Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


 

15. Uudestisyntymisen peso

TIIT 3:4-7: Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.

Lut. kirkko opettaa tämän Raamatun kohdan tarkoittavan lapsikasteessa tapahtuvaa uudestisyntymistä. Siitähän tässä jakeessa ei ole ollenkaan kyse. Tuo peso sana on (lutron), joka tarkoittaa pesua ja kylpyä. Kaste sanat taas ovat (baptisma, baptidzoo ja baptismos), jotka tarkoittavat kastaa upottamalla. Tässä jakeessa ei puhuta mitään kastamisesta, vaan uudestisyntymisen peso tarkoittaa, sitä kun Jeesuksen veri pesee puhtaaksi Häneen uskovat. Kristuksen Golgatalla vuodattama sovintoveri puhdistaa ne synnistä, jotka tekevät parannuksen ja haluavat vaeltaa Jumalan Sanan valkeudessa omassa elämässään.

TIIT 3:5:uk eks ergoon teen en dikaiosunee toon epoieesamen hemeis alla kata ton autou eleon esoosen hemas dia loutrou palingenesias kai anakainooseoos pneumatos hagiou.

Niin kuin olemme tutkineet Raamatun käyttävän kasteesta sanoja baptidzo tai baptisma ei tässäkään Raamatun kohdassa ole epäselvyyttä, tuo sana peso ei tarkoita kastetta, vaan Jeesuksen veripesua. Pietari kirjoittaa kirjeessään, ettei kaste poista lihan saastaa, eli toisin sanoen kaste ei puhdista meitä synneistämme, niin kuin valtiokirkkolaitokset opettavat. Katsomme mitä Raamattu opettaa siitä mikä puhdistaa meidät synnistä.

- Jumalan sanan mukainen elämä Pyhän Hengen vaikuttamana puhdistaa meidät synnistä.

- Usko puhdistaa meidän sydämemme synnistä.

- Jumalan sana jos sitä toteutetaan uskossa puhdistaa meidät synnistä.

- Jos me vaellamme valkeudessa niin Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

- Jos me tunnustamme syntimme niin Jeesus puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

- Jeesuksen uhri ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta puhdistaa niiden sydämet, jotka tulevat uskoon.

1 JOH 1:7: Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

APT 15:8-9: Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoinkuin meillekin. eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla .

HEBR 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

HEBR 9:22Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

1 JOH 1:9Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että n antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

HEBR 1:1-3 Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa.

Jumalan sana uudestisynnyttää ne, jotka uskossa ottavat vastaan Jeesuksen eikä lapsikaste.

Tiit 3:5:n kääntää seuraavat käännökset mm. seuraavasti:

Arvostettu King James version: Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;

Saksalainen Lutherin Raamattu: nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes,

Ruotsalainen Raamattu 1917: då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande

Kaikissa käännöksissä käännettiin loutron sana oikein eli sanoilla pesu, peseminen tai kylpy. Jumalan sanassa vesikaste ei poista lihan saastaa, vaan Golgata sekä Pyhä Henki ja Jumalan sana, kun se armosta uskon kautta vastaanotetaan.

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Uudestisyntymisen peso)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker