Iankaikkinen pelastus

 

 

Tänä päivänä on maassamme yleistynyt opetus, jossa opetetaan, että kun ihminen tulee uskoon niin koska hän on kerran pelastunut niin hän on aina pelastunut eikä voi koskaan menettää pelastustaan. Mutta mitä Raamattu opettaa aiheesta? Sitä aion seuraavaksi tutkia tässä kirjoituksessani. Tämä oppi on hyvin yleinen Amerikan mantereella, jossa siitä käytetään yleensä kahta nimitystä: Eternal security ja once saved is always saved (OSAS).

Iankaikkinen elämä

 ”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä." Joh 3:36 

 

Raamattu opettaa, jotta uskon kautta saadaan Jumalan armosta iankaikkinen elämä. Jeesus Kristus myös opetti, jotta uskon syntyminen on  Jumalan teko. Jeesukseen Kristukseen uskominen on siis Jumalan teko ja Jumalan armoa. Kun siis uskomme Jumalaan Hänen armostaan niin silloin meillä on iankaikkinen elämä. Iankaikkinen elämä on siis kytketty Jumalan armoon, joka vaikuttaa siten että uskomme Jeesukseen Kristukseen sillä tavoin, jotta olemme kuuliaisia Jumalan sanaa kohtaan.

 

Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille  ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,  odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,  hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Tiit 2:11-14

 

Jumalan armo vaikuttaa uskovassa, jotta hän oppii kasvun kautta hylkäämään jumalattomuutta (syntiä) sekä synnin himoja. Jumalan armo myös vaikuttaa kasvun kautta siveyttä, jumalisuutta sekä vanhurskasta elämää. Tämä Jumalan armo työ tapahtuu siten, jotta Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan sanan mukaista elämää uskovan sydämessä. Pyhän Hengen vaikuttamana uskova oppii vastustamaan syntiä sekä voittamaan syntiä. Pyhän Hengen vaikuttamana uskova oppii elämään vanhurskaasti tässä nykyisessä maailmanajassa. Raamattu myös opettaa, jotta emme tule täydelliseksi tässä ajassa, vaan terveen uskon vaikutuksesta kasvamme kohti täydellisyyttä. edellä oleva on tärkeä ymmärtää, koska muutoin täydellisyys vaatimuksen alla oleva uskova menee rikki ja luopuu uskostansa. Koska uskovasta ei tule täydellistä tässä ajassa, sillä olemme vajavaisia vaelluksessamme.

 

Jumalan tahto on siis kasvattaa uskovaa kohti täydellisyyttä eli Jumalan kuvan kaltaisuutta.

 

Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki, 2 Kor 3:18

Pelastuksen päämäärä on siis kasvattaa ja muuttaa ihmistä kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Hylkäämällä ja luopumalla uskosta Jeesuksen Kristukseen ihminen palaa takaisin saatanan valtapiirin alaisuuteen eli synnin harjoittamiseen. Synnin palkka on iankaikkinen kuolema. Pysymällä Jeesuksessa Kristuksessa, Herra muuttaa meitä Hänen kuvansa kaltaisuuteen.

Voiko pelastuksen menettää?

Iankaikkinen elämä on kytketty Jeesuksen sovitukseen sekä kuuliaisuuteen Jeesusta  Kristusta kohtaan. Jumala ei heitä luotaan pois sitä, joka Hänen luokseen tulee, mutta me voimme kääntää selkämme Jumalalle ja  hyljätä Hänet. Esimerkiksi jos saat lahjan niin lahjan antaja ei ota sitä sinulta pois, mutta jos itse heität lahjan pois, niin silloin sinulla ei ole enää tätä lahjaa. Voiko uskova sitten menettää iankaikkisen elämän? Raamatussa on monta paikkaa, joista käy ilmi, jotta uskova voi menettää pelastuksen.

Tulevina aikoina jotkut luopuvat uskosta

Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja  valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty  ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. 1 Tim 4:1-3

Tässä Raamatun kohdassa on selvästi sanottu, jotta jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Tässä kohdassa oleva usko sana on kreik. pistis. Kreikan kielen sana pistis tarkoittaa uskoa ja esiintyy Raamatussa sellaisissa kohdissa, joissa puhutaan Jumalaan uskomisesta sekä uskosta joka pelastaa, esim. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, Ilm14:12 

Raamattu siis opettaa, jotta jotkut luopuvat uskosta Jeesukseen Kristukseen. Maailmassa on vain kaksi voimaa, Jumala sekä Saatana. Jos luovut Jeesuksesta niin silloin joudut Saatanan vaikutuksen alaisuuteen. Luopumalla uskosta voi siis pelastuksen menettää.  Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen".  Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi, Hebr 10: 38,39

Hebrealaiskirje on kirjoitettu juutalaisille uskoville, mutta sen sanoma on tarkoitettu kaikille uskoville myös pakana kansoihin kuuluville uskoville. Tämä kohta on siis kirjoitettu uskoville. Jumalan vanhurskauttama ihminen elää uskosta, mutta jos hän luopuu uskosta, niin silloin ei  Jumala häneen mielisty ja jos ei tämä uskostaan langennut tee parannusta, niin silloin hän luopuu omaksi kadotuksekseen. Tulevina aikoina siis jotkut uskovat luopuvat uskosta ja alkavat noudattamaan riivaajien oppeja. Tuskinpa riivaajien oppeja noudattamalla taivasta peritään. Epäjumalanpalvelus oli lueteltu lihan tekoina, joiden harjoittamisella ei peritä Jumalan valtakuntaa.

Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoitti, rohkaisevasti sekä kannustavasti, jotta me emme kuitenkaan luopuisi elävästä Jumalasta, vaan uskomme sielun pelastukseksi. Minäkin haluan kannustaa kaikkia uskovia kasvamaan uskossa sekä omistamaan iankaikkisen elämän. Mutta haluan myös uskoa koko Raamatun ilmoituksen, jotta pelastuksen voi myös menettää hylkäämällä Jumalan.

Monet lankeavat pois

Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.  Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.  Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu,
Matt 24:9-13

Jeesus Kristus kertoi, jotta vähän ennen Hänen tulemustaan, jotkut lankeavat pois uskosta laittomuuden valtaan pääsyn tähden. Jeesus Kristus kertoi myös, jotta nämä jotka lankeavat pois uskosta alkavat vihaamaan toisiaan. Tässäkin kohtaa on opetus, jotta uskova voi langeta pois uskosta. Menettävätkö nämä uskovat pelastuksen? Jeesus Kristus sanoi heidän vihaavan toisiaan ja Jumalan sana sanoo seuraavaa: Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi, 1 Joh 3:15. Pelastuksen hedelmä on rakkaus ei viha. Kun uskova luopuu elävästä Jumalasta ja alkaa kantamaan vihaa sydämessään, niin hän kantaa sydämessään vihan hedelmää, joka on saatanan kylvöä. Tästä vihasta ja luopumuksen tilasta voi vielä tehdä parannuksen, mutta jos ei uskova halua tehdä parannusta niin hän kulkee kohti kadotusta palvellessaan saatanaa Jumalan sijasta.

Jumalan temppeli

Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,  ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,  tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.  Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.  Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,  niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,  tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä  ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.  Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.  Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.  Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,  lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa,  2 Tess 2:1-17

Joudun hiukan sivuamaan aihettamme, muta tuo sivuaminen on tärkeää, koska se kytkeytyy kirjoittamaani aiheeseen, voiko pelastuksen menettää. Paavali kirjoittaa tessalonikaisille, jotta he eivät antaisi itseänsä vieteltäväksi. Tessalonikassa oli jotkut ymmärtäneet väärin Raamatun ilmoituksen, ilmeisesti myös siellä oli joku opettanut vastoin Jumalan sanaa. Tessalonikan seurakuntaan oli livahtanut ajatus, jotta Herran Jeesuksen tulemus sekä Herran päivä olisi jo pian tapahtumassa.

Paavali opetti, jotta Jeesus Kristus ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Raamatullinen järjestys on, että ensin ilmaantuu antikristus, jonka Jeesus tulemuksessaan tuhoaa. Raamattu kyllä kertoo selvästi, jotta seurakunta näkee antikristuksen ilmaantumisen ja joutuu olemaan ainakin osan aikaa ahdistuksen ajassa.

Monet uskovat opettavat, että ensin tulee Jeesus ja tempaa omansa  pois, jonka jälkeen vasta ilmaantuu antikristus, jolloin alkaa ahdistuksen aika. Tämän opin on kehittänyt alunperin katolinen kirkko. 1500- luvulla euroopassa vaikutti ns. uskonpuhdistuksen aika, jossa vaikutti mm. Calvin ja Luther hyvin voimakkaasti. Uskonpuhdistuksen seurauksena katolinen kirkko alkoi menettämään jäseniään Calvinin sekä Lutherin kannattajille. Uskonpuhdistajat myös opettivat voimakkaasti paavin olevan antikristus sekä että katolisen kirkon oppi on antikristillistä.

Tämän seurauksena katolisen kirkkoon perustettiin jesuiitta järjestö, jonka tehtävänä oli alun perin suorittaa vasta uskonpuhdistus, jotta saadaan väki takaisin katolisen kirkkoon. Antikristus sekä antikristillisyys syytteet olivat aluksi kova pala jesuiitoille.  Mutta Jesuiitat sekä katolinen kehitti uuden opin, jossa se vaihtoi antikristuksen ja Jeesuksen tulo järjestystä. Katolinen kirkko alkoi opettamaan vastoin Raamattua, että Jeesus tulee ensin, jonka jälkeen vasta tulee antikristus. Katolinen kirkko ajatteli, jotta tämä oppi poistaa kaikki antikristus epäilyt katolisesta kirkosta, jos uskoo katolisen kirkon opettaman järjestyksen tästä asiasta. Johannes kirjoittaa selvästi, jotta antikristillinen vaikutus oli jo vaikuttamassa hänen päivinään: Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. 1 Joh 2:18 

Valitettavasti monet meidän aikamme sanan julistajat opettavat katolisten vääristämää järjestelmää, jossa ensin tulee Jeesus ja vasta sitten tulee antikristus. Tämä väärä järjestys johtaa myös ekumeenisen työn hyväksymiseen, niin kuin jotkut tämän opin kannattajat ovatkin nykyään mukana ekumeenisissa yhteyksissä, koska he opettavat että ensin tulee tempaus ja sitten ja sitten vasta tulee antikristus. Usein tällä tavalla opettavat, että antikristus eikä antikristillinen toiminta ala ennekuin tempaus on tapahtunut, niinpä tämä oppi sokeuttaa ja johtaa usein ekumenian kannattamiseen, joka on antikristillistä toimintaa. Raamatullinen järjestys on ensin antikristuksen ilmaantuminen, jonka jälkeen tulee herrojen Herra  ja kuningasten Kuningas Jeesus Kristus.

 

Raamattu opettaa selvästi, jotta ensin tulee antikristus ja seurakunta on ainakin osan ahdistuksen aikaa maan päällä. Sitten tulee Jeesus ja hakee omansa pois maan päältä. Uskovien ei tarvitse pelätä mitään, sillä Jeesus sanoi nämä sanat, jotka Häneen uskovien tulee omistaa, kun odotamme Jeesusta: Älkää pelätkö, sillä se päivä on teille vapautuksen päivä!!! Kristuksen morsian odottaa ylkäänsä Jeesusta Kristusta, Amen!!!

 

Toisessa tessalonikaiskirjeessä on selvästi kirjoitettuna, että tuo laiton, joka asettaa itsensä Jumalaksi (antikristus on sijaiskristus sekä Kristusta vastaan) asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Mikä on tuo Jumalan  temppeli?

Paavali tiesi sen, että vanhassa liitossa temppelin kaikkein pyhimmässä ilmestyi Jumala, siellä oli Hänen läsnäolonsa. Paavali tiesi myös sen, että temppelin esiripun repeydyttyä Jeesuksen kuollessa päättyi vanhan liiton temppeli jumalanpalvelus järjestys uuteen liiton mukaiseen palvelukseen. Paavali myös tiesi sen, että vanhan liiton temppeliä ei enää uudessa liitossa kutsuta nimellä Jumalan temppeli, koska uudessa liitossa uskova on Jumalan temppeli, jossa Jumalaa asuu Pyhän Hengen kautta. Kun uuden liiton kirjoitukset puhuvat Jumalan temppelistä, niin se aina tarkoittaa uskovia ihmisiä, joissa asuu Jumalan Henki.

     - Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 1 Kor 3:16 

 

     - Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani". 2 Kor 6:16 

 

Paavali tarkoitti, että ennen Jeesuksen tulemista tulee uskovien keskuuteen suuri luopumus, jonka tuo laiton saa aikaan suurilla ja väärillä ihmeillä ja tunnusteoilla. Tessalonikaiskirjeen mukaan jotkut uskovat luopuvat uskostaan ja vastaanottavat väärän antikristuksen valhe-evankeliumin ja väärän voitelun sydämeensä vähän ennen Jeesuksen tulemusta. Ilm 17, 1 tim 4:1 kertoo tästä sekä Matt 24:ssa Jeesus kertoo, jotta vähän ennen Hänen tulemustaan rakkauden kylmetessä monet luopuvat uskostaan laittomuuden päästyä valtaan. Jeesus sanoi selvästi myös, että uskovat joutuvat kaikkien kansojen vihattaviksi (ekumeeninen porttokirkko) ja joitakin uskovia myös tapetaan. Lue tarkasti Matt 24 ja Ilm 17 sekä 2 Tess 2, 1 Tim 4:1 niin näet kuinka ne kaikki puhuvat samasta asiasta.

 

Luopumus tulee siis Jumalan temppeliin eli jotkut uskovat luopuvat pois uskosta ja he vastaanottavat väärän voitelun, jonka seurauksena he joutuvat kadotukseen, koska eivät halunneet pysyä Jumalan rakkaudessa ja totuudessa. Siis rakkaudesta ja totuudesta luopuminen johtaa ihmisen kadotukseen.

Jumala on kuitenkin valinnut meidän pysymään pelastuksessa Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.

 

Monet uskovat, jotta 2 Tess 2:ssa oleva temppeli on Jerusalemin temppeli, joka rakennetaan sinne viimeisinä päivinä.  Tuo temppeli voidaan rakentaa Jerusalemiin, mutta tuo temppeli ei ole se temppeli, josta  2 Tess 2 kertoo. Uudessa liitossa on vain yksi Jumalan temppeli, joka tarkoittaa niitä uskovia, jotka ovat uudesti syntyneet Jumalan Hengestä. Paavali ei voi tarkoittaa 2 Tess 2:ssa olevaa temppeliä temppeliksi, jonka juutalaiset rakentavat käsillään, koska vanhan liiton temppelipalvelus lakkautettiin ja nyt on voimassa uuden liiton temppelipalvelus.

 

Jotkut uskovat, että Danielin kirjan kuvaama hävityksen kauhistus on sama kuin 2 Tess 2:ssa oleva Jumalan temppeli. Mutta Jumalan temppeli ei ole hävityksen kauhistus, vaan paikka missä Jumala asuu.

 

2 Tess 2:ssa kirjeessä pidättäjä on juuri tuo suuri luopumus. Kun lopun aikana tämä suuri luopumus saavuttaa huippunsa niin pidättäjä otetaan silloin pois ja laiton eli antikristus ilmestyy.  Seurakunta on siis se pidättäjä, mutta seurakunnan suuri luopumus poistaa pidättäjän eikä uskovien ylöstempaus. Tessalonikalaiskirjeessä lukee: jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Siinä lukee tieltä poistetuksi. Miltä tieltä poistetaan?? Kun suuren luopumuksen tähden monet uskovat lankeavat pois Jeesus tieltä, niin silloin tuo suuri luopumus poistaa pidättäjän, jonka jälkeen antikristus ilmestyy.

 

Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton,

 

Edellä on avain tähän asiaan. Minkä jälkeen laiton ilmestyy ja mikä pidättää laittoman tuloa?

Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy.

 

Luopumuksen jälkeen laiton ilmestyy eli vanhurskaus seurakunnassa estää laittoman tuloa, mutta uskovien suuren luopumuksen tähden pidättäjä poistuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy.

Pesty sika rypee rapakossa

Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi.  Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä.  Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa" 2 Piet 2:20-22

Jos uskova antaa maailman saastutusten voittaa sydämensä ja kääntyy pois elävästä Jumalasta, niin silloin he tapahtuu se mitä sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa”. Jotkut opettavat, että tässä Raamatun paikassa ei ole kysymys uskovista ihmisistä. Mutta tässä Raamatun paikassa sanotaan selvästi, että meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon. Nämä ihmiset olivat siis oppineet tuntemaan Herran, mutta luopuivat kuitenkin Hänestä. Jos palaat takaisin maailmaan., niin silloin palaat takaisin vanhan isäntäsi luokse eli saatanan luokse. Vain se, joka pysyy kuuliaisena Pojalle on näkevä iankaikkisen elämän.

Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet  ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,  ja sitten ovat luopuneet-taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.  Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta;  mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi-vaikka puhummekin näin. Hebr 6:4-9

Tämä Raamatun kohta kertoo, jotta on uskovia, jotka ovat valistetut (valistetut on kreikaksi photidzo, joka tarkoittaa tulla valoon) ja he ovat olleet osallisia Pyhästä Hengestä, mutta ovat sitten luopuneet Jumalasta. Tämä myös puhuu, että he ovat luopumuksessaan julkisesti häpäisseet Jeesusta Kristusta eivätkä voi enää tehdä parannusta, vaan heidän tiensä johtaa kadotukseen. 

Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa lukijoilleen, jotta hän uskoo lukijoistansa parempaa eli, jotta he eivät hylkää Jumalaa vaan, jotta he haluavat uskoa loppuun saakka Jumalaan.

Jotkut kerran pelastettu aina pelastettu opin kannattajat opettavat, jotta heberealaiskirje on kirjoitettu juutalaisille ei pakanuskoville eli kristityille. Mutta Hebrealaiskirje itse todistaa, jotta se on kirjoitettu Jeesukseen uskoville hebrealaisille, joka siten koskettaa jokaista uskovaa, sillä yksi ja sama usko on annettu kaikille Jeesuksen Kristuksen opetuslapsille.

Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen,  hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. Hebr 13:20,21.

Jeesus Kristus oli ja on myös hebrealaiskirjeen vastaanottajille Hyvä Paimen, jonka veren kautta myös Häneen uskovat hebrealaiset ovat uskovia Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. On päivänselvä, että hebrealaiskirje on kirjoitettu Jeesukseen Kristukseen uskoville ihmisille, se käy muun muassa tuosta kohdasta kiistatta ilmi.

Pyhän Hengen pilkka

Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. 1 Joh 5:16 

 

Sovittamaton synti on kuolemaksi ja sovitettu synti ei ole kuolemaksi. Jeesuksen veri puhdistaa synnit, mutta pelastuksen vastaanottamisen jälkeen vasta sovitus astuu voimaan Jeesus sanoi:   "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi", Mark 1:15.

On yksi synti mitä ei anneta anteeksi ja se on Pyhän Hengen pilkka.

    mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin." Mark 3:29

 

     Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet  ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,  ja sitten ovat luopuneet-taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.  Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta;  mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi-vaikka puhummekin näin. Hebr 6:4-9

 

Jos uskova luopuu uskosta ja sen jälkeen pilkkaa  ja häpäisee Jeesusta ja  Jumalaa, niin Raamatun mukaan heidän on enää mahdotonta uudistaa itseänsä parannukseen, vaan he ovat syyllistyneet Pyhän Hengen pilkkaan. Sellainen, joka tähän syntiin on langennut ei enää kysele onko hän tehnyt Pyhän Hengen pilkan, sillä hänen sisäinen ihminen on täysin synnin paaduttama. Pyhän Hengen pilkan tehnyt ihminen ei haluakaan enää tehdä parannusta eikä voikaan tehdä sitä sydämensä paatumuksen tähden. Sellainen joka kyselee onko hän tehnyt Pyhän Hengen pilkan ei sitä varmasti ole tehnyt. Yksi varma merkki on ettemme ole tehneet Pyhän Hengen pilkkaa on se kun kadumme sekä haluamme uudistaa mielemme parannukseen.

 

Pyhän Hengen pilkan tehnyt ihminen ei siis enää edes halua tulla takaisin Jumalan luokse, mutta jos sinä haluat tulla takasin Jumalan luokse, niin silloin et ole tehnyt Pyhän Hengen pilkkaa. Pyhän Hengen pilkkaa ei voi tehdä kukaan muu kuin sellainen, joka on uudestisyntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, jos hän luopumuksessaan pilkkaa elävää Jumalaa.

 

Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! Hebr 10:26.29

Jos olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen veressä ja sen jälkeen hylkäämme Jeesuksen Kristuksen ja teemme tahallamme syntiä, niin silloin ei ole enää uhria sellaisten ihmisten edestä, vaan he tuomitsevat itsensä kadotukseen teoillansa. Syntiin lankeaminen on eri asia, koska emme ole  täydellisiä, vaan vaelluksemme on vajavaista, niin silloin se on eri asia, muta kun kadumme ja teemme parannusta, niin Jumala antaa meille meidän syntimme anteeksi.

Kiinni vääryyden siteissä

Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa; ja nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän hämmästyi. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen.  Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen;  sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.  Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.  Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa  ja sanoi: "Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen".  Mutta Pietari sanoi hänelle: "Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.  Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä.  Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa-jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan.  Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä."  Niin Simon vastasi ja sanoi: "Rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet". Apt 8:13-24

 

Simon oli tullut uskoon, mutta ei halunnut luopua katkeruudestaan eikä vääryydestä ja sen tähden Pietari sanoi hänelle: "Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.  Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä.  Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa-jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan.  Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä." 

 

Kun tulemme uskoon, niin silloin Jumala haluaa puhdistaa meidän sydämemme synnin harjoittamisesta vanhurskauden harjoittamiseen.

Pysykää Kristuksessa

"Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.  Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.  Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.  Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.  Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Joh 15:1-6

Jotkut ymmärtävät, jotta edellinen kohta tarkoittaa vain juutalaisia, mutta ei muita. Tässä ei puhuta juutalaisista, vaan kaikista niistä, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen, jotta heidän tulee pysyä Jeesuksessa Kristuksessa. Ihminen, joka ei ole tullut koskaan uskoon ei voi pysyä Jeesuksessa Kristuksessa. Jos joku ei pysy Jeesuksessa Kristuksessa tarkoittaa uskovaa ihmistä, koska uskomaton ihminen ei ole koskaan ollut Kristuksessa eikä ole koskaan pysynytkään Kristuksessa. On siis kysymys uskovasta ihmisestä. jos emme pysy Jeesuksessa tarkoittaa sitä että emme halua vaeltaa Jumalan vaikuttaman uskon mukaisesti, vaan luovumme uskosta ja elämme elämämme ilman Jumalaa.

Sitten jotkut ymmärtävät tuossa kohden puhuttavan uskottomista ihmisistä. Tuossa sanottiin, jotta jos joku ei pysy Jeesuksessa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, joka kuivettuu; ja hänet heitetään tuleen, jossa hän palaa. Vain sellainen joka on tullut uskoon voi pysyä Jeesuksessa Kristuksessa ja vain sellainen joka on tullut uskoon voi tehdä sen päätöksen, jotta ei halua enää pysyä Jeesuksessa Kristuksessa. Joten on itsepetosta yrittää selittää, että se joka ei pysy Jeesuksessa on uskomaton ihminen. Koska tästä Raamatun kohdasta käy selvästi ilmi, että se joka ei halua pysyä Jeesuksessa Kristuksessa heitetään pois ja poltetaan.

Jeesus sanoi karsivan pois jokaisen oksan Hänessä, joka ei kanna hedelmää. Joh 15:2:ssa olevat sanat karsii pois on kreik. yksi sana airoo, joka tarkoittaa nostaa, kantaa sekä ottaa pois. Jeesus karsii lopullisesti pois vain sellaisen oksan, joka ei suostu kulkemaan Jeesus tietä Jeesuksen ehdoilla. Sellainen ihminen, joka on tullut uskoon karsitaan pois Jeesuksesta, joka haluaa jäädä synteihinsä eikä halua puhdistua synneistänsä. Tällainen ihminen heitetään pois, niin kuin kuiva oksa, joka tuleen heitetään.

Raamatun oppi on, jotta pysymällä Jeesuksessa Kristuksessa pysymme myös pelastuksessa. Viiniköynnöksen oksan tarkoitus on tuottaa kypsiä ja hyvänmakuisia rypäleitä. Samoin Jeesuksen opetuslasten tarkoituksena on kantaa hyvää ja kypsää hedelmää Jumalalle. Viiniköynnöksen oksa pystyy tuottamaan rypäleitä vain jos oksa pysyy kiinni viiniköynnöksessä. Samoin vain Jeesuksenkin opetuslapsi pystyy kantamaan hyvää hedelmää Jumalalle vain pysymällä Jeesuksessa. Miten voimme pysyä Jeesuksessa, mitä se oikein tarkoittaa?

Ihmisen liha ei kykene tuottamaan Hengen hedelmiä, koska ihmisen liha on liitossa saatanan kanssa, tämän tähden lihamme pystyy tuottamaan vain lihan tekoja, joiden harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa. Raamattu opettaa, että Jumala vaikuttaa uskovassa tahtomisen ja tekemisen, jotta Jumalan hyvä tahto tapahtuu ja toteutuu. Meidän lihamme siis ei synnytä uskon elämää, vaan Jumala tekee sen Henkensä ja sanansa kautta. Jumala puhuu Sanansa kautta sinun ymmärryksellesi eli mieleesi siitä, mihin suuntaan Jumala muuttaa sinua. Tämän seurauksena Pyhä Henki vaikuttaa sinussa Jumalan tahdon mukaista elämää.

 

Jumalasta luopunut pyyhitään pois elämän kirjasta

 

2 Moos 32:
31 Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: "Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta.
32 Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat."
33 Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani.

 

Ps 69:28  Pyyhittäköön heidät pois elämän kirjasta, älköönkä heitä kirjoitettako vanhurskasten lukuun.

 

Ilm 3:
1 ¶ "Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.
2 Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä.
3 Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.
4 Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.
5 Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.
6 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.’


Raamattu opettaa todella selkeästi, että ihminen voi menettää pelastuksen luopumalla uskosta Jumalaan. Luopuminen Jumalasta niin vanhan liiton kuin Uuden Liiton aikana johtaa siihen, että Jumala pyyhkii pois elämän kirjasta synti elämään palanneen Jumalaan uskomisesta luopuneen ihmisen.

 

Elämän kirjasta pois pyyhityt ovat sellaisia ihmisiä, jotka eivät enää koskaan halua palvella ja uskoa elävää Jumalaa, vaan heidän sydämensä on rakastunut synnin himoihin ja haluihin.

Hebr 6:
1 ¶ Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan,
2 oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta.
3 Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii.
4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet
5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,
6 ja sitten ovat luopuneet-taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.

Raamattu opettaa, että sellainen ihminen ei voi enää pelastua, joka on ollut uskossa ja osallinen Pyhästä Hengestä, mutta luopunut uskosta ja sen jälkeen pilkannut elävää Jumalaa. Hebr 6:6 opettaa, että tällainen ihminen ei voi enää uudistua parannukseen sen jälkeen kun hän on luopunut ja sen jälkeen pilkannut Jumalaa julkisesti. Jakeessa kuusi parannukseen sana on kreikaksi metanoia, joka tarkoittaa katua, muuttaa mielensä ja ajatella toisin.

Hebr 6:6 sanoma tarkoittaa sitä, että sellainen ihminen, joka on tehnyt Pyhän Hengen pilkan ei pysty eikä halua katua syntejään, eikä hän halua enää takaisin Jumalan yhteyteen, koska hän on paaduttanut sydämensä iankaikkisesti. Jos joku epäröi, että onko hän tehnyt Pyhän Hengen pilkan, niin varma merkki siitä että sitä ei ole tapahtunut on se, että ihminen kykenee katumaan syntejään ja haluaa tehdä parannuksen sekä on halu tulla takaisin Jumala yhteyteen, jos hän on joskus lähtenyt omille teillensä ja hylännyt uskon. Muista siis aina se, että jos sydämesi nöyrtyy katumukseen ja parannukseen, et ole tehnyt Pyhän Hengen pilkkaa.

Vanha ja Uusi Liitto

Jotkut opettavat, jotta vanhassa liitossa voi pelastuksen menettää, mutta ei enää uudessa liitossa. Mutta kuten olemme nähneet niin Uuden Liiton kirjoituksista käy selvästi ilmi, että valitettavasti jotkut uskovat luopuvat uskosta Jeesukseen Kristukseen omaksi kadotuksekseen.

Eternal security opin karmea opetus

Amerikassa opetetaan, jota ihminen ei voi menettää pelastustaan, vaikka luopuisi uskosta Jeesukseen Kristukseen ja luopumuksen seurauksena liittyisi esim. New-age uskontoihin, jotka ovat saatanan synnyttämiä uskontoja. Tämä kerran pelastettu oppi on siis erittäin vaarallinen, koska siinä on olemassa eri variaatioita, joissa toisissa  opetetaan, että vaikka luopuessaan uskosta Jeesukseen Kristukseen jää elämään synnin ja saatanan valtaan niin silti pelastuu. Toiset taas opettavat, jotta sellainen, joka luopuu uskosta Jeesukseen Kristukseen ei ole koskaan ollutkaan uskossa. Mutta Raamattu kyllä opettaa, jotta jotkut jotka ovat olleet uskossa Jeesukseen Kristukseen luopuvat Hänestä ja alkavat seurata riivaajien oppeja. Pidän tätä kerran pelastettu aina pelastettu oppia tosi vakavana harhaoppina, joka turmelee monien uskon sekä on myös johdattamassa joitakin uskovia pois uskon kuuliaisuudesta, joka  on Jeesuksessa Kristuksessa.

Kerran pelastettu on aina pelastettu opin lempijakeita:

 

 

Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta

Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,  ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room 8:38,39

Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, mutta niin kuin edellä  näimme, jotta me voimme luopua Jumalasta. Jumala ei ota pois iankaikkista elämään meiltä, mutta jos me hylkäämme Jumalan ja palaamme takaisin maailmaan saatanan valtapiiriin, niin silloin kuljemme kohti kadotusta  vanhan isännän kanssa. Iankaikkinen elämä on siinä, jotta suostumme olemaan Jeesuksessa Kristuksessa, mutta jos hylkäämme Jeesuksen Kristuksen emmekä halua tehdä parannusta. niin ei ole uhria enää edestämme.

Jeesuksen lampaat seuraavat Häntä 

Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.  Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. Joh 10:27-29

Tämän Raamatun kohdan ajatus on se, jotta Jeesuksen lampaat kuulevat Hänen äänensä ja Hänen lampaansa seuraavat Häntä. Ja silloin kun Jeesuksen lampaat seuraavat Paimentaan ei kukaan voi heitä ryöstää Hänen kädestään. Mutta Jos hylkäät Jeesuksen Kristuksen etkä enää seuraa häntä, vaan palaat takaisin maailmaan saatanan vallan alle, niin silloin ei enää sinun edestäsi ole uhria, jollet tee parannusta ja tule takaisin Jeesuksen Kristuksen luokse. Jumala on uskollinen eikä Hän hylkää ketään, mutta ihminen voi hylätä Jumalan. Jumala on uskollinen ja kutsuu luopuneita takaisin pelastukseen, mutta jos ihminen jää luopumuksen tilaan ei hänellä ole osaa iankaikkiseen elämään.

Yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään

Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Heb10:14 

Me olemme tehty yhdellä ainoalla uhrilla täydelliseksi, jossa meidät myös pyhitetään. Mutta jos hylkäät pyhityksen ja palaat takaisin maailmaan ei ole enää uhria edestäsi jollet tee parannusta.

 

Lopuksi:

Kirjoitukseni tarkoitus on kannustaa jokaista Jumalan lasta kilvoittelemaan hyvä uskon kilvoitus sekä elämään todeksi iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta niin kuin Raamattu osoittaa, niin uskovakin voi hylätä Jumalan pelastuksen omaksi kadotuksekseen. Jos emme usko koko Raamatun ilmoitusta, niin silloin voimme joutua vaaraan niillä alueilla, joilla uskomme ei perustaudu Jumalan sanan ilmoitukseen.

Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä." Joh 3:36 

Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Joh 15:5,6

Iankaikkinen elämä ja pelastus on kytketty uskossa pysymiseen Jeesuksessa  Kristuksessa. Tämä on tärkeä ymmärtää, että pelastus ei ole meidän tekomme, vaan Jumalan teko, mutta pelastuksen seuraamus on uskon kautta pysyminen Jeesuksessa Kristuksessa, jonka Jumala vaikuttaa uskovan sydämessä Sanan ja Pyhän Hengen kautta.


 

 

Petri Paavola

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon
Lukuisat keskustelut kerran pelastettu aina pelastettu opin kannattajien kanssa

 

 


 


 

 

Petri Paavola

 

 

 

 

eXTReMe Tracker