Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin

Apt 10:1-48; Kornelius, sinun rukouksesi on kuultu, ja sinun almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Niin lähetä nyt Joppeen ja kutsu tykösi Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan; hän majailee nahkuri Simonin talossa meren rannalla.’ Sentähden minä lähetin heti sinulle sanan, ja sinä teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä, kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. "Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra, sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte; te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa; ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi: "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?" Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

Kornelius oli kutsunut taloonsa koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä Pietarin tullessa Korneliuksen taloon. Pietari julisti syntien anteeksiantamusta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Pyhä Henki tuli kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja ympärileikatut juutalaiset, jotka olivat tulleet Pietarin mukana hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi; ei kai kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin. Tässä käy selvästi ilmi, ettei saanut kastaa muita kuin uskoontulleita. Alkuseurakunnassa oli siis selvästi voimassa kielto olla kastamatta muita kuin uskoontulleita. Toki kyllä myös juutalaiset uskovat hämmästyivät, että pakanatkin pääsivät osalliseksi pelastuksesta. Kuitenkin myös on selvästi nähtävissä, että ei saanut kieltää kastamasta uskoontulleita, eli alkuseurakunnassa oli selvästi kielto voimassa ettei saanut kastaa muita kuin uskoontulleita.

Pakanat tulivat uskoon ja täyttyivät Pyhällä Hengellä ja niin kuin aikaisemmin tutkimme, niin uskon kautta Jeesukseen saa vain luvatun Hengen. Järjestys on taas oikea, ensin sanan julistusta syntien anteeksisaamisesta uskon kautta Jeesukseen ja sitten sanan vastaan ottaminen ja uskoontulo ja sen jälkeen kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen. Valtionkirkkolaitokset opettavat, että lapsikasteessa saa Pyhän Hengen, synnit anteeksi, vapautetaan saatanan vallasta, liitetään seurakuntaan ja tulee Jumalan lapseksi. Valtiokirkkolaitoksilla tarkoitan luterilaista, ortodoksista ja katolista kirkkoa. Näillä kirkoilla on kaikki nämä opetukset väärin, niin kuin olet huomannut, Raamatusta ei löydy näitä opetuksia. Tässähän oli jo täytytty Pyhällä Hengellä ennen kastetta. Raamattu opettaa Pyhän Hengen saamisen edellytyksenä olevan uskon Jeesukseen, eikä kasteen. Tämä kohta todistaa myös, että synnit saadaan anteeksi uskon kautta Jeesukseen.

APT 11: 16-18: Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: ‘Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä’. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa?" Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi".

Pietari kertoi Jerusalemissa pakanoiden uskoon tulosta Apt 11 luvussa. Huomaamme tästä luvusta, jotta kysymys oli todella siitä jottei ketään voitu kastaa ennen kuin hän on tullut uskoon. Pietari kertoi, koska pakanat olivat tulleet uskoon, niin ei hän voinut estää Jumalaa. Jonka jälkeen Jerusalemin seurakunnassa iloittiin siitä kun Jumala oli antanut myös pakanoille parannuksen elämäksi.

Näistä kohdista Apt 10:44-48 sekä Apt 11:16-18 käy selville selkeästi, ettei alkuseurakunta kastanut ketään joka ei ollut tullut uskoon. Evankeliumin kuulleet pakanat tulivat uskoon ja Pietari sanoo:”Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?" Apostolien tekojen luvussa 11 Pietari sanoo, koska siis pakanatkin olivat saaneet saman uskon lahjan, niin mikä hän on estämään Jumalan asetuksia. Oli kielto olla kastamatta muita kuin uskoontulleita. Sillä niin Pietari sanoo, ettei kukaan nyt voi kieltää heitä kastamasta kun ovat saaneet Pyhän Hengen ja tulleet uskoon. Luterilainen teologia väittää, että tässä ei ollut kaste kieltoa, vaan se että juutalaiset luulivat ettei pakanoita saa kastaa. Mutta tämä väite on todella epäraamatullinen, sillä: Mark 16:15-16 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Apostolit tiesivät Kristuksen käskyn perusteella, että kaikista kansoista uskoontulleet kastetaan, sillä näin oli Kristus heitä käskenyt tehdä. Näin myös Pietari kumppaneineen tiesi, että vesikaste kuuluu kaikille uskoontulleille. Joten Apt 10:44-48:sta käy selvästi ilmi, että oli kielto olla kastamatta muita kuin uskoontulleita olivat he sitten juutalaisia tai pakanoita.

Apostolien tekojen 10 luvusta käy ilmi myös se, että Korneliuksen kodissa uskoon tulleet kuulivat julistetun sanan Jeesuksesta Kristuksesta. He tulivat uskoon kuultuaan evankeliumin sanan. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Kuulivat sana on alkutekstissä akouo, joka tarkoittaa sellaista kuulemista, jossa ymmärretään se mitä on kuultu. Korneliuksen kodissa uskoontulon seurauksena kastettujen joukossa ei ollut sylivauvoja, vaan sellaisia jotka ymmärsivät kuulemansa evankeliumin. Kirkko opettaa perhekuntakasteisiin vedoten sylivauvojen kastamista. Raamattu ei opeta eikä vetoa perhekuntien kastamisilla, että sylivauvoja tulisi kastaa. Raamatusta näemme perhekuntakasteiden kohdalla, että kastettujen joukossa olivat ne jotka olivat tehneet parannuksen ja uskoneet Herraan Jeesukseen. Apt 10 osoittaa myös sen että oli kielto olla kastamatta niitä jotka eivät olleet tulleet uskoon. On naurettava väite opettaa alkuseurakunnan kastaneen sylivauvoja, sillä Jeesus itse opetti, että tuli tehdä parannus sekä uskoa evankeliumi. Paavali julisti myös että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

Mistä sylivauva tekisi parannuksen? Siitäkö kun on ilman omaa syytänsä syntynyt maailmaan? Minkä synnin sylivauva on tehnyt, josta hänen tulisi tehdä parannus? Raamattu ei opeta sylivauvojen kastamista, vaan niiden kastamista, jotka ovat Jumalan armosta tehneet parannuksen ja tulleet uskoon.

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Perhekuntakasteet)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker