Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

(Tämän kirjoituksen on kirjoittanut Raimo Hynynen)

 

Milloin Jeesus ristiinnaulittiin

 

Olen parhaan kykyni ja taitoni mukaan pyrkinyt löytämään tietoja Raamatusta ja historiasta joitten perusteella voidaan rakentaa matemaattinen yhtälöryhmä ennen muuta Jeesuksen kuolinvuoden selvittämiseksi. Juutalaiset määrittelivät kuukauden alun Jeesuksen aikaan uuden kuun jälkeen syntyvän kuunsirpin näkymisestä. Olen käyttänyt NASAn nettisivuilta löytyvää kuunvaiheitten kalenteria ja netistä ilmaiseksi ladattavaa LunarPhase ohjelmistoa selvittääkseni nisankuun alkua eri vuosina. Näitten lisäksi olen käyttänyt ns. kalenterikonvertteria, jolla voidaan katsoa +- 1 päivän tarkkuudella milloin juutalaisten pääsiäinen on ollut eri vuosina vuoden 30 tienoilla. Olen vielä selvittänyt mitä juutalaisista lähteistä löytyy vuoden 30 tienoilta ja mitä pidetään tradition/perimätiedon mukaan Jeesuksen ja Johannes Kastajan kuolinvuosina.  

 

Alla on lähtötietoja:

 

 1. Johannes on saanut Herralta sanoman Jeesuksesta Tiberiuksen 15. hallitusvuonna eli elokuu 28 – elokuu 29 (aloitti hallinnan elokuussa 14). Jeesus on saanut Pyhän Hengen kasteen elokuun 28 jälkeen.  On myös esitetty (Catholic Encyklopedia, professori Ramsay), että Tiberiuksen hallitusvuosien laskenta pitäisi aloittaa vuodesta 12, jolloin Tiberius sai hieman valtaa Augustukselta. Tätä tai muita tulkintoja ei käytetä tässä, vaan sitä mikä Raamatun ja historian perusteella on selkeimmin ymmärrettävissä. Valitsemalla sopivat tulkinnat, saadaan Jeesuksen ristiinnaulitsemisajaksi mikä tahansa ennalta haluttu vuosi. Tosin useat tulkinnat ovat nopeasti todistettavissa vääräksi.  

 2. Jeesus on ristiinnaulittu Pilatuksen maaherrakauden aikana eli vuosien 26 – 36 välillä.

 3. Jeesus on ristiinnaulittu juutalaisen nisankuun 14 päivänä eli ennen illalla alkavaa nisankuun 15. päivää joka on juutalaisten happamattoman leivän juhlapäivä (pyhäpäivä) ja sapatti olipa se mikä viikonpäivä tahansa.  

 4. Jotta Jeesuksen ristiinnaulitsemista koskeva teksti Raamatussa voi edes jollakin tavoin pitää paikkansa, niin Jeesus on haudattu keskiviikko-, torstai- tai perjantai-iltana hieman ennen auringonlaskua ja noussut ylös ennen viikon ensimmäisen päivän eli sunnuntain aamua.  Tämä tieto siksi, että uuden kuun syntymisestä ja kalenterikonvertterista voidaan tarkistaa, onko joku vuosi edes teoriassa mahdollinen ristiinnaulitsemisvuosi. Päivät tulevat  Jeesuksen omista sanoista, että hän on haudassa 3 päivää ja 3 yötä eli n. 72 h (+- 4 h), hän nousee kuolleista kolmen päivän perästä (voi olla 2-4 yötä ja 3 päivää) tai kolmantena päivänä joka laajasti käsittäen voi tarkoittaa n. 36 – 72 h. Ristiinnaulitsemispäiviksi jää keskiviikko, torstai tai perjantai. Ristiinnaulitseminen keskiviikkona täyttää kaikki Jeesuksen kertomat ilmaisut.

 5. Johannes Kastaja on kuollut ennen Jeesusta. Johannes Kastajan kuolinvuosi on perimätiedon mukaan 29 tai 30. Markus 1. mukaan Johannes kastoi Jeesuksen eli ei ollut vielä silloin vankilassa.  

 6. Joko Jeesuksen ensimmäisellä pääsiäiskäynnillä Jerusalemissa tai ristiinnaulitsemispääsiäisenä Herodeksen temppeliä on rakennettu ainakin 46 vuotta, joskin mahdollisesti joitakin kuukausia tämän päälle.

 7. Vanhan tradition (perimätiedon) mukaan Jeesus ristiinnaulittiin vuonna 30. Tämä vuosi on esitetty useissa yli viittä vuotta vanhemmissa teoksissa. Joissakin vanhemmissa teoksissa on esitetty vuosi 29 ristiinnaulitsemisvuodeksi.

 8. Johanneksen evankeliumin mukaan Jeesus kävi Johanneksen kasteen jälkeen (elokuu 28 – elokuu 29) kerran  lehtimajanjuhlilla ja kerran temppelin vihkimisjuhlilla. Näitten lisäksi oli ainakin 2 käyntiä joista on mainittu vain juhla.

 9. Juutalaisten kirjoitusten mukaan (Mishna Sanhedrin ja Avoda Zara)  40 vuotta ennen temppelin tuhoa (v. 70 temppeli tuhottiin), uhrit ovat kadottaneet voimansa ja kaikkeinpyhimmän ovet ovat auenneet itsestään.  Talmudissa (Yoma 39:B) lukee, 40 vuotta ennen kuin pyhä temppeli tuhottiin, tapahtui seuraavaa: suurena sovituspäivänä (syksyllä 30) oinas lakkasi olemasta yliluonnollinen; punainen villaköysi, joka yleensä muuttui valkoiseksi, pysyi nyt punaisena eikä muuttunut; ja pyhäkön kynttelikön lännenpuoleinen kynttilä ei suostunut palamaan, kun pyhän temppelin ovat avautuivat itsestään.   

 

 

 1. Matemaattinen todiste, että Jeesus ristiinnaulittiin vuonna 30

 

Edellä olevien tietojen perusteella Jeesuksen ristiinnaulitsemisaika olisi ollut pääsiäinen vuosien 30 – 36 välillä. Vuosi 30 on ensimmäinen, jotta Jeesus olisi ehtinyt käydä kaikki Johanneksen evankeliumissa kerrotut käynnit Jerusalemissa kasteensa jälkeen, joka on ollut jossain vaiheessa elokuusta 28 eteenpäin.   

 

Joh 2. on kuvattu temppelin puhdistaminen ja kerrottu sen tapahtuneen siinä vaiheessa kun temppeliä on rakennettu 46 vuotta. Aika voi olla aikaisintaan vuoden 29 pääsiäinen, jos tämä olisi tapahtunut Jeesuksen ensimmäisellä pääsiäiskäynnillä Jerusalemissa kasteen jälkeen. Temppeliä on alettu rakentaa noin 20 ekr. Laskettaessa syksystä 20 ekr 46 vuotta eteenpäin pääsiäiseen 29 tulee 20 + 29 -1 - 1 = 47 vuotta (vuotta 0 ei ole ja syksystä 20 ekr seuraavaan pääsiäiseen ei ole täyttä vuotta). Voidaan siten todeta, että juutalaiset ovat tarkoittaneet jotain muuta aikaa. Tutkimalla temppelin rakentamista selviää, että papit rakensivat ensin Kaikkein Pyhimmän ja sen rakentaminen kesti n. 1,5 vuotta. Kesäkuussa 18 ekr Kaikkein Pyhin oli rakennettu ja muun temppelin rakentaminen voitiin aloittaa. Laskettaessa kesästä 18 ekr tai temppelin vihkimisjuhlasta (Hanukka) marras-joulukuusta 18 ekr 46 täyttä vuotta eteenpäin tullaan vuoden 29 kesään tai Hanukkaan 29, jos laskeminen on aloitettu Hanukasta mikä olisi kaikkein loogisin laskennan aloitusaika. Voidaan siten sanoa, että vuoden 30 pääsiäisenä temppeliä on rakennettu 46 vuotta. Todellisuudessa rakennustyötä on tehty joitakin  kuukausia enemmän. Vuoden 30 pääsiäinen on siten joko Jeesuksen ensimmäinen pääsiäiskäynti temppelissä tai sitten viimeinen. Jälkimmäisessä tapauksessa Joh 2. kuvaa samaa tapahtumaa kuin muut evankeliumit (Temppelin puhdistus).  

 

Jotta voitaisiin arvioida onko Joh 2. kuvattu pääsiäinen ollut Jeesuksen ensimmäinen vai viimeinen pääsiäiskäynti Jerusalemissa, täytyy selvittää Johanneksen evankeliumista Jeesuksen käyntejä Jerusalemissa. Alla on kuvattu Jeesuksen Jerusalemissa käynnit aikajärjestyksessä lukuun ottamatta Joh 2. käyntiä.

 

 1. Joh. 4:35-45  Jeesus tulee Jerusalemista Samarian kautta Galileaan.

 

Ettekö sano: 'Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu'? Katso, minä sanon teille:   nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi.

 

Temppelin vihkimisjuhlasta (Hanukka) marras-joulukuusta eteenpäin 4 kuukautta on elonkorjuuaika. Tämä käynti olisi todennäköisesti siis tapahtunut temppelin vihkimisjuhlan aikaan.

  

 1. Joh 5 kuvaa Jeesuksen käyntiä Jerusalemissa juhlilla.

 2. Joh 7 kuvaa Jeesuksen käyntiä Jerusalemissa lehtimajanjuhlilla.

 3. Joh 10:22 kuvaa Jeesuksen käyntiä Jerusalemissa temppelin vihkimisjuhlilla.

 4. Joh  12 ja eteenpäin kuvaa Jeesuksen viimeistä pääsiäistä.

 

Mikäli lasketaan Jeesuksen käyntejä Jerusalemissa viimeisestä käynnistä taaksepäin, niin havaitaan käyntien voivan olla kronologisessa järjestyksessä ja tapahtuvan kolme kertaa vuodessa. Tästä voidaan laskea onko vuosi 30 voinut olla mahdollinen ristiinnaulitsemisvuosi jos jokainen käynti olisi kuvattu. Käyntien aika olisi tällöin ollut seuraava:

 

 1. Joh. 4  Temppelin vihkimisjuhla (Hanukka) marras-joulukuun vaihde 28,

 2. Joh. 5  Pääsiäinen huhtikuussa 29,

 3. Joh  7  Lehtimajanjuhla lokakuussa 29,

 4. Joh 10  Temppelin vihkimisjuhla joulukuussa 29 ja

 5. Joh 12  Viimeinen pääsiäinen huhtikuussa 30.

 

Tässä on tärkeää todeta, että ensimmäinen käynti on voinut olla marras-joulukuun vaihteessa 28, sillä Johannes Kastaja on voinut kastaa Jeesuksen elokuusta 28 lähtien eli Tiberiaksen 15. hallitusvuonna. Edellä olevassa aikataulussa Joh 2. kuvattu käynti pääsiäisenä Jerusalemissa on sama kuin viimeinen käynti Jerusalemissa. Temppelin vihkimisjuhlan 28 ja pääsiäisen 29 käynnit eivät ole täysin varmoja ovatko ne tapahtuneet juuri niin kuten on kuvattu, mutta niillä ei ole merkitystä kuten jatkossa havaitaan.    

 

Edellä kuvattua nopeinta mahdollista aikataulua Jeesuksen käynneistä Jerusalemissa voidaan käyttää hyväksi kun selvitetään koska Johannes Kastaja olisi tapettu jos aikataulu olisi ollut tämä.  

 

Johanneksen ja Matteuksen evankeliumissa on kummassakin kuvattu 5000 miehen ruokkimisihme. Matteuksessa on kerrottu, että se tapahtui hieman sen jälkeen kun Johannes Kastaja oli tapettu.  Johanneksen evankeliumissa se on kuvattu 6. luvussa ja olisi tapahtunut lähellä pääsiäistä. Nopeimmalla aikataululla se olisi siten tapahtunut pääsiäisen 29 lähellä. Mikäli taas Joh. 2 olisi kuvannut Jeesuksen ensimmäistä käyntiä Jerusalemissa vuonna 30, niin Johannes Kastaja olisi tapettu seuraavana vuonna eli vuoden 31 pääsiäisen lähellä. Tämä ei sovi yhteen perimätiedon kanssa, että kuolinvuosi olisi ollut 29 tai 30.   

 

Tämä on matemaattisesti laskettuna todiste siitä, että Jeesus on ristiinnaulittu nopeimman aikataulun mukaan eli vuonna 30 pääsiäisenä nisankuun 14. päivänä.

 

Matemaattisen todistuksessa ainut heikko kohta on Johannes Kastajan kuolinvuosi. Jos se on muuta, kuin perimätiedon mukainen 29 tai 30, niin todistus ei ole pätevä. Muista alla olevista kohdista 2 – 6 voidaan arvoida arvioida, että todennäköisyys on äärimmäisen pieni jotta kaikki olisivat väärin.

 

 1. Temppeliä rakennettu 46 vuotta kun Jeesus oli pääsiäisenä Jerusalemissa

 

Toinen todiste on Joh 2. todettu aika, että temppeliä on rakennettu 46 vuotta. Se on ollut totta vuonna 30 pääsiäisenä. Joh 2. ja muissa evankeliumeissa kuvattu temppelin puhdistaminen on hyvin samanlainen eli se tuntuu erittäin uskottavalta muutenkin. 

 

 1. Vanha perimätieto

 

Vanha traditio eli perimätieto kertoo, että Jeesus ristiinnaulittiin vuonna 30.

 

 1. Juutalaisten kirjoitukset

 

Juutalaisten kirjoitukset (Mishna Sanhedrin, Avoda Zara ja Talmud) kertovat, että uhrit ovat menettäneet voimansa syksyllä 30. Nämä todisteet kylläkin merkitsevät vain niille, jotka uskovat Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen voivan vaikuttaa juutalaisten uhritoimituksiin.

 

 1. Nisankuun 14. päivä uuden kuun syntymisen perusteella vuonna 30

 

Jeesuksen elämän aikana kuukauden alku on määritelty sen mukaan  kun kaksi todistajaa on nähnyt uuden kuun sirpin. Todistajien lausunnon perusteella Sanhedrin on päättänyt kuukauden alkaneen kyseisen päivän iltana. Alla esitetyt päivämäärät ovat juliaanisen kalenterin mukaan koska NASA on käyttänyt juliaanista kalenteria Jeesuksen ajan vuosina.   

 

NASAn nettisivuilta http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/phase/phases0001.html on saatavissa tieto kuunvaiheista vuosien 0 – 100 aikana. Vuonna 30 uusi kuu on syntynyt juliaanisen kalenterin mukaan 22.3 n. klo 17:40 UTC eli Lontoon talviaikaa. NASAn laskelmien mukaan aikataulu voi vaihdella + - 2 h 51 min taulukossa esitetystä ajasta. Netistä on ladattavissa ilmainen LunarPhase ohjelma osoitteesta http://www.ursa.fi/extra/ohjelmarekisteri/show_prog.php4?id=581&version_id=250&lang=fi

jonka avulla saadaan selville kuun lasku ja nousuajat eri paikoissa maapallolla eri aikoina. LunarPhase ohjelmassa esitetyt nousu ja laskuajat ovat NASAn esittämän vaihteluvälin sisällä. Ohjelmaa käyttävälle tietona, että kalenterissa näkyvät viikonpäivät eivät ole kohdallaan. Tällöin esim. 6.4.30 on ollut torstai eikä ohjelman näyttämä lauantai. LunarPhase ohjelman mukaan kuu on laskenut Jerusalemissa koordinaattien N 31 45, E 35 15 mukaan 23.3.30 klo 16:31. Kuunsirpin näkymiseen vaaditaan uuden kuun syntymisestä n. 25 h. Mikäli ajat pitävät paikkansa niin tämä tarkoittaa, että kuunsirppi on nähty vasta 24.3, sillä edellisen päivän iltana ei ole ollut 25 tuntia uuden kuun syntymisestä ennen kuin kuu on laskenut. Kun lasketaan tämän aikatulun mukaan, niin nisankuun 14. päivä vuonna 30 on ollut torstai 6.4 juliaanisen kalenterin mukaan. On kuitenkin pieni mahdollisuus, että kuunsirppi olisi näkynyt jo edellisenä iltana ja nisankuun 14. päivä olisi ollut keskiviikkona. Vuonna 30 nisankuun 14. päivä ei olisi voinut olla torstaita myöhemmin, sillä nisankuu olisi joka tapauksessa alkanut viimeistään 24.3. Syynä on, että edellinen kuukausi olisi ollut 23.3 jo 30 päivän mittainen ja uusi kuukausi olisi joka tapauksessa alkanut viimeistään 24.3.30. Tämä havainto on tärkeä huomio, sillä vuosisatoja on esitetty astronomiaan perustuen todisteita, että nisankuun 14. päivä vuonna 30 olisi ollut juliaanisen kalenterin mukaan 7.4 perjantai. Vuoden 33 osalta todetaan tässä lyhyesti, että nisankuu on alkanut 20.3.33 jos taivas on ollut kirkas ja kuu on näkynyt. Silloin nisankuun 14. päivä on ollut juliaanisen kalenterin mukaan 2.4 torstai. Mikäli taivas on ollut pilvessä 20.3.33 niin nisankuu on alkanut 21.3 ja sen 14. päivä on ollut perjantai 3.4.33.   

 

 1. Kalenterikonvertterin tiedot

 

Kalenterikonvertteri on laadittu matemaattisella mallilla sen mukaan miten täysikuu on ollut ja tulee olemaan eri vuosina. Käytännössä nisankuun 14. päivä ei ole ollut aina kalenterikonvertterin mukainen päivä, sillä kuukauden alku on vaihdellut Jeesuksen aikana + - 1 päivää siitä mitä kalenterikonvertterin antama tieto on. Alla on esitetty kalenterikonvertterin mukaiset nisankuun 14. viikonpäivät vuosien 28 – 36 väliltä:

 

 1. 28  maanantai,

 2. 29  sunnuntai,

 3. 30  keskiviikko,

 4. 31  maanantai,

 5. 32  maanantai,

 6. 33  perjantai,

 7. 34  maanantai,

 8. 35  maanantai ja

 9. 36  perjantai.

 

Vuoden 36 ristiinnaulitseminen ei ole uskottava. Vuosi 30 ja 33 ovat sopivia alussa olleen kohdan 4 ehdon mukaisesti eli keskiviikko, torstai tai perjantai ovat olleet sopivia ristiinnaulitsemispäiviä.

 

Seuraavat asiat viittaavat siihen, että Jeesus olisi ristiinnaulittu keskiviikkona

 

1.      Jeesuksen puheet

 

Jeesus sanoi, että Hän on haudassa kolme päivää ja kolme yötä (n. 72 tuntia), nousee ylös kolmen päivän perästä (tässä tapauksessa myös 72 tuntia, sillä hänet on haudattu illalla). Myös se sopii, että Hän nousee haudasta kolmantena päivänä. Jotta kaikki Jeesuksen puheet olisivat totta, niin Hänet olisi haudattu keskiviikkoiltana hieman ennen auringonlaskua ja ylösnousemisen olisi pitänyt tapahtua varsin tarkoin 72 tunnin kuluttua hautaamisesta eli sapatin päättyessä lauantaina auringonlaskun aikaan. Kun enkeli vieritti kiven pois haudalta aikaisin sunnuntaiaamuna (Matt. 28), niin enkeli sanoi naisille Jeesuksen poistuneen sieltä jo aiemmin. Kivet ja kalliot eivät olisi estäneet Hänen poistumista haudasta ja Jeesus käveli myöhemmin kirkastusruumissaan seinän läpi.

 

2.      Naisten meno haudalle anivarhain, ennen auringonnousua sunnuntaiaamuna

 

Kun Jeesus on ristiinnaulittu keskiviikkona nisankuun 14. päivä niin seuraavana päivänä on ollut happamattoman leivän juhlapäivä eli sapatti. Markuksen mukaan kun sapatti (juhlasapatti tai pyhä sapatti) nisankuun 15. vuonna oli ohi, ostivat naiset hyvänhajuisia yrttejä. Luukkaan mukaan he toivat valmistamansa hyvänhajuiset yrtit viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain haudalle eli sunnuntaiaamuna. Käytännössä he eivät olisi pystyneet tekemään tarvittavia ostoksia ja voiteen valmistusta viikkosapatin päätyttyä, lauantai-illan ja sunnuntain aamuyön välillä. Myyjiä ei olisi ollut yön pimeinä tunteina. Mikäli Jeesus olisi ristiinnaulittu keskiviikkona niin naiset olisivat viettäneet torstain nisankuun 15. päivän pyhän sapatin, ostaneet voiteisiin tarvittavat aineet perjantaina ja valmistaneet hyvänhajuiset voiteet silloin. Naiset tulivat sitten haudalle sapatin (viikkosapatin) jälkeen ja Markuksen evankeliumi 16:1-2 kertoo asian juuri näin. Vuoden 1938 Raamatussa asia on seuraavasti: 1. Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä.
2. Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa.   

 

Kun yhdistetään Mark. 16:1-2 ja Luuk. 23:56 ’’Ja palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita; mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan’’, voidaan selvittää mitkä vaihtoehdot jäävät jäljelle kun otetaan lähtökohdaksi, että Raamattu on totta tässä kohdassa.

 

 1. Jeesus ristiinnaulittiin sapattia A edeltävänä päivänä ja naiset ostivat yrtit sapatin A jälkeen ja valmistivat sitten yrtit ja voiteet käytettäväksi.

 2. Tämän jälkeen oli vielä sapatti B, Luuk. 23:56, jonka he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan.

 

 1. Sapatti B on ollut normaali viikkosapatti ja naiset menivät Jeesuksen haudalle sunnuntaiaamuna. Edellä olevassa tarkastelussa todetaan aukottomasti, että on ollut kaksi sapattia tai sitten Raamattu ei ole totta tässä asiassa. Sitä ei voida varmuudella päätellä ovatko sapatit olleet peräkkäin eli siis perjantai ja lauantai vai onko välissä ollut yksi päivä, jolloin sapatit olisivat olleet torstaina ja lauantaina. Ensimmäisessä tapauksessa Jeesus olisi ristiinnaulittu torstaina ja jälkimmäisessä tapauksessa keskiviikkona.

 

3. Jeesuksen ratsastus kuninkaana Jerusalemiin

 

Jos Jeesus olisi ristiinnaulittu torstaina niin Hänen olisi pitänyt ratsastaa Raamatun aikataulun mukaan Jerusalemiin sapattina eli lauantaina (Joh. 12). Jeesus oli synnitön ja matka Betaniasta Jerusalemiin oli yli sapatinmatkan. Fariseukset olisivat syyttäneet Jeesusta tästä jos Hän olisi ratsastanut Jerusalemiin sapattina. Lisäksi suuri määrä ihmisiä oli hänen kanssaan ja Jeesusta olisi myös syytetty heidän villitsijäkseen. Raamatussa ei ole sattumalta mitään kuten sitäkään kuinka pitkä matka Betaniasta oli Jerusalemiin eli noin 2,8 km (Joh. 11:18). Matka on yli kaksinkertaisesti sapatinmatkan verran, jonka juutalainen voi kulkea sapattina.  

 

4.  Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumien ehtoolliskertomus

 

Markus kertoo 14. luvussa kuinka opetuslapset valmistivat pääsiäisaterian (pääsiäislampaan). Tekstistä ei näy, että varsinaista lammasta olisi valmistettu joskin pääsiäisateria. Aterian jälkeen Jeesus meni Getsemaneen Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Aterian täytyy olla sama, josta Johannes kertoo 13. luvussa. Johanneksen tekstistä 18:28 näkyy, että kyse on ennen pääsiäistä olevasta illasta eli päivää ennen kuin Jerusalemin juutalaiset ovat syöneet illalla pääsiäislampaan. Joh 13:29 kerrotaan, että muut opetuslapset luulevat Juudaksen lähtevän mahdollisesti ostamaan tarvikkeita juhlaksi. Tarkoitetaan siis seuravana päivänä olevaa juutalaisten juhlaa. Jotta Raamattu on tässä kohden totta, niin on löydyttävä selitys miksi Markus, Matteus ja Luukas kirjoittavat pääsiäisaterian syönnistä, joka tapahtui vuorokautta ennen kuin muilla juutalaisilla. Lisäksi Jeesus kertoo Matt. 26:2, että Hänet eli Ihmisen Poika annetaan ristiinnaulittavaksi pääsiäisenä. Hänet annettiin ristiinnaulittavaksi Jerusalemin juutalaisten ajanlaskun mukaan jo ennen pääsiäistä ja Hän oli jo haudattu ennen kuin heidän pääsiäinen alkoi ehtoolla. Jeesuksen sana on totta vain silloin kun tarkoitetaan jonkin muun kalenterin mukaista pääsiäistä, joka olisi ollut vuorokautta aikaisemmin kuin Jerusalemin juutalaisilla. Jäljelle jää vaihtoehto, että niin Jeesus kuin Matteus, Markus ja Luukas tarkoittavat jotain muuta kalenteria kuin Jerusalemissa asuneitten juutalaisten käyttämää kuukalenteria. On ehdotettu saddukeusten käyttämää kalenteria. Jeesus kuitenkin oli kieltänyt välttämään saddukeusten ja fariseusten oppeja (Matt. 16). Ainoa kalenterimahdollisuus joka sopii tähän on, että Jeesus, Matteus, Markus ja Luukas tarkoittavat essealaisten käyttämän kalenterin mukaisesta ajanlaskua. Kalenterista on netin tietojen mukaan kaksi versiota. Toisessa päivä alkaa aamulla auringon noustessa ja se on osoitteessa http://www.geocities.com/heartland/estates/3511/calendar.html ja toisessa päivä alkaa illalla auringon laskiessa kuten myös muitten juutalaisten kalenterissa ja tämä kalenteri on osoitteessa http://www.bibarch.com/concepts/Calendrics/essene_calendar.htm  ja kumpaankin kannattaa tutustua. Essealaisten kalenterissa tärkeitä asioita olivat, että se perustui aurinkokalenteriin eikä kuukalenteriin kuten Jerusalemin juutalaisilla ja juhla-ajat olivat joka vuosi samoina viikonpäivinä. Essealaisilla nisankuun 14. päivä oli aina tiistaina. Sen mukaan Jeesus olisi syönyt pääsiäisaterian tiistai-iltana auringon laskettua. Tosin tällöin olisi alkanut myös Jerusalemin juutalaisten nisankuun 14. päivä eli Jeesus olisi syönyt ehtoollisaterian sekä essealaisten että fariseusten kalenterin mukaan nisankuun 14. päivänä. Raamatun oikeellisuutta perustellen myös Vatikaani on ilmoittanut, että Jeesus olisi syönyt viimeisen ehtoollisen essealaisten kalenterin mukaan nisankuun 14. päivän jälkeen illalla. Tämä on mm. Michael Baigant & Richard Leighin kirjassa ’’Kiista Kuolleen Meren Kääröistä’’ s. 183. Kardinaali Jean Danielou on kirjoittanut Vatikaanin suostumuksella ’’Kristuksen on täytynyt nauttia viimeinen ehtoollinen pääsiäisen aattona essealaisen kalenterin mukaan’’ ja viittaus kirjaan Danielou : The Dead Sea Scrolls and Primitive Christianity, s.27. Mielenkiintoista on, että paavi Benedictus XVI jatkaa samaa ja hänen 6.4.2007 lausumansa sanat ovat nettiosoitteessa http://biblesearchers.com/yahshua/passovertrial/cosmicdrama.shtml jossa on myös käsitelty Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Vuonna 2007 paavi on erittäin suurella todennäköisyydellä tiennyt, että essealaisilla nisankuun 14. päivä on tiistai, kuten myös netissä olevassa kirjoituksessa todetaan. Essealaisten kalenterista ja pääsiäisen ajoituksesta on lisää ao. osoitteessa http://star.wind.mystarband.net/bib/passion_week.html ja tarkempaa tutkimustietoa essealaisten kalenterista löytyy osoitteesta http://star.wind.mystarband.net/bib/essene_passover_dates.html ja Qumranin kääröjen perusteella tietoa kalenterista osoitteesta

http://www.adath-shalom.ca/DSS_calendar.pdf jossa on vuonna 2003 julkaistu matemaatikko Edward Cohenin tutkimus.

 

Vuosi 30 on myös merkityksellinen, sillä se on ainut vuosi 28 – 35 aikana, jolloin essealaisten pääsiäinen on voinut olla päivää ennen Jerusalemin juutalaisten pääsiäistä. Edellä oleva ei tarkoita, että Jeesus olisi ollut essealainen, mutta hän olisi käyttänyt essealaisten kalenteria syödessään pääsiäisen juhla-aterian tiistai-iltana vuonna 30.

 

Essealaisten kalenterista on ollut tietoja muutamia vuosikymmeniä kun on voitu tutkia Qumranista 1940 luvulla löydettyjä kirjoituksista. Qumranin löydön ajoittuminen toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan olisi osa Herran suunnitelmaa välittää tietoa kahden tuhannen vuoden takaa. 

 

Todettakoon vielä vuoden 30 pääsiäisen ajoituksesta, että silloin essealaisten pääsiäinen on ollut auringon kierron perusteella tarkalleen oikeana päivänä. Tämä voi tapahtua keskimäärin joka seitsemäs vuosi, sillä viikossa on seitsemän päivää ja uusi vuosi alkaa aina keskiviikkona. Se, että myös Jerusalemin juutalaisten pääsiäinen on sattunut päivää myöhemmin kuin essealaisilla, on hyvin harvinaista. Molempien edellä kerrottujen tapahtuminen pääsiäisenä 30 on äärimmäisen harvinaista ja tapahtunee vain muutaman kerran vuosituhannessa. Voidaan siten sanoa, että Jeesus söi viimeisen ehtoollisen ja ristiinnaulittiin syntiemme takia myös kahden kalenterin perusteella juuri oikeaan aikaan.

 

Tulevaisuudesta

 

Vuonna 2030 tulee tämän selvityksen perusteella 2000 vuotta siitä kun Jeesus ristiinnaulittiin. Jeesuksen omien sanojen mukaan (Luuk. 21:8) jossain vaiheessa tulee vääriä messiaita Jeesuksen nimessä ja he sanovat ajan olevan lähellä. Sitä ennen kuullaan sotien melskettä (Luuk 21). Olemme kokeneet 1900 luvulla kaksi maailmansotaa. Jeesus myös kertoi vertauksen viikunapuusta ja muista puista. Raamatussa puut tarkoittavat valtioita ja viikunapuu Israelia. Kun puut puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä (merkitsee kuolemaa Israelissa) on lähellä. Israel itsenäistyi 1948 ja 1950- ja 60- luvuilla itsenäistyi suuri määrä valtioita. Jeesus varoittaa edelleen: Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous ja elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula, sillä se saavuttaa kaikki jotka maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea mikä tuleva on ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä. Maalliset murheet ovat nykyisin monelle tuttuja ja juoppous ja päihteet ovat suurempi vaiva kuin koskaan.

 

Jeesuksen varoitus vääristä kristuksista ja suuresta eksytyksestä on myös Matteuksessa 24:4 – 26. Ilmestyskirjan 13. luvussa kerrotaan lisää suuresta eksytyksestä, antikristuksesta ja väärästä profeetasta. Ehkä kaikkein tärkeintä on ymmärtää, että ihmeitten lisäksi väärä profeetta saa tulenkin lankeamaan taivaasta maahan ihmisten nähden. Tätä ei voida ymmärtää muuten kuin, että väärä profeetta ja sen takana oleva voima matkii Pyhää Henkeä, jonka merkkinä olivat tulenlieskat ensimmäisenä helluntaina Jeesuksen taivaaseenoton jälkeen.

 

Tulevaisuudesta todettakoon, että vuosien 2030 tai 2033 pääsiäisistä löytyy mielenkiintoinen asia. Molempina vuosina nisankuun 14. päivä on keskiviikko.  Voidaan arvioida, että vastaavalla tavalla kuin ennen uuden vuosituhannen alkua oli erilaisia profetioida ja ennusteluja, niin tulee olemaan myös ennen vuotta 2030. Mikäli antikristus ja väärä profeetta vaikuttavat silloin voimallisesti, niin vastaavia varoituksen sanoja kuin tässä, ei voida siinä vaiheessa enää avoimesti esittää ilman vaaraa. Ilmestyskirjan kuvaama kaksisarvinen väärä profeetta omaa voiman ja viisauden, jotka olivat kaksi seitsemästä Jeesuksella olevaa Pyhän Hengen ominaisuutta (Jes. 11:2). Väärän profeetan ominaisuuksien valossa on erittäin ymmärrettävä miksi Jeesus sanoo, että tavanneeko Hän uskoa tullessaan takaisin. Ajatellen tulevaisuutta tämä kirjoitus on myös varoitus suuresta eksytyksestä mikä mahdollisesti on totta vuoden 2030 tienoilla pääsiäisenä ja helluntaina.

 

Alla on kuvattu vuoden 2030 juutalaisten pääsiäisen sijoittuminen eri viikonpäiville. Käytetty kalenterikonvertteri on http://www.hebrewcalendar.net/htdocs/main.en.html ja sen avautuminen on testattu viimeksi kesällä 2009.  

 

 

 

April 2030

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

1

27 Adar-II

 

2

28 Adar-II

 

3

29 Adar-II

 

4

1 Nisan

 

Rosh Chodesh

 

5

2 Nisan

 

6

3 Nisan 

Tazria

7

4 Nisan

 

8

5 Nisan

 

9

6 Nisan

 

10

7 Nisan

 

11

8 Nisan

 

12

9 Nisan

 

13

10 Nisan 

Metzora

14

11 Nisan

 

15

12 Nisan

 

16

13 Nisan

 

17

14 Nisan

 

Erev Pesach

 

18

15 Nisan

 

1st day Pesach

 

19

16 Nisan

 

2nd day Pesach

 

20

17 Nisan

 

Chol Hamoed

 

 

Vuonna 2030 suomalaisten pääsiäissunnuntai on 21.4. 

Alla on esitetty kalenterikonvertterista vuoden 30 pääsiäinen jota on käsitelty edellä. Nykyisin käytettävissä olevan kuunkierron perusteella nisankuun 14. päivä on ollut todennäköisesti torstaina. Toinen vaihtoehto on ollut taulukon mukainen keskiviikko 3.4 gregoriaanisen ja 5.4 juliaanisen kalenterin mukaan.

April 0030

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

1

12 Nisan

 

 

2

13 Nisan

 

3

14 Nisan

 

Erev Pesach

 

4

15 Nisan

 

1st day Pesach

 

5

16 Nisan

 

2nd day Pesach

 

6

17 Nisan

 

Chol Hamoed

 

7

18 Nisan

 

Chol Hamoed

 

8

19 Nisan

 

Chol Hamoed

 

9

20 Nisan

 

Chol Hamoed

 

10

21 Nisan

 

7th day Pesach

 

11

22 Nisan

 

Last day Pesach

 

12

23 Nisan

 

13

24 Nisan

 

 

 

Yhteenveto Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ajankohdasta tämän selvityksen perusteella

 

 1. Jeesus on ristiinnaulittu vuonna 30

 

Selvityksen tärkein tulos on, että Jeesus on matemaattisen yhtälöryhmän ja todennäköisyyslaskennan perusteella ristiinnaulittu vuonna 30 torstaina tai keskiviikkona. Perjantain ristiinnaulitsemisen mahdollisuutta vuonna 30 ei ole. Kuun kiertoon perustuen perjantain ristiinnaulitsemista vuonna 30 on esitetty satoja vuosia. Tässä ei ole selvitetty syytä miksi näin on aiemmin tehty. Kirjoittaja toivoo, että kyse on erehdyksestä.  

 

 1. Jeesuksen ristiinnaulitsemisen päivää ei voida osoittaa kuunkierron mukaa tieteellisesti, mutta Raamatun mukaan se on keskiviikko

 

Selvityksen perusteella todetaan, että tieteellisesti ei voida osoittaa minä päivänä Jeesus ristiinnaulittiin. Tärkein syy tähän on, että kuukauden alku on määritelty uuden kuun syntymisen jälkeen näkyvän kuunsirpin perusteella. Tässä on takana Herran suuruus ja ihmisen pienuus. Sama pätee myös edellisessä kohdassa mainittuun asiaan eli vuosisatoja esitettyihin virheellisiin laskelmiin vuoden 30 osalta. Raamatun tekstin, essealaisten kalenterin ja myös Vatikaanin viime vuosina esittämien lausuntojen perusteella Jeesuksen ristiinnaulitsemispäivä on keskiviikko. Kuunkiertoon perustuva Jerusalemin juutalaisten kalenteri mahdollistaa tämän.  

 

 1. Vuoden 2030 pääsiäinen ja helluntai

 

Kirjoittaja uskoo, että vuonna 2030, Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta tullessa 2000 vuotta, on vääriä messiaita ja kristuksia kuten Jeesus varoitti. Erityisesti pääsiäinen ja helluntai ovat aikaa jolloin väärä profeetta voisi matkia Jeesusta. Mikäli vuonna 2030 tai jo ennen sitä näitä ei tulisi, niin kaikki seuraavat vuodet 2036 pääsiäiseen saakka ovat kriittistä aikaa. Vuonna 2036 tulee 2000 vuotta kun Pilatus lopetti Juudean maaherrana ja Jeesus ristiinnaulittiin Pilatuksen vielä toimiessa maaherrana.

 

 

 

 

Raimo Hynynen (Huna)

Espoossa keskiviikkona 27.2.2008 klo 21, viikon viidentenä päivänä adar 1 kuun 22. päivänä vuonna 5768 klo 21

 

Kohtaan ’’Jeesus olisi ristiinnaulittu keskiviikkona’’ lisäykset ja tarkennukset keskiviikkona  12.8.2009 klo 21, viikon viidentenä päivänä av kuun 23. päivänä vuonna 5769 klo 21, essealaisten kalenterin mukaan (päivä alkaa aamulla) viikon neljäntenä päivänä.   

 

Selvityksenä Hunasta, että Iisalmessa syntynyt ja Tampereella elänyt Esa Hynynen on tutkinut Hynynen sukua. Hän on päätynyt siihen, että suvun kantamuoto on Huna. Sen nimisiä on tullut entisen Preussin alueelta Viipuriin alueelle 1200 - 1300 luvulla. Olen selvittänyt 1980 luvulla iso-isien sukunimiä Iisalmen kirkonkirjoista ja 1700 lopussa nimi on kirjoitettu Hunuin. Huna on juutalainen nimi ja tarkoittaa Jumala on armollinen.

 

 

 

 

 

 

Linkkejä:

- Moshe Ben Meier Valmistuspäivä

eXTReMe Tracker