Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jumalallinen järjestys


Jumalan sanan tutkiminen on tarkkaa työtä, joka  vie meiltä paljon aikaa, mutta korvaa siihen käytetyn ajan meille satakertaisesti takaisin. Jumalan sanan opetus on kuin ”kultajyvä”, kun löydät tällaisen kultajyvän niin näet, että se on arvokas, mutta et kuitenkaan tiedä sen todellista painoa etkä arvoa. Sen tähden meidän ei tule heti kuuluttaa sen painoa tässä maailmassa. Meidän tulee viedä tämä kultajyvä kammioomme ja tarkasti punnita sen paino eli sen arvo. Sitten kun olemme tarkasti punninneet jokaisen kilon ja gramman, niin sen jälkeen meidän on kerrottava sen todellinen arvo tässä maailmassa. Kun Jumalan Sana on tarkasti punnittu, niin se säilyttää arvonsa eikä käy suolattomaksi tässä maailmassa. Vain todellinen Jumalan sana ja opetus saa aikaan elämää tässä maailmassa. Väärä ja valheellinen jumalan sana eksyttää ihmisiä epäjumalanpalvelukseen, sen tähden meidän on lähestyttävä suurella kunnioituksella Jumalan sanaa.


Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 11:ssa luvussa on Jumalan tahdon mukainen järjestys suhteessa Kristukseen ja seurakuntaan. Tarkastelemme lähemmin, että minkälainen tämä järjestys on. Ensiksi meidän täytyy ymmärtää, että Jeesus on henkilökohtaisesti opettanut Paavalia ja Paavali on saanut Herralta käskyn opettaa ja julistaa Jumalan sanaa.

 

-          Gal 1:11,12:  Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut.

-          1 Kor 14: 37  Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky.

 

Jotkut uskovat opettavat Paavalin opetusten olevan puoliksi Jumalan sanaa ja puoliksi Paavalin omasta päästä. Meidän on syytä muistaa Paavalin olleen apostoli, jolla oli voitelu Jumalalta julistaa pelastuksen evankeliumia ja opettaa Jumalan sanaa Herran Jeesuksen opetuksen mukaisesti. Minulle Paavalin opetukset ovat Jumalan sanaa ja se on lähtökohta minulle Jumalan sanan tutkimiselle.


Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Kristuksen seuraaja.Minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani, niinkuin minä ne teille olen antanut.Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä. Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönnä (akatakalyptos), häpäisee päänsä, sillä se on aivan sama, kuin jos hänen päänsä olisi paljaaksi ajeltu. Sillä jos vaimo ei verhoapäätään, leikkauttakoon hiuksensakin; mutta koska on häpeäksi vaimolle, että hän leikkauttaa tai ajattaa hiuksensa, niin verhotkoon (katakalypto) itsensä. Miehen ei tule peittää (katakalypto) päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia. Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä; eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten. Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden (eksousia) merkki enkelien tähden. Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä eikä miestä ilman vaimoa. Sillä samoin kuin vaimo on alkuisin miehestä, samoin myös mies on vaimon kautta; mutta kaikki on Jumalasta. Päättäkää itse: sopiiko vaimon rukoilla Jumalaa pää peittämätönnä? Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi; ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi? Sillä ovathan hiukset annetut hänelle hunnuksi. Mutta jos joku haluaa väittää (filoneikos) vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa eikä Jumalan seurakunnilla. Mutta tätä käskiessäni en kiitä sitä, että kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Sillä ensiksikin olen kuullut, että kun kokoonnutte seurakunnankokoukseen, teillä on riitaisuuksia keskenänne, ja osittain sen uskonkin. Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. 1 Kor 11:1-19


Jumala on kaikki kaikessa


1 Kor 11 paljastaa meille ihan ensimmäiseksi Jumalallisen järjestyksen. Jumala on Jeesuksen Kristuksen pää, Jeesus Kristus on miehen pää, mies on vaimon pää.


Poika kunnioitti Isää ollen kuuliainen Isälleen ja tämän johdosta Jeesus sai aikaan iankaikkisen lunastuksen, joka on kertakaikkinen, jota ei voi enää koskaan toistaa tai uusia. Kristus Jeesus on miehen pää. Miesten tulee antaa elämänsä hallintavalta Jeesukselle Kristukselle. Jeesus on miehen johtaja, jota miesten tulee kuuliaisesti totella. Miehen tulee olla alamainen Jeesukselle Kristukselle. Jeesus on myös seurakunnan pää, eli kaikkien sisarien ja veljien pää, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Koko seurakunnan tulee olla alamainen Jeesukselle Kristukselle. Seurakunnan tulee kunnioittaa vanhimpia, jotka johtavat seurakuntaa. Vanhimpien, jotka johtavat seurakuntaa tulee olla alamaisia Jeesukselle Kristukselle. Kristuksen kaikkien ruumiin jäsenten tulee kunnioittaa ja rakastaa toisiaan. Tällainen on Jumalallinen järjestys ja tämä järjestys tähtää sydämen kuuliaisuuteen, joka on rakkautta ja kunnioitusta päätä kohtaan. Vaimo kunnioittaa miestä, mies kunnioittaa Kristusta, Kristus kunnioittaa Isäänsä ja näin Jumala on kaikki kaikissa ja kaikessa.


Mies on vaimon pää


Mies on vaimon pää. Vaimo on kreik. gynee, nainen, aviovaimo. Gynee tarkoittaa siis myös naista eikä pelkästään vaimoa. Miehen tulee olla päänä vaimolleen sillä tavalla miten Raamattu asian opettaa:


Ef 5:25-31Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."


Todellinen johtajuus on sellaista rakkautta, joka uhraa itsensä toisen edestä ja tällaista on miehen päänä oleminen vaimollensa. Miehen tulee olla perheen hengellinen johtaja ja hänen tulee johtaa perhettään samoin kuin Kristus johtaa seurakuntaansa. Jos miehen sydämessä Jeesus on pään asemassa, niin silloin vasta mies haluaa rakastaa vaimoaan samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Miehen suostuminen Raamatulliseen päänä olemiseen vaimollensa on Jumalan järjestykseen suostumista.


Ef 5:33Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; jotta vaimo kunnioittaisi miestänsä. Lihavoitu kohta on näin alkukielessä ja Aapeli Saarisalo kääntää myös tämän kohdan näin. Jeesus uhrautui ja kuoli meidän puolestamme ja hän rakastaa meitä, sen tähden me rakastamme ja kunnioitamme Jeesusta. Jos Mies rakastaa vaimoaan samalla tavalla kuin Jeesus rakastaa seurakuntaansa, niin varmasti myös vaimo silloin kunnioittaa miestänsä.

 

Eli vaimo ei ole alempiarvoinen kuin mies, vaan samanarvoinen miehen kanssa. Jumala asetti ainoastaan miehen pääksi vaimolle, jonka ensisijainen tehtävä on rakastaa vaimoansa niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Miehen päänä oleminen ei siis alenna naista alempiarvoiseksi, vaan tekee päästä vastuullisen, jonka tehtävä on kunnioittaa ja rakastaa vaimoansa niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Miehen päänä oleminen eli johtajuus ei siis alista naista, vaan tuo vastuun miehelle pitää vaimostansa hyvää huolta.


Perheen päänä oleminen ei tarkoita ”nyrkki diktatuuria”, jossa mies paukuttaa nyrkkiä pöytään, jolla hän viestittää vaimolleen olevansa tämän perheen pää. Todellinen perheen pää huomioi vaimonsa tarpeet sekä rakastaa häntä eikä koskaan tee mitään pahaa vaimollensa.


Vaimon alamaisuus miestänsä kohtaan


Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.


Vaimon tulee olla alamainen miehellensä ja kunnioittaa ja rakastaa miestänsä, koska se on Jumalan säätämä asetus ja järjestys naisille. Jos vaimon sydämessä Jeesus on pään asemassa, niin silloin vasta vaimo haluaa olla miehellensä alamainen.


Alamaisuus ei tarkoita orjana olemista, vaan asemaa, jossa vaimo saa aviomiehen koko rakkauden osakseen. Koska mies rakastaa vaimoansa samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaansa, niin vaimon on turvallista olla alamainen miehellensä, koska tämä alamaisuus ei vahingoita vaimoa, vaan suojelee häntä. Vaimon alamaisuus miestänsä kohtaan merkitsee suostumista Jumalan asettamaan järjestykseen.


Vallanalaisuuden merkki


Korinttolaiskirjeessä oleva opetus vallanalaisuuden merkistä on askarruttanut minun mieltäni. Vuosien rukouksen ja tutkimisen tuloksena jaan kanssasi sen miten olen ymmärtänyt tämän asian.


Mies ei saa rukoilla pää peitettynä, koska hän silloin  häpäisisi päänsä. Mutta, jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönnä häpäisee päänsä, koska se on aivan sama, jos hänen päänsä olisi paljaaksi ajeltu. Jos vaimo ei verhoa päätään niin leikkauttakoon hiuksensa. Mutta koska on häpeä vaimolle, että hän leikkauttaa hiuksensa niin hänen tulee verhota itsensä. Verhota on kreik. katakalypto, peittää ja verhota. Alkukielen sana katakalypto paljastaa meille tämän sanan tarkoittavan, jonkin peittämistä verhoamalla. Siitä olemme nyt varmoja, että vaimon tulee peittää päänsä. Tästä ovat kaikki yhtä mieltä. Uskovien leireissä on kahdenlaista opetusta tässä asiassa. Jotkut opettavat hiusten olevan huntu, joka on peittona naiselle. Jotkut opettavat, että hiusten päälle tulee laittaa vielä huivi tai huntu. Uskovien leireihin pesiytyy liian usein tällaisia vastakkaisia asetelmia. Ennen ymmärsin, jotta vaimon tulee peittää päänsä huivilla rukoillessaan.  Mutta asiaa tarkemmin tutkittuani huomasin, että tämä Raamatun kohta opettaa, että vaimon pitkät hiukset ovat huntu, joka peittää vaimon pään.


Ef 4:1-7; Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa  ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;  yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.  Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan.


Meillä uskovilla on vain yksi usko, joka on samanlainen kaikille. Raamatussa ei ole montaa oppia esim. kasteesta, vaikka meillä uskovilla on. Itse ymmärrän, että Raamattu opettaa vaimon pään peittämisen tarkoittavan pitkiä hiuksia.


Asian ymmärtäminen ei ole aivan helppoa niin kuin tiedämme, että meillä ihmisillä on luontainen taipumus vääristää Jumalan sana, joskus tahallaan ja joskus tahattomastikin. Uuden liiton järjestykseen kuuluu Jumalan ja ihmisen välille aina ensin sisäinen liitto. Sisäisen liiton solmimisen jälkeen tulee sen ulkoinen vaikutus. Kun ihminen tulee uskoon, niin hän vapautuu saatanan vallasta. Uskoontulon jälkeen uskova saa sinetin sisimpäänsä, Pyhän Hengen, joka tulee asumaan uskovan sydämeen eli hänen sisäiseen ihmiseen. Pyhä Henki vapauttaa Sanan kautta uskovan synnin orjuudesta ja antaa hänelle voiman vaeltaa Jumalan sanan mukaan. Uskovassa oleva sisäinen elämä Pyhässä Hengessä muuttaa myös hänen ulkonaista elämää. Huomaa! Sisäinen elämä voi vain muuttaa ulkonaista elämää. Jeesus sanoi fariseusten puhdistaneen maljan ja vadin ulkopuolelta, mutta heidän sisimpänsä oli täynnä ryöstöä ja pahuutta.  Ihmisillä on taipumus operoida ulkonaisten asioiden kanssa, mutta sisäisiin eli asioiden ytimeen ihminen ei pääse käsiksi ilman Jumalan Henkeä.

 

Tämä vaimon pään peittäminenkään ei ala ulkonaisella toimituksella, vaan sisältä ihmisen sydämestä Pyhän Hengen vaikuttamana. Ulkonaisilla puhdistautumiskeinoilla ei ole puhdistavaa vaikutusta. Ulkonaisissa toimituksissa ei ole elämää. Ulkonaiset toimitukset eivät vapauta ihmistä synnin orjuudesta. Jumala operoi aina ihmisen sisimmässä, eli asioiden ytimessä. Vaimon pään peittämisessä on kysymys enemmän sisäisestä asenteesta kuin ulkonaisesta toimituksesta. Vaimon tulee sydämessään kunnioittaa ja rakastaa miestänsä ja osoittaa miehen olevan vaimon pää. Jos vaimo sydämessään kunnioittaa ja rakastaa miestään, niin se näkyy myöskin ulospäin, eli sisäisestä valinnasta on seurauksena ulkonaisen elämän merkit. Jos vaimo rukoilee niin, että pitkät hiukset ovat hänelle peitteenä eli huntuna, mutta hän ei kunnioita, eikä rakasta, eikä pidä miestänsä sydämessään päänään, silloin hän ei ole pidä miestänsä päänään eikä hänen rukouksensa ole tehokas. Vaimon pään peittäminen on enemmän sisäinen asia kuin ulkonainen. Pään peittäminen (pitkät hiukset huntuna) ei saa olla pakon sanelemaa, vaan sen tulee olla yhtä vapaaehtoista kuin kaikki muutkin sanan opettamat asiat, jotka kuuluvat uskon elämään. Älä mies pakota vaimoasi olemaan kuuliainen Jumalalle, vaan voita rakkaudella vaimosi sydän kuuliaisuuteen Herraa kohtaan.


Miehen taas ei tule peittää päätänsä, koska mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo on alkuisin miehestä. Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki (eksousia, oikeus, valta, voima, valtuus, esivalta) enkelien tähden. Vallanalaisuuden merkki eli vaimolla pitkät hiukset ovat minun mielestäni merkki oikeudesta olla alamainen miehellensä, jonka tehtävä on rakastaa vaimoaan. Mutta tietenkin alamaisuus ja kuuliaisuus nousee ennen kaikkea sydämestä. Jos emme ole seurakuntana kuuliaisia Kristukselle, niin silloin emme saa omistaa niitä lupauksia, joiden kautta Jeesus rakastaa seurakuntaansa. Samoin on myös miehen ja vaimon laita. Jos mies ei rakasta vaimoaan siten kuin Raamattu opettaa, niin ei tällainen mies voi tottelemattomuutensa tähden omistaa Jumalan voimaa. Jos vaimo ei suostu olemaan alamainen miehellensä, niin vaimo tottelemattomuudellaan työntää pois sitä rakkautta, jota hänen miehensä osoittaa hänelle.


Tämä vallanalaisuuden merkki on sinetti vaimon sisäisestä valinnasta ja myös siitä, että vaimon päänä on hänen miehensä. Aabrahamin päänä oli Jumala ja hän saikin  uskonvanhurskauden (sisäinen valinta) sinetiksi ympärileikkauksen merkin, joka oli ulkonainen merkki hänen lihassaan, Room 4:11. 

 

Kun me olemme kuulleet totuuden sanan, pelastuksemme evankeliumin ja uskottuamme siihen, mekin olemme saaneet sinetiksi luvatun Pyhän Hengen, joka on meidän perintöosamme vakuutena, Jeesukselle kuuluvien lunastamiseksi, Jumalan kirkkauden kiitokseksi, Ef 1:13,14.


Pyhä Henki asettaa Jeesuksen pääksi uskovan sydämeen. Tämä merkki on kuuliaisuuden sinetti, joka alkaa sisimmästä ja tuo mukanaan ulkonaiset merkit ja vaikutukset, joka tarkoittaa sitä, että uskovan elämä muuttuu Jumalan tahdon mukaiseksi.


Päätä itse


Kun Paavali sanoi päättäkää itse sopiiko vaimon rukoilla pää peittämätönnä, niin jotkut opettavat Paavalin kumonneen tässä, jotta pitkät hiukset eivät ole peitteenä (huntuna) naiselle.


Ajattelepas tätä!  Isä opettaa pientä poikaansa laskemaan, että kaksi plus kaksi on neljä. Koska isä kertoi pojallensa, että oikea vastaus on neljä, niin isä voi nyt sanoa pojallensa: Koska minä kerroin sinulle oikean vastauksen, niin nyt voit päättää myös itse paljon kaks plus kaksi on. Samoin Paavalikin ajatteli; kerroin teille kuinka asia on ja nyt voitte itsekin päättää sen kuinka asia oikein on. Paavali ei kumonnut pään peittämistä, koska hän oli sen ensin niin selvästi opettanut.


Sitten Paavali kertoo;
eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi. Pää on vapaa vallanalaisuuden merkistä, koska mies on vaimon pää, ei hän tarvitse vallanalaisuudenmerkkiä, koska se olisi päälle häpeäksi. Jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi. Sillä ovathan hiukset annetut hänelle hunnuksi.


Paavali tarkoitti, että luontokin opettaa miehellä olevan lyhyet hiukset ja naisilla olevan pitkät hiukset. Huntu siis kuvasi naisen pitkiä hiuksia, jotka on annettu hänelle kunniaksi. Sanonta pään peittäminen sekä pään verhoaminen tarkoittaa siis naisen pitkiä hiuksia, jotka huntuna peittävät ja verhoavat hänen päänsä.

 

King James kääntää sana tarkasti tämän kohdan eli:

 

1 Cor 11:14 Doth not even nature itself teach you, that, if a man have long hair, it is a shame unto him?

15 But if a woman have long hair, it is a glory to her: for her hair is given her for a covering (peitteeksi).

 

1 Kor 11:14 Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi;

15 ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi? Sillä ovathan hiukset annetut hänelle hunnuksi (peitteeksi).

 

  

 

Naisen hiukset ovat siis annetut naiselle pään peitteeksi; eli tämä huntu on pitkät hiukset ei huivi.

 

Ja huomatkaamme myös ettei jae 14 sano, että jos miehellä on huntu päässään se on hänelle häpeäksi, vaan pitkät hiukset ovat hänelle häpeäksi. Jae 15 kertoo sen mikä on tuo naisen pään peite elí hiukset ja koko luku puhuu samasta asiasta eli naisen hiuksista pään peitteenä.

 

Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä. Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönnä, häpäisee päänsä, sillä se on aivan sama, kuin jos hänen päänsä olisi paljaaksi ajeltu. Sillä jos vaimo ei verhoa päätään, leikkauttakoon hiuksensakin; mutta koska on häpeäksi vaimolle, että hän leikkauttaa tai ajattaa hiuksensa, niin verhotkoon itsensä,
1 Kor 11:4-6

Hiusten ajamisella Paavali tarkoitti, että jos naiset eivät pidä kunniaansa (pitkiä hiuksia) arvossa, niin leikatkoon sen sitten pois.  Mutta koska on häpeäksi naiselle ajattaa hiuksensa, niin verhotkoon (eli pitäköön pitkät hiuksensa), sillä hiuksethan oli se pään peite, niin kuin Paavali sanoi 1 Kor 11:15.

Tämän opetuksen ei tarvitse syyllistää lyhythiuksisia naisia, sillä tärkein pointti tässä Paavalin opetuksessa on vallanalaisuuden merkki, joka on naisen sydämessä. Joka tarkoittaa, sitä että vaimo suostuu hyväksymään ja elämään todeksi Jumalan asettaman järjestyksen, jossa vaimo saa turvallisesti olla alamainen miehelleen, joka sitten rakastaa vaimoaan niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa.


Jos joku haluaa väittää vastaan


Mutta jos joku haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa eikä Jumalan seurakunnilla. Tässä kohtaa moni sanoo; Jumalan seurakunnilla ei ole pään peittämis- tapaa niinhän Paavali sanoi. Tässä kohdassa on käynyt kääntäjille(33/38) pieni (inhimillinen) kömmähdys. Alkutekstin mukaan kohta kuuluu näin: Mutta jos joku näyttää olevan riidanhaluinen, ei meillä eikä Jumalan seurakunnalla ole sellaista tapaa. Vanha Biblia ja Aapeli Saarisalo kääntävät tämän jakeen oikein. Paavali opetti, ettei Jumalan sanasta saa riidellä. Riiteleminen ei kuulu seurakunta elämään, asiat tulee tutkia rauhallisesti ja perusteellisesti ja sitä kautta löytyy ykseys asioihin. Olemme eri vaiheissa uskon elämässämme aina ei heti löydy opillista ykseyttä. Tärkeintä on kuitenkin pyrkiminen eteenpäin samalla uskon tiellä.


Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on,
Fil 3:15.


 Jumalan sanan tulisi olla Jeesukseen Kristukseen uskovalle kallis-arvoinen asia, jota ei saa ihmiskäsityksillä tahrata. Nostakaamme siis sydämissämme Jumalan Sana sille kuuluvalle paikalle eli Jumalan Sana on Jumalan Sanaa myös tänään sekä tulevina päivinä.


Petri Paavola 18.8.2005

 

 

 


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker