Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


 

Raamattu on Jumalan sanan ilmoitus

 

Raamatun kirjoitukset ovat syntyneet Jumalan vaikutuksesta. Raamatun sanoma on lyhyesti tiivistettynä tässä;

Jumala ilmoittaa itsensä ihmiskunnalle. Jumala on valmistanut Jeesuksen kautta pelastuksen syntiin langenneelle ihmiselle. Jumala opettaa sanansa kautta elämän perusarvot, joiden mukaan ihmisen on hyvä elää. Jumala ilmoittaa sanansa kautta tulevia tapahtumia. Jumala ilmoittaa sanassaan tien iankaikkisen elämän lähteelle.

Raamatun kuvauksen keskus on Jeesus Kristus

Raamattu kuvaa Israelin kansan vaiheita sekä yksittäisen ihmisen elämän vaellusta ja suhdetta Jumalaan. Raamattu sisältää myös näiden ihmisten tunteita ja ajatuksia, johon sisältyy iloja, suruja, epäonnistumisia, onnistuneita valintoja, jne. Mutta kuitenkin kaikissa näissä eri ulottuvuuksissa tulee esille Jumala ja Jumalan tahto. Raamattu ilmoittaa ihmiskunnalle Jumalan sanan, koska Raamattu on Jumalan Sanaa. Kaiken keskipiste Raamatussa on Jumala ja Hänen valmistamansa pelastus, joka on Jeesuksessa Kristuksessa.

Raamattu

Alkuperäisessä Hebrean kielisessä Raamatussa ei ollut vokaali merkintöjä se oli kirjoitettu vain keraakkeleilla, koska juutalaiset osasivat lukea ja lausua raamatun kirjoitukset juuri niin kuin ne lausutaan. 400 ekr.juutalaiset kirjanoppineet lisäsivät Vanhaan testamenttiin vokaalimerkinnät. Sanoma ei kuitenkaan muuttunut vokaalimerkinnät helpottivat vanhan testamentin lukemista niille, joiden äidinkieli ei ollut hebrea. Tänäkin päivänä Israelissa esiintyy paljon painettua tekstiä, jossa ei ole vokaalimerkintöjä, koska juutalainen osaa lukea äidinkieltään ilman vokaalimerkintöjä. Vanha testamentti on kirjoitettu hebreaksi ja muutama jae on myös aramean kielellä, joka oli yleiskielenä esim. Jeesuksen aikoina.

Uuden testamentin alkukielenä on ollut hepreankieli ja arameankieli sekä kreikankieli. Uuden Liiton ensimmäiset sananjulistajat, eli apostolit olivat juutalaisia ja he julistivat ensin evankeliumia juutalaisille ja siten on luonnollista, että he kirjoittivat evankeliumit ensin hepreaksi ja arameaksi ja myös kreikaksi. Hepreankieli oli siihen aikaan juutalaisten pyhä kieli, Raamatun kieli ja juutalaisten yleisenä puhekielenä oli arameankieli, joten on tietenkin luonnollista, että Uuden Testamentin evankeliumit kirjoitettiin aluksi hepreaksi ja arameaksi, sillä evankeliumi vietiin ensin juutalaisille, jotka puhuivat arameaa ja joiden pyhänä kielenä oli heprea (Raamatun kieli). Koska siihen aikaan kreikankieli oli maailman yleiskielenä, niin evankeliumit myös kirjoitettiin kreikankielellä, että evankeliumi saatiin myös leviämään pakanoiden keskuuteen. Kreikankielen UT:n tekstiä voidaan myös pitää alkukielenä eikä siinä ole kovinkaan paljon eroa alkuperäisiin heprean- ja arameankielen UT:n teksteihin. Koska evankeliumi tuli ensin julistaa juutalaisille ja sitten pakanoille, niin on luonnollista ja selvää, että UT:n alkutekstit kirjoitettiin hepreaksi, arameaksi ja kreikaksi, että evankeliumi saatiin vietyä kaikkeen maailmaan.

Minne heprean- ja arameankielen UT:n tekstit ovat hävinneet? On tunnettu tosiasia, että Rooman katolinen kirkko, joka sai syntynsä 300-luvulla on polttanut ja hävittänyt Raamatun käsikirjoituksia ja uskon, että näiden joukossa oli myös heprean- ja arameankielen UT:n tekstit. Rooman katolisen kirkon ajatuksena oli tehdä latinankielisestä Vulgata käännöksestä UT:n käännösten "johtotähti", joka olisi kirkon käännös, jonne lisättiin kirkon oppi, että se olisi tavalliselle kansalle "uskottavampi". Siksi katoliset hävittivät alkuperäisiä Raamatun UT:n tekstejä, että se voisi rauhassa opettaa kirkon oppeja, jotka ovat vastoin Jumalan sanan opetusta. Kreikankielen tekstejä kirkko ei tuhonnut, vaan niiden pohjalta käänsi kirkon Vulgata käännöksen. Onneksi kreikankielen Uusi Testamentti on lähes samanlainen kuin hävinneet heprean- ja arameankielen UT:n tekstit. Kreikankielen UT sanoma on sama kuin hävinneissä heprean- ja arameankielen teksteissä; ainoastaan nimet ovat eri muodossa, sillä heprean- ja arameankielen teksteissä nimet olivat heprealaisessa muodossa, mutta kreikankielen UT:ssa nimet ovat käännetty kreikankielen muotoon. Kreikankielen UT:ssa on hepreankielen nimet käännetty kreikankielen vanhan testamentin Septuaginta käännöksen mukaisesti. Septuaginta käännöksen juutalaiset kääntäjät käänsivät Septuagintaan esim. sanan Messias (hepr. Mashiach) kreikankielen sanalla Kristos, josta se myös tuli kreikankielen UT:n tekstiin.

Voimme siis turvallisin mielin lukea nykyisiä Raamatulle uskollisia käännöksiä, joiden Uuden Testamentin teksti perustuu kreikankielen UT:n tekstiin, sillä niissä on sama sisältö kuin hävitetyissä heprean- ja arameankielen teksteissä. Tästä todisteena, se että Jumala ei olisi voinut sallia kokonaan Sanansa ilmoituksen hävittämistä, sillä jos Hän sen olisi sallinut, niin Rooman katolisen kirkon 300-luvulla suorittamasta UT:n tekstien tuhoamisesta johtuen Jumalan seurakunta olisi ollut lähes 2000 vuotta ilman UT:n alkuperäistä ilmoitusta. Mutta koska edellä oleva ajatus on täysin mahdoton ajatus, niin me voimme luottaa siihen, että kreikankielen UT:n tekstien sisältö on sama kuin mikä oli tuhotuissa heprean- ja arameankielen teksteissä. Jumala ei ole hylännyt kansaansa, eikä jättänyt heitä ilman Uuden Liiton järjestyksen mukaista Sanan ilmoitusta ja siitä on meille todistuksena kreikankielen UT:n tekstit, jotka ovat meille yhtä kuin alkuteksti.

(Tärkeää tietoa Raamatunkäännöksistä: Linkki; Raamatunkäännökset 33/38 ja 1992)

Raamatun kääntäminen

Raamatun kääntäminen ei ole ongelma, koska kaikki voidaan aina kääntää jollekin toiselle kielelle. Useimmat Raamatun käännökset ovat erittäin tarkkoja. Jumalan ilmoitus kuuluu koko ihmiskunnalle ja siksi se käännetään mahdollisimman tarkasti jokaiselle kielelle, jolle Raamattu käännetään. Mutta on olemassa myös ns. liberaalikäännöksiä, jotka eivät ole monin kohdin kovinkaan tarkkoja.

Raamatun käännös ei tietenkään korvaa alkuperäistä, sillä kopio on aina kopio. Mutta Raamatun käännös ei estä sitä olemasta Jumalan sanaa. Esim. 33/38 käännös on todella onnistunut kääntämään Raamattumme todella lähelle alkuperäistä. toki käännösvirheitä siinäkin esiintyy, mutta asiallensa omistautunut uskova saa kyllä selville nämä muutamat pahat käännösvirheet. Mutta kyllä 33/38 käännös on siitä huolimatta täysipainoista Jumalan sanaa, jota jokainen voi lukea turvallisella mielellä. Toki se heikkous on kaikilla käännöksillä ettei kaikkia sanoja aina voi kääntää tarkasti alkukielen mukaan, koska esim. hebreassa jollakin sanalla voi olla useita eri merkityksiä. Esimerkkinä sana Toorah, joka on käännetty Raamattumme sanalla laki. Torah sanan tärkein merkitys on opetus ja neuvo ja vasta sitten laki. Kun taas kreik. sana nomos on enemmän lakitermi, joka tarkoittaa lakia. Mutta koska hebrean kielinen sana Torah on sanan nomos alkujuuri niin mitään ongelmaa ei synny. Laissa on siis opetus sekä osoitus siitä mikä on Jumalan tahto. Laki tuo myös synnintunnon sekä Pyhän Hengen kautta Sanan opetus muuttuu käytännön elämäksi.

Toinen esimerkki on Room 10:4; Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi, jokaiselle joka uskoo. Sana loppu on hebr, takelith= loppu, päämäärä ja kreik. telos= loppu, päämäärä. Kristus on lain loppu luonnolliselle ihmiselle, koska uudessa liitossa ei voi palvella Jumalaa ilman uudestisyntymistä. Mutta Kristus on lain päämäärä hengelliselle ihmiselle. Mitään todella ylipääsemättömiä ongelmia ei ole Raamatun käännöksissä. Ainahan on mahdollisuus aloittaa hebrean tai kreikan kielen opinnot jos tuntuu siltä, että haluaa päästä Raamatun tekstien alkulähteille. Mutta Jumala antaa PyhänHenkensä jokaiselle, joka tulee uskoon. Pyhä Henki sitten kyllä tulkkaa Raamattua kaikille kielille. Kaikilla kielillä on mahdollisuus ymmärtää Jumalan sanaa. Tämä on suuri Jumalan armo, että meillä on Raamattu Jumalan sana.

1992 käännetty uusi kirkkoraamattu on käännetty ns. dynaamisen ekvivalenssin periaatteella, joka tarkoittaa, että alkukielen mukaisia sanoja ei ole käännetty sanatarkasti, vaan ikään kuin ajatuksiksi. Raamatun ajatukselle ja lauseelle on etsitty suomalaisia vastineita. 1992v käännös ansaitsee liberaalikäännöksen "arvonimen."

On ilman muuta selvää, että tällainen kääntäminen tuhoaa paljon Raamatun alkuperäistä sisältöä. Toki se on myönnettävä, että myös 1992 käännös on onnistunut paikoin kääntämään jopa 33/38 käännöstä tarkemmin, mutta vain paikoin. Vanha 33/38 on paljon uskollisempi alkutekstille ja tarkempi kuin 1992 käännös, joten on sanomatta selvääkin selvempää, että jos haluaa lukea Raamattua alkulähteen mukaisena, niin valinta on silloin 33/38 käännös. 1992 käännös sisältää monia todella pahoja käännösvirheitä, jotka ovat suuressa ristiriidassa Raamatun ilmoituksen kanssa. Esimerkkinä 1992 kääntää esim.

1992 käännös: Kun Korkein jakoi kansoille maat, kun hän levitti ihmiset yli maan piirin, hän määräsi kansojen asuinsijat ja kullekin oman jumalan.  5 Moos 32:8

33/38 käännös: Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan.  5 Moos 32:8

1992 käännös on ekumeenisen hengen mukainen käännös. Ekumenia uskoo, että jokainen uskonto on tie Jumalan luokse. Mutta Raamattu opettaa, jota on vain yksi tie Jumalan luokse. Tämä tie käy Jeesuksen Kristuksen kautta eikä muita teitä ole Jumalan luokse. Ekumeeninen henki on väärän suvaitsevaisuuden henki. Jumala ei todellakaan ole määrännyt kansoille omia jumaliaan, jotka ovat epäjumalia. 33/38 käännös kääntää jakeen Raamatun Hengen mukaan. Muistuu mieleeni edesmennyt Uuras Saarnivaara, joka sanoi: " 1992 käännös on ekumeenis-katolinen käännös. Saarnivaara varoitti aikoinaan, ettei kukaan uskova vaihtaisi 33/38 käännöstä uuteen vuonna 1992 käännettyyn raamattuun, joka on todella liberaalinen sekä ekumeeninen käännös.

Uskon kautta ymmärrämme Raamattua

Raamatun ilmoitus on niin syvällinen, jotta sitä ei kukaan pysty koskaan loppuun asti ammentamaan. Ihmisen kyltymätön halu tietää kaikki on usein monille ihmisille kompastuskivenä uskossa Jumalaan.

Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Hebr 11:1

Tästä Raamatun kohdasta tulee esille ettei Jumalan tekoja ja sanaa voida ymmärtää muuten kuin uskon kautta, jolloin me vasta voimme ymmärtää Jumalan tekoja ja Hänen sanaansa. Ensimmäinen jae on tarkemmin näin: Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, todistus asioista, jotka eivät näy.

Jeesus itse avaa ihmisen ymmärryksen ymmärtämään Hänen Sanaansa;

Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!" Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen. Mutta hän sanoi heille: "Miksi olette hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niinkuin te näette minulla olevan." Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Mutta kun he eivät vielä uskoneet, ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille: "Onko teillä täällä jotakin syötävää?" Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa. Ja hän otti ja söi heidän nähtensä. Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa". Silloin Hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Luuk 24: 36-48

Kuolemansa jälkeen Jeesus ilmestyi opetuslapsillensa ja avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ajattele! Opetuslapset vaelsivat kolme vuotta Jeesuksen kanssa, jona aikana he näkivät monet ihmeet, joita Jeesus teki. Eivät nämä ihmeet kuitenkaan pystyneet auttamaan heitä ymmärtämään Jumalan sanaa sekä sen profeetallista ilmoitusta. Jeesus avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset eli Raamatun sanan.

Kun ihminen tunnustaa syntisyytensä Jumalan edessä niin silloin Jumala uudestisynnyttää ihmisen ylhäältä, jolloin ihminen saa Pyhän Hengen, jonka kautta Jumala avaa sanansa Häneen uskovalle. Raamatun ymmärtäminen on siis kiinni uskosta eikä älystä tai älykkyydestä. Ihminen ei voi omalla ymmärryksellään ymmärtää kuin rahtusen verran Jumalan sanaa. Tämä rahtunen ei riitä ihmisen pelastumiseen. Jumala avaa uskovan ymmärtämään Jumalan sanaa. Tähän ymmärryksen avautumiseen tarvitaan siis Jumalan sana ja Pyhä Henki sekä rukous, muuten Jumalan sana jää kirjaksi muiden kirjojen joukkoon.

Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta

Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.
2 Piet 1:20,21

Laitan tähän seuraavaksi muutaman esimerkin, jotka osoittavat selvästi Raamatun kirjoituksien syntyneen Jumalan Hengen vaikutuksesta.

Mannerten jakaantuminen

Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa: toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. 1 Moos 10:25

Jakeessa on pieni käännösvirhe, sillä jae tulisi kääntää hebreasta näin; Toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantui maa. Raamattu kertoo suuresta tulvasta, joka peitti ja hukutti allensa koko maan. Tämän tulvan jälkeen maa jakaantui moneen osaan, eli syntyi maanosia. Tämän päivän tiede on vahvasti sitä mieltä, että alkujaan maapallolla on ollut vain yksi suuri manner. Mannerlaatat ovat liikkuneet ja sen seurauksena on sitten syntyneet eri maanosat.

Mistä Raamatun kirjoittaja on voinut tietää, että maa on jakaantunut? Mooseksen kirjahan on kirjoitettu tuhansia vuosia sitten. Jumalan Henki on ollut ohjaamassa tämän jakeen syntymistä Raamattuun.

Jos katselet maapallon karttaa ja alat yhdistelemään eri maanosia huomaat niiden sopivan hämmästyttävän hyvin yhteen. Tiedemiehet ovat todistaneet omilla mittauksillaan, että mannerlaatat sopivat täydellisesti toisiinsa ja alussa on ollut yksi manner. Mutta jostain syystä mannerlaatat ovat alkaneet liikkua pois paikoiltansa.

Raamattu kertoo meille, että Israel asuu maan navassa, Hes 36:12. Kun asetellaan mannerlaatat paikoilleen, niin saadaan yksi manner, jonka keskipisteessä on Israelin maa. Mistä profeetta Hesekiel tämän tiesi? Jumalan Henki ohjasi tämänkin tiedon Raamattuun. Maa on pallon muotoinen

Ettekö te tiedä, ettekö kuule, eikö teille ole alusta asti ilmoitettu, ettekö ole maan perustuksista vaaria ottaneet? Hän istuu korkealla maanpiirin päällä, kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat; hän levittää taivaan niinkuin harson, pingoittaa sen niinkuin teltan asuttavaksi. Jes 40: 21-22

Han är den som tronar över jordens rund, och dess inbyggare äro såsom gräshoppor; han är den som utbreder himmelen såsom ett flor och spänner ut den såsom ett tält att bo inunder. Jes 40:22 (SWE17)

Profeetta Jesaja puhuu Jumalan Hengen innoittamana ja ilmoittaa, että Jumala istuu pyöreän maan päällä. Tässä jakeessa 22 on hebrean kielisessä Raamatussa Chug, joka tarkoittaa ympyrää ja piiriä, eli pyöreän maan yläpuolella istuu Jumala. Ruotsalainen Raamattu vuodelta 1917 on sen ajatuksen myös hyvin Raamattuun tallettanut. Suomalainen käännös vuodelta 33/38 on myös kääntänyt aika hyvin puhuuhan se maanpiiristä. Jumalan Henki on taas ollut mukana tässäkin kohdassa, mistä profeetta muuten tietää maan olevan pyöreä? Eihän siitä ole kovinkaan kauan kuin eräs kuuluisa mies kipuili onko maa pannukakun muotoinen, tai minkä muotoinen se nyt oikein onkaan? Jesaja tiesi maan olevan pyöreä ja hän eli n. 700 v. ennen Jeesuksen syntymää, eli lähes 2700 vuotta sitten.

Vedenpaisumus

Raamattu kertoo myös, että alussa ihmisikä oli hyvin korkealla. Ihminen eli jopa yli 900-vuotiaaksi. Tätä on usein vaikea uskoa, mutta koska Raamattu on Jumalan sanaa ja totta, niin silloin ei tämä korkea ihmisikäkään voi olla pötyä.

Tänä päivänä yhä useammat tiedemiehet epäilevät kehitysteoriaa ja jääkausiteoriaa. Jotkut tiedemiehet uskovat, että ihmiskunnan alussa on täytynyt tapahtua hyvin suuri koko maailman laajuinen katastrofi. On arvailtu, että jospa sittenkin olisi ollut maailman laajuinen tulva ihmiskunnan historian alussa. Fossiililöydöksiä on löydetty, joista on löydetty tuhoutuneiden eläimien ja eläinlajien jäännöksiä mm. dinosauruksia ja mammutteja. Sellaisten eläinten fossiileja on löydetty sellaisilta alueilla, joilla ne eivät normaalisti elä. Tämä todistaisi, että alussa on ollut yksi suuri manner. Suuret liskoeläimet ovat kuolleet sukupuuttoon, monia lajeja on kuollut sukupuuttoon. Fossiili löydökset paljastavat tämän. On myös löydetty korkeilta paikoilta suuria määriä eläinten jäännöksiä. Nämä kaikki todistavat sen puolesta, että suuri vedenpaisumus on kohdannut maata ja eläimet ovat nousseet korkeille paikoille etsimään pelastusta, mutta vesi peitti koko maan, ja näin nämä eläimet hukkuivat suurina laumoina. Korkeilta vuorilta on löydetty myös kalojen fossiileita, jotka myös todistavat vedenpaisumuksen puolesta. Kalathan eivät luonnostaan elä vuorilla.

Etelämantereelta on löydetty hedelmä- ja palmupuita samoin kuin Grönlannista. Tämä kaikki todistaa, että alussa on ollut yksi suuri manner. Alaskasta on löydetty leijonien, antilooppien, kamelien, hevosien ym. jäännöksiä. Tämäkin viittaa siihen, että alussa on ollut yksi suuri manner.

Kaikki nämä löydökset ovat olleet jäätyneinä. Moni ajattelee, että tämä nyt puoltaa jääkausiteoriaa eikä tulvateoriaa.

Nyt on myös alettu ymmärtää, että alussa maapalloa peitti vesikerros. Tämä vesivaippa esti ettei haitallinen avaruussäteily päässyt vaikuttamaan maahan. Maapallomme oli kuin kasvihuone, jossa oli trooppinen ilmasto, joka ulottui koko yhden ison mantereen. Tämän vesivaipan ansiosta myös ihmisen ikä oli niin korkea, koska haitallinen avaruussäteily ei päässyt tuhoamaan ihmisen soluja. Tämänkin syyn tähden myös astronauteilla on suoja-puvut yllään. Haitallisen avaruussäteilyn lasketaan ulottuvan 14 metriin veden pinnan alle. Tällöin tämän säteilyn haittatekijät vähenevät. Pitkä ikäinen syvällä meressä elävä laji on kilpikonna, jotkut jopa elävät muutamia satoja vuosia. Vastaava laji maan päällä ei elä kuin ehkä korkeintaan 40 v. Tämä vesivaippa todella mahdollisti ihmisen iäksi yli 900 vuotta. Raamattu myös opettaa, että Jumala laski juuri ennen vedenpaisumusta ihmisen ikää.

Raamatussa on opetus, jonka mukaan ihmisen pahuuden tähden Jumala avasi taivaan ikkunat ja vettä satoi neljäkymmentä päivää. Tämä maata suojaava vesivaippa tippui nyt alas ja aiheutti suuren katastrofin, jossa suurin osa ihmiskunnasta ja eläimistä hukkui. Vedenpaisumuksen jälkeen Jumala puhui ensimmäisen kerran ettei ihmisen elämästä tästedes lakkaa vilu eikä helle. Kun maata ympäröimä vesivaippa aloitti syöksynsä kohti maata, josta syntyi niin suuri alipaine, että se jäädytti pohjois- ja etelänavan. Tämän seurauksena mannerlaatat liikkuivat ja muodostivat monta pienempää mannerta. Tämän napojen jäätymisen takia myös meille on jäänyt pakastuneet todistukset, siitä että maa on ollut yksi suuri tropiikkinen manner ennen vedenpaisumusta.

Monet muinaiset kulttuurit vahvistavat vedenpaisumuksen tapahtuneeksi tosiasiaksi.

Israel

Sentähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin. Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Hes 36: 22-24

Raamattuun on myös talletettu Israelin kansan vaiheita, jossa näkyy myös heidän suhteensa Jumalaan. Jumalan siunaus lepäsi Israelin kansan yllä silloin kun he toimivat Jumalan tahdon mukaisesti. Kun taas Israelin kansa ylen katsoi Jumalan käskyt silloin he joutuivat aina suuriin vaikeuksiin.

Profeetta Hesekiel niin kuin monet muutkin Raamattuun kirjoittaneet kirjoittavat, että Israelin kansa palaa siihen maahan, jonka Jumala on luvannut heille. Kautta historian on juutalaisia sorrettu ja yritetty hävittää, viimeisin tällainen likvidoimis-yritys oli Hitlerin toimesta, joka muistetaan toisen maailmansodan aikaisista juutalaisten tuhoamisleireistä. Kuitenkin vuonna 1948 juutalaiset saivat osan Israelin maasta haltuunsa itsenäisyyden muodossa ja näin syntyi virallisesti Israelin valtio. 1940-luvulla monet maamme lut. kirkon papit olivat sitä mieltä ettei Israelin valtioita koskaan enää synny tämän maan päälle. Niin vain Raamatun sana kävi toteen ja tänä päivänä on Israelin maassa jo n.5000-7000 messiaanista juutalaista, jotka uskovat Jeesuksen olevan Israelin kansan ja koko maailman Messias.

Raamattu ennustaa, että Israelin kansakunta kääntyy päivien lopulla uskomaan Herraan Jeesukseen juuri vähää ennen Jeesuksen toista tulemusta. Nyt on siis jo olemassa pieni alku Jeesukseen uskovia ja koko tuo luku on kasvussa. Ensimmäinen osa profetiaa on jo toteutunut. Israel on omassa maassaan ja toinen osa eli Israelin hengellinen herääminenkin on jo alkanut. Kiitos Jumalalle Israelista sekä sen lupauksen toteutumisesta, jonka Herra Jumala on antanut Israelin kansalle. Jumala siunatkoon Israelia!!!

Jeesuksen hallitusvalta

Raamattu myös ennustaa, että lopun ajan ihmiskunta johtaa yksikkö, jolla on vallassaan maailman talous. Uskonnot tulevat myös muodostamaan jonkinasteisen yhteenliittymän. Käy samoin kuin ihmiskunnan historian alussa, jolloin ihmiskunta yritti ilman Jumalaa rakentaa yhden maailman hallituksen ja yhden pääuskonnon. Ihmiskunta rakensi baabelin tornin, jonka tarkoituksena oli valjastaa ihmiskunta yhden vallan alaisuuteen, jossa pääuskontona oli babylonian pakanallinen uskonto. Jumala sekoitti baabelissa kansojen kielet ja hajoitti heidät erilleen toisistansa, jottei tämä kapina hanke Jumalaa vastaan toteutunut.

Tämän päivän avainsana on maailman yhdentyminen. Tänä päivänä puhutaan yhdestä maailmanhallituksesta. Näistä hankkeista on jätetty Jumala ulkopuolelle. Jumala sallii asioiden menevän aika pitkälle ennen kuin puuttuu pelin kulkuun. Lopulta Jumala hajottaa myös lopun ajan baabelin tornin ja asettaa oman valtakuntansa tuhanneksi vuodeksi maan päälle, jota hallitsee todellinen rauhan ruhtinas Jeesus Kristus.

Raamattu on Jumalan sanaa vielä tänäkin päivänä, se on sitä myös tuleville polville. Se on aina tuore ja elävä Jumalan sanan ilmoitus, jota ei tarvitse päivittää ajan tasalle, koska se on alfa (alku) ja Omega (loppu). Voimme turvallisin mielin luottaa Raamattuun ja sen sanomaan, jonka kirkkain viesti on pelastus Jumalan pojassa, Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala kutsuu vielä tänään evankeliumilla ihmisiä sisäpuolelle Jumalan valtakuntaan, vielä sinulla on aikaa tehdä parannus ja vastaanottaa rakastavan Jumalan ilmainen lahja, joka on pelastus Jeesuksessa Kristuksessa.

 

Tärkeää tietoa Raamatunkäännöksistä: Linkki; Raamatunkäännökset 33/38 ja 1992

 

  

 

Petri Paavola 7.5.2004

 

 

eXTReMe Tracker