Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Ykseyden sanomaa:
Helluntaiherätyksen kesäjuhlilla 2000

Kiinalainen veli Yun julisti Jumalan sanaa helluntaiherätyksen kesäjuhlilla Keuruulla 4.-6.8 2000. Kuunneltuani hänen puheitaan vuoden 2000 Keuruun kesäjuhlilta sydämelleni nousi ajatus käydä lävitse eräs kohta Veli Yunin puheesta, jossa hän puhui seurakunnan ykseyden sanomaa. Koin sydämessäni Herran halunneen puhua myös Suomen uskoville ja helluntaiherätykselle, että Suomessakin Herran kansan tulisi romuttaa ja hylätä erilaiset herätysliike sekä uskonsuuntatunnukset ja yhdistyä yhdeksi seurakunnaksi paikkakunnittain, niin kuin Raamattukin opettaa. Herra on yhdistämässä yhdeksi seurakuntaansa ennen Herran Jeesuksen tulemusta, eikä mitään todella voimallisia Herran tekoja tule tapahtumaan, niin pitkään kun seurakunta elää hajaannuksessa vastustaen Herran seurakunnan yhdeksi tulemista. Jumala lähetti veli Yunin lähes 20 vuotta sitten kertomaan Jumalan teosta ja pyrkimyksestä yhdistää hajallaan oleva seurakunta yhdeksi seurakunnaksi. Miten olemme suhtautuneet Herran antamaan kutsuun ja todistukseen seurakunnan yhdistymiseksi? Suurin osa meistä tämän ajan uskovista olemme vastustaneet Jumalan työtä seurakuntansa yhdistämiseksi yhdeksi. Nyt on aika luopua kapinasta Jumalaa vastaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.
 

Jumalan kansan yhdistäminen

Yun kertoi kuinka Herra haluaa yhdistää koko kristikansan viimeiseen maailmanlaajuiseen elonkorjuuseen, että uskovat yhdessä menevät elonkorjuuseen (julistavat evankeliumia) alkaen sen Kiinasta. Yunin Herralta saama näky oli, että hänen tulee mobilisoida ja yhdistää koko Jumalan kansa Kiinassa, käsi kädessä elonkorjuuseen. Herra puhui Yunille hyvin selvästi ettei hänen kotimaansa tarvitse korkeata teologista koulutusta, ei korkeita ajatuksia, eikä hienoja kirkkorakennuksia, vaan tarvitsee Jeesuksen evankeliumia. Veli Yun kertoi kuinka Kiinan seurakunnalta puuttuu kaikki ulkonainen koreus, joka ympäröitsee Suomen uskovia. Yunin mukaan yksi on Kiinan uskoville todellinen, joka on Jumalan taivas ja heidän toivonsa on siellä rajan toisella puolella. Veli Yun sanoi kuinka hän oli kulkenut juhla-alueella ja katsellessaan asuntovaunuja ja asuntoautoja, niin ne ovat puhuneet hänelle yhtä ainoata asiaa Suomen seurakunnalla ei ole enää näkyä mihin ollaan menossa. Veli Yun varoitti Jumalan seurakuntaa Suomessa, jos emme julista evankeliumia, niin me vastustamme Jeesuksen takaisintuloa, jos emme julista evankeliumia, niin me taistelemme Herran takaisintuloa vastaan.

Yunin saama näky ei tarkoita sitä, että Jumala haluaisi ainoastaan Kiinassa yhdistää kansansa ykseyden tilaan. Jumalan tahto on aina ollut, että Jumalan Uuden Liiton kansa toimisi seurakunnan ykseydestä käsin kaikkialla maailmassa, koska Herralla on yksi ainoa seurakunta. On paljon sellaisia uskovia, jotka ovat vilpittömiä eivätkä he ole ymmärtäneet Raamatun opettamaa seurakunnan ykseyttä paikkakunnittain, koska heitä on opetettu väärin seurakunta asiassa. Jumala haluaa kuitenkin avata seurakunta totuuden lopunajan seurakunnalle, että saisimme nähdä Jumalan voimallisia tekoja.

Jumalan kansa ei tarvitse missään maailmankolkassa korkeata teologista koulutusta, eikä hienoja kirkkorakennuksia, vaan yksinkertaista sekä lapsenomaista uskoa ja luottamusta Jumalaan sekä Raamatun sanan totuuteen perustuvaa evankeliumin julistamista. Korkea teologinen koulutus perustuu ihmisviisauteen, joka tappaa aidon ja lapsenomaisen Raamatullisen uskon. Ihmisviisaus on Raamatullisen uskon vihollinen, koska ihmisviisaus hylkää Jumalan sanan totuuden, vaihtaen sen ihmismielestä lähtevään sielulliseen viisauteen, ollen riivaajien viisautta, joka valheen kautta eksyttää ihmisiä pois Jumalan totuudesta.

Veli Yunin tuoma sanoma sisälsi murheellista kuultavaa suomalaisille Jumalan seurakunnille. Suomessa sijaitsevia seurakuntia vaivaa ulkonainen koreus, eli kuoret ovat ulkopuolelta kauniit ja koreat, mutta sisältä puutuu elämä ja voima, eikä tämä asia ole mennyt parempaan suuntaan 18 vuodessa, vaan entistä huonompaan suuntaan. Raamattu sanoo, että jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Veli Yunin sanoma sisälsi sen viestin, että suuri osa Suomen uskovista on pannut toivonsa ja uskonsa Jeesukseen vain tätä aikaa varten, että Jumala siunaisi heitä taloudellisesti ja maallisesti, jonka tähden tällaiset uskovat ovat kaikkia muita ihmisiä surkuteltavimpia. Suomessakin on sellaisia uskovia, jotka etsivät ensin Jumalan valtakuntaa ja vanhurskautta, mutta Yuninkin todistuksen mukaan suuri osa suomalaisista uskovista ei etsi ensin Jumalan valtakuntaa, vaan maallisia siunauksia.

Veli Yunin mukaan Suomen seurakunta on kadottanut näyn siitä mihin ollaan menossa tai oikeastaan siitä mihin pitäisi olla menossa. Eräs suurimpia Suomen uskovien syntejä on Jumalan seurakunnan ykseyden vastustaminen ja sitä kautta hajaannuksesta käsin juokseminen oman kuppikuntansa "menestymisen" tähden. Jumala lähetti veli Yunin Suomeen julistamaan seurakunnan ykseyden sanomaa, että me suomalaiset uskovat ymmärtäisimme Jumalan ennallistavan seurakuntansa ykseyden tilaan ennen Herran Jeesuksen tulemusta. Suuri osa uskovista Suomessa vastustaa Jumalan seurakunnan ennallistamistyötä ja pitää sitä seurakunnan hajottamisena. Koska he eivät näe, eivätkä ymmärrä totuutta seurakunta asiassa, niin siksi he omaksi tuomioksensa vastustavat Jumalan aloittamaa seurakunnan ykseyden yhdistämisen työtä.

Veli Yun varoitti Jumalan seurakuntaa Suomessa, että jos emme julista evankeliumia, niin me vastustamme Jeesuksen takaisintuloa ja jos emme julista evankeliumia, niin me taistelemme Herran takaisintuloa vastaan. Raamatulliseen evankeliumin julistamiseen kuuluu kertominen synnin ja saatanan orjuudesta, jonka tähden ihminen on kulkemassa jumalattomuuden tilassa oman valintansa kautta iankaikkiseen kadotukseen, mutta jos hän tunnustaa syntinsä ja katuu uskoen Herraan Jeesukseen, niin hän saa Jumalan armosta syntinsä anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään. Todellinen evankeliumi kertoo sen miksi ja mistä Jumala rakkaudessaan haluaa pelastaa ihmisen iankaikkiseen elämään. Nykyäänkin yhä harvempi uskova Suomessa julistaa todellista Raamatun evankeliumia. Suomi on täynnä korvasyyhyevankeliumia ja väärää armon julistusta, sillä Raamatun sanan totuuden mukaan se, joka tunnustaa ja hylkää syntinsä saa Jumalan armon. Todellinen Raamatun evankeliumi ei vääristä totuutta, eikä opeta Pyhän Hengen juopumisoppeja, eikä muitakaan harhaoppeja.

Herran kutsu ykseyden työhön

Veli Yun kertoi olevansa nuorempi Herran palvelija kun Herra kutsui häntä tähän tehtävään, niin hän sanoi Herra hyvänen aika, mitä sinä minua kutsut onhan täällä veljiä, jotka ovat olleet kolmekymmentä vuotta vankilassa ja uskollisia sinun palvelijoitasi, miksi sinä et heitä lähetä yhteyttämistyöhön (ykseys). Veli sanoi, että hänellä oli paljon estoja ja hän esteli Herraa ja sanoi Herralle, Herra älä minua lähetä, älä minua lähetä tähän mahdottomaan tehtävään, ei minulla ole auktoriteettia, ei minulla ole mitään mitä voisin tehdä sinun kansasi yhdistämiseksi (ykseys).

Herra on antanut kutsun myös monille Jumalan palvelijoille täällä Suomessa julistamaan ykseyden sanomaa Herran seurakunnan yhdeksi yhdistämiseksi, mutta niin kuin Kiinassa, niin myös Suomessakin vain harvat antautuvat seurakunnan ykseyden ennallistamisen työhön. Suuri osa uskovista pitää Herran seurakunnan ykseyden ennallistamisen työtä seurakunnan hajottamisena, vaikka kyseessä on kutsu tulla pois hajaannuksen tilasta ykseyden tilaan.

Miksi Herra lähetti veli Yunin Suomeen kertomaan seurakunnan ykseyden tärkeydestä? Johanneksen evankeliumin 17 luvussa Herra Jeesus lupasi maailman ihmisten uskovan Häneen, jos uskovat ovat totuuden pyhityksessä yksi, niin kuin Isä ja Poika ovat yksi (yksi Jumalan seurakunta). Raamatussa Herra Jeesus lupaa evankeliumin menevän eteenpäin ja jumalattomien pelastuvan, jos uskovat ovat totuudessa pyhitettyjä ja ovat yksi (yksi seurakunta - ei hajaannuksen tilassa), niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi. Seurakunnan ykseys totuuden pyhityksessä avaa oven voimalliseen evankeliumin julistamiseen, joka Herran Jeesuksen lupauksen mukaisesti johtaa monien jumalattomien ihmisten pelastumiseen. Silloin kun uskovat vastustavat ykseyden sanomaa pitäen jääräpäisesti kiinni omista lahkoistaan ja puolueistaan, niin he vastustavat (osa tietämättään ja osa tietoisesti) Raamatun evankeliumia, koska se on tarkoitettu julistettavaksi ykseydestä käsin, ei hajaannuksesta käsin. Nyt on totisesti aika luopua kapinasta Jumalaa vastaan ja hylättävä hajaannus ja tultava seurakuntana ykseyden tilaan.

Veli Yun kertoi kuinka hän oli eräänä iltana sänkynsä vieressä, niin hän sanoi itkeneensä ja vuodattaneensa kyyneleitä ja kun hän katsoi vierellensä, niin hän huomasi Jeesuksen olevan hänen vierellään ja Jeesuksen myös itkevän. Kun hän alkoi keskustelemaan Jeesuksen kanssa, niin veli Yun sanoi, etkö sinä Jeesus ole löytänyt ketään muuta Kiinassa, lähetä joku toinen, älä minua vaadi lähtemään. Kyyneleisten silmiensä takaa Jeesus sanoi: poikani minä olen jo käynyt niin monen palvelijani luona ja he ovat kaikki estelleet, kukaan ei ole halunnut ottaa vastaan tätä tehtävää. Veli Yun kertoi kuinka hän keskusteli Jeesuksen kanssa, niin yhtäkkiä eräs Raamatun kohta tuli hänen silmiensä eteen, joka oli siinä kohdassa kun Jeesus ja opetuslapset kohtasivat viisituhatta nälkäistä miestä ja siellä on kirjoitettuna Herra tiesi mitä Hän on tekevä. Veli Yun koki hengessään kuinka tämä oli hyvin kriittinen hetki hänen elämässään ja hän alkoi itkemään vielä hillittömämmin ja sanoi: Jeesus jos sinä todella minut haluat, niin minä olen valmis, älä jätä minua, minä haluan olla kuuliainen ja minä haluan heittäytyä sinun johtoosi tässä tehtävässä.

Veli Yun toi esille, että hänkin esteli lähtemästä julistamaan ykseyden sanomaa ja kuinka hän pyysi Jeesusta lähettämään jonkun toisen tähän tehtävään. Herra Jeesus oli sanonut käyneensä monen Jumalan palvelijan luona ykseyden sanoman kanssa, mutta he kaikki estelivät eivätkä ottaneet vastaan tätä tehtävää. Sama asia on tapahtunut täällä Suomessa. Herra Jeesus on kutsunut monia Herran palvelijoita ykseyden tielle, mutta he eivät ole halunneet lähteä ykseyden tielle, koska ovat rakastuneet lahkoihinsa ja pitävät omia rakennelmiaan Jumalan asetuksia parempina. Onneksi veli Yun vastaanotti Herran kutsun ykseyden sanoman julistamisesta. Onneksi myös Suomessa on muutamia veljiä ja sisaria, jotka ovat kuulleet Herran äänen ja ovat hyväksyneet sydämessään ykseyden sanoman. He eivät ole muita parempia tai hengellistä eliittiväkeä, vaan uskovia, jotka ovat joutuneet tekemään parannusta huomatessaan oman pienuutensa ja vajavaisuutensa sekä he ovat hylänneet ihmistekoisia rakennelmia ja Jumalan armosta vastaanottaneet Jumalan totuuden.

Veli Yun kertoi kuinka hän alkoi kulkemaan seurakuntaryhmästä toiseen ja kuinka hän alkoi rohkaisemaan näitä johtajia ja Yun sanoi, että heittäkää nyt alas kaikki mikä erottaa teidät toisistanne, toisista uskovista ja seurakuntatyypeistä, näiden muurien on tultava alas ja lähdetään yhdessä viemään evankeliumia aina takaisin Jerusalemiin asti. Veli Yun kertoi kuinka jotain merkillistä oli tapahtunut hänen sielussaan kun hän alkoi jakamaan tätä jumalallista näkyä, niin yksi toisensa jälkeen seurakunta johtajista purskahtivat itkuun ja olivat valmiita laittamaan alas kaiken vihollisuuden toistensa välillä, tarttuen tähän haasteeseen.

Jumala on puhunut väkevästi ja voimallisesti veli Yunin kautta, sillä Herra sanoo myös meille suomalaisille uskoville, että luopukaa kaikesta mikä erottaa meidät toisistamme, sillä uskovia toisistaan erottavien muurien on tultava alas, että voimme nähdä Jumalan voimallisia tekoja. On häpeällistä, että valheeseen ja petokseen perustuva ekumenia pyrkii luomaan ykseyttä ja yhteyttä, mutta samaan aikaan totuudesta syntyneet Jumalan lapset vastustavat seurakunnan ykseyttä rakennellen omia lahkojaan ja puolueitaan. Meidän suomalaisten uskovien on murruttava Herran edessä kovasydämisyydestämme ja kaadettava meitä erottavat lahkorajat ja yhdistyttävä yhdeksi seurakunnaksi, niin kuin Raamattukin opettaa.

Veli Yun sanoi, että jotain merkillistä tapahtui Watcman Neen seurakunnissa, luterilaisissa evankelistaustaisissa seurakunnissa ja helluntaiseurakunnissa, paikallisseurakunnissa, sillä kaikki tarttuivat tähän haasteeseen ja he olivat valmiita yhdessä käsi kädessä lähtemään evankelioimaan. Veli Yun kertoi, että kun  tätä asiaa puhuttiin, niin veljillä oli takana kuitenkin vielä, että kyllä meidän täytyy nyt ainakin oma identiteetti saada säilytettyä tässä kaikessa. He alkoivat sanomaan, että me metodistit haluamme olla metodisteja ja me helluntailaiset olemme kaikkein parhaita tämän kuultuaan veli Yun purkasi sydäntään Herralle sanoen nyt on tultu tien päähän ja se sama vanha laulu alkaa.

Jumalan lapsen ainoa identiteetti on olla Jumalan armosta pelastettuna ja Herran Jeesuksen opetuslapsena Jumalan yhdessä ja ainoassa seurakunnassa. Uskova ihminen ei saisi rakentaa uskon identiteettiä minkään herätysliikeidentiteetin varaan, koska yksikään herätysliike tai kirkkokunta ei ole Jumalan perustama, vaan ihmisen perustama. Jumala on perustanut seurakuntansa, jonka jäseniksi Jumala itse liittää jokaisen Jumalan armosta uudestisyntyneen ja pelastuneen ihmisen. Silloin kun uskova ihminen rakentaa uskon identiteettiä väärille perustuksille, niin hän ei ole vielä ymmärtänyt Raamatun opettamaa Jumalan asettamaa seurakuntajärjestystä.

Helluntaiherätys sai suuren armon Jumalan kasvojen edessä, sillä Herra lähetti miehen Kiinasta asti tuomaan ykseyden sanomaa, mutta sanomaa ei otettu vastaan. Helluntaiherätys hylkäsi ykseyden kutsun ja on nyt todella huonossa tilassa herätysliikkeenä. Helluntaiherätyksen sisällä on muutamia paikkakuntia sekä yksilöuskovia, jotka ovat uskon määränsä mukaan Jumalalle kuuliaisia, mutta suuri osa helluntaiherätystä on ajautunut suureen luopumukseen monin tavoin muun muassa naisjohtajuuden hyväksyminen, epäraamatullisen äärikarismaattisuuden tunkeutuminen seurakuntien sisälle, korkeakirkollisen teologian ujuttautuminen herätysliikkeeseen, psykologinen ihmisviisauden teologian esiinmarssi sekä helluntaikirkko hanke ovat merkkejä suuresta luopumuksesta.

Veli Yunin kautta Herra antoi helluntaiherätykselle kutsun ykseyden tielle sekä vakavan kehotuksen ja varoituksen, mutta se ei liikkeenä kuunnellut Herraa ja sen tähden on nyt tuuliajolla eksytyksen pauloissa. Herra on halunnut jo pitemmän aikaa puhua vakavasti helluntaiherätykselle, lähettäen jopa veli Yunin Kiinasta, mutta helluntaiherätys herätysliikkeenä ei ole kuunnellut Herraa, vaan on mennyt omia polkujaan yhä syvemmälle eksytyksen pauloihin.

Herran Jeesuksen veri vuodatettu ykseydeksi

Veli Yun sanoi olleensa rukouksessa ja kuinka Herra avasi hänet ja kuinka hänen katseensa siirrettiin Golgatalle ja hän alkoi katselemaan piikkikruunua joka oli Herran päässä ja veli Yun näki kuinka Jeesuksen veri ja hiki hiljalleen valui Golgatalle ja tuo veri, joka sovitti koko hänen universaalisen seurakuntansa ja yhdisti sen. Veli Yun kertoi kuinka hän monen vuoden ajan taisteli tämän näyn puolesta ja kuinkan hän vei sitä eteenpäin Herran antamalla voimalla. Veli Yun sanoi jotakin tapahtuneen noiden vuosien aikana rukouksen ja taistelun kautta vähitellen yksi toisensa jälkeen uskonnollisuuden kahleet alkoivat irtautua ja Jumalan todellinen seurakuntaruumis alkoi yhdistäytymään. Kun veli Yun kertoi Jumalan seurakuntaruumiin yhdistymisestä, niin helluntaiherätyksen kesäjuhlaväki alkoi taputtamaan.

Jumala antoi veli Yunin nähdä näyn Golgatalta, jossa Herran Jeesuksen valuva veri sovitti koko maanpäällisen Jumalan seurakunnan ja yhdisti sen. Raamattu sanoo siunauksen maljan (Herran aterian viini) olevan osallisuus Kristuksen Jeesuksen vereen ja leivän, jonka murramme olevan osallisuus Kristuksen Jeesuksen ruumiiseen, sillä leipä on yksi ja me olemme yksi ruumis, koska olemme tuosta yhdestä leivästä osalliset. Jumalan sanan opetuksen mukaan Herran Jeesuksen veri tuo ykseyden seurakuntaruumiiseen, koska Jeesuksella on vain yksi ainoa seurakunta. Herran Jeesuksen veren kautta saadaan synnit anteeksi sekä iankaikkinen elämä, mutta Herran Jeesuksen veri on vuodatettu myös seurakunnan jakamattoman ykseyden tähden. Olemme halukkaita osallistumaan syntien anteeksiantamukseen ja iankaikkiseen elämään Jeesuksen veren kautta, mutta suurin osa Suomenkin uskovista ei halua käytännössä elää ykseydestä käsin seurakuntaelämää, johon Jeesuksen veri velvoittaa ja kutsuu meitä. Tässä kohden meidän monien uskovien on tehtävä parannusta ja hylättävä hajaannuksen häpeällinen tila ja pyrittävä kaikin tavoin seurakunnan jakamattomaan ykseyteen, koska vain silloin Jumala on luvannut olla voimallisesti seurakuntansa kanssa.

Seurakunnan tila oli todella huono, koska veli Yunkin joutui Kiinassa monen vuoden ajan taistelemaan rukouksissa seurakunnan ykseyden puolesta, vaikka ykseys asia on Raamatun sanan opetuksen mukaan perusasioita. Suomessa tilanne uskovien keskuudessa on paljon huonompi kuin Kiinassa. Kun kuuntelin veli Yunin puhetta hänen puhuessaan kuinka Kiinassa uskonnollisuuden kahleet katkesivat ja Jumalan todellinen seurakuntaruumis alkoi yhdistymään, niin olin yhtä aikaa iloinen ja suuresti murheellinen. Olin iloinen siitä mitä Kiinan Jumalan seurakunnissa oli tapahtunut. Olin suuresti murheellinen siitä, että helluntaiherätyksen kesäjuhlaväki taputti Kiinan seurakuntaruumiin yhdistymiselle. Olin murheellinen siksi koska Suomessa ei helluntaiherätyksen piirissä ole uskovia, jotka julkisesti tavoittelisivat Jumalan seurakunnan ykseyttä (en ainakaan itse tiedä tai ole kuullut sellaisesta), taputtaessaan he käyttäytyivät kaksinaamaisesti, sillä he ulkonaisesti (tekopyhää teeskentelyä) osoittivat asialle hyväksyntää, jota he julkisesti sekä sydämessään vastustavat saadakseen pitää pystyssä omaa puoluettansa. Jos he ihan oikeasti haluaisivat seurakunnan ykseyttä, niin he puhuisivat julkisesti sen puolesta ja tekisivät asian eteen kaikkensa käytännön toimin. Nyt on aika seurakunnan ykseydelle, koska vain sitä kautta Jumala on luvannut toimia voimallisesti tässä maailmassa. Herran Jeesuksen sovitusveri velvoittaa uskovia ykseyteen.

Luuk 18:8 Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?"
 

Petri Paavola 28.4.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
youtube.com/4rZ4LhiIgsA

eXTReMe Tracker