Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Yksi Jumala vai kaksi Jumalaa?

Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi, josta voidaan nähdä kolmiyhteisyys, sillä Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Raamatun opetus Jumalasta ymmärretään yleensä kahdella eri tavalla väärin, toki näitä vääriä versioita on enemmänkin kuin vain kaksi. Kirjoituksessani keskityn nyt kuitenkin vain kahteen väärään opetukseen Jumalasta sekä tietenkin siihen mitä Raamatun sanan totuus opettaa Jumaluudesta. Katolisen kirkon muotoilema ja opettama kolminaisuusoppi on vastoin Jumalan sanan opetusta, joka opettaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen olevan yhtä suuria ja yhtä palvottavia. Katolinen kirkko väärän oppinsa kautta opettaa avoimesti, että se palvoo Pyhää Henkeä. Toinen väärä oppi on nimeltään Jeesus yksin-oppi, jonka mukaan Jeesus on Isä Jumala ja Pyhä Henki esiintyen aina välillä kolmessa eri persoonassa. Jeesus yksin-oppi opettaa vastoin Jumalan sanan totuutta, sillä Jeesus yksin-oppi pyrkii romuttamaan yhden Jumalan selkeän kolmiyhteisyyden sekä samalla Jumaluuden hierarkkisen järjestyksen.

Miksi tästä aiheesta pitää kirjoittaa? Vastaus on ehdottomasti siksi, koska väärä opetus Jumaluudesta johtaa pois totuudesta koskien tätä äärimmäisen tärkeää opetusta Raamatun Jumalasta. Totuuden vastakohta on valhe, jonka perustus on sielullinen viisaus (järjenpäätelmät), joka on riivaajien viisautta (Jaak 3:15). Tästä syystä tästäkin on todella tärkeää kirjoittaa ettei uskomme perustuisi järjenpäätelmiin, vaan Jumalan sanan totuuteen.

Olen huomannut, että monet (eivät kaikki) sellaiset ihmiset, jotka uskovat Jumalaan katolisen kirkon tai Jeesus yksin-opin mukaan hyökkäävät kovin sanoin sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka uskovat Jumalaan Raamatun sanan totuuden mukaisesti. Minun tarkoitukseni ei ole hyökätä ketään vastaan, vaan pyrkiä tuomaan esille sen mitä Raamattu opettaa Jumalasta. Se toki tietenkin täytyy ymmärtää ettei kukaan ihminen täällä maan päällä kykene täydellisesti kertomaan ja opettamaan Jumalasta. Voimme kuitenkin ymmärtää Jumalasta sen mitä Raamattu siitä todella selkeästi ilmoittaa ja opettaa. Tutki kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Jeesuksen alamaisuus ei tarkoita kahden Jumalan oppia
Poika alistuu Isän valtaan
Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä
Katolisen kirkon väärä jumaluusoppi ja Pyhän Hengen palvonta
Jumala on yksi
Jeesus ei ole Isä
Jeesus oli tosi ihminen ja on tosi Jumala

 

 

Jeesuksen alamaisuus ei tarkoita kahden Jumalan oppia

Suurin osa niistä uskovista joiden kanssa olen ollut tekemisissä uskonelämäni aikana ovat olleet kanssani samaa mieltä Raamatun yhdestä Jumalasta, josta voidaan nähdä selkeästi kolmiyhteisyys ja Jumaluuden hierarkkinen järjestys. Kanssani samaa mieltä olevat uskovat ihmiset koskien opetukseen Jumalasta ovat sellaisia, joista osa kuuluu luterilaiseen kirkkoon, helluntaiherätykseen, vapaaseurakuntaan jne. Yleensä harvempi kanssani tekemisissä oleva uskova on sanonut minun opettavan väärin Jumaluudesta. Nämä harvat minun kanssani tekemissä olevat uskovat, jotka sanovat minun olevan väärässä Jumala opetuksen suhteen ovat joko sellaisia, jotka pitäytyvät tiukasti kiinni katolisen kirkon muotoilemasta jumaluusopista tai sitten jollakin tavalla opettavat Jumaluudesta Jeesus yksin-opin mukaisesti.

Sellaisen huomion olen vielä tehnyt, että katolisesta jumaluusopista kiinni pitävät ja Jeesus yksin-opin kaltaiseen opetukseen uskovat ihmiset syyttävät minun opettavan väärin Jumalasta. Se mikä on pistänyt silmääni, on se, että molemmat edellä mainitut tahot sanovan minun opettavan kahden Jumalan oppia sekä iso ja pieni Jumala oppia. Katolinen jumaluusoppi ja Jeesus yksin-opin kaltaiset opetukset ovat ääripäitä ja kaukana toisistaan julistaen myös toisensa harhaopeiksi, mutta siitä huolimatta molemmat tahot päätyvät samaan lopputulokseen, väittäen minun opettavan kahden Jumalan oppia ja iso ja pieni Jumala oppia. Tämän pitäisi jo herätellä ajattelemaan,  että miksi ja miten toinen toisensa harhaopiksi julistavat tahot kuitenkin päätyvät samanlaiseen johtopäätökseen, kun he eivät suostu uskomaan Jeesuksen alamaisuutta Isälleen. Ainoa vastaus siihen on, että nämä molemmat tahot opettavat väärin Raamatun Jumalasta, siksi he löytävät yhteisen "vihollisen" saman johtopäätöksen kautta sellaisesta ihmisestä, joka uskoo ja opettaa Jeesuksen olevan alamainen Isälleen.

Joh 14:28 Te kuulitte minun sanovan teille: ‘Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne’. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.

Katolinen kirkko opettaa Isän olleen Jeesusta suurempi ihmisyyden puolesta, mutta että taivaassa He ovat yhtä suuria Jumaluudessa. Se, joka uskoo katolisen kirkon edellä olevan selityksen ei usko Jeesuksen alamaisuuteen Isälleen, jonka tähden he sanovat, että oppi Jeesuksen alamaisuudesta Isälleen on kahden Jumalan oppia, jossa Jeesus on pieni jumala ja Isä Iso Jumala. Edellä oleva ajatus kahden Jumalan opista ja isosta sekä pienestä Jumalasta on osoitus siitä ettei ihminen ole ymmärtänyt Raamatun opetusta Jumaluudesta.

Joh 13:16 Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.

Joh 6:38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

Joh 5:30 En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niinkuin minä kuulen, niin minä tuomitsen; ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt.

Raamattu sanoo lähettäjän olevan lähetettyä suurempi, joka kertoo lähetetyn olevan alamainen lähettäjälleen. Kyse ei siis ole siitä, että Jeesuksen alamaisuus Isälleen, kun Isä on Jeesusta suurempi tarkoittaisi Jeesuksen olevan pienempi Jumala, vaan Jumalan hierarkkista järjestystä, Jeesuksen alamaisuutta Isälleen, koska Jumala (Isä) on Jeesuksen pää (1 Kor 11:3).

Herra Jeesus itse sanoi Isän olevan Häntä suurempi. Herra Jeesus sanoi tulleensa taivaasta, ei tekemään omaa tahtoaan, vaan Hänen (Isä) tahtonsa, joka on Hänet lähettänyt. Raamatun opetuksen mukaan Isä lähetti Jeesuksen taivaasta maan päälle, joka tarkoittaa sitä, että Jumaluudessa myös taivaan kirkkaudessa Isä on Jeesusta suurempi ja Jeesus on alamainen Isälleen. Tämä ei tee Jeesuksesta pienempää, alempaa tai vähemmän Jumalaa, vaan kertoo Raamatun opettamasta Jumaluuden hierarkiasta. Herra Jeesus on Raamatun opetuksen mukaan Jumala, Kaikkivaltias suhteessa luotuihin, mutta ei Isäänsä.

1 Kor 11:3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

Ef 5:24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.

Raamattu opettaa myös vaimon alamaisuutta miehelleen, koska mies on vaimonsa pää. Se, että vaimo on miehellensä alamainen ei tarkoita vaimon olevan vähemmän ihminen kuin mies tai alempi ihminen, sillä kyse on Jumalan asettamasta hierarkkisesta järjestyksestä. Se, että Isä on Jeesuksen pää, ja että Jeesus on alamainen Isälleen ei tee Jeesuksesta pienempää Jumalaa tai vähemmän Jumalaa kuin Isä, vaan kertoo Jumaluuden hierarkiasta, jossa Isä on Poikansa pää.

Isä on Jeesusta suurempi tarkoittaa Pojan alamaisuutta Isälleen. Jos joku ajattelee, että koska Jeesus on Jumala, niin silloin Isä ei voi olla Jeesusta suurempi, koska se tekisi Jeesuksesta pienemmän Jumalan, niin hän ei ole ymmärtänyt Raamatun opetusta Jeesuksen alamaisuudesta Isäänsä kohtaan.

Jeesus alistuu Isän valtaan

Raamattu opettaa todella selvästi, että Jeesus on saanut kaiken vallan Isältään ja kuinka lopulta Jeesus alistuu Isän vallan alle. Sellainen ihminen, joka ei ymmärrä Raamatun opettamaa opetusta Jeesuksen alamaisuudesta Isälleen, eikä sitä että Jeesus lopulta alistuu Isänsä vallan alle, niin hän voi syyttää Jeesuksen alamaisuudesta Isälleen opettavien opettavan Jehovan todistajien oppia Jeesuksesta. Kun ja jos ei ymmärrä Raamatun opetusta Jeesuksen alamaisuudesta Isälleen ja pitää kiinni katolisesta Jumaluusopista, niin silloin järjenpäätelmien pettämänä ihminen alkaa syyttämään Raamatun sanan opetusta Jumalasta Jehovan todistajien opetukseksi. Tällainen ihminen voi olla vilpitön uskossaan, mutta juuttuminen kiinni katolisen kirkon muotoilemaan Jumaluusoppiin eksyttää hänet pois Raamatun totuudesta koskien oppia Jumalasta, jonka tähden hän voi alkaa syyttämään sisariaan ja veljiään Kristuksessa Jehovan todistajien opista, vaikka kyse on Jumalan sanan totuudesta.

Olen myös kuullut sellaisen ajatuksen, että kun 1 Kor 15:28 kohdassa sanotaan Jeesuksen (Pojan) alistuvan sen valtaan (33/38 käännös), niin ettei se tarkoittaisi Isää, koska Isästä ei käytettäisi sanaa sen, vaan Hän. Samoin ajatteleva on tuonut esille sen, että kun Jumala olisi kaikki kaikessa (1 Kor 15:28), niin siinä ei lue, että Isä olisi kaikki kaikessa. Kun ihminen sanoo ettei 1 Kor 15:28:ssa oleva Jumala sana tarkoita Isää, niin silloin on kyse Jumalan sanan totuuden kiertämisestä ja halusta pyrkiä vääristämään Jumalan sanan opetusta.

1 Kor 15:26-28 jaejakso tuo selkeästi esille Jeesuksen alamaisuuden Isälleen ja se kuka kieltää tai yrittää kumota tämän Raamatun opetuksen, niin hän ei tee sitä enää vilpittömän uskon kautta, vaan ylpeän sydämen kautta, joka ei halua tehdä parannusta, vaan haluaa olla hinnalla millä hyvänsä "oikeassa" ja on sen tähden valmis vääristelemään Jumalan sanan opetusta saadakseen olla "oikeassa". Katolisen kirkon väärä oppi Jumaluudesta  tai Jeesus yksin-oppi ovat myös silloin taustalla, kun 1 Kor 15:26-28 jakeiden selkeää opetusta Jeesuksen alamaisuudesta Isälleen ei haluta uskoa, vaikka se lukee tässä kohdassa selvääkin selvemmin.

Matt 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

1 Kor 15:
26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27 Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu," niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa. (33/38)

1 Cor 15:28 And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. (King James Version 1769 - KJV)

1 Cor 15:28 Now when everything has been subjected to the Son, then he will subject himself to God, who subjected everything to him; so that God may be everything in everyone. (Complete Jewish Bible - CJB)

1 Kor 15: 28 Kun kaikki on tullut alistetuksi Pojan valtaan, sitten itse Poikakin alistuu Hänen valtaansa, joka on alistanut kaiken hänen valtaansa, että Jumala olisi kaikki kaikessa. (Uuras Saarnivaara - Jumalan kansan Raamattu)

1 Kor 15:28 Kuin nyt kaikki hänen allensa heitetyksi tulevat, silloin myös itse Poika hänen allensa heitetään*, joka kaikki hänen allensa heitti, että Jumala kaikki kaikessa olis. (Biblia 1776)

Jeesuksen itsensä sanomana ja Raamatun opetuksen mukaan Isä on antanut kaiken vallan Jeesukselle taivaassa ja maan päällä. Raamatun sanan opetuksen mukaan Jeesuksen Kaikkivaltius on Isän antamaa, ei Jeesuksen itsensä omistamaa, eikä Jeesuksen itse itselleen ottamaa, vaan Isän antamaa, koska Isä on Jeesusta suurempi ja Isä on Jeesuksen pää. Jeesus ei ole silti pienempi Jumala tai vähemmän Jumala kuin Isä, vaikka Jeesus on Isälleen alamainen ja lopulta myös alistuu Isän vallan alle, koska kyseessä on Jumaluuden hierarkkinen järjestys. Herra Jeesus on toki Kaikkivaltias Jumala suhteessa luomakuntaan, mutta ei Isäänsä.

1 Kor 15:26-28 jakeista tulee selkeästi ilmi, että kun Jeesus on alistanut kaiken itsensä valtaan, niin sen jälkeen Jeesus alistuu Isän vallan alle. Alkutekstin mukaan on oikein kääntää:  sitten itse Poikakin alistuu Hänen valtaansa, niin kuin Uuras Saarnavaaran Raamatunkäännös kohdan oikein kääntää. Kun Raamattu sanoo Jeesuksen alistuvan Hänen valtaansa, että Jumala olisi kaikki kaikessa, niin Hänen valtaansa, jonka valtaan Jeesus alistuu tarkoittaa tietenkin Isää, koska ei ole ketään muuta, jonka vallan alle Jeesus voisi alistua. Isän antaessa kaiken vallan Jeesukselle, niin Jeesuksella ei ole kuitenkaan valtaa yli Isänsä, vaan Jeesus on myös Kaikkivaltiudessaan Isälleen alamainen.

Jeesuksen alamaisuus Jumaluudessa Isäänsä kohtaan tulee siitä selkeästi esille, että Isä lähetti Jeesuksen taivaasta maan päälle. Lähettäjä on Lähetettyä suurempi, jonka takia myöskin Jeesus lopulta alistuu Isän vallan alle, koska Isä on Jeesuksen Lähettäjänä myös Jumaluudessa Jeesusta suurempi.

Katolisen kirkon alullepanema kolminaisuusoppi opettaa, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä suuria ja yhtä Kaikkivaltiaita ja se joka uskoo tämän katolisen kirkon alullepaneman opetuksen, ei kykene ymmärtämään ja näkemään Jeesuksen alamaisuutta Isälleen, vaikka Raamattu opetus on selkeä tässä asiassa.

Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä

Joh 20:17 Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".

Yllä olevassa Raamatun kohdassa Jeesus sanoi Isäänsä, Hänen Jumalakseen, sanomalla minun Isäni ja minun Jumalani. Koska Jeesus on Isälleen alamainen, niin siksi Jeesus sanoi Isän olevan Hänen Jumalansa.

Se, joka ei usko Raamatun opetusta Jeesuksen alamaisuudesta Isälleen voi sanoa Jeesuksen sanoneen Isäänsä, Hänen Jumalakseen, koska Jeesus ei ollut vielä mennyt Isän luokse, mutta kun Jeesus palasi Isänsä luokse, niin Hän ei ole enää Isälleen alamainen. Raamattu kumoaa edellä esitetyn kaltaisen väitteen ja osoittaa sen vääräksi.

2 Kor 1:3 Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,

Ef 1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,

1 Pie 1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,

Kun Paavali ja Pietari kirjoittivat kirjeensä, niin Herra Jeesus oli jo noussut takaisin Isänsä luokse, ja Jeesus oli tietenkin Jumalana taivaassa Isänsä luona. Paavali ja Pietari ymmärsivät Jeesuksen olevan myös taivaassa Jumalana Isälleen alamaisena, sillä he kiittivät Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. Jos Jeesus ei olisi Isälleen alamainen myös taivaassa, niin Raamatussa ei lukisi, että Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Sanat Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä kertovat ja todistavat Jeesuksen olevan alamainen Isälleen, koska Isä on Jeesuksen pää.

Ilm 3:
11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.
12 Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.

Ilmestyskirjan kolmannessa luvussa jakeissa 11 ja 12 on Herran Jeesuksen sanat ja sanoma seurakunnalleen, jossa Jeesus taivaassa ollessaan puhui Hänen Jumalastaan, sanoen seuraavat sanat: Jumalani nimen ja minun Jumalani tyköä. Taivaassa olevan Herran Jeesuksen oma todistus on, että Hän on Isälleen alamainen, sillä Hän itse sanoi taivaasta käsin, että Isä on Hänen Jumalansa, joka tarkoittaa Jeesuksen alamaisuutta Isälleen.

Katolisen kirkon väärä jumaluusoppi ja Pyhän Hengen palvonta

Katolisen kirkon alullepaneman jumaluusopin mukaan Isä, Jeesus ja Pyhä Henki ovat yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita, jonka tähden koko Jumalaa tulee palvoa, joka sisältää myös Pyhän Hengen palvonnan. Katolisen kirkon jumaluusoppi on vastoin Jumalan sanan totuutta. Raamattu opettaa Isän olevan Jeesusta suurempi, koska Isä on Jeesuksen pää sekä Pyhän Hengen alamaisuutta Jeesukselle, koska Jeesus lähetti Pyhän Hengen Isän tyköä ja Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta. Täten katolisen kirkon jumaluusoppi, jonka mukaan Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita on väärä opetus.

Katolisen kirkon suomenkielisellä nettisivulla on Nikean uskontunnustuksesta kohta, jossa puhutaan Pyhän Hengen palvonnasta:

Ja Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka Isästä ja Pojasta lähtee, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa palvotaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.

Katolinen kirkko opettaa Catholic Education Resource Center nettisivulla Pyhän Hengen palvonnasta:

“With the Father and the Son he (the Holy Spirit) is worshipped and glorified.” So, just as worship and glory are offered by Christians to the Father and the Son, so also are they with perfect right offered to the Holy Spirit. This means then that the Holy Spirit is co-equal with the Father and the Son in divinity and majesty. - Suomennos - Isän ja Pojan kanssa Pyhä Henki on palvottu ja ylistetty. Niin kuin kristittyjen palvonta ja kunnia on esitetty Isälle ja Pojalle, niin heillä on myös täysin oikeus esittää se Pyhälle Hengelle. Tämä tarkoittaa myös, että Pyhä Henki on yhtä suuri jumaluudessa ja majesteettisuudessa Isän ja Pojan kanssa.

Raamatun opetus:

Joh 16:
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Joh 4:
21 Jeesus sanoi hänelle: ”Nainen, usko minua! Tulee aika jolloin ette palvo Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa.
22 Te palvotte sitä jota ette tunne. Me palvomme sitä jonka tunnemme. Sillä pelastus tulee juutalaisten välityksellä.
23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin tosi palvojat palvovat Isää Hengessä ja totuudessa. Sillä sellaisten Isä tahtoo Häntä palvovan.
24 Jumala on Henki. Jotka Häntä palvovat, niitten tulee palvoa Hengessä ja totuudessa.”  (Toivo Koilo UT)

Rooman katolinen kirkko opettaa ja kehottaa palvomaan Pyhää Henkeä. Kehotus Pyhän Hengen palvontaan on väärä oppi ja vastoin Jumalan sanan totuutta. Raamatussa Herra Jeesus sanoi, että se mitä Pyhä Henki puhuu, ei ole Hänestä itsestään, vaan minkä Hän kuulee, sen Hän puhuu. Raamattu (Herra Jeesus) sanoo Pyhän Hengen kirkastavan Jeesusta ja ottavan Jeesuksen omasta. Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki on Jumala, mutta ei kuitenkaan yhtä suuri Isän ja Jeesuksen kanssa, koska Pyhä Henki ei puhu mitään itsestään, vaan saa kaiken puhumansa totuuden Jeesukselta.

Toivo Koilon UT:n teksti (Joh 4:21-24) on yhtäpitävä alkutekstin kanssa. Herra Jeesus sanoi, että todelliset palvojat palvovat Isää Hengessä ja totuudessa. Raamattu ei opeta Pyhän Hengen palvontaa, vaan että Pyhän Hengen vaikutuksesta totuudessa palvotaan Isä Jumalaa. Silloin kun palvot Herraa Jeesusta, niin palvot samalla Isä Jumalaa, koska Herra Jeesus kirkastaa Isäänsä ja johdattaa Hänen opetuslapsensa tuntemaan Isän.

Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki ei asettaudu palvottavaksi, ja kun katolinen kirkko palvoo Pyhää Henkeä, niin todellisuudessa he palvovat riivaajahenkiä, jotka ovat Pyhän Hengen palvonnan opin takana. Katolisen kirkon oppi Pyhän Hengen palvonnasta on levinnyt myös äärikarismaattisiin uskonsuuntiin sekä myös jotkut muutkin (eivät kaikki) muissa uskonsuunnissa ovat eksyneet palvomaan Pyhää Henkeä. Katolisen kirkon kautta levitetty Pyhän Hengen palvonta on osa ekumenian petosta. Kun katolinen kirkko palvoo Pyhää Henkeä ja kun muissa uskonsuunnissa Pyhän Hengen palvontaan eksyneet palvovat Pyhää Henkeä, niin se tulee johtamaan ekumeeniseen yhteyteen sekä sitä kautta katolisuuden hyväksymiseen. Nekin ekumeniassa mukana olevat uskovat ihmiset muissa uskonsuunnissa, jotka eivät palvo Pyhää Henkeä joutuvat ekumenian petoksen ja katolisen kirkon eksytyksen uhreiksi, joka perustuu Pyhän Hengen palvontaan.

Jumala on yksi

Joh 10:30 Minä ja Isä olemme yhtä."

John 10:30 I and my Father are one.

Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi (Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä). Katolisen kirkon Jumaluusopista kiinni pitävä sekä Jeesus yksin-opin kaltaiseen uskova ihminen voi esittää seuraavanlaisen kysymyksen: Jos Isä olisi Jeesusta suurempi ja Jeesus olisi alamainen Isälleen ja Jeesus alistuisi Isän vallan alle, niin miten Jumala voisi silti olla yksi, eikö silloin olisi kaksi Jumalaa?

5 Moos 6:4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.

1 Moos 1:
1 ¶ Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
3 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli.

Hebr 1:
1 ¶ Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,
2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

1 Moos 1:
26 Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Matt 19:
4 Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ‘loi heidät mieheksi ja naiseksi’
5 ja sanoi: ‘Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’?
6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

1 Kor 11:3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi. Raamattu opettaa Jumalan tehneen ihmisen Jumalan kuvaksi, luomalla miehen ja naisen. Raamattu käyttää monikollisia sanoja tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme, koska Isä loi maailman Pojan (Jeesus) kautta. 1 Moos 1:1-3, eli Raamatun sanan ensimmäisistä jakeista tulee ilmi yhden Jumalan kolmiyhteisyys, sillä siinä sanotaan Jumalan (I) luoneen Sanansa (Jeesus) kautta ja Jumalan Henki (Pyhä Henki) liikkui vetten päällä. Raamattu sanoo alussa olleen Sanan olleen Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala ja tämä Sana on Jeesus, jonka kautta kaikki on saanut syntynsä (luomakunta).

Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi, vaikka näemmekin Raamatusta Jumalassa olevan kolmiyhteisyyden sekä Jeesuksen Jumaluudessaan olevan alamainen Isälleen, niin siitä huolimatta Jumalan sana opettaa Jumalan olevan yksi.

Raamattu sanoo Jumalan luoneen ihmisen, miehen ja naisen Jumalan kuvaksi ja kun mies ja vaimo liittyvät yhteen (avioliitto), niin Raamatun ja Jeesuksen sanojen mukaan he eivät ole enää kaksi, vaan yksi liha. Raamattu opettaa Jumaluuden ja miehen ja vaimon välillä olevasta hierarkkisesta järjestyksestä, alamaisuus suhteesta päähän, vaikka Jumala on yksi sekä mies ja vaimo ovat yksi liha.

Se, että Isä on Jeesuksen pää ja Jeesus on alamainen Isälleen ei johda kahden Jumalan oppiin, koska yhdessä Jumalassa on hierarkkinen järjestys, jonka Jumalan sana opettaa todella selvästi. Samoin, vaikka mies on vaimonsa pää ja vaimo on miehelleen alamainen, niin Raamatun opetuksen mukaan he eivät ole kuitenkaan kaksi, vaan yksi liha ja samalla Jumalan kuvia.

Raamatusta näemme selvästi Jumalassa olevan kolmiyhteisyyden, mutta siitä huolimatta Raamattu sanoo Jumalan olevan yksi, ei kaksi, ei kolme , eikä olevan kahta tai kolmea Jumalaa.

Joh 6:38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

Joh 15:26 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

Joh 17:
1 ¶ Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut;
2 koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut.
3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.
4 Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.

Joh 16:
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Raamattu sanoo, että on olemassa ainoastaan yksi Jumala, josta voidaan nähdä selkeästi kolmiyhteisyys.

Miten Jumala voi olla yksi ja samalla Jumalasta voidaan nähdä kolmiyhteisyys, mutta ei ole kuitenkaan kolmea eri Jumalaa, vaikka Isä ei ole Jeesus, eikä Jeesus ole Pyhä Henki?

Edellä oleva kysymys tulee eteeni aika ajoin. Raamattu sanoo Isän lähettäneen Jeesuksen taivaasta maan päälle tekemään Isän tahtoa ja Jeesuksen lähettävän Pyhän Hengen Isän tyköä, ja kuinka Pyhä Henki todistaa Jeesuksesta (Pyhä Henkikään ei tee omaa tahtoansa). Raamatun opetuksen mukaan Jeesus ei tullut tekemään omaa tahtoansa, vaan Isänsä tahdon, ja kuinka Jeesus lähetti Pyhän Hengen ja Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta, ei omasta itsestään ja kuinka Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta, ei itseään.

Raamatun opetuksen mukaan Jumaluudessa Isän tahto on kaikki kaikessa, sillä Jeesus on alamainen Isälleen ja Pyhä Henki on alamainen Isälle ja Jeesukselle. Jeesus ja Pyhä Henki ovat alamaisia Isälle ja Isän tahdolle, ja koska näin on, niin siksi on kyse yhdestä Jumalasta, jossa Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen välillä on jakamaton ykseys, joka tuo esille Isän tahtoa.

Joh 3:34 Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla.

2 Kor 10:5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

1 Piet 4:11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.

Raamattu sanoo, että jos joku puhuu (uskoo, puhuu tai opettaa Raamatun Jumalasta ja Jumalan sanasta), puhukoon niin kuin Jumalan sanoja, joka tarkoittaa sitä, että tulee uskoa, puhua ja opettaa sillä tavalla kuinka Jumala itse opettaa sanassaan itsestään ja kaikesta muusta. Raamatussa (Jumalan sanan ilmoitus), Jumala itse ilmoittaa olevansa numeraalisesti yksi (Jumala on yksi). Uskovan ihmisen tulisi uskoa Jumalan oma ilmoitus itsestään siitäkin huolimatta, että näemme Raamatusta Jumalasta kolmiyhteisyyden. Järjenpäätelmät harhauttavat ihmistä pois totuudesta, siksi haluan lapsenomaisesti uskoa Jumalan olevan yksi.

Jeesus ei ole Isä

Jeesus yksin-opin kaltaisia harhaopetuksia opettavat ihmiset sanovat Jeesuksen olevan Isä.

Joh 14:
8 Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".
9 Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: ‘Näytä meille Isä’?
10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

Tämä Raamatun kohta on Jeesus on Isä harhaopin yksi lempikohtia. Väärä opetus sanoo, että Jeesuksen sanat "Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän" tarkoittaa että Jeesus on Isä. Tämä on kuitenkin väärä opetus. Jakeessa kymmenen Jeesus kertoo millä tavalla he näkevät Isän. Isä teki teot Jeesuksen kautta, eli he näkivät Isän Jeesuksen tekojen kautta. Jeesus ei ole Isä.

Joh 1:18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Joh 6:46 Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän.

Johanneksen evankeliumin luvuissa yksi ja kuusi Herra Jeesus sanoo, että kukaan ihminen ei ole nähnyt Isä Jumalaa. Nämä kohdat todistavat sen, että Joh 14:9 tarkoittaa sitä, että kun ihmiset näkivät Jeesuksen, niin he näkivät Isän Jeesuksen tekojen kautta, mutta ei itse Isää, koska Jeesus ole Isä. Herran Jeesuksen todistus on, että kukaan ihminen ei ole milloinkaan nähnyt Isä Jumalaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Herra Jeesus näillä sanoilla tarkoitti myös sitä, että Hän ei ole Isä.

Jes 9:6 Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

Isa 9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. (KJV alkutekstin mukainen käännös)

Jeesus on Isä harhaopin kannattajien toinen lempikohta on Jesaja 6:9.  He sanovat Jesaja 6:9 perusteella Jeesuksen olevan Isä. Alkutekstin mukaan Jesaja 6:9 sanoo, että Jeesusta tulee kutsua nimellä Iankaikkinen Isä, ei että Jeesus on Isä.

Joh 5:19 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee.

Jos Jeesus olisi Isä, niin Hän ei voisi sanoa, että Hän ei tee mitään itsestään, vaan ainoastaan sen minkä näkee Isän tekevän. Koska Jeesus ei ole Isä, niin siksi Hän sanoi ettei voi tehdä itsestään mitään.

Mark 14:
34 Ja hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa".
35 Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi maahan ja rukoili, että, jos mahdollista, se hetki menisi häneltä ohi,
36 ja sanoi: "Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä!"

Jos Jeesus olisi Isä, niin Hän ei rukoilisi toista (Isää) eikä sanoisi, ei mitä minä tahdon, vaan mitä sinä. Jos Jeesus olisi Isä, niin Hän ei pyytäisi itseltään (Isä) ottamaan pois maljaa. Jos Jeesus olisi Isä, niin Hänen ei tarvitsisi rukoilla Isää. Koska Jeesus ei ole Isä, niin siksi Hän rukoili Isää. Jos Jeesus olisi itse Isä, niin Hän ei puhuisi itsestään toisena, vaan sinä kuka Hän oikeasti on. Jeesus ei pitänyt itseään Isänä, siksi Hän rukoili ja puhui Isälleen. Jeesus yksin-oppi ja kaikenlaiset variaatiot Jeesus on Isä opista ovat harhaoppeja.

Jeesus oli tosi ihminen ja on tosi Jumala

Jes 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
...........................
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Kol 2:
6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,
7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.
9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,

Room 5:15 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.

1 Piet 2:24 joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut".

1 Tim 3:16 Ja se on julkisesti suuri jumalisuuden salaisuus, että Jumala on ilmoitettu lihassa, vanhurskautettu hengessä, nähty enkeleiltä, saarnattu pakanoille, uskottu maailmassa ja otettu ylös kunniaan. (Biblia 1776)

Kun Jumala tuli lihaksi (ihmiseksi) Jeesuksessa neitseestä syntymisen kautta, niin Raamattu sanoo, että Jeesuksessa asuu Jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Jeesuksen Jumalaksi tuleminen ei alkanut siitä hetkestä, kun Hän tuli lihaksi, koska Jeesuksen Jumaluus on iankaikkista, jolla ei ole alkua ja loppua. Raamatun opetuksen mukaan Jeesus oli tosi ihminen ja on tosi Jumala. Se, joka kieltää Jeesuksessa olleen ihmisyyden sekä aina olemassa olevan Jumaluuden kieltää Raamatun Jeesuksen ja opettaa vakavaa harhaoppia, sillä Raamatun opetuksen mukaan Jeesus sovitti syntimme ristinpuulla ihmisenä ja Jumalana. Syntien anteeksiantamus uskon kautta Herraan Jeesukseen on voimassa ainoastaan sillä perusteella, että Jeesus tosi ihmisenä ja tosi Jumalana sovitti synnit ruumiissansa ristinpuulla.

 

Petri Paavola 8.2.2019

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
www.kotipetripaavola.com/ lahetetty ei ole lahettajaansa suurempi

www.kotipetripaavola.com/ Jeesus ei ole Isa
www.kotipetripaavola.com/ katolisen kirkon vaara oppi jumalasta


 


 

 

 

eXTReMe Tracker