Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Youth With A Mission ja katolilaisuus

Youth With A Mission (Lähetysnuoret), jonka Loren Cunningham on perustanut 1960 sai alkunsa näystä, jossa nuoria varustettiin palvelemaan Jumalaa ja heitä otettiin mukaan lähetysmatkoille. Youth With A Mission oli myös todella sitoutunut julistamaan pelastuksen evankeliumia. Youth With A Missionin työssä on monien vuosien aikana ollut lukemattomia Herralle antautuneita Jumalan palvelijoita ja työ on kantanut myös hyvää hedelmää monien Herralle antautuneiden palvelijoiden kautta, joita Jumala on selvästi käyttänyt armossaan.

Elämme lopunajassa, jossa Herran Jeesuksen mukaan on vähemmän niitä Herran Jeesuksen nimeä tunnustavia uskovia ihmisiä, jotka uskovat Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, ja vähemmän on niitä, jotka ovat uskollisia Herralle Jumalan tahdon mukaan. Youth With A Mission (YWAM) ei ole säästynyt luopumuksen tuulilta ja ikävää on se, että tämä luopumuksen tuuli on saanut voimakkaan jalansijan Loren Cunninghamin sydämessä. Kirjoitan tämän kirjoituksen ainoastaan siitä miten ja millä tavalla luopumuksen tuulet ovat saaneet horjuttaa Lorenin sydäntä. En siis ota kantaa nyt Suomen YWAM:n toimintaan ja henkilöihin, vaan ainoastaan Loren Cunninghamin toimintaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Aluksi haluan sanoa, että Herran Jeesuksen opetuslapsen keskipiste tulee olla Herrassa Jeesuksessa, Jumalan teoissa ja Jumalan rakkaudessa, armossa ja totuudessa. Herra Jeesus suhtautui hyvin voimakkaasti, mutta sävyisyyden Hengessä eksytyksiin ja sellaisiin ihmisiin, jotka vääristelivät totuutta ja olivat johdattamassa ihmisiä pois päin Jumalan valtakunnasta kohti iankaikkista kadotusta. Todellinen Jeesus-keskeisyys ei keskity eksytyksiin, mutta joutuu tuomaan niitä esille sen mukaan kuin niitä esiintyy, sillä eksytys uhkaa saastuttaa koko seurakunnan ja uskovien sydämet ellei sitä pysäytetä ajoissa.

Loren Cunninghamin eksymys katolisuuden hyväksymisessä tulee esille seuraavalla tavalla. Loren Cunningham on sanonut: Me kerroimme myös paavi Franciskukselle kun tapasimme hänet, että tarvitsemme hänen siunauksensa, koska aiomme jakaa Raamatun jokaiseen kotiin maan päällä. Loren Cunningham sanoo tapaamisestaan paavin kanssa: Päädyimme rikkaaseen rukoukseen yhdessä, hän (paavi) rukoili meille siunausta ja me rukoilimme hänelle siunausta.

Katolisen kirkon eräs nettisivusto catholicleader.com kirjoittaa sivullaan YWAM:sta näin: Kerygma teams on YWAM:n haaraosasto, kansainvälinen ekumeeninen yhteiskristillinen nuorisojärjestö, jossa 14 000 jäsentä yli 140 maasta. Ryhmän perustaja helluntaipastori Loren Cunningham halusi saada nuoret ottamaan osaa kansainvälisiin evankelisiin toimintoihin koulujen loma-aikana. Kun YWAM kasvoi Amerikassa, niin syntyi mahdollisuus palvella muiden kristillisten ryhmien rinnalla mukaan lukien katolilaiset. Johtajat huomasivat tarpeen luoda erillinen opetusmenetelmä katolilaisille, jossa osallistutaan YWAM:n kutsuun. Ryhmän johtajat tapasivat pääosin katoliset Dublinissa, jossa laskettiin perusta, josta tuli Kerygma Teams.

Kerygma Teams esittelee itsensä seuraavasti: Kerygma on Youth with a Missionin palvelumuoto, jonka erikoisfokus on katolinen maailma; me olemme kristittyjä erilaisista perinteistä palvelemaan ja olemaan yhdessä; edustajina olemme sovinnossa katolisten ja muiden kristittyjen välillä; palvelemaan katolisia arvoja, niin että katolilaiset maallikot voidaan kouluttaa ja mobilisoida tehokkaasti lyhyt- ja pitkäaikaisiin missioihin; tarjoamaan katolilaisille mahdollisuuksia ja muille kristityille yhdessä työskennellen rakentamaan Jumalan valtakuntaa.

Moni ajattelee ja sanoo, että katolinen kirkko on samalla tavalla opillisesti erehtynyt kuin kuka tahansa yksilö uskova tai uskonyhteisö, mutta että sielläkin on Jumalan pelastamia ihmisiä ja katolinen kirkko olisi kuitenkin vääristä opetuksistaan huolimatta kristillinen seurakunta. Kun tutkimme asiaa pintaa syvemmältä, niin edellä oleva ajatusmalli ei pidäkään ihan kokonaan paikkaansa. Otan esille seuraavaksi katolisen kirkon harhaoppeja, joiden kautta kirkko julistaa toista evankeliumia, valhe-evankeliumia. Sivuni lopussa lähteissä on linkki, jokaiseen katolisen kirkon harhaoppiin, josta voit tarkistaa sen, että katolinen kirkko todellakin opettaa näitä harhaoppeja.

Catholic Encyclopedia opettaa Marian sovittavan syntiset Jumalalle esirukoustensa kautta. Katolinen kirkko opettaa kiirastulesta, jossa ihminen kuolemansa jälkeen puhdistetaan kaikesta synnin tahrasta. Katolinen kirkko opettaa kuinka messu-uhrissa Jeesus uhrataan uudelleen ja että tämä messu-uhri on voimakkain sovitusuhri. Paavi Franciscus puhui pope.org videolla tammikuussa 2016, jossa hän sanoi, että kaikki eri uskontojen edustajat ovat Jumalan lapsia.

Edellä olevat katolisen kirkon opetukset eivät ole enää pelkkiä opillisia erehdyksiä, vaan valhe-evankeliumia, johon uskomalla ihminen on ulkopuolella pelastuksen, koska Raamatun sanan opetuksen mukaan toisen evankeliumin (valhe-evankeliumi) levittäminen ja siihen uskominen on kirouksen alla olevaa julistusta. Katolinen kirkko ei edusta Raamatullista ja pelastavaa uskoa, koska se julistaa moninkertaista valhe-evankeliumia.

Katolinen kirkko opettaa, että jokainen, joka tuntee katolisen kirkon Kristuksen oikeaksi kirkoksi, on iankaikkisen autuuden (pelastus) menettämisen uhalla velvollinen olemaan kirkon jäsen ja uskomaan kirkon opin. Katolinen kirkko opettaa, että kristityn (katolilaisen) pitää uskoa kaikki, minkä katolinen kirkko asettaa uskottavaksi, joko se sitten on kirjoitettu pyhään raamattuun tai ei.

Katolisen kirkon opetuksen mukaan katolisen kirkon jäsenen tulisi uskoa kaikki mitä katolinen kirkko opettaa ja jos katolisen kirkon jäsen uskoo kaiken mitä katolinen kirkko opettaa, niin tämä asettaa katolisen kirkon jäsenen asemaan, jossa hän on pelastavan evankeliumin ulkopuolella. Voidakseen pelastua katolisen kirkon jäsenen on hylättävä kirkkonsa kaikki valhe-evankeliumit ja uskottava pelastuksen tulevan yksin armosta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden. Jos katolisen kirkon jäsen uskoisi ainoastaan Jeesuksen sovitukseen ja hylkäisi kirkkonsa valhe-evankeliumit, niin katolinen kirkko ei voisi pitää häntä enää kirkkonsa jäsenenä, vaan tuomitsisi hänet iankaikkiseen kadotukseen. Toki katolisen kirkon tuomiolla ei ole minkäänlaista tehoa, koska se perustuu valheeseen.

Kaikki edellä esitetty fakta  katolisesta kirkosta ja sen opista asettaa Loren Cunninghamin eksymyksen sekä eksyttäjän asemaan, koska hän hyväksyy katolisuuden ja pitää sitä Raamatullisena kristinuskona, jota se ei ole. On myös sanomatta selvää, että Loren Cunninghamin eksymys katolisuuden hyväksymiseen on myös vaara sille, että koko YWAM saastuu tästä samasta eksytyksen hengestä, sillä onhan Loren koko liikkeen tunnustama johtaja, joka vaikuttaa kaikkialla maailmassa, missä YWAM toimii ja vaikuttaa.

Loren Cunningham halusi paavilta siunauksen, joka toimii katolisen kirkon päänä ja johtajana. Paavi ei ole Pyhän Hengen johdossa, sillä paavia johdattelee eksytyksen henki moninkertaisen valhe-evankeliumin kautta. Paavilta pyydetty siunaus ei tuo siunausta ihmisen elämään, vaan tuo pikemminkin kirouksen ja eksytyksen tuulet ihmisen elämään.

Haluan tuoda vielä sen esille, että en toimi tuomarina ihmisten ja Jumalan välillä, koska Jumalalla ainoastaan on tuomiovalta. Raamattu kuitenkin tuo esille sen mikä on pelastava evankeliumi ja että valhe-evankeliumiin uskominen johtaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen. Tämän asian esille tuominen ei tarkoita tuomarina olemista, vaan Jumalan sanan totuuden esille tuomista, johon meidät kaikki Herran Jeesuksen opetuslapset ovat kutsuttu, pitämään totuutta esillä.

Tuon senkin vielä esille, että katolinen kirkko on soluttanut jäseniänsä protestanttien keskuuteen, jossa he teeskentelevät olevansa protestantteja, mutta heidän tehtävänään protestanttien keskuudessa on pyrkimys sanomaan ja opettamaan kuinka katolinen kirkko olisi Raamatullista kristinuskoa. Toisin sanoen, heidän tehtävänsä on pyrkiä manipuloimaan protestantteja hyväksymään katolisuuden.

Katolisen kirkon sisällä alkoi vaikuttamaan 1960-70 luvuilla ns. karismaattinen liike "armolahjoineen", jonka sanottiin olevan "Pyhästä Hengestä". Katolisen kirkon sisällä vaikuttanut ja vaikuttava karismaattinen liike ei ole kuitenkaan saanut muutettua oikeaan suuntaan yhtäkään katolisen kirkon valhe-evankeliumin oppia, vaan on päinvastoin tukenut ja pönkittänyt katolisen kirkon harhaoppeja. Tämä todistaa sen ettei katolisen kirkon karismaattisen liikkeen sisällä vaikuttava henki ole Pyhä Henki, vaan eksytyksen henki.

Katolisen kirkon alullepanema eksytyksen henki "karismaattisena liikkeenä" vietiin protestanttien keskuuteen, joka on esiintynyt muun muassa Toronto-uudistuksena jne. Tämä valhehengen vaikuttama "karismaattisuus" on saanut sen aikaan, että monet protestantit ovat hyväksyneet katolisen kirkon Raamatullisena kristinuskona, ja jotkut protestanteista ovat jopa liittyneet katoliseen kirkkoon vastaanottaessaan katolisen kirkon alullepaneman "karismaattisen" eksytyksen hengen. Toki on olemassa aitoa ja oikeata karismaattisuutta, Pyhän Hengen armolahjojen toimintaa, mutta se ei koskaan hyväksy ja tue valhe-evankeliumia, jota katolinen kirkko edustaa moninkertaisen valhe-evankeliuminsa kautta.

Elämme ajassa, jossa meidän on valvottava tilaamme, koska ympärillämme tapahtuu sellaisia asioita, että jotkut meidän tuntemamme uskon puolustajat ja tunnetut Jumalan sanan julistajat ovat eksyneet kannattamaan lopunajan ekumeenista valhehenkeä, joka eksyttää ihmisen lopulta hyväksymään katolisuuden, joka edustaa antikristillistä eksytystä.

Seisokaamme lujasti totuuden puolella, turvautuen Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön ja rakastakaamme Herraamme Jeesusta Jumalan sanan totuudessa.

 

 

Petri Paavola 29.10.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Katolinen katekismus 1953 sivu 129 messu-uhrista
Katolinen katekismus 1953 sivu 53 iankaikkisen pelastuksen menettäminen
Katolinen katekismus 1953 sivu 10 katolilaisen pitää uskoa kirkon asetukset ovat ne sitten Raamatussa tai ei
youtube.com/ watch?v=FPXRk_wlXxE
ywam.org/ blog/ 2014/12/05/ cunninghams-meet-the-pope
catholicleader.com.au/ young-catholics-on-a-mission
kerygma.network

Catholic encyclopedia Maria sovittaa syntiset Jumalalle
katolinen.fi/ uskontunnustuksia ja kiirastuli opista
youtube.com/ pope.org

  


 

 

 

eXTReMe Tracker