Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


APOSTOLIEN TEOISSA ESIINTYVÄT KASTE KOHDAT (Luvut 2C-11)

2 C. Helluntai

Helluntaina Pyhän Hengen vuodatuksen ja Pietarin puheen jälkeen uskoontulleet kastettiin Herran Jeesuksen nimeen.

APT 2:29-42 Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen, niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: ’Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.’Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehotti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta". Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.

Pietarin julistuksen seurauksena tuli pisto ihmisten sydämiin, eli synnintunto ja he kysyivät: Miehet, veljet mitä meidän pitää tekemän? Pietari käskee heitä ensin tekemään parannuksen ja sitten menemään kasteelle Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja niin ne, jotka ottivat sanan vastaan ne kastettiin Jeesuksen Kristuksen nimeen.

Tässä on selvä järjestys, ensin sanan saarna sitten synnintunto ja katumus sekä sanan vastaan ottaminen uskon kautta ja sitten vasta kaste. Tuo sana parannus jakeessa 38 on alkutekstissä metanoeoo, joka tarkoittaa katumista, mielenmuuttamista ja alkamista ajatella toisin. Kun pisto tuli ihmisten sydämiin, niin Pietari kehotti heitä katumaan, eli tunnustamaan syntinsä. Kun on kaduttu ja tunnustettu synnit, silloin ihmisen mieli muuttuu Jumalan sanan mukaisesti ja sitten aletaan ajattelemaan toisin, eli Jumalan tahdon mukaisesti. Sanoohan sanakin; kuka syntinsä tunnustaa ja hylkää ne se saa armon, San 28:13. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 1 JOH 1:8-9

Parannuksen tekemisen jälkeen vasta voi mennä kasteelle ja parannuksen tekemisen jälkeen, kun ihminen tunnustaa syntinsä annetaan synnit anteeksi ja Kristuksen lahjavanhurskaus.

Pietari julisti, että sama lupaus on annettu myös lapsille sekä kaikille, jotka kaukana ovat. Mikä oli tuo lupaus?

Lupaus kuului: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."

Lupaukseen kuului ensin parannuksen teko ja vasta sitten kaste. Parannuksen tekemisestä seuraa kaste ja Pyhän Hengen saaminen sekä syntien anteeksiantamus.

Lupaus ei tarkoittanut lasten kastamista, vaan parannuksen teosta seuraavia lupauksia eli kasteen vastaanottamien ja lupaus Pyhästä Hengestä. Sanoihan Jeesuskin evankeliumissa: "TEHKÄÄ PARANNUS JA USKOKAA EVANKELIUMI." Lapsetkin saavat tämän lupauksen mukaan seurata evankeliumin järjestystä, eli ensin parannuksen teko ja sitten kaste sekä Pyhän Hengen lahja.

Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Apt 17:30

Raamatun opetus on, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, jonka jälkeen Jumala pelastaa ihmisen synnin ja saatanan vallasta. Ketään ei tehdä lapsikasteessa Jumalan lapseksi, sillä kaikkien on kaikkialla tehtävä parannus, niin kuin Raamattu opettaa.

Pelastuminen ja uskoon tulo on Jumalan armoa, joka on puhdas Jumalan teko, sillä me olemme pelastuneet Jumalan armosta emmekä itsemme kautta. Jumalan armo työ ja pelastus tulee kuitenkin vastaanottaa, koska muuten emme voi pelastua, sen tähden Jeesuskin sanoi: ”Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.” Ihminen ei voi tehdä parannusta ilman, että Pyhä Henki todistaa Jumalan sanan kautta ihmiselle, että hän tarvitsee synteihinsä sovituksen Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen kautta. Parannuksen tekeminen ei siis ole ihmisestä lähtöisin, vaan Jumalasta, ihminen vain vastaanottaa Jumalan armosta pelastuksen tekemällä parannuksen. Ilman parannuksen tekemistä ihminen jää synteihinsä, jotka johdattavat hänet kadotukseen.

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker