Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


2. Jeesuksen kastekäsky

Matt 28:19,20; Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso,olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti”.

Jeesus antoi käskyn, että tuli mennä ja tehdä ihmisistä Jeesuksen opetuslapsia ja sitten kastaa nämä uskoon tulleet opetuslapset, eikä kaikkea kansaa. Tämän jälkeen näitä opetuslapsia, jotka olivat tulleet uskoon tuli opettaa pitämään kaikki Jumalan antamat käskyt, mitä Jeesus on käskenyt pitää. Kaikkia kansoja ei tullut opettaa, vaan ainoastaan uskoon tulleet opetuslapset.

Selvennyksen vuoksi kertaan vielä; Tämä lähetyskäsky tarkoitti, että tuli julistaa evankeliumia ja ne, jotka tunnustavat syntinsä ja tekevät parannuksen ja tulevat uskoon, vain he menevät kasteelle ja sen jälkeen heitä tuli opettaa pitämään koko Jumalan sanan totuus. Aapeli Saarisalo on kääntänyt Matt 28:19,20:n tarkasti alkukielen mukaisesti, joka kuuluu näin: ” Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia ja kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä olen teille käskenyt. Katso, Minä olen kanssanne joka päivä mailmanajan täyttymykseen asti” Mark 16:15,16 kertoo meille tarkemmin kuinka tuo lähetyskäsky tehdään käytännössä.

Meidän pitäisi ymmärtää Raamattua aina sen kokonaisopetuksen valossa ei yhden jakeen perusteella.

Matt 28:
19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."


Tuliko tehdä kaikista kansoista opetuslapsia kastamalla heitä? Ei. Kun tutkimme tämän jakeen yhdessä muiden asiaa käsittelevien jakeiden kanssa, niin huomaamme, että ihmisistä tulee opetuslapsia, kun he uskovat evankeliumin, ja siksi koska he uskovat evankeliumin, heidät kastetaan:

Mark 16:
15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.


Tulee mennä kaikkeen maailmaan ja saarnata evankeliumia, ja ne jotka uskovat, niin heidät kastetaan.

Vedessä kastamalla ei tehdä opetuslapsia:

1 Kor 1:17 Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan-ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.

Paavali opettaa, että Kristus ei lähettänyt häntä kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan, koska evankeliumin julistuksen kautta ihmisistä tehdään opetuslapsia.

Matt 28:
19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."


Alkutekstissä on sana matheteuo, joka tarkoittaa opettamista, olla opetuslapsi ja tehdä opetuslapseksi. Kun katsomme Raamatun sanan opetusta, niin huomaamme että evankeliumin julistuksen kautta tehdään ihmisistä opetuslapsia, koska usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Raamattu opettaa, että ihmisen tulee henkilökohtaisesti uskoa Jumalaan, jonka jälkeen voidaan myös kastaa.

Room 10:17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Hebr 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

Raamattu todistaa myös muualla, että sana matheteuo tarkoittaa opetuslapseksi tekemistä, joka tapahtuu evankeliumin julistuksen kautta:

Apos 14:21 Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan.

Apt 14:12 on alkutekstissä sana matheteuo, joka on tässä käännetty opetuslapseksi tekemisellä, joka tapahtui evankeliumin sanan julistuksen kautta. Apostolien tekojen kautta näemme kuinka opetuslapset toteuttivat Jeesuksen antaman lähetyskäskyn. Apostolien teoissa julistettiin evankeliumia, jonka kautta tehtiin ihmisistä opetuslapsia kun he uskoivat evankeliumin Herrasta Jeesuksesta, ja uskoon tulleet kastettiin aina uskoontulon jälkeen, pelastuksen seuraamuksena.

Matt 28:19 alkutekstin mukainen ajatus on, että tulee mennä kaikkeen maailmaan ja tehdä kaikista kansoista opetuslapsia (evankeliumin julistuksen kautta) ja kastaa kaikista kansoista uskoontulleet sekä opettaa heitä pitämään kaikki mitä Jeesus on käskenyt (mitä Jumalan sana opettaa Uuden Liiton järjestyksen mukaan).

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Lähetyskäsky)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker