Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Viimeinen eksytys ja antikristus

Uuden Liiton järjestyksen mukaisen uskon keskipiste on Herra Jeesus ja Hänen Isänsä, jota uskovan ihmisen tulee rakastaa koko sydämestään ja uskoa Jumalan sanan totuuteen. Kun Herra Jeesus puhui tulemuksestaan ja asioista, jotka edeltävät Hänen tulemustaan, niin hän sanoi ensimmäiseksi "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta." Uskovalle ihmisille pitäisi olla itsestään selvää, että vaikka uskomme keskipiste on Herra Jeesus, niin meidän tulee puhua ja opettaa myös eksytyksistä, koska Herran Jeesuksen sanojen ja opetuksen mukaan ennen Hänen takaisin tulemistaan lopunajan viimeisinä päivinä eksytyksen henki on saanut eksytettyä monia uskovia pois totuudesta. Toisin sanoen eksytetyt uskovat luulevat olevansa Raamatullisessa uskossa, mutta ovat eksyneet uskomaan vääriä opetuksia sekä he juoksevat valhehengen perässä luullen sitä Jumalan Hengeksi ja eksytyksen huipennus tulee olemaan antikristuksen ilmaantuminen, joka lumoaa valheillaan ja valheeseen perustuvan voiman kautta koko jumalattoman maailman sekä Jumalan sanan totuudesta pois poikenneet ihmiset.

Olisi edesvastuutonta olla hiljaa tästä asiasta, kun valhehenki tekee työtään eksyttäen koko ajan monia uskovia ihmisiä pois totuudesta. Herra Jeesus käski Häneen uskovia ihmisiä katsomaan eteensä etteivät he eksyisi ja siksi tämäkin asia ja opetus on tärkeä myös noudattaa käytännössä. Raamatun opetus lopunajoista on todella laaja ja koen sydämessäni, että tämä kirjoitukseni käsittelee muutamia näkökohtia lopunajan eksytyksestä ja antikristuksen toiminnasta sekä tietysti Jumalan sanan totuudesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.
 

Sisällys:
Eksytyksen laittomuuden päästessä valtaan monien rakkaus kylmenee
Suuren Babylonin haureuden henki
Eksytys koskien antikristuksen ja Jeesuksen tulemusta
Pedon kumartaminen
Raamatun opetus antikristuksesta
Rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne


Eksytyksen laittomuuden päästessä valtaan monien rakkaus kylmenee

Matteuksen evankeliumin 24 luvussa Herra Jeesus puhui tulemustaan edeltävistä merkeistä ja tapahtumista, joista Herra Jeesus mainitsi ensimmäisenä, että Häneen uskovien ihmisten tulee katsoa, ettei kukaan eksytä heitä, koska Jeesuksen nimessä tulee monia sanoen olevansa Kristus (Messias), ja he eksyttävät monta. Kuten aikaisemmin kirjoitin, niin olisi edesvastuutonta jättää huomioimatta lopunajan eksytystä, joka eksyttää monia uskovia pois totuudesta. Siksi on tärkeää kirjoittaa ja opettaa tästä, ettet sinä, joka luet tätä kirjoitusta eksyisi pois totuudesta, vaan juurtuisit totuuden rakkauteen uskossa Herraan Jeesukseen. Meidän jokaisen myös minun tulee joka päivä valvoa omaa tilaamme, ettemme eksyisi pois Jumalan armosta, rakkaudesta ja totuudesta.

Jumalan sana ja Herra Jeesus sanoo monien uskovien ihmisten eksyvän pois totuudesta ennen Jeesuksen tulemusta, ja siksi kukaan ei kykene estämään suurta luopumusta ja monien uskovien eksymistä pois totuudesta, koska se tulee olemaan todellisuutta, jonka näemme tässä ajassa yhä enemmän lisääntyvän. Emme voi estää suurta luopumusta, mutta voimme tuoda esille Jumalan sanan totuutta ja sitä kautta olla auttamassa monia uskovia etteivät he eksyisi pois totuudesta. Jos Jumalan armosta tunnet totuuden tietä ja tiedät, että elämme suuren luopumuksen ajassa, niin olisi edesvastuutonta olla hiljaa ja vaiti sekä antaa valheen ja valhehenkien eksyttää Jeesuksen omia pois totuudesta ja lopulta tuhota heidät iankaikkisesti. Tarkoitukseni ei ole pelotella ketään helvetillä, sillä opillinen erehdys ei kadota ketään, jos pelastuksen perustus on kunnossa, yksin armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Lopunajan eksytyksessä ei ole kyse enää pelkästä opillisesta erehdyksestä, vaan osallisuudesta riivaajahenkien valhevoimaan ja vääriin opetuksiin, jonka polun loppu on iankaikkiseen vahinkoon joutuminen. On kyse vakavasta asiasta, siksi Herra Jeesus sanoi: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä."

