Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Virheen korjaaminen

On todella mielenkiintoista millä tavalla ihminen suhtautuu virheisiin. Jotkut korjaavat virheensä kun huomaavat ne, toiset eivät taas korjaa virheitään, vaikka ne olisivat ilmiselviä. Käyn läpi tässä kirjoituksessa muutamia havaintojani tältä alueelta.

Ateisti

Useat ateistit ovat niin varmoja siitä että heidän tieteellinen maailmankuvansa on oikea ja Raamatun väärä, siksi he eivät kykene korjaamaan virheitä ja vääriä ajatuksiaan ja opetuksiaan. Tällainen ihminen vaatii muita korjaamaan heidän tekemänsä virheet, mutta he eivät itse korjaa omia virheitään. Ylpeys on monessa tapauksessa syynä näin röyhkeään käytökseen.

En puutu tässä kirjoituksessa tieteeseen, jossa on hyviä tosiasioita, virheellisiä uskomuksia sekä olettamuksia. Tämä kirjoitus käsittelee sitä kuinka Raamatun sanomaa vastustava ihminen usein pitää kiinni argumenteista, jotka eivät ole totta, koittaessaan kumota Raamatun sanan ilmoituksen.

Virheellinen väite

Ateistien keskuudessa on suosittua etsiä ja tuoda esiin Raamatun "virheitä". Eräs tällainen väite virheestä ja ristiriidasta tuodaan usein esille 2 Moos 9 ja 2 Moos 14 lukujen väliltä.

Ateistien väite on että Jumalan tuomiossa Egyptiä kohtaan kaikki Egyptin karjaeläimet kuolivat mukaan lukien hevoset. Silti egyptiläiset lähtivät hevosvaunuilla ja ratsuilla israelilaisten perään. Tämä väite on väärä ja virheellinen.

2 Moos 9 luvussa sanotaan, että kaikki karjaeläimet, jotka olivat kedolla kuolivat. Kodeissa suojassa olleet ja Faaraon talleissa olleet hevoset säästyivät tuholta, koska ne eivät olleet kedolla. Raamattu sanoo, että vain ne eläimet kuolivat, jotka olivat kedolla. Ateistien väite on väärä ja virheellinen.

Monet ateistit eivät kuitenkaan korjaa virhettään, vaan he ylläpitävät sitä ja valheellisen ja väärän virheen kautta eivät suostu uskomaan Raamattua. He siis hylkäävät totuuden uskoessaan valhetta. He kuitenkin koittavat kovasti kiivailla ja puolustaa omia uskomuksiaan, joista monet perustuvat valheen varaan.

Tällaiset ateistit käskevät muita korjaamaan virheitään, jotka eivät ole edes virheitä, mutta eivät itse korjaa omia virheitään. Tällainen toiminta on röyhkeää ja paatunutta ylpeyttä.

Raamatun käännös tai kopiointivirhe

Ateistit nostavat kovan metakan Raamatun käännöksissä olevista virheistä. Raamatun käännöksissä voi olla ja on virheitä, joissa kääntäjät ovat kääntäneet virheellisesti jonkin sanan vastoin alkutekstin merkitystä. Herraa Jeesusta rakastava uskova myöntää tällaisten virheiden olemassaolon. Tämä ei kuitenkaan riitä kaikille ateisteille, vaan he torjuvat Jumalan sanan totuuden käännösvirheen takia.

Ajattele jos luen esimerkiksi Helsingin Sanomien englanninkielestä käännettyä artikkelia, joka kertoisi maankuoren erilaisista kerrostumista. Jos lukiessani löytäisin kirjoitusvirheen tai alkuperäisessä artikkelissa käytetyn englanninkielisen sanan väärin käännettynä suomenkieliseen artikkeliin, niin en sen takia olisi uskomatta maankuoren erilaisiin kerrostumiin. Jos olisin uskomatta muutaman kirjoitusvirheen tai käännösvirheen takia artikkeliin, niin olisin sokea totuudelle, josta artikkeli kertoo. Ateistit toimivat juuri näin lukiessaan Raamattua.

Raamatun alkutekstit kuluivat käytössä ja siksi niistä piti tehdä aina uusia kopioita. Tekstien kopioijat tekivät tarkkaa työtä, koska oli kyse Jumalan sanasta. Työn tarkkuudesta huolimatta Raamatun tekstiin on tullut muutama kopiointivirhe. Eräs tällainen kopiointivirhe on 2 Sam 21:19 kohdassa, joka sanoo Elhanan surmanneen Goljatin. Muualla Raamatussa sanotaan Daavidin surmanneen Goljatin, joka on totta. 2 Sam 21:19 on kopiointivirhe.

Jumala tiesi, että ihminen voi tehdä virheitä Hänen sanansa ilmoitukseen, siksi Raamattuun on kerrottu monesti asiat useaan kertaan, koska siten kopiointi virheiden mahdollisuus vähenee ja Raamatusta pystyy löytämään sen mikä on totuus. Näin tiedämme myös sen kuka tappoi Goljatin, eli Daavid tappoi hänet.

Herraa Jeesusta rakastava uskova myöntää kopiointivirheet, eikä kiistä niiden olemassaoloa. Moni ateisti ei myönnä vääräksi todistettuja väitteitä, jota he ovat levittäneet, vaan he yhä uudestaan ja uudestaan levittävät niitä. Mitä tämä kertoo meille? Todella paljon, se kertoo meille rehellisyydestä sekä epärehellisyydestä. Jokainen joka haluaa olla rehellinen itselleen tietää sydämessään sen ketkä ovat epärehellisiä ja miksi he ovat epärehellisiä. Ylpeys estää korjaamasta virheitään.

Ilkeä ja kavala käytös

Tuon tässä esille havaintojani millä tavoin usein Raamatun sanaa vastustava henkilö toimii. Kun uskova on tehnyt virheen, mutta korjannut sen oikeaksi, niin siitä huolimatta Raamattua vastustavat henkilöt syyttävät häntä siitä virheestä, vaikka hän on korjannut käsityksensä sekä virheensä.

Tällainen käytös osoittaa suurta ilkeyttä sekä kavalaa ja anteeksiantamatonta sydäntä, jossa syytetään yhä ihmistä, joka on korjannut virheensä.

Raamattua vastustavat henkilöt eivät kuitenkaan useinkaan korjaa omia vääriä argumenttejaan koskien Raamatun sanaa. Vaikka nämä väärät argumentit todistetaan selvästi vääriksi, niin siitä huolimatta he jatkavat näiden väärien argumenttien levittämistä.

Tällainen käytös osoittaa sen, että ihminen kärsii oikeassa olemisen kompleksista, siitäkin huolimatta vaikka selkeät todisteet todistavat hänen pitävän kiinni valheesta sekä väärästä tiedosta.

Uskova

Valitettavasti on myös olemassa uskovia, jotka levittävät valhetta vastoin Jumalan sanan totuutta. Tähän löytyy useampi syy, joista tuon esille muutamia.

Oikeaoppisuus

Jotkut uskovat ovat sydämessään hyvin ylpeitä, joka johtaa heidän kohdallaan siihen, että he pitävät itseään oikeaoppisina ja muita harhaoppisina. Ylpeys sydämessä estää heitä tekemästä parannusta, joka johtaisi virheiden ja väärän opetuksen hylkäämiseen. Tällainen uskova ei usein kaihda keinoja saadakseen olla oikeassa, siksi hän voi syyllistyä kavalaan vääryyteen, että hän saisi pitää kiinni oikeaoppisuudestaan. Hän on epäterveessä uskossa, joka johtaa monien kohdalla kokonaan pois terveestä ja pelastavasta uskosta. Parannuksen tekeminen, eli ylpeyden hylkääminen sydämestä on heidän ainoa toivonsa päästä todelliseen ja terveeseen uskoon.

Toisia seuraavat

Jotkut uskovat eivät ole erityisen ylpeitä, mutta he seuraavat muita ja uskovat siten kuin muut uskovat. Tällainen uskova ei kovin paljon tutki Jumalan sanaa itsenäisesti ja on usein sitä mieltä mitä enemmistö on. Koska he pelkäävät enemmän ihmisiä kuin Jumalaa, niin siksi he eivät kykene korjaamaan virheitä ja vääriä uskomuksia, joita heillä on.

Perinne ja ihmispaula

Monet uskovat ovat sellaisia, jotka tutkivat Jumalan sanaa, mutta uskonnolliset perinteet sekä ihmispelko estävät heitä julkisesti uskomasta totuuden mukaan. Jotkut heistä uskovat salaa sydämessään Jumalan sanan mukaisesti, mutta julkisesti myötäilevät enemmistöä ja ihmisten uskonnollisia perinnäissääntöjä, jotka ovat Jumalan sanan vastaisia oppeja.

Etsijä löytää totuuden

Monet uskovat voivat olla aluksi lahkohenkisen oikeaoppisuuden vallassa tai monin tavoin sidottuja haavojensa tähden. He voivat pitää uskonnollisia perinteitä totuutena, vaikka ne ovat valhetta. Kaikesta tästä huolimatta kun uskova tutkii Jumalan sanaa ja saa kasvaa uskossa ja nöyrtyy Jumalan armoa ja rakkautta täynnä olevan käden alle, niin hän saa tehdä parannusta ja löytää tien terveeseen uskoon, jonka kautta hän myös löytää armollisen, rakkaudellisen ja totuudellisen Jumalan.

Terve usko

Jumalan armosta on myös monia uskovia, jotka uskovat terveellä tavalla Herraan Jeesukseen. Tällainen uskova uskoo terveellä tavalla Jeesukseen siinä kasvuvaiheessa jossa hän on Jumalan armosta.

Terve usko alkaa ensin siitä, että evankeliumi Herrasta Jeesuksesta saa aikaan synnintunnon, joka johtaa parannukseen, eli uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Ihminen saa syntinsä anteeksi ja osallisuuden iankaikkiseen elämään Jumalan valtakunnassa. Kun ihminen on tullut Jumalan armosta uskoon, niin hän saa Pyhän Hengen voiman ymmärtää Jumalan sanan opetusta sekä kyvyn ja voiman elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Kun uskova rakastaa Jumalaa, niin se johdattaa hänet terveeseen uskoon, jonka kautta hän kykenee hylkäämään väärät asiat elämästään sekä hän myös kykenee kasvamaan uskossa koko ajan yhä syvempään Herran Jeesuksen tuntemiseen.

Raamattu opettaa, että uskovista ei tule täydellisiä tässä maailmanajassa, mutta siitä huolimatta uskovan tulisi kasvaa kohti täydellisyyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että koska hän ei tule täydelliseksi, niin siksi hänellä on varaa joka päivä kasvaa uskossa syvempään Herran Jeesuksen tuntemiseen.

Tällainen uskova tekee myös virheitä ja uskoo jossakin kohden väärin. Terve usko johtaa kuitenkin siihen, että virheet ja väärät uskomukset tunnustetaan ja korjataan, eli tehdään parannus ja hylätään se mikä ei ole totta ja aletaan uskoa sen mukaisesti mikä on totta.

Raamattu opettaa, että kaikki opetus, profetia jne. tulee tutkia ja koetella Jumalan sanan valossa. Terve usko johdattaa uskovan tutkimaan ja koettelemaan kaiken, siksi hän myös Jumalan armosta oppii hylkäämään väärän ja löytämään totuuden. Totuudella painostaminen ei kuulu terveeseen uskon elämään, sillä totuuden löytämisen tutkimiseen tulee käyttää aikaa.

Toisen uskovan painostamisen kautta koitetaan rikkoa terveen uskon kasvua. Terve usko kasvaa myös sillä tavalla, että kun totuutta oppii ottamaan vastaan, niin kykenee kasvamaan ja hyväksymään sen mikä on totta. Painostaminen ei tässä asiassa auta ketään. Otan esimerkin joku sanoo lähimmäiselleen, että hänen katollaan on savupiipussa halkeama, joka tulee korjata. Katolle johtavat tikkaat ovat alhaalta puoleen väliin rikki. Ennen kuin katolle voidaan mennä korjaamaan savupiippua, niin tikapuut tulee korjata. Painostaminen savupiipun korjaamiseen ei siis auta, sillä katolle ei pääse ennen kuin korjaa rikkinäiset tikapuut. Tämä esimerkki kertoo sen, että uskovan elämässäkin voi olla vääriä asioita, jotka tulee korjata, mutta niihin ei pääse usein käsiksi, ennen kuin korjaa niiden edellä olevia asioita.

Terve usko on kasvua Jumalan armossa, rakkaudessa ja totuudessa, joka kasvattaa uskovaa koko ajan syvempään Jumalan tuntemiseen.

Loppusanat

Kaikki ihmiset tekevät virheitä sekä tekevät vääriä valintoja pitäessään kiinni ideologiasta sekä uskoessaan johonkin. Rehellinen tie on sellainen tie, jossa hylätään asiat jotka osoittautuvat virheiksi, vääriksi ratkaisuksi tai vääräksi opetukseksi jne. 

Sellainen ihminen on epärehellinen, joka tietäessään jonkun vääräksi vielä pitää siitä kiinni ja levittää sitä eteenpäin. Olen havainnut, että jotkut Raamatun sanaa vastustavat ihmiset levittävät väärää tietoa, vielä senkin jälkeen kun asia on todistettu vääräksi.

Tällaisissa tapauksissa Raamatun sanaa vastustava esittää Raamatussa olevan virheen tai ristiriidan. Kun asia tutkitaan Raamatun valossa ja kun se osoittautuu käännösvirheeksi, Raamatun sanan vääristelyksi tai Raamatun pilkkaajan vääräksi tulkinnaksi, niin siitä huolimatta monet Raamatun sanaa vastustavat ihmiset levittävät näitä vääriä ja virheellisiä asioita eteenpäin.

Jumala kykenee vapauttamaan ihmisen vääryyden vallasta sekä pelastamaan iankaikkiseen elämään. Alapuolella on linkki useisiin Raamattua vastustavien argumentteihin, jotka Jumalan sana kumoaa. Sinä joka et usko Raamatun sanaa ja vastustat sitä, toivon mukaan kykenisit olemaan itsellesi rehellinen. Muista se että Herra Jeesus rakastaa sinua ja sinä olet arvokas ihminen, jonka Jumala haluaa pelastaa. Jumala kykenee vapauttamaan sinut asioista, jotka eivät ole totta ja johdattamaan sinut todelliseen totuuteen.

 

Linkki Raamatun "virheiden" ja "ristiriitojen" oikaiseminen:

http://www.kotipetripaavola.com

 

Petri Paavola 5.10.2014

 

 

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon
 

 

 

 


 

 

 

eXTReMe Tracker