Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Voiko uskova tehdä Jeesusta suurempia tekoja?

Nykyään yhä enemmin uskovien keskuudessa esiintyy sellaisia väitteitä ja opetuksia, että uskovat voivat tehdä laadullisesti suurempia tekoja kuin mitä Herra Jeesus teki. Kun tätä asiaa tutkitaan Raamatun kokonaisopetuksen valossa, niin Raamatun opetuksen ja todistuksen perusteella Jeesuksen opetuslapset eivät voi tehdä voimassa (Pyhä Henki) suurempia tekoja kuin Jeesus teki, vaan enemmän ja laajemmin Jumalan Pyhän Hengen vaikuttamia voimallisia tekoja. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Suurempia tekoja

Joh 14:12 ¶ Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin (meidzon), kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,

Alkutekstissä on sana meidzon, joka tarkoittaa suurempia, laajempia ja enemmän. Jeesus sanoi, että sen jälkeen kun Hän menee Isänsä tykö, niin Häneen uskovat tekevät laajempia tekoja kuin mitä Hän teki. Raamatun kokonaisopetuksen valossa ymmärrämme asian näin, sillä kun Herra Jeesus kuoli ja nousi ylös Isän oikealle puolelle, niin tuhansien ja tuhansien jne. kautta Jumala tulee tekemään enemmän ja laajempia tekoja kuin mitä Jeesus teki.

Suurempia tekoja ei siis tarkoita voimassa suurempia (laadullisesti suurempia), vaan laajempia tekoja, eli niitä tapahtuu enemmän, sillä kun Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa kaikkina aikoina Herran Jeesuksen opetuslasten kautta, niin Jumalan tekoja tapahtuu enemmän ja laajemmin kuin Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen aikana. Herra Jeesus sanoi Joh 13:16:ssa ettei palvelija ole Herraansa suurempi, eikä lähettiläs ole lähettäjäänsä suurempi. Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapset eivät voi olla Isä Jumalaa ja Herraa Jeesusta suurempia, eivätkä he voi tehdä suurempia tekoja kuin mitä Jumala tekee, eivät edes Pyhässä Hengessä, koska ihmisellä ei voi olla Jumalaa suurempaa uskoa.

Luuk 19:
8 Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin".
9 Niin Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Aabrahamin poika;
10 sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on".

Luuk 23:
39 Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: "Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä."
40 Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen?
41 Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt."
42 Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi".
43 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa."

Jotkut sanovat, että ihmisen pelastuminen on suurempi teko kuin mitä Jeesus teki lihansa päivinä. Raamatun sana todistaa, että Jeesus pelasti lihansa päivinä mm. niin ristin ryövärin kuin Sakkeuksenkin jne. Ihmisen pelastuminenkaan ei ole suurempi teko kuin mitä Herra Jeesus teki lihansa päivinä.

Enemmän ja laajemmin, ei voimassa suurempia

Alkutekstissä Joh 14:12 on sana meidzon, joka tarkoittaa suurempia, laajempia ja enemmän. Mikä näistä vaihtoehdoista on oikea ja tarkoittaa sitä mitä Jeesus tarkoitti? Ratkaisu on todella yksinkertainen, sillä Jeesus paransi sairaita, ajoi ulos riivaajia, herätti kuolleita takaisin elämään, teki ruoka-ihmeitä ja luonnonvoimat olivat Hänelle alamaisia. Kun nyt tutkimme esim. UT:n tekstejä Apt:n teoista eteenpäin aina ilmestyskirjaan asti, niin yksikään apostoli tai kukaan muukaan alkuseurakunnan uskova ei tehnyt voimassa suurempia tekoja kuin Jeesus teki, mutta enemmän ja laajemmin niitä tapahtui kuin Jeesuksen tekeminä. Jeesus teki tekojaan kolme vuotta, mutta apostolit ja muut uskovat paljon kauemmin ajallisesti. Alkuseurakunnan uskovien kautta tapahtui parantumisia, riivaajien ulosajamisia sekä kuolleita herätettiin, ihan samoja tekoja, joita tapahtui enemmän ja laajemmin kuin Jeesuksen kautta, mutta yhtään voimassa suurempaa tekoa kuin mitä Jeesus teki ei löydy Raamatusta opetuslasten kautta tehtynä. Täten on ilmiselvää, että enemmän tai laajemmin on oikein, eikä suurempia.

Raamatun opetus ei ole vain sanoja ja lauseita tai alkutekstin mukaisia merkityksiä, vaikka se sitäkin toki on. Raamatun opetus tulee ymmärtää Raamatun kokonaisopetuksen valossa oikein hengellisesti sekä siinä tekstiyhteydessä missä opetus esiintyy. Raamatun selkeän kokonaisopetuksen valossa on päivänselvää, ettei ihminen voi tehdä suurempia tekoja voimassa kuin mitä Kaikkivaltias Jumala tekee.

Jes 14:
12 Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!
13 Sinä sanoit sydämessäsi: ‘Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan.
14 Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.’

Raamatun opetuksen mukaan saatanan synnin vaikutus haluaa tehdä itsestään Jumalan vertaisen. Silloin kun joku opettaa voivansa tehdä Jeesusta suurempia tekoja, niin kyseessä on saatanallinen valhe ja Jumalan pilkkaaminen, sillä synti ja saatana haluaisi olla Jumalaa suurempi sekä saada ihmisen uskomaan, että hän kykenee tekemään Jumalaa suurempia tekoja.

Joh 13:
14 Jos siis minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat.
15 Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt.
16 Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.
17 Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette.

Raamattu opettaa ettei palvelija voi olla Herraansa suurempi. Kun Herra Jeesus pesi opetuslasten jalat, niin se oli esikuvaa palvelemisesta. Jeesus sanoi palvelemisen esikuvan jälkeen, ettei palvelija ole Herraansa suurempi, eikä lähettiläs Lähettäjäänsä suurempi. Tämän jälkeen Jeesus sanoi jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos sen teette. Jeesus tarkoitti, että kaikki minkä teemme Jumalaa palvellen tulee tehdä tietäen ja ymmärtäen ettemme voi olla Herraamme suurempia (Jeesusta). Jos tämän ymmärrämme ja teemme Jumalan palvelijoina kaikki asiat tietäen ettemme voi olla Herraamme suurempia, niin olemme autuaita (siunattuja).

Herra Jeesus tiesi, että seurakunnan keskuuteen nousee väärä opetus, joka sanoo, että voimme tehdä Jeesusta suurempia tekoja, siksi myöskin tämän tähden Jeesus opetti ettemme voi olla Herraamme suurempia. Jos luulemme voivamme tehdä Jeesusta suurempia tekoja, niin olemme asettanet itsemme asemaan, joka on sama kuin luulla voivamme olla Herraa suurempia ja jos näin käy, niin silloin Jeesuksen sanojen mukaan emme ole autuaita (siunattuja).

Joh 14:10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

Hebr 5:
7 Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden.
8 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden,
9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,

Moni sanoo, että kun Jumala tekee suurempia tekoja meidän kauttamme kuin Jeesus teki, niin se on Jumala joka tekee niitä suurempia tekoja kuin me ja siten me voimme tehdä suurempia tekoja kuin Jeesus, koska Jumala tekee ne teot meidän kauttamme. Tämäkin väite kumoutuu Jumalan sanan totuuden edessä.

Raamattu opettaa ettei Jeesus tehnyt mitään itsestään, vaan Isä teki kaikki teot Hänen kauttansa ja Jeesuksen rukoukset kuultiin Hänen Jumalanpelkonsa (kunnioituksen) tähden ja Jeesus oppi kuuliaisuutta siitä mitä Hän kärsi. Koska Jeesus oli kuuliainen Isälle, niin Isä teki tekonsa Hänen kauttansa. Jos joku uskoo voivansa tehdä Jeesusta suurempia tekoja, niin samalla hän julistaa (usein tietämättään ja ymmärtämättömyydessään) olevansa Jeesusta kuuliaisempi sekä että hänellä on Jeesusta suurempi usko ja luottamus Jumalaan. Jumala tekee tekonsa uskon ja kuuliaisuuden kautta ja jos joku uskoo voivansa tehdä Jeesusta suurempia tekoja, niin hän asettaa itsensä asemaan, jossa hän olisi Jeesusta kuuliaisempi sekä hänellä olisi Jeesusta suurempi usko ja luottamus Jumalaa kohtaan, sillä Jumalan teot tapahtuvat Jumalan synnyttämän uskon ja kuuliaisuuden kautta.

Kenelläkään uskovalla ei voi olla suurempaa uskoa kuin Jeesuksella oli, eikä kenelläkään uskovalla voi olla suurempaa luottamusta Jumalaan kuin Jeesuksella oli, eikä kukaan uskova voi olla Jeesusta kuuliaisempi, eikä kenellekään uskovalla voi olla Jumalaa (Jeesus) suurempaa uskoa. Uskon teot nimensä mukaisesti tarkoittavat, että teot tapahtuvat uskon kautta ja on kristallin kirkas totuus ettei kenelläkään uskovalla voi olla Herraa Jeesusta suurempaa uskoa.

Kaiken edellä sanotun valossa ja Raamatun sanan totuudessa edessä on selvää, ettei suuremmat teot voi tarkoittaa laadullisesti suurempia (voimassa suurempia), vaan määrällisesti suurempia, koska kenelläkään uskovalla ei voi olla Jeesusta suurempaa uskoa eikä enemmän kuuliaisuutta kuin Jeesuksella. Jotkut uskovat ovat voineet vilpittömästi uskoa väärän opetuksen Jeesusta suurimmista teoista, koska he ovat tässä kohden lukeneet Raamattua järjellisesti yhden jakeen kautta eivätkä ole lukeneet Raamattua hengellisesti Raamatun kokonaisilmoituksen valossa.

Opetus, joka sanoo meidän pystyvän tekemään suurempia tekoja kuin Jeesus avaa kanavia valheenhengen toiminnalle, koska tällaisen väärän opetuksensa kautta pyritään tavoittelemaan laadullisesti suurempia (voimassa suurempia) tekoja kuin mitä Jeesus teki ja koska se ei ole mahdollista ja silloin kun sitä yritetään, niin ollaan sellaisella alueella, jossa valheenhenget vaikuttavat valheenvoiman kautta tunnustekoja ja ihmeitä. Vilpitön uskova nuori tai jo pitemmän aikaakin uskossa ollut voi eksyä tähän harhaan, mutta jos hän ei tee parannusta, niin silloin voima joka vaikuttaa vaihtuu Jumalan voimasta valheenhengen voimaksi ja tätä olen näkemässä sellaisessa toiminnassa, jossa jääräpäisesti uskotaan tätä karmeaa harhaoppia.

Usko Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (Alkutekstin mukainen sanajärjestys)

On todella röyhkeätä, sanoa, väittää ja uskoa, että ihminen voisi tehdä suurempia tekoja kuin mitä Jumala tekee. Ainoastaan sellainen ihminen, jonka mielen valhe on sokaissut voi uskotella itselleen ja luulla, että hän kykenee tekemään Jumalaa suurempia tekoja. Opetus suurempien tekojen tekemisestä kuin mitä Jeesus teki on saatanallinen valhe, joka avaa ovet riivaajahenkien valhevoiman manifestaatioille.

Tosin sekin on totta, että uskova voi vilpittömästi eksyä uskomaan väärää opetusta ja luulla, että uskovat voivat tehdä Jeesusta suurempia tekoja. Silloin kun uskova Jumalan sanan totuuden kautta Pyhässä Hengessä huomaa erehtyneensä esim. vaikka luulemaan, että uskova voi tehdä Jeesusta suurempia tekoja, niin hänen tulisi hylätä väärä opetus ja vastaanottaa Raamatun sanan opetus ja todistus, joka sanoo Jeesuksen opetuslasten tekevän enemmän ja laajemmin Jumalan tekoja kuin mitä Jeesus teki kolmen vuoden aikana vaeltaessaan maan päällä.

Väärä opetus on riivaajahenkien polttoainetta, joka aktivoi heitä tekemään kaikenlaisia ihmeitä ja tunnustekoja valheenvoiman kautta. Tämän tähden on erittäin tärkeätä uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, koska silloin emme eksy, vaan pysymme ja kasvamme Raamatun totuudessa ja Pyhän Hengen vaikuttamassa rakkaudessa.

 

Petri Paavola 18.5.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker