Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


 

18. Sakramentti

Kirkkojen opettama lapsikaste onkin selvä eksytys, lupaahan se siihen uskovalle, pelastuksen synnistä, vapautuksen perkeleen vallasta, siinä saa Pyhän Hengen, tullaan seurakunnan jäseneksi, tullaan Jumalan lapseksi. Raamattu opettaa, että kun tunnustamme syntimme ja uskossa vastaanotamme Jeesuksen saamme syntimme anteeksi ja meistä tulee Jumalan lapsia, Kristuksen seurakunnan jäseniä ja sitten otamme kasteen Herran Jeesuksen nimeen ja saamme uskon kautta Pyhän Hengen.

Jumalan Sanan ilmoitus määrittelee kuka kastetaan ja miksi kastetaan ja miten kastetaan. Lapsikasteen kannattajat hakevat tukea näkemyksilleen Apostolien jälkeisestä seurakunnan historiasta, jossa heidän mukaansa on kastettu lapsia. Tällainen ajatus ja oppirakennelman muodostaminen on Raamatun selvän ilmoituksen ulkopuolista todistelua, lapsi kasteen raamatullisuudesta. Raamatullinen yksi kaste löytyy vain ja ainoastaan Raamatusta, joka on kaikille sukupolville ainoa Raamatullinen Jumalan sanan ilmoitus. Raamatun opetuksen perusteita ei ole viisasta etsiä kirkkohistoriasta, koska sillä tiellä ajautuu helposti ojasta allikkoon. Ainoa tapa todistaa Raamatullinen opetus on osoittaa se Jumalan sanasta, sillä siellä on tuore ja selvä Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle. Lapsikaste on kirkon väärä opetus, jonka tulisi jokaisen uskovan hylätä pois elämästään lihan tekona.

Raamattu ei opeta mitään ns. kirkollisesta kasteen sakramentista, eikä muistakaan sakramenteista. Sakramentin syntymä juuret ovat vanhoissa mysteeri uskonnoissa ja kirkkolatinan sana sacramentum tulee kreikan kielen sanasta mysterion.

Sacramentum sana tarkoitti roomalaisen sotilaan lippuvalaa, joka oli uskollisuudenvala Rooman keisarille ja armeijalle. Vala olikin luonteeltaan salaisuus (sacramentum), johon liitettiin maagisia voimia. Alkuperältään sakramentti on kuitenkin pakanauskonnollinen rituaali. Myös vanhoihin mysteeriuskontoihin käytiin sisälle sakramenttien kautta. Näin mm. Iisis-Osiris-Horus ja Mithras- kulteissa, samoin Eleusiin, Attiksen, Dionysioksen ym. palvonnassa. Mysteeri, eli sakramentti yhdisti sakramentissa mysteiksi vihityt toisiinsa ja “ jumaluuteen”. Olennaista oli elämän täydellinen uudistuminen, jonka sai aikaan sakramentin vaikuttama kuolema ja ylösnousemus. Sakramentti oli kuljettanut vihityn pimeyden läpi valoon. Sakramentin kautta tultiinkiin sisälle kaikkien maailmanvaltojen valta-uskontoihin, ja kaikkien niiden ytimenä oli eri nimillä vaikuttama muinaisen Baabelin/Babylonian uskonnon Taivaan kuningatar-Äiti-lapsikultti. Ja sellaisena se oli myös viimeisessä, Uuden Liiton alkuseurakunnan aikana vaikuttaneessa Rooman maailmanvaltakunnassa, josta se sekoitettiin kristinuskon kanssa alkuseurakunnan turmeltuessa ja enemmistön luodessa seurakunnan rinnalle kirkkolaitoksen, lopullisesti 300-luvulla jKr. Siitä lähtien myös valtionkirkkoihin on tultu sisälle sakramenttipapin toimittaman. (Sakramentti ja kirkko)

Sakramentti käsite ei nousekaan Raamatusta, vaan pakanallisista mysteeriuskonnoista. Katolinen kirkko, joka syntyi pakanallisen Rooman valtakunnan sisälle, oli jo omaksunut sakramenttiuskonnon harjoittamisen. Katolinen kirkko siirsi pakanallisen sakramentti- käsitteen kirkkonsa jumalanpalvelus menoihin, jättäen sakramentit olemaan, kuitenkin sillä tavalla, että se vaihtoi pakanallisille sakramentti käsitteille ns. kristilliset nimet, esim. äiti- lapsi käsite vaihtui Maria- Jeesuslapsi käsitteeksi. Opetus pakanalliseen sakramenttiin osallistumisesta, joka pelasti ihmisen pimeydestä valoon, vaihdettiin lapsikasteen ja ehtoolliseen sakramenttiin, jotka antavat pelastuksen jokaiselle, joka osallistuu näihin sakramentteihin. Näin pakanallinen epäjumalanpalvelus istutettiin katoliseen kirkkoon. Katolinen kirkko ei ole Raamatun opettama Jumalan seurakunta, koska Jumalan seurakuntaan ei tulla sisälle pakanallisten eikä ns. kristillisten sakramenttien kautta. Jumalan seurakuntaan tullaan sisälle sen jälkeen, kun on kuultu pelastuksen evankeliumi ja tehty parannus ja sydämen ja suun tunnustuksella julkisesti uskotaan Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan sanaan. Nämä pakanalliset sakramentti-riitit, joita katolinen kirkko harjoittaa siirtyivät perintönä myös ortodoksiseen ja luterilaiseen kirkkoon.

Etymologia eli se, mistä joku sana on muodostunut, ei tietysti ole sama asia, kuin sanan merkitys tänä päivänä, mutta kiistaton tosiasia on, ettän Sakramentti sanan alkumerkitys on syvästi pakanallinen. Sakramentti-käsite on Raamatulle tuntematon käsite, eikä tämän sakramentti käsitteen sisältö tänäkään päivänä ole irrallaan sen pakanal­lisesta alkumerkityksestä, vaan se on yhä edelleenkin, hämmästyttävänkin suorassa, yhteydessä alkuperäänsä. Vuosisadat ja -tuhannetkin ovat vierineet, mutta merkillisen uskollisesti sakramentti käsitteen sisältö on pysynyt alkuperälleen uskollisena ja pakanallisena. Asia ei muutu sillä, että noita valjaita on enemmän taikka vähemmän vetämässä myös Jumalan Hengestä syntynyttä kansaa. (Sakramentti ja kirkko)

Kreik sana mysterion ja lat. sacramentum sanat tarkoittavat salaisuutta. Uskonnollinen maailma on tuosta sanasta kehittänyt epäraamatullisen sakramentti opetuksen. Seuraavassa on lista Raamatun kohdista, joissa esiintyy kreik. sana mysterion:

Matt 13:11 Hän vastasi ja sanoi: "Sentähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu.


Mark 4:11 Niin hän sanoi heille: "Teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa,


Luuk 8:10 Hän sanoi: "Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.


Room 11:25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,


Room 16:25 Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta,


1 Kor 2:7 vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme,


1 Kor 4:1 Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina.


1 Kor 13:2 Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.


1 Kor 14:2 Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä.


1 Kori 15:51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,


Ef1:9 tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä-


Ef 3:3 että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niinkuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut;


Ef 3:4 josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen,


Ef 3:9 ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa,


Ef 5:32 Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.


Ef 6:19 ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta,


Kol 1:26 sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä,


Kol 1:27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.


Kol 2:2 että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,


Koll 4:3 rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna,


2 Tess 2:7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,


1 Tim 3:9 vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa.


1 Tim 3:16 Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen.


Ilm 1:20 Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa."


Ilm 10:7 vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille.


Ilm 17:5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti".


Ilm 17:7 Ja enkeli sanoi minulle: "Miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.Niin kuin huomaat niin sana mysterion-sacramentum ei edes esiinny kaste asian yhteydessä eikä ehtoollisen yhteydessä. Kirkon sakramentti oppi on väärä opetus, jonka jokaisen uskovan tulisi hyljätä lihan tekona sekä ihmisten perinnäissääntönä ja tyytyä Jumalan ilmoitukseen sekä luopua tukemasta ihmisten perinnäissääntöjä.

Lut.kirkon pappeja, työntekijöitä ja heidän alaisiaan on käynyt salaa kasteella täällä kotisuomessa ja esim. Israelissa. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa, Matt 5:11-16.Gal 5:27; Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.

Sinä joka olet Jumalan lapsi ja salaa käynyt kasteella, julkista tekosi, sillä ne ovat Herrassa tehdyt. Pukeudu Jeesukseen Kristukseen, äläkä pidä ylläsi valheen vaatteita. Älä sinä Jumalan oma, joka tiedät totuuden, verhoa totuutta valheeseen. Pitäkäämme kiinni ennemmin rakkaudesta ja totuudesta kuin valheesta. Sinä Jumalan lapsi, joka et vielä ole käynyt kasteella, mene Raamatun turvallisen ja selkeän opetuksen mukaisesti kasteelle. EF 4:5; Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Efesolaiskirjeen opetus on aivan selvä, on vain yksi usko ja sen jälkeen vain yksi kaste. Ja tämä yksi kaste otetaan vasta uskoontulon jälkeen, eikä ennen uskoontuloa. Tämä on Raamatun opettama kastekäytäntö.

Laitan tähän seuraavaksi katolisten, ortodoksien ja luterilaisten kasteopetuksista pienen koosteen.

Katolinen kirkko

- Kaste puhdistaa perisynnistä ja kaikista muista synneistä…peruuttaa kaikki ajalliset ja iankaikkiset rangaistukset…tekee meidät…Jumalan lapsiksi ja taivaan perillisiksi."

- Kaste on sakramentti, jossa ihminen vedellä ja Jumalan sanalla puhdistetaan kaikesta synnistä ja syntyy uudesti Kristuksessa ja pyhitetään iankaikkiseen elämään."

- Kirkko tuntee monta mahdollisuutta pyytää ja saada syntien anteeksi antaminen…Kun kirkkoon tulija tekee ristinmerkin vihkiveteen kastetuin sormin ja näin uudelleen tunnustautuu kasteeseensa, hänkin kulkee kääntymyksen ja syntien anteeksi saamisen tiellä."

Ortodoksinen kirkko

- Pyhä kaste ja mirhavoitelu ovat porttina Kristuksen kirkon jäsenyyteen ja Herran pyhä ehtoollinen on tämän jäsenyyden kruunaus

- Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamisen kautta kastettava kuolee synnille ja syntyy uudelleen Kristuksessa."

- Pyhän kasteen kautta ihminen kuolee yhdessä Kristuksen kanssa ja nousee yhdessä Hänen kanssaan uuden aikakauden elämään. Kasteen mysteeriossa yhdistyvät kuolema ja elämä, herran hauta ja ylösnousemus. Sen tähden kastetta kutsutaankin, Jumalasta syntymiseksi, uudesti syntymisen pesoksi, ensimmäiseski ylösnousemiseksi. Se tuottaa ihmiselle täyden sielun puhdistumisen kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudest, pyhityksen ja täydellisyyden, katoamattomuuden ja kuolemattomuuden, tiedon jumalallisesta totuudesta. Sen välityksellä entinen jumalan kuva luodaan uudelleen ihmisen sisimmässä, ihminen yhdistyy Kristukseen, tulee Jumalan lapseksi, osalliseksi jumalallisesta luonnosta ja armon kautta tapahtuvasta jumaloitumisesta.

Luterilainen kirkko

- Kasteessa ja ehtoollisessa Kristus on todellisella ja havaittavalla tavalla meidän keskellämme. Kastevesi on tavallista puhdasta vettä. Jumalan sanaan liitettynä se on pelastavaa vettä, sillä se pesee meidät puhtaaksi kaikesta synnistä. Lähetyskäskyssään Kristus kehottaa tekemään kaikki kansat opetuslapsikseen kastamalla ja opettamalla. Kaste toimitetaan kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Pappi valaa kastettavan päähän vettä kolme kertaa ja lausuu: Minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

- Kasteen sakramentissa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen. Tämä armo annetaan kaikille, myös lapsille. Jeesus käski tuomaan lapsia luokseen, koska Jumalan valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen. Vanhemmat tuovat lapsen kasteelle ja rukoilevat yhdessä kummien kanssa hänen puolestaan. Kaste tekee meistä Kristuksen opetuslapsia ja kristillisen kirkon jäseniä. Vaikka olemme syntymästämme saakka ihmiskunnan yhteisen syyllisyyden alaisia, kasteessa meille annetaan kaikki anteeksi ja meidät puetaan Kristuksen puhtauteen. Pyhä Henki synnyttää meidät uudesti ja lahjoittaa meille uskon, jolla voimme tarttua kasteen lupauksiin.

- Kasteessa Jumala liittää meidät Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Jumalan poika on kuollut puolestamme, ja hänen voittonsa kuolemasta antaa meille osallisuuden uuteen elämään. Kaste velvoittaa luottamaan yksin Kristukseen ja elämään hänen esimerkkinsä mukaisesti. Joudumme kuitenkin joka päivä tunnustamaan, että uuden ihmisen rinnalla meissä elää itsekäs, vanha ihminen, joka vetää meitä pois Jumalan luota. Kerran saatu kaste kantaa koko läpi elämän. Kasteen liitto on varma silloinkin, kun uskomme horjuu. Kun turvaamme kasteen armoon, meidän ei tarvitse omin voimin tehdä parannusta. Pyhä Henki kitkee meistä joka päivä itsekkyyttämme ja herättää meissä uutta uskoa ja rakkautta. Kaste antaa meille rohkeuden sekä elää että kuolla.

Näiden kirkkojen opetukset eivät ole Jumalan sanaa, vaan harhaoppia, jonka jokaisen uudestisyntyneen Jeesukseen uskovan, tulisi hylätä elämästään pois lihan tekona sekä ihmisten perinnäissääntönä. Näissä kirkkolaitoksissa on Jeesukselle rakkaita uskovia ihmisiä, jotka ovat pelastuksen sisäpuolella. Mutta nämä ihmiset eivät ole pelastuneet sakramenttien kautta, vaan kun he ovat tunnustaneet syntinsä ja vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen Pelastajaksi, näin he ovat vanhurskautettuja ja pelastettuja. Kirjoituksen tarkoitus ei ole kenenkään halveksuminen ja syyttäminen, vaan rakkauden ja totuuden esille tuominen sen ymmärryksen mukaan minkä itse Jumalan armosta omistan.

 

Raamattu opettaa:

Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, Hebr 10:19

 

sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö , Ef 3:11-12

 

Jeesuksen sovitustyön kautta ja uskon kautta Jeesukseen on Jumalaan uskovalla luottavainen pääsy Jumalan tykö. Jeesuksen ristinkuolema sekä ylösnousemus on pelastuksen perustus ja tuon pelastuksen Jumala armostaan lahjoittaa niille, jotka Jumalan armosta tekevät parannuksen ja uskon kautta vastaanottavat pelastuksen sanan.


Mark 1:15 ja (Jeesus) sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Sakramentista)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker