Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Aleksandrian UT:n tekstien gnostilainen vaikutus

Olen tuonut esille kirjoituksissani, että Aleksandrian tekstiperheen (katolisen kirkon suosimat) UT:n tekstit eivät edusta UT:n alkuperäisiä tekstejä, vaan ne ovat korruptoituneita tekstejä, joissa on mukana gnostilaista vaikutusta. Tässä kirjoituksessa tuon esille selkeän ja kiistattoman gnostilaisen vaikutuksen ja kädenjäljen Aleksandrian tekstiperheen tekstissä. Bysantin tekstiperheen tekstit edustavat aitoa ja alkuperäistä UT:n tekstiä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera.

Joh 1:18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen (monogenes) Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Joh 1:
18 θεον ουδεις εωρακεν πωποτε ο μονογενης υιος ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο (Bysantin teksti)

18 θεον ουδεις εωρακεν πωποτε ο μονογενης υιος ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο (Textus Receptus)

18 () θεον ουδεις εωρακεν πωποτε μονογενης θεος ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο (Westcott ja Hort)

Bysantin tekstiperheen teksteissä (Byz ja TR) esiintyvät sanat ainokainen (monogenes) Poika (hyios) Joh 1:18:ssa. Aleksandrain tekstiperheen teksteissä Vaticanuksessa ja Sinaiticuksessa sekä Westcott ja Hortissa lukee ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, ainokainen, Jumala, (monogenes theos) joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Lukutapa monogenes theos (μονογενης θεος- ainokainen Jumala) on gnostilainen käsite, ei Raamatun sanan käsite ja opetus.

Kreikankielen monogenes sana esiintyy yhdeksän kertaa UT:ssa ja seuraavissa yhteyksissä:

Luuk 7:12 Kun hän nyt lähestyi kaupungin porttia, katso, silloin kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ainokaista (monogenes) poikaa. Ja äiti oli leski, ja hänen kanssaan kulki paljon kaupungin kansaa.

Luuk 8:42 sillä hänellä oli tytär, ainoa (
monogenes) lapsi, noin kaksitoistavuotias, ja se oli kuolemaisillaan. Mutta hänen sinne mennessään väentungos ahdisti häntä.

Luuk 9:38 Ja katso, kansanjoukosta huusi eräs mies sanoen: "Opettaja, minä rukoilen sinua, katsahda minun poikani puoleen, sillä hän on minun ainokaiseni (
monogenes) ;

Joh 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella (
monogenes) Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Joh 1:18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen (
monogenes) Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen (
monogenes) Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Joh 3:18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen (
monogenes) Pojan nimeen.

Hebr 11:17 Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan (
monogenes) poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut

1 Joh 4:9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen (
monogenes) Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

UT:n kreikankielen sanaa monogenes käytetään ainoastaan siinä merkityksessä, että sillä kuvataan vanhempien ainoaa lasta sekä Jumalan ainoaa Poikaa. Alkuperäiset UT:n tekstit eivät käytä missään kohdassa käsitettä monogenes theos, koska monogenes sana tarkoittaa UT:n kielessä, jonkun ainoaa lasta tai Jumalan ainoaa Poikaa. Joh 1:18 tekstiyhteys tuo esille, että monogenes, joka on Isän helmassa on Hänet ilmoittanut. Koska monogenes sana on viittaus jonkun ainoaan jälkeläiseen, lapseen, poikaan tai tyttäreen, niin silloin on väärin käyttää sanoja monogenes theos, koska se tarkoittaisi, että Jumala on jonkun jälkeläinen. Sanonta ainokainen (monogenes) Jumala on vieras UT:n tekstille, koska Raamattu tuo aina esille, että Jeesus on Jumalan Poika.

Mistä monogenes theos on tullut Aleksandrian tekstiin, koska aito UT:n teksti ei tunne sellaista käsitettä kuin monogenes theos? Se on tullut Aleksandrian tekstiin gnostilaisuudesta, jossa opetettiin että ensimmäistä Jumalan synnyttämää olentoa kutsuttiin pojaksi ja ainosyntyiseksi (monogenes) jumalaksi. Gnostilaisuuden mukaan tämä poika (monongenes theos) lähetettiin sanana, jossa oli universumin (maailma, aika) koko olemus, josta sana myöhemmin henkilökohtaisesti muodostui:

John, the disciple of the Lord, intentionally spoke of the origination of the entirety, by which the Father emitted all things. And he assumes that the First Being engendered by God is a kind of beginning; he has called it "Son" and "Only-Begotten God." In this (the Only-Begotten) the Father emitted all things in a process involving posterity. By this (Son), he says, was emitted the Word, in which was the entire essence of the aions that the Word later personally formed. nosis.org (Ptolemy's Commentary On The Gospel of John Prologue)

Aleksandrian Egyptistä löydetty muinainen gnostilainen teksti ns. Bruce Codex sanoo Jeesuksen olevan ainosyntyinen jumala:

This truly is the only-begotten God. This is he whom the All knew. They became God, and they raised up his name : God. This is he of whom John spoke: "In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. This one without whom nothing exist, and that which has come into existence in him is life"<John 1.1,3,4> gnosis.org/library  (The Untitled Text in the Bruce Codex)

Gnostilainen teksti Trimorphic Protennia sanoo Kristuksen olevan ainosyntyinen jumala:

Then the Perfect Son revealed himself to his Aeons, who originated through him, and he revealed them and glorified them, and gave them thrones, and stood in the glory with which he glorified himself. They blessed the Perfect Son, the Christ, the only-begotten God. And they gave glory, saying, "He is! He is! The Son of God! The Son of God! It is he who is! The Aeon of Aeons, beholding the Aeons which he begot. For thou hast begotten by thine own desire! Therefore we glorify thee: ma mo o o o eia ei on ei! The Aeon of Aeons! The Aeon which he gave!" naghamm/trimorph (Trimorphic Protennoia)

Koska kreikankielen sana monogenes tarkoittaa aina lapsen ja vanhemman välistä suhdetta sekä Jeesuksen suhdetta Isäänsä Jumalan Poikana ja koska Raamatussa Jumalaa ei kutsuta monogenes sanalla, niin on selvää, että monongenes theos on väärä lukutapa sekä gnostilaista alkuperää, ei Raamatun alkuperäisten UT:n tekstien ilmoitus.

Arialaisten (areiolaisuus) uskontunnustus:

Arian Creed "We believe, conformably to the evangelical and apostolical tradition, in One God, the Father Almighty, the Framer, and Maker, and Provider of the Universe, from whom are all things. And in One Lord Jesus Christ, His Son, Only-begotten God, by whom are all things, who was begotten before all ages from the Father..." studytoanswer.net

Arialaiset (areiolaiset) uskoivat ettei Jeesus ole ollut aina olemassa, vaan että Hänet on luotu. Arialaisten uskontunnustuksessa sanotaan Jeesuksen Kristuksen olevan Jumalan Poika sekä ainoasyntyinen jumala (monogenes Theos).

Historian todisteiden valossa sekä gnostikot ja arialaiset uskoivat Jeesuksen olevan monogenes theos. Gnostikot uskoivat jumalien synnyttävän jumalia sekä arialaiset uskoivat Jeesuksen olevan luotu monogenes theos. Gnostikot uskoivat monogenes sanan liitettynä Jeesukseen tarkoittavan Jeesuksen ainoasyntyisenä jumalana syntyneen jumalasta ja arialaiset uskoivat monogenes sanan liitettynä Jeesukseen tarkoittavan Jeesuksen olevan luotu jumala. Molemmat erehtyivät tulkinnoissaan, sillä UT:n alkuperäisen tekstin mukaan monogenes sana liitettynä Jeesukseen tarkoittaa Jeesuksen olevan Jumalan ainoa Poika, joka on ollut olemassa iankaikkisesti.

UT:n alkuperäiset tekstit käyttävät myös monogenes sanaa kun puhutaan vanhempien ainoasta lapsesta. Ainoa (monogenes) isänsä ja äitinsä lapsi syntyy tähän maailman äitinsä kohdusta ja Jeesus on Jumalan ainoana (monogenes) Poikana ollut aina olemassa. Monogenes theos Aleksandrian tekstissä on gnostilaista sekä arialaista alkuperää, eikä UT:n alkuperäisen tekstin käsite ja oppi. Ironista on se, että Rooman katolinen kirkko (RKK) taisteli areiolaisten Jeesus on luotu oppia vastaan, mutta siitä huolimatta RKK itse hyväksyi monogenes theos käsitteen, jota UT:n alkuperäinen sanoma ja teksti ei tunne eikä käytä, mutta sen sijaan harhaoppiset gnostilaiset ja areiolaiset ovat käyttäneet monogenes theos käsitettä tarkoittaen sillä jumalan syntymistä jumalasta sekä Jeesuksen luomista Jumalan toimesta.

Ei siten ole yllättävää. että harhaoppiset Jehovan todistajat, jotka uskovat Jumalan luoneen Jeesuksen käyttävät omassa raamatussaan sanoja only-begotten god:

John 1:18 No man has seen God at any time; the only-begotten god who is at the Father’s side is the one who has explained Him. (New World Translation of the Holy Scriptures, 2013 Revision)

New American Standard Bible seuraa myös gnostilaista lukutapaa:

John 1:18 No one has seen God at any time; the only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him (New American Standard Bible - NASB)

On selvää, että todisteiden valossa sanonta ja käsite monogenes theos - only begotten god on gnostilaista ja areoilaista harhaoppia, ei Raamatun opetus. Aito alkuperäinen UT:n teksti ei tunne käsitettä monogenes theos, koska monogenes viittaa jonkun ainoaan jälkeläiseen, lapseen, poikaan tai tyttäreen, niin siksi monogenes sanaa ei voi yhdistää Jumalaan, koska Jumala ei ole itsensä jälkeläinen, siksi UT käyttää Jeesuksesta sanontaa Jumalan ainoa (monogenes) Poika, eikä monogenes theos. Jokainen joka kannattaa Joh 1:18 monogenes theos lukutapaa kannattaa harhaoppisten vääristämää lukutapaa. Käsite monogenes theos todistaa myös sen, että Aleksandrian tekstit ovat korruptoituneita tekstejä, osittain gnostilaista alkuperää, ei Raamatun alkuperäinen UT:n teksti.

Westcott ja Hortin (WH) UT:n teksti on myös korruptoitunutta tekstiä, sillä WH:n tekstissä Joh 1:18 on sanat monogenes theos. Jumalan Pyhä Henki ei kirjoituta UT:n tekstiin sanoja monogenes theos, koska monogenes theos tarkoittaa olla jonkun jälkeläinen ja tässä yhteydessä se tarkoittaisi, että Jumala olisi jonkun jälkeläinen. Raamattu ei tunne käsitettä monogenes theos, vaan käsitteen monogenes hyios (Jeesus Jumalan ainoa Poika).

Kun tutkimme Raamatun tekstiä, niin vaikka Jeesus on Jumala, mutta ei kuitenkaan Isä, niin silloin kun He esiintyvät samassa yhteydessä, niin Raamattu ei käytä sanoja Jumala ja Jumala tarkoittamaan Jeesusta ja Isää, vaan erottaa Isän ja Jeesuksen toistaan kuten esim:

Ps 110:1 Daavidin virsi. Herra (JHVH) sanoi minun herralleni (Adonai): "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi".

Isä ja Poika erotettiin sanoilla JHVH ja Adonai ettei tule sekaannusta kuka on kyseessä.

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Isä ja Poika on selkeästi erotettu toisistaan. Poika on Sana, joka oli Isä Jumalan tykönä ja Sana (Poika) oli Jumala. Näin ei synny sekaannusta koskien Jumaluutta.

Joh 1 luku tuo esille Sanan, joka on lihaksi tullut Jumala, mutta sen varjolla ei voida kopioida tekstiä jakeeseen 18, että Jumala ilmoitti Jumalan, joka oli Isän helmassa, koska Poika (Jeesus) ilmoitti Isän ja Raamatullinen ja oikea lukutapa koskioen Joh 1:18 on ainokainen Poika, ei ainokainen Jumala. Raamatun todistuksen linja tekee Isän ja Pojan välille erotuksen ja se ratkaisee sen, että Bysantin teksti edustaa Raamatun linjaa ja Aleksandrian teksti edustaa ei Raamatun linjaa.

Westcott ja Hortin tekstilaitos on tehty korruptoituneista Aleksandrian teksteistä. Tämä tarkoittaa sitä, että Westcott ja Hortin tekstilaitos on yhtä turmeltunut kuin Aleksandrian tekstit. Esimerkiksi vanha Biblia perustuu Bysantin tekstiin sekä 33/38 käännös perustuu osittain Nestle-Alandin sekä Bysantin tekstiin ja siksi niin vanha Biblia kuin 33/38 ovat luotettavia Raamatun käännöksiä. Jumala on varjellut sanansa koskien UT:n tekstiä Bysantin tekstin kautta. Meidän ei siten tarvitse turhaan pelätä etteikö meillä olisi tänä päivänä puhdasta Jumala sanaa, sillä meillä on se jos luemme Raamattuja, joissa on Bysantin tekstin vaikutusta. Alkuperäinen Jumalan sana on virheetön, mutta yksikään Raamatunkäännös ei ole virheetön, siksi on hyvä lukea useita hyviä alkukielille uskollisia Raamatun käännöksiä, joita ovat esim. vanha Biblia, 33/38 käännös, Toivo Koilon Uusi Testamentti, Aapeli Saarisalon Uusi Testamentti sekä seuraavat englanninkieliset käännökset King James Version 1611, King James Version 1769, American King James Version, Green's Literal Translation ja Jewish Publication Society Bible 1917. Varmasti on olemassa muita hyviä ja luotettavia käännöksiä, mutta minä käytän pääasiassa edellä mainittuja Raamatunkäännöksiä.

Eräs todella voimakas todiste Bysantin tekstien puolesta on se, että ne vastaavat toisiaan 85-90 prosenttisesti, mutta Aleksandrian tekstit vastaavat toisiaan vain 60-70 prosentin vastaavuudella. On selvää, että aidot ja alkuperäiset UT:n kopiot eivät voi poiketa toisistaan prosentti vastaavuudella, joka lähentelee 50 prosenttia. Näin alhainen prosenttiluku todistaa isoista eroista sekä muutoksista, joita teksteihin on tehty. Noin 90 prosentin yhtäpitävyys Bysantin tekstien kesken todistaa, että asioista ollaan yhtä mieltä ja kuljetaan samaan suuntaan, eli Raamatun totuuden suuntaan. Se että ei kuljeta samaan suuntaan kuin vain 60-70 prosentin vastaavuudella todistaa myös Aleksandrian tekstien turmeltuneisuudesta.

Kirjassa (Life and letters of Fenton John Anthony Hort) Hortin poika kirjoittaa isästään näin:

He remained always a grateful and loyal member of the secret Club, which has now become famous for the number of distinguished men who have belonged to it. In his time the Club was in a manner reinvigorated, and he was mainly responsible for the wording of the oath which binds the members to a conspiracy of silence. ...... Two other societies of widely different aims were started in this same year, in both of which Hort seems to have been the moving spirit ; one a small club formed for the practice of choral music, the other called by its members the Ghostly Guild

Hortin pojan mukaan hänen isänsä pysyi aina kiitollisena ja uskollisena salaseuran jäsenenä. Hort on ollut vastuussa salaseuran valan sanojen muodostamisessa, joka sitoo seuran jäsenet hiljaisuuden salaliittoon. Hort on ollut myös aktiivisena aave-kilta seurassa. Hort on todistetusti okkultisti. On ymmärrettävää ja loogista, että Hort okkultistina valitsi Aleksandrian tekstiperheen turmeltuneet tekstit, joiden pohjalle ja perustalle Wescott ja Hortin Ut.n tekstilaitos perustuu.

 

 

 

Petri Paavola huhtikuu 2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
lifelettershort


 


 

 

 

eXTReMe Tracker