Synnin valta ja saatana pettää ihmiskunnan lopunajassa tavalla, joka tulee johtamaan uskovien maailmanlaajuiseen vainoon, Herra Jeesus kertoi tämän olevan eräs merkeistä, joka edeltää Hänen tulemustaan. Maailmanlaajuinen vaino uskovia kohtaan tulee aiheuttamaan sen että monet uskovat lankeavat pois Raamatun uskosta alkaen vihaamaan ja ilmiantamaan Herran Jeesuksen todellisia opetuslapsia. Herran Jeesuksen sanojen mukaan samaan aikaan myös monia vääriä profeettoja nousee, jotka eksyttävät monia. Silloin kun ja jos rakastat Herraa Jeesusta ihan oikeasti totuudessa, niin et luovu uskostasi Jeesukseen vainonkaan tähden, koska olet ymmärtänyt, että se joka haluaa elää jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa joutuu vainottavaksi ja kuinka tämä maailma vihaa Jeesusta ja Hänen opetuslapsiaan, koska Herra Jeesus ja Hänen opetuslapsensa puhuvat totuutta, eivätkä julista ihmisten korvasyyhyn mukaisia asioita.

Herra Jeesus sanoi monien väärien kristuksien (väärä voitelu) ja väärien profeettojen eksyttävän ihmisiä lopunajalla. Viimeisen eksytyksen eräs tuntomerkki on, että se korostaa ihmisellä olevaa voitelua, joka perustuu valhevoimaan, vaikka sen sanotaankin olevan Jumalasta. Rakkaus totuuteen korottaa ja korostaa Herran Jeesuksen verta ja sovitustyötä sekä Jumalan sanan totuutta.

Herra Jeesus sanoi myös laittomuuden pääsevän valtaan, jonka seurauksena monien uskovien ihmisten rakkaus kylmenee. Alkuteksti käyttää kreikankielen anomia (laittomuus) sanaa, joka tarkoittaa olla ilman Jumalan lakia (opetusta). Herran Jeesuksen tarkoittama laittomuus ja laittomuuden valtaanpääsy tarkoittaa Jumalan sanan maahan polkemista ja totuudesta luopumista valheeseen uskomisen takia. Lopunajan laittomuus on kytköksissä antikristukseen, joka on laittomuuden ihminen, johtaen ihmisiä uskomaan valheeseen ja valhehenkien valhevoimaan (2 Tess 2 luku). Raamattu sanoo antikristuksen laittomuuden (synnin) ihmisen tulemuksen tapahtuvan saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä sekä vääryyden kaikilla viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Jumala sallii tämän lopunajan eksytyksen tulemisen, että kaikki ne, jotka ei eivät ole uskoneet totuuteen ja vastaanottaneet rakkautta totuuteen, Jumala tulee  tuomitsemaan. Raamattu sanoo näiden ihmisten joutuvan iankaikkiseen kadotukseen, koska he eivät usko totuuteen, vaan ovat mielistyneet vääryyteen ja valheeseen. Lopunajan eksytyksessä ei ole kyse pelkästään opillisesta erehdyksestä, vaan uskosta ja totuudesta luopumisesta, jonka seurauksena osallisuus lopunajan eksytykseen johdattaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen. Kyseessä ei ole siis mikään vähäpätöinen asia, vaan asia, jonka tulisi saada meidät juurtumaan rakkauden totuuteen uskossa Herraan Jeesukseen, jolloin myös aidosti välitämme lähimmäisistämme ja kehotamme heitä Jeesuksen sanoin katsomaan etteivät he eksy sekä valvomaan omaa tilaamme, ettemme itse eksyisi.

Lopunajan suuri luopumus ja rakkauden kylmeneminen on sen seurausta kun monet uskovat eksyvät lopunajan eksytykseen, jonka apostoli Paavali sanoi tapahtuvan alkutekstin mukaan viimeisinä päivinä (1 Tim 4 luku), kun useat uskovat luopuvat uskosta alkaen seuraamaan villitseviä henki ja riivaajien oppeja valheenpuhujien ulkokultaisuuden vaikutuksesta. Lopunajan viimeinen eksytys perustuu valhehenkien valhevoiman ihmeisiin sekä vääriin oppeihin, uskosta luopuneet ihmiset luulevat näitä valhevoiman tekoja ja vääriä oppeja Raamatun Jumalan teoiksi ja opetuksiksi. Eksytyksen luonne on todella kavala, sillä monet todellisesta Raamatun uskosta luopuneet ihmiset eivät edes ymmärrä luopuneensa totuudesta ja Raamatullisesta uskosta Jeesukseen ollessaan tekemisissä valhehenkien ja väärien oppien kanssa.

Suuren Babylonin haureuden henki

Ilmestyskirjan 17 luku kertoo viimeisen eksytyksen olevan peräisin suuresta Babylonista, joka on maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Suuri Babylon tarkoittaa uskonnollista järjestelmää, eli ensimmäistä uskontoa, joka syntyi maan päälle Babyloniassa. Babylonian uskonto opetti aurinkojumala kulttia sekä äitijumalattaresta ja taivaan kuningattaresta, jonka palvontapaikka Baabelin torni oli. Kun maa jakaantui ja mantereet syntyivät, niin kansat rakensivat Baabelin tornia muistuttavia uskonnollisia rakennuksia kuten esim. Egyptin pyramidit, inkojen aurinkotemppelit. Kautta historian erilaisten uskontojen perususkomukset ovat olleet samoja, kuten usko auringonjumalaan, jumaluuksiin ja jumalattariin, joka todistaa sen, että Babylonista alkoi ensimmäinen uskonto, joka levisi erilaisina uskontoina kaikkialle maailmalle, muuttaen hiukan muotoaan, mutta perususkomukset ovat samoja.

Raamatun kielessä portto tarkoittaa seksuaalista haureutta sekä haureellista epäjumalanpalvelusta (uskontoja). Koska Ilmestyskirjan 17 luku kertoo suuren Babylonin olevan maan porttojen (uskonnot) ja kauhistuksien äiti, niin tämä todistaa kaikkien uskontojen alkuperän olevan Babyloniassa ja Raamatun opetuksen mukaan koko maailma on lopunaikana suuren Babylonin haureuden viinin vaikutuksen alaisena, tarkoittaen ekumeenista eksytystä, joka pyrkii tuomaan yhteyden ja ykseyden uskontojen ja uskojen välille. Se mikä saatanalta epäonnistui Babyloniassa, hänen pyrkiessään yhdistämään maailman palvelemaan ykseydestä käsin saatanaa, niin sitä samaa saatana yrittää lopunajan viimeisessä eksytyksessä ekumenian kautta.  Pahuuden ekumenia ja maailman sekä uskontojen ja uskomusten yhdeksi tuleminen ja yhteys onnistuu vain vähäksi aikaa, sillä Jumala hävittää tämän pahuuden eksytyksen ja ekumenian.

Eksytys koskien antikristuksen ja Jeesuksen tulemusta

Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 24 kuinka ennen Hänen tulemustaan on maailmassa oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Herra Jeesus sanoi että jos niitä päiviä ei olisi lyhennetty niin mikään liha ei pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Valituilla Herra Jeesus tarkoitti seurakuntaa, sillä valittu sana tarkoittaa Uuden Liiton järjestyksessä ja Raamattu kielessä uskovia ihmisiä, eli seurakuntaa. Herran Jeesuksen sanojen mukaan seurakunta on maan päällä lopunajan suuren ahdistuksen aikana, kun antikristus eksyttää ihmisiä maan päällä ja vainoaa Jumalan kansaa.

Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 24 kuinka ennen Hänen tulemustaan tulee nousemaan vääriä kristuksia (voideltuja) ja vääriä profeettoja, jotka tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he eksyttävät, jos mahdollista valitutkin (Herran Jeesuksen opetuslapsia). Herra Jeesus puhui myös antikristuksesta Matteuksen evankeliumin luvussa 24 sanoen, "jos teille sanotaan: Katso hän on erämaassa, niin älkää uskoko, tai: Katso hän on kammiossa, niin älkää uskoko." Tämän jälkeen Herra Jeesus puhui tulemuksestaan, jonka kaikki maan päällä olevat tulevat näkemään.

Kammio tarkoittaa alkutekstissä kreikan kielessä (tameion) salaista kammiota. Jerusalemin temppelissä oli kammioita ja salainen huone (Lishkat Hashsha'im). Temppelin salaisessa huoneessa tehtiin lahjoituksia köyhiä ihmisiä varten. Herran Jeesuksen sanojen mukaan Jerusalemissa on temppeli ennen Jeesuksen tulemusta ja tähän temppeliin antikristus menee julistaen olevansa Jeesuksen tulemus ja Jumala. Raamatun totuutta rakastavat uskovat eivät tule uskomaan antikristuksen valheita.

Herra Jeesus puhui tulemuksestaan Matteuksen evankeliumissa luvussa 25 vertauksessa viisaista ja tyhmistä neitseistä. Herran Jeesuksen sanojen mukaan kun Hän tulee (Jeesuksen tulemus), niin häähuoneen ovi, eli pelastuksen ovi suljetaan, eikä kukaan enää voi sen jälkeen pelastua. Herra Jeesus opetti seurakunnan olevan maan päällä antikristuksen vihan aikana ja ylöstempauksen tapahtuvan tämän maailmanajan viime hetkillä.

Itse koen ja näen lopunajan viimeiseen eksytykseen kuuluvan myös sellaisen opetuksen, joka opettaa Jeesuksen tulevan ensin ja ylöstempaavan omansa, jonka jälkeen vasta antikristus tulisi. Edellä oleva opetus on eksytys, koska Raamattu ja Herra Jeesus opettavat antikristuksen tulevan ensin, jonka jälkeen tämän maailmanajan loppuhetkillä (kukaan ihminen ei tiedä päivää ja hetkeä) tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus ja uskovien ylöstempaus.

Mitä vaaroja piilee siihen, jos uskoo eksytystä, joka opettaa väärin antikristuksen ja Jeesuksen tulemuksien järjestyksestä? Moniakin vaaroja, joista tuon esille muutaman. Moni uskova luulee väärän opetuksen takia ettei hän ole maan päällä antikristuksen ajassa, jonka tähden tällainen uskova joutuu tilanteeseen, johon hän ei ole varautunut ja valmistautunut. Hänen sydämensä voi joutua suuren epätoivon ja ahdistuksen valtaan sekä hän voi katkeroitua kun häntä opetettiin väärin, kun hän huomaa olevansa ajassa, johon hänen ei olisi pitänyt joutua.

Kun uskoo eksytyksen antikristuksen ja Jeesuksen tulemuksien väärästä ajankohdasta, niin silloin on myös vaara uskoa antikristuksen olevan Jeesuksen tulemus. Moni voi ajatella ettei näin voi käydä, mutta koska Herra Jeesus sanoi ja puhui omille opetuslapsilleen ettei saa uskoa Hänen olevan kammiossa tai erämaassa, koska se on antikristus, joka esiintyy Jeesuksena maan päällä, niin silloin se vaara on olemassa, että uskovakin voi eksyä uskomaan antikristuksen olevan Jeesus. On todella tärkeää ymmärtää, että Herra Jeesus varoitti seurakuntaa, uskovia ihmisiä etteivät he uskoisi antikristusta, joka tarkoittaa sitä, että jos Jeesus näkee sellaisen vaaran olemassaolon, niin meidän täytyy ottaa se tosissaan ja ymmärtää, että ilman rakkautta totuuteen uskova ihminen voi eksyä vastaanottamaan antikristuksen luullen hänen olevan Jeesus. Herran Jeesuksen sanat omille opetuslapsilleen etteivät he saa uskoa lopunaikana antikristusta tarkoittaa myös sitä, että seurakunta on maan päällä antikristuksen ja suuren ahdistuksen aikana.

Lopunajan eksytys kuljettaa ihmistä uskomaan yhä enemmän valheita ja mitä enemmän uskoo valheita, niin yhä pitemmälle voi mennä eksytyksen uskomisessa, jopa niin pitkälle, että uskoo antikristuksen olevan Jeesuksen tulemus. Tosin, en usko kaikkien uskovien erehtyvän uskomaan antikristusta Jeesuksen tulemukseksi, jotka ovat uskoneet väärään järjestykseen koskien antikristuksen ja Jeesuksen tulemusta.

Itse asiassa saatana haluaisi Herran Jeesuksen opetuslapsen uskovan väärän järjestyksen antikristuksen ja Jeesuksen tulemuksista, koska sellainen ihminen on aina helpompi eksyttää, joka ei ole valmistautunut ja varautunut kohtaamaan sitä todellisuutta, jossa hän joutuu tai saa Jumalan armosta elää. Valmistautumaton ja varustautumaton ihminen on vaarassa eksyä sekä suurissa ongelmissa uskoessaan valhetta, joka johdattaa hänet pois todellisuudesta valhemaailmaan ja valheajatuksiin.

Koen sydämessäni huomauttaa ja tuoda esille, ettei erilainen näkemys Herran Jeesuksen tulemisen ajankohdasta saa tehdä uskovista toistensa vihamiehiä, vaan siitä huolimatta meidän tulee kunnioittaa ja rakastaa toisiamme ja olla yhtä ja yksi seurakunta, vaikka näkisimmekin Herran Jeesuksen tulemisen ajankohdan eri tavalla. Jos rakastat Herraa Jeesusta totuudessa, niin saat olla mukana ylösotossa silloin kun se tapahtuu, vaikka olisit erehtynyt siinä kumpi tulee ensin antikristus vai Herra Jeesus. Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumalan lapset tunnetaan keskinäisestä rakkaudestaan, eikä erilainen opetus ja näkemys antikristuksen ja Herran Jeesuksen tulemuksista saa tehdä säröä ja rikkoa rakkautta, joka meillä Jumalan lapsilla on toisiamme kohtaan.

Pedon kumartaminen

Ilmestyskirjan 13 luku puhuu pedon kuvasta ja sen kumartamisesta (proskyneo). Kreikankielen sana proskyneo tarkoittaa klassisessa kreikkalaisessa kirjallisuudessa jumalten palvontaa, jossa ihminen heittäytyy maahaan suudelleen maata sekä lähettäen suudelman jumalilleen. Suuri osa englanninkielisistä Raamatuista kääntää proskyneo sanan tarkoittamaan palvomista (worship), jota se tarkoittaa UT:n tekstissä. Ilmestyskirja luku 13 puhuu kuinka lopunaikana kaikki sukukunnat, kansat, kielet ja kansanheimot kumartavat (palvovat) petoa, joka nousi merestä, jolla on kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, joka oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun ja sen kita niin kuin leijonan kita, jolle lohikäärme (saatana) antoi voimansa ja suuren vallan.

Danielin kirjan 7 luku kertoo neljästä pedosta, joista ensimmäinen oli leijona, toinen karhu, kolmas pantteri (leopardi) ja neljäs oli erilainen kuin kaikki muut, jolla oli kymmenen sarvea, joista puhkesi yksi sarvi (antikristus), jolla oli ihmisen silmät ja suu joka puhui herjaten. Kun tutkimme Danielin kirjaa ja Ilmestyskirjaa, niin huomaamme, että ne puhuvat yhdestä ja samasta asiasta neljästä pedosta, mutta eri tavalla siten, että Danielin kirjassa nämä neljä petoa tulevat yksitellen valtaan, mutta Ilmestyskirjassa nämä neljä petoa sulautuvat yhdeksi pedoksi.

Tässä kohden minun on tuotava esille etten kirjoita Ilmestyskirjan pedosta tai antikristuksesta ehdottoman varmaa totuutta, vaan tuon esille näkemyksiä, joiden mukaan asiat voisivat mennä, sillä en halua päälleni vitsauksia, jotka on luvattu sille, joka lisää tai ottaa pois jotakin Ilmestyskirjan profetian sanoista. Aika tulee näyttämään miten kaikki tulee tapahtumaan ja meidän on tyytyminen siihen.

Ilmestyskirjan pedon yhdistyminen leijonasta,  karhusta ja pantterista neljänneksi, eli lopunajan pedoksi tarkoittaa näiden maailmanvaltojen ja niiden uskontojen yhdistymistä yhdeksi antikristilliseksi ekumeeniseksi hankkeeksi, joka saa valtaansa kaikki kansakunnat ja kielet sekä jumalattomat ja uskosta luopuneet ihmiset palvomaan petoa ja antikristusta.

Kun Ilmestyskirjan 13 luku kertoo yhden kuoliaaksi haavoitetun pedon pään kuolinhaavan parantumisesta, eli ensimmäisen pedon kuolinhaavan parantumisesta, niin se voisi tarkoittaa sitä, että Babylon, joka oli ensimmäinen peto, niin sen valta palautuu takaisin sille, kun Danielin kirjan kuvaamat pedot yhdistyvät yhdeksi lopunajassa, josta tulee neljäs peto, maailmanlaajuinen antikristillinen valta, joka saa kaikki kansat ja kielet (lukuun ottamatta todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia) palvomaan petoa ja antikristusta. Tai sitten se voi tarkoittaa antikristuksen kuolinhaavan parantumista, jossa hän palaa takaisin henkiin kuoleman rajamailta ja saa sitä kautta lisää palvontaa. Pidän kuitenkin todennäköisempänä pedon kuolinhaavan parantumisen olevan Babylonin, ensimmäisen pedon vallan palautumista takaisin sille, sen seurauksena kun lopunaikana kansat ja uskonnot yhdistyvät palvomaan petoa ja antikristusta. Aika kuitenkin lopulta tulee näyttämään mikä on totuus tässä asiassa.

Ilmestyskirjan 14 luku kertoo kuinka enkeli sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon."

On todella tärkeä nähdä ja ymmärtää, että varoitus pedon merkin ottamisesta ja pedon kumartamisesta on suunnattu Ilmestyskirjan 14 luvussa, niille pyhille, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, joka myös todistaa sen, että seurakunta on maan päällä kun antikristus ja peto melskaavat maan päällä.

Ilmestyskirjan 13 luku kertoo kuinka toinen peto nousi maasta, jolla oli kaksi sarvea, niin kuin karitsan sarvet, joka puhui niin kuin lohikäärme (saatana), joka on antikristus, valhemessias. Valhemessias (antikristus) tekee suuria ihmeitä, saaden tulenkin lankeamaan taivaasta (matkii ja jäljittelee Pyhän Hengen työtä). Valhemessias yllyttää maan päälle asuvat ihmiset tekemään pedon kuvan, joka virkosi, ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisi.

Mikä on pedon kuva? Ilmestyskirja kertoo pedon kuvan olevan sen pedon kuva, jonka kuolinhaava virkosi. Danielin kirjan 2 luvussa kerrotaan ensimmäisen pedon (Babylon) suuresta kuvapatsaasta, jolla oli kultainen pää, rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja lanteet vaskea, sääret rautaa ja jalat osaksi rautaa ja savea. Raamatun sanan perusteella voimme ymmärtää pedon kuvan olevan ihmishahmo tai epäjumala ihmishahmossa. Babyloniassa palvottiin monia jumaluuksia, jumalattaria ja taivaan kuningatarta, joten pedon kuva voisi olla jokin näistä. Jotkut ovat sanoneet pedon kuvan olevan katolinen Maria, sillä katolisuus sanoo Marian olevan taivaan kuningatar. Tästä johtuen pedon kuva puhuisi, kun Mariana esiintyvä henkivalta ilmestyisi ja puhuisi. Pedon kuva voisi olla edellä esitetty ajatus katolisesta Mariasta ja hänen kuvastaan tai patsastaan. On esitetty myös, että pedon kuva kuvaisi antikristusta, joka saattaisi näyttää hyvin samanlaiselta kuin millaisena taide esittää Jeesuksen kuvan.

Raamatussa niin vanhassa kuin Uudessa Liitossa kielletään Jumalankuvien tekeminen. Kun tätä käskyä rikotaan sanomalla, että Jeesuksesta voi tehdä kuvan kunhan ei palvo kuvaa, ja mitä pitemmälle luopumus etenee lopunajassa, niin ei ole enää pitkä matka siihen, kun aletaan palvomaan pedon kuvaa. Raamattu sanoo jumalattoman maailman ja Raamatun uskosta luopuneiden ihmisten palvovan pedon kuvaa lopunaikana, ja väärä opetus, joka sallii Jumalankuvien tekemisen on kuin astinlauta, joka huipentuu pedon kuvan palvontaan.

Danielin kirjan 2 luku sanoo Babylonin kuningas Nebukadnessarin olleen kultainen pää, rinnan ja käsivarsien, vatsan ja lanteiden, säärien ja jalkojen kuvaavan muita petoja. En tiedä varmuudella mikä on pedon kuva ja ketä se esittää, mutta sen tiedämme, että se esittää jumalaista hahmoa, jota lopunajan ihmiskunta palvoo. Koska Nebukadnessar oli suuren kuvapatsaan pää, niin uskon sen kertovan Babylonian uskonnon olevan lopunajan uskontojen johtaja, joka toteuttaa ekumenian kautta uskontojen yhdistymisen. Babyloniassa palvottiin auringonjumalaa, jumalattaria ja taivaan kuningatarta. Rooman katolinen kirkko on Babylonian uskonnon perillinen ja tämän uskonnon jatkaja maan päällä, sillä se uskoo Marian olevan taivaan kuningatar ja katolinen kirkko opettaa muitakin babylonialaisia oppeja kuten esimerkiksi:

Babyloniassa taivaan kuningatar oli neitsyt, jota tuli rukoilla ja palvoa, sillä hänen kauttaan tuli pelastus. Rooman katolinen kirkko (RKK) opettaa neitsyt Mariasta, taivaan kuningattaresta, jota tulee rukoilla ja palvoa, sillä hän esirukoustensa kautta välittää pelastuksen johdattamalla katolisen Jeesuksen luokse.

Babylonian uskonnossa oli käytössä salainen ripittäytyminen Baabelin papeille. RKK opettaa rippiä, jossa pappi julistaa ripittäytyjälle synninpäästön.

Babylonian uskonnossa veden vihmonnan kautta sai puhdistuksen synneistään ja uuden elämän. RKK opettaa vesikasteen sakramentin pelastusta.

Babylonian uskonnossa käytettiin rukousnauhoja, joiden avulla rukoiltiin muun muassa taivaan kuningatarta. RKK opettaa rukoilemaan Mariaa taivaan kuningatarta myös rukousnauhan kautta.

Babylonialaiset uskoivat kiirastulioppiin, jossa kuolleet odottivat puhdistumista. RKK opettaa kiirastulen olevan kuolemanjälkeinen paikka, jossa Jumalaan uskonut syntinen ihminen puhdistetaan ja pyhitetään ja annetaan mahdollisuus puhdistua kaikesta synnin tahrasta.

Babylonian uskonnossa papisto ei saanut mennä naimisiin. RKK:ssa papit eivät saa mennä naimisiin.

Babylonian uskonnossa palvottiin epäjumalien patsaita ja kuvia. RKK:ssa palvotaan Marian ja pyhimysten kuvia, vaikka he muuta väittävät.

Babylonian uskonnossa oli kaikkialla Babyloniassa obeliskeja (neliskulmainen ylöspäin kapeneva pylväs), joiden tarkoituksena oli toimia auringonpalvonnassa, osoittaen kohti aurinkoa suuren kunnioituksen merkkinä auringolle, elämän antajana. Babyloniassa obeliski oli myös fallossymboli, elämän symbolina. Vatikaanissa Pietarin aukion keskellä seisoo iso obeliski, jonka keisari Galigula toi Roomaan. RKK:n keskuksessa vatikaanissa seisoo Babylonialaiseen auringonpalvontaan käytetty suuri obeliski.

Raamatun sanan totuuden mukaan ja Babylonian uskonnon sekä Rooman katolisen kirkon opetuksen mukaan on selvää, että RKK:lla on merkittävä rooli ja asema lopunajan antikristillisessä maailmanjärjestyksessä.

Raamatun opetus antikristuksesta

En ota esille kaikkia kohtia joissa Raamattu opettaa antikristuksesta, mutta otan esille kuitenkin sellaisia kohtia, joista käy ilmi antikristuksen pyrkimykset ja aikeet. Toki olen jo aikaisemmin tuonut esille antikristusta ja hänen toimintaansa, mutta tässä niitä vielä lisää muutamia.

Johannes kirjoitti ensimmäisen kirjeensä toisessa luvussa, että nyt jo hänen aikanansa on ilmaantunut monta antikristusta, ja että nämä antikristukset ovat lähteneet meistä, mutta he eivät olleet meistä, sillä jos he olisivat olleet meistä, niin he olisivat pysyneet meidän kanssamme, että tulisi julki etteivät he ole meistä (Biblia alkutekstin mukaan).

Raamattu opettaa, että jo alkuseurakunnan aikoina oli monia antikristuksia eksytyksineen. Lopunajan viimeisinä päivinä nousee viimeinen antikristus ja viimeinen eksytys, joka kohtaa maanpiiriä. Raamattu kertoo etteivät antikristukset olleet todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia, mutta he ovat ikään kuin kuin uskovien joukossa, olematta kuitenkaan todellisia uskovia. Tämä yksityiskohta paljastaa sen, että antikristus esiintyy Jumalan miehenä olematta kuitenkaan Jumalan mies. Antikristus pyrkii eksyttämään ihmisiä luulemaan ja uskomaan, että hän olisi Jumalan mies ja Jumalan asialla.

Johannes kirjoitti ensimmäisen kirjeensä toisessa luvussa sen olevan valehtelijan, joka kieltää Jeesuksen olevan Kristus (Messias), sillä hän on antikristus, joka kieltää isän ja Pojan.

Valhemessias, eli antikristus esiintyy Jeesuksena ja sillä tavalla hän kieltää sekä Isän ja Pojan, koska valhejeesuksen isäntä on saatana niin hän kieltää Raamatun Jumalan ja Jeesuksen. Raamattu sanoo antikristuksen olevan valehtelija.

Johannes kirjoitti toisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa kuinka monta villitsijää (eksyttäjää) on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi (Messiaaksi) lihaan tulleeksi ja tällainen on villitsijä (eksyttäjä) ja antikristus.

Antikristillinen henki ja antikristus kieltää Jeesuksen olevan lihaksi tullut Messias. Kun aikaisemmin olen tuonut esille Rooman katolisen kirkon olevan osa antikristillisyyttä, niin kieltääkö RKK Jeesuksen olevan lihaksi tullut Messias? Kyllä kieltää, sillä RKK ei opeta Jeesuksen (Messiaan) lihaksi tulemista, niin kuin Raamattu opettaa, vaan vääristää sen. Raamattu opettaa Jeesuksen syntyneen Mariasta, joka oli samalla tavalla syntinen ja pelastusta tarvitseva kuin kuka tahansa ihminen. RKK opettaa Marian olleen syntymästä kuolemaansa saakka synnitön ja tässä on se vääristymä Jeesus Messiaan lihaksi tulemisesta, koska Hän ei syntynyt ja tullut lihaksi synnittömästä ihmisestä, vaan syntisestä ihmisestä.

Ilmestyskirjan 13 luku sanoo antikristuksen puhuvan suuri sanoja ja pilkkapuheita, sillä hän pilkkaa Jumalaa ja Jumalan nimeä sekä käy sotaa pyhiä (seurakuntaa) vastaan ja kaikki ne ihmiset, joiden nimeä ei ole kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan tulevat kumartamaan ja palvomaan antikristusta. Tästäkin Raamatun kohdasta käy ilmi, että seurakunta on maan päällä antikristuksen ja suuren ahdistuksen aikana. Raamattu sanoo, että antikristuksen aikana ihmiset ottavat pedon merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.

Danielin kirjan seitsemännessä luvussa sanotaan kuinka antikristus puhuu Jumalaa vastaan ja pyrkii vainoamaan ja hävittämään pyhiä, eli Jumalan lapsia ja kuinka antikristus pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Itse näen ja ymmärrän, että kun antikristus pyrkii muuttamaan ajat ja lain, niin antikristus myös vahvistaa valheet vääristä ajankohdista, joiden sanotaan olevan Jumalan antamia, vaikka ne eivät sitä ole. Antikristus myös vahvistaa väärän opetuksen Jumalan sanasta, vääristäen sitä lisää. Maan päällä oleva lopunajan todellinen Jumalan seurakunta ei noudata valheellisia aikoja (juhlia ja vääriä opetuksia Herran asettamista päivistä) eikä noudata valheeseen perustuvia vääriä opetuksia, joiden kautta pyritään kumoamaan Jumalan sanan totuus.

Apostoli Paavali kirjoittaa toisen Tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa kuinka antikristus (laittomuuden ihminen - synnin ihminen) ilmestyy maan päälle vasta sen jälkeen kun luopumus on tapahtunut (suuri luopumus uskovien keskuudessa), ja kuinka antikristus on Jumalan vastustaja, korottaen itsensä yli kaiken, mitä Jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan ja hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Vanhan liiton aikaan kuului sellainen Jumalanpalvelus, jossa Jerusalemissa oli ihmiskäsin rakennettu rakennus, Jumalan temppeli, mutta Uudessa Liitossa Jumalan temppeli ei ole enää rakennus, koska Raamattu opettaa, että Uuden Liiton järjestyksessä Jumalan armosta pelastettu ihminen on Jumalan temppeli, joka tarkoittaa sitä, että antikristus julistautuu jumalaksi Raamatun uskosta luopuneelle ihmiselle ja uskosta luopunut ihminen eksyy hyväksymään ja uskomaan, että antikristus on jumala. Tämä ei tietenkään sulje pois sitä, että antikristus menee lopunaikana Jerusalemissa olevaan kolmanteen temppeliin, jonka sanotaan olevan Jumalan temppeli (vaikka se ei ole Jumalan temppeli) ja julistaa siellä olevansa jumala. Paavalin (Raamatun) opetuksen mukaan antikristus hyväksyy laittomuuden, jonka kautta Jumalan sanan opetus kumotaan ja vääristetään.

Toisen Tessalonikalaiskirjeen toinen luku sanoo antikristuksen tulemuksen (matkii ja jäljittelee Jeesuksen tulemusta ja sanoo olevansa Jeesuksen tulemus) tapahtuvan saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Jumala sallii väkevän eksytyksen, saatanan viimeisen eksytyksen antikristuksen kautta, niin että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Lopunajan viimeinen eksytys ei ole pelkkä opillinen erehdys, vaan eksytys, jonka vastaanottamisen seurauksena ihminen joutuu oman väärän valintansa kautta iankaikkiseen kadotukseen. Tästä syystä on todella vaarallista opettaa väärin antikristuksen ja Jeesuksen tulemuksista, koska lopunajan eksytys, antikristuksen eksytys voi eksyttää, jopa Herran Jeesuksen opetuslapset, josta myös Herra Jeesus varoitti. Se on todella karmea hetki sellaiselle uskovalle, joka väärän opetuksen sekä eksytyksen takia huomaakin olevansa ajassa, jossa antikristus ilmestyy, sillä hän uskoi ja luuli olevansa ylöstempauksen kautta Herran luona ja hääaterialla, eikä ollut mitenkään valmistautunut uskossa olemaan maan päällä antikristuksen ja suuren ahdistuksen aikana. Toivon ja rukoilen, että antikristuksen ja Jeesuksen tulemuksen järjestyksen väärään opetukseen sekä eksytykseen uskovat Jeesuksen opetuslapset voisivat Jumalan armosta hylätä väärän opetuksen ja uskoa Jumalan sanan totuuteen, jonka kautta he kestävät uskossa antikristuksen suuren ahdistuksen ajassa. Herra Jeesus tuhoaa tulemuksessaan antikristuksen.

Rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne

Herra Jeesus puhui Luukkaan evankeliumin luvussa 21 lopunajan ahdistuksista ja tulemuksestaan, jonka Hän puhui nimenomaan opetuslapsilleen, seurakunnalleen. Kun Herra Jeesus puhui lopunajan ahdistuksen päivistä ja tulemuksestaan, niin Hän sanoi opetuslapsilleen, että kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne päivä on lähellä. Tästäkin Jeesuksen puheesta ja opetuksesta käy selkeästi ilmi, että Jumalan seurakunta on maan päällä antikristuksen vihan aikana sekä suuren ahdistuksen aikana, mutta Jeesuksen opetuslasten ei tarvitse pelätä, vaan rohkaistua uskossa, koska pian Herra Jeesus tulee hakemaan omansa, sillä Jeesuksen tulemus on maan päällä oleville uskoville vapautuksen päivä. Jumalan seurakunta ei odota antikristuksen tulemusta, vaan Herran Jeesuksen tulemusta, sanoen: Amen, tule, Herra Jeesus!

Ilmestyskirjan 14 luku puhuu ja opettaa pyhien kärsivällisyydestä sekä Jumalan käskyjen pitämisestä ja Jeesuksen uskosta, jonka kautta Herran Jeesuksen opetuslapset kestävät antikristuksen ja suuren ahdistuksen ajassa, sillä Jumala on kansansa suoja ja turva, eikä meillä ole mitään pelättävää, koska olemme Jumalan lapsia ja Jumala rakastaa meitä. Herran Jeesuksen veren ja kuoleman kautta sinulla on turva Jumalassa, kun Hänen armostaan olet uskossa kuuliainen Herralle Jeesukselle sen Raamatullisen uskon mukaan mihin saakka olet saanut kasvaa Jumalan armosta. Jumala pitää kansastaan hyvää huolta kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa, koska Hän on rakastava Isä ja täydellinen Isä, niin siksi aseta kaikissa tilanteissa luottamukseksi Hänen hyvään huolenpitoonsa ja armoon sekä rakkauteen.

 

Petri Paavola 28.6.2018

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Jewish Publication Society Bible 1917
Online Bible Hebrew and Greek Lexicon


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker