Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


 


 

Yksi pelastustie ja pelastuksen kokonaisuus

 

Elämme nykyään ajassa, jossa vaikuttaa monenlaisia opetuksia kristikunnan keskellä. Pelastuksen perusteita pyritään musertamaan ja rikkomaan monin eri tavoin. Ekumenian kautta katolisuus on yhä voimakkaammin ujuttautumassa protestanttien keskuuteen. Rooman katolinen kirkko opettaa monista erilaisista pelastuksen teistä Jeesuksen rinnalla. Olen joskus törmännyt sellaiseen ajatukseen, että Raamattu puhuisi monista erilaisista asioista, jotka ovat osallisia pelastukseen, niin että ihminen pelastuisi kadotuksesta iankaikkiseen elämään monien erilaisten Raamatun opettamien asioiden kautta. Jos emme ymmärrä oikein Raamatun opettamaa pelastusta, niin voimme hyvin helposti lipsua ja eksyä esimerkiksi ekumenian kautta hyväksymään katolisen kirkon opin. Pyrin tuomaan esille lyhyesti millainen Raamatun ilmoittama pelastus on, eikä siinä ole mitään ylimääräisiä pelastuksen teitä, vaan kaikki on sopusoinnussa toistensa kanssa keskenään, josta muodostuu yksi pelastuksen kokonaisuus. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Raamatun opetuksen mukaan on vain yksi pelastustie ja Välimies ihmisen ja Jumalan välillä, eli Herra Jeesus.

Jumala on asettanut parannuksenteon ja uskon Jeesukseen keinoksi, jolla vastaanotetaan pelastus. Usko on Jumalan antama lahja ja Jumalan vaikuttamaa, eikä ylimääräinen ja epäraamatullinen pelastustie.

Pelastumme Jumalan armosta, emme omien tekojemme kautta. Jumalan armo ei ole epäraamatullinen asia, eikä epäraamatullinen ja ylimääräinen pelastustie, vaan Jumalan valinta pelastaa meidän armosta, ei tekojemme kautta.

Evankeliumi on sanoma Herrasta Jeesuksesta, joka kertoo Jumalan pelastussanoman, eikä se ole epäraamatullinen asia, eikä epäraamatullinen ja ylimääräinen pelastustie, vaan pelastussanoma Herrasta Jeesuksesta.

Suun tunnustus on Jumalan asettama julkinen merkki, jonka kautta uskova tuo esille sen, että Jumala on hänet pelastanut. Suun tunnustus ei ole epäraamatullinen asia, eikä epäraamatullinen ja ylimääräinen pelastustie, vaan Jumalan asettama merkki, jonka kautta uskova ilmoittaa olevansa pelastunut Jumalan armosta. Jeesuksen veri ja kuolema tuo pelastuksen ja suun tunnustuksen kautta uskova tuo esille olevansa pelastunut. Suun tunnustus ei ohita Jeesusta Pelastajana, sillä suun tunnustuksen kautta uskova ihminen uskoo sydämessään, että Jeesus on Herra, jonka Isä Jumala on nostanut kuolleista. Suun tunnustuksen keskipiste on Jeesuksen Herraus ja Jeesuksen sovitustyö. Suun tunnustus ei ole epäraamatullinen asia, eikä epäraamatullinen ja ylimääräinen pelastustie, vaan Jumalan asettama asia, jonka kautta tuodaan esille Jeesuksen Herraus ja sovitustyö.

Parannus (katumus, mielenmuutos, ajatella toisin) on Jumalan asettama asia, jonka kautta ihminen tunnustaa syntisyytensä sekä uskoo Jeesukseen. Parannus ei ole epäraamatullinen asia, eikä epäraamatullinen ja ylimääräinen pelastustie, vaan asia, jonka kautta vastaanotetaan Jumalan pelastus.

Uudestisyntymisen peso (pesu= Jeesuksen veripesu) on tapahtuma, jossa Jumalan pelastama ihminen saa Pyhän Hengen sydämeensä asumaan, joka uudistaa ja muuttaa häntä Jumalan sanan kautta kasvamaan kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Uudestisyntymisen peso ja Pyhän Hengen uudistus eivät ole epäraamatullisia asioita, eikä epäraamatullinen ja ylimääräinen pelastustie, vaan Jumalan hyväksyntä ihmiselle iankaikkisen elämän perilliseksi tulemisesta.

Jaak 1:21 ja sen tekstiyhteys kertoo Jumalan sanan pelastavan ihmisen syntiä harjoittamasta, kun ihminen uskoo ja elää sanan opetuksen mukaan. Jumalan sana ei ole epäraamatullinen asia, eikä epäraamatullinen ja ylimääräinen pelastustie.

1 Piet 3:21: Tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme, kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, (Huom alkutekstin mukainen jae! Jakeessa 21 ei ole alkutekstissä sanaa vesi)

1 Piet 3:21 jakeessa ei opeteta veden pelastavan kadotuksesta iankaikkiseen elämään, vaan on kyse tekstiyhteyden vertauskuvasta, jonka mukaan Nooa ja hänen perhekuntansa pelastuivat uskon kautta mennessään Jumalan käskyn mukaisesti arkin sisäpuolelle. 1 Piet 3:21 ei ole epäraamatullinen asia, eikä epäraamatullinen ja ylimääräinen pelastustie.

Kuten huomaamme, niin Raamatussa ei ole useita ylimääräisiä pelastusteitä, sillä Herra Jeesus on ainoa pelastustie ja Välimies ihmisen ja Jumalan välillä. Jumala asetukset tuovat esille pelastuksen kokonaisuuden, joka on kaikessa kytketty Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön.

Rooman katolinen kirkko (RKK) esimerkiksi asettaa Jeesuksen rinnalle useita erilaisia pelastusteitä kuten mm. vesikasteen sekä uskoo Marian sovittavan syntiset Jumalalle. Jos ihminen uskoo Jeesukseen ja sen lisäksi uskoo epäraamatullisiin ja ylimääräisiin pelastusteihin kuten RKK tekee, niin kyseessä on toinen ja kadotukseen johtava "evankeliumi". Jos ei tätä asiaa näe tai ymmärrä, niin silloin voi vaikka hyväksyä RKK:n Raamatullisena asiana sen virheistä huolimatta, vaikka RKK ei ole Jumalan seurakunta, vaan antikristillinen lahko.

Raamatullinen pelastus on yksin Herrassa Jeesuksessa, Hänen sovitustyössään (Jeesuksen veri, kuolema, ylösnousemus). Jumala on asettanut pelastuksen vastaanotettavaksi parannuksenteon ja evankeliumiin uskomisen kautta (uskoa Jeesus Herraksi), siksi Herra Jeesus sanoi: "Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi" (Mark 1:15).

 


Petri Paavola 31.3.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 

 

eXTReMe Tracker