Etusivulle

Raamatunopetuksia

 

 

Jumalan asettama seksuaalisuus

 

 

Ihmiskunta, joka elää vähän ennen Jeesuksen tulemusta on Jeesuksen mukaan avionrikkoja sukupolvi. Jeesus myös puhui, että tämä sukupolvi hyväksyy Sodoman ja Gomorran synnin eli homoseksuaalisuuden. Jokainen ihminen uskoo johonkin ja toimii sen mukaan. Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole pakottaa ketään mihinkään. Tämän kirjoituksen tarkoitus on tuoda esiin Raamatun opetus ihmisen seksuaalisuudesta. Jumala on itse luonut ihmisen sekä asettanut seksuaalisuuden miehille sekä naisille. Jumalan asettama ja tarkoittama seksuaalisuuden harjoittamismuoto on siis miehen ja naisen välinen, joka perustuu miehen ja naisen elinikäiseen liitto-suhteeseen, jossa he sitoutuvat rakastamaan toisiaan ja elämään yhdessä miehenä ja vaimona, kunnes kuolema heidät erottaa. Ainoa paikka seksuaalisuuden harjoittamiselle on siis pysyvä ja kestävä parisuhde, josta suomenkieli käyttää nimitystä avioliitto.

 

Synti, joka vaikuttaa ihmisen sydämessä on myös onnistunut rikkomaan Jumalan tarkoittaman seksuaalisuuden. Raamatussa Jumala itse opettaa homoseksuaalisuudesta näin: ”Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.” Tekstissä esiintyvä sana kauhistus  on hebr. tovebah, joka merkitsee; inhottava ja saastainen teko tai asia.  Herra, Jumala on säätänyt  sanaansa ettei mies harjoittaisi seksiä toisen miehen kanssa, koska se on vastoin luomisjärjestystä.

 

Jumalan tahdon vastainen seksuaalisuus

 

”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.”

 

Korinttolaiskirjeessä esiintyvä sana miehimykset on kreik. arsenokoites, joka tarkoittaa homoseksuaalisuutta. Jumalan sana opettaa selvästi, että homoseksuaalisuus on synti.

 

”Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;  samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.  Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.” Roomalaiskirjeestä käy selvästi ilmi, että homoseksuaalisuus sekä lesbous ovat syntiä. Avioliitossa tapahtuva seksuaalisuuden harjoittaminen miehen ja naisen välillä on luonnollista sukupuoli yhteyttä. Homoseksuaalisuus sekä lesbous ovat Raamatun opetuksen mukaan luonnotonta sukupuoli yhteyttä.

 

Homoseksuaalisuus ei ole sairaus eikä ihmisen geeneissä, niin kuin usein tänä päivänä kuulee puhuttavan. Synti, joka aina vääristää Jumalan tahdon on myös vääristänyt seksuaalisuuden niiden sydämissä, jotka harjoittavat homoutta sekä lesboutta. Himo, jonka synti synnyttää sytyttää joidenkin sydämiin seksuaalisuuden halun omaa sukupuoltansa kohtaan. Homous ja lesbous ovat siis syntiä, joista Jumala kutsuu ihmistä tekemään parannuksen. Synti turmelee ja rikkoo ihmistä aina, vaikka synnin tekemisestä nauttisi, niin kuitenkin se lopulta tuhoaa ihmisen. Terveet asetukset ja säädökset on asetettu suojamaan ihmisiä eikä ihmisten kiusaksi. Ajattele vaikka liikennesääntöjä, jos ne otetaan pois käytöstä, niin silloin tapahtuisi paljon loukkaantumisia sekä liikenteessä tapahtuvat kuolonkolarit lisääntyisivät. Liikennesäännöt ovat avuksi ja suojaksi ihmiselle. Samoin on myös Raamatun opetuksen laita. Raamatun opetuksen ei ole tarkoitus kiusata eikä turmella ihmistä, vaan sen tarkoitus on suojata ihmiselämää sekä olla apuna ihmiselle.

 

Luterilaisen kirkon piispojen mielipiteitä homoseksuaalisuudesta:

 

Piispa Wille Riekkinen; ”Toivon, että homot ja lesbot voisivat osallistua kirkon työhön jäseninä, tekijöinä ja päättäjinäkin.” 

 

Piispa Juha Pihkala: ”Minusta olisi parempi, jos homot ja lesbot toteuttaisivat seksuaalista taipumustaan pysyvässä parisuhteessa.”

 

Piispojen opetus ja mielipide on pahasti ristiriidassa Raamatun opetuksen kanssa.

 

Avioero ei ole Jumalan tahto

 

Jeesus puhui myös avioerojen lisääntymisestä. Miksi ihmiset eroavat? Varmaan monista syistä. Avioliitto on pyhä Jumalan silmissä eikä siitä saisi erota. Nykyinen yhteiskunta elää nopeatempoista rytmiä, jossa asiat menevät eteenpäin valtavan nopealla vauhdilla. Tällainen kiire ja pika-yhteiskunta tuottaa kärsimättömiä ihmisiä, joilla ei ole kykyä kärsivälliseen elämäntapaan, jota parisuhteessa tarvitaan valtavan paljon. Itsekkyys on myös usein eron syynä. Aviopuolisoa ei oteta oikealla tavalla huomioon, vaan kaikki toiminta avioliitossa perustuu itsekkyyteen.

 

Jumala antoi miehelle ja naiselle seksuaalisen halun toisiinsa ja tämä halu ohjaa parisuhteessa terveeseen seksiin, jossa molemmat ottavat toisensa huomioon ja tyydyttävät toisensa. Himo on itsekästä, joka haluaa vain itselleen tyydytystä, mutta ei anna sitä toiselle. Usein varsinkin miehet himoissaan tyydyttävät vain omat tarpeensa ja heidän vaimonsa jäävät tässä itsekkäässä seksissä ilman tyydystä. Himo siis rikkoo seksiä sekä parisuhdetta, mutta terve seksuaalinen halu antaa molemmille seksuaalisen tyydytyksen. Yksi syy syrjähyppyihin on aviopuolison itsekäs himo, joka ajaa toista kurkkimaan, jospa naapurin aidan puolella olisi vihreämpää ruohoa. Miehen ja naisen on parisuhteessaan otettava toisensa huomioon ja sen jälkeen totetuu Jumalan asettama seksuaalisuus, jossa molemmat saavat seksuaalisen tyydytyksen.

 

Itsekäs seksuaalisuus on sellaista, jossa haetaan nautintoa vain itselleen, jonka seurauksena aviopuoliso jää ilman todellista hellyyttä ja rakkautta. Näin sitten tämä puoli avioliitossa on rikki, joka saa ihmisen hakemaan muualta tyydytystä seksuaalisille tarpeille.  Terve seksuaalisuus huomioi aina ensin toisen tarpeet ja vasta sitten omansa. Kummankin osapuolen tulee olla antavana osapuolena eikä ottajan roolissa. Seksuaalisuus on yhteispeliä, jonka tarkoituksena on, että kummankin aviopuolison seksuaalisuuden tarve tulee tyydytetyksi. Kypsän seksuaalielämän merkki on halu ja taito ottaa huomioon aviopuolisonsa tarpeet. Jos jompikumpi toimii tällä seksuaalisuuden alueella itsekkäästi, niin ongelmat muodostuvat silloin todella suuriksi, pahimmissa tapauksissa avioeroon. Raamattu opettaa, että antaessaan saa. Tämä opetus pätee myös avioliiton seksuaalisessa kanssakäymisessä.

 

Avioliitto seksuaalisuuden harjoittamispaikka

 

Prostituutio on myös yksi tämän ajan  ongelmista. Prostituutioon hakeutuvat usein sellaiset ihmiset, jotka ovat kyvyttömiä terveeseen seksuaalisuuteen pysyvässä parisuhteessa. Tällaiset ihmiset haluavat saada tyydytystä vain itselleen, eivätkä he ota huomioon kumppaninsa tarpeita. Prostituutio on myös syntiä Jumalan sanan mukaan, josta Jumala haluaa ihmisten tekevän parannuksen.

 

Kymmenessä käskyssä oleva, käsky älä tee huorin tarkoittaa aviorikosta ja kaikenlaista haureutta ja huorintekemistä.  Huorin sanan on hebr.  naaf = aviorikos, avionrikkominen.  Avioliiton ulkopuolinen seksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä.  Raamattu käyttää sanaa naaf myös epäjumalan palvelemisesta. Täten sana naaf tarkoittaa myös kaikkea sitä, mikä on vastoin Jumalan liiton käskyjä.

 

Seksi ennen avioliiton pysyvää parisuhdetta on myös haureutta, josta tulee tehdä parannus. Irtosuhteet sekä kaikenlainen seksi ilman pysyvää parisuhdetta on syntiä. Raamattu opettaa, että haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa sekä kullakin vaimolla oma miehensä.

 

Jumalan asettama seksuaalisuus kuuluu siis avioliittoon eli pysyvään parisuhteeseen. Raamattu opettaa, että parhaiten ihminen nauttii elämästään toteuttamalla elämässään Jumalan tahtoa. Jumalan tahto on kaikille avoin. Jumala on antanut ihmiselle käsikirjan (Raamattu), jossa opetetaan kuinka ihmisen on hyvä ja turvallista elää tässä  maailmassa. Suosittelen sinulle tätä käsikirjaa, joka takaa sinulle terveen ja onnellisen elämän.

 

Petri Paavola

  

 website statistics
eXTReMe Tracker