Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Raamatun jättiläiset

Monia ihmisiä askarruttaa ketkä ovat Raamatun mainitsemat jättiläiset ja Jumalan pojat. Myös uskovien keskuudessa on siitä erilaisia tulkintoja. Tässä kirjoituksessa käyn läpi sitä mitä Raamattu sanoo Jumalan pojista ja jättiläisistä.

Jumalan pojat ja ihmisten tyttäret

1 Moos 6:2 huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat.

Jumalan pojat ovat langenneita enkeleitä, jotka kapinoivat ja tekivät syntiä Jumalaa vastaan. Nämä langenneet enkelit ovat Raamatun opettamia pimeyden henkivaltoja, joita johtaa itse pääpaholainen, saatana. Langenneet enkelit pitivät ihmisten tyttäriä ihanina ja ottivat heitä vaimoikseen.

Job 2:1 Ja kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa ja asettui Herran eteen.

Ps 89:6 Sillä kuka pilvissä on Herran vertainen, kuka Jumalan poikain joukossa on niinkuin Herra?

Job 2 ja Psalmi 89 kertovat meille selkeästi, että Jumalan pojat ovat enkeleitä, joista osa saatanan johdolla lankesi syntiin kapinoimalla Jumalaa vastaan.

Jättiläiset

1 Moos 6:4 Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä (nefilim), ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.

Alkutekstissä on sana nefilim, joka tulee sanasta naphal (nafal), joka tarkoittaa langeta. Jättiläiset olivat langenneiden enkelien ja ihmisten tyttärien jälkeläisiä. Jumalan pojat (langenneet enkelit) ennen vedenpaisumusta yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa, jotka synnyttivät heille lapsia. Jakeessa sanotaan, että myöhemminkin on ollut jättiläisiä, joka tarkoittaa sitä että vedenpaisumuksen jälkeen langenneet enkelit ovat myös yhtyneet ihmisten tyttäriin ja he ovat saaneet yhteisiä jälkeläisiä.

4 Moos 13:33 Näimmepä siellä jättiläisiäkin (nefilim), Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja; sellaisia me heistäkin olimme."

Num 13:33 And there we saw the Nephilim, the sons of Anak, who come of the Nephilim; and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight.'  (JPS 1917)

Neljäs Mooseksen kirja todistaa sen, että vedenpaisumuksen jälkeenkin langenneet enkelit olivat yhtyneet ihmisten tyttäriin, jotka ovat saaneet yhteisiä jälkeläisiä. Neljäs Mooseksen kirja kertoo israelilaisten nähneen Kanaanin maassa jättiläisiä Anakin poikia, jotka polveutuvat jättiläisistä, eli langenneista enkeleistä.

Jewish Publication Society Bible (JPS 1917) on juutalaisten rabbien  kääntämä Raamattu hepreasta englanninkielelle. JPS 1917 kääntää 4 Moos 13:33 alkutekstin mukaisesti sanomalla: me näimme jättiläisiä (nefilim), Anakin poikia, jotka ovat tulleet (polveutuneet) jättiläisistä (nefilim).

Langenneet enkelit siittivät saatanallisen siemenen ihmisten tyttäriin, jonka seurauksena heistä syntyneet jättiläiset tekivät saastaisia ja saatanallisia syntejä. Tämän seurauksena Jumala päätti hävittää maan päältä saatanallisen siemenen ja antoi vedenpaisumuksen hukuttaa kaikki muut paitsi Nooan perheineen.

Raamatun alkuteksti todistaa selkeästi, että langenneet enkelit ovat myös vedenpaisumuksen jälkeen yhtyneet ihmisten tyttärien kanssa, siksi 1 Moos 6:4 sanoi, että maan päällä eli jättiläisiä myöhemminkin.

Moni voi kysyä miten on mahdollista, että vedenpaisumuksen jälkeen voi olla jättiläisiä, sillä Nooan arkissa oli vain hänen perhekuntansa ei muita ihmisiä. Langenneet enkelit ovat pahoja henkiä, jotka vedenpaisumuksen jälkeen yhtyivät uudestaan ihmisten tyttärien kanssa. Langenneita enkeleitä ei rajoita ihmisruumis ja sen kuolema, koska he ovat pahoja henkiolentoja, langenneet enkelit eivät kuolleet vedenpaisumuksessa, vaan jatkoivat ihmisten eksyttämistä synnillä myös vedenpaisumuksen jälkeen. Koska Raamattu puhuu vedenpaisumuksen jälkeen esiintyneistä jättiläisistä ja heidän jälkeläisistään, niin se tarkoittaa sitä että langenneet enkelit ovat yhtyneet uudestaan ihmisten tyttärien kanssa. Näistä syntyi maan päälle jättiläiskansoja, joista vanha testamentti kertoo.

Ennen vedenpaisumusta kun langenneet enkelit ja ihmisten tyttäret yhtyivät toisiinsa synnin pahuus sai kauheat mittasuhteet. Raamatun sanan mukaan Jumala käski hävittämään niitä kansoja, jotka olivat vedenpaisumuksen jälkeen polveutuneet langenneista enkeleistä ja ihmisistä sekä niitä kansoja, jotka olivat omaksuneet heidän tapojaan. Pahuuden vallassa olevat henkiolennot ihmisten tyttäriin yhtymällä saivat aikaan kansoja, jotka polttivat lapsiaan tulessa uhreina "jumalilleen", elivät väkivaltaisesti, olivat yhteydessä riivaajahenkiin, harrastivat luonnottomia seksuaalisia toimintoja (homoseksuaalisuus, eläimiin sekaantuminen). Kyseessä oli siis sellaiset kansat, jotka eivät olleet tavallisia ihmisiä, sillä heidän sisimmässään oli ihmisen sekä demonin siemen. Koska nämä kansat eivät halunneet tehdä parannusta ja halusivat levittää pahuuttaan ympäri maailman ja he olivat täysin saatanallisten voimien vallassa, joiden takia he tekivät saatanallisia tekoja (polttivat omia lapsiaan), niin siksi Jumala salli hävittää näitä kansoja, että saatanallinen pahuus ei pääsisi turmelemaan koko maailmaa.

Jos Jumala ei olisi sallinut hävittää näitä saatanallisia kansoja, niin voisi olla niin, että tänä päivänä Suomessakin ja muualla maailmassa poltettaisiin pieniä lapsia "uhreina" epäjumalille. Pystyn ymmärtämään tässä kohden Raamatun sanaa ja Jumalan toimintaa ja näkisin vääryytenä ja epäoikeudenmukaisena sen, jos maailmassa olisi kansoja, jotka tappaisivat omia lapsiaan polttaen heitä tulessa. Raamatussa ei ole muualla käskyä hävittää kansoja, vaan ainoastaan näitä demoneista ja ihmisistä polveutuneita kansoja. Tämäkin ohje oli annettu tiettyyn aikaan ja tietyille kansoille, ei kaikille kansoille. Uuden Liiton aikana ei tietenkään ole tällaista opetusta ja ohjetta.

Monet sanovat, että eivät ymmärrä Jumalan käskyä hävittää noita kansoja, jotka polveutuivat langenneista enkeleistä, vaan syyttävät siitä Jumalaa. Jos Jumala ei olisi hävittänyt niitä kansoja, niin nykyään maailmassa olisi kansoja, jotka tekisivät paljon pahaa ja polttaisivat omia lapsiaan uhreina epäjumalille, eli saatanan pimeyden joukoille. Jos Jumala ei olisi hävittänyt näitä kansoja, niin samat ihmiset jotka syyttävät Jumalaa niiden kansojen hävittämisestä syyttäisivät Jumalaa siitä jos Hän ei olisi hävittänyt noita hirvittäviä kansoja, jotka polttavat omia lapsiaan tulessa. He olisivat sanoneet, että kuinka Jumala sallii tällaista toimintaa eikä tee mitään. Jumala teki kuitenkin oikein hävittäessään nuo kansat riippumatta siitä, vaikka jotkut Häntä siitä syyttävät.

Jättiläiskansojen hävitys

5 Moos 9:
1 ¶ "Kuule, Israel! Sinä menet nyt Jordanin yli laskeaksesi valtasi alle kansoja, jotka ovat sinua suuremmat ja väkevämmät, ja suuria, taivaan tasalle varustettuja kaupunkeja,
2 anakilaisten suuren ja kookkaan kansan, jonka sinä tunnet ja josta olet kuullut sanottavan: ‘Kuka kestää anakilaisten edessä?’
3 Niin tiedä nyt, että Herra, sinun Jumalasi, käy sinun edelläsi niinkuin kuluttava tuli; hän hävittää heidät ja nöyryyttää heidät sinun edessäsi, ja sinä karkoitat heidät ja hukutat heidät nopeasti, niinkuin Herra on sinulle puhunut.
4 Kun Herra, sinun Jumalasi, työntää heidät sinun tieltäsi, niin älä ajattele sydämessäsi näin: ‘Minun vanhurskauteni tähden Herra on tuonut minut ottamaan tämän maan omakseni’. Sillä näiden kansojen jumalattomuuden tähden Herra karkoittaa heidät sinun tieltäsi.
5 Et sinä vanhurskautesi ja oikeamielisyytesi tähden pääse ottamaan heidän maatansa omaksesi, vaan näiden kansojen jumalattomuuden tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi ja täyttääksensä, mitä Herra valalla vannoen on luvannut sinun isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille.

Jumala sanoo sanassaan, että Israelin kansan tuli mennä Jordanin yli Kanaanin maahan, jossa asui suuria kansoja (jättiläisiä), jotka Jumala hävittää heidän jumalattomuutensa tähden. Kanaanin maassa asui mm. Anakin jättiläisheimo.

Jumala sanoi, että Israelin kansa ei pääse Kanaanin maahan oman oikeamielisyytensä tähden, sillä Herra karkottaa nämä kansat heidän jumalattomuutensa tähden. Näin toteutuu Jumalan antama lupaus Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille.

Jättiläiskansojen alkuperä oli saatanallisen liiton kautta syntynyt langenneitten enkelien ja ihmisten tyttärien yhtymisen seurauksena. Heidän sisällään asui pahuus ja he elivät saatanallisessa jumalattomuudessa, koska heissä vaikutti pahojen henkien siemen, eli jättiläisgeeni. Tämän tähden Jumala hävitti heidät.

Jättiläiskansat olivat asettautuneet asumaan asuinsijoille, jotka Jumala oli luvannut israelilaisille. Miksi jättiläiskansat asettuivat juuri sinne? Pahat henget (langenneet enkelit) johdattivat jättiläiset sinne koska he yrittivät estää Jumalan lupauksen toteutumisen sekä he koittivat tuhota israelilaiset sekä orjuuttaa heitä saatanallisten syntien kautta. Uskon että jättiläiskansojen pyrkimys oli levittäytyä turmelemaan kaikkia maailman kansoja.

Pahojen henkien ihmisiin yhtymisen seurauksena maan päälle syntyi demoninen ihmisrotu, jonka ainoa pyrkimys oli turmella maailma saatanallisten syntien kautta. Jumala ei sallinut tätä, siksi Hän hävitti saatanallisen siemenen maan päältä. Ihmisten yhtyminen pahojen henkien kanssa oli syntiä ja vastoin Jumalan tahtoa myös tämän tähden Jumala hävitti jättiläiset maan päältä, koska he olivat saatanallisen siemenen jälkeläisiä.

Jättiläisten esiintymiset Raamatussa

Edellä oli jo Raamatun kohta, joka puhuu jättiläisistä. Tuon esille vielä lisää Raamatun kohtia, joissa puhutaan jättiläisistä.

Jisbi-Benob jättiläisten jälkeläinen

2 Sam 21:
15 And the Philistines had war again with Israel; and David went down, and his servants with him, and fought against the Philistines; and David waxed faint.
16 And Ishbibenob, who was of the sons of the giant (rapha), the weight of whose spear was three hundred shekels of brass in weight, he being girded with new armour, thought to have slain David.
17 But Abishai the son of Zeruiah succoured him, and smote the Philistine, and killed him. Then the men of David swore unto him, saying: 'Thou shalt go no more out with us to battle, that thou quench not the lamp of Israel.'
(JPS 1917)

2 Sam 21:
15 ¶ Taas syttyi sota filistealaisten ja Israelin välillä. Ja Daavid lähti palvelijoineen sotimaan filistealaisia vastaan. Ja Daavid väsyi.
16 Niin Jisbi-Benob, Raafan jälkeläisiä, jonka keihäs painoi kolmesataa sekeliä vaskea ja joka oli puettu uusiin tamineihin, aikoi surmata Daavidin.
17 Mutta Abisai, Serujan poika, tuli hänen avukseen ja löi filistealaisen kuoliaaksi. Silloin Daavidin miehet vannottivat hänellä valan sanoen: "Sinä et saa enää lähteä meidän kanssamme taisteluun, ettet sammuttaisi Israelin lamppua".

Juutalaisten hepreasta englantiin käännetty Raamattu (JPS 1917) käyttää jakeessa sanaa rapha (joka on mon. rephaim), joka tarkoittaa jättiläistä kuten sen juutalaiset rabbit ovat kääntäneet. Filistealainen Jisbi-Benob oli jättiläisten jälkeläinen.

Safi jättiläisten jälkeläinen

2 Sam 21:18 And it came to pass after this, that there was again war with the Philistines at Gob; then Sibbecai the Hushathite slew Saph, who was of the sons of the giant (rapha). (JPS 1917)

2 Sam 21:18 Sen jälkeen oli taas taistelu filistealaisten kanssa Goobissa: silloin huusalainen Sibbekai surmasi Safin, joka myös oli Raafan jälkeläisiä.

Filistealainen Safi oli jättiläisten jälkeläisiä.

Kookas mies polveutui jättiläisistä

2 Sam 21:20 And there was again war at Gath, where was a champion, that had on every hand six fingers, and on every foot six toes, four and twenty in number; and he also was born to the giant (rapha). (JPS 1917)

2 Sam 21:20 Taas oli taistelu Gatissa. Siellä oli kookas mies, jolla oli kuusi sormea kummassakin kädessä ja kuusi varvasta kummassakin jalassa, yhteensä kaksikymmentä neljä; hänkin polveutui Raafasta.

JPS 1917 käyttää sanaa jättiläinen myös tässä kohdassa.  Gat oli yksi viidestä tärkeimmistä Filistean kaupungista se oli oli myös Goljatin kotikaupunki. Filistean Gatista oleva kookas mies oli jättiläisten jälkeläisiä.

Taistelu filistealaisia vastaan

2 Sam 21:19 And there was again war with the Philistines at Gob; and Elhanan the son of Jaare-oregim the Beth-lehemite slew Goliath the Gittite, the staff of whose spear was like a weaver's beam. (JPS 1917)

2 Sam 21:19 Taas oli taistelu filistealaisia vastaan Goobissa. Elhanan, Jare-Ooregimin poika, beetlehemiläinen, surmasi gatilaisen Goljatin, jonka peitsen varsi oli niinkuin kangastukki.

Tässä kohdassa on tapahtunut kopiontivirhe, sillä Daavid surmasi Gatilaisen Goljatin. Jotkut olettavat, että jakeessa pitäisi lukea: Jare-Ooregimin poika, beetlehemiläinen, surmasi gatilaisen Goljatin veljen. Goljat oli myös jättiläisten jälkeläisiä.

Gatilaiset jättiläiset

2 Sam 21:22 These four were born to the giant (rapha) in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants. (JPS 1917)

2 Sam 21:22 Nämä neljä polveutuivat gatilaisesta Raafasta; he kaatuivat Daavidin ja hänen palvelijainsa käden kautta.

Filistean Gatissa asui jättiläisten jälkeläisiä. Israelilaiset Jumalan avulla olivat pelottomia ja he kykenivät voittamaan taistelussa jättiläiset. Tämä kertoo myös esikuvallisesti siitä kuinka synti on kuin jättiläinen, jota ihminen ei voi voittaa ilman Jumalan apua.

Goljat oli jättiläinen

1 Sam 17:
4 Niin filistealaisten joukoista tuli kaksintaistelija nimeltä Goljat, kotoisin Gatista. Hän oli kuuden kyynärän ja vaaksan pituinen.
5 Hänellä oli vaskikypäri päässänsä ja suomuspanssari yllänsä, ja rintahaarniska, joka painoi viisituhatta sekeliä, oli vaskea.
6 Ja hänellä oli säärissään vaskivarukset ja selässään vaskikeihäs.
7 Hänen peitsensä varsi oli niinkuin kangastukki, ja hänen peitsensä kärki, joka painoi kuusisataa sekeliä, oli rautaa. Ja kilvenkantaja kävi hänen edellänsä.

Goljat oli kuuden kyynärän ja vaaksan pituinen, eli hän oli  vähän yli kolme metriä pitkä. Hänen rintahaarniksa painoi n. 80 kiloa. Peitsen kärki painoi n. 10 kiloa.  Nämä mitat paljastavat meille minkä kokoisia  jättiläiset olivat suurinpiirtein kuningas Daavidin aikana.

Goljat huusi Israelilaisille: ” Minä olen filistealainen, ja te olette Saulin palvelijoita; valitkaa joukostanne mies, joka tulee tänne minun luokseni. Jos hän kykenee taistelemaan minua vastaan ja surmaa minut, niin me olemme teidän palvelijanne; mutta jos minä voitan ja surmaan hänet, niin te olette meidän palvelijamme ja palvelette meitä.

Synnin jättiläinen haluaa tehdä ihmisestä synnin orjan, joka palvelee synnin saastaa. Tämä oli Goljatin haaste jos voitat minut olet vapaa, mutta jos minä voitan sinut niin sinun tulee palvella minua. Synnin jättiläisen halu on kukistaa sinut ja se tekee sen jos luotat oman lihasi voimaan. Älä luota omaan voimaasi kuten Daavidkaan ei luottanut, vaan hän turvasi ja luotti Jumalan voimaan ja apuun, jonka seurauksena synnin jättiläinen kaatui maahan ja kuoli.

Jumalan avulla synnin jättiläiset kukistuvat ja Jumalan kansa saa vapauden omistaa heille luvatut lupaukset. Ihmeellinen on Jumalan armo ja voima siitä on osoituksena se kuinka israelilaiset uskalsivat taistella jättiläisiä vastaan ja he voittivat heidät Jumalan avulla.

Jättiläiskansoja

Deut 2:
10 The Emim dwelt therein aforetime, a people great, and many, and tall, as the Anakim;
11 these also are accounted Rephaim (rephaim), as the Anakim; but the Moabites call them Emim.
....
19 and when thou comest nigh over against the children of Ammon, harass them not, nor contend with them; for I will not give thee of the land of the children of Ammon for a possession; because I have given it unto the children of Lot for a possession. -
20 That also is accounted a land of Rephaim (rephaim): Rephaim (rephaim) dwelt therein aforetime; but the Ammonites call them Zamzummim,
21 a people great, and many, and tall, as the Anakim; but the LORD destroyed them before them; and they succeeded them, and dwelt in their stead;
(JPS 1917)

5 Moos 2:
10 Eemiläiset asuivat muinoin siellä, suuri, lukuisa ja kookas kansa niinkuin anakilaiset.
11 Ja samoin kuin anakilaiset luettiin heidätkin refalaisiin; mutta mooabilaiset kutsuivat heitä eemiläisiksi.
19 ja lähestyt ammonilaisia; mutta älä käy heidän kimppuunsa äläkä ryhdy taisteluun heidän kanssansa, sillä minä en anna ammonilaisten maasta mitään omaksesi, koska minä olen antanut sen Lootin jälkeläisten omaksi’.
20 Tämäkin on luettu refalaisten maaksi; refalaiset asuivat muinoin siellä, mutta ammonilaiset kutsuivat heitä samsumilaisiksi.
21 Ne olivat niinkuin anakilaiset suuri, lukuisa ja kookas kansa. Mutta Herra tuhosi ne heidän tieltänsä; he karkoittivat ne ja asettuivat niiden sijaan.

Hepreankielen rephaim sana on monikko rapha sanasta, eli rephaim tarkoittaa jättiläisiä. Raamattu kertoo monista jättiläiskansoista. Eemiläiset, anakilaiset ja refalaiset. Israelin kansa joutui melkoisen haasteen, eteen kun heidän tuli ottaa omakseen heille luvattu maa. Jättiläiskansat olivat pahojen henkien (langenneitten enkelien) jälkeläisiä, jotka olivat täynnä saatanallista pahuutta. Jumalan avulla, Hänen voimastaan Israel voitti nämä saatanalliset kansat.

Kuningas Oog

Deut 3:11 For only Og king of Bashan remained of the remnant of the Rephaim (rephaim); behold, his bedstead was a bedstead of iron; is it not in Rabbah of the children of Ammon? nine cubits was the length thereof, and four cubits the breadth of it, after the cubit of a man. -  (JPS 1917)

5 Moos 3:11 Sillä Baasanin kuningas Oog oli yksin enää jäljellä viimeisistä refalaisista. Hänen basaltista tehty ruumisarkkunsa on vieläkin ammonilaisten kaupungissa Rabbassa; se on yhdeksää kyynärää pitkä ja neljää kyynärää leveä, mitattuna tavallisella kyynärämitalla.

Raamatun mukaan kuningas Og oli yksi viimeisistä refalaisista, eli Anakin jälkeläisistä. Raamatun mukaan kuningas Ogin rautasänky oli 4,5 metriä pitkä ja 2,5 metriä leveä. Monet pitävät Raamatun kertomuksia satuina, vaikka arkeologiset löydökset ovat todistaneet monia Raamatun asioita tosiksi, joiden ei ole uskottu olevan totta. On selvää, että Raamatun kertoma pahojen henkien (kapinalliset enkelit) yhtyminen ihmisten tyttäriin  on totta, koska on kyse Kaikkivaltiaan Jumalan sanasta.

Langenneet enkelit jättivät asumuksensa

2 Piet 2:4 Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.

Syvyys sana on kreikaksi tartaroo, joka tarkoittaa kuolleiden asuinpaikkaa. Tässä kohtaa sanotaan selvästi, että syntiä tehneet enkelit on heitetty syvyyteen, pimeyden kuiluihin, jossa he ovat odottamassa viimeisen päivän tuomiota.

Kun tutkimme tämän asian koko Raamatun ilmoituksen valossa, niin se tarkoittaa sitä, että osa langenneista enkeleistä on vielä vapaalla jalalla ihmisiä eksyttämässä ja osa on kahleissa, eli vangittuina.

Vangitut enkelit ovat niitä, jotka jättivät oman asumuksensa, eli "henkiruumiin" ja jotka yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa. Tämä yhtyminen on tapahtunut ennen vedenpaisumusta sekä vedenpaisumuksen jälkeen. 1 Moos 6:4 todistaa tämän tuoden esille, että ennen vedenpaisumusta maan päällä oli langenneitten enkelien ja ihmisten tyttärien jälkeläisiä (jättiläisiä), samoin kohta tuo esille, että jättiläisiä oli myöhemminkin maan päällä, eli vedenpaisumuksen jälkeen. Tekstiyhteys tuo esille että oli kyseessä Nooan päivät ennen vedenpaisumusta ja sanat myöhemminkin tarkoittaa, että jättiläisiä oli myös olemassa vedenpaisumuksen jälkeen.

Raamattu myös todistaa muualla jättiläisten olleen maan päällä vedenpaisumuksen jälkeen. Tämä todistaa sen että langenneet enkelit ovat yhtyneet ihmisten tyttäriin myös vedenpaisumuksen jälkeen. Tämän takia Jumala vangitsi ne langenneet enkelit jotka vielä vedenpaisumuksen jälkeen uudestaan yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa. Kaikkia langenneita enkeleitä ei ole vielä vangittu ja sen todistaa Jumalan sana, joka kertoo näiden pahojen henkien eksyttävän ihmisiä maan päällä.

Osa langenneista enkeleistä on siis yhä vapaalla jalalla (jotka eivät ole yhtyneet ihmisten tyttäriin) ja osa (ne jotka yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa) vangittuina. Vangituista enkeleistä kertoo Juudaan kirje.

Juud 1:6 ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon;

Tämä jae todistaa sen, että langenneet enkelit jättivät henkiruumiinsa ja ottivat ihmisruumiin muodon, olleen niitä langenneita Jumalan poikia. Tämä myös selittää sen millä tavalla langenneet enkelit ottivat ihmisten tyttäriä vaimoikseen, eli he jättivät henkiruumiin ja ottivat ihmisruumiin muodon, jonka seurauksena he yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa.

Juudaan kirje sanoo, että ne enkelit jotka jättivät oman asumuksensa on vangittu iankaikkisilla kahleilla odottamaan suurta tuomiopäivää. Sanonta ne enkelit todistaa sen, että osa enkeleistä (ei kaikki) lankesi jättämään henkiruumiinsa ja he myös yhtyivät ihmiset tyttäriin. Juud 1:6 todistaa myös sen, että syy näiden langenneiden enkelien vangitsemiseen oli se, että he jättivät oman asumuksensa ja yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa.

Langenneet eksyttävät enkelit

Apt 19:16 Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta.

Luuk 4:33 Ja synagoogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi suurella äänellä:

Raamattu tuo esille myös selkeästi, että osa langenneista enkeleistä eksyttää ihmisiä maan päällä. Raamattu opettaa, että kaikki langenneet enkelit eivät ole vielä vangittuina.

1 Piet 3:
18 ¶ Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,
19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.

Tällä jakeella jotkut perustelevat, että kaikki langenneet enkelit ovat jo vangittuja. Kun luet koko tekstiyhteyden, niin näet että vankeudessa olevilla hengillä tarkoitettiin ihmisiä, jotka kapinoivat Jumalaa vastaan Nooan päivinä. Langenneet enkelit olivat langenneet syntiin kauan ennen kuin Nooa eli, sillä saatana langetti ihmisen syntiin jo paratiisissa. 1 Piet 3:18-20 sanoo, että nämä henget eivät olleet kuuliaisia Nooan päivinä, joka tietenkin tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka kapinoivat Jumalaa vastaan Nooan päivinä, silloin kun arkkia valmistettiin.

Enkelit taivaassa eivät mene naimisiin

Matt 22:30 Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa.

Jotkut opettavat, että enkelit eivät mene naimisiin ja siksi langenneet enkelit eivät voineet yhtyä ihmisten tyttäriin ja ottaa heitä vaimoiksi. He perustelevat oppinsa Matt 30:22 jakeella.  Kun tutkimme koko tämän aiheen Raamatun opetuksen valossa, niin Raamattu opettaa, että osa langenneista enkeleistä yhtyi ihmisten tyttärien kanssa ja he saivat yhteisiä jälkeläisiä (jättiläisiä).

Matt 22:30 sanoo, että taivaassa olevat enkelit eivät mene naimisiin.  Taivaassa olevat Jumalalle kuuliaiset ja uskolliset enkelit eivät mene naimisiin, mutta osa langenneista enkeleistä yhtyi ihmisten tyttärien kanssa ja ottivat heitä vaimoiksi (1 Moos 6:2).

Loppusanat

Jos joku ajattelee, että tarkoittaako Jumalan pojat sitä, että taivaassa on lisää Jeesuksen kaltaisia poikia, niin sitä se ei tarkoita. Herra Jeesus on Jumalan Poika:

1 Joh 4:9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen (monogenes) Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

Ainokainen sana tulee kreikankielen sanasta monogenes, joka tarkoittaa että joku on ainoa laatuaan. Tämä monogenes sana on yhdistetty tarkoittamaan lasta, joka on vanhempien ainoa lapsi. Tietenkin Herran Jeesuksen kohdalla sana monogenes tarkoittaa ainoa laatuaan, sillä Hän yksin on Jumalan Poika, joka on yksi Isän kanssa. Herra Jeesus yhdessä Isänsä kanssa loivat taivaat ja maan, eli myös kaikki enkelit myös ne enkelit jotka lankesivat syntiin. Taivaassa ei ole siis samanlaisia poikia kuin Jeesus, sillä taivaassa olevat Jumalan pojat ovat enkeleitä, kuten myös langenneet enkelit ovat Raamatun mukaan Jumalan poikia.

Raamatun oma selkeä todistus todistaa langenneitten Jumalan poikien olevan langenneita enkeleitä.

Ef 6:12 Sillä ei meillä ole sota verta ja lihaa vastaan, vaan pääruhtinaita ja valtoja vastaan, maailman herroja vastaan, jotka tämän maailman pimeydessä vallitsevat, pahoja henkiä vastaan taivaan alla. Biblia

Raamatun opetuksen mukaan pimeyden pahat henget (langenneet enkelit) vallitsevat tätä maailmaa synnin kautta. Pahat henget houkuttelevat ja orjuuttavat ihmisiä erilaisilla synneillä.

Jumala vapauttaa uskon kautta Herraan Jeesukseen ihmisen saatanan ja synnin orjuudesta. Kun ihminen tunnustaa syntinsä Jumalalle ja tekee parannuksen ja uskoo Jeesuksen olevan Herra, niin hän saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän.

 

Petri Paavola 19.8.2011

 

Lähteet:

33/38 Raamattu

Biblia 1776

King James Version 1769

Jewish Publication Society Bible (JPS 1917)
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon


 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker