Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Voiko uskova vierailla taivaassa?

 

Tänä aikana tietyissä uskon piireissä olevat ihmiset opettavat uskoville ihmisille olevan mahdollista käydä vierailulla Jumalan taivaassa ja palata sieltä takaisin kertomaan millaista taivaassa on ja mitä Jumala puhui heille taivaassa. Raamatun kokonaisopetuksen mukaan ihminen ei voi käydä fyysisesti syntiin langenneessa ruumiissaan elossa ollessaan Jumalan taivaassa ja palata sieltä takaisin kertomaan taivaasta ja Jumalasta. Raamattu kuitenkin opettaa, että Jumala antoi muutamille uskoville ihmisille Hengessä ilmestystä tai unessa näkyä taivaasta ja joistakin asioista, joita siellä oli. 

Kun tutkimme Raamatun sanan opetusta, niin sieltä tulee selkeästi esille, että tässä maailmanajassa oman aikakautensa aikana (maallinen elämä) elävä ja oleva ihminen ei voi syntiinlankeemuksen ruumiissa  käydä taivaassa Jumalan luona vierailulla ja palata sieltä takaisin maan päälle. Opetuksessa koskien vierailuja Jumalan taivaassa on paljon sekaannusta sekä väärää opetusta, joka vääristää pahasti uskovan ihmisen asemaa uskonelämässä ja Jumalan edessä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

 

Sisällys:
Ihminen ei voi nähdä Jumalaa syntiinlankeemuksen ruumiissa
Paavali ei ollut syntiinlankeemuksen ruumiissa taivaassa
Uninäyt ja ilmestykset taivaasta
Mooses ja Elia keskustelivat Jeesuksen kanssa
Elia taivaaseen tuulispäässä
Taivaassa käyntiin liittyvä eksytys

 

Ihminen ei voi nähdä Jumalaa syntiinlankeemuksen ruumiissa

1 Tim 6:
15 jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra,
16 jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä-hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen.

1 Joh 4:
12 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.

Kun tutkimme Raamatun sanan kokonaisopetuksen, niin silloin ymmärrämme ettei ihminen syntiinlankeemuksen ruumiissa voi nähdä Jumalaa tai käydä vierailulla taivaassa ja palata sieltä takaisin. Raamattu opettaa 1 Tim 6:16:ssa ettei kukaan ihminen voi nähdä Jumalaa, joka asuu valkeudessa (taivaassa) eikä käydä taivaassa. Tämä tarkoittaa sitä ettei ihminen voi syntiinlankeemuksen ruumiissa käydä Jumalan taivaassa eikä nähdä Jumalaa.

Ihmiset näkivät Jeesuksen, jossa Jumala tuli lihaksi (ihmiseksi) ja sillä tavalla Jeesuksen aikaiset ihmiset kykenivät näkemään Jeesuksen kun he olivat syntiinlankeemuksen ruumiissa. Tämä on kuitenkin täysin eri asia kuin syntiinlankeemuksen ruumiissa käydä Jumalan luona taivaassa.

Paavali ei ollut syntiinlankeemuksen ruumiissa taivaassa

2 Kor 12:
1 ¶ Minun täytyy kerskata; se tosin ei ole hyödyllistä, mutta minä siirryn nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin.
2 Tunnen miehen, joka on Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen-oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää.
3 Ja minä tiedän, että tämä mies-oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää-
4 temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua.
5 Tästä miehestä minä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikkoudestani.
6 Sillä jos tahtoisinkin kerskata, en olisi mieletön, sillä minä puhuisin totta; mutta minä pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää, kuin mitä näkee minun olevan tai mitä hän minusta kuulee.
7 Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.

Monet opettavat Paavalin käyneen Jumalan kolmannessa taivaassa ruumiissa ollessaan (syntiinlankeemuksen ruumis), mutta Raamattu ei opeta sillä tavalla. 2 Kor 12 luvun alussa Paavali sanoo siirtyvänsä näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Toisin sanoen hän kertoo millaisen näyn ja ilmestyksen hän oli saanut Herralta. Tässä ilmestyksessä ja näyssä ollut mies (Paavali) temmattiin Jumalan kolmanteen taivaaseen eikä hän kyennyt sanomaan tapahtuiko näyssä oleva tempaus, niin että oliko hän näyssä ja ilmestyksessä ruumissaan vai poissa ruumistaan. Tempaus tapahtui näyssä ja ilmestyksessä, ei fyysisesti syntiinlankeemuksen ruumiissa.

Kyse oli näystä ei fyysisestä tapahtumasta. Paavalia ei temmattu fyysisesti Jumalan kolmanteen taivaaseen, vaan se näytettiin hänelle näkynä ja ilmestyksenä. Paavali kertoi koko ajan siitä mitä Herra näytti hänelle ilmestyksen ja näyn kautta. Tämä tulee selkeästi esille heti 2 Kor 12 luvun alusta.

Uninäyt ja ilmestykset taivaasta

1 Moos 28:
10 ¶ Niin Jaakob lähti Beersebasta mennäksensä Harraniin.
11 Ja hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut; ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan.
12 Niin hän näki unta, ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas.

Jaakob näki unen taivaasta, mutta ei käynyt ruumiillisesti taivaassa. Jos se on Jumalan tahto ja tarpeellista Jumalan mielestä, niin Hän voi antaa uskovalle unen, missä uskova näkee unta taivaasta.

Dan 7:
13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.
14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.
15 ¶ Minä, Daniel, tunsin henkeni tulevan murheelliseksi ruumiissani, ja minun näkemäni näyt peljättivät minua.
16 Minä lähestyin yhtä siellä seisovista ja pyysin häneltä varmaa tietoa kaikista näistä asioista. Niin hän vastasi minulle ja ilmoitti minulle niiden selityksen:

Jumala näytti Danielille yöllisen näyn (uninäky) taivaasta ja Daniel uninäyssä, ei syntiinlankeemuksen ruumiissaan lähestyi yhtä taivaassa seisovaa kysyen varmaa tietoa asioista, jotka hän oli nähnyt.

Hes 1:
1 ¶ Kolmantenakymmenentenä vuotena, neljännessä kuussa, kuukauden viidentenä päivänä, kun minä olin pakkosiirtolaisten joukossa Kebar-joen varrella, aukenivat taivaat, ja minä näin Jumalan näkyjä.
.......
25 Ja kuului ääni taivaanvahvuuden yläpuolelta, joka oli niitten pään päällä. -Kun ne seisoivat, laskivat ne siipensä alas.
26 ¶ Ja taivaanvahvuuden yläpuolella, joka oli niitten pään päällä, oli valtaistuimen muotoinen, näöltään kuin safiirikiveä. Ja valtaistuimen muotoisella istui hahmo, ihmisen näköinen, kohoten korkealle.

Jumala näytti Hesekielille näyn Jumalan taivaasta. Hesekiel ei ollut syntiinlankeemuksen ruumiissa Jumalan taivaassa. Hänelle näytettiin ilmestys ja näky taivaasta ja ilmestyksen nähdessään hän oli maan päällä syntiinlankeemuksen ruumiissa.

Ilm 1:1 ¶ Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle,

Ilm 4:
1 ¶ Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: "Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva".
2 Ja kohta minä olin hengessä. Ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja.

Herra Jeesus näytti ilmestyksen (näky) apostoli Johannekselle, joka näki Hengessä näyn Jumalan taivaasta. Johannes ei käynyt syntiinlankeemuksen ruumiissa Jumalan taivaassa.

Apt 7:
55 Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella
56 ja sanoi: "Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella".

Stefanus näki näyn taivaasta. Stafenus ei käynyt syntiinlankeemuksen ruumiissa Jumalan taivaassa.

Edellä olevan kaltaisia esimerkkejä olisi muitakin, mutta nämä riittävät todistamaan sen ettei ihminen voi syntiinlankeemuksen ruumiissa vierailla Jumalan taivaassa. Raamattu opettaa selkeästi ettei ihminen voi syntiinlankeemuksen ruumiissa käydä Jumalan taivaassa ja palata sieltä takaisin. Tämän todisteeksi Raamattu opettaa ettei kukaan ihminen (syntiinlankeemuksen ruumiissa) voi nähdä Jumalaa eikä käydä taivaassa (valkeus), jossa Jumala asuu (1 Tim 6:15,16).

Mooses ja Elia keskustelivat Jeesuksen kanssa

Luuk 9:
28 ¶ Noin kahdeksan päivää sen jälkeen kuin hän oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan.
29 Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö muuttui, ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi.
30 Ja katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ja ne olivat Mooses ja Elias.
31 He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa.
32 Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssansa, olivat unen raskauttamia; mutta kun he siitä heräsivät, näkivät he hänen kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen luonansa.
33 Ja kun nämä olivat eroamassa hänestä, sanoi Pietari Jeesukselle: "Mestari, meidän on tässä hyvä olla; tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elialle yksi". Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi.
34 Ja hänen tätä sanoessaan tuli pilvi ja peitti heidät varjoonsa; ja he peljästyivät joutuessaan pilveen.
35 Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun Poikani, se valittu; kuulkaa häntä".

Jotkut opettavat sanoen, koska Mooses ja Elia ilmestyivät kuolemansa takaisin maan päälle, niin ihmisen on mahdollista käydä taivaassa ja palata takaisin kertomaan ihmisille Jumalasta ja Jumalan taivaasta. Tämäkin on väärä opetus ja ymmärrys Jumalan sanasta.

Mooses ja Elia ilmestyivät maan päälle tässä kohden, mutta he puhuivat ainoastaan Jeesuksen kanssa eivät opetuslasten kanssa. Mooses ja Elia eivät puhuneet opetuslapsille mitään Jumalasta tai taivaasta, koska he eivät sanoneet sanaakaan opetuslapsille. Tämäkin kohta kumoaa sen, että ihminen voisi syntiinlankeemuksen ruumissa käydä Jumalan taivaassa ja palata sieltä takaisin kertomaan ihmisille Jumalasta ja taivaasta.

Tässä kohden on syytä ottaa esille eräs tärkeä yksityiskohta. Mooses ja Elia eivät palanneet kuolleista siihen aikakauteen missä he elivät lihansa päivinä. Jumala antoi heidän ilmestyä aikakautena, jossa Jeesus eli lihansa päivinä ja he keskustelivat vain Jeesuksen kanssa. Tämäkin yksityiskohta todistaa sen puolesta ettei ihminen voi omassa aikakaudessaan maan päällä eläessään käydä Jumalan taivaassa ja palata sieltä takaisin.

Mooseksen ja Elian tapaus kuolleista palaamiseen oli poikkeus, eikä yleinen sääntö ja opetus, sillä Raamatun opetuksen mukaan kuolleet eivät enää palaa tähän maailmaan, josta poikkeuksena olivat Mooses ja Elia. Mooseksen ja Elian tapausta ei voi käyttää tukena sille, että ihminen voisi mennä Jumalan taivaaseen syntiinlankeemuksen ruumiissa ja palata sieltä takaisin.

Elia taivaaseen tuulispäässä

2 Kun 2:
11 Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen.
12 Kun Elisa sen näki, huusi hän: "Isäni, isäni! Israelin sotavaunut ja ratsumiehet!" Sitten hän ei enää nähnyt häntä. Ja hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne kahdeksi kappaleeksi.

Raamattu sanoo Elian nousseen taivaaseen Jumalan voimasta. Elia ei kuitenkaan tullut takaisin maan päälle omaan aikakauteensa, missä hän oli lihansa päivinä vaeltanut. Tämäkään kohta ei tue ja vahvista sitä, että ihminen voisi syntiinlankeemuksen ruumiissa käydä taivaassa ja palata sieltä takaisin kertomaan Jumalasta.

Taivaassa käyntiin liittyvä eksytys

San 30:4 Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät?

Joh 3:13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.

Raamattu opettaa ettei kukaan ihminen ole noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas, sillä ainoastaan Herra Jeesus on noussut ylös taivaaseen ja astunut sieltä alas. Kun tutkimme Raamatun kokonaisopetusta, niin Joh 3:13 tulee ymmärtää siten ettei kukaan ihminen voi syntiinlankeemuksen ruumiissa nousta taivaaseen ja palata sieltä takaisin puhumaan ja opettamaan asioista, joita taivaassa on. Herra Jeesus on noussut taivaaseen ja palannut takaisin maan päälle puhumaan asioista, joita taivaassa on:

Luuk 24:
13 ¶ Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus nimiseen kylään, joka on kuudenkymmenen vakomitan päässä Jerusalemista.
14 Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut.
15 Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa.
.........
25 Niin hän sanoi heille: "Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet!
26 Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?"
27 Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.
.....
30 Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille.
31 Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet. Ja hän katosi heidän näkyvistään.

Herra Jeesus ilmestyi kuolemansa jälkeen opetuslapsille kertoen ja selittäen heille alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista mitä hänestä oli kirjoituksissa sanottu. Esim. profeetta Daniel näki näyn Jumalan taivaasta ja Ihmisen Pojasta (Jeesus) taivaassa, josta Jeesus myös muistutti opetuslapsia. Herra Jeesus on ainoa, joka on noussut taivaaseen ja astunut alas taivaasta kertomaan ihmisille Jumalasta ja taivaasta.

Eksytys joka opettaa, että ihmisen on mahdollista syntiinlankeemuksen ruumiissa käydä taivaassa ja palata sieltä takaisin kertomaan Jumalasta ja taivaasta asettaa ihmisen Jumalan asemaan, koska vain Jeesukselle on mahdollista astua taivaaseen ja palata sieltä takaisin kertomaan ihmisille Jumalasta ja taivaasta.

2 Moos 33:
20 Ja hän sanoi vielä: "Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon".
21 Sitten Herra sanoi: "Katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni; astu tuohon kalliolle.
22 Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi.
23 Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni; mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa."

Tällaiseen eksytykseen eksynyt ihminen ei välttämättä edes ymmärrä sitä, että hän valheellisen ja eksyttäväisen opetuksensa kautta asettaa itsensä Jumalan asemaan. Syntiinlankeemuksen ruumiissa ihminen ei kykene kestämään Jumalan kirkkautta, koska jos ihminen näkisi syntiinlankeemuksen ruumiissa Jumalan ja Jumalan kirkkauden, niin hän kuolisi.

Äärikarismaattisissa piireissä jotkut opettavat taivaan portaali (teleportaali) oppia, jonka mukaan taivaan portit (portaalit) ovat maantieteellisiä paikkoja, joissa on portaaleja, eli yhdyskäytäviä ja sisäänkäyntejä, joiden kautta ihminen pääsee yliluonnolliseen yhteyteen ja Jumalan valtakuntaan. Tällainen taivaan portti oppi on okkultistista opetusta, jossa ihminen riivaajahenkien avulla tekee astraalimatkan, jossa riivaajahenget luovat valheilluusion ihmiselle, jota hän luulee taivaaksi, jossa hän tapaa Jumalan, enkeleitä jne.

Äärikarismaattisissa piireissä opetetaan runsaasti taivasmatkoista ja vierailuista Jumalan taivaassa. Koska äärikarismaattisuus perustuu pääosin valheenhengen manifestaatioihin, niin sen perusteella voidaan sanoa, että siellä esiintyvät taivasmatkakokemukset ovat sielunvihollisen antamia valhekokemuksia ja valhenäkyjä sekä joissakin tapauksissa ihmisen oman pään keksintöä, jolla pyritään pönkittämään omaa asemaa sekä näyttämään muille millainen "supervoideltu" on kyseessä.

Raamatun opetuksen mukaan Jumala voi antaa Häneen uskovalle ihmiselle Hengessä ilmestystä ja näkyä tai uninäyn taivaasta, mutta ihminen ei voi vierailla tai matkustaa Jumalan taivaaseen syntiinlankeemuksen ruumiissa. Tämän tähden Raamatun ihmiset, jotka saivat ilmestyksen, näyn tai uninäyn taivaasta eivät sanoneet tai opettaneet, että kävin taivaassa vierailulla, tai että uskova  voisi matkustaa taivaaseen ja tehdä taivasmatkoja.

 

 

Petri Paavola 18.7.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769


 

 

 

 

eXTReMe Tracker