Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesus ei ole Isä

 

Jeesuksen asemasta on paljon kiistaa ja väittelyä. Toiset sanovat Jeesuksen olevan luotu, jotkut sanovat Jeesuksen olevan Isä ja jotkut kiistävät kokonaan Jeesuksen Jumaluuden. Raamattu opettaa selkeästi, että Jeesus on Jumala, mutta ei Isä. Jos haluat saada selville totuuden siitä mitä Raamattu opettaa Jeesuksesta, niin sinun tutkia kaikki kohdat, jotka opettavat siitä kuka Jeesus on. Näiden kaikkein kohtien tulee muodostaa sopusointuinen ristiriidaton kuvaus Jeesuksesta, eli jokaisen kohdan tulee pysyä samassa linjassa, eikä yksikään kohta saa mennä toisestansa kanssa ristiriitaan, vaan niiden tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus.

 

Harhaoppi tai väärä oppi Jeesuksesta syntyy siten, että ihminen uskoo vain tietyt jakeet, jotka tuntuisivat sopivan tukemaan hänen näkemystään. Kohdat jotka ovat ristiriidassa hänen näkemyksensä kanssa hän sivuuttaa jatkuvasti ja pysyy vain niissä muutamissa kohdissa, joiden hän luulee tukevan hänen näkemystään. Siksi hän ei näe totuutta, vaan pysyy eksyksissä. Kun haluat ja uskallat tutkia tätä kysymystä kaikkien kohtien valossa, jotka opettavat kuka Jeesus on, niin silloin löydät ristiriidattoman opetuksen siitä kuka Jeesus on. Näet silloin, että Jeesus on Jumala, mutta ei Isä ja samalla Jumalan Poika.

Elämme ajassa joka on lähellä Herran Jeesuksen tulemusta. Herran Jeesuksen sanojen mukaan harhaopit ja eksytykset lisääntyvät juuri ennen Hänen tulemustaan. Vanhat ja uudet harhaopit jylläävät kaikella valheen voimalla tänä päivänä. Tässä kirjoituksessa käsittelen harhaoppia, joka opettaa Jeesuksen olevan Isä Jumala. Tämä aihe on todella tärkeä, koska Jeesus on isä harhaopissa piilee suuri vaara harhautua pois uskosta. Tästä opista on monenlaisia variaatioita mm. Jeesus yksin harhaoppi jne. Raamatun opetus on kristallinkirkas ettei Jeesus ole Isä.

Sinulle joka uskot Jeesuksen olevan Isä haluan sanoa, että Raamatun kokonaisopetus kertoo meille totuuden, ei yksi tai muutama jae. Jos ymmärrämme yhdenkin jakeen sillä tavalla, että opetus on keskenään ristiriidassa, niin silloin emme ole ymmärtäneet oikein Jumalan sanan opetusta. Silloin kun ei ole ristiriitoja, vaan kaikki Raamatun kohdat ovat ristiriidattomia ja muodostavat sopusointuisen opetuksen, niin Jumalan armosta olemme löytäneet totuuden siitä mitä Raamattu opettaa Jeesuksesta.

Kehotan kaikkia tutkimaan ja koettelemaan tämän kirjoituksen Jumalan sanan todistuksen kautta. En pakota ketään uskomaan samalla tavalla, vaan tuon esille sen miten minä ymmärrän ja uskon Raamatun opettavan tässä asiassa.

 

Yksi Jumala

1 Moos 1:26 Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".

Hebr 1:
1 ¶ Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,
2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut
3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,

5 Moos 6:4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi (echad).

Raamattu opettaa Jumalan luoneen taivaat ja maan. Raamatun opetus on, että Jeesus oli luomassa taivaita ja maata Isänsä kanssa. Raamatun opetuksen mukaan Jeesuksen asema Luoja Jumalana on kiistämätön tosiasia.

On todella tärkeää ymmärtää, että Jumala itse on ilmoittanut sanassaan, että Jumala on yksi. 5 Moos 6:4 oleva yksi sana on hepreaksi echad, joka tarkoittaa yksi, ensimmäinen, joku, ainut, yhdistetty.

Raamattu ei opeta, Jumalan olevan numeraalisesti kolminaisuus, eikä kaksi jne. vaan että Jumala on yksi. Raamatun mukaan on olemassa vain yksi Jumala, joka on Isässä, Pojassa ja Pyhässä Hengessä. Raamattu ei kuitenkaan opeta, että Jeesus on Isä. Käyn seuraavaksi läpi Raamatun kohtia, jotka todistavat sen ettei Jeesus voi olla Isä. Kts. tarkempi selvitys kolminaisuudesta:
Isä on Jeesusta suurempi

 

Poika alistuu Isän valtaan

Joh 20:17 Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".

Raamatun selkeän opetuksen mukaan Isä on yksin Kaikkivaltias Jumala, sillä Isä on myös Jeesuksen Jumala. Herra Jeesus itse sanoi Isän olevan Hänen Jumalansa. Se että Isä on Kaikkivaltias Jumala ja Jeesuksen Jumala, ei kuitenkaan tee tyhjäksi Herran Jeesuksen Jumaluutta, koska Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan Jumala, mutta ei Isä. Kyse ei ole kahdesta Jumalasta, vaan Raamatun ilmoittamasta yhdestä Jumalasta, jonka Raamattu opettaa olevan Isässä, Herrassa Jeesuksessa sekä Pyhässä Hengessä.

Raamattu opettaa selkeästi Isän olevan Kaikkivaltias Jumala:

1 Kor 15:
22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,
23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;
24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.
25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle".
26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27 Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu," niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

Tämä kohta kumoaa selkeästi sen ettei Jeesus ole Isä. Jos Jeesus olisi Isä, niin silloin olisi vielä Isää suurempi, jonka valtaan Isä alistuisi. Mutta koska Jeesus ei ole Isä, niin siksi Poika (Jeesus) alistuu Isänsä valtaan.

Tästä kohdasta tulee myös selkeästi esille se, että Isä yksin on Kaikkivaltias, jolla on kaikki valta. Isän Kaikkivaltius ei vie pois Pojan (Jeesus) Jumaluutta, sillä Jeesus oli Isänsä kanssa Jumalana luomassa taivasta ja maata. Herra Jeesus istuu myös Isänsä kanssa Jumalan valtaistuimella tällä hetkellä sekä Uudessa Jerusalemissa. Vain Jumala istuu Jumalan valtaistuimella Jumalana taivaassa sekä Uudessa Jerusalemissa. Tämä myös todistaa Jeesuksen Jumaluuden.

Hebr 12:2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

Ilm 22:1 Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.

Kun olen sanonut ja kirjoittanut Isän olevan yksin Kaikkivaltias Jumala, niin en tarkoita sitä etteikö Jeesus olisi Kaikkivaltias Jumala, sillä Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, niin kuin Raamattukin opettaa, mutta tarkoitan sitä, että Jeesus on Isälleen alamainen ja siten Isä yksin on Kaikkivaltias Jumala. Se, että Isä yksin on Kaikkivaltias Jumala, ei vie pois Jeesuksen Kaikkivaltiutta, sillä Jeesus on iankaikkisesti Kaikkivaltias Jumala luotuihin nähden, mutta ei suhteessa Isäänsä, koska Jeesus on Isälleen alamainen.

 

Isä yksin tietää

Matt 24:36 36 Vaan siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kenkään, ei taivaan enkelitkään, vaan minun Isäni yksinänsä. (Biblia)

Mark 13:32 Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä.

Kun Herra Jeesus vaelsi maan päällä, niin Hän sanoi ettei tiedä milloin Hänen tulemuksensa tapahtuu. Jos Jeesus olisi Isä, niin Hänen olisi pitänyt tietää tarkasti milloin se tapahtuu, sillä Raamatun opetuksen mukaan Isä yksin tietää milloin Jeesus tulee takaisin. Koska Jeesus ei ole Isä, niin vaeltaessaan maan päällä, Hän ei tietänyt sitä milloin on Hänen tulemuksensa päivä.

Nämä Raamatun kohdat todistavat selkeästi sen, että Jeesus ei ole Isä. Nämä Raamatun kohdat todistavat myös selkeästi sen, että Isä yksin on Kaikkivaltias. Tästä tulee myös se esille kuten monesta muustakin kohdasta, että Jeesus itse ei pidä itseään Isänä. Tässä kohden Jeesus puhuu Isästään, joka yksin vain tietää milloin Poika tulee takaisin ja näin Jeesus tekee selvän eron siitä, että Hän ei ole Isä.

 

Tunnusta Jeesus Jumalan Pojaksi

1 Joh 4:15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.

Raamattu ei opeta, että Jeesus tulee tunnustaa Isäksi, koska Hän ei ole Isä, vaan Jumalan Poika. Koska Herra Jeesus on Jumalan Poika, ei Isä niin siksi Jeesus tulee tunnustaa Jumalan Pojaksi, ei Isäksi.

Jos Herra Jeesus olisi Isä, niin Raamattu kertoisi sen meille. Raamattu ei kuitenkaan opeta missään kohtaa, että Jeesus olisi Isä.

1 Joh 4:15 on todella tärkeä opetus. Kuka tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi (ei Isäksi), niin hänessä Jumala pysyy sekä hän pysyy Jumalassa.

 

Isä opettaa Poikaa

Joh 8:28 Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut.

Jos Jeesus olisi Isä, niin Hän ei voisi sanoa ettei Hän tee mitään itsestään ja että Hän puhuu sen mukaan kuin toinen (Isä) on Hänelle opettanut. Jos Jeesus olisi Isä, niin kukaan ei voisi opettaa Häntä. Koska Jeesus ei ole Isä, niin siksi Hän sanoi, että Isä on opettanut Häntä. Myös tämä kohta paljastaa sen, että Jeesus ei ole Isä.

 

Isä on Poikaa suurempi

Joh 14:28 Te kuulitte minun sanovan teille: ‘Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne’. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.

Jos Jeesus olisi Isä, ei Hän voisi sanoa menevänsä Isän luokse. Jeesus sanoi Isän olevan suurempi kuin Hän. Jos Jeesus olisi itse Isä, niin Hän ei voisi sanoa, että on olemassa jotakin suurempaa kuin Isä.

Jos Jeesus olisi Isä ja Hän sanoisi menevänsä Isän luokse, joka on Häntä suurempi, niin silloin Raamattu opettaisi, että Isän yläpuolella on Isä Jumalaa suurempi voima. Tällainen ajatus on kuitenkin epäraamatullinen, koska Isä on Kaikkivaltias Jumala, jota suurempaa ei ole olemassa. Jeesus ei ole Isä ja sen tämäkin kohta selkeästi todistaa.

Koska Jeesus ei ole Isä, niin siksi Hän sanoi menevänsä Isän luokse, joka on Häntä suurempi.

 

Jeesuksen Jumala

Joh 20:17 Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".

Jos Jeesus olisi Isä, niin Hän ei voisi sanoa menevänsä Isän luokse, eikä sanoa Isää Jumalakseen. Koska Jeesus on Poika, niin siksi Hän sanoi menevänsä Isän luokse ja Hänen Jumalansa luokse.

Herra Jeesus sanoi Isää Jumalakseen, siksi koska Isä on Poikaa suurempi.

 

Minun rakas Poikani

Matt 17:5 Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä".

Isä sanoi Jeesuksen olevan Hänen rakas Poikansa. Jos Jeesus olisi Isä, niin Häntä ei kutsuttaisi ollenkaan Pojaksi tai Isän rakkaaksi Pojaksi, vaan Isäksi.

 

Abba Isä

Mark 14:
34 Ja hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa".
35 Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi maahan ja rukoili, että, jos mahdollista, se hetki menisi häneltä ohi,
36 ja sanoi: "Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä!"

Jos Jeesus olisi Isä, niin Hän ei rukoilisi toista (Isää) eikä sanoisi, ei mitä minä tahdon, vaan mitä sinä. Jos Jeesus olisi Isä, niin Hän ei pyytäisi itseltään (Isä) ottamaan pois maljaa. Jos Jeesus olisi Isä, niin Hänen ei tarvitsisi rukoilla Isää. Koska Jeesus ei ole Isä, niin siksi Hän rukoili Isää.

Jos Jeesus olisi itse Isä, niin Hän ei puhuisi itsestään toisena, vaan sinä kuka Hän oikeasti on. Jeesus ei pitänyt itseään Isänä, siksi Hän rukoili ja puhui Isälleen.

 

Sinun käsiisi annan henkeni

Luuk 23:46 Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni". Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä.

Jos Jeesus olisi Isä, niin kenen käsiin Hän olisi antanut henkensä? Tämä jae monien muiden jakeiden kanssa todistaa, että Jeesus on Isä oppi on epähengellinen sekä järjetön oppi. Koska Jeesus ei ole Isä, niin siksi Hän antoi henkensä Isänsä käsiin.

 

Alkuseurakunta ei uskonut Jeesuksen olevan Isä

2 Kor 1:3 Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,

2 Kor 11:31 Herran Jeesuksen Jumala ja Isä, joka on ylistetty iankaikkisesti, tietää, etten valhettele.

Gal 4:6 Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"

Ef 1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,

Ef 1:17 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan

1 Kor 11:3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

Alkuseurakunnan apostolit ja uskovat eivät uskoneet Jeesuksen olevan Isä. He sanoivat Isän olevan Jeesuksen Jumala, koska Isä on Poikaa suurempi. Apostoli Paavali opetti Isän olevan Jeesuksen Kristuksen pää, koska Isä on Poikaa suurempi.

 

Karitsa (Jeesus) ja Isä

Ilm 5:
1 ¶ Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun.
2 Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?"
3 Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen.
4 Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen.
5 Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä".
6 ¶ Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan.
7 Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella-istuvan oikeasta kädestä.
8 Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset,

Ilmestyskirjan viides luku kertoo, että Karitsa (Jeesus) ottaa valtaistuimella istuvan (Isä) kädestä kirjan. Tämä Raamatun kohta tekee selvän erotuksen sille, että Jeesus ei ole Isä.

 

Jumala on kuolematon

1 Tim 6:
15 jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra,
16 jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä-hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen.

Raamattu opettaa, että ainoa Valtiaalla kuningasten Kuninkaalla ja herrain Herralla on ainoana kuolemattomuus. Jotkut opettavat, että koska Jeesus on kuolematon ja Isä on kuolematon, niin he ovat yksi sama henkilö. Tämä opetus ja ajatus on kuitenkin väärä, jonka Raamattu kumoaa selvästi.

Apt 13:37 Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta.  (alkutekstin mukaan: Jumala nosti)

2 Kor 4:14 tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne.

Gal 1:1 Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt, (alkutekstin mukaan: kuolleista nostanut)

Herra Jeesus ei kuollut kuin vain ruumiillisesti eikä Hänen ruumiinsa maatunut maan tomuun, vaan Hän nousi kuolleista ruumiillisesti. Jumala ei kuole, eikä Jeesus kuollut kuin vain ruumiillisesti, sillä Hänen Isänsä nosti Hänet kuolleista. Jeesus kyllä kuoli, mutta vain ruumiillisesti, mutta ei Hengessä. Jumala (Jeesus) ei voi koskaan kuolla, koska Hän on iankaikkinen Henki. Jeesus ei ole Isä, joka tulee myös hyvin esille siinä, että Hänen Isänsä nosti Jeesuksen kuolleista. Jos Jeesus olisi Isä, niin Raamatussa ei lukisi, että Hänen Isänsä nosti Hänet kuolleista. Raamattu sanoo, että Isä Jumala nosti Jeesuksen kuolleista ylös. Koska Raamattu opettaa, että Isä nosti Jeesuksen kuolleista, niin se todistaa selkeästi, että Jeesus ei ole Isä.

 

Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä

Joh 5:19 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee.

Jos Jeesus olisi Isä, niin Hän ei voisi sanoa, että Hän ei tee mitään itsestään, vaan ainoastaan sen minkä näkee Isän tekevän. Koska Jeesus ei ole Isä, niin siksi Hän sanoi ettei voi tehdä itsestään mitään.

 

Joka on nähnyt Jeesuksen on nähnyt Isän

Joh 14:
8 Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".
9 Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: ‘Näytä meille Isä’?
10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

Tämä Raamatun kohta on Jeesus on Isä harhaopin yksi lempikohtia. Väärä opetus sanoo, että Jeesuksen sanat "Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän" tarkoittaa että Jeesus on Isä. Tämä on kuitenkin väärä opetus.

Jakeessa kymmenen Jeesus kertoo millä tavalla he näkevät Isän. Isä teki teot Jeesuksen kautta, eli he näkivät Isän Jeesuksen tekojen kautta. Jeesus ei ole Isä.

Joh 1:18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Joh 6:46 Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän.

Johanneksen evankeliumin luvuissa yksi ja kuusi Herra Jeesus sanoo, että kukaan ihminen ei ole nähnyt Isä Jumalaa. Nämä kohdat todistavat sen, että Joh 14:9 tarkoittaa sitä, että kun ihmiset näkivät Jeesuksen, niin he näkivät Isän Jeesuksen tekojen kautta, mutta ei itse Isää, eikä Jeesus ole Isä.

Herran Jeesuksen todistus on että kukaan ihminen ei ole milloinkaan nähnyt Isä Jumalaa. Tämä tarkoitta myös sitä, että Herra Jeesus näillä sanoilla tarkoitti myös sitä, että Hän ei ole Isä.

Jes 9:6 Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

Isa 9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. (KJV alkutekstin mukainen käännös)
 

Jeesus on Isä harhaopin kannattajien toinen lempikohta on Jesaja 6:9.  He sanovat Jesaja 6:9 perusteella Jeesuksen olevan Isä. Alkutekstin mukaan Jesja 6:9 sanoo, että Jeesusta tulee kutsua nimellä Iankaikkinen Isä, ei että Jeesus on Isä.

Joh 17:
6 ¶ Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin.
7 Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta.
8 Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.
9 Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun-
10 ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun-ja minä olen kirkastettu heissä.
11 ¶ Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin.
12 Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.

Raamattu opettaa että Isä antoi Jeesukselle oman nimensä, että Herraan Jeesukseen uskovat olisivat yhtä, niin kuin Isä ja Poika on yhtä (yksi). Tämä nimi oli Jeesus. Jeesus sana tulee hepreankielen sanasta Jehoshua, joka tarkoittaa Jumala pelastaa. Jehoshua sana tulee sanoista JHVH ja Yasha. Jhvh tarkoittaa Herraa ja yasha tarkoittaa pelastaa ja pelastaja. Näin Herran Jeesuksen nimi on Isänsä nimi, sillä Jumala on Herra ja Herra Jeesus on Jumalan Pelastus ja Pelastaja.

Johanneksen evankeliumin luku vahvistaa Jesaja 6:9 profeetallisen sanan. Jesaja 6:9 ei opeta, että Jeesus on Isä, vaan että Jeesuksella on Isänsä nimi.

 

Minä ja Isä olemme yhtä (yksi)

Joh 10:30 Minä ja Isä olemme yhtä."

Alkutekstissä yhtä sana on yksi. Herra Jeesus sanoi olevansa yksi Isänsä kanssa. Tämä ei kutenkaan tarkoita sitä, että Herra Jeesus on Isä, sillä Herra Jeesus sanoi, että kukaan ihminen ei ole nähnyt Isä Jumalaa:

Joh 1:18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Koska kukaan ihminen ei ole nähnyt Isä Jumalaa, niin Jeesus ei ole Isä, sillä ihmiset näkivät omin silmin Herran Jeesuksen.

Minä (Jeesus) ja Isä olemme yksi tarkoittaa sitä, että Herra Jeesus teki ja toimi aivan samalla tavalla kuin Hänen Isänsä. Jeesuksella on sama tahto kuin Isällä. Yksi sana kuvaa täydellistä ykseyttä ja samanmielisyyttä Isän ja Pojan välillä.

 

Isä lähetti Pojan

Joh 5:37 Ja Isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä ettekä nähneet hänen muotoansa,

Jos Jeesus olisi Isä, niin Hän ei voisi sanoa, että joku toinen on lähettänyt Hänet, sillä kukaan ei voi lähettää Kaikkivaltiasta Isä Jumalaa. Koska Jeesus ei ole Isä, niin siksi Jeesus sanoi, että Isä lähetti Hänet, sillä Kaikkivaltias Isä Jumala lähetti Poikansa (Jeesus) maan päälle.

 

Ellette usko Jeesusta siksi kuka Hän on

Joh 8:24 Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

Raamattu opettaa, että Herraan Jeesukseen tulee uskoa siten kuka Hän on. Jeesus ei ole Isä, siksi ei ole Raamatullista uskoa Jeesuksen olevan Isä.

Raamattu opettaa uskomaan Jeesukseen Luoja Jumalana Isänsä kanssa, Jumalan Poikana, Herrana, Messiaana, Pelastajana, iankaikkisen elämän antajana ja syntien sovittajana.
 

Jeesus Jumala ylitse kaikkien

Room 9:
4 Jotka ovat Israelilaiset, joiden on lasten oikeus ja kunnia, ja liitot ja laki, ja jumalanpalvelus ja lupaukset,
5 Joiden myös isät ovat, joista Kristus lihan puolesta syntynyt on, joka on Jumala ylitse kaikkein ylistetty ijankaikkisesti, amen! (Biblia 1776)

Room 9:
4 οιτινες εισιν ισραηλιται ων η υιοθεσια και η δοξα και αι διαθηκαι και η νομοθεσια και η λατρεια και αι επαγγελιαι
5 ων οι πατερες και εξ ων ο χριστος το κατα σαρκα ο ων επι παντων θεος ευλογητος εις τους αιωνας αμην (Bysantin teksti)

Vanhan Biblian teksti on käännetty tarkasti vastaamaan alkutekstiä, jossa lukee Kristus lihan mukaan Jumala yli kaikkien ylistetty iankaikkisesti, amen.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan Jumala yli kaikkien, joka tarkoittaa yli kaikkien luotujen, ei yli Isän. Uuden Testamentin teksti todistaa Herran Jeesuksen olevan Jumala, mutta ei Isä.

Jeesus on Herra taivaasta

1 Kor 7:47 Ensimäinen ihminen on maasta ja maallinen, toinen ihminen on itse Herra taivaasta.

1 Kor 7:47 ο πρωτος ανθρωπος εκ γης χοικος ο δευτερος ανθρωπος ο κυριος εξ ουρανου

Vanhan Biblian teksti on yhtäpitävä alkutekstin kanssa. Uusi Testamentti opettaa, että Herra Jeesus on Herra taivaasta, mutta ei Isä.

 

Joka tunnustaa Pojan Hänellä on myös Isä

1 Joh 2:
22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.
23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.
24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.

Tämä kohta opettaa, että kuka kieltää Isän ja Pojan on antikristuksen hengestä. Pojan kieltäminen, Luoja Jumalana, Herrana, Messiaana Pelastajana tekee ihmisestä antikristuksen hengestä osalliseksi, eikä Hänellä ole silloin Isääkään. Joka tunnustaa Pojan (Jeesus) hänellä on myös Isä.

Jos uskot Jeesuksen olevan Isä, niin silloin et tunnusta Jumaluudessa olevaa Poikaa ja Isää. Olet silloin vaarassa eksyä pois pelastuksesta, koska hylkäät kokonaan Herran Jeesuksen olemassaolon Jumalan Poikana ja teet Hänet toiseksi, joka Hän ei kuitenkaan ole.

Ymmärrän sen että uskova voi hairahtua uskomaan Jeesuksen olevan Isä ja silti olevan pelastettu. Raamattu kuitenkin sanoo:

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat."

Raamatussa Herra Jeesus opettaa, että Häneen (Herran Jeesukseen) tulee uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Jos uskomme Jeesuksen olevan Isä, niin voimme olla vaarassa joutua pelastuksen ulkopuolelle. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa uskoa Jeesuksen olevan Isä. Raamattu sanoo Herran Jeesuksen olevan Luoja Jumala yhdessä Isänsä kanssa, Herra, Messias ja Pelastaja, ei Isä.

 

Vielä voi tehdä parannuksen

Väärä opetus, epäterve usko, hengellinen sokeus ja ylpeys ovat asioita jotka johtavat ihmisen uskomaan Jeesus on Isä harhaoppiin. Yksikään uskova ei ole täydellinen ja me jokainen olemme erehtyneet usein:

Jaak 3:
1 ¶ Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.
2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.

Joskus nöyrtyminen on vaikeaa ja varsinkin silloin kun on vuosikausia kiivaillut jonkun opin puolesta. Monille käy niin, että lihan mieli hallitsee uskovaa Hengen mielen sijaan. Siksi he eivät halua ja kykene tekemään parannusta väärästä opetuksesta. Monet kovahenkisessä oikeaoppisuudessa kokonaan torjuvat sen mahdollisuuden, että he voisivat olla väärässä. Siksi he jäävät väärän opetuksen ja petoksen vangeiksi.

Kaikkein paras ratkaisu on nöyrtyä parannukseen ja hylätä väärät opit silloin kun ne paljastuvat. Kysymys ei ole kasvojen menettämisestä, vaan valheen hylkäämisestä ja totuuden vastaanottamisesta. Jumalan armosta jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi saa muuttaa suuntaa silloin kuin Jumala näyttää meille, että olemme poikenneet jossakin kohden pois totuudesta.

 

 

Petri Paavola 2011

 

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon

 

Videoita aiheesta:

youtube.com/pHhvJgwW0RQ

youtube.com/tCcT0TK3Xws


 


 

 

 

eXTReMe Tracker