Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Herran Jeesuksen (Jehoshua -Jeshua ) alkuperäinen nimi


 

Messias Herran Jeesuksen alkuperäinen hepreankielinen nimi on Jehoshua - Jeshua. Tässä kirjoituksessa käyn läpi Jeesus nimen taustaa ja historiaa sekä Jeesuksen alkuperäisen hepreankielen nimen merkitystä.

Sisällys:
Jeesus nimen tausta ja historia
Jumala kuulee Jeshua ja Jeesus nimen
Septuaginta on syntynyt Jumalan johdatuksesta
Jeshua vai Jashua?
Pelastaja ja pelastus


Jeesus nimen tausta ja historia

Uskovien keskuudessa on käsitystä ja opetusta, että nimi Jeesus on pakanallinen käsite ja siksi uskovat eivät saisi kirjoittaa tai lausua sanaa Jeesus, vaan sen sijasta tulisi käyttää hepreankielistä Jehoshua - Jeshua muotoa.

Jeesus nimen kieltäjissä jotkut sanovat, että koska Jeesus nimi ei merkitse mitään, vaan on pakanallinen nimi, niin Jeesus nimeä ei saisi käyttää ollenkaan. Jotkut sanovat pakanoiden keksineen ja vääntäneen Jeesus nimen heprenkielen Jehoshua - Jeshua sanasta ja siksi he sanovat ettei Jeesus nimeä saisi käyttää ollenkaan.

Mikä on totuus siitä mistä Jeesus nimi tulee? Noin kaksi - kolme sataa vuotta ennen Jeesuksen syntymää Egyptin Aleksandriassa seitsemänkymmentä rabbia käänsi hepreasta kreikkaan vanhan testamentin (Tanakh) kirjoitukset. Rabbien kääntämän VT:n nimeksi tuli Septuaginta. Septuaginta käännettiin siksi, koska Egyptissä oli suuri juutalaisten yhteisö, joka hajaannuksen takia ei osannut enää puhua hepreaa, siksi he puhuivat ja ymmärsivät kreikkaa.

Septuagintan juutalaiset kääntäjät käänsivät Jehoshua ja Jeshua sanat kreikankielen sanalla Ieesous (ιησους). Historiallinen fakta on että juutalaiset rabbit käänsivät Jehoshua - Jeshua sanat kreikankielen Ieesous muotoon. Jeesus sana ei siis ole pakanoiden keksimä tai tahallinen väännös nimistä Jehoshua ja Jeshua. Kiistaton historiallinen fakta on se että juutalaiset rabbit ovat käyttäneet ensimmäisen kerran historiassa Ieesous sanaa hepreankielen sanoista Jehoshua ja Jeshua.

Kreikankielessä ei ole J-kirjainta, siksi Septuagintan juutalaiset kääntäjät korvasivat hepreankielen jod-kirjaimen (J) kreikankielen I-kirjaimella (iota). Septuagintan juutalaiset kääntäjät käänsivät myös monet muut J-kirjaimella alkavat sanat kreikankielen I-kirjaimella kuten esimerkiksi sanat Jeremia (ιερμια), Jerusalem (ιερουσαλημ) sekä Jerubbaal (ιεροβααλ).

Septuagintan juutalaiset kääntäjät käänsivät myös muita nimiä erilaiseen muotoon kuin mikä on alkuperäinen heprealainen muoto. Aabraham on hepreaksi Abraham (אברהם), jonka Septuagintan kääntäjät käänsivät kreikakielen sanalla Abraam (αβρααμ). Mooses on hepreaksi Moshe (משׁה), jonka Septuagintan kääntäjät käänsivät sanalla Mooseus, Moosees, Mousees (Mωσευς, Mωσης, Mωυσης).

Jos juutalaiset rabbit eivät olisi kääntäneet Jehoshua - Jeshua sanoja Septuagintaan kreikankielen sanalla Ieesous, niin Uuden Testamentin tekstissä Jeesuksen nimi olisi nykyään Jeshua (Yeshua jne.) Pakanat eivät ole keksineet tai vääristänyt Jeesus sanaa, sillä juutalaiset rabbit käänsivät Septuaginta käännöksen hepreasta kreikkaan käyttäen sanaa Ieesous (Jehoshua - Jeshua). 

Septuagintan sanat ja käsitteet. Uuden testamentin kreikankieliseen tekstiin tuli nimiä ja käsitteitä Septuaginta käännöksen kreikankielestä. Koska juutalaiset rabbit käänsivät hepreankielen sanat  Jehoshua ja Jeshua Septuagintassa kreikankielen sanalla Ieesous, niin siksi Uuden Testamentin tekstiin tuli sana Jesus, Jesus jne.

Septuagintassa hepreankielen Messias (Mashiach) (משׁיח) sana on käännetty kreikankielen sanalla Khristos, josta on tullut maailmalle sanat Christ, Kristus jne. Juutalaiset rabbit Septuagintan kautta ovat antaneet maailmalle kreikankielisen sanan ja käsitteen Khristos, jolla he kuvasivat hepreankielen sanaa Messias.

Septuagintassa hepreankielen Herra (יהוה) (Jhvh)  käännettiin sanalla kreikankielen sanalla Kurios.

Kuten edellä on käynyt selkeästi ilmi niin juutalaiset rabbit kääntäessään hepreasta kreikkaan Septuagintaan ovat luoneet sanat ja käsitteet, joista tuli kreikankielen Uuden Testamentin tekstin sanoja, joilla kuvattiin Raamatun ilmoitusta ja käsitteitä. Uuden Testamentin kreikankielen sanat ja käsitteet eivät siis ole pakanallista asioiden vääristelyä, vaan juutalaisten rabbien aikaansaannoksia.

Jumala kuulee Jeshua ja Jeesus nimen

Raamatun Jumala kuulee Jeshua ja Jeesus nimen ja hyväksyy molemmat nimet. On täysin hyödytöntä ja turhaa kinata Jeshua ja Jeesus nimistä tai väittää, että Jeesus nimeä ei saisi käyttää. Samoin on valheellista väittää Jeesus nimen olevan pakanallinen väännös tai vääristely, koska historian todistus todistaa juutalaisten rabbien tuoneen ensimmäisen kerran historiaan Jeesus (Ieesous) nimen Septuagintassa.

Se on totta, että Jehoshua - Jeshua on alkuperäinen Jeesuksen hepreankielinen nimi, eikä siten kukaan voi kieltää ketään käyttämästä Jeshua nimeä. Samoin ei kukaan voi kieltää ketään käyttämästä Jeesus nimeä, sillä Jeesus (Ieesous) nimi on Raamatun Jumalan sallima ja hyväksymä Septuaginta käännökseen.

Latinankielen ja hepreankielen sus sana

Jeesuksen nimen kieltäjien keskuudessa on ihmisiä, jotka sanovat sian olevan latinaksi sus ja hevonen on sus hepreaksi, jonka takia Jeesus sana olisi väärä, jota ei saisi käyttää.

Latinankielen sika sana (sus) ja hepreankielen hevonen sana (sus) on nostatettu esille väärin perustein, jonka tarkoituksena on halventaa ja vääristellä Ieesous sanaa ja sen sopivuutta Raamatullisena sanana Raamatun tekstiin.

Latinaksi sika on sus ja hevonen on hepreaksi soos tai sus. Jotkut Jeesus nimen kieltäjät sanovat, että koska kreikankielen Jeesus sana päättyy sus muotoon, niin se on todiste Jeesus sanan epäraamatullisuudesta, eikä Jumala antaisi Pojalleen nimeä, joka päättyy sus (latinaksi) sika sanaan, joka oli juutalaisille saastainen eläin.

Kreikankielen Jeesus (Ieesous) sana ei pääty sus muotoon, vaan sous muotoon. Täten Jeesuksen nimen kieltäjien sus sanan selitys ei ole edes oikea, koska Jeesuksen kreikankielen nimi ei pääty sus muotoon, vaan sous muotoon.

Kreikankielellä Jeesus (Ieesous) sana lausutaan joko eesous tai eesoos. Sanan ääntäminen ei lopu sus muotoon, vaan sous tai soos muotoon. Ieesous sana loppuäänne on sama kuin hepreankielen hevonen sanan soos muoto, joka ei kuitenkaan tee siitä epäraamatullista tai väärää.

Jos Ieesous sanassa olisi ollut jotakin väärää tai juutalaisille negatiivista, niin Septuagintan kääntäjät, eli juutalaiset rabbit eivät olisi voineet käyttää sanaa Ieesous. Koska he kuitenkin laittoivat Ieesous sanan Septuagintan tekstiin, niin se tarkoittaa sitä, ettei Ieesous sanassa ollut mitään mikä aiheuttaisi loukkausta tai pahennusta juutalaisille.

Septuaginta on syntynyt Jumalan johdatuksesta

Septuaginta Raamatunkäännös on arvokas ja tärkeä käännös, joka käännettiin noin 200-300 vuotta eKr. Septuaginta siis käännettiin aikana, jolloin juutalaiset eivät tienneet mitään Messias Herrasta Jeesuksesta. Septuaginta on jättänyt meille todisteet siitä mitä muutamat hepreankielen sanat merkitsevät sekä sen mitä muutamat kiistellyt jakeet tarkoittavat.

Messias Herra Jeesuksen syntymän jälkeen ortodoksijuutalaisuus on muuttanut muutamien sanojen ja jakeiden merkityksiä, koska ne todistavat Jeesuksen olevan Messias. Ortodoksijuutalaisuus ei tunnusta Herraa Jeesusta Messiaaksi ja sen tähden he ovat muuttaneet muutamien sanojen  ja jakeiden merkityksiä. Septuaginta tuo kuitenkin  todistuksen siitä mitä VT opettaa muutamissa kohdissa.

Uskon sen, että Herra Jumala näki edeltäkäsin ortodoksijuutalaisten muuttavan tiettyjen sanojen ja jakeiden merkityksiä todistaakseen ettei Jeesus voi olla Messias ja siksi Herra Jumala johdatti Septuagintan kääntämisen, joka todistaa Jeesuksen olevan Messias sekä tiettyjen sanojen ja jakeiden oikean merkityksen.

Neitsyt synnyttää

Jes 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt (almah) tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

Nykyään juutalaiset rabbit opettavat, että Jes 7:14 oleva hepreankielen almah sana ei tarkoita neitsyttä, vaan nuorta naista. He sanovat betulah sanan tarkoittavan neitsyttä ja almah sanan tarkoittavan nuorta naista.

Abraham Even Shushanin VT:n sanakirjan mukaan almah tarkoittaa neitoa, joka ei ole naimisissa. Juutalaisuudessa ja varsinkin Marian päivinä sekä sitä ennen neitsyyttä pidettiin ehtona avioliitolle. Edellä oleva todistaa sen, että almah sanan alkuperäinen merkitys oli nuori nainen, joka oli neitsyt. Betulah sana merkitsee myös neitsyttä.

Koska ortodoksi-juutalaisuus ei hyväksy Jeesuksen olevan Messias, niin sen tähden he koittavat väittää ettei sana almah tarkoita neitsyttä.

Juutalaisten omat lähteet ja kirjoitukset todistavat sen, että almah sana tarkoittaa neitsyttä. Kun juutalaisuus ei tiennyt mitään Herrasta Jeesuksesta, niin pari sataa vuotta ennen Jeesuksen syntymää juutalaiset rabbit käänsivät Septuaginta käännökseen Jesaja 7:14 kreikankielen sanan parthenos (παρθενος ), joka tarkoittaa nuorta naista joka on neitsyt sekä naista joka ei ole harjoittanut sukupuoliyhteyttä miehen kanssa. Septuagintan käännös todistaa sen, että ennen Jeesuksen syntymää juutalaiset ymmärsivät almah sanan merkitsevän nuorta naista, joka on neitsyt.

Septuaginta Isa 7:14 δια τουτο δωσει κυριος αυτος υμιν σημειον ιδου η παρθενος εν γαστρι εξει και τεξεται υιον και καλεσεις το ονομα αυτου εμμανουηλ

Nykyään jotkut traditionaaliset rabbiiniset juutalaiset opettavat kuten rabbi Rosenberg, että almah tarkoittaa nuorta naista, joka voi olla naimisissa. Kun tutkimme VT:sta kaikki kohdat missä esiintyy sana almah, niin yhdessäkään kohtaa se ei viittaa, että almah nuori nainen olisi naimisissa, vaan että almah on nuori nainen, joka ei ole naimisissa. Kuten edellä on käynyt ilmi, niin VT:n ajan juutalaisuudessa nuoren naisen tuli olla neitsyt, sillä neitsyys oli myös ehtona avioitumiseen. Täten on täysin selvää, että almah tarkoittaa neitsyttä.

Juutalaisten rabbien kääntämä Septuaginta muutama vuosisata ennen Herran Jeesuksen syntymää on selkeä todiste siitä, että almah sana tarkoittaa neitsyttä, koska juutalaiset rabbit käänsivät hepreankielen almah sanan kreikankielen parthenos sanalla, jonka ainoa merkitys on neitsyt.

Jesaja 7:14 sanoo jakeen alussa: Sentähden Herra itse antaa teille merkin. Sana merkin on hepreaksi oth, joka tarkoittaa merkkiä, ihmettä ja tunnustekoa. Se on totisesti ihme, että neitsyt synnyttää lapsen. Jos naimisissa oleva nainen synnyttää lapsen, niin se ei ole ihme, vaan tavallinen ja luonnollinen asia. Jesaja 7:14 sanoo että neitsyen synnyttämä poika on ihme, tunnusteko ja merkki juutalaisille. Pojan nimeksi tulee Jumala meidän kanssamme (Immanuel).

Jes 7:14:ssa koko jae todistaa sen, että on kyse neitseestä, sillä totisesti neitsyen synnyttäminen on todellinen ihme ja merkki. Jos olisi kyse luonnollisesta tapahtumasta ja naisen synnyttämisestä, joka ei ole neitsyt, niin se ei ole mikään merkki eikä ihme. Kukaan ei voisi tunnistaa Jumalan ihmettä ja merkkiä tavallisesta synnyttämisestä, mutta neitsyestä syntyminen on ihme ja erityinen merkki Jumalalta Messiaasta, joka on syntyvä maailmaan.

Septuagintan todistus on todella merkittävä todistaen Messiaan syntyvän neitseestä. On sanomatta selvää ja kiistatonta, että Raamatun Jumala on todellakin johdattanut Septuagintan kääntämisen, josta tulee selkeästi esille, että Jeesus (Jeshua) on Messias.

Koska on selvää ja kiistatonta, että Jumala on johdattanut Septuagintan valmistumisen kreikkalaisin sanoin ja käsittein, niin on selvää että Raamatun Jumala kuulee meitä käytämme sitten nimeä Jeshua tai Jeesus, sillä hän hyväksyy molempien nimien käyttämisen, kun Häntä palvelemme.

Eräs todella merkittävä todiste sille, että Jumala hyväksyy myös Jeesus nimen käytön on se että Jumalan Pyhä Henki ohjasi UT:n kirjoittajia useissa kohdissa siteeraamaan VT:n tekstiä Septuagintan kreikankielisestä VT:sta. Näin Jumala vahvisti Septuagintan tekstin syntyneen Jumalan johdatuksesta. Se tietenkin tulee ymmärtää, että hepreankielen VT on alkuteksti eikä mikään käännös toiselle kielelle kykene joka asiassa kääntämään identiteettisesti täsmälleen samalla tavalla kuin alkuperäinen teksti, mutta siitä huolimatta voi kääntää niin tarkasti ja lähelle ettei alkuperäisen tekstin sanoma muut ja vääristy täysin toiseksi.

Jeshua vai Jashua?

Joissakin piireissä väitetään että Jeesuksen hepreankielinen alkuperäinen nimi olisi Jashua (Jahoshua), eikä Jeshua (Jehoshua). Edellä oleva väite on kuitenkin väärä.

Jashua nimen puolesta puhujien joukossa jotkut puolustavat Jashua muotoa hepreankielen Jah sanan avulla, joka on lyhennetty muoto sanasta Jhvh (Herra). He sanovat että koska Jah lausutaan a-kirjaimen kanssa, niin siksi Jeesuksen alkuperäinen nimi on Jashua, eikä Jeshua.

Hepreankielen Raamatussa ei kuitenkaan ole sanoja Jashua tai Jahoshua, mutta sanat Jeshua sekä Jehoshua löytyvät hepreankielen Raamatusta.

Alunperin hepreankieli kirjoitettiin pelkillä konsonanteilla ilman vokaaleita. Myöhemmin kehitettiin vokaalimerkinnät, jonka kautta konsonantteihin lisätyt vokaalimerkinnät kertovat mitkä ovat sanan vokaalimerkinnät.

Hepreankielen Jeshua sanan konsonantit ovat jod, shin, vav ja ajin. Septuagintan kääntäjät käänsivät Jeshua sanan Ieesous muotoon, joka tarkoittaa sitä että Jeshua sana on oikea muoto, koska Septuagintan kääntäjät käänsivät Ieesous sanan e-vokaalilla ei a-vokaalilla. Jos Jeshua nimi olisi Jashua, niin Septuagintassa lukisi Iaasous.

Juutalaisten kääntämät Raamatut hepreasta englantiin todistavat myös selkeästi että, Jeshua (Jehoshua) on alkuperäinen hepreankielinen Jeesuksen nimi, eikä Jashua (Jahoshua).

1 Ch 24:11 the ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah; (JPS)

1 Ch 24:11 - The ninth to Yeshua, the tenth to Shekhanyahu, (OJB)

Ex 17:9 And Moshe said unto Yehoshua, Choose for us anashim, and go out, do battle with Amalek; tomorrow I will station myself on the top of the hill with the matteh HaElohim in mine yad. (OJB)

Juutalaiset käänsivät Jeshua ja Jehoshua sanat e-vokaalien kanssa. Kiistattomasti on selvää ettei Jeesuksen hepreankielinen alkuperäinen nimi ole Jashua, vaan Jeshua.

Pelastaja ja pelastus

Hepreankielen sana Jehoshua tulee sanoista Jhvh (Herra) ja yasha (pelastaa, pelastaja). Jeshua tulee sanasta Jehoshua ja Jeshua tarkoittaa Herrassa on pelastus (Jumala pelastaa).

Messias Herra Jeesus (Jeshua) on Pelastaja ja Jumalan pelastus. Alkuperäinen Jehoshua - Jeshua nimi tarkoittaa Jumalan pelastusta, koska Herran Jeesuksen tehtävän oli sovittaa synnit ja tuoda pelastus jokaiselle, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Kuten on käynyt edellä täysin selväksi, niin Jumala kuulee ja hyväksyy nimet Jeshua tai Jeesus, koska on kyseessä yksi ja sama asia eri sanoin sanottuna, mutta kohde ja päämäärä on sama, eli Jumalan pelastus Herrassa Jeesuksessa (Jeshua).

Matt 1:21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

Matt 1:21 And she shall bear BEN (Son) and you will call SHMO (his name, Zech 6:12) YEHOSHUA (Zech 6:11-12) because he will bring his people yeshuah (rescue, salvation, deliverance) from their peyshaim (rebellions). (OJB)

Luuk 1:
31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."

Luke 1:
31
And in your womb you will conceive and bear BEN [YESHAYAH 7:14] and you will call SHMO YEHOSHUA. [ZECHARYAH 6:11-12]
32 He will be gadol (great) and will be called Ben HaElyon (Son of the Most High). Adonoi Elohim will give him the kisse Dovid Aviv,
33
And he will rule over the Beis Yaakov Olam vaed, and his Malchut will never come to an end. [SHMUEL BAIS 7:16; TEHILLIM 89:3,4; YESHAYAH 9:7; YIRMEYAH 33:17; DANIEL 2:44; 7:14,27; MICHOH 4:7] (OJB)


 

 


Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Orthodox Jewish Bible (OJB)
Jewish Publication Society Bible (JPS)
Hebrew Bible
Septuaginta

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker