Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


2 D. Mikve-kaste

Otin selvää miqva/miqve (mikva/mikve) "kasteen" taustasta. Olin yhteydessä juutalaiseen rabbiin sekä tutkin rabbien opetuksia ja juutalaisten opetuksia aiheesta.

Juutalainen rabbi sanoi minulle, että miqva ei poista syntiä, eikä miqvaa oteta syntien anteeksisaamiseksi, vaan että synnit saa anteeksi kun tekee parannuksen. Hänen mukaan miqva on puhdistaumista esim. kuukautistilassa sekä jos on koskenut kuolleeseen jne, mutta ei koskaan missään tilassa toimita syntien anteeksisaamista. Tämä rabbi sanoi minulle, että miqva ei myöskään ole ruumiin lian pesua. Kun kysyin miqvasta koskien pakanoita hän sanoi sen olevan merkki uudesta elämästä pakanalle, joka kääntyy juutalaisuuteen.

Tuon kaiken kuultuani sain syvemmän ymmärryksen Apt 2:38 koskien; eli ensin on parannus syntien anteeksisaamiseksi ja sitten vesikaste on sen ulkoisena merkkinä syntien anteeksisaamisesta, mutta ei paikka syntien anteeksisaamiselle. Meidän täytyy muistaa, että miqva oli vesikasteen esikuvaa ja se oli siellä ilman syntien anteeksisaamista ja tietenkin pysyy sellaisena myös Uudessa Liitossa.

Eli Apt 2:38 oleva vesikaste on vain ulkoinen merkki syntien anteeksisaamisesta, mutta ei paikka syntien anteeksisaamiselle; samoin vesikaste on myös merkkinä Uudesta elämästä, mutta ei paikka, jossa Uusi Elämä alkoi, koska Uusi Elämä alkaa heti uskoontulossa, jossa Jumala asettaa Hengen sinetin todistukseksi Jumalan lapseudesta.

Minua askarrutti vuosia se ristiriita, jonka koin olevan Apt 2:38 koskien monia muita Raamatun kohtia joissa kumotaan vesikaste syntien anteeksiantamisen paikkana, josta yksi on 1 Piet 3:21.  Kirkon käännöksessä eli 33/38 1 Piet 3:21  on sana, jota ei ole alkutekstissä ja se sana on vesi. Alkutekstin mukainen käännös: Tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme, kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, 1 Piet 3:21

Apostoli Pietari opetti, että vesikaste ei poista lihan saastaa (syntiä). Täten vesikaste ei voi olla paikka syntien anteeksisaamiselle. Johannes Kastajan toiminta ratkaisee myös tämän Joh 2:38 ongelman samalla tavalla kuin juutalaiset opettivat mikvasta ettei se ole syntien anteeksisaamisen paikka.

Mark 1:
3 "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ‘Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’,"
4 niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi.
5 Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.

Matt 3:11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Johannes Kastaja kastoi ihmisiä vasta sen jälkeen kun he olivat tunnustaneet syntinsä, eli syntien tunnustaminen oli paikka syntien anteeksisaamiselle, ei vesikaste, joka oli vain ulkonainen merkki siitä, että synnit oli saatu anteeksi syntien tunnustamisen kautta. Ihmiset eivät saaneet syntejä anteeksi kun menivät kasteelle, vaan siksi kun tunnustivat syntinsä, jonka ulkoiseksi merkiksi Johannes Kastaja kastoi heidät. Johannes Kastaja sanoi myös että hän kastaa vedellä parannukseen, mutta Jeesus Kristus kastaa parannukseen Pyhällä Hengellä ja tulella. Uuden Liiton syntien anteeksisaamisen paikka on se hetki kun ihminen tunnustaa syntinsä ja Jumala kastaa hänet Pyhällä Hengellä, joka on sama asia kuin uudestisyntyminen. Uudessa Liitossa ei saa syntejään anteeksi vesikasteessa, sillä vesikaste on sen ulkonainen merkki, että on saatu synnit anteeksi ja uudesti synnytty ylhäältä.

https://www.kotipetripaavola.com/Pyhan_Hengen_sinetti_ja_kaste

Luterilainen, katolinen ja ortodoksinen kirkko opettavat vastoin Jumalan sanaa että kasteessa (lapsikasteessa) saadaan synnit anteeksi ja Pyhä Henki. Pyhä Henki saadaan uskon kautta Jeesukseen, eikä kasteen kautta.

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Rituaalikaste mikve)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker