Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Arkkipiispa ei usko Raamattuun

Arkkipiispa Kari Mäkinen oli Ykkösaamun (YLE TV 1) vieraana 14.12.2013. Arkkipiispan muutamat kannanotot ohjelmassa olivat epäraamatullisia ja Jumalan tahdon vastaisia. Raamattu kehottaa tutkimaan ja koettelemaan kaiken Raamatun sanan todistuksen kautta, siksi aion tutkia ja koetella Raamatun sanan kautta arkkipiispan lausunnot koskien Raamattua ja homoseksuaalisuutta.

Raamattu opettaa suuresta luopumuksesta sekä eksytyksestä, joka tapahtuu viimeisinä päivinä, lopunajassa. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole hyökätä henkilökohtaisesti Kari Mäkistä tai ev.lut kirkkoa vastaan, vaan tarkastella aikamme ilmiöitä Raamatun sanan kautta erottaaksemme totuuden ja valheen välisen eron.

Raamatun Jumala kehottaa Jumalan kansaa tulemaan ulos Babylonista (uskonnollisuus ja valheet) ilmestyskirjan kohdassa, joka puhuu lopunajan tapahtumista ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta. Kirjoitukseni tarkoituksena on myös tarkastella sitä kenelle kuuluu edellä oleva kehotus erottautumaan Babylonista. Pyrin myös käsittelemään sitä mitä Raamattu opettaa tuomitsemisesta ja Jumalan armosta, rakkaudesta sekä pelastuksesta.

 

Sisällys:
Arkkipiispan kanta Raamattuun
Valhe vääristää totuuden
Mäkinen ja neitseestäsyntyminen
Sopimaton ja epäpätevä virkaansa
Älkää tuomitko
Jumalan armo ja rakkaus

 


Arkkipiispan kanta Raamattuun

Ykkösaamun toimittaja kyseli arkkipiispalta katsojien lähettämiä kysymyksiä. Yksi kysymyksistä arkkipiispalle kuului seuraavasti: Miksi te ette usko Raamattuun. Arkkipiispa Mäkinen vastasi kysymykseen seuraavasti: Minä uskon Jumalaan, Raamattu ei ole minun uskoni kohde vaan Jumala, ja ajattelen että meidän uskomme ydintä, ydinkirja on Raamattu, ja Raamatun ydin on se mitä kerrotaan ihmiseksi tulleesta Jumalasta, eli Kristuksesta.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (alkutekstin mukainen sanajärjestys)

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

Joh 20:
30 Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;
31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumalaan (Herraan Jeesukseen) tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa. Tämä tarkoittaa sitä, että uskovan ihmisen uskon kohde on Jumala, josta Raamattu opettaa ja Raamattu opettaa kuinka ja miten Jumalaan tulee uskoa.

Uudestisyntynyt uskova vastaisi ykkösaamun toimittajan kysymykseen seuraavalla tavalla: Minun uskoni kohde on Jumala (Herra Jeesus) ja uskon Häneen niin kuin Raamattu opettaa. Missään nimessä uudestisyntynyt uskova ei voi sanoa, että Raamattu ei ole minun uskoni kohde vaan Jumala, koska Jumalaan ei voi uskoa millään muulla tavoin kuin Raamatun opettamalla tavalla. Sen tähden uudestisyntynyt uskova uskoo Raamatun sanaan, koska hän löytää Raamatusta opetuksen siitä millä tavalla Jumalaan tulee uskoa.

Valhe vääristää totuuden

Jaak 2:19 Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat.

Arkkipiispa ei usko Raamattua, mutta hän sanoo uskovansa Jumalaan. Raamatun sanan opetuksen mukaan riivaajahengetkin uskovat Jumalan olevan yksi. Riivaajahenget uskovat ja tunnustavat Jumalan olemassaolon, mutta he eivät usko Jumalan sanan (Raamattu) totuuteen, vaan vääristävät sen mitä Raamattu opettaa.

Arkkipiispalla ja riivaajahengillä on paljon yhteistä, sillä he tunnustavat Jumalan olemassaolon, mutta he myös vääristävät Jumalan sanan opetuksen.

Joh 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

1 Tim 4:
1 ¶ Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

Raamatun sanan opetuksen mukaan saatana ja riivaajahenget pyrkivät vääristämään Jumalan sanan totuutta. Raamattu sanoo saatanan olevan valheen isä, joka tarkoittaa sitä että kaikki valheet mitkä maailmassa vaikuttavat ovat saatanan kehittämiä ja keksimiä. Jokainen valhe, joka elää ihmisen sydämessä ja tulee ulos hänen suustansa on saatanan toimesta ihmisen sydämeen istutettu.

Room 1:
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden (khresis) luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä (khresis) naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Arkkipiispa ei usko homouden olevan syntiä, vaan pitää sitä normaalina seksuaalisuuden muotona. Riivaajahenget vaikuttavat valheen kautta ihmisten sydämiin, jonka tähden jotkut miehet ja naiset ovat luopuneet ja vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen. Siksi he ovat vaihtaneet luonnollisen seksuaalisuuden homoseksuaalisuuteen, koska he ovat uskoneet riivaajahenkien valhetta ihmisen seksuaalisuudesta.

Koska arkkipiispa ei usko Raamattua, niin siksi hän eksyy uskomaan valhetta esim. homoseksuaalisuudesta. Roomalaiskirjeen luvussa yksi esiintyvä kreikankielen sana khresis tarkoittaa käyttö, kanssakäyminen, sukupuoliyhdyntä sekä seksuaalinen käyttäytyminen. Uuden Testamentin alkutekstin valossa homoseksuaalisuus on kiistattomasti syntiä ja Jumalan tahdon vastainen seksuaalisen kanssakäymisen harjoittamisen muoto.

Alkuteksti kumoaa kiistattomasti valheelliset väitteet, jonka mukaan roomalaiskirjeen 1 luvun jakeissa 26 ja 27 olisi ollut kyse rituaalisesta pakanallisesta tanssista tai jostain epäjumalanpalveluksen rituaalista, sillä kyseessä oli homouden ja lesbouden synnit.

Mäkinen ja neitseestäsyntyminen

Vuonna 2010 Elämään lehti (kesäkuun numero)  haastatteli arkkipiispa Kari Mäkistä kysyen häneltä kysymyksiä liittyen muun muassa neitseestäsyntymiseen.

Elämään lehti: Eikö teille olisi ongelma, jos Jeesus olisi syntynyt luonnollisella tavalla ja sitä olisi alettu selittää kreikkalaisen filosofian vaikutuksesta neitseestäsyntymiseksi?

Kari Mäkinen: En näe siinä ongelmaa. Voisin silti täysin sydämin yhtyä uskontunnustukseen. Yrittäisin ymmärtää, miten kirkko on juuri näin halunnut ilmaista sen, että Jumala syntyi ihmiseksi.

Elämään lehti: Uskotteko, että neitseestäsyntymisajatus on tullut kreikkalaisesta filosofiasta?

Kari Mäkinen: Se ei ole minulle relevantti kysymys. Se ei ole minulle sellainen kysymys, jonka varassa uskoni olisi. Uskontunnustus kiteyttää kokonaisuutena kirkon olennaisen uskon. Se ilmaisee sen, mikä on kirkon identiteetti ja mitä Jumala on tehnyt ihmisen puolesta.

Arkkipiispan vastaukset neitseestäsyntymiseen osoittavat ettei hän ymmärrä Raamatun sanan totuuden perusteita. Raamatun sanan mukaan Herra Jeesus syntyi neitseestä, sillä Joosefille sanottiin: "Älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä."

Enkeli ilmoitti Marialle hänen tulevan raskaaksi ja synnyttävän Pojan, jonka nimeksi on tuleva Jeesus. Maria sanoi "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?" Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

Raamatun sanan todistuksen mukaan Herra Jeesus syntyi neitseestä, sillä se mikä oli siinnyt Mariassa oli Pyhästä Hengestä. Raamatun sana kertoo selkeästi ja kiistattomasti Jeesuksen syntyneen neitseestä.

Jeesuksen neitseestäsyntyminen on Raamatun sanan opetus, siitä kuinka Messias syntyi. Ilman neitseestäsyntymistä Jeesus olisi ollut tavallinen ihminen, ei Jumalan Poika. Tavallisena ihmisenä Hän ei olisi kyennyt elämään täydellisesti Jumalalle kuuliaisena, eikä olisi siten kyennyt kuolemaan ihmisten syntien tähden. Mutta koska Hän oli ja on Jumalan Poika, jonka myös neitseestäsyntyminen todistaa, niin Hän ihmisenä ja Jumalan Poikana (Jumalan luonto, Jeesus on Jumala, mutta ei Isä) kykeni elämään täydellisesti Isälleen kuuliaisena ja oli siten kelvollinen kuolemaan ihmisten syntien tähden, syntien anteeksisaamiseksi.

Ilman Jeesuksen neitseestäsyntymistä ei olisi olemassa syntien anteeksiantamusta, uskoa Herraan Jeesukseen, ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. Tämän takia Jeesuksen neitseestäsyntyminen on Raamatullisen uskon ydinasia, johon jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee uskoa, koska ilman uskoa Jeesukseen neitseestäsyntymiseen ihminen ei voi pelastua eikä olla osallinen Jumalan lapseudesta.

Kari Mäkisen vastaus Jeesuksen neitseestäsyntymiseen osoittaa sen kuinka hän ei ymmärrä Raamatun sanan ydintä ja pelastuksen tärkeää perustusta.

2 Joh 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Raamattu opettaa, että se joka ei usko Messias Jeesuksen tulleen lihaan on villitsijä (alkutekstin mukaan eksyttäjä) ja antikristus, eli antikristuksen hengessä vastustaa Jumalan sanan totuutta.

Jos ihminen ei usko Jeesuksen syntyneen neitseestä, niin silloin hän kieltää Raamatun todistuksen, jonka mukaan Herra Jeesus syntyi neitseestä. Herran Jeesuksen lihaan tulemisen ehtona oli neitseestäsyntyminen ja jos ei usko sitä tai kieltää sen, niin Raamatun sanan opetuksen mukaan sellainen ihminen on eksyttäjä ja antikristuksen hengen vallassa oleva.

Mäkinen sanoi ettei näe siinä ongelmaa jos Jeesus ei olisi syntynyt neitseestä. Tässä on Mäkisen ongelma sekä epäusko ja Raamatun sanan laiminlyönti, koska ilman neitseestäsyntymää ei olisi Jeesusta, ei pelastusta, ei iankaikkista elämää ja uskoa Herraan Jeesukseen, eikä Uutta Testamenttiakaan olisi kirjoitettu. Mäkisen ongelma on siis melkoinen. Raamatullinen usko olisi sanonut, että Jeesuksen neitseestä syntyminen on kiistaton fakta ja koko Raamatullisen uskon ja pelastuksen ydin.

Kts. neitseestäsyntyminen

Sopimaton ja epäpätevä virkaansa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustus opettaa seuraavasti:

Kirkkojärjestys 1 luku 1 §: Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon Yksimielisyyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.

Kirkkojärjestys 5 luku 6 §: Papiksi vihittävän on annettava virkaan vihittäessä seuraava lupaus: Minä N.N. lupaan kaikkitietävän Jumalan edessä, että toimittaessani pappisvirkaa, jonka olen valmis ottamaan vastaan, tahdon pysyä Jumalan pyhässä sanassa ja siihen perustuvassa evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksessa. En julkisesti julista tai levitä enkä salaisesti edistä tai suosi sitä vastaan sotivia oppeja. Tahdon myös oikein julistaa Jumalan sanaa ja jakaa pyhiä sakramentteja Kristuksen asetuksen mukaan. Tahdon noudattaa kirkon lakia ja järjestystä sekä palvella alttiisti seurakuntaa ja sanankuulijoita. Kaikkea tätä tahdon noudattaa niin, että voin vastata siitä Jumalan ja ihmisten edessä. Tähän Jumala minua auttakoon.

Kirkkojärjestys 18 luku 3 §: Vihittävä piispa antaa näin kuuluvan lupauksen: Minä N.N. lupaan kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä, toimittaessani N:n hiippakunnassa piispan virkaa, jonka nyt olen valmis ottamaan vastaan, tahdon pysyä Jumalan pyhässä, puhtaassa sanassa ja siihen perustuvassa evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksessa. Tahdon myös tehdä parhaani, että kaikki muutkin, sekä sananpalvelijat että sanankuulijat hiippakunnassani niissä pysyisivät ja niiden mukaan eläisivät. Niin tehdessäni tahdon asettaa itselleni ohjeeksi Pyhän Raamatun opetukset oikean seurakunnan kaitsijan virasta ja velvollisuuksista. Tahdon huolehtia siitä, että minulle uskotussa hiippakunnassa Jumalan sanaa puhtaasti julistetaan ja sakramentteja oikein Kristuksen asetuksen mukaisesti jaetaan. Tahdon vihkiä ja asettaa virkaan pappeja, jotka havaitaan siihen kelvollisiksi. Tahdon myös edistää maan rauhaa sekä kuuliaisuutta laillista esivaltaa kohtaan, noudattaa kaikessa kirkon lakia ja järjestystä ja vakavasti kehottaa ja velvoittaa hiippakunnan pappeja samoin tekemään. Kaiken tämän minä tahdon rehellisesti tehdä, niin että voin siitä vastata Jumalan ja ihmisten edessä. Tähän auttakoon minua Jumala.

Koska arkkipiispa ei usko Raamattua ja vääristää sen opetusta, niin hän on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen mukaan harhaoppinen, sopimaton sekä epäpätevä hoitamaan arkkipiispan tehtävää.

Mäkinen on sanonut julkisesti, että hän kyllä uskoo Jumalaan, mutta ei Raamattuun. Arkkipiispa Mäkinen on epäpätevä hoitamaan virkaansa, sillä hän ei täytä kirkkojärjestyksen 1 luvun 1 pykälää koskien evankelis-luterilaisen kirkon kristillistä uskontunnustusta, jonka mukaan luterilaisen kirkon jäsenen tulee uskoa Jumalaan Raamatun ilmoittavalla tavalla. Kannattaessaan julkisesti homoutta sekä kaiken kansan kuulleen sanoessaan ettei hän usko Raamattua, Kari Mäkinen on kieltänyt uskonsa Raamatun Jumalaan.

Mäkinen on sanonut julkisesti, että hän kyllä uskoo Jumalaan, mutta ei Raamattuun. Arkkipiispa Mäkinen on epäpätevä hoitamaan virkaansa, sillä hän toimii vastoin sitä lupausta, jonka hän antoi tullessaan vihityksi evankelis-luterilaisen kirkon papiksi. Kirkkojärjestyksen 5 luvun 6 pykälän mukaan kirkon papin pitäisi pysyä Raamatun sanan opetuksessa, eikä kirkon pappi saa julkisesti julistaa tai levittää oppeja, jotka sotivat Raamatun opetusta vastaan. Papiksi vihitty on luvannut julistaa Jumalan sanaa oikealla tavalla. Kannattaessaan julkisesti homoutta sekä kaiken kansan kuulleen sanoessaan ettei hän usko Raamattua, Kari Mäkinen on rikkonut pappisvihkimyksen lupauksen Jumalan ja ihmisten edessä.

Mäkinen on sanonut julkisesti, että hän kyllä uskoo Jumalaan, mutta ei Raamattuun. Arkkipiispa Mäkinen on epäpätevä hoitamaan virkaansa, sillä hän toimii vastoin sitä lupausta, jonka hän antoi tullessaan vihityksi evankelis-luterilaisen kirkon piispaksi. Kirkkojärjestyksen 18 luvun 3 pykälän mukaan kirkon piispan pitäisi pysyä Jumalan sanan puhtaassa opetuksessa. Kannattaessaan julkisesti homoutta sekä kaiken kansan kuulleen sanoessaan ettei hän usko Raamattua, Kari Mäkinen on rikkonut piispanvihkimyksen lupauksen Jumalan ja ihmisten edessä.

Miten on mahdollista, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon päämies ei usko Raamattua, vääristää Raamatun opetusta sekä toimii vastoin kirkon uskonopin tunnustusta?

Syitä edellä olevaan kysymykseen on monia, mutta nostan esille kolme selkeää syytä, jotka antavat vastauksen edellä esitettyyn kysymykseen. Suuri luopumus totuudesta, liberaaliteologian tunkeutuminen kirkon sisälle sekä epäraamatullinen seurakuntajärjestys mahdollistavat sen että evankelis-luterilaisen kirkon johdossa on mies, joka ei usko Raamattua ja vääristää sen opetuksen.

Luopumus,  liberaaliteologia ja epäraamatullinen seurakuntajärjestys sokeuttaa kirkon piirissä toimivia ihmisiä, niin että he valitsivat kirkon johtoon miehen, joka ei usko Raamattua, vääristämällä sen sanomaa ja opetusta.

Luopumus,  liberaaliteologia ja epäraamatullinen seurakuntajärjestys mahdollistavat myös sen, että kirkon virkoihin hakeutuu ja valitaan uskosta osattomia jumalattomia ihmisiä, joista jotkut ovat uskonnollisia ihmisiä ja jotkut eivät edes välttämättä usko Jumalan olevan olemassa.

Matt 13:
24 ¶ Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa.
25 Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois.
26 Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin.
27 Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: ‘Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?’
28 Hän sanoi heille: ‘Sen on vihamies tehnyt’. Niin palvelijat sanoivat hänelle: ‘Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?’
29 Mutta hän sanoi: ‘En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin.
30 Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.’"
.........
36 Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta".
37 Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika.
38 Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset.
39 Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit.
40 Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa.
41 Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta,
42 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
43 Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon.

Ev.lut. kirkon sisällä on ihmisiä, jotka opettavat lusteen ja vehnän olevan jumalattomia (luste) ja uskovaisia (vehnä) ihmisiä, jotka muodostavat yhdessä seurakunnan. Tämän opetuksen johdosta kirkon sisällä on ihmisiä, jotka sanovat Kristuksen ruumiin (seurakunta) olevan  sekoittunut ruumis, johon kuuluu sekä oikeita (uskovia) että vääriä (jumalattomia) jäseniä, koska niin hyvä kuin paha siemen kylvettiin samaan peltoon.

Herra Jeesus selitti opetuslapsilleen lusteen ja vehnän sekä pellon merkityksen. Pelto on maailma, ei seurakunta. Ihmiset elävät maailmassa ja maailmassa julistetaan evankeliumia Herrassa Jeesuksessa. Hyvä siemen (vehnä) ovat Jumalan lapset (uskovat) ja paha siemen (luste) ovat pahan lapset (jumalattomat).

Niin luste kuin vehnäkin molemmat kasvavat yhdessä maailmassa, ei seurakunnassa, sillä Jumalan seurakuntaan kuuluu vain Jumalan armosta pelastettuja uudestisyntymisen kokeneita ihmisiä, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Tämän maailmanajan lopussa luste ja vehnä erotetaan toisistaan.

Jumalan valtakunnasta lusteen pois kokoaminen ei tarkoita, että he olisivat olleet Jumalan valtakunnan sisäpuolella.  Tämä Raamatun kohta opettaa maailmanlopusta, viimeisestä tuomiopäivästä, jolloin jumalattomat tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen ja Raamatun Jumalaan uskoneet ihmiset pääsevät Jumalan armosta Jumalan valtakuntaan, eli Uuteen Jerusalemiin.

Sanonta maailmanlopussa Ihmisen Pojan valtakunnasta kootaan pois kaikki ne, jotka ovat pahennukseksi tehden laittomuutta (syntiä) ei tarkoita sitä, että jumalattomat synnintekijät olisivat olleet Jumalan valtakunnassa tai osallisia Jumalan valtakuntaan, vaan sillä on kaksi erilaista merkitystä.

Jumalattomat ihmiset erotetaan maailmanlopun aikana uskovista ihmisistä siten, että kun nämä kaksi ryhmää elivät yhdessä maailmassa, toiset uskoen ja rakastaen Raamatun Jumalaa ja toiset elivät jumalattomuuden tilassa syntejänsä rakastaen, niin viimeisenä tuomiopäivänä jumalattomat tuomitaan kadotukseen ja uskovat pääsevät iankaikkiseen elämään Jumalan valtakuntaan (Uusi Jerusalem). Tällä tavalla heidät erotetaan kahteen erilaiseen paikkaan sen mukaan mitä valintoja he olivat tehneet eläessään maan päällä.

Näen myös tässä sellaisen merkityksen, että Ihmisen Pojan valtakunnasta kootaan pois kaikki jumalattomat ihmiset, jotka olivat "soluttautuneet" Jumalan seurakuntaan sisälle olematta sen oikeita ja todellisia jäseniä, koska he olivat uudestisyntymättömiä ja jumalattomia ihmisiä.

Soluttautumisella tarkoitan sitä, että nämä jumalattomat ihmiset pitivät itseään uskovina sekä pyrkivät antamaan muille ihmisille sellaista kuvaa, että he olivat uskovia ihmisiä, vaikka todellisuudessa he olivat jumalattomia ihmisiä, jotka vääristivät sen mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. He olivat jumalattomina ihmisinä erilaisten kirkkojen ja herätysliikkeiden jäseniä, mutta he eivät olleet uudestisyntyneitä uskovia, eivätkä Jumalan seurakunnan jäseniä (Kristuksen ruumis).

Kirkon ongelma on kahden täysin erilaisen ja erilaista hedelmää tuottavien siementen sekoittaminen keskenään, jonka seurauksena nämä kaksi erilaista ihmisjoukkoa koittavat yhdessä rakentaa kirkkoa toisistaan täydellisesti poikkeavien rakennusaineitten kautta. Sekavan ja ristiriitaisen rakentamisen lopputulos on sekasotku, kaaos ja jatkuva jännite sekä riita. Jumalaton tyhmyys kirkon sisällä pyrkii rakentamaan kirkkoa korvasyyhyn kautta synnin perustuksille. Uskovat pyrkivät rakentamaan kirkkoa Raamatun opetuksen mukaan sekä osittain uskonnollisten perinnäissääntöjen mukaan.

Seuraava esimerkki selventää sitä millaisesta rakentamisesta on kyse. Tarkoitukseni ei ole loukata ketään, vaan avoimesti tuoda esille millaisia motiiveja kirkon jäsenillä on kirkon rakentamisessa. Tarkoitus on rakentaa seurakuntaa. Paikalle saapuu kaksi ryhmää. Toisella isommalla ryhmällä on tarkoituksena rakentaa sellainen kirkko, jossa jokainen voisi harjoittaa melkein mitä tahansa syntiä. Toinen ryhmä haluaisi rakentaa kirkkoa osittain Raamatun opetuksen ja perinnäissääntöjen mukaisesti.

Työtä aletaan tehdä yhdessä, koska molemmissa leireissä on ihmisiä, jotka kokevat kirkon jäsenyyden kuuluvan kaikille ihmisille. Yhteisen työn edistyessä molempien ryhmien sisältä alkaa kuulumaan purnaamisen ääniä, koska molemmat ryhmät rakentavat täysin erilaista kirkkoa. Toinen ryhmä hyväksyy homouden ja toinen ryhmä sanoo homouden olevan syntiä. Molemmat ryhmät kokevat oman näkemyksen oikeaksi ja vastapuolen näkemyksen olevan väärä.

Molemmat ryhmät kamppailevat ja taistelevat toisiaan vastaan. Taistelun tuoksinassa kirkon sisällä käydään kiivasta keskustelua, jonka seurauksena vastapuolet käyttävät toinen toisistaan seuraavia nimityksiä: Lakihenkiset, ahdasmieliset, suvaitsemattomat, niskoittelijat, totuutta vastustavat, liberaaliteologit jne.

Päivänselvä tosiasia on että alunperin näiden kahden ryhmän olisi pitänyt olla erossa toisistaan ja rakentaa yhteisöjään oman arvomaailmansa pohjalta. Kirkon ongelma on se, että yhtä aikaa on mahdotonta rakentaa sekä totuuden ja valheen varaan, synnin ja vanhurskauden varaan, oikean ja väärän varaan.

Koska molemmat ryhmät pysyvät jääräpäisesti yhdessä, sen seurauksena kirkon työntekijöiden ilmapiiri on erittäin huono. Kirkon sisällä on kovia riitoja, työpaikka kiusaamista sekä jatkuva kina siitä minkälainen kirkon tulisi olla ja mitä sen tulisi opettaa.

Hyvän ja pahan siemenen sekoittaminen yhdeksi ei onnistu, sillä Raamatun sanan mukaan vähäinen hapatus (synnin hapatus) hapattaa koko taikinan. Kirkolle on käynyt siten, että  synnin hapatus on hapattanut sen ja synti on ottanut kirkossa selkeän yliotteen, niskalenkin josta vastustaja ei pääse enää pois. Synti on selättänyt Raamatun hyvän ja muuttanut sen irstauden ja synnin lähteeksi.

Kuka on syypää kirkon sotkuun ja ristiriitaan? Kirkon oma syy, koska se itse hyväksyi väärät jäsenet oikeiden jäsenten joukkoon. Mikä olisi oikea ratkaisu tähän pulmaan? Kirkon sisällä olevien todellisten Herran Jeesuksen opetuslasten tulisi jättää synnin Baabelin torni, koska muuten he tulevat osallisiksi sen synneistä. Kirkon sisällä olevien todellisten Herran Jeesuksen opetuslasten tulisi tulla ulos kirkon Baabelin tornista ja Jumalan johdatuksessa astua sisälle seurakunnan ja uskovien yhteyteen jossa seurakuntaa rakennetaan Jumalan sanan totuuden perustukselle rakkauden Hengessä Jumalan Pyhän Hengen voimasta.

Älkää tuomitko

Tiedän sen että osa tämän kirjoituksen lukijoista ajattelee sydämessään älä tuomitse muita ettei sinua tuomittaisi.  Yleensä ihminen joka sanoo,  älä tuomitse muita ettei sinua tuomittaisi, ei edes ymmärrä sitä mitä Raamatun sanan kohta älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi tarkoittaa.

Matt 1:

1 ¶ "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi;

2 sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.

3 Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?

4 Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: ‘Annas, minä otan rikan silmästäsi’, ja katso, malka on omassa silmässäsi?

5 Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä.

6 Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.

Joh 7:24 Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio."

Luuk 6:37 Älkääkä tuomiko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

Jos tuomitset lähimmäisesi väärin perustein, eli elät itse synnissä, niin olet teeskentelijä sekä tekopyhä ja toimit väärin. Jos sanot huorintekijälle hänen elävän huoruudessa, mutta samalla itse elät huoruudessa tai jossakin muussa synnissä haluamatta tehdä parannusta, niin silloin malka on omassa silmässäsi.

Herra Jeesus opettaa, että meillä on oikeus antaa oikea tuomio, jos joku esimerkiksi varastaa, tekee huorin tai valehtelee, niin on meillä oikeus sanoa synti synniksi. Ei ole kyse tuomitsemisesta, vaan oikean tuomion antamisesta, joka tarkoittaa totuuden sanomista.

Jos sanomme synnin harjoittamisen sekä jumalattomuuden osan valitsemisen johtavan kadotukseen, niin ei ole kyse tuomitsemisesta, vaan totuuden kertomisesta, että Jumala tuomitsee jumalattomat iankaikkiseen kadotukseen. Emme silloin tuomitse ketään, vaan kerromme kuka tuomitsee ja miksi Hän tuomitsee.

Minäkään en ole tuomitsemassa ketään, vaan kerron Jumalan tuomiosta ihmiselle, jos hän ei tee parannusta ja usko Herraan Jeesukseen. Raamatun sanan mukaan Herran Jeesuksen opetuslapsella on oikeus kertoa Jumalan tuomitsevan synnintekijän kadotukseen, eikä kyse ole siitä, että minä tuomitsen, vaan siitä kuka tuomitsee ja miksi Hän tuomitsee. Sen tähden myös apostoli Paavali kirjoitti samasta asiasta:

2 Kor 4:
1 ¶ Sentähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu,
2 vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.
3 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
5 Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.

Jumalan armo ja rakkaus

Arkkipiispa Kari Mäkinen puhuu mielellään Jumalan armosta ja rakkaudesta. Mäkisen käsitys Jumalan armosta ja rakkaudesta on kuitenkin täysin erilainen kuin mitä Raamattu opettaa niistä. Mäkinen hyväksyy esimerkiksi homouden harjoittamisen, mutta Raamatun sana opettaa sen olevan syntiä.

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.
15 ¶ Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumalan armo ei tue eikä hyväksy synnin harjoittamista. Jumala rakastaa syntistä ihmistä, mutta ei syntiä koska synti tuhoaa ihmisen. Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumalan armo kasvattaa ihmistä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot (synti). Jumalan armo kasvattaa ihmistä myös elämään jumalisesti ja Jumalan tahdon mukaisesti tässä nykyisessä maailmanajassa. Raamatun opettama käsitys Jumalan armosta on täysin erilainen kuin arkkipiispa Mäkisen käsitys armosta.

Joh 3:
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."

Apt 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,

1 Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Joh 14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Raamatun sana opettaa, että Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä. Siksi Hän lähetti Poikansa (Jeesus), joka kuoli ristillä ihmisten syntien tähden. Jumala rakastaa jokaista syntistä ihmistä, mutta ihminen, joka torjuu Jumalan rakkauden ja pelastuksen Herrassa Jeesuksessa valitsee itse vapaaehtoisesti osallisuuden iankaikkiseen kadotukseen.

Kun ihminen tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään Jumalan valtakunnassa. Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sydämessä rakkautta Jumalaa kohtaan. Sen seurauksena uskova ihminen Pyhän Hengen voiman avulla oppii elämään yhä enemmän Jumalan tahdon mukaisesti.

Raamattu sanoo, että Jumala rakastaa kaikkia syntisiä ihmisiä (jumalattomia-pelastumattomia) ja niitä uskovia ihmisiä, jotka elävät Jumalan käskyjen (Raamatun opetus) mukaista elämää. Miksi Raamattu käskee pitämään Jumalan käskyt, jonka seurauksena Jumala rakastaa ihmistä, joka pitää Hänen käskynsä ja miksi toisessa kohtaa sanotaan Jumalan rakastavan myös jumalattomia ihmisiä, jotka harjoittavat monenlaisia syntejä? Onko Jumala rakkaudessaan ristiriitainen? Ei tietenkään.

Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä myös niitä ihmisiä, jotka harjoittavat monenlaisia syntejä. Jumalan täydellinen rakkaus ei kuitenkaan saavuta heitä, koska he torjuvat Jumalan rakkauden ja pelastuksen Herrassa Jeesuksessa. Kun uskova ihminen ihminen elää Jumalan käskyjen mukaan, niin hän antaa Jumalan rakastaa itseään, koska Jumalan sanan käskyjen mukaan eläminen suojaa ja turvaa ihmistä synnin tuhovaikutuksilta.

Jumalan sanan opetuksen mukainen Jumalan rakkaus ei ole ristiriitainen, vaan täydellistä, mutta vain uskon kautta Herraan Jeesukseen (uskomalla Raamatun opetusta) voit vastaanottaa kokonaisen ja täydellisen Jumalan rakkauden. Silloin kun ihminen ei halua uskoa Herraan Jeesukseen, eikä vastaanottaa pelastusta uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin hän on Jumalan rakkauden kohde, mutta epäuskonsa tähden hän torjuu täydellisen Jumalan rakkauden kokemuksen omasta elämästään.

Kerron edellä olevan opetuksen esimerkin kautta. Kaksi koditonta kissanpoikasta kuljeskeli pitkin pihoja ruokaa etsien. Eräänä päivänä he saapuivat Toivo Uskonen nimisen miehen pihaan. Toivo huomasi kissanpoikaset ja vei pihalle pienen metallisen vadin, joka oli täynnä maitoa. Toinen kissanpoika (valkoinen väriltään - valkokisu) asteli varovasti maitovadin äärelle, alkaen ahnaasti sammuttamaan janoansa ja nälkäänsä. Harmaan värinen kissanpoika (harmaakisu) jäi epäluuloisena paikalleen. Toivon lähestyessä harmaakisua se nosti karvansa pystyyn, sähisten uhkaavasti. Toivo pysähtyi ja palasi takaisin valkokisun luokse.

Valkokisu antoi Toivon silitellä sen pehmeätä turkkia. Toivo nosti valkokisun syliinsä, antaen valkokisulle rakkaudellisen halauksen sekä pienen suukon. Valkokisu kiintyi Toivoon ja Toivo rakasti koko sydämestään valkokisua.

Harmaakisu jäi elämään läheiseen metsään. Harmaakisu oli epäluuloinen ja aggressiivinen eikä suostunut syömään Toivon esille asettamaa maitoa. Toivo rakasti harmaakisua ja yritti voittaa sen luottamuksen osoittaen rakkautta harmaakisulle, mutta harmaakisu torjui Toivon rakkauden hakeutuen elämään koko ajan syvemmälle metsään, kauemmaksi Toivon talosta ja pihasta.

Valkokisu tykkäsi Toivosta ja se heittäytyi Toivon syliin hellittäväksi. Valkokisu oli onnellinen kissa ja se sai koko elämänsä ajan nauttia rakkaudesta, jota Toivo osoitti sille.

Eräänä päivänä Toivo vaelsi syvemmälle metsään ja hän huomasi suuren ja paksun kuusen luona harmaapunaisen mytyn. Toivon astellessa lähemmäs myttyä hänen sydämensä särkyi, sillä  harmaanpunainen mytty oli harmaakisun eloton ja raadeltu ruumis. Toivon sydän särkyi, sillä ilves oli tappanut harmaakisun.

Toivo ajatteli mielessään, että miksi sinä et suostunut vastaanottamaan minun rakkauttani, sillä jos sen olisit tehnyt, niin eläisit luonani yhtä onnellisena kuin valkokisu. Toivoa harmitti, sillä harmaakisu kuoli turhaan oman valintansa tähden, torjuessaan Toivon rakkauden. Toivo rakasti koko ajan harmaakisua toivoen sen kesyyntyvän, että se olisi saanut kokea onnellisen elämän yhdessä valkokisun kanssa.

Kahden kissanpojan tarina selventää meille Jumalan rakkautta ja sitä miksi kaikki ihmiset eivät saa omakohtaisesti kokea Jumalan rakkautta.

Jos torjut Jumalan rakkauden ja pelastuksen Herrassa Jeesuksessa, niin sinä oman valintasi kautta valitset iankaikkisen kadotuksen. Jumala rakastaa sinua eikä odota sinulta muuta kuin että nöyrryt parannukseen tunnustaen hänelle syntisi ja uskot Herraan Jeesukseen. Uskon kautta Herraan Jeesukseen saat syntisi anteeksi, iankaikkisen elämän sekä saat henkilökohtaisesti kokea ikuisesti sen millaista on Jumalan täydellinen rakkaus.

 

Linkkisuositukset:
Arkkipiispan anteeksipyyntö
Arkkipiispan Raamatun vastainen mielipidePetri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
areena.yle.fi
kappeli.evl.fi/Kirkkolainsaadanto

mtv.fi
seurakuntalainen.fi

 

  

 

 

 

eXTReMe Tracker