertonut, koska jakeessa kuusi Hän kertoo mitä jae 5 tarkoittaa. Tietenkin ensin tulee syntyä lihasta ja sen jälkeen Hengestä, että voi päästä Jumalan valtakuntaan. Ja sitten jakeessa 7 Jeesus puhuu uudestisyntymisestä, jossa Hän vertaa uudestisyntymää tuulen huminaan, jonka voi kuulla sekä myös nähdä esim. puiden lehtien liikkuessa tuulen mukaan. Ja näin Jeesus sanoo, että tapahtuu Hengestä syntyminen. Mutta vesikasteesta Jeesus ei kyllä mitään tuossa opettanut.

Juutalaisessa ja rabbiinisessa opetuksessa oli yleistä, että Raamatun opetus tapahtui suullisesti ja sen tähden asian ymmärtämisen ja muistamisen kannalta oli tärkeä kertauksen korostaminen, jota kutsutaan parallelismiksi. Raamattu on Jumalan henkeyttämä kirja, johon Jumala itse on tallettanut ns. parallelismi rakenteen. Siksi myös Jeesus puhui siis ihan ymmärrettävästi, ja näin Raamatullinen ilmoitus on yhtäpitävä kaikkien kohtien kanssa. Sillä ihminen pelastuu Raamatun opetuksen mukaan sillä hetkellä kun tekee parannuksen ja uskoo evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta.

Isossa Raamatun Tietosanakirjassa (IRT. 1975. osa III palsta 7298) on asiasta seuraavasti:

Parallelismus membrorum. kerto, saman asian toistaminen eri sanoin kahdessa tai useammassa peräkkäisessä säkeessä (esim. Ps 1:1)”.

Samanlainen parallelismi rakenne esiintyy myös Jesajan kirjassa luvussa 43:

Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle,Jes 44:3

Tässä Jesajan kirjan kohdassa vesi samaistetaan Jumalan Pyhään Henkeen. Sama asia sanotaan kahdella eri tavalla ja sanoilla, mutta kuitenkin puhutaan yhdestä ja samasta asiasta. Tässä kohdassa vesi tarkoittaa Jumalan Henkeä.

Raamattu itse opettaa, että sanan kuulo uudestisynnyttää ja parannuksen teon jälkeen sitten vasta mennään kasteelle. Parannuksen teko tarkoittaa uskon vastaanottamista, jonka jälkeen Jumala puhdistaa ihmisen sydämen uskolla Pyhän Hengen ja Sanan kautta. Seuraavat Raamatun kohdat osoittavat Raamatullisen järjestyksen eli ensin sanan kuulo, jonka kautta tapahtuu uudestisyntyminen ja sen jälkeen vesikaste.

Jaak 1: 18; Tahtonsa mukaan Hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

1 Piet 1:23: te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

Vesikaste ei uudestisynnytä ihmistä, vaan Jumalan sanan kuulemisen kautta ihminen tulee uskoon, eli uudestisyntyy ja vasta sen jälkeen Raamatullisen järjestyksen mukaan, tulee kaste. Uudestisyntyminen ja vesikaste ovat kaksi eri asiaa. Pyhä Henki synnyttää ihmisessä uskon Jumalan sanan kautta, jonka jälkeen vastaanotetaan vesikaste. Jeesus ei sotkenut keskenään taivaallisia koordinaatteja ja ihmisten perinnäissääntöjä. Ihmisillä on taipumus sotkea keskenään Jumalan sana ja ihmisten perinnäissäännöt. Mutta, ei ihminen silti pysty muuttamaan Jumalan sanan totuutta, joka on ja pysyy niin kuin se on kirjoitettu.

ROOM 10:17; Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

GAL 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

JOH 6:63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.

2 KOR 3:6joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi

Vesi Raamatun kielessä

Raamatun kielessä vesi kuvaa Jumalaa ja Pyhää Henkeä sekä Jumalan sanaa. Jos emme ymmärrä Raamatun kieltä, niin silloin ajaudumme järjellä yhdistelemään asioita ja joudumme luomaan järkeisopin. Mutta kiitos Herralle, sillä jokainen, joka todella tahtoo tulla tuntemaan totuuden saa tulla totuuden, koska Pyhä Henki avaa kirjoituksia sekä johdattaa uskovaa kohti syvempää totuuden tuntemista.

Jer 2:13 Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet, ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä.

Jumala, joka on Henki on elävän veden lähde.

Jer 17:13 Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran."

JOH 4:8-14; Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: "Anna minulle juoda". Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle: "Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?" Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: ’Anna minulle juoda’, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä." Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

Mitä vettä Jeesus tässä tarkoitti? Joh 7:37-39 on vastaus siihen mikä on tämä vesi. Joka uskoo Jeesukseen niin kuin Jumalan Sana sanoo, niin hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Jeesus sanoi elävän veden virran olevan Pyhä Henki. Vedellä on siis Raamatun kielessä myös merkitys Jumalan Henki. Jeesus myös sanoi, että ne jotka uskovat Jeesukseen saavat Pyhän Hengen. Eli vain uskon kautta Jeesukseen saadaan Pyhä Henki.

Vesi on tässä Pyhä Henki, joka puhdistaa sanan kautta ihmisen sisimmän.

JOH 7:37-39 Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat." Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

Raamattu ei sekoita eikä sotke Uuden Liiton Uskon järjestystä, joka on ensin uskoontulo ja sitten vasta kaste. Raamattu käyttää myös vettä kuvaamaan Pyhää Henkeä ja Hengen toimintaa. Elävän veden virta on Pyhä Henki. Raamattu käyttää vesikasteesta sanaa baptisma, eikä vesi.

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Vedestä ja Hengestä Joh 3)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker