Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Mitä Raamattu opettaa homoudesta?

Mitä Raamattu opettaa homoseksuaalisuudesta? Tänä päivänä kirkossa on käynnissä keskustelu ihmisen seksuaalisuudesta sekä homoseksuaalisuudesta. Toiset ovat puolesta ja toiset ovat sitä vastaan. Se ihminen, joka kunnioittaa Jumalaa ja Hänen sanaansa saa selvän vastauksen Raamatusta siihen onko homoseksuaalisuus syntiä vai ei.

Sisällys:

Jumalan asetus seksuaalisuudesta
Kirkon viranhaltijoiden kannanottoja homouteen
Piispat vastaan Raamatun sana
Jumalan kanta homoseksuaalisuuteen
Homogeeni
Herran Jeesuksen profetia
Arkkipiispa Paarman lausunto
Arkkipiispa Kari Mäkisen ajatuksia
Kirkko ja homous
Luopumus Jumalan sanasta
Herra Jeesus piti homoutta syntinä
Raamatun tutkimuksen vääristelyä
Homouden puolustelua Raamattua vääristäen
Painostaminen
Synti haluaa enemmän
Fyysiset haitat ja vahingot
Homoseksuaalisuus ja pedofilia
Allekirjoittaneen kanta homoseksuaalisuuteen
Kaksostutkimuksen todisteet
Kaksi Kampanjaa

 

Jumalan asetus seksuaalisuudesta

1 Moos 1:26 –28 : Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat". Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet".

Jumala loi ihmisen seksuaalisuuden, tämän seksuaalisuuden Jumala asetti miehen ja naisen välille. Jumalan asettama ja tarkoittama seksuaalisuuden harjoittamismuoto on siis miehen ja naisen välinen, joka perustuu miehen ja naisen elinikäiseen liitto-suhteeseen, eli he sitoutuvat rakastamaan toisiaan ja elämään yhdessä miehenä ja vaimona, kunnes kuolema heidät erottaa.

3 Moos 20:10   Jos joku tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, jos hän tekee aviorikoksen lähimmäisensä vaimon kanssa, niin heidät, sekä avionrikkoja mies että-nainen, rangaistakoon kuolemalla.

1 Kor 7:2  mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

Room 7:1-3 Vai ettekö tiedä, veljet-minä puhun lain tunteville-että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää?  Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista.  Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle.

Haureus ja huoruus on Jumalan sanan opetuksen mukaan kaikkea sitä, missä ei ole miehen ja naisen kesken keskinäistä pysyvää parisuhdetta, eli avioliittoa, jonka tarkoitus on kestää kuolemaan saakka. Raamatun opetus on selvä, että miehellä on vain yksi vaimo ja vaimolla on vain yksi mies. Kaikki irto-suhteet ja seksi, joka ei ole lupausta elinikäisestä liitto-suhteesta miehen ja naisen välillä on haureutta.

2 Moos 20: 14   Älä tee huorin.

Kymmenessä käskyssä oleva, älä tee huorin käsky tarkoittaa aviorikosta ja kaikenlaista haureutta ja huorintekemistä.   Na’aph eli naaf = aviorikos, avionrikkominen.  Raamattu käyttää sanaa naaf myös epäjumalan palvelemisesta. Täten sana naaf tarkoittaa myös kaikkea sitä, mikä on vastoin Jumalan liiton käskyjä.

Kirkon viranhaltijoiden kannanottoja homouteen

Luterilaisen kirkon piispojen mielipiteitä homoseksuaalisuudesta:

Arkkipiispa Jukka Paarma:

-
On olemassa hyvin laaja kirjo erilaista homoseksuaalisuutta. Jotkut ovat syntymästään saakka omanneet vahvan homoseksuaalisen identiteetin. Osa on horjuvia, rajalla. Vaikka homous on epäluonnollista eikä Raamattu sano mitään myönteistä homouden harjoittamisesta, tiedämme nyt sen synnystä enemmän kuin Raamatun kirjoittamisen aikaan. Ei ole olemassa yksimielisyyttä siitä, mistä homous johtuu.”  Suomen Viikkolehti, 24.4.2002, s.

Piispa Wille Riekkinen:

- "Toivon, että homot ja lesbot voisivat osallistua kirkon työhön jäseninä, tekijöinä ja päättäjinäkin.” 
Karjalainen, 14. 2 2002, s. 9

Riekkisen mukaan "virallistettu parisuhde tukee homojen ja lesbojen elämänmittaista suhdetta", Riekkinen sanoo että homoseksuaalisuus on heteroseksuaalisuuden rinnalla myös tosiasiallinen seksuaalisuuden muoto, Riekkinen sanoo, että käsitys homoseksuaalisuudesta on muuttunut Raamatun ajoista.
Kotimaa 26.4.2002, s. 4


Riekkisen mukaan tietämys homoseksuaalisen käyttäytymisen synnystä oli Raamatun kirjoitus ajankohtana vielä lapsenkengissä sekä propagandistinen pelote. Riekkisen mukaan Raamattu ei ole yksityiskohtainen lakikirja, joka sopisi nykyisen modernin elämän jokaiseen tilanteeseen. Helsingin Sanomat, 15.5.2002, s. A 13
 

Piispa Juha Pihkala:

- ”Minusta olisi parempi, jos homot ja lesbot toteuttaisivat seksuaalista taipumustaan pysyvässä parisuhteessa.”
Etelä-Suomen Sanomat, 6.2.1999

Piispat vastaan Raamatun sana

Arkkipiispa Paarma on joko tietämätön Raamatun opetuksesta tai sitten hän haluaa miellyttää nykyisessä ajassa elävää yhteiskuntaa, joka hyväksyy homouden "luonnollisena" seksuaalisuuden muotona. Niin vanhan kuin Uuden Testamentin puolella on selkeä opetus, että homous on synti. Homous ei voi olla silloin synnynnäisenä geeneissä. Paarma sanoo nykyisen ihmiskunnan tietävän enemmän homouden synnystä kuin Raamatun kirjoittajat tiesivät. Paarman kommentti on outo kirkon miehelle, sillä Raamattu ei ole ihmisen sanaa, vaan Jumalan sanaa ihmiselle; Raamatun kirjoittajat ovat Jumalan Hengen johtamina kirjoittaneet Raamatun eli Jumalan sanan. Koska Jumala on sanonut VT:ssa ja UT:ssa homouden synniksi, niin ei se nyt 2000 luvulla ole synnittömäksi tullut, vaan se on ja pysyy syntinä. Raamatun sana ja sanoma on muuttumaton, mutta valhetta rakastava ihminen uskoo vastoin sitä mistä Raamattu opettaa.

Piispa Riekkinen toivoo homoja ja lesboja kirkon työntekijöiksi. Samoin on Riekkisen laita, että hän ei joko tunne Raamatun opetusta tai sitten haluaa miellyttää ihmisiä julistaen korvasyyhylle sopivaa "evankeliumia". Raamattu opettaa homouden ja lesbouden olevan syntiä, eikä silloin homot ja lesbot voi tehdä hengellistä työtä seurakunnassa. Kirkko ei ole seurakunta, vaan ihmisten formuloima uskonnollinen instituutio, joka opettaa Raamatun olevan Jumalan sanaa, mutta silti kirkko liian monessa kohdin riisuu Raamatun sanan ympäriltä totuuden vaatteet pukien Raamatun sanan opetuksen valheen vaatteisiin. Tätä taustaa vasten ymmärrän piispojen (mukaan lukien Riekkisen) halun julistaa korvasyyhyteologiaa ihmisten miellyttämiseksi. Riekkinen sanoo että homoseksuaalisuus on heteroseksuaalisuuden rinnalla myös tosi seksuaalisuuden harjoittamismuoto. Samoin Riekkinen sanoo käsityksen homoudesta muuttuneen Raamatun ajoista. Raamatun opetuksen mukaan homous on synti, eikä se muutu ajan saatossa synnittömäksi. Riekkinen uskoo enemmän ihmisen ääntä kuin Jumalan ääntä, koska Riekkinen haluaa miellyttää ihmisen korvasyyhyä eikä Jumalaa.

Piispa Pihkala sanoo, että homojen ja lesbojen olisi parasta toteuttaa seksuaalisia taipumuksiaan pysyvässä parisuhteessa. Pihkala ei joko tunne Raamatun opetusta tai sitten hän haluaa miellyttää ihmisten korvasyyhyä. Raamattu opettaa selvästi, että homous on synti, silloin ei Jumalan palvelija voi kehottaa ihmisiä elämään homouden ja lesbouden synnissä! Pihkalan kommentointi homoseksuaalisuuteen osoittaa hänen julistavan "korvasyyhyevankeliumia".

Näillä piispoilla on erilainen käsitys homoudesta kuin on Raamatun sanalla. Nämä kirkon työntekijät opettavat Raamattua perinteestä käsin ja korvasyyhystä, joka muuttuu yhteiskunnan muutosten myötä. Esimerkkinä on kun naisjohtajuus tuli yleisesti hyväksytyksi yhteiskuntaan, niin kirkko alkoi opettamaan vastoin omaa tunnustustaan, että nyt tarvitaan naispappeja kirkkoihin (huom, ei kaikki, mutta osa). Kun yhteiskunta suhtautui kielteisesti homouteen, niin kirkko suhtautui myös. Mutta kun yhteiskunta on nyt yleisesti hyväksynyt homoseksuaalisuuden normaaliksi seksuaalisuuden harjoitusmuodoksi, niin kirkko on myös alkanut suhtautua homoseksuaalisuuteen samoin.

Kirkon evankeliumi muuttuu yhteiskunnan muutosten ja virtausten mukana. Kirkko ei tunne Raamattua kovin hyvin, vaan se peesaa yhteiskunnassa tapahtuvia suuntauksia ja muutoksia. Raamattu opettaa homoseksuaalisuuden olevan syntiä, joten jokainen, joka todella uskoo Raamattuun, uskoo myöskin homoseksuaalisuuden olevan syntiä. Homoille kuuluu myös rakkauden evankeliumi, jossa on myös heille voima elämän muutokseen, Raamatun osoittamaan terveeseen elämään.

Kirkko toimiikin monessa suhteessa tänä päivänä luopumuksen torvena ja toitottaa maailmalle korvasyyhyteologiaa, josta on riisuttu Jumalan sanan totuus, jonka tilalle on asetettu inhimillinen rakkaus. Raamattu puhuu rakkaudesta totuuteen, joka on Jumalan tuntomerkki ihmiskunnalle. Kirkko on luonut itselleen käsitteen suvaitsevainen rakkaus, joka hyväksyy melkein kaikenlaiset synnit ja uskomukset, sellaisina "totuuksina", joista jokainen voi valita itselleen sopivan "totuuden." Kirkon rakkaus on korvasyyhy rakkautta, joka lyö vasten kasvoja Jumalan rakkaudelle. Se on myös muistettava, että kirkon sisällä on uskovia, jotka pitävät homoutta syntinä.

Nykypäivänä maailmassa vallitsee suvaitsevaisuus, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen voi luoda itselleen oman "totuutensa". Samoin tämä suvaitsevaisuus toitottaa, että kaikki uskonnot ja uskomukset ovat osia ja palasia totuudesta ja johtavat yhteen ja samaan päämäärään. Tämä suvaitsevaisuus ei kuitenkaan suvaitse Raamatun totuutta, vaan asettaa kaikki uskomukset yhtä oikeiksi, paitsi ei Raamatun sanaa. Tämä johtuu siitä, että synnin vallassa oleva ihminen pakenee sitä tervettä synnintuntoa, joka johtaisi ihmisen pelastumaan synnin vallasta sekä eheytymään Kristuksen kanssa. Pahan saatanan luoma valhe Jumalasta saa aikaan sen ettei ihminen tunnista Parantajaansa ja Pelastajaansa, Luoja Jumalaa.

Jumalan kanta homoseksuaalisuuteen

3 Moos 18:   Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus. Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se on iljettävyys. Älkää saastuttako itseänne millään näistä, sillä näillä kaikilla ovat itsensä saastuttaneet ne kansat, jotka minä karkoitan teidän tieltänne.  Ja maa tuli saastaiseksi, ja minä kostin sille sen pahat teot, niin että maa oksensi ulos asujamensa. Sentähden noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni älkääkä mitään näistä kauhistuksista tehkö, älköön maassa syntynyt älköönkä muukalainen, joka asuu teidän keskellänne-  sillä kaikkia näitä kauhistuksia ovat tehneet tämän maan asukkaat, jotka olivat ennen teitä, niin että maa tuli saastaiseksi-  ettei maa teitäkin oksentaisi, jos te sen saastutatte, niinkuin se on oksentanut ulos sen kansan, joka oli ennen teitä.  Sillä jokainen, joka tekee minkä tahansa näistä kauhistuksista, hävitettäköön kansastansa, kaikki, jotka semmoista tekevät.. Sentähden noudattakaa minun määräyksiäni, ettette seuraisi niitä kauhistavia tapoja, joita on seurattu ennen teitä, ettekä saastuttaisi itseänne niillä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."

Raamatunopetus on selvä ettei mies saa harjoittaa homoseksuaalista suhdetta toiseen mieheen. Tekstissä esiintyvä sana kauhistus   on hebr. hbewt tovebah, joka merkitsee; inhottava ja saastainen teko tai asia.  Herra, Jumala säätää  sanaansa ettei Jumalan kansa seuraisi tällaista kauhistuttavaa tapaa, että mies harjoittaa seksiä toisen miehen kanssa sekä myös eläimiin sekaantuminen kielletään. Tällaiset teot ovat syntiä Jumalan edessä ja jokaisen joka niitä harjoittaa  on tehtävä parannus, jos haluaa pelastua ja olla Jumalan lapsi.

3 Moos 20:13Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.

Jumalan sanan opetus on vesiselvä suhteessa homoseksuaalisuuteen, joka on synti, josta on tehtävä parannus.

1 Kor 6:9 :  Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Hekumoitsijat sana on kreikaksi malakos, joka tarkoittaa pehmeää, naismaista, miehen ja pojan välistä seksisuhdetta, miestä joka antautuu luonnottomaan irstauteen, sekä miesprostituutiota.

Raamattu opettaa selkeästi, että homoseksuaaliset suhteet kaikella tavalla on syntiä. Tämä tulee todella selkeästi esille Paavalin kirjeestä korinttolaisille.

Tekstissä esiintyvä sana miehimykset on kreik. arsenokoiteen - arsenokoites = homoseksuaali. Arsenokoites tulee sanoista arrhen ja koite. Arrhen tarkoittaa miestä ja koite petiä ja sänkyä.

Jumalan sana opettaa selvästi, että homoseksuaalisuus on synti, jonka harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa elleivät tule uskoon ja tee parannusta synnistään eli luopuvat homoseksuaalisuudestaan.

Room 1:17-28Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta". Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.  Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,  koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet  ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.  Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,  nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.  Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;  samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.  Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Homogeeni

Tiede lehdessä 7/2002 oli kirjoitus homoudesta sekä homogeenistä. Laitan tähän seuraavaksi tuon artikkelin ajatuksia, jotka ovat kursiivissa. ( HUOM! Tiedelehdessä ollutta artikkelia ei saa kopioida, siksi olen poiminut sieltä sen keskeisimmät ajatukset, jotka olen kirjoittanut tarkasti vastaamaan artikkelin tekstin sisältöä, eli en ole suoraan kopioinut tähän artikkelin tekstiä):

"Kun 1930-luvulla löydettiin nais- ja mieshormonit, niin silloin alettiin olettaa homoseksuaalisuuden olevan olevan hormonitoiminnan häiriö. Homomiesten suuntausta koitettiin muuttaa suurilla hormoniannoksilla, kunnes he tulivat siihen johtopäätökseen, ettei ihmisen seksuaaliseen suuntautumiseen voitu vaikuttaa lisäämällä mieshormoneja. Tutkimuksen edetessä kiinnitettiin huomiota hormonitasapainon vaikutukseen sikiönkehittymisen aikana. Günter Dörner, joka on Berliinin Humboldt-yliopiston professori, neurofysiologi ja endokrinologi kertoi työtovereidensa kanssa osoittaneen, että nais- ja mieshormonien määrä tietyissä vaiheissa saattaa vaikuttaa aivojen kehitykseen. Kun aivot kypsyvät, niin ne kokevat, joko maskulinisaation tai feminisaation, joka puolestaan heijastuu henkilön tuntemuksiin siitä mikä on hänen sukupuolensa sekä seksuaalinen taipumuksensa ja seksuaalinen käyttäytyminen.

Dörner esitti, että sikiökehityksen aikaisen hormonitoiminnan vaikuttavan siihen, miten aivot alkavat myöhemmin reagoida kemiallisiin ärsykkeisiin. Hän aineistossaan viittaa DDT hyönteismyrkkyyn, joka oli käytössä 1940-1970 luvuilla ja sanoo, että tämä hyönteismyrkky on saattanut johtaa siihen, että transseksuaalien määrä olisi moninkertaistunut.  Dörnerin tulokset ovat olleet kiistanalaisia, mutta silti ne ovat olleet kiinnittämässä huomiota seksuaalisuuden neurofysiologiseen puoleen. Monet tutkijat ovat myöhemmin osoittaneet sen, että hetero- ja homoseksuaalisten naisten ja miesten aivojen rakenteissa ja toiminnassa on pieniä eroja.

Simon LeVay Salk-instituutista julkaisi 1991 tuloksia, jotka olisivat osoittaneet, että eräs hypotalamuksen osa olisi homomiehillä pienempi kuin heteromiehillä. Vuonna 1992 Kalifornian yliopistosta Los Angelesista Laura Allen ja Richard Gorski raportoivat, että aivokurki, joka yhdistää vasenta ja oikeaa aivopuoliskoa olisi homomiehillä paksumpi kuin heteromiehillä. Nämä erot, jos ne ovat totta, tukevat ajatusta homoseksuaalisuuden biologisesta taustasta. Monet neurofysiologit väittävät homomiesten aivoissa olevien toimintojen painotuksen olevan enemmän kuin heteromiehillä vasemmassa aivopuoliskossa, jossa on kielellinen ja intuitiivinen hahmotus. Ja siksi nämä neurofysiologiset piirteet sijoittavat homomiehet naisten ja heteromiesten väliin.

Lisänäkökulmaa asiaa tuo evoluutiobiologinen tarkastelu. Englantilaissyntyinen evoluutikko George Evelyn Hutchinson esitti homoseksuaalisuuteen kenties liittyvän ns. balansoituneen polymorfismin. Jonka mukaan homo- ja heteroseksuaalisuus koodaisi omat geeninsä.

Tuskin kuitenkaan ihmisen seksuaalinen suuntautuminen on yhden tai kahden geenin varassa. Silti voimme kysyä, onko ihmislajille ollut jotakin hyötyä homoseksuaalisuudesta jossakin ihmisen varhaisessa kehitysvaiheessa. Yksi teoria esittää, että alun perin homoseksuaalisuudessa olisi ollut kyseessä aggression hallinasta. Koiraiden aggressio saattaisi tuoda riskin populaation olemassaololle. Siksi maskuliinisuutta säätelevät geenit olisivat voineet mahdollistaa vihamielisyyden eriasteisen ilmenemisen. Jos osa naaraista olisi suosinut hoivaavia (feminiinisiä) koiraita "homogeeni" näin homoseksuaalisuus olisi vahvistunut ja tullut turvatuksi balansoituneen polymorfismin mukaisesti.

Jotkut teorian versiot ja siinä oleva homoseksuaalisuuden valintaetu on myös liitetty koiraiden  keskinäisiin sosiaalisiin siteisiin ja yhteistyöhön. Tästä on syntynyt olennainen perusoivallus, vaikka homoseksuaalisuus ei näytä nykyisin olevan sopeuttava ominaisuus, niin kuitenkin jossakin ihmislajin kehitysvaiheessa se on saattanut olla sitä.

Richard C. Pillard , J. D.Weinrich ja Michael Bailey ovat tehneet sellaisen havainnon, jossa miesten homoseksuaalisuus on kasaantunut tiettyihin sukuihin, joissa identtiset kaksoset ovat usein myös jakaneet seksuaalisen suuntaumisen. Bailey tuo esille aineistossaan, että 52 prosentin todennäköisyydellä sellainen persoona on homoseksuaali, joka on homoseksuaalisen kaksosen identtinen sisarus. 22 prosenttia homoseksuaaleista on epäidenttisillä kaksosilla.

Bailey ja Pillard ovat vertailleet identtisiä ja epäidenttisiä, jotka ovat kasvaneet yhdessä ja erikseen. Tähän vertailuun perustuen he sanovat seksuaalisen suuntautumisen selittyvän perimällä ja toinen puoli selittyy ympäristövaikutuksilla.

Homogeeni nousi kovalla kohinalla julkisuuteen 1993, Dean Hamer (Yhdysvaltain syöpäinstituutista) sanoi löytäneensä X-kromosomista piirteitä, joiden perusteella homomiehet poikkeavat heteromiehistä.

Hamerin kollega, tohtori Alan Sanders ilmoitti myöhemmin, että hänen oma yritys tuloksen toistamiseksi oli epäonnistunut. Samaa raportoi myös ontariolainen neurologi George Rice 1999.

Vaikka ratkaisevin näyttö vielä puuttuu, niin on kuitenkin selvää, että jotkin neurobiologiset ja ehkä myös geneettiset tekijät osallistuvat sukupuolisen taipumuksen määräytymiseen ainakin osalla homoseksuaaleista. Kuitenkin todennäköisesti ei ole kysymys yhdestä geenistä, vaan mekanismista, joka on paljon monimutkaisempi, johon vaikuttavat niin biologiset kuin sosiaaliset tekijät."
Tiede lehti 7/2002


Kun tutkimme näitä tutkijoiden tuloksia, niin emme voi sivuttaa yhtä voimallista todistetta, joka kumoaa näiden tutkijoiden esitykset homoseksuaalisen suuntauksen synnystä. Jumalan sana Raamattu sanoo homouden olevan syntiä ja ihmisen valinta, jossa ihminen vaihtaa luonnollisen sukupuoli (mies ja nainen) yhteyden luonnonvastaiseen (mies ja mies sekä nainen ja nainen).

Homoseksuaali voi eheytyä ja muuttua

1 Kor 6:9: Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset (arsenokoites), eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Hekumoitsijat sana on kreikaksi malakos, joka tarkoittaa pehmeää, naismaista, miehen ja pojan välistä seksisuhdetta, miestä joka antautuu luonnottomaan irstauteen, sekä miesprostituutiota. Jumalan sanan mukaan myös miehen ja pojan välinen seksisuhde (homous) on syntiä sekä myös miesprostituutio.

Miehimykset sana on kreikaksi arsenokoiteen - arsenokoites, joka tarkoittaa homoseksuaalia, joka tulee selkeästi esille Septuagintan tekstistä. Arsenokoites tulee sanoista arrhen ja koite. Arrhen tarkoittaa miestä ja koite petiä ja sänkyä. Raamattu tuo hyvin selvästi esille sen että homoseksuaalisuus on väärin ja syntiä. Raamattu tuo myös sen selkeästi esille, että homoseksuaaliuden synti on pelastuksen este.

Septuagintassa on ajatus ja käsite arsenokoites:

3 Moos 18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.

3 Moos 20:13 Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.

3 Moos 18:22 (Septuaginta)
και μετα αρσενος ου κοιμηθηση κοιτην γυναικος βδελυγμα γαρ εστιν

3 Moos 20:13 (Septuaginta)
και ος αν κοιμηθη μετα αρσενος κοιτην γυναικος βδελυγμα εποιησαν αμφοτεροι θανατουσθωσαν ενοχοι εισιν

Arsenos tarkoittaa miestä ja koiten petiä. 3 Moos 18:22 ja 20:13 opettavat, että mies ei saa maata (seksuaalinen akti) miehen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan. Arsenokoites sanan alkuperä tarkoittaa homoseksuaalista toimintaa ja homoseksuaalia. Tästä on selkeästi todisteena Septuagintan jakeet 3 Moos 18:22 ja 20.13, sillä juutalaiset käänsivät sanat arsenos koiten kuvaamaan miesten välistä seksiä (homoseksuaalisuus), joka on syntiä ja Jumalan tahdon vastaista. Paavali ei keksinyt Uuteen Testamenttiin sanaa arsenokoites, niin kuin jotkut valheellisesti väittävät, vaan se oli jo olemassa käsitteenä VT:ssa, jossa se tarkoittaa homoseksuaalisuutta.

Juutalaiset oppineet käänsivät 3 Moos 18:22 sekä 1 Moos 20:13 kohdissa kreikankielisessä Septuagintassa sanoilla arsenos koiten kuvaamaan homoseksuaalisuutta, jonka Raamattu kieltää. Raamatun todistus on siis selkeä siitä, että arsenokoites tarkoittaa homoseksualistista aktia sekä homoseksuaalia. Täten on myös selvää, että Raamatussa esiintyvät sanat arsenos koiten tarkoittivat VT:n aikaisille juutalaisille homoseksuaalisuutta sekä arsenokoites tarkoitti UT:n kirjoittajille homoseksuaalisuutta.

Jumalan sana opettaa selvästi, että homoseksuaalisuus on synti, jonka harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa elleivät tule uskoon ja tee parannusta synnistään eli luopuvat homoseksuaalisuudestaan. Näistä jakeista käy myös se selvästi ilmi, että Korintossa, jotkut olivat olleet myös homoseksuaaleja, mutta eivät olleet enää, sillä he olivat tulleet uskoon ja olivat nyt pyhitetyt Jeesuksessa Kristuksessa.

Homoseksuaalisesti suuntautunut henkilö kykenee muuttumaan ja hylkäämään homoseksuaalisen identiteetin. Tämä korinttolaiskirje todistaa sen todella selvästi. Tästä on myös todistuksena nykyään moni ex-homoseksuaali, joka on tullut uskoon sekä hyljännyt homoseksuaalisuuden ja muuttunut heteroksi.

Kritiikki ja todisteet Tiedelehden artikkelia vastaan

Artikkeli väitti: "Kun aivot kypsyvät, niin ne kokevat, joko maskulinisaation tai feminisaation, joka puolestaan heijastuu henkilön tuntemuksiin siitä mikä on hänen sukupuolensa sekä seksuaalinen taipumuksensa ja seksuaalinen käyttäytyminen"

Edellä esitetty väite ei pidä paikkaansa, sillä uskoontulon myötä monet homoseksuaalit ovat hyljänneet homouden ja muuttuneet heteroiksi. Miten siis käy silloin tälle maskulinisaatiolle ja feminisaatiolle? Tämä oletus kumoutuu silloin täysin, eikä voi siis pitää paikkaansa.

Artikkeli väitti: "Hän aineistossaan viittaa DDT hyönteismyrkkyyn, joka oli käytössä 1940-1970 luvuilla ja sanoo, että tämä hyönteismyrkky on saattanut johtaa siihen, että transseksuaalien määrä olisi moninkertaistunut."

Edellä esitetty väite on täysin naurettava. 1980 luvun jälkeen DDT myrkkyä ei juuri käytetä sillä sen käyttö on useimmissa teollisuusmaissa kielletty lailla. Suomessa sen käyttö kiellettiin vuonna 1977. Naurettavaksi tämä väite osoittautuu sillä, että transseksuaalien määrä maailmalla (ja samoin Suomessa) kasvaa koko ajan, mutta DTT hyönteismyrkkyä ei enää käytetä. Eli jos väite pitäisi paikkaansa, niin määrän tulisi laskea koko ajan. Tämä naurettava väite on yksi niistä valheista, joilla yritetään kumota Jumalan sanan arvovalta ja sen takia ihmiskunta keksii synneille, jonkun luonnollisen selityksen ja sitä kautta saadaan sellainen vaikutelma, että koska se ei ole ihmisen oma valinta, niin hän ei voi valita omaa seksuaalisuuttansa. Näin ihminen saa "rauhassa" jatkaa synnin tekemistä. Tämäkään väite ei pidä paikkaansa, vaan kiistattomat tosiasiat kumoavat sen, eli DTT hyönteismyrkyn käytön lopettamisen seurauksena, ei kuitenkaan transseksuaalisuus ole vähentynyt, vaan sen määrä on huimasti noussut. Raamattu profetoi lopun ajan ihmisten mieltymyksen seksuaalisiin vääristymiin ja synteihin ja se on syy transseksuaalisuuden olemassaoloon, eikä mikään DTT hyönteismyrkky.

Artikkeli väitti: "Vuonna 1992 Kalifornian yliopistosta Los Angelesista Laura Allen ja Richard Gorski raportoivat, että aivokurki, joka yhdistää vasenta ja oikeaa aivopuoliskoa olisi homomiehillä paksumpi kuin heteromiehillä. Nämä erot, jos ne ovat totta, tukevat ajatusta homoseksuaalisuuden biologisesta taustasta. Monet neurofysiologit väittävät homomiesten aivoissa olevien toimintojen painotuksen olevan enemmän kuin heteromiehillä vasemmassa aivopuoliskossa, jossa on kielellinen ja intuitiivinen hahmotus. Ja siksi nämä neurofysiologiset piirteet sijoittavat homomiehet naisten ja heteromiesten väliin."

Edellä esitetty väite ei pidä paikkaansa, sillä uskoontulon myötä monet homoseksuaalit ovat hyljänneet homouden ja muuttuneet heteroiksi. Miten siis sitten käy näiden miesten aivokurjen? Muuttuko tämä aivokurki yhtäkkiä hoikemmaksi? Tämäkin väite on naurettava. Tieteen nimissä tehdään myös paljon hyvää ja faktoihin perustuvia asioita esim. lääketiede on saanut paljon hyvää aikaa. Mutta tämä aivokurki juttu on täysin naurettava väite, jolla tutkijat koittavat saada tavallista kansaa vakuuttuneiksi tutkimuksistaan. Kun ihmisellä on hieno titteli (tiedemies, tohtori ja professori jne.) ja hän esittää hienojen sivistyssanojen kera olettamuksia ja väitteitä, joista tekee sitten faktoja (vaikka ne ovatkin oletuksia, eivät totta), niin kansa uskoo, kun kerran tiedemies tai professori niin sanoo. Eli he saavat tieteen varjolla esittää täysin naurettavia olettamuksia ja kansa uskoo!

Artikkeli väitti: "Lisänäkökulmaa asiaa tuo evoluutiobiologinen tarkastelu. Englantilaissyntyinen evoluutikko George Evelyn Hutchinson esitti homoseksuaalisuuteen kenties liittyvän ns. balansoituneen polymorfismin. Jonka mukaan homo- ja heteroseksuaalisuus koodaisi omat geeninsä."

Edellä esitetty väite ei pidä paikkaansa, sillä uskoontulon myötä monet homoseksuaalit ovat hyljänneet homouden ja muuttuneet heteroiksi. Miten siis kävisi geenille, joka olisi koodannut itsensä homogeeneillä? Muuttuisiko homogeeni yhtäkkiä heterogeeniksi? Koko homogeeni oletus on valheellista informaatiota, sillä tällainen geeni pakottaisi ihmisen valitsemaan homoseksuaalisuuden, mutta uskoontulon myötä tapahtuva homoseksuaalisuuden identiteetin hylkääminen sekä muuttuminen heteroseksuaaliksi kumoaa koko homogeenin olemassaolon.

Homogeeni olettamus on kehitetty siksi, että ihmisen ei tarvitsisi tehdä parannusta homoseksuaalisuuden synnistä. Jos se olisi geeneissä ei kenenkään tarvitsisi muuttua, mutta kun se ei ole totta, vaan tieteen harha-askel. Herra Jeesus Kristus profetoi, että viimeisinä päivinä ihmiskunta antautuu homoseksuaalisuuden synnin harjoittamiseen. Nykypäivän tiede on auttamassa ihmiskuntaa tämän profetian toteutumisessa, jossa homoseksuaalisuuden synnistä ollaan tieteellisin keinoin tehty luonnollinen seksuaalisuuden harjoittamismuoto.

Herran Jeesuksen profetia

Kirkkoraamattu 33/38 sekä Old King James version:
Luuk 17:
26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
26 And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
27 They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the flood came, and destroyed them all.
28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
28 Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded;
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
29 But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all.
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.
30 Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed.

 

Herra Jeesus Kristus profetoi jo 2000 vuotta sitten, että lopun ajan ihmiskunta on samanlainen kun se oli Lootin päivinä, jolloin homoseksuaalisuus jylläsi voimakkaana Sodoman ja Gomorran kaupungeissa. Old King James version on tarkka käännös alkukielestä ja se sanoo, että kun Jeesus Kristus tulee, niin silloin on samanlaista kuin oli Lootin päivinä, jolloin Loot lähti ulos homoseksuaalisesta Sodoman kaupungista. Eli tieteen tutkimustulokset ovat tässä homoseksuaali kysymyksessä epätosia ja palvelevat ihmisten synnillisiä taipumuksia ja ovat tukemassa näitä ihmisten synnin korvasyyhyjä. Homogeeniä ei olemassa, se on vain kehitetty tukemaan homoseksuaalisuutta nykyiseen yhteiskuntaan. Homoseksuaalisuus on kuitenkin synti Jumalan sanan mukaan.

Arkkipiispa Paarman lausunto

Raamatun opetus on selvä, että synti asuu ihmisessä, koska saatana on vanginnut ihmisen syntiä tekemään. Tämä vankeusaika alkaa vasta syntymän jälkeen sen jälkeen kun ihminen oppii ymmärtämään hyvää ja pahaa ja tulee vastuulliseksi teoistaan.  Ihminen siis valitsee synnin saatanan vankeuden alaisena. Tämä valinta tapahtuu moninaisesti, eli se voidaan opettaa (toinen ihminen) hänelle tai hän voi itse valita asioita ilman, että joku opettaisi (toinen ihminen) häntä.

Ihmisessä ei siis ole mitään syntigeenejä kuten homogeeni, väkivaltageeni jne. eikä ihmisessä ole siten mitään syntigeneettisyyttä, jossa varkaan lapsi perisi vanhempansa geenit, että hänestä tulee tulisi varas jne. Ihmisellä on kuitenkin sellainen geneettisyys, jossa esim. tietyt sairaudet voivat periytyä vanhemmilta lapsiin, mutta elämäntapoja ja syntitottumuksia ei kukaan peri vanhemmiltaan geeneissä, vaan ne valitaan elämän olosuhteissa ja tilanteissa. Synnin siirtäminen geeneihin ja geneettisyyteen on kavala valhe, joka johtaa lopulta samanlaiseen lopputulokseen kuin mihin arkkipiispa Paarma päätyi:

"Minulla on se käsitys, että useimmilla homoseksuaalisuus on annettu ominaisuus. Ihmiset eivät siten ole vastuussa seksuaalisesta suuntautumisesta, Paarma sanoo haastattelussa", Arkkipiispa Jukka Paarma

Arkkipiispa on kuunnellut valheen ääntä ja uskonut siihen, että homoseksuaalisuus on geeneissä, eikä homo siten ole vastuussa seksuaalisesta suuntautumisestaan. Tämä on se valhe johon saatana haluaa langettaa myös uskovat uskomaan, että uskoisimme homouden olevan geeneissä, jolloin ihminen toteuttaa luontaista ja synnynnäistä taipumustaan.

Raamattu opettaa homouden olevan synnin ja ihmisen valinnan:

Room 1:

17 Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta".
18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
19 ¶ sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;

Arkkipiispa Kari Mäkisen ajatuksia

Arkkipiispa Kari Mäkinen on sanonut seuranneensa seksuaalista identiteettiä koskevaa keskustelua. Hän nosti esille kysymyksen, että voiko homoseksuaalisesti suuntautunut ihminen olla oma itsensä, täysiarvoinen ihminen vai pitääkö hänen kätkeytyä ja vaieta. Arkkipiispa Mäkinen kertoi, että hän haluaa sanoa homoseksuaaleille, että he ovat arvokkaita, Jumalan luomia kokonaisia sellaisina kuin he ovat. Arkkipiispa jatkaa, että heillä on oikeus rakkauteen, läheisyyteen ja lämpöön. Arkkipiispa jatkaa sanoen, et ole rikollinen, sairas tai erityisellä tavalla syntinen.

Vastaan arkkipiispan pohdintoihin seuraavalla tavalla. Jokainen ihminen myös homoseksuaali saa olla oma itsensä, eikä kukaan saa eikä voi pakottaa häntä muuttumaan, eikä hänen tarvitse vaieta tai kätkeytyä. Jos hän esimerkiksi vapaaehtoisesti haluaa hylätä homouden sen tähden, että hän tulee uskoon, niin häntä ei saa siinäkään tapauksessa painostaa takaisin homoksi. Jos näin kävisi, niin hän olisi ollut koko ajan oma itsensä. Ihmisen mieli voi myös muuttua ja silti ihminen pysyy omana itsenä. Hän oli omana itsenään homoseksuaalina, koska hän silloin koki niin. Hän on myös oma itsensä tullessaan uskoon toteuttaen ja elän nyt uusien arvojen mukaisesti.

Totta kai homoseksuaalinen ihminen on arvokas ja Jumalan luoma. Homous kuitenkaan ei ole Jumalan tahto eikä Jumalan luomaa, vaan synti. Ihmisarvo ei muutu sen takia, että tekeekö ihminen oikein tai väärin. Ihmisarvoa ei loukkaa se jos sanoo homouden olevan syntiä. Käännän asian päinvastoin. Herran Jeesuksen opetuslapsi voisi sanoa, että hänen ihmisarvoaan loukataan sanomalla, ettei hän saa uskoa homouden olevan syntiä. Huomaatko, että kun on kyse uskosta, vakaumuksesta tai seksuaalisuudesta, niin ei ole kyse ihmisarvon alentamisesta jos ei ole samaa mieltä kuin toinen on. Erilaisen mielipiteen kertominen uskonvakaumuksen tai henkilökohtaisen valinnan mukaan ei ole ihmisarvoa alentavaa, eikä varsinkaan silloin jos asia tuodaan esille toista kunnioittaen, ei ivaten ja pilkaten.

Homoseksuaalisella ihmisellä on oikeus rakkauteen, läheisyyteen ja lämpöön. Jokaisella ihmisellä on vapaus ja oikeus valita millä tavalla harjoittaa seksuaalisuuttaan, sitä emme voi kieltää keneltäkään. Mutta koska homous on syntiä, niin meillä on myös oikeus sanoa se synniksi. Ihmiset saavat sitten itse päättää mihin uskovat tai ovat uskomatta. Jumala asetti seksuaalisen rakkauden miehen ja naisen väliseksi. Siksi vain tämä seksuaalinen yhteys tuo todellisen onnellisuuden.

Homous ei ole Suomen laissa rikos, eikä homous ole sairaus. Arkkipiispa Mäkinen erehtyy tarkoittaessaan, että homoseksuaalisuus ei ole erityisesti syntiä. Raamattu sanoo niin VT:n kuin UT:n puolella, että homous on synti, josta tulisi tehdä parannus jos uskoo Jumalaan. Jos ihminen ei usko Jumalaan Raamatun opettamalla tavalla, niin tietenkään hän ei halua tehdä homoudesta parannusta, vaan haluaa elää homona. Meidän tulee hyväksyä se että hän ei halua tehdä parannusta, vaikka uskomme homouden olevan synti. Hyväksymme siis rakastaa homoa lähimmäisen rakkaudella, mutta Herran Jeesuksen opetuslapsina emme hyväksy homouden syntiä.

Korostan vielä sitä, että kukaan ei voi painostaa tai muuttaa ketään väkisin, vaan se on vapaaehtoista. Jos homoseksuaali uudestisyntyy ylhäältä uskoessaan Herraan Jeesukseen ja hän haluaa muuttua, niin jokaisen tulisi myös hyväksyä se, vaikka ei uskoisi Jeesukseen.

MTV3:n haastattelussa 20.10.2010 arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi, että homoseksuaalisuus ei ole synti. Arkkipiispa uskoo vastoin Jumalan sanaa, sillä Jumalan sanan mukaan homoseksuaalisuus on synti.

Kari Mäkinen ja Annin tarina video

Arkkipiispa Kari Mäkinen on ottanut voimakkaasti kantaa Annin tarina kampanjaan. Kampanjassa nuori nainen kertoi muuttuneensa bi-seksuaalista heteroksi sen jälkeen kun hän uskossa lähti seuraamaan Herraa Jeesusta.

Arkkipiispa Mäkinen sanoi, että tämä kampanja ei ole materiaalia, jota seurakuntien kasvatustyössä käytetään. Arkkipiispa Mäkinen sanoi, että seurakuntien tekemä lapsi- ja nuorisotyössä nuorten kohtaaminen tapahtuu nuoren omaa kasvua ja identiteettiä tukien ja arvostaen.

Suomen luterilainen kirkko opettaa, että sen tunnustus perustuu kolmeen lähteeseen, jotka ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat:

- Pyhä Raamattu
- Kolme vanhan kirkon uskontunnustusta
- Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat

Koska Raamattu selkeästi ja ehdottomasti opettaa homouden olevan syntiä, niin silloin jokaisen Raamatun totuutta kunnioittavan seurakunnan opetuksena tulisi olla, että homoseksuaalisuus on syntiä. Arkkipiispa Mäkisen lausunto on ristiriidassa Raamatun opetuksen kanssa, sillä hän itse asiassa uskoo tässä kohden vastoin Raamatun opetusta. Arkkipiispa tallaa maahan lausunnollaan Raamatun totuuden hyväksymällä synnin harjoittamisen. Jos Raamattu olisi arkkipiispan ylin auktoriteetti uskon asioissa, niin hän sanoisi homouden olevan syntiä, mutta arkkipiispan lausunnot paljastavat sen, että Raamattu ei ole hänelle uskon ylin auktoriteetti. Arkkipiispa Mäkinen on edennyt niin pitkälle, että hän kannustaa  luterilaisen kirkon seurakuntia vastustamaan Raamatun totuutta sekä hyväksymään homoseksuaalisen synnin harjoittamisen.

Kirkko ja homous

Nykyään luterilaisessa kirkossa on paljon ihmisiä, jotka ajattelevat ettei homous ole syntiä. Monet luterilaisen kirkon työntekijät, piispat, papit ja sekä jopa arkkipiispa on sitä mieltä, että homous ei  ole synti. Homoutta puolustavat kirkon työntekijät sanovat, että kristillisen uskon tulisi olla armollista ja vapauttavaa.

Tiit 2:
11 Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

Joh 8:
31 ¶ Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi"
.

Kuten olemme edellä todenneet, niin Raamatun selkeä opetus on, että homoseksuaalisuus on syntiä. Mitä tulee Jumalaan armoon, niin Jumalan sana opettaa, että Jumalan armo pelastaa ihmisen ja kasvattaa hänet pois jumalattomuudesta ja synnin harjoittamisesta sekä Jumalan armo kasvattaa elämään vanhurskaasti (Jumalan tahdon mukaisesti) ja jumalisesti tässä nykyisessä maailmanajassa. Todellinen Jumalan armo on armollinen ja kykenee vapauttamaan myös homoseksualistin homouden synnin harjoittamisesta, jos hän haluaa uskoa Herraa Jeesusta ja muuttua.

Raamattu sanoo, että pysymällä uskon kautta Jumalan sanassa ihminen on vasta todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi. Pysymällä uskon kautta Jumalan sanassa ihminen oppii tuntemaan myös Jumalan sanan totuuden ja vapautumaan synneistä sekä elämään Jumalan tahdon mukaista elämää.

Ne kirkon työntekijät, jotka sanovat ettei homous ole syntiä eivät tunne Jumalan sanaa eivätkä usko Herraan Jeesukseen. Sillä Raamatun sanan todistus on täysin selkeä tässä asiassa.

Jeesuksen opetuslapsi ei voi olla homoseksuaali

Osa luterilaisen kirkon työntekijöistä sanovat, että niin hetero- kuin myös homoseksuaalien kirkon työntekijöiden ja jäsenten tulee saada kuulua kirkkoon sekä työskennellä kirkossa. He sanovat näin koska he luulevat, että uskova voi olla homoseksuaali. Suurin osa piispoista tukee homoseksuaalisia pappeja. He perustelevat tukensa koska homoseksuaali pappi kokee syvää kutsumusta palvella Jumalaa ja ihmisiä, niin siksi piispat tukevat heitä. Homoutta tukevat kirkon työntekijät sanovat, että me olemme Jumalan luomina sellaisia kuin olemme, toinen on hetero ja toinen on homoseksuaali. Homoutta puolustavat kirkon työntekijät sanovat homouden vastustajien olevan kiihkomielisiä, lahkohenkisiä ja suvaitsemattomia, jotka lyövät lähimmäisiään Raamatulla päähän.

Paavali kirjoitti korinttolaisille listan synneistä, joiden harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa, eivätkä siten myöskään voi kuulua Jumalan seurakuntaan. Homoseksualismin harjoittaminen kuului tähän listaan. Raamatun todistuksen mukaan homoseksualismin harjoittaja ei voi olla uskossa Raamatun Herraan Jeesukseen ja Jumalaan.

Herran Jeesuksen opetuslapsi, joka pitää kiinni Jumalan sanan totuudesta sanoessaan, että homous on synti, ei ole kiihkomielinen, lahkohenkinen tai suvaitsematon. Raamatun totuudesta pitävä kiinni uskova kunnioittaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäisiään totuudessa. Raamatun totuudesta pitävä kiinni uskova ei suvaitse syntiä, mutta suvaitsee homoseksuaaleja. Todellinen suvaitsevaisuus ei pakota ihmistä hyväksymään sellaista mihin hän ei usko. Oikea ja todellinen suvaitsevaisuus hyväkseen myös sen että asioista voi ja saa olla eri mieltä. On suvaitsematonta syyttää uskovia suvaitsemattomiksi, jos he eivät arvomaailmansa takia hyväksy sitä minkä joku toinen hyväksyy.  Olkoon jokaisella oikeus uskoonsa tai mielipiteeseensä, kunhan tuo sen esille muita kunnioittavalla tavalla. Oikea suvaitsevaisuus ei ole kaikkien kanssa kaikesta samaa mieltä, vaan kunnioittaa niitä, jotka ovat eri mieltä.

Raamatun opetuksen mukaan on siis selvää, että Jumalan seurakuntaan ei kuulu homoseksuaaleja, eikä muitakaan synninharjoittajia. Sillä Raamattu opettaa, että Jumalan seurakuntaan kuuluvat vain ne, jotka ovat tehneet parannuksen synneistään ja jotka uskovat Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei pidä itseään muita ihmisiä parempana, koska hän on tunnustanut syntisyytensä Jumalalle sekä tarvitsee Jumalan armoa joka päivä. Tässä valossa näyttää siltä kuin muut ihmiset pitäisivät itseään uskovia parempina, koska heille ei kelpaa Jumalan armo. Uskova ihminen pitää itseänsä huonona ihmisenä, koska hän on suostunut uskomaan Herraan Jeesukseen ja muuttamaan elämänsä Jumalan tahdon mukaiseen suuntaan. On siis aivan turha sanoa tai kuvitella, että uskovat leikkivät pyhimyksiä, sillä todellisuudessa ihminen jolle ei kelpaa Jumalan pelastus Herrassa Jeesuksessa pitää itseään parempana ihmisenä kun hän on.

Luterilaisessa kirkossa ja sen erilaisissa herätysliikkeissä on uskovia ihmisiä, jotka uskovat Jumalan sanaan pitäen homoutta syntinä. Uskon Jumalan tahdon olevan erottautuminen sellaisista seurakunnista, jotka eivät usko Jumalaan sanaan sekä kapinoivat sitä vastaan.

Kapina Jumalaa vastaan

Homoutta kannattavat kirkon työntekijät vetoavat rakkauden kaksoiskäskyyn sekä sanovat, että Raamattua ei saa uskoa kirjaimellisesti. He sanovat että pitäisi ajatella miltä homoseksualistilta tuntuu, jos sanot homouden olevan syntiä, sillä se loukkaa heitä. Homoutta kannattavat kirkon työntekijät sanovat, että homouden synniksi sanominen e i päde enää nykyajassa koska lääketiede selittää nykyään paremmin ihmisen käyttäytymistä ja Raamatun kirjoittajat eivät tienneet näitä asioita. Homoutta kannattavat kirkon työntekijät sanovat, että asioilla ja sanoilla on nykyään eri sisältö kuin Raamatun aikoina siksi he uskovat homouden olevan nykyään sallittua.

Raamattu opettaa rakkauden kaksoiskäskyssä, että ensin tulee rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestään, mielestään, voimastaan ja sielustaan, jonka jälkeen tulee rakastaa lähimmäistään kuin itseään. Koska Jumala sanoo sanassaan homouden olevan syntiä, niin silloin Herran Jeesuksen opetuslapsi rakastaa ja uskoo Jumalaa sekä sanoo homouden olevan syntiä. Rakkauden kaksoiskäskyn mukaan uskova rakastaa ja kunnioittaa myös homoseksuaaleja, eikä ivaa ja pilkkaa heitä, vaikka uskoo homouden olevan synti.

Otan tähän esimerkin. Uskova rakastaa myös murhaajaa lähimmäisenään, mutta ei hyväksy murhaajan tekoa. En tässä rinnasta murhaa ja homoutta samanlaisiksi teoksi, sillä sitä ne eivät ole, sillä homouden harjoittaminen ei ole toisen hengen riistämistä. Otin tämä vain esimerkiksi, joka selventää sitä, että Raamatun uskon mukainen lähimmäisen rakkaus rakastaa aina ihmistä itseään, mutta ei syntisiä tekoja.

Herra Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 7 luvussa, että Häneen tulee uskoa siten kuinka Raamattu opettaa. Herra Jeesus itse kumoaa homoutta tukevien mielipiteet, jotka sanovat ettei Raamattua saa uskoa kirjaimellisesti. Tuon tähän sen näkökulman, että tässä nykyisessä Uuden Liiton ajassa uskomme Jumalaan Herran Jeesuksen kautta Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen opetuslapsia kunnioittamaan ja rakastamaan lähimmäisiään totuudessa. Homouden synniksi sanominen ei ole toisen tahallista loukkaamista, vaan Jumalan sanan totuuden julkituomista. Pyrkimys ei siis ole loukata, mutta totta kai jokainen synnin tekijä olkoon homoseksuaali tai ei loukkaantuu jos joku sanoo hänen elävän synnissä. Ahneus ja katkeruus ovat syntejä ja jos niiden vallassa oleville ihmisille sanoo, että ne ovat syntejä, niin he hyvin usein loukkaantuvat. Kun nostetaan esille ihmisen loukkaantuminen ja ettei saa saa sanoa syntiä synniksi, koska se loukkaa ihmisiä, niin sen kautta eksytään estämään synnintunnon kokeminen sekä rohkaistaan tekemään syntiä.

Homoutta kannattavat kirkon työntekijät sanovat, että homouden synniksi sanominen ei päde enää nykyajassa koska lääketiede selittää nykyään paremmin ihmisen käyttäytymistä ja Raamatun kirjoittajat eivät tietäneet näitä asioita.

Tämä väite on todella törkeää kapinaa Jumalaa vastaan. Raamattu opettaa, että ihmiset, jotka kirjoittavat Raamattua kirjoittivat sen Pyhän Hengen ohjaamina ja johdatuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala itse kirjoitutti oman sanansa.

Otan asiaa havainnollistavan esimerkin. Työpaikalla firman johtaja sanelee tekstin sihteerille, joka kirjaa sen ylös. Voimme sanoa, että sihteeri on kirjoittanut tekstin, mutta hän kirjoitti sen juuri sillä tavalla kun johtaja sen hänelle saneli. Sihteeri ei tehnyt tulkintaa, eikä kirjoittanut omia ajatuksiaan, vaan juuri sen minkä johtaja saneli hänelle. Raamattu on syntynyt juuri samalla. Ihmiset ovat siis kirjoittanet Raamatun, mutta he ovat tehneet sen Pyhän Hengen ohjaamina.

Jumala joka on luonut ihmisen tietää mikä on oikein ja väärin, eli mikä on Jumalan tahto ja mikä on syntiä. Homoutta kannattavat kirkontyöntekijät asettavat ihmisen "kaikkivaltiaaksi", joka tietää paremmin asiat ja ihmisen käyttäytymisen kuin Kaikkivaltias, Herra Jumala. Tähän synnin kapina Jumalaa vastaan aina johtaa, nimittäin siihen, että ihminen sanelee jopa Jumalalle sen mikä on oikein ja väärin. Raamatun mukaan Jumala tuomitsee viimeisenä tuomiopäivänä jokaisen ihmisen tekojensa mukaan. Sinä päivänä kukaan ei enää pysty kieroilemaan tai vääristämään Jumalan sanaa, koska he joutuvat kohtaamaan kasvoista kasvoihin elävän Jumalan.

Luopumus Jumalan sanasta

1 Tim 4:
1 ¶ Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty


Tulevina aikoina voidaan myös kääntää viimeisinä aikoina kuten myös erittäin sanatarkka Vanha Biblia (1776) on sen kääntänyt.

Matt 24:
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.

Matteuksen evankeliumin 24 luvussa Messias Herra Jeesus kertoo merkeistä, jotka tapahtuvat viimeisinä päivinä ennen kuin Hän tulee takaisin. Herran Jeesuksen mukaan laittomuus pääsee maailmassa valtaan, joka johtaa myös monien uskovien uskosta luopumiseen. Laittomuus sana tulee alkukielestä, joka tarkoittaa olla ilman Jumalan lakia. Lopunajan ihmiset luopuvat Jumalan laista ja opetuksista ja valitsevat laittomuuden, eli synnin tekemisen ja harjoittamisen. Paavali kertoo samasta asiasta 1 Tim 4 luvussa.

Laittomuuden, eli synnin kokonaisvaltainen hyväksyminen lopunajassa, johtaa myös maailmanlaajuiseen vainoon Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Lopunaikana ihmiskunta alkaa vainoamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia, koska he eivät hyväksy esim. homouden syntiä ja monia muita syntejä. Lopunaikana Herran Jeesuksen opetuslapsista tehdään "rikollisia", koska he eivät hyväksy lopunajan luonnottomia syntejä.

Lopunajan synnin vallassa oleva ihmiskunta saa kokea lyhyenajan synnin irvokasta riemua kun he ovat täysin polkeneet Jumalan sana totuuden ja muuttaneet yhteiskunnan lait hyväksymään luonnottomat synnit. He saavat vain lyhyenaikaa "nauttia" synninajasta, sillä Herra Jeesus tulemuksessaan tulee tuomitsemaan heidät.

Laittomuuden valtaan pääsy maailmassa johtaa siihen, että ihmiset rikkovat perinteisen ja Jumalan asettaman seksuaalisuuden harjoittamisen avioliitossa miehen ja naisen välillä. Lopunajan ihmiset hyväksyvät homoseksuaalisuuden synnin harjoittamisen. Lopunajan laittomuuden valtaannousun tähden myös kirkon jäsenten enemmistö hyväksyy homouden.

Raamattu opettaa homouden synnin valintana. Lopun ajan luopumus seurakunnassa menee niin pitkälle, että luopuneet tulevat hyväksymään myös homouden ja tämä geneettisyys ja homogeeni on se avain, jolla saatana eksyttää totuudesta luopuneet uskovat. Tiede ei tunnusta saatanan ja synnin olemassaoloa, mutta silti he joutuvat näkemään synnin ja saatanan tekoja maailmassa. Koska he eivät kuitenkaan usko saatanan ja synnin olemassaoloa, mutta näkevät kuitenkin synnin vaikutukset maailmassa, niin he joutuvat keksimään sille jonkun syyn. Tiede ratkaisee asian näin: homogeeni, uskottomuusgeeni, väkivaltageeni jne.

Homogeeneihin ja homogeneettisyyteen uskovat ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet luotua (ihmisviisautta, riivaajien viisautta) enemmän kuin Jumalaa. Uskovan ei tule etsiä vastauksia synnin ja vanhurskauden kysymyksissä tieteeltä (ihmisviisaudelta), vaan Jumalalta ja Hänen sanastaan. Jos emme alista uskoamme Pyhän Hengen johdatuksessa Jumalan sanan alle, niin eksymme:

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

Herra Jeesus piti homoutta syntinä

Usein kuulen väitteen, että Jeesus ei sanonut homoutta synniksi, mutta se on täysin väärä tulkinta tästä asiasta. Herra Jeesus tuomitsee homouden synniksi ja tämä tulee selkeästi esille Jumalan sanasta.

Gal 1:
11 Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;
12 enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut
.

Gal 1:12 oleva sana ilmoittanut on alkutekstissä apokalypsis, joka tarkoittaa ilmestys ja paljastaa. Herra Jeesus ilmestyksen kautta opetti Paavalia ja ilmoitti mikä on Jumalan tahto sekä totuus. Paavali opetti homouden olevan synti, koska Herra Jeesus ilmoitti sen hänelle. Herra Jeesus ja apostoli Paavali rakastavat tietenkin homoja lähimmäisenrakkaudella, mutta lähimmäisenrakkaus ei tarkoita sitä, että tulee hyväksyä synti. Raamatun opetus on, että rakasta syntistä ihmistä lähimmäisenrakkaudella, mutta älä hyväksy, äläkä tue syntiä.

Luuk 17:
26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Juud 1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

Herra Jeesus sanoi, että kun Hän tulee takaisin, niin silloin maan päällä olevat ihmiset elävät kuten muinaisessa Sodomassa elettiin, jonka Jumala tuomitsi homoseksuaalisen synnin tähden.

Juudaan kirjeestä käy ilmi se että Jumala tuomitsi Sodoman ja Gomorran haureuden tähden, joka oli luonnotonta lihanhimoa, eli homoseksualismia. Juudaan kirje sanoi että tämä Jumalan tuomio on varoittavana esimerkkinä siitä, että Jumala tuomitsee synnin kapinan. Herra Jeesus sanoi, että Jumala tulee tuomitsemaan homoseksuaalisuuden kun Hän tulee. Herra Jeesus ei siis hyväksynyt homoseksuaalisuutta, vaan tuomitsi sen synniksi.

Herra Jeesus on Messias ja syntien sovittajana Pelastaja. Hänen tuli täyttää koko laki sekä uskoa kaikki mitä vanha testamentti opettaa ja elää synnitön elämä, koska vain sillä tavalla Hän kykeni olemaan Pelastaja. Todisteena sille, että Hän on Pelastaja on se, että kuolemansa jälkeen Hän nousi ylös ja asettui istumaan Isän Jumalan oikealle puolelle. VT:ssa oli käskyjä, jotka opettivat homouden olevan synti. Koska Herran Jeesuksen tuli uskoa kaikkeen mitä VT opetti, niin Hän tietenkin uskoi myös homouden olevan synti. Raamattu opettaa myös Uuden Liiton järjestyksen mukaan homouden olevan synti. Myös tällä tavalla Herra Jeesus tuomitsi homouden synniksi.

Raamatun tutkimuksen vääristelyä

Nykyiset tietyt tahot tekevät liberaalia ja Raamatun sanoman vastaista Raamatun tutkimusta, jossa vääristetään se mitä Raamattu opettaa. Raamatun kulttuurihistoriaa tutkinut professori Raija Sollamo sanoo, että nykypäivän homoseksuaalisuutta ei voi enää arvioida tuhannen vuoden takaisella kulttuurilla. Sollamon mielestä apostoli Paavalin opetus homoseksuaalisuudesta syntinä perustui Rooman valtakunnan hillittömään vapaamielisyyteen. Sollamon mukaan Paavali tarkoitti hillittömien homoseksuaalisuuden harjoittajien olevan heteroseksuaalisia ihmisiä, jotka olivat irstailleet homoseksuaalisesti. Sollamo sanoo että Paavalin ajan käytöstavoilla ei ole enää mitään tekemistä nykyajan kanssa. Sollamon mukaan Paavali ei tuntenut sitä homoseksuaalisuutta, jonka nykytiede tuntee synnynnäisenä, jossa ihmiset käyttäytyvät vastuullisesti.

Sollamon tulkinta on täysin epäraamatullinen, sillä niin vanha testamentti kuin Uusi Testamentti tuomitsevat homouden synniksi ja kauhistukseksi Jumalan edessä.

Room 1:
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

Raamattu ei opeta homouden olevan synnynnäistä, vaan syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan. Paavali opettaa, että homouden harjoittajat ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen seksuaalisuuteen. Jumalan sana opettaa, että homoseksuaalisuus on luonnonvastaista, eli ei luonnollista eikä synnynnäistä.

Eräs liberaaliteologian harhatulkinta 1 Kor 6:9 johtuu samasta ajatuksesta, jonka New International Version (NIV 1984) on väärin kääntänyt:

(NIV) 1 Cor 6:9 Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor male prostitutes nor homosexual offenders

NIV kääntää väärin sanomalla, että homoseksuaali rikollinen ei peri taivasten valtakuntaa. Toisin sanoen liberaalinen harhaoppi opettaa tuon väärin käännetyn jakeen perusteella, että homot pääsevät taivaaseen, kunhan elävät siten etteivät elä rikollista elämää.

1 Kor 6:9 alkutekstin mukaisesti opettaa meille selkeästi, että homoseksuaalisuus on synti, jonka harjoittajat eivät pääse Jumalan valtakuntaan. 1 Kor 6:9 on kreikankielisessä tekstissä jakeen lopussa kaksi kreikkalaista sanaa (malakos ja arsenokoites). Malakos tarkoittaa epämiehekästä, pojan ja miehen välistä seksiä, miestä joka harjoittaa epänormaalia seksiä ja miesprostituutiota. Arsenokoites tarkoittaa homoseksuaalia, miestä joka makaa miehen kanssa.

Homouden puolustelua Raamattua vääristäen

Jotkut koittavat puolustella homoutta sanomalla, että Raamattu hyväksyy homouden. Nämä ihmiset perustavat puoltavan kannan homoseksuaalisuudelle mm. Luukkaan evankeliumin 17 lukuun ja jakeeseen 34:

Luuk 17:34: Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.

Homouden puoltajat sanovat, että koska tuossa kohdassa puhutaan kahdesta miehestä yhdellä vuoteella, niin on kysymys homoista, joista toinen pelastuu ja toinen ei. Homouden puoltajien mielestä tuo kohta todistaa, että usko Jeesukseen pelastaa eikä seksuaalinen suuntaus, joten homot ja lesbot voivat uskoa Jeesukseen ja pelastua harjoittamalla homoseksuaalisuutta.

Kuten olemme aiemmin nähneet niin Raamattu (Jumala) tuomitsee täysin selvästi homoseksuaalisuuden synniksi. Luuk 17:34 on väärä käännös, sillä alkutekstissä ei ole ollenkaan mies sanaa. Vanha Biblia kääntää jakeen oikein alkutekstin mukaisesti:

Vanha Biblia (1776) Luuk 17:34: Minä sanon teille: sinä yönä ovat kaksi yhdellä vuoteella, yksi otetaan ylös, ja toinen jätetään.

Luuk 17:34 ei siis todista homouden puolesta, koska Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaalisuus on synti. Luuk 17:34 kääntää oikein eli alkukielen mukaisesti mm. seuraavat Raamatun käännökset:

(Murdock translation of Syriac Peshitta) I tell you, that, in that night, two will be in one bed; one will be taken, and the other left.

(Green's Literal Translation) I say to you, In that night two will be on one bed; the one will be taken and the other will be left.

(Young's Literal Translation) ‘I say to you, In that night, there shall be two men on one couch, the one shall be taken, and the other shall be left;

Luuk 17:34 ei puolla homoseksuaalisuutta, koska se on Raamatun (Jumalan) opetuksen mukaan synti.

Raamatun käskyjen vääristäminen

Homouden puolustajien eräitä ivallisia lempiargumentteja on vedota, että koska uskotte homouden olevan voimassa, niin pitäkää orjia ja kivittäkää synnintekijät koska vanhassa testamentissa sanotaan niin.

Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen kautta tuli voimaan lain muutos. Herra Jeesus ei kumonnut Jumalan lakia, joka on Kymmenen Käskyä. Herran Jeesuksen kautta kuitenkin kumottiin vanhan liiton jumalanpalvelusjärjestys. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki VT:n aikaiset käskyt, jotka eivät perustu ja ole yhtä pitäviä Kymmenen Käskyn kanssa kumottiin Herran Jeesuksen kautta. Uuden liiton järjestys poisti myös mm. eläinuhrit ja sen tilalle tuli Herran Jeesuksen uhri, jonka kautta julistetaan uskoa Jumalaan ja syntien anteeksiantamusta.

Uudessa Liitossa ei ole voimassa kuolemanrangaistusta synnintekijälle sillä tavalla, että seurakunnan tai jonkun muun tahon tulisi tuomita synnin harjoittajat kuolemaan. Vanhan liiton "orjat" olivat palvelijoita, eivät siis orjia ja heitä tuli kohdella hyvin. Jos israelilaiset kohtelivat palvelijoitansa huonosti, niin he joutuivat päästämään palvelijansa vapaiksi ( 2 Moos 12 luku). Suomenkielisessä VT:ssa oleva orja sana on hepreaksi ebed, joka tarkoittaa palvelijaa. Muun muassa monet englanninkieliset käännökset sekä myös Vanha Biblia käyttävät alkutekstin mukaista sanaa, eli palvelijaa. Kyse ei siis ollut orjuudesta. Uudessa Liitossa ei ole voimassa VT:n isäntä - palvelija käytäntöä.

Uuden Liiton aikakautena ei ole voimassa vanhan liiton aikainen jumalanpalvelusjärjestys ja siksi iso osa VT:n käskyistä ei ole enää voimassa. Raamattua ivaajien ja pilkkaajien esiin nostamat ajatukset VT:n käskyjen pohjalta ovat yhtä typeriä kuin se, että joku vaatisi jalkapuu ja häpeäpaalu rangaistuksen käyttöönottamista. Jalkapuu ja häpeäpaalu rangaistukset poistettiin käytöstä vuonna 1894, kun Suomessa astui voimaan uusi rikoslaki.

VT:n käskyt asetettiin noudatettaviksi tietyssä historian vaiheessa, mutta Herran Jeesuksen sovituskuoleman kautta on annettu Uusi Liitto ja uusi jumalanpalvelusjärjestys. Vanhaan ei saa enää palata, koska se ei ole enää voimassa. Samoin myös vuonna 1894 Suomesta poistettiin jalkapuu ja häpeäpaalu rangaistukset, jotka eivät enää ole voimassa, siksi ketään ei saa enää vaatia rangaistavaksi jalkapuulla tai häpeäpaalulla. Yhtä typerää on tuoda esille noudatettavaksi sellaisia VT:n aikaisia käskyjä, jotka eivät enää ole voimassa.

Painostaminen

Homokampanja

Marshall K. Kirk ja Erastes Pill kirjoittivat marraskuussa 1987 Guide lehdessä artikkelin nimeltään "The Overhauling of Straight America". Tämän artikkelin sanotaan olevan homoseksuaalisen liikkeen "raamattu". Artikkeli esittelee strategioita ja tekniikoita kuinka toteuttaa menestyksekäs propagandakampanja, jonka kautta sekoitetaan ja petetään amerikkalaiset sekä demonisoidaan vastustajia. Artikkeli esittelee kuuden askeleen menetelmän, miten homoseksuaalien tulee markkinoida tätä kampanjaa.

1. Puhu homoudesta äänekkäästi ja niin usein kuin mahdollista
2. Esitä homot uhreina, ei aggressiivisina hyökkääjinä
3. Anna myötämielisille perusteita
4. Esitä homot hyvinä
5. Esitä vastustajat pahoina
6. Rahoita kampanjaa

Käyn läpi lyhyesti kuuden askeleen menetelmän mietteitä ja ajatuksia vertaamalla niitä Raamatun opetukseen.

Pidä asia esillä

Homokampanjan tarkoituksena on pitää homoutta jatkuvasti esillä, eli pakkosyöttää sitä muille. Tällä tavalla murretaan yleiset ja normaalit käsitykset kun niitä vastaan koko ajan hyökätään ja markkinoidaan niiden rinnalle luonnottomia vaihtoehtoja. Tällainen toiminta on suvaitsematonta, jossa ihmiset halutaan aivopestä kannattamaan omia näkemyksiä. Tämän hedelmä näkyy nykyään jo Suomessa, sillä kansan enemmistö on hyväksynyt luonnottoman homoseksuaalisuuden harjoittamisen.

Raamattu opettaa jokaisen ihmisen olevan lähimmäinen, jota tulee rakastaa totuudessa. Uskomattomat ihmiset eivät ole käännytyksen kohteita, vaan lähimmäisiä joita rakastetaan. Evankeliumia kerrotaan rakkaudesta lähimmäiseen, ei oman asian ajamiseen, koska Herran Jeesuksen opetuslapsi kertoo Herransa sanoman.

Asetu uhrin rooliin ja syytä muita

On hyvin tyypillistä ja yleistä, että kun ihminen asettuu uhrin rooliin, niin hän sen kautta saa hyväksyntää muilta. Uhrin rooliin asettumalla ihminen myös syyttää niitä, jotka ovat toisinajattelijoita. Tällainen ihminen tekee niistä syyllisiä, jotka eivät ole samaa mieltä hänen kanssaan. Ajatuksena on että uhrin asemasta käsin saat sanomasi paremmin läpi sekä hyväksytyksi. Ajatuksena on myös, että uhrin roolista käsin saa myötätuntoa ja hyväksyntää muilta.  Uhrin asemasta käsin hän myös hyvin usein lyö muita "sallitusti" suojakilven takaa. Hän lyö aiheettomasti ja perusteettomasti, vain sen tähden koska hän haluaa väkisin saada agendansa hyväksytyksi. Tällä tavalla hän koittaa peittää oman aggressiivisuutensa. Tämä kaikki myös näkyy jo Suomessa.

Raamattu opettaa kunnioittamaan ja rakastamaan lähimmäisiään totuudessa. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei asetu uhrin rooliin muita syyttäen, vaan rakkauden kautta kertoo evankeliumin totuuden. Uskova ei pyri manipuloimaan lähimmäisiään, vaan Jumalan rakkauden kautta rakastaa lähimmäisiään kertomalla totuuden.

Puhu myötämielisille

Homokampanja kehottaa tekemään ihmisistä myötämielisiä homoudelle ja antamaan heille siihen koko ajan lisää perusteita. Kun tarpeeksi puhuu ja vetoaa ihmisen tunteisiin, niin enemmistö turtuu ja hyväksyy luonnottomuuden. Kampanja painottaa etsimään myötämielisiä ja puhumaan heille, eli tarkasti etsimään kohteensa. Vähemmistö ei suostu tämän kampanjan manipuloitavaksi, koska he näkevät, että on kysymys luonnottomuudesta.

Raamatun opetuksen mukaan Jumala haluaa pelastaa kaikki ihmiset. Raamattu ei kehota valitsemaan ihmisiä omien mieltymyksien mukaisesti. Raamatun opetus on, että tulee kertoa Jumalan rakkaudesta ajamatta omaa etua. Raamattu opettaa jokaisen ihmisen olevan tärkeä, sellainenkin joka ei arvosta eikä hyväksy sanomaasi. Siksi Jumalan rakkaudesta on tärkeää puhua kaikille ihmisille.

Olemme hyviä

Homokampanjan tarkoituksena on saada ensiksi ihmiset näkemään homot hyvinä ja kunnon kansalaisina, jonka jälkeen vasta koitetaan saada hyväksyntä homoudelle. He haluavat ensin piilottaa homouden, koska sitä pidetään epänormaalina. Pikku hiljaa homojen persoonien kautta koitetaan saada hyväksyntä homouden harjoittamiselle. Tämäkin on jo tapahtunut Suomessa

Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen opetuslapsi hyväksyy kaikki ihmiset ihmisinä, mutta ei hyväksy syntiä, jota homoseksuaalisuus edustaa. Herran Jeesuksen opetuslapsen hyvyys on Jumalan armoa, ei hänen omaa ansiotaan. Siksi Herran Jeesuksen opetuslapsi ei koskaan väheksy lähimmäisiään.

Parjaa vastustajia

Homokampanja kehottaa parjaamaan ja syyttämään vastustajia. Homoseksuaalit vetoavat ihmisoikeuksiin ettei ketään saa syrjiä ja parjata. Homokampanja kuitenkin itse syyllistyy parjaamaan, syyttämään ja mustamaalaamaan, niitä jotka ajattelevat eri tavalla seksuaalisuudesta kuin he. Tällainen toiminta on kavalaa, petollista, tuomittavaa sekä vääryyden kautta muita manipuloivaa. Homokampanjan syytös ja parjaus kohdistuu Raamattua totena pitäviä ihmisiä kohtaan. Tätäkin näkyy jo Suomessa.

Raamattu opettaa synnin olevan vääryyttä, joka tulee esille väärinä tekoina ja ajatuksina. Synnille on tyypillinen ominaispiirre, että se ivaa, pilkkaa ja haluaa vääristellä asioita. Tämä kampanja sallii sen, että vastustajia ivataan ja pilkataan sekä että heidät tulisi esittää pahoina. Tästä käy ilmi se kuinka kampanja toimii juuri synnin ominaispiirteen mukaan.

Raamattu kehottaa rakastamaan niitä, jotka meitä vihaavat, eikä pahaa saa kostaa pahalla. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa ivata eikä pilkata ketään. Herran Jeesuksen opetuslapsi sanoessaan homouden synniksi ei parjaa eikä syytä ketään, vaan sanoo sen mihin uskoo ja antaa ihmisten vapaasti päättää miten itse kukin uskoo ja elää.

Rahoita kampanjaa johon uskot

Homokampanja kehottaa rahoittamaan kampanjaa. He ajavat omaa etuaan, koska ihmisarvo ja suvaitsevaisuus on heille tärkeää.

Raamatun opetus on, että kun evankeliumin julistusta rahoitetaan, niin kysymys ei ole julistajien oman edun tai asian ajamisesta, vaan Herran asian ajamista. Ihmisarvo ja suvaitsevaisuus on tärkeää, siksi muista että evankeliumiin uskominen on vapaaehtoista. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa manipuloida ketään. Hyväksy se jos joku ei halua uskoa ja anna hänen vapaasti valita tie mitä hän haluaa kulkea.

Valtaa media

Homokampanja kehottaa homoseksualisteja rahoittamaan kampanjaansa. Artikkeli kehottaa murtamaan valtamedian, että se hyväksyisi homouden. Artikkeli tuo esille, että elokuvat ja TV-sarjat tulisi saada homoudelle myönteisiksi. Tavoite on saada mediassa näkymään homomainoksia, jotka esittävät homouden myönteisenä asiana. Tämä kaikki näkyy jo Suomessa.

Syyllistä Raamattua uskovia

Artikkeli tuo esille, että Raamattuun uskovat seurakunnat tuomitsevat homot. Artikkelin mukaan kahdella tavalla voidaan sotkea ja sekoittaa Raamattu uskovaisten homofobia. Ensimmäinen on saada tukea maltillisilta (liberaalit) seurakunnilta ja uskovilta. Nostaen esille vastaväitteitä vanhoillisille (Raamatun sanan mukaisille) Raamatun opetuksille ja tulkinnoille paljastamalla vihan (uskovien vihan) ja ristiriidat. Artikkeli sanoo, että toiseksi voimme heikentää homofobiasta kärsivien seurakuntien moraalista auktoriteettia esittämällä heidän arvomaailmansa vanhentuneeksi sekä olevan ajastaan jäljessä viimeisten psykologisten tutkimuksien valossa. Institutionaalinen uskonto (usko) täytyy laittaa vastakkain mahtavamman tieteen ja julkisen mielipiteen kanssa. Artikkeli vertaa Raamatun uskoa kilpeen ja miekkaan, joka kirosi maallisen humanismin. Artikkelin mukaan tällainen epäpyhä liitto on toiminut hyvin ennenkin seurakuntia vastaan aiheissa kuten avioero ja abortti. Artikkeli vetoaa, että kun avoimesti puhumme homoseksuaalisuuden yleisyydestä ja hyväksymisestä, niin tämä liitto voi toimia taas kerran.

Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen opetuslapsi ei vihaa ketään, eikä hänellä ole homofobiaa. Homokampanjan vihateema on parjauskampanja, jonka kautta he haluavat murtaa Raamatun sanan totuuden. He vetoavat psykologiaan, tieteeseen ja yleiseen mielipiteeseen, että saisivat tehdä tyhjäksi Raamatun totuuden. Siinä he eivät kuitenkaan onnistu, sillä vaikka maailma muuttuu, niin Jumalan sanan totuus ei muutu, eikä ihminen pysty sitä kumoamaan.

Homokampanjan toimintatavat ovat epäpuhtaita, epärehellisiä sekä muita mustamaalaavia. Tämän kautta he koittavat painostaa ja muuttaa yleisen käsityksen luonnollisesta seksuaalisuudesta.

Eräs tapa miten homoseksuaalit toimivat on sellainen missä he sanovat olevansa kristittyjä ja uskovia. Tämän tarkoituksena on sekoittaa ihmisiä ja jos joku sanoo, että homo ei voi olla uskova, niin he sanovat kovaan ääneen, että sinä loukkaat ja halvennat ihmisarvoani. Siitä ei kuitenkaan ole kysymys, sillä Raamattu opettaa homouden olevan syntiä ja siksi homouden harjoittaja ei voi olla Herran Jeesuksen opetuslapsi.

Suomen maa on täynnä luterilaisen kirkon kasteella kastettuja kristittyjä ateisteja. Tämä kertoo selkeästi sen, että jos joku sanoo olevansa kristitty tai uskova, niin se ei tarkoita samaa kuin olla todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi. Raamattu opettaa, että todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi on tehnyt Jumalan armosta parannuksen ja hänen tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo.

Mustamaalaaminen ja panettelu

"The Overhauling of Straight America" artikkelin mukaan homouden vastustajia tulee mustamaalata ja panetella. Artikkelin mukaan panettelu ja mustamaalaaminen on tarpeellista, koska vastustajat levittävät koko ajan väärää tietoansa. Artikkeli kehottaa toimimaan siten, että homofobian vallassa olevat ihmiset joutuvat kokemaan syyllisyyttä ja häpeää. Artikkeli kehottaa tekemään homouden vastustajista niin ilkeitä ja pahoja, että ihmiset haluavat sanoutua irti homouden vastustajista. Artikkelin mukaan homouden vastustajat pitää esitellä kuin Ku Klux Klan, joka vaati homojen polttamista ja kuohitsemista. Artikkelin mukaan homouden vastustajia tulee verrata natsien suorittamiin hirmutekoihin toisen maailmansodan aikana keskitysleireillä, jossa homoseksualisteja kidutettiin ja tapettiin. Artikkelin mukaan homokampanjan vastustajien parjaamisen tarkoituksena on saada vastustajat raivostumaan.

Edellä olevat toimintatavat ovat likaisia, kieroja sekä kiihotusta kansanryhmää ja ihmisiä vastaan, jotka eivät pidä homoutta luonnollisena asiana. Homokampanja kehottaa mustamaalaamaan ja panettelee niitä ihmisiä, jotka vastustavat homoutta. Tämän sanotaan olevan tarpeellista. Homokampanja koittaa saada homouden vastustajat näyttämään syyllisiltä, joiden tulisi hävetä. Artikkeli kehottaa tekemään vastustajista ilkeitä ja pahoja vertaamalla heitä historiassa tehtyjen hirmutekojen kaltaisiksi tai ihmisiksi, jotka ovat hyväksyneet nämä hirmuteot. Homokampanjan tavoitteena on saada homouden vastustajat raivostumaan: Raivostunut ihminen käyttäytyy negatiivisesti ja siten hänet saadaan ansaan, joka näyttää hänet huonossa valossa ja homouden puolustajat viattomina uhreina.

Homokampanjan tavoitteet ja toimintamenetelmät ovat korruptoituneita, likaisia, kieroja sekä alhaisia. Homokampanja rikkoo suvaitsevaisuuden rajat sekä loukkaa ihmisarvoa järjestelmällisen vihakampanjansa kautta. He taistelevat oman ihmisarvonsa puolesta pyrkien lietsomaan vihaa niitä kohtaan, jotka eivät näe homoseksualismia luonnollisena seksuaalisuutena.

Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei tietenkään koskaan missään tilanteessa hyväksy homoseksualistien surmaamista, kiduttamista eikä pakkokäännyttämistä heteroksi. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi uskoo homouden olevan synti. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi antaa myös ihmisille vapauden valita millä tavalla itse kukin haluaa elää ja toteuttaa seksuaalisuuttaan.

Homokampanja on jo melkein onnistunut

Homokampanja on ulottanut lonkeronsa kaikkialle. Se on soluttautunut kirkkoon muuttaen kirkon suhtautumisen homouteen, valtamedia ja kansan enemmistö on nykyään homoudelle myönteinen. Ihmiset ovat muuttuneet vihamielisiksi todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan, osittain homokampanja takia, joka provosoi ihmisiä vastustamaan Raamatun totuutta.

Tämän kampanja tulee huipentumaan siihen kun laittomuus muuttaa lait ja homouden synniksi sanomisesta tehdään rikos. Silloin alkaa maailmanlaajuinen suvaitsemattomuuden vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan, joita vainotaan uskonsa tähden. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei anna periksi synnille edes pakon edessä, vaan hän Jumalan armosta uskoo Raamatun totuuteen myös vainojen aikana.

Raamattu profetoi, että lopunaikana maailma antautuu laittomuuden valtaan, siksi synnin voimalla toteutettu homokampanja on onnistunut saamaan koko maailman valtaansa. He saavat kuitenkin vain lyhyen aikaa riemuita tästä, sillä Herran Jeesuksen tullessa takaisin päivien lopulla Hän tuomitsee homoseksuaalisuuden.

Suomessa tapahtunut painostus

Iltasanomat julkaisi 14.04.2009 artikkelin josta tulee ilmi ikävällä tavalla se kuinka jotkut (ei kaikki) homoseksuaalit painostavat ympäristöään seksuaalisuutensa kautta.

Pääkaupunkiseudun helsinkiläisessä ja espoolaisessa yläkoulussa tytöt ovat painostaneet toisia tyttöjä lesbosuhteisiin. Tyttöjä on uhkailtu ja painostettu suutelemaan toista tyttöä. Erään opettajan puuttuessa koulussa tapahtuvaan tyttöjen väliseen kähmintään, eräs tytöistä vastasi hänelle: "Onko sinulla jotain lesboja vastaan? Aina meitä syrjitään!"

Olen huomannut, että hyvin usein homoseksuaalisesti suuntautunut ihminen ylikorostaa omaa seksuaalisuuttaan ja "taistelee" omien oikeuksiensa puolesta. Tämä johtaa usein siihen, että jotkut homoseksuaalit painostavat ja jopa uhkaavat muita hyväksymään seksuaalisuutensa. Iltasanoman artikkelista käy myös ilmi se minkä olen itse havainnut, että jotkut homoseksuaalit eivät tyydy pelkästään itse olemaan homoja ja lesboja, vaan yrittävät saada muita (heteroita) panostamalla tekemään samoja tekoja kuin mitä he homoseksuaaleina tekevät.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä että kaikki homoseksuaalit painostavat muita, mutta hyvin usein heidän keskuudessaan kuitenkin tapahtuu sitä. Kähmintä (seksuaaliset aktiiviteetit) ja fyysinen kanssakäyminen ei kuulu julkisiin tiloihin. Iltasanoman artikkelista tulee esille myös se kuinka jotkut homoseksualistit luovat ja provosoivat tilanteen, jossa he tuovat esille kuinka heitä syrjitään.

Homoseksualistit sanovat, että heitä syrjitään ja heidän ihmisoikeuksiaan loukataan jos homous sanotaan synniksi tai poikkeavaksi seksuaalisuudeksi. Iltasanoman artikkelista käy ilmi huomio ja toiminta, jonka olen myös itse havainnut. Jotkut homoseksualistit (ei kaikki) syyllistyvät siihen mistä he muita syyttävät. Iltasanoman artikkelista käy ilmi, että jotkut homoseksuaali tytöt uhkasivat ja painostivat heteroita toimimaan seksuaalisesti homoseksuaalisuuden tavoin. He loukkasivat näiden heterotyttöjen identiteettiä ja ihmisoikeuksia. Valitettavasti tämä puoli asiassa usein unohtuu eikä siitä puhuta. Tämä Iltasanoman artikkeli on harvinaisuus uutistulvan viidakossa, sillä hyvin usein asia uutisoidaan siten kuinka kristityt loukkaavat homoseksuaalien ihmisoikeuksia.

Raamatun opetuksen mukaan jokaista ihmistä tulee rakastaa lähimmäisenä, mutta myös synti tulee sanoa synniksi. Raamatun mukaisessa terveessä uskossa oleva ihminen ei koskaan painosta homoseksuaaleja tulemaan heteroiksi. Herran Jeesuksen opetuslapsi uskoo Raamatun sanaan ja tuo esille sen mitä sana opettaa, mutta ei painosta ketään, vaan jättää valinnat ihmisen omalle vastuulle.

Synti haluaa enemmän

Tunnettu homoaktivisti Frank Kameny määrittelee (Kamenkyn ajatukset kursiivissa) omasta maailmankatsomuksestaan käsin  ihmisen ja eläimen välisen seksin näin:

Jos jokin mitä joku sanoo mielivaltaisesti "seksuaaliseksi perversioksi" tuottaa onnellisuutta kahden aikuisen kesken, niin silloin sen nautinto tulee säilyä. ....Näin meillä tulee olla enemmän ja parempaa nautintoa ja parempia seksuaali-perversioita, miten se sitten määritelläänkin kahden aikuisen keskinäisellä suostumuksella. ........Eläinseksi ei ole minun juttuni. En ole koskaan harrastanut sitä. Mutta se näyttää joidenkin ihmisten harmittomalta heikkoudelta ja omituisuudelta. Niinpä, niin kauan kun eläimellä ei ole mitään sitä vastaan, en välitä, enkä näe syytä että muidenkaan tulisi välittää. Jos eläinseksi yhteisestä sopimuksesta eläimen kanssa tuo onnellisuutta joillekin ihmisille, annettakoon heidän harrastaa sitä mikä tekee heidät onnellisiksi..........Jokainen joka ei halua valita elämäänsä jotakin tiettyä pornografiaa on oikeutettu siihen. Mutta sellaista oikeutta ei ole olemassa, jossa jotkut ihmiset koittavat rajoittaa tai estää sen hankintaa tai katsomista niiltä jotka sitä haluavat. Tällaiset yritykset edustavat moraalista fasismia. Amerikan talibanismia ja kristillistä fasismia. Edellä mainittuja tulisi vastustaa. Tämä on kansallisen pornon kuluttajien yhdistyksen (Pornografian kehitys ja suojelu) näkökanta. .....Joten ne jotka haluavat enemmän onnellisuutta tavoitelkaa enemmän ja parempia nautintoja ja parempaa ja kovempaa pornografiaa. .....

Ottaessani tämän esille en sano enkä tarkoita, että jokainen homoseksualisti ajattelee samalla tavalla kuin homoseksualisti Frank Kameny. Frank Kameny hyväksyi luonnottoman homoseksuaalisuuden, joka johti myös ihmisen ja eläimen välisen seksin hyväksymiseen. Kameny sanoo että hän ei itse harrasta eläinseksiä, mutta hyväksyy sen jos se tekee jonkun onnelliseksi joka sitä harrastaa. Tämä on ikävä osoitus ja todistus sille, että kun ihminen hyväksyy luonnottoman seksin harrastamisen, niin se voi johdattaa ihmisen hyväksymään yhä enemmän luonnottomuutta. Synnin himo ei tyydy, vaan se usein haluaa enemmän.

Frank Kamenyn sydämessä jäytää kapina Jumalaa ja Hänen sanaansa sekä Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan, siksi hän nimittää Raamatullista uskoa kristilliseksi fasismiksi. Ei aina, mutta hyvin usein homoseksualismin harrastajat tai sen hyväksyvät ihmiset kylvävät vihamielisyyden siemeniä Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. He usein haluavat puolustaa ihmisoikeuksia, mutta syyllistyvät kuitenkin ivaamaan ja pilkkaamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Raamattu kehottaa rakastamaan lähimmäisiään ja Herran Jeesuksen opetuslapsi rakastaa homoseksuaaleja lähimmäisinään, mutta eivät hyväksy homouden harjoittamisen tekoja. Herran Jeesuksen opetuslapsi arvostaa homoseksuaalia ihmisenä, eikä pilkkaa ja ivaa häntä, vaan kertoo sen miten uskoo Raamattua ja Jumalan sanaa.

Seksi eläinten kanssa kuten myös homous  ovat syntiä ja kauhistus Herralle, näin sanoo Jumalan sana hyvin selkeästi:

3 Moos 18:
22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.
23 Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se on iljettävyys.
24 Älkää saastuttako itseänne millään näistä, sillä näillä kaikilla ovat itsensä saastuttaneet ne kansat, jotka minä karkoitan teidän tieltänne.”

Fyysiset haitat ja vahingot

Homoseksuaalisuuden harjoittaminen kaikilla tavoilla ja muodoilla on aina synti. Hyvin usein tässä keskustelussa jätetään huomiotta homoseksuaalisuuden harjoittamisesta aiheutuvat fyysiset vahingot sekä haitalliset tartuntataudit. Koin että tämäkin asia tulee ottaa rohkeasti esille, koska se myös todistaa sen, että homouden harjoittaminen on vastoin luonnonjärjestystä sekä Jumalan tahtoa.

Anaalisen sukupuoliyhteyden harjoittamisen kautta leviää enemmän sukupuolitauteja kuin emättimen kautta. Homoseksuaalisista miehistä noin kaksi kolmannesta harjoittaa erilaisia anaalisia seksuaalitoimintoja.  Vaikka anaalisessa sukupuoliyhteyden harjoittamisen kautta käytettäisiin suojavälineitä, niin silti anaalinen sukupuoliyhteys aiheuttaa aina vahinkoa. Peräaukon sulkijalihas on tehty siten, että se venyy päästäessään läpi suolen liikkeet ulostuksen yhteydessä.

Kun peräaukkoon tunkeudutaan työntäytymällä sen sisään, niin peräsuolen ympärillä oleva kalvo vahingoittuu aina sekä helposti rikkoutuu. Kun peräaukkoon tunkeudutaan työntäytymällä sisään, niin työnnön aiheuttama paine yleensä vahingoittaa peräaukossa olevaa sulkijalihasta.

Jumalan luomassa luonnollisessa järjestyksessä peräaukko on suunniteltu sisältäpäin työntöliikkeeseen ulostuksen yhteydessä. Silloin kun peräaukkoon työnnetään jotakin ulkoapäin sisälle, niin se rikkoo paikkoja. Tämä osoittaa selkeästi, että seksuaalisuutta ei ole tarkoitettu toteutettavaksi anaalisen yhdynnän kautta. Kaikki asiat niin Jumalan luomat kuin ihmisen rakentamat ovat toimivia silloin kun niitä oikein käytetään. Väärinkäyttämisen takia asiat rikkoutuvat ja aiheuttavat ongelmia. 

Kun peräaukkoa käytetään anaaliseen sukupuoliyhteyden harjoittamiseen, niin sen seurauksena voi tapahtua seuraavia asioita: peräsuolen pidätyskyvyttömyys, peräsuolen kalvon repeytymät joiden kautta bakteerit pääsevät helposti verenkiertoon sekä peräaukon syöpä. Homoseksuaalinen sukupuoliyhteys sisältää hyvin usein myös yhdistetyn anaalisen ja oraalisen sukupuoliyhteyden, jonka seurauksena pienet ulostushiukkaset päätyvät suoraan suuhun ja päätyvät elimistöön aiheuttaen ongelmia. Peräaukkoon jää aina pieniä ulostushiukkasia myös peseytymisen jälkeen.

Erään amerikkalaisen seksuaalisia sairauksia käsittelevän tutkimuksen (kirja julkaisu) mukaan homoseksuaalisilla miehillä on homoseksuaalisen sukupuoliyhteyden harjoittamisen kautta suuri riski sairastua seuraaviin tartuntoihin: papillooma virus, hepatiitti B, herpes simplex virus, giardiaasi, shigelloosi, amebiaasi, kampylobakteeri, klamydia, gonokokki, treponema palladium ja infektiot peräaukossa (Lähde:  [Review] [47 refs]).

Totta kai myös miehen ja naisen välisen synnillisen (Jumalan tahdon vastaisen) seksin harjoittamisen seurauksena tarttuu muutamia tartuntatauteja. Mutta tutkimusten mukaan anaalinen sukupuoliyhteyden harjoittaminen levittää enemmän tartuntatauteja kuin emättimen kautta harjoitettava sukupuoliyhteyden harjoittaminen.

Koska anaalinen sukupuoliyhteyden harjoittaminen rikkoo peräaukon ympärillä olevia kalvoja, joka edesauttaa bakteerien pääsemistä verenkiertoon sekä muiden fyysisten haittojen takia kaikenlainen (myös miehen ja naisen välinen anaali sukupuoliyhdyntä) anaalinen sukupuoliyhdyntä on vastoin Jumalan luomaa seksuaalista kanssakäymistä. Jumala loi miehelle ja naiselle sukupuolielimet, jotka sopivat yhteen täydellisesti, siksi se on Jumalan luoma luonnollinen sukupuoliyhteys. Homoseksuaalisuus on sen kaikissa muodoissaan syntiä ja Jumalan tahdon vastaista.

On selvää, että fyysisten haittavaikutusten myötä mukaan astuu myös henkinen kuorma sekä ahdistus. On selvää ettei homoseksuaalisuus lisää ihmisen fyysistä ja henkistä terveyttä ja onnellisuutta, vaan päinvastoin kuormittaa niitä kovasti.

Tutkimuksien mukaan homomiehillä ja lesboilla on suurempi riski psykiatrisiin sairauksiin kuten masennukseen, huumeiden käyttöön sekä itsemurha yrityksiin. Tämä käy ilmi Hollannissa tehdyissä tutkimuksissa, jossa homoseksuaalisuus, lesbous ja bi-seksuaalisuus on yleisesti hyväksyttyä. Hollannin tutkimukset osoittavat sen että homoseksuaalisuuden yleisestä hyväksymisestä huolimatta homoseksuaaleilla on masennusta sekä itsemurha yrityksiä. Tässä valossa on nähtävä ettei ole perusteltua täysin väittää, että homouden vastustaminen ("homofobia") synnyttäisi masennusta ja itsemurha riskiä.

Laajat Hollantilaistutkimukset osoittavat ettei "homofobia" ole syy homojen ja lesbojen masennukseen, ahdistukseen sekä itsemurha riskiin. Hollantilaistutkijoiden mielestä tutkimus tuo esille todisteet, että homoseksuaalisuus on syy suurempaan riskiin sairastua psykiatrisiin sairauksiin homojen keskuudessa kuin "homofobian" aiheuttamat syyt.

Näyttää selvästi siltä myös tutkimusten valossa, että homoseksuaalien henkiset ongelmat kuten masennus, ahdistus ja itsemurha riski johtuvat luonnottomasta seksuaalisesta suuntautumisesta.

Lesbojen seksuaalisuutta käsittelevillä sivustoilla ja tietolähteissä on myös mainintoja lesboseksin aiheuttamista tartuntataudeista:
depts.washington.edu
thesisters.org.uk

Raamatun mukaan lesbous on syntiä ja Jumalan tahdon vastaista. Kaikenlaisen synnillisen seksin harjoittamisen seurauksena on mahdollisuus saada tartuntatauti. Uskon että nämä taudit tulevat juuri siitä syystä, koska ihmiset tekevät syntiä ja saavat siitä synnin seurauksena taudin itsellensä. Tämä ei ole väite, vaan tosiasia, joka on helppo todistaa oikeaksi.

Jumalan asettamassa sukupuolielämässä miehen ja vaimon välisessä pysyvässä parisuhteessa, jossa aviopuolisot ovat uskollisia toisilleen ei esiinny sukupuolitauteja.

CDC:n julkaisu papilloomaviruksesta

Ihmisen terveyteen keskittyvän laitoksen (amerikkalainen järjestö) CDC:n (Centers for Disease Control and Prevention) julkaisun mukaan papilloomavirus (HPV) on yleinen virus, joista noin 40 viruslajia tarttuu ihmisestä ihmiseen seksikontaktin kautta. CDC:n julkaisussa tutkittiin miesten papilloomavirus tapauksia.

Miehillä papilloomavirus voi infektoitua sukupuolielimien alueelle peniksen tai peräaukon ympärille sekä infetioita voi myös esiintyä suun ja kurkun alueella. Miehet saavat papilloomavirus tartunnan yleisimmin emätin- ja anaaliyhdyntöjen kautta. Papilloomavirus voi myös tarttua suuseksin kautta. Papilloomavirus voi joissakin tapauksissa aktivoitua vasta vuosienkin kuluttua seksiaktin seurauksena, jossa seksipartneri on ollut taudinkantajana.

Useimmissa tapauksissa miehillä papilloomavirus ei aiheuta oireita eikä terveyshaittoja. Joissakin tapaukissa papilloomavirus muodostaa miehillä syyliä sukupuolielimien alueelle. Jotkut papilloomavirukset voivat aiheuttaa miehillä penissyöpää, peräaukonsyöpää (anaalialueille), kurkkusyöpää (myös kielen alueelle ja nielurisat). Papilloomaviruksen aiheuttamat syylät eivät ole samaa lajia, jotka aiheuttavat syöpää.

Papilloomaviruksen aiheuttamia syöpä tapauksia havaitaan Amerikassa vuosittain seuraavasti:

- 400 miestä sairastuu penissyöpään
- 1500 miestä sairastuu peräaukonsyöpään
- 5600 miestä sairastuu suualueen syöpiin

Ylläolevissa luvuissa on myös huomioitu se että näiden syöpien taustalla on myös tupakan ja alkoholin käyttöä, ei yksistään papilloomavirus.

CDC:n julkaisun mukaan homoseksuaali ja biseksuaali miehillä on 17 kertainen riski sairastua peräaukonsyöpään kuin miehillä, jotka harrastavat seksiä vain naisten kanssa. Homoseksuaalit ovat siis vaarassa sairastua syöpään papilloomaviruksen kautta paljon todennäköisemmin kuin heteromiehet.

CDC:n julkaisun mukaan miehillä, joiden immuunijärjestelmän vastustuskyky on heikentynyt esim. HIV:n takia sairastuvat muita miehiä todennäköisemmin peräaukonsyöpään. Miehillä joilla on HIV tartunta saavat myös muita helpommin vaikeasti hoidettavia syyliä sukupuolielinten alueille.

Papilloomavirukselta on vaikea suojautua, sillä edes kondomi ei suojaa tartunnalta, koska papilloomavirus voi tarttua pelkästä ihokosketuksesta.

CDC: julkaisun mukaan on kiistaton tosiasia, että homoseksin harjoittamisen kautta riski sairastua papilloomaviruksen kautta erilaisiin syöpiin on paljon todennäköisempi kuin heteroseksin kautta. Itse asiassa CDC:n julkaisun mukaan homoseksin kautta esim. peräaukonsyövän riski kasvaa 17 kertaiseksi verrattuna heteroseksiin. Kiistattomasti homoseksin harjoittamisen kautta syöpäriski on moninkertainen verrattuna heteroseksiin.

On siis kiistaton tosiasia, että homoseksuaalisuuden harjoittamisen kautta riski sairastua vakaviin terveydelle vaarallisiin sairauksiin on paljon yleisempää homojen keskuudessa kuin heteroiden.

Ainoa keino suojautua papilloomaviruksen aiheuttamilta vakavilta vaaroilta on Raamatullinen pysyvä parisuhde, eli avioliitto miehen ja naisen välillä. Raamattu, Jumalan sana antaa tässäkin asiassa parhaimmat ohjeet, joiden tarkoitus on suojella ihmisen fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointia.

Huomautus lukijoille: Olen saanut palautetta koskien tätä kirjoitusta, josta poistin erään kohdan. Poistetussa kohdassa toin esille, että lesbojen keskuudessa on havaittu bakteerivaginoosi nimistä tulehdusta (en tuonut esille tulehduksen nimeä), joka on ominaista lesboille. Kerroin myös että tutkijat eivät tiedä mikä sen aiheuttaa. Kirjoitin myös että koska lesbous on syntiä, niin siitä on aina haittavaikutuksia, joka johtuu synnin seurauksista. Kirjoitin myös että lesbosuhteissa on mahdollista saada monia muita sukupuolitauteja. Toin sen myös esille, että Jumalan sanan opetuksen mukaan lesbous on syntiä ja vastoin Jumalan asettamaa seksuaalisuuden harjoittamista.

Poistin sen osan kirjoitustani koska se oli kirjoitettu huolimattomasti ja epätarkasti, joka ei tuonut asiaa ihan kokonaan esille siten kuinka ajattelen asiasta. Koska olen saanut siitä palautetta ja syytteitä epärehellisyydestä niin avoimesti kerron tässä poiston syyn ja mitä oikein tarkoitin.

Asiantuntijoiden mukaan bakteerivaginoosi on lesboilla paljon yleisempää kuin muilla naisilla. Bakteerivaginoosia esiintyy siis myös muilla naisilla kuin lesboilla, eikä sitä luokitella sukupuolitaudiksi. Asiantuntijoiden lausuntojen mukaan tarkoitin juuri sitä, että sitä esiintyy erityisesti lesboilla. Ominaista sanalla tarkoitin sitä, että se on yleisempää lesboilla kuin muilla naisilla ja tämän asiantuntijat vahvistavat.

Kun en alkuperäisessä poistetussa tekstissä kertonut bakteerivaginoosin nimeä, niin se johtuu yksinkertaisesti siitä, että en tiennyt sen suomenkielistä nimeä, koska lähdeaineistoni oli englanninkielellä. Kyse ei siis ollut epärehellisyydestä, vaan tietämättömyydestä koskien suomenkielistä nimeä. Englanniksi sen nimi on Bacterial Vaginosis (BV). Minulle annetusta palautteesta vasta sain tietää sen suomenkielisen nimen.

Käytin lähdeaineistona pääasiassa sivustoja, jotka käsittelivät lesbojen sukupuoli- ja tartuntatauteja seksuaalisen kanssakäymisen seurauksena. Siitä syystä en tuonut esille, että bakteerivaginoosia esiintyy myös muilla naisilla, vaikka sitä esiintyy paljon enemmän lesboilla. Lähdeaineisto oli englanninkielellä. Lähdeaineiston sivut olivat lesboille suunnattuja ja lesboutta puoltavia sivustoja. Kysymys tässäkään kohtaan ei ollut epärehellisyydestä, vaan lähdeaineiston antamista tiedoista joiden mukaan kirjoitin poistetun osan tekstin.

Bakteerivaginoosi ei ole sukupuolitauti, vaan emättimen tulehdustauti. Rinnastus aikaisemmassa tekstissä sukupuolitautiin oli huono ja väärä valinta. Koska bakteerivaginoosi on yleistä lesboille, niin se myös tarttuu lesbojen välisessä seksin harjoittamisessa. Tällä tavalla siitä tulee lesbojen keskuudessa tartuntatauti seksin harjoittamisen kautta. Siten se lesbojen kohdalla tarttuu toiseen lesboon synnillisen seksin harjoittamisen kautta. Näin synnillä on tässä kohden seurauksensa ja haittavaikutuksensa. Lesbous on syntiä Raamatun opetuksen mukaan.

Kun poistetussa tekstissä sanoin, että tutkijat eivät tiedä mikä sen aiheuttaa, niin tarkoitin sitä, että tutkijat eivät tiedä miksi bakteerivaginoosia esiintyy lesboilla paljon enemmän kuin muilla naisilla. Koska sitä esiintyy myös muilla naisilla kuin lesboilla, mutta lesboilla tutkimusten mukaan paljon enemmän, niin siihen on oltava joku muu syy kuin, että koska lesboparit harrastavat seksiä, niin sitä siksi esiintyy heillä enemmän kuin heteronaisilla, koska heterot harrastavat seksiä miesten kanssa ei naisten. Tutkijatkaan eivät vielä tiedä varmaa syytä siihen miksi lesboilla sitä esiintyy paljon enemmän kuin muilla naisilla.

Koska asiassa oli minun puoleltani huonoja ja vääriä sanavalintoja sekä minulle annetussa palautteessa väärinkäsityksiä ja vääristelyä tekstiäni kohtaan, niin päätin oikaista väärinkäsitykset sekä tuoda avoimesti esille sen kuinka olin myös taitamaton aikaisemmin ilmaisemaan sen mitä tarkoitin.

Homoseksuaalisuus ja pedofilia

Tarkoitukseni ei ole provosointi tai syrjintä homoseksuaaleja kohtaan, vaan tuoda esille faktat tutkimustuloksista, jotka osoittavat pedofilian olevan yleisempää homoseksualistien keskuudessa kuin heteroiden. Homoseksuaaleja on prosentuaalisesti vähemmän kuin heteroita, mutta kun suhteutetaan pedofilia tapaukset prosentuaalisesti, niin homoseksuaalit harjoittavat pedofiliaa heteroita useammin. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki homoseksuaalit ovat pedofiilejä, vaan että se on homoseksuaalien keskuudessa yleisempää kuin heteroiden keskuudessa.

Joidenkin homoseksuaalien keskuudessa pedofilian hyväksyminen on avointa ja he jopa haluaisivat sallia pedofilian seksuaalisen ilmauksen kanavana nuorille ja lapsille. Edellä oleva on äärimmäisen vaarallinen toive ja halu, siksi käsittelen aika laajasti homoseksuaalisuuden ja pedofilian yhteyksiä.

Homoseksuaaliset pedofiilit hyväksikäyttävät lapsia seksuaalisesti suuremmassa määrin verrattuna homoseksualistien prosentuaaliseen määrään väestöstä. Journal of Sex and Marital Therapy mukaan 457:stä miespuolisesta lasten seksuaalisesta hyväksikäyttäjsitä yksi kolmesta (36%) kohdisti seksuaalisen aktiviteettinsa poikia kohtaan. Näistä 457:stä miehestä yksi kolmesta hyväksikäytti poikia ja kaksi kolmesta tyttöjä. (Kurt Freund et al., "Pedophilia and Heterosexuality vs. Homosexuality," Journal of Sex and Marital Therapy 10 (1984): 197.) (Kurt Freund et al., "Heterosexuality, Homosexuality, and Erotic Age Preference," Journal of Sex Research 26 (1989): 107.)

Kurt Freundin mukaan edellä olevat luvut eroavat huomattavasti gynefiilien ja androfiilien kesken, joista androfiileilla luvut ovat vähäisemmät. Gynefiili pitää seksuaalisesti naisista ja androfiili miehistä.

Freund toi myös esille etteivät homoseksuaalit ole heteroita enemmän kiinnostuneita lapsista. (Kurt Freund et al., "Heterosexuality, Homosexuality, and Erotic Age Preference," Journal of Sex Research 26 (1989): 115.)

Zebulon A. Silverthorne tuo esille Freundin tutkimuksen rajoitukset ja puutteet. Freundin tutkimukseen valittiin sellaisia miehiä, joilla oli seksuaalinen mieltymys aikuisiin miehiin, ei lapsiin. Baileyn (1994) tutkimus oli rajoitettu koska se ei esittänyt osallistujien kiihotuksen kohdetta, vaan yksinkertaisesti kysyi osallistujilta minkä ikäisiä seksikumppaneita he halusivat. Jankowiakin (1992) tutkimus oli rajoitettu kahdella tavalla; homoseksuaalien kumppanit oli rajattu keski-ikäisten ikäryhmään sekä osallistujien kiihotuksen kohde oli myös rajattu keski-ikäisten ryhmään. Silverthorn korjasi tutkimusten puutteet havaitsemalla, että homoseksuaalit pitivät enemmän nuorista kumppaneista kuin heterot pitävät. (Zebulon A. Silverthorne and Vernon L. Quinsey, "Sexual Partner Age Preferences of Homosexual and Heterosexual Men and Women," Archives of Sexual Behavior 29 (February 2000): 67-76.)

Heteroita on lukumääräisesti homoseksuaaleja enemmän suhdeluvun ollessa kahdestakymmenestä yhteen. Suhdelukujen valossa homoseksuaali pedofiilit tekevät noin kolmanneksen kaikista lapsiin kohdistuvista seksirikoksista. Homoseksuaalisia pedofiilejä esiintyy huomattavan paljon lapsiin kohdistuvissa seksirikos tapauksissa. Epidemiologinen todiste osoittaa, että vain 2-4% miehillä on seksuaalista vetoa toisiin miehiin. 25-40% miehistä joilla on seksuaalisia tuntemuksia lapsia kohtaan tuntevat sitä poikalapsia kohtaan. Siten homoseksuaaleilla miehillä on 6-20 kertaa suurempi taipumus pedofiliaan kuin heteroilla. (Blanchard et al., "Fraternal Birth Order and Sexual Orientation in Pedophiles," Archives of Sexual Behavior 29 (2000):464.)

Archives of Sexual Behaviorin tutkimuksessa havaittiin selvä ero homoseksuaalien ja heteroiden lasten seksuaalisten hyväksikäyttäjien välillä. Tutkimuksessa oli 260 pedofiilia kolmessa ryhmässä: 152 pedofiili heteroita jotka hyväksikäyttivät tyttöjä, 65 homoseksuaali pedofiilejä jotka hyväksikäyttivät poikia sekä 43 biseksuaalia pedofiiliä jotka hyväksikäyttivät tyttöjä ja poikia. (Ray Blanchard, et al., "Fraternal Birth Order and Sexual Orientation in Pedophiles," Archives of Sexual Behavior 29 (2000): 471.)

Kun otamme huomioon homoseksuaalien paljon vähäisemmän määrän väestöstä, niin homoseksualistien keskuudessa poikiin kohdistuva pedofilia on yleisempää kuin heteroiden keskuudessa.

USA:n oikeusministeriö (U.S. Bureau of Justice - Bureau of Justice Statistics) on tehnyt laajan laajan tutkimuksen seksuaalisesta väkivallasta vuonna 2000. Tutkimuksen perustana oli tietokanta vuosilta 1991-1996 kahdestatoista osavaltiosta (Alabama, Colorado, Idaho, Illinois, Iowa, Massachusetts, Michigan, North Dakota, South Carolina, Utah, Vermont ja Virginia). Osavaltiot olivat osana NCVS-tutkimusta (National Crime Victimization Survey). Tutkimuksen nimenä oli "Sexual Assault of Young Children as Reported to Law Enforcement: Victim, Incident and Offender Characteristics". Tohtori Howard Snyder toimi tutkimuksen johtajana. Tutkimuksen väkivallan tyyppijakauma koostui väkivaltaisesta raiskauksesta, väkivaltaisesta sodomiasta, seksuaalisesta väkivallasta esineen avulla sekä väkivaltaisesta hyväilystä. Tutkimuksen mukaan lasten seksuaalinen ahdistelu tapahtui 25 prosenttisesti homoseksuaalien taholta sekä 75 prosenttisesti heteroiden taholta. Vuosien 1991 ja 1996 välillä homoseksualistien osuus oli USA:ssa 2-3 prosenttia väestöstä. Kun lasketaan keskiarvo väestöstä homojen ja heteroiden välillä, niin tilastollinen totuus tämän tutkimuksen mukaan on se, että homoseksuaalisesta henkilöstä tulee kymmenen kertaa todennäköisemmin pedofiili kuin heteroseksuaalisesta henkilöstä.

Steve Baldwin teki tutkimuksen vuodelta 2002, jonka julkaisi Regent University Law Review. Tutkimuksen nimi on Raportti: Pedofilia yleisempää "homojen" keskuudessa. Baldwinin tutkimuksen tarkoitusena oli paljastaa homoseksuaalisen kulttuurin "pimeä puoli". Tutkimus päätyi lopputulokseen, jonka mukaan lasten seksuaalista ahdistelua ja pedofiliaa esiintyy huomattavasti enemmän homoseksuaalien kuin heteroiden keskuudessa, kun tietokanta otantana on henkeä kohti tilasto väestöstä. Steve Baldwin toi esille artikkelissaan ”Lasten seksuaalinen ahdistelu ja homoseksuaalinen liike” ("Child Molestation and the Homosexual Movement"), että todistusaineisto tukee musertavalla tavalla käsitystä, että homoseksuaalisuuden seksuaaliseen poikkeavuuteen sisältyy häiriöitä, joilla on karmeat seuraukset kulttuurillemme.  Baldwinin mukaan on todella vaikeaa ilmaista homokulttuurin pimeää puolta näyttämättä karkealta. Baldwin on todella huolestunut asiasta, sillä on sitä mieltä, että homoseksuaalinen käyttäytyminen uhkaa läntisen sivistyksen ja sivilisaation perustuksia ja nimenomaan ydinperhettä.

Homoseksuaalinen yhteisö ja osa mediaa on ivannut Baldwinia hänen lausuntojensa tähden. Baldwin seisoo sanojensa takana tuoden esille, että homoseksuaalisten aktivistien pyrkimyksenä on hyökätä lasten kimppuun oman seksuaalisen nautinnonhalunsa tähden sekä laajentaakseen homoliikettä. Baldwinin mukaan tämä selkeä hyökkäys ydinperhettä vastaan.

Tohtori Judith Reisman (mediakasvatusinstituutin johtaja) vahvistaa Baldwinin näkemykset omassa tutkimuksessaan. Reismanin tutkimuksen mukaan (siteerasi psykologi Eugene Abelia) nuoriin poikiin kohdistuvaa seksuaalista ahdistelua esiintyy homoseksuaaleilla vähintään viisi kertaa enemmän verrattuna seksuaaliseen ahdisteluun tyttöjä kohtaan. Reismanin mukaan homoseksuaalisen lasten seksuaalisen väärinkäytön suhde heteroseksuaaliseen on tyrmäävä.

Homoseksuaalisuuden ja pedofilian läheisen yhteyden kieltäviä puheenvuoroja hyvin usein käyttävät homoseksuaalit. Tästä eräänä esimerkkinä tri. Gregory M. Herek, joka on avoimesti ja näkyvästi homo. Herek on myös psykologi. Herekin kannanotto on oman agendan puolesta puhumista, koska hän itse on homo ja siksi hän kieltää jyrkästi homoseksuaalisuuden ja pedofilian läheisen yhteyden. Useat puolueettomat ja pätevät tutkimukset ovat osoittaneet selkeästi, että homoseksuaalisuudella ja pedofilialla on läheinen yhteys keskenään.

Homoseksuaali pedofiilin määritelmä

Homoaktivistit sanovat, että poikia seksuaalisesti hyväksikäyttäviä miehiä ei voi pitää homoseksuaaleina.  Perusteluna heillä on määritelmä, jonka mukaan homoseksuaalisuus pitää määritellä taipumuksena tuntea aikuisena miehenä seksuaalista vetovoimaa toista aikuista miestä kohtaan. Homoaktivistien mukaan mies joka harrastaa pedofiliaa poikalapsia kohtaan ei ole homoseksuaali. Jotkut homoaktivistit sanovat myös ettei miestä voi luokitella homoseksuaaliksi, jos hän on ollut naimisissa naisen kanssa tai harrastanut seksiä naisen kanssa.

Käsite homoseksuaali pedofiili ei sulje toisiaan pois, koska ne määrittelevät kahden seksuaalisen viehtymyksen, jossa mies tuntee seksuaalista vetovoimaa samaan sukupuoleen, eli poikalapseen. Homoseksuaalin määritelmä on ihminen, joka tuntee seksuaalista vetovoimaa samaan sukupuoleen kuin mitä hän itse edustaa. Miespuolinen pedofiili, joka tuntee seksuaalista vetovoimaa poikalapseen on homoseksualisti sekä pedofiili, sillä hän tuntee seksuaalista vetovoimaa samaa sukupuolta kohtaan sekä poikalapseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki miehet jotka käyttävät seksuaalisesti hyväkseen poikalapsia ovat homoseksuaaleja.

Wieniläinen psykiatri tri Richard von Krafft-Ebing oli 1900-luvulla systemaattisen seksuaalisuuden poikkeamien tutkimuksen pioneeri, joka otti ensimmäisenä käyttöön käsitteen homoseksuaalinen pedofiili. Pedofiilien omissa tiedotteissa on käytössä sama käsite.

Uusimisriski sekä peitetoiminta

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology:n mukaan Homoseksuaali pedofiilien uhrit olivat usein tuntemattomia tai vieraita. Joillakin homoseksuaali pedofiileillä oli myös muita seksuaaliperversioita sekä muita useammin tuomioita aikaisemmista seksirikoksista. Toisten tutkimusten mukaan homoseksuaali pedofiileillä oli suurempi seksirikoksen uusimisriski kuin niillä jotka ovat käyttäneet tyttöjä seksuaalisesti hyväkseen. Homoseksuaali pedofiilien uusimisriski seksirikokseen oli kaksinkertainen verrattuna niihin jotka kohdistivat tekonsa tyttöihin. (James Bickley and Anthony R. Beech, "Classifying Child Abusers: Its Relevance to Theory and Clinical Practice," International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 45 2001)

Homoseksuaaleilla ja homoseksuaalisilla pedofiileillä on monenlaisia taipumuksia seksuaalisuuden alueella, jotka ovat täysin ristiriidassa luonnollisen seksuaalisuuden kanssa. Nämä monenlaiset taipumukset myös johdattavat monia homoseksuaaleja pedofiileiksi, jossa seksuaalinen kiinnostuksen kohde on poikalapsi tai nuori poika rakastajatar. Monessa tapauksessa homoseksuaalien runsas valikoima seksikäyttäytymiselle voi olla yritys peitellä pedofiliaa.

Tutkijoiden tiedossa on ollut pitkään, että pedofiileillä on runsas seksikäyttäytymisen valikoima, jonka tarkoituksena on vetää huomio pois viehätyksestä pedofilian harrastamiseen. Tutkimus seksuaalirikollista julkaisussa International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology:n mukaan lapsen seksuaaliset hyväksikäyttäjät pystyvät hyvin usein toimimaan huomaamatta koska he eivät lokeroidu tiettyyn stereotypiaan. (Krisin A. Danni, et al., "An Analysis of Predicators of Child Sex Offender Types Using Presentence Investigation Reports," International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 44  2000)

Homokulttuuri ja pedofilia

Homojen oikeuksien liikkeen historioitsija ja homoaktivisti David Thorstad väittää, että homoseksuaalisuudella ja pedofilialla on luonnollinen ja kiistaton yhteys.  Thorstad on kirjoittanut (David Thorstad, "Man/Boy Love and the American Gay Movement," Journal of Homosexuality 20 (1990): s.253) kirjassaan, että poikarakastajat olivat mukana homoliikkeen alkuaikana ja heidän läsnäoloaan suvaittiin.

Gay yhteisön uutisjulkaisussa sen avajaispainoksessa vuodelta 1979 oli homojen vapautusliikkeen lausunto mies ja poika rakkaudesta, joka esitti homojen vapautuksen lopullisen päämäärän olevan saavutus, joka mahdollistaa kaikille seksuaalisen vapauden, ei vain samoja oikeuksia lesboille ja homomiehille, vaan myös seksuaalisen ilmaisun vapauden nuorille ja lapsille.

David Thorstad siterasi Jim Kepneriä (International Gay and Lesbian Archives kuraattori Los Angelesissa):

Asia jonka olen halunnut tuoda esille on että jos me hylkäämme poikarakastajat  tänä päivänä keskuudestamme, niin meidän tulee lopettaa vetoaminen antiikin kreikkalaisiin kuten Michelangelo, Leonardo da Vinci, Oscar Wilde, Walt Whitman, Horatio Alger, ja Shakespeare. Meidän on parasta lakata pitämästä heitä osana perintöämme, ellemme laajenna käsitystä siitä mitä tarkoittaa olla homo tänä päivänä. (David Thorstad, "Man/Boy Love and the American Gay Movement," Journal of Homosexuality 20 (1990): s.266)

Pohjois-Amerikan mies-poika rakkaus yhdistys (North American Man-Boy Love Association - NAMBLA), on avoimesti kannattanut aikuisen ja lapsen välistä seksiä. 1985 NAMBLA pääsi New York's council of Lesbian and Gay Organizations sekä International Gay Association (nykyisin  International Lesbian and Gay Association - ILGA) yhdistysten jäseneksi. 1990-luvun puolivälissä ILGA, NAMBLA ja muutama muu pedofiilijärjestö menetti oikeutensa toimia kansalaisjärjestönä YK:ssa. (George Archibald, "U.N. Group Keeps Ban on Gay Lobby," Washington Times May 1, 2002)

Pedofilia ja homokirjallisuus

Edesmennyt runoilija Allen Ginsberg sanoi, että homoseksuaalisuuden ja pedofilian välillä on saumaton yhteys. Elämänkerta kirjoittaja Raymond-Jean Frontain kirjoitti Ginsbergin yhteyksistä NAMBLAaan (Ginsberg oli North American Man/Boy Love Association jäsen) sekä Ginsbergin teoksissa olevista viittauksista anaaliseksiin sekä pederastiaan (miehen ja pojan seksisuhde). (Raymond-Jean Frontain, "The Works of Allen Ginsberg," Journal of Homosexuality 34 (1997): 109.)

Ginsberg oli eräs homoseksuaali kirjoittajista, joka otti esille homoyhteisöissä viehtymyksen pedofiliaan. Mary Eberstadt kirjoitti the Weekly Standard julkaisussa kuinka kielto harjoittaa seksiä lasten kanssa rappeuttaa.

Carole Jennyn tutkimus väittää, että vain kaksi 269:stä lasten hyvälsikäyttäjästä voidaan identifioida homoksi tai lesboksi. ("Are Children at Risk for Sexual Abuse by Homosexuals?" Pediatrics 94 (July 1994): 41-44.)

Jennyn tutkimuksessa käytettiin epätyypillistä tutkimustekniikkaa. Raportoituja lasten hyväksikäyttäjiä ei haastateltu. Sen sijaan tutkijat vetosivat omakohtaisiin mielipiteisiin ja lääketieteellisiin terveyskeskusten tietolähteisiin  seksuaalisen hyväksikäytön lapsiuhreista. Seksuaalisten hyväksikäyttäjien käyttäytymistä ei kyselty. Jos on jo etukäteen päätetty, että poikia hyväksikäyttäviä miespedofiilejä ei voi pitää homoseksuaaleina jos heillä on ollut seksiä naisten kanssa, niin johtopäätös on että muutamilla tai jollain pedofiileillä on tyttöystävä ja he ovat naimisissa ja heillä on lapsia. Kuitenkin tutkimus osoitti, että 22 prosenttia hyväksikäyttäjistä käytti hyväkseen samaa sukupuolta olevaa. Se on osoitus selvästä homoseksuaalisesta pedofiliasta.

Eberstadt siteraa Village Voice julkaisua sanomalla, että homokirjallisuus on rikasta ja idyllistä kertomusta sukupolvien välisistä suhteista, kuten sellaisista suhteista, jotka ovat tänä päivänä kunnioitettavia. Hän mainitsee lukuisia esimerkkejä pedofilia  homokirjallisuudesta, jotka esiintyvät "valtavirran" homoseksuaalisessa runoudessa.

Paedophilia: The Radical Case kirja kertoo yksityiskohtaista tietoa siitä miten voi päästä intiimisuhteeseen nuorten poikien kanssa. (Tom O'Carroll, Paedophilia: The Radical Case (Boston:Alyson Publications, 1982)

Lesbo kolumnisti Paula Martinac on kirjoittanut homoseksuaalien sanomalehdessä Washington Bladessa: Aikuis-lapsi seksiä on pidetty tärkeänä aspektina homokulttuurissa. ... Kun jotkut homomiehet kunnioittavat aikuis-lapsi seksiä niin he samanaikaisesti julistavat etteivät he ole pedofiilejä ...  (Paula Martinac, "Mixed Messages on Pedophilia Need to be Clarified, Unified," Washington Blade  March 15, 2002)

Homoseksuaalisen pedofilian seuraukset

Eräs ikävä ja traaginen piirre homoseksuaalisessa pedofiliassa on, että miehet jotka käyttävät seksuaalisesti hyväksi poikia johdattavat heidän uhrinsa homoseksuaalisuuteen sekä pedofiliaan. Todisteet osoittavat, että suuri osa homoseksuaaleista ja pedofiileistä ovat joutuneet lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi. Eräs huomattava löydös tutkimuksessa oli, että 46 prosenttia homomiehistä ja 22 prosenttia lesboista raportoivat kokeneensa itse seksuaalisen hyväksikäytön lapsena saman sukupuolen seksirikoksen uhrina. Kontrastina on että vain 7 prosenttia heteromiehistä ja yksi prosentti heteronaisista raportoi tulleensa hyväksikäytetyksi lapsena saman sukupuolen toimesta. (Marie, E. Tomeo et al., "Comparative Data of Childhood and Adolescence Molestation in Heterosexual and Homosexual Persons," Archives of Sexual Behavior 30  2001)

Journal of the American Medical Association julkaisu ja tutkimus 279:stä homo- ja biseksuaalimiehistä (joilla oli AIDS) ja heidän vertailuryhmästään toi esille, että yli puolet Aids-ryhmästä sekä kontrolliryhmästä kertoi olleensa sukupuoliaktissa miehen kanssa ennen 16 vuoden ikää ja arviolta n. 20 prosenttia oli ollut 10 vuoden ikäisenä tai alle sen. (Harry W. Haverkos, et al., "The Initiation of Male Homosexual Behavior," The Journal of the American Medical Association 262  July 28, 1989): 501)

David Finkelhor on tunnettu lasten seksuaalisen hyväksikäytön tutkija, joka on todennut tutkimuksissaan, että ne pojat, jotka olivat olleet miehen seksuaalisen hyväksikäytön uhreina olivat itse aikuisiässä neljä kertaa useammin homosuhteissa kuin pojat, joilla ei ole ollut samanlaista kokemusta. Sen lisäksi nuoret pojat ovat kertoneet homoseksuaalisuutensa johtuvan siitä, että mies on käyttänyt heitä lapsena seksuaalisesti hyväkseen. (Watkins and Bentovim, s. 316)

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology:n julkaisemassa tutkimuksessa on todettu, että pedofiiliryhmästä tutkituista 40 prosenttia on kertonut joutuneensa seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi monta kertaa ennen 14 vuoden ikää sekä 28 prosenttia kertoi joutuneensa hyväksikäytön uhriksi joskus. (Gary A. Sawle, Jon Kear-Colwell, "Adult Attachment Style and Pedophilia: A Developmental Perspective," International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 45  February 2001)

USA:n Kansallisen Oikeustieteellisen instituutin, National Institute of Justicen mukaan lapsena koettu seksuaalisen hyväksikäytön uhrin osan takia todennäköisyys, että hän itse joutuu seksuaalirkoksesta pidätetyksi on 4,7 kertaa korkeampi kuin sellaisella, joka ei ole lapsena joutunut seksirikoksen uhriksi. (Cathy Spatz Widom, "Victims of Childhood Sexual Abuse - Later Criminal Consequences," Victims of Childhood Sexual Abuse Series:NIJ Research in Brief,  March 1995)

Child Abuse and Neglect julkaisun mukaan 59 prosenttia miespuolisista seksuaalirikollisista oli joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi lapsuudessa. ( Elliott, p. 582)

Journal of Child Psychiatryn mukaan seksuaalisen hyväksikäytön kokeneilla pojilla on taipumus toistaa oma kokemuksensa siten että hänestä tulee hyökkääjä ja joku toinen on uhri. (Watkins, p. 319.) Watkinsin mukaan useat tutkimukset vahvistavat, että 19-61 prosenttisesti miespuoliset seksuaaliset hyväksikäyttäjät ovat joutuneet itse hyväksikäytön uhreiksi.

Seksuaalinen hyväksikäyttäminen on kuin perintö, jonka jotkut homoseksualistit (ei kaikki) haluaisivat laillistaa hyväksymällä aikuisen ja lapsen välisen seksin. Liian moni pedofiilin uhri on itse päätynyt pedofiiliksi. Paljastamalla totuuden esimerkiksi homoseksuaalisesta pedofiliasta voimme olla katkaisemassa jonkun kohdalla kierteen uhriksi tulemisesta, jonka kautta päädytään pedofiiliksi. Meidän tehtävä on suojella lapsiamme pedofilian iljettävältä synniltä.

Raamattu ja pedofilia

Hyvin usein kuulen väitteen ettei Raamattu tuomitse pedofiliaa. Tämän väitteen takana on enimmäkseen homoaktivisteja, jotka haluaisivat laillistaa aikuisen ja lapsen välisen seksin. Raamatussa on maininta pedofiliasta, jossa pedofilia tuomitaan synniksi, jonka harjoittavat eivät voi periä Jumalan valtakuntaa.

Suomalaisista käännöksistä asia ei tule esille, koska alkukielen sanan merkitystä ei ole käännetty vastaamaan alkukielen merkitystä. Tutkimalla alkukielen merkityksen valossa korinttolaiskirjeen kuudetta lukua löydämme sieltä pedofiliaa viittaavan sanan:

1 Kor 6:9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

1 Kor 6:9 on kreikankielisessä tekstissä jakeen lopussa kaksi kreikkalaista sanaa (malakos ja arsenokoites). Malakos tarkoittaa epämiehekästä, pojan ja miehen välistä seksiä, miestä joka harjoittaa epänormaalia seksiä ja miesprostituutiota. Arsenokoites tarkoittaa homoseksuaalia, miestä joka makaa miehen kanssa.

1 Kor 6:9 jakeen lopussa sanotaan siis että pojan ja miehen välinen seksi (pedofilia), homoseksuaalisuus sekä miesprostituutio on syntejä, joiden harjoittajat eivät peri taivasten valtakuntaa. Raamattu siis opettaa pedofiliasta ja tuomitsee sen synniksi.

Yhteenveto homoseksuaalisesta pedofiliasta

Tutkimustulokset osoittavat kiistattomasti homoseksuaalisen suuntautumisen ja pedofilian olevan huomattavassa osassa yhteyksissä keskenään. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki homoseksuaalit ovat pedofiilejä, mutta huomattava osa heistä tuntee vetoa seksuaalisesti lapsiin ja alaikäisiin nuoriin.

Tutkimusten mukaan homoseksuaali pedofiileillä on monenlaisia seksuaalisia taipumuksia, jonka tarkoituksena on usein huomion pois vetäminen pedofiili taipumuksesta. Kyse on peitetoiminnasta, jonka kautta koitetaan salata todellinen seksuaalinen taipumus. pedofiilin tunnistaminen on täten vaikeampaa. Jos ihmisillä esiintyy poikkeuksellisia seksuaalisia taipumuksia, niin hän niiden kautta voi yrittää peitellä esimerkiksi pedofiliaansa. Pedofiilin tunnistamisessa tämä tieto voi auttaa, joka voi estää jonkun lapsen kohdalla joutumisen pedofiilin uhriksi.

Homoliikkeen parissa pedofilia on vaarallinen ilmiö, koska osa (ei kaikki) homoaktivisteista koittaa saada lapsiin ja alaikäisiin nuoriin kohdistuvan seksuaalisen kanssakäymisen lailliseksi. Homoliikkeen parissa oleva runsas pedofiilinen kirjallisuus aiheuttaa lisää seksuaalista korruptiota sekä lisää homoseksuaalien keskuudessa pedofiliaa. Ehdottoman tärkeää olisi yhteiskuntien taholta lailla kieltää pedofiilinen kirjallisuus.

Jotkut homoaktivistit vetoavat aikuis-lapsi seksin puolesta siihen, että se oli esim. antiikin Kreikan aikana yleistä ja hyväksyttyä. Tällainen argumentointi ei ole hyväksyttävää, sillä itse asiassa osa kreikkalaisista hyväksyi sen ja osa ei. Seksi aikuisen ja lapsen välillä on luonnotonta, jossa aikuinen itsekkäästi toteuttaa omaa vääristynyttä ja kieroutunutta seksuaalisuuttaan. Raamatun opetuksen mukaan pedofilia on synti, josta tulee tehdä parannus. Aikuinen pedofiili käyttää lasta häikäilemättömästi hyväkseen, jossa lapsi on aikuisen seksiperversion kohteena. Rumasti sanottuna lapsi on kuin aikuisen ihmisen seksilelu, jota aikuinen käyttää itsekkäästi hyväkseen oman kieroutuneen seksuaalisen tyydytyksen aikaansaamiseksi.

Homoseksuaalisuudessa on selvästi havaittavissa voimakas oman asian ajaminen, jonka kautta asiaa ajetaan siten, että koitetaan saada heteroita osallistumaan homoseksiin sekä tekemään heistä homoja. Homoseksuaalinen pedofiili toimii samalla tavalla, sillä huomattava osa heidän uhreistaan ajautuu ja valitsee homoseksuaalisen elämäntavan ja osasta heistä tulee pedofiilejä. Tutkimusten mukaan huomattavasta osasta lapsuudessa pedofilian kokeneista ajautuu aikuisiällä seksirikosten pariin.

Yllä olevat tosiasiat ovat huolestuttava ja vaarallinen ilmiö, siksi yhteiskunnan tulisi tehdä kaikkensa pedofilian kuriin laittamiseksi. On uskallettava avoimesti ja julkisesti tuoda esille homoseksuaalisuuden ja pedofilian läheinen yhteys. Leimakirvestä ei tule leimata siten, että jokainen homo on pedofiili, sillä kaikki homot eivät eivät ole pedofiilejä. Tosiasia on kuitenkin se, että homoseksuaalisuuden parissa esiintyy huomattava määrä pedofiliaa. Tietenkin kaikkeen pedofiliaan tulee tiukasti puuttua, mutta homouden kohdalla sen tulee olla tosi tiukkaa, koska homoliikkeen parissa on ihmisiä, jotka haluaisivat laillistaa aikuisen ja lapsen välisen seksuaalisen kanssakäymisen.

Homoliike ja osa mediasta ei halua uskoa homoseksuaalisuuden ja pedofilian läheistä yhteyttä ja he syyttävät suvaitsemattomiksi homouden vastustajiksi, niitä jotka uskaltavat ottaa esille homoseksuaalisuuden ja pedofilian yhteyden. Selvät tutkimustulokset osoittavat kiistatta homoseksuaalisuuden ja pedofilian läheisen yhteyden, siksi on äärimmäisen tärkeätä tuoda se esille.

Erittäin huolestuttavaa on myös yhteiskunnan taholta homoseksuaalisuuden salliva asenne. Homouden salliminen lisää pedofiliaa, sillä kuten on tullut esille, niin kiistattomat pätevät tutkimukset osoittavat homoseksuaalisuudella olevan läheinen yhteys pedofiliaan. Kehitys on huolestuttava ja vaarallinen, sillä väärä suvaitsevaisuus syö lopulta yhteiskunnan moraalisen tukijalan ja pitkässä juoksussa saastuttaa terveen moraalikäsityksen ja muuttaa sen kieroon suuntaan. Väärä suvaitsevaisuus tulee ikävä kyllä lisäämään lasten kärsimyksiä myös seksuaalisen hyväksikäytön kautta.

Raamatun mukaan homoseksuaalisuus sekä pedofilia on syntiä, josta on tehtävä parannus. Herra Jeesus voi muuttaa homoseksuaali pedofiilin kuten jokaisen pedofiilin ja eheyttää heidät elämään terveellisen seksuaalisuuden mukaan (miehen ja naisen välinen pysyvä parisuhde). Evankeliumi Herrasta Jeesuksesta saa ihmeitä aikaan, silloin kun ihminen tunnustaa syntinsä, tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen. Jos olet pedofiili ja luet tätä kirjoitusta, niin Jumalan luona on täydellinen anteeksiantamus, jonka kautta sinä voit saavuttaa luonnollisen seksuaalisen terveyden sekä ennen kaikkea pelastuksen Herrassa Jeesuksessa ja iankaikkisen elämän.

Allekirjoittaneen kanta homoseksuaalisuuteen

Kukaan ei synny homoksi, koska Jumala loi ihmisen ja asetti seksuaalisuuden miehen ja naisen välille, luoden myös sukupuolielimet kummallekin, joilla mies ja nainen voi harjoittaa seksuaalisuutta keskenään. Kukaan ei voi syntyä homoksi, koska silloin Jumalakaan ei olisi voinut sallia Raamattuun kirjoitettavan, että homoseksuaalisuus on vastoin luonnollista luomisjärjestystä.

Tänä päivänä meidän yhteiskuntamme on noussut vastustamaan ja käynyt kaatamaan Jumalan vanhurskaita säädöksiä, jotka jäävät kuitenkin voimaan Jumalan sanan ilmoitukseen. Kaikki jotka rakastavat Jeesusta ja Jumalan sanaa ymmärtävät myös ettei homous ja lesbous kuulu Jumalan suunnittelemaan seksuaalisuuteen, vaan ne ovat syntiä Jumalaa ja taivasta vastaan. Syntihän on syntiä, jota Jumala vihaa, mutta Jumala rakastaa syntistä ja Hänen evankeliuminsa Jeesuksesta Kristuksesta kuuluu kaikille, jossa on voima muutokselle kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta.

Jokainen ihminen on arvokas

Totta kai homoseksuaalinen ihminen on arvokas ja Jumalan luoma. Homous kuitenkaan ei ole Jumalan tahto eikä Jumalan luomaa, vaan synti. Ihmisarvo ei muutu sen takia, että tekeekö ihminen oikein tai väärin. Ihmisarvoa ei loukkaa se jos sanoo homouden olevan syntiä. Käännän asian päinvastoin. Herran Jeesuksen opetuslapsi voisi sanoa, että hänen ihmisarvoaan loukataan sanomalla, ettei hän saa uskoa homouden olevan syntiä. Huomaatko, että kun on kyse uskosta, vakaumuksesta tai seksuaalisuudesta, niin ei ole kyse ihmisarvon alentamisesta jos ei ole samaa mieltä kuin toinen on. Erilaisen mielipiteen kertominen uskonvakaumuksen tai henkilökohtaisen valinnan mukaan ei ole ihmisarvoa alentavaa, eikä varsinkaan silloin jos asia tuodaan esille toista kunnioittaen, ei ivaten ja pilkaten.

Itsemurhalla pelotteleminen

Monet ihmiset ovat muuttuneet homoseksuaaleista heteroiksi, kun ovat tulleet uskoon Herraan Jeesukseen. Eläviä todisteita on siis vaikka kuinka paljon. Uskovat eivät pakota ketään väkisin muuttumaan, vaan se on aina vapaaehtoista tai ainakin siellä missä ihmiset ovat terveessä, vastuuntuntoisessa sekä Raamatun mukaisessa uskossa Herraan Jeesukseen, niin siellä ihminen saa vapaasti muuttua ja uskoa Herraan Jeesukseen.

Itsemurhalla pelottelun kautta koitetaan syyllistää niitä, jotka uskovat homouden olevan synti. Nykyään Suomen kansan sekä luterilaisen kirkon enemmistö ei usko homouden olevan syntiä. Suomi on nykyään todella homomyönteinen maa, jossa niin kansalaisten enemmistö, media, elokuvat, kulttuuri kuin monet tahot avoimesti liputtavat homouden puolesta.

Suurin osa homoseksuaaleista ei nykyään uhkaa tehdä itsemurhaa, jos heidän seksuaalisia taipumuksia ei hyväksytä. Joku voi kuitenkin niin kokea ja ahdistua ja ajatella itsemurhaa. Tämä on valitettavaa, sillä itsemurha ei ole ratkaisu, vaan suuri ja ikävä menetys koko ihmiskunnalle. Itsemurhaan ei ihminen saisi päätyä koskaan, eikä myöskään sen tähden jos joku ei hyväksy hänen elämäntyyliä. Silloin ei ole kaikki kohdallaan ihmisen sisimmässä, jos hän uhkaa itsemurhalla. Kerron tässä elävän esimerkin millä tavalla ihminen voi oppia hyväksymään erilaisuutta olematta samaa mieltä.

Kohtasin erään kerran miehen, joka sanoi olevansa nainen miehen ruumiissa. Hän sanoi minulle, että aikoo mennä "sukupuolenkorjausleikkaukseen" että ruumis vastaisi sitä mitä hän on mieleltään. Hän oli mies, isä, jolla oli jo lapsenlapsia. Minä sanoin hänelle, että on syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan kun ihminen haluaa vaihtaa luonnollisen miehen sukupuolensa naisen sukupuoleen. Hän uhkasi tehdä itsemurhan, koska en hyväksy hänen päätöstä ja hänen mukaan loukkasin hänen identiteettiänsä.

Kävimme perinpohjaista keskustelua jonka tuloksena hän ymmärsi, että minä uskovana ihmisenä välitän ja rakastan häntä lähimmäisen rakkaudella. Hän myös kykeni ymmärtämään ja hyväksymään sen, että kaikkien ihmisten ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä. Hän myös ymmärsi sen, että toisen ihmisen voi hyväksyä, vaikka kaikesta ei ole samaa mieltä. Hän myös ymmärsi sen, että itsemurhalla uhkaaminen hänen tapauksessaan oli keino painostaa ja pakottaa väkisin hyväksymään asia, joka oli vastoin toisen ihmisen vakaumusta. Hän myös ymmärsi sen, että minä en pakottanut enkä painostanut, koska kerroin vain sen miten uskon ja mitä mieltä olen. Hän myös ymmärsin sen, että kaikkien ihmisten ei tarvitse olla samaa mieltä hänen kanssaan ja silti hän saa uskoa ja olla sitä mieltä mitä hän on, riippumatta siitä mitä muut ajattelevat. Hän luopui ajatuksesta itsemurhan tekemisestä. Me kumpikin jatkoimme elämässämme eteenpäin, hän miehenä uskoen olevansa nainen ja minä uskoen, että on synti koittaa muuttaa syntymässä lahjaksi saatua sukupuolisuutta.

Älä tuomitse

Lopunajan ihmiset, jotka synnin valhe on sokaissut sanovat Herran Jeesuksen opetuslapsille, että Raamattu opettaa ettei saa tuomita. He eivät vain ymmärrä sitä, että he väärin siteeraavat Raamattua ymmärtämättä mitä on sanottu ja miksi on sanottu:

Matt 1:
1 ¶ "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi;
2 sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.
3 Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?
4 Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: ‘Annas, minä otan rikan silmästäsi’, ja katso, malka on omassa silmässäsi?
5 Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä.
6 Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.

Joh 7:24 Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio."

Luuk 6:37 Älkääkä tuomiko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

Jos tuomitsemme väärin perustein lähimmäisen esim. malka omassa silmässä (eläen itse synnissä), niin olemme ulkokullattuja (tekopyhiä) ja teemme silloin väärin. Otan esimerkin; jos sanomme huorintekijälle, että hän tekee huorin ja itse teemme huorin tai itse olemme varkaita, niin silloin on malka omassa silmässä. Herra Jeesus tarkoitti Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sitä, että älä tuomitse, ettei sinua tuomittaisi, sillä jos tuomitset ja itse elät synnissä, niin silloin sinut tuomitaan.

Jeesuksen sanojen mukaan kuitenkin saa antaa oikean tuomion, jos esim. joku varastaa, tekee huorin ja valehtelee, niin on meillä oikeus sanoa synti synniksi. Oikean tuomion antaminen ei ole tuomitsemista, vaan sen toteamista, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Homouden sanominen synniksi ei ole tuomitsemista, emmekä silloin tuomitse ketään, sillä olemme sanoneet totuuden, koska Raamattu sanoo homouden olevan synti.

Samoin ei uskova silloin tuomitse ketään, jos hän sanoo synnin tekemisen johtavan kadotukseen. Uskova ei silloin ketään tuomitse, vaan kertoo kuka tuomitsee ja miksi; Jumala tuomitsee synnintekijän kadotukseen. Lopunajan synnin vallan alla oleva ihmiskunta koittaa tehdä kaikkensa, että se saisi rauhassa tehdä syntiä se jopa vääristää Raamatun sanaa, että saisi omalletunnollensa "rauhan".  Tämän tähden lopunaikana myös monet uskovat tulevat luopumaan totuuden rakkaudesta ja heistä tulee hyvän vihamiehiä.

Jumala rakastaa myös homoja ja siksi evankeliumi ja sen muuttava voima on myös tarkoitettu homoille. Jumalaan uskovana en tuomitse homoja ihmisinä, vaan rakastan heitä Jumalan rakkaudella, mutta koska homous  ja sen harjoittaminen on Jumalan sanan mukaan synti, niin silloin minun on Jumalan lapsena kerrottava tässä asiassa se mikä on totuus, eli Jumalan sanan totuus, joka kertoo homouden olevan synti.

Kaksostutkimuksen todisteet (päivitys 15.6.2018)

Kahdeksan laajaa tutkimusta identtisistä kaksosista Australiassa, USA:ssa ja Skandinaviassa viimeisen kahden vuosikymmenen ajalta ovat päätyneet samaan lopputulokseen, ettei homouden syy ole synnynnäistä.

Identtisillä kaksosilla on samat geenit ja DNA. Heillä on sama olosuhteet kohdussa ennen syntymää ja he ovat kasvaneet samassa ympäristössä. Jos genetiikka tai olosuhteet ennen syntymää aiheuttaisivat homoseksuaalisuuden ja toinen kaksosista on homo, niin silloin myös toisen kaksosen pitäisi olla homo.

Tutkija Neil Whitehead on sanonut, että kaksosilla on identtinen DNA ja silloin homoseksuaalisuuden pitäisi olla 100% kaksosilla. Tutkimukset ovat paljastaneet kuitenkin aivan muuta. Tutkimukset osoittovat, että jos kaksonen on homoseksuaali, niin toisella kaksosella homouden mahdollisuus on 11% ja naisilla 14%. Koska identtiset kaksoset ovat aina geneettisesti identtisiä, niin geneettisyys ei määritä homoseksuaalisuutta. Whiteheadin mukaan kukaan ei synny homoksi.

Whitehead uskoo että homous syntyy erilaisista tekijöistä, asioista jotka tapahtuvat vain toiselle kaksosista sekä siitä kuinka kaksonen suhtautuu asiohin. Esimerkiksi toinen kaksosista saattaa altistua pornografialle tai seksuaaliselle hyväksikäytölle, jota ei tapahdu toiselle kaksosista. Kaksoset saattavat reagoida eri tavalla esimerkiksi tapahtumiin perheessä tai koulussa. Nämä yksilölliset vaikuttavat asiat ovat vallitsevia tekijöitä.

Whiteheadin mukaan ensimmäinen laaja ja luotettava kaksostutkimus tehtiin Australiassa (1991) sekä toinen laaja tutkimus USA:ssa vuonna 1997. Sen jälkeen Australiassa ja USA:ssa on tehty lisää kaksostutkimuksia sekä useita tutkimuksia Skandinaviassa. Kaksosrekisterit ovat nykyajan kaksostutkimuksen perusta. Ne ovat nykyään laajoja ja niitä on monissa maissa. Euroopassa on jättimäinen kaksosrekisteri, jossa on 600000 rekisteröityä tapausta. Australiassa on vähän yli 25000 rekisteri.

Merkittävä kaksostutkimus nuorten parissa osoittaa heikkoa geneettistä korrelaatiota. Vuonna 2002 Bearman ja Brueckner tutkivat kymmeniä tuhansia nuoria opiskelijoita USA:ssa. Homoseksuaalisuus lukemat identtisten kaksosten kesken osoittivat lukuja 7,7% pojilla ja naisilla 5,3. Whiteheadin mukaan kaksostutkimus todistaa sen kuinka vaihtelevaa seksuaalinen identiteetti voi olla.

Neutraalit akateemiset tutkimukset (tehty ei terapeuttisessa ympäristössä) ovat osoittaneet olennaisia muutoksia seksuaalisuuden suhteen. Noin puolet homoseksuaaleista ja biseksuaaleista siirtyvät kohti heteroseksuaalisuutta elämänsä aikana. Noin 3% nykyisistä heteroseksuaaleista on joskus uskonut olevansa homoseksuaaleja tai biseksuaaleja. Whiteheadin mukaan seksuaalinen suuntautuminen ei ole kiveen hakattu ominaisuus.

Whiteheadin mukaan, vaikka homoseksuaalisuus ei ole geneettistä, niin hänen mukaansa esim. jos homoseksuaalisuus viehtymys alkaa 10-vuoden iässä, niin kukaan ei silloin valitse homoseksuaalisuutta.

Olen edellä olevasta kohdasta eri mieltä Whiteheadin kanssa, sillä 10-vuotias on kykenevä valitsemaan homoseksuaalisuuden. Jos esimerkiksi mies käyttää poikaa seksuaalisesti hyväkseen, niin poika voi valita sen seurauksena hyvinkin nuorena homoseksuaalisen identiteetin, koska seksuaalinen hyväksikäyttäminen vääristi hänen seksuaalisuutensa. Kirjoitan näistä asioista lisää myöhemmin.

Identtiset kaksoset (samanmunaiset) syntyvät, kun hedelmöittynyt tsygootti (munasolu) jakaantuu muodostaakseen alkion. Silloin kun tsygootti jakautuu kahdeksi alkioksi, niin sen seurauksena syntyy kaksoset, eli kaksi samanlaista yksilöä. Koska kaksosilla on sama munasolu, niin he ovat ovat yksilöinä geneettisesti samanlaisia. Kaksosilla on myös täysin samanlainen DNA-profiili (DNA-sormenjälki).

Kaksosilla on täsmälleen sama perimä ja tutkimusten mukaan heidän eronsa johtuvat ympäristöstä ja elintavoista, sillä tutkimusten mukaan toinen kaksosista voi sairastua johonkin perinnölliseen tautiin mihin toinen kaksonen ei sairastu. Eroa ei voi selittää geeneillä, koska kaksosilla ovat samat geenit. Saman perimän tähden identtisten kaksosten sormenjäljet muistuttavat toisiaan, mutta eivät ole täysin samanlaiset.

Kaksostutkimukset kumoavat kiistattomasti sen ettei homoseksuaalisuus ole synnynnäistä, eikä geneettistä. Kiistattomat tutkimukset osoittavat sen ettei kukaan synny homoseksuaaliseksi.

Kaksi kampanjaa

Video kahden kampanjan toimintatavoista:

Homoseksuaalisuus ja lesbous on Jumalan luomisjärjestyksen vastaista seksuaalisuuden harjoittamista, joka on syntiä Jumalan edessä. Raamatun ilmoitus homoseksuaalisuuteen on vesiselvä, se on syntiä, jonka harjoittajat eivät voi periä Jumalan valtakuntaa.

youtube.com/MwM473N-0d

 

Linkkisuositus:

Ei geneettinen ominaisuus


 

Petri Paavola 25.3.2011

Linkkivinkit:

- Homoraamattu QJV
- Homoseksuaalisuus Raamattu
- Solutustoiminta
- TV2 homoilta
- Vihamielinen blogikirjoitus
- Älä alistu Annin tarina

Lähteet:

Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version
Online Bible Hebrew and Greek lexicon
iltasanomat.fi
OverhaulingStraightAmerica
gay_strategies/overhauling
vantaanlauri.fi/arkisto
emaso.com/ref10eB
emaso.com/fi-4-38e
emaso.com/ref38e
emaso.com/fi-finnish
http://www.nambla.org/
http://tiedoitus.741.com/
childhood/Pa-Re/Pedophilia
psychology.ucdavis.edu
catholiceducation.org
Netherlands Ends Discrimination in Civil Marriage: Gays to Wed," Lambda Legal Defense and Education Fund Press Release, March 30, 2001
Theo Sandfort, Ron de Graaf, et al., "Same-sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders," Archives of General Psychiatry, 58(1): 85-91, p. 89 and Table 2 January 2001

Linkki:
jariiivanainen.net

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